Tekil Mesaj gösterimi
Alt 03 Mart 2013, 19:15   #24
Çevrimdışı
muratt_aziz
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
Cevap: Txt Güncel Proxy Çekme
sana gline atan cocorico arkadasın yazılımı olan koddanmı kaynaklanıyor nasıl birbağlantı kurdun

Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!
Normal kullanıcılarında 80-81 portları dısında portların acık olmasıda anormaldir.. 80-81 dışında portlar dışındaki portllar açıksa bu proxy'dir demek mantığı ise, oldukça yanlış


adam örnek veriyor orda 80 81'i portunu kodu inceledinse port ekleyebilme gibiseceneğin olduğunu görürsün ve 80 ile 81 portu üzerine yazılmış bır kod değil yüzde yüz çalışıyor denemek isteyen denesin kodda port ekleme kısmı var inceleyipte kodu yorum yapmanızı isterdim

Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!
/* Taranmasını istediginiz portları yan yana sıralayın, örnekler proxy sistemlerinden özenle ve en çok kullanılanlara bakılarak secilmiştir. Bazı kullanıcıların Modem leri 80 potuna fabrika ayarı olacak acıktır bot modem ve proxy kullanıcıyı ayır edecek yetenege sahiptir. */ return 80 33 31 47 56 54 70 1046 1080 1182 1183 1184 1188 1214 1278 1279 1745 1795 2124 2172 2173 2174 2175 2301 3128 3124 3127 3743 4095 4480 4747 5463 6588 7777 8080 8000 8001 8118 8888 8922 9090 10102 10777 10886 217745 26260 30247 31337 36417 39641 44322 49531 59759 }--IRCForumlari.NET ; Flood Engellendi -->-> Yeni yazılan mesaj 19:15 -->-> Daha önceki mesaj 19:12 --

Buda Kodun Tamamı


Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!
/* **************************************** ProxyKiller v2.0 MN * Author by CoCoRiCo * ---------------------------------------* This protection is using on big network* (M)ulti (N)etwork Proxy scanner and* Sockbot structure on mIRC 09/01/09 * **************************************** ## fonksiyonlar "/"Lı komutlar: ## a = Sunucu yüklemesi b = Tümüne baglan. c = Tümünü sıfırla d = Debug dışa aktarım e = Debug yansıtılacak pencere f = Dil ayarları (beta da yok) g [ + @ -] | [ < > ] = Konfigurasyon işlemci fonsiyonu l g - k] = X:line ceza fonsiyonu. s = Soket servis fonsiyonu conf = Ana ayar fonsiyonu ########## Konfigusaryon ############### */ ;#konfig aliaslası: ;# RETURN den sonraki Bölümleri Sunucunuza göre düzenleyin. ;# örnek düzenlemeyi baz alarak ayarlarınızı yapın. alias conf { GOTO $1 :server { /* sunucu IP Adresleri.. eger sunucunuz bir network ise linklerin ip adreslerini burada yan yana giriniz, örnekte 1+1 sunucu olarak ayarlanmıstır. */ return 192.165.1.2:6667 192.168.1.3:7000 ;return $a eger bir sunucu liste dosyası varsa bu kısmı kullanın ve digerini silin. } :nick { ; botun sunucuya girerken alacagı rastgele nicktir. Degişiklik yapmayınız. return $+($r(a,z),$r(a,z),$left($md5($ticks),$r(3,8))) } :me { /* Sunucunuzda işlemi yapacak olan robot adı, network'lerde bu link sayısına göre bot adının sonuna link sayısı kadar rakam alacaktır. */ return ProxyKiller } :ident { /* Botun server'a girerken alacagı identi belirler. Rastgeledir, Degişiklik yapmayınız(onerilen) */ return $+($r(a,z),$r(a,z),$left($md5($ticks),$r(3,8)),@,syrix.net) } :usern { return $+(:,$read($script,3)) } :nicpass { /* Eger kayıtlı bir bot rumuzu kullanacaksanız bu bölüme şifresini yazın */ return nickpss } :operpass { /* Botun GZLINE - ZLINE yetkisine sahip OPER sifresi <operadi> <şifre> */ return Admin operpass } :umodes { ; Unreal sunucular için bot userflagları, değiştirmeyiniz (önerilen) return +SsBRDc-G +sFSc } :excempt { /* Tarama ve işleme tabi tutulmayacak IP adresleri */ return 192.168.1.2 192.168.1.6 } :banreason { /* Yasaklanan IP adreslerinin sebep kısmında görüntülenecek metin. (ilave olarak) */ return Proxy yasaktir. } :domain { /* Network yada Server Domain adı */ return mircscripting.net } :controthle { return 5 } :prxport { /* Taranmasını istediginiz portları yan yana sıralayın, örnekler proxy sistemlerinden özenle ve en çok kullanılanlara bakılarak secilmiştir. Bazı kullanıcıların Modem leri 80 potuna fabrika ayarı olacak acıktır bot modem ve proxy kullanıcıyı ayır edecek yetenege sahiptir. */ ;return 80 81 443 9090 3128 8080 8090 3124 3127 1080 25 5001 1214 return 80 33 31 47 56 54 70 1046 1080 1182 1183 1184 1188 1214 1278 1279 1745 1795 2124 2172 2173 2174 2175 2301 3128 3124 3127 3743 4095 4480 4747 5463 6588 7777 8080 8000 8001 8118 8888 8922 9090 10102 10777 10886 217745 26260 30247 31337 36417 39641 44322 49531 59759 } :conport { return 443 } :ajoin { /* Botun sunucuya girdiginde duracagı oda, Beta versiyonda işlevi sadece durmaktır. kararlı versiyonda bilgilendirme odası(ları) olarak kullanılacaktır. */ return #deneme,#opers } :timeoutsec { /* Proxy adreslerin tarama işleminin her bir ip-port basına sürecegi zamanı belirtir, bu işlem süresi sonunda yanıt alınamayan ip için işlem sona erecektir.(ban'lanmayacak) Bu adresten yeniden kullanıcı giriş yapmadıkca tarama gercekleşmez. */ return 3 } :dns { /* Adreslerin servis saglayıcı tarafından tutulan isimsel yada isimsel adreslerin (anumeric,numeric) fiziksel adres dönüşlerini görmek içindir. */ ;1=acik \ 0=kapalı return 1 } :cfile { /* Bir çok kaydın yer alacagı ayarların kayıt edilecegi konfigurasyon dosyasının adıdır. */ return config.txt } } /* ############# Konfigurasyonun sonu ############## ## DİKkATT! BU KISIMDAN SONRA DÜZENLEME YAPMAK ## ## SİSTEMİN ÇALIŞMAMASINA YADA DURMASINA NEDEN ## ## NEDEN OLABİLİR.. ## ################################################# */ alias a { var %a = 1 while %a <= $ini($conf(cfile),servers,0) { %servers = $addtok(%servers,$readini($conf(cfile),servers,$+(n,%a)),32) inc %a } return %servers unset %servers } alias b { var %s = 1 while %s <= $gettok($conf(server),0,32) { if $sock($+($conf(me),%s)).status != active { $iif($sock($+($conf(me),%s)),.sockclose $sock($+($conf(me),%s))) if !$sock($+($conf(me),%s),1).name { $+(.timer,_ct,%s) 1 $calc($conf(controthle) + %s) .sockopen $+($conf(me),%s) $replace($gettok($conf(server),%s,32),$chr(58),$chr(32)) } } inc %s } } alias c { sockclose $+(*,$conf(me),*) var %i = 1 while %i <= $gettok($conf(server),0,32) { if !$sock($+($conf(me),%i),1).name { $+(.timer,_ctc,%i) 1 $calc($conf(controthle) + %i) .sockopen $+($conf(me),%i) $replace($gettok($conf(server),%i,32),$chr(58),$chr(32)) } inc %i } .timer_c 0 10 b } alias d { if ($hget(debug,debug) == acik) { echo *** Debug Closed hadd -m debug debug kapali hsave -i debug $conf(cfile) e -c return } :b if ($hget(debug,debug) == kapali) { echo *** Debug Open hadd -m debug debug acik hsave -i debug $conf(cfile) return } if !$hget(debug,debug) { err Debug Config line missing..! Actualy standart debug config making. hadd -m debug debug acik hsave -i debug $conf(cfile) hload -i debug $conf(cfile) goto b return } if !$1 { hload -i debug $conf(cfile) } if $1 == -i && $2 && !$3 { if !$isalias($2) { err Aliases function not found!, Plaease make first aliases function then use this command!. } if $isalias($2) { hadd -m dalias debugal $2 err *** Debug outputing $2 function. } } } alias e { if $hget(debug,debug) == acik { $iif(!$window($+(@db-,$1)),window -fen $+(@db-,$1),aline $+(@db-,$1) <-- $1- ) $iif($hget(dalias,debugal),$hget(dalias,debugal) $1-) } if $1 == -c { close -@ } } alias f { ;flush alias } alias g { /* ;+ if $1 == $chr(43) && $3 { hadd -m $2 $3- hsave -i $2 $conf(cfile) hload -i $2 $conf(cfile) } ;- if $1 == $chr(45) { hfree $2 $3- hsave -i $2 $conf(cfile) hload -i $2 $conf(cfile) } ;@ if $1 == $chr(64) { return $hget($2,$3-) } */ ;< if $1 == $chr(60) { writeini $cofn(cfile) $1 $2- } ;< if $1 == $chr(62) { return $readini($cofn(cfile),$1,$2-) } if !$1 { hload -i c $conf(cfile) | echo *** Config file load } ;/ if $1 == $chr(47) { hadd -m m $2- } ;\ if $1 == $chr(92) { return $hget(m,$2) } ;! if $1 == $chr(33) { return hfree m } } alias l { ;ceza <1=sname> <2=time> <3=ip> <4=reason> ;cr only var %year = 525941 var %month = 43829 var %week = 10080 var %day = 1440 var %hour = 60 var %min = 1 if $right($2,1) == Y && $left($2,$calc($len($2) -1)) isnum { var %exp $calc($gettok($2,1,$asc(y)) * %year) } if $right($2,1) == A && $left($2,$calc($len($2) -1)) isnum { var %exp $calc($gettok($2,1,$asc(a)) * %month) } if $right($2,1) == W && $left($2,$calc($len($2) -1)) isnum { var %exp $calc($gettok($2,1,$asc(w)) * %week) } if $right($2,1) == D && $left($2,$calc($len($2) -1)) isnum { var %exp $calc($gettok($2,1,$asc(d)) * %day) } if $right($2,1) == H && $left($2,$calc($len($2) -1)) isnum { var %exp $calc($gettok($2,1,$asc(h)) * %hour } if $right($2,1) == M && $left($2,$calc($len($2) -1)) isnum { var %exp $calc($gettok($2,1,$asc(m)) * %min) } if $hget(Sver,Server) == CR { s $1 KLINE $3 $4- %exp s $1 AKILL $3 $4- %exp return } if $hget(Sver,Server) == Unreal { s $1 GZLINE $2 $3 $4 return } else { s $1 KLINE $3 0 $4 - } } alias s { $iif($window(@db-,$1),echo $+(@db-,$1) ---> $1- ) if $sock($1).status == active { sockwrite -nt $1- } } alias err { echo :: 4,8 DATA $1- } ##Event ;on *:START: { c | g } ON *:SOCKOPEN:*: { ;echo :: $sockerr ;###System open sock if $+(*,$conf(me),*) iswm $sockname { var %n $conf(nick) s $sockname NICK %n g / $sockname %n ; ident "domain" "ip" :user s $sockname USER $+($iif(!$gettok($conf(ident),1,$asc(@)),$conf(ident),$gettok($conf(ident),1,$asc(@))),$chr(32),",$iif(!$gettok($conf(ident),2,$asc(@)),$conf(domain),$gettok($conf(ident),2,$asc(@))),",$chr(32),",$iif(!$ip,127.0.0.1,$ip),",$chr(32),$conf(usern)) } ;##proxy sock if *prx-* iswm $sockname { if ($sockerr) { sockclose $sockname | return } echo 2 Proxy: $chr(32)4Port: $sock($sockname).port - $sock($sockname).ip 4Type: $sock($sockname).type 4N\A: $portfree($sockerr) if $sock($sockname).port isin $conf(conport) { ;normal web s $sockname GET / HTTP/1.1 s $sockname Host: $gettok($sockname,2,$asc(=)) $v2 $+ $str($crlf,2) s $sockname Referer: $+($conf(me),$chr(40),User:,$sockname,$chr(41)) s $sockname User-Agent: Mozilla/4.6 [tr] $+($chr(40),Win,$os,;,$chr(32),I,$chr(41)) /* s $sockname Accept-Encoding: gzip, deflate s $sockname Accept-Language: tr s $sockname Connection: Keep-Alive s $sockname Cache-Control: no-cache s $sockname $crlf */ ;poxy connect s $sockname CONNECT $+(irc.,$conf(domain),:666,$r(0,9)) HTTP/1.0 $str($crlf,2) s $sockname $crlf ;proxy web s $sockname GET $+(HTTP://,
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
HTTP/1.0 $str($crlf,2) s $sockname $crlf /* */ } if ($portfree($sockerr)) && $sock($sockname).port !isin $conf(conport) { ;%D detayli - %S standart var %D $+($conf(BanReason),~,$gettok($sock($sockname).ip,1-3,$asc(.)),.,$str(*,$len($gettok($sock($sockname).ip,-1,46))),:,$sock($sockname).port) var %Q $conf(BanReason) ; echo :sil: 4s $gettok($sockname,1,$asc(~)) GZLINE $+(*@,$sock($sockname).ip) 1d %D l $gettok($sockname,1,$asc(~)) $+(*@,$sock($sockname).ip) 1d %D .sockclose $+(*,$gettok($sockname,2,$asc(=)),*) } } } ON *:SOCKREAD:*: { var %s ;##system sock if $+(*,$conf(me),*) iswm $sockname { sockread %s tokenize 32 %s ;##DEBUG if $hget(debug,debug) == acik { e $sockname $1- } echo :sil:debug: $1- ;##PING!PONG? if $1 == PING { s $sockname PONG $2- } ;##RAWs if $2 isnum { if $2 == 001 { ; g / $sockname $gettok($1-,-1,32) } if $2 == 004 { ;server version if *Unreal?.* iswm $2- { hadd -m Sver Server Unreal | return } if ConferenceRoom isin $2- { hadd -m Sver Server CR | return } else { hadd -m Sver Server diger | return } } if $2 == 005 { s $sockname OPER $conf(operpass) s $sockname JOIN 0, .timer 1 5 s $sockname JOIN $replace($conf(ajoin),$chr(44),$chr(32)) } if $2 == 302 { ;user host } if $2 == 376 || $2 == 422 { ;end motd - motd yok } if $2 == 381 { ;now oper s $sockname NICK $sockname if $hget(Sver,Server) == CR { var %sj FJOIN | .timer 1 5 s $sockname UMODE +fc } if $hget(Sver,Server) == Unreal { var %sj SAJOIN $sockname .timers 1 5 s $sockname $conf(umodes) } else { var %sj JOIN } s $sockname %sj $replace($conf(ajoin),$chr(44),$chr(32)) } if $2 == 491 || $2 == 464 { ;non oper err $sockname $1- } if $2 == 433 { ;nick in use err $2- } } ;end raw ;##SCOMMAND if $2 == NICK { if $remove($gettok($1,1,$asc(!)),:) == $g(\,$sockname) { ;bot nick <$me> function if $remove($3,:) != $g(\,$sockname) && $+($conf(me),*) !iswm $remove($3,:) { g / $sockname $remove($3,:) if $sockname != $remove($3,:) { s $sockname NICK $sockname g / $sockname $remove($3,:) } $iif($g(\,$sockname) != $sockname,$+(.timer,$sockname) 0 5 s $sockname NICK $sockname) } } ; if $remove($3,:) != $g(\,$sockname) && $+($conf(me),*) == $remove($3,:) { err :no:19 } else { ;end more } } ;#end Scommands ;##SNOTICE if *Notice*--*Client*connecting*on*port* iswm $5- { var %ip = $remove($gettok($13,2,64),$chr(40),$chr(41),$chr(64)) ;server ip noscan - excemp ip'ler if !$regex($conf(server),(%pi)) && !$regex($conf(excempt),(%pi)) { var %pi = 1 while (%pi <= $gettok($conf(prxport),0,32)) { var %ki = $gettok($conf(prxport),%pi,32) var %pxn = $+($sockname,~prx-,%ki,=,%ip) if !$sock(%pxn,1).name { sockopen %pxn %ip %ki $+(.timer,%pxn) 1 $conf(timeoutsec) .sockclose %pxn if $conf(dns) { .dns %ip } } inc %pi } } if *Notice?Client?connecting* iswm $5- || *Client?exiting:* iswm $5- { $iif(!$window(@G\C),window -fen @G\C,aline @G\C $1-) } } ;#end Snotice ;##PRIVMSG if $2 === PRIVMSG { err ----> $1- if :FINGER === $4 { if $3 == $sockname || $left($3,1) == $chr(35) { if !$hget(finger,$sockname) { hinc -mu10 finger $sockname $iif($remove($gettok($1,1,$asc(!)),:) != $sockname,s $sockname NOTICE $remove($gettok($1,1,$asc(!)),:) $+(:,$chr(1),FINGER,$chr(32),$conf(usern),$chr(32),$chr(40),$emailaddr,$chr(41),$chr(32),Idle,$chr(32),$idle,$chr(1))) } } } if $4 === :VERSION && !$5 { if $3 == $sockname || $left($3,1) == $chr(35) { if !$hget(Fversion,$sockname) { hinc -mu8 Fversion $sockname $iif($remove($gettok($1,1,$asc(!)),:) != $sockname,s $sockname NOTICE $remove($gettok($1,1,$asc(!)),:) $+(:,$chr(1),VERSION,$chr(32),mIRC,$chr(32),v,$version,$chr(32),Khaled,$chr(32),Mardam-Bey,$chr(1))) } if $hget(Fversion,$sockname) { ;diger } } } } ;#end Privmsg ;##Scanner Sock if *prx-* iswm $sockname { if $sock($sockname).port isin $conf(conport) { sockread %s if *<?>* iswm %s || *-*:* iswm %s { echo :REAL-SITE: %s ;real web ; .sockclose $sockname return } if $regex(%s,.*HTTP\/1\.. 200 .*) { echo :PROXY-SITE: %s echo : s $gettok($sockname,1,$asc(~)) privmsg os akill add +1d $+(*@,$sock($sockname).ip) $+($conf(BanReason),~,$left($sock($sockname).ip,-3),$str(*,$len($gettok($sock($sockname).ip,-1,46))),:,$sock($sockname).port ) } if *<?>* iswm %s && $regex(%s,.*HTTP ERROR: 501 Method+NICK+.*) { echo :WEB-PROXY-SITE: %s echo : s $gettok($sockname,1,$asc(~)) privmsg os akill add +1d $+(*@,$sock($sockname).ip) $+($conf(BanReason),~,$left($sock($sockname).ip,-3),$str(*,$len($gettok($sock($sockname).ip,-1,46))),:,$sock($sockname).port ) } else { echo :--: %s ; echo : s $gettok($sockname,1,$asc(~)) privmsg os akill add +1d $+(*@,$sock($sockname).ip) $+($conf(BanReason),~,$left($sock($sockname).ip,-3),$str(*,$len($gettok($sock($sockname).ip,-1,46))),:,$sock($sockname).port ) ; return } } if $sock($sockname).port !isin $conf(conport) { sockread %s } if $sockerr > 0 { err $sock($sockname).wserr | return } ;echo 4 -s :-> $sock($sockname).ip $sock($sockname).port .sockclose $sockname } } } alias tr { var %prx $ticks .dns $1 var %ip $1 var %pi = 1 while (%pi <= $gettok($conf(prxport),0,32)) { var %ki = $gettok($conf(prxport),%pi,32) var %pxn = $+($2,~prx-,%ki,=,$1) if !$sock(%pxn,1).name { sockopen %pxn %ip %ki $+(.timer,%pxn) 1 $conf(timeoutsec) sockclose %pxn } inc %pi } }


 
Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
sohbet odaları sohbet odaları Benimmekan Mobil Sohbet