IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası

IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası (https://www.ircforumlari.net/)
-   Hristiyanlık (https://www.ircforumlari.net/hristiyanlik/)
-   -   Tek Tanri, üç Kişilik (https://www.ircforumlari.net/hristiyanlik/130682-tek-tanri-uc-kisilik.html)

Dilara 26 Ağustos 2008 20:23

Tek Tanri, üç Kişilik
 
TEK TANRI[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ÜÇ KİŞİLİK

Tanrı’ya Baba diye seslenme düşüncesi nasıl oluştu? Kutsal Kitap’ın bu üçlü kişiliğe ilişkin neler söylediğine bakalım.

Üçlü birlik anlayışı yalnızca Hıristiyan inancında vardır. Bu kavramı anlamak zordur. Dolayısıyla Kutsal Kitap’ta açıklanan sınırsız Tanrı’ya yaklaşırken[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] sınırlı insanlar olarak son derece alçakgönüllü bir tutumumuz olmalıdır. Bu konudaki sınırlı bilgimiz[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Tanrı’ya ilişkin hiçbir şey bilmediğimiz anlamına gelmez. Tanrı[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kendisini kişisel olarak tanıyabilmemiz için yeterince açıklamada bulunmuştur. O’nu tanımanın sınırı yoktur.

Her ne kadar Kutsal Kitap’ta ‘üçlü birlik’ terimi geçmese de kavram olarak görülmektedir. Kutsal Yazı Baba’nın (Matta 11:25)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Oğul’un (Romalılar 9:5) ve Kutsal Ruh’un (Elçilerin İşleri 5:3-4) Tanrı olduğunu öğretir.

Kısacası üçlü birlik[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] tek Tanrı’da üç ayrı kişilik anlamına gelmektedir. Hıristiyanlıktaki tek Tanrı inancı[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Eski Antlaşma’ya dayanmaktadır. Yasanın Tekrarı 6:4’de şöyle yazılıdır: ‘Dinle[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ey İsrail! Tanrınız Rab tek Rab’dir’. Şema diye bilinen bu sözler[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] her zaman İsrail’in en büyük ikrarı olmuştur. Birçok yerel tanrılarla kuşatılmış olan eski İsrailliler için bunun daha büyük bir önemi vardı. Yahudiler[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] tarih boyunca zaman zaman bu sahte tanrılara tapındılar. Tanrı bu günah yüzünden onları Eski Anlaşma boyunca sıkı bir şekilde terbiye etti. İsa da Markos 12:29’da Şema’yı onaylamıştır.

TEK TANRI

Tanrı’nın tek olması[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] özde ve doğada ‘eşsiz’ olması demektir. Her üç kişilik de – Baba[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Oğul ve Kutsal Ruh – aynı sınırsız ve yaratılmamış varlığın özüne sahiptir. Ancak Tanrı’nın çeşitlere ya da kısımlara ayrılmış olmadığını vurgulalmalıyız. Yani üç ayrı tanrıdan söz etmiyoruz. Aynı özü paylaşan üç kişilikten söz ediyoruz.

Tanrı’nın tek olması[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] üç kişiliğin daima yetkin bir beraberlik ve uyum içinde olduğunu gösteriyor. Kişiliklerin hepsinin düşüncesi[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] isteği ve karakteri birdir. Yuhanna 8:28’de İsa şöyle diyor: ‘Kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.’

ÜÇ KİŞİLİK

Üçlü birlik öğretisi Eski Antlaşma’da açıkça verilmez. Yaratılış 1:1-3’te şöyle yazılıdır: ‘Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yer boştu[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ‘Işık olsun’ diye buyurdu ve ışık oldu.’ Tanrı’nın Ruhundan Yaratılış 1:2’de söz ediliyor. Daha sonra Yaratılış 1:26’da Tanrı’dan söz edilirken çoğul zamir kullanılıyor; ‘İnsanı kendi suretimizde[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kendimize benzer yaratalım.’
Bazı kişiler üçlü birlikte üç ayrı kişiliğin olmadığını[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] tek Tanrı’nın farklı yerlerde ve farklı biçimlerde göründüğünü söyleyebilirler. ‘Tanrı bazen Baba[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] bazen Oğul[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] bazen de Kutsal Ruh olarak görünüyor’ diyebilirler. Ne var ki[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] üçlü birliğin kişilikleri arasındaki konuşmalar ve dualar[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hepsi de Tanrı olan üç ayrı kişiliği gözler önüne sermektedir. Örneğin Yuhanna 17[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Oğul’un Baba’ya sunduğu bir duayı tanımlamaktadır. Romalılar 8:26 ve 8:34’e göre hem Ruh hem de Oğul[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kutsallar için Baba’ya dua etmektedir.

Üçlü birlik[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] en açık şekilde İsa’nın vaftiz buyruğunda görülebilir:
Oğul ve Kutsal Ruh a‘Onları Baba[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] dıyla vaftiz edin’ (Matta 28:19). 2.Korintliler 13:14’te Pavlus şöyle diyor: ‘Rab İsa Mesih’in kayrası[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.’

Kutsal Yazı’ya göre üçlü birliğin kişilikleri arasında bir düzen vardır.Yetki ve bağımlılık söz konusudur. Oğul Baba’ya bağımlıdır (Yuhanna 5:19); Kutsal Ruh da Oğul’u yüceltmek amacıyla gönderilmiştir (Yuhanna 15:26; 16:13-14). İsa’nın Baba’ya bağımlı olması[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Tanrı’nın bile kendi başına hareket etmediğini göstermektedir. O halde Tanrı’ya bağımlı olmamız istendiği zaman[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] aslında bizden Tanrı’nın yapmadığı bir şey beklenmiyor.

Üçlü birliğin kişilikleri arasında işlev farkı da vardır. Tanrı’nın bütün işlevleri üç kişilik tarafından yerine getirilmektedir. Ama genellikle yaratılış Baba’ya[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kurtuluş Oğul’a[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kutsal kılma ise Kutsal Ruh’a bağlıdır.

Üçlü birlik öğretisi imanlılara birçok ders verir. Üçlü birlik; yaşam doluluğunu[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] sonsuz ilişkileri[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] asla bitmeyecek olan bir beraberliği yansıtır.Tanrı’nın beraberlikte bulunmak için insanlara gereksinimi yoktur; ama yine de bizi beraberliğe davet etmektedir. Üçlü birlik aynı zamanda evrendeki birliği ve çeşitliliği anlamamız için de temel oluşturur. Tanrı’nın doğasında bir çeşitlilik varsa bu[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] evrene de yansıyacaktır.

Son olarak üçlü birlik aile yaşamı ve insan ilişkileri için bir örnek oluşturur. Baba her zaman Oğul’u sevmiştir. Oğul Baba’yı yüceltir[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Kutsal Ruh Oğul’u yüceltir ve bu böyle devam edip gider. Sevecen bir ailenin neye benzediğini görmek için üçlü birliğe bakmamız yeterlidir.

AsiL 28 Ağustos 2008 19:44

Cevap: Tek Tanri, üç Kişilik
 

İbrahim Aleyhisselâm’ın yahudi veya hıristiyan olduğunu iddiâ eden ehl-i kitap hakkında nâzil olan Âyet-i kerime’de Allah-u Teâlâ şöyle buyurur:
“Ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmez misiniz?” (Âl-i imran: 65)
İbrahim Aleyhisselâm’a dair bu iddialarını ispat edecek Tevrat’ta da İncil’de de hiçbir bilgi yoktur. O, bu kitaplar gönderilmeden çok önce yaşamıştı. Yahudilik ve hıristiyanlık tabirleri, adı geçen bu peygamberlerden çok daha sonraları ortaya çıkmış; yahudilik ancak Musa Aleyhisselâm’dan, hıristiyanlık ise İsa Aleyhisselâm’dan sonra şöhret bulmuştur. Onların bu husustaki münakaşaları hiçbir esasa dayanmamaktadır.
“Hadi siz bildiğiniz olan şey hakkında tartışanlarsınız. Fakat bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz?” (Âl-i imran: 66)
Sizin bu yaptığınız, aptallık ve beyinsizlik değil midir?
“Oysa Allah her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz.” (Âl-i imran: 66)
Artık bu gibi câhilce iddiâlarda bulunmayınız, Allah-u Teâlâ’nın bu husustaki beyanlarını kabul ediniz.
Allah-u Teâlâ onların İbrahim Aleyhisselâm hakkındaki iddialarını yalanlayarak Âyet-i kerime’sinde ulûl-azm peygamberlerden İbrahim Aleyhisselâm’ın “ne hıristiyan ne de yahudi” olduğunu, “Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman” olduğunu haber veriyor:
“İbrahim ne yahudi ne de hıristiyandı. Fakat o Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı. Müşriklerden de değildi.” (Âl-i İmran: 67)
Allah-u Teâlâ böyle buyurduğu halde, onlar yahudi ve hıristiyanları beraberce Urfa’ya dâvet ettiler, birleşme arzusunu kurdular. İman ile küfrü karıştırdılar. Bu Âyet-i kerime’yi inkâr ettiler ve küfürlerini ilân ettiler.
Allah-u Teâlâ dinini bütün dinlerden üstün kılmıştır.
Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:
“Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber’ini hidayet ve hak din ile gönderen Allah’tır. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.” (Tevbe: 33)
İslâm geldikten sonra ne yahudiliğin, ne hıristiyanlığın, ne de diğer dinlerin hükmü kaldı. Hiçbirisi de İslâm’ın karşısında tutunamadı.
O günden itibaren bütün âleme karşı şu hakikat tamamen açıklık kazandı ki; Allah’tan başka ilâh yoktur ve Muhammed Aleyhisselâm Allah’ın peygamberidir.
Muhammed Aleyhisselâm’ın hak peygamber olduğunu kabul etmeyen yahudi ve hıristiyanlar, İbrahim Aleyhisselâm’ı dillerine dolamaktadırlar. Halbuki Allah-u Teâlâ İbrahim Aleyhisselâm’ın müşrik olmadığını beyan etmekle; yahudilerin ve hıristiyanların müşrik olduklarına işaret buyurmaktadır.
Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde yahudi ve hıristiyanlar hakkında şöyle ferman buyuruyor:
“Yahudiler: ‘Üzeyir Allah’ın oğludur.’ dediler.” (Tevbe: 30)
Bu sözleri ile hıristiyanların: “Mesih Allah’ın oğludur.” sözüne bir kapı açmış oldular.
“Hıristiyanlar da: ‘Mesih (İsa) Allah’ın oğludur.’ dediler.” (Tevbe: 30)
Başlangıçta bunu söyleyenler bir kısım hıristiyanlar ise de, sonradan hemen hepsi böyle söylemeye başladılar, hatta böyle söylemeyenleri kâfirlikle itham ettiler.
Hazret-i Allah’ın ilk elçisi Adem Aleyhisselâm’dan itibaren koyduğu “Tevhid inancı”nı, “Ehadiyet” akidesini bozdular ve kâfir oldular.
“‘Allah Meryem oğlu Mesih’tir.’ diyenler andolsun ki kâfir olmuşlardır.” (Mâide: 17)
O öyle bir Allah’tır ki;
“Doğurmamış, doğurulmamıştır.” (İhlas: 3)
Zira onlar Allah’a oğul isnat etmekle şirk koşmuş, müşrik olmuşlardır.
Bu iftiralarından dolayı Allah-u Teâlâ’nın ilâhi gazabına maruz kalmışlardır.
Allah-u Teâlâ böyle ferman buyuruyorken, yahudi ve hıristiyan dinlerinin mensupları ile ortak zeminde buluşmak ayrı dinlerden insanları birleştirdi demek, bir de onları kardeş ilân etmek bu Âyet-i kerime’leri inkâr etmektir. Bu alenen küfürdür.

Ehl-i kitap tarafından İslâm’ı ortadan kaldırmak için peşpeşe girişilen tarihi, siyasi ve iktisadi çabaları ve neler harcadıklarını bilen bir kimse, bu Âyet-i kerime’lerin mânâsını yakînen kavramış olur.

“Rahman çocuk edindi dediler.” (Meryem: 88)
Bu, hiçbir delilin desteklemediği bir iddiâdır. Bundan daha ileri derecede bir iddiâ bulunamaz.
Bu bakımdan Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Andolsun ki siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız.” (Meryem: 89)
Ölçülemeyecek kadar kötü bir iş yaptınız, son derece çirkin bir söz söylediniz.
“Onlar o Rahman olan Allah’a çocuk iddia ettiler diye, bu sözden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar dağılıp çökecekti.” (Meryem: 90-91)
Kâinat bütünüyle, Allah-u Teâlâ’ya karşı söylenen bu sözlerden dolayı öfkeye kapılıyor. O’nun celâline hürmetlerinden dolayı bu derece şiddetli bir noktaya geliyor. Çünkü bütün bu mevcudat Allah-u Teâlâ’yı tevhid yani birleme, esası üzerine yaratılmışlardır.
“Halbuki Rahman olan Allah’a çocuk isnat etmek aslâ yakışmaz.” (Meryem: 92)
Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde hıristiyanların İsa Aleyhisselâm hakkındaki bâtıl inançlarını anlatarak şöyle buyurmaktadır:
“‘Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.’ diyenler gerçekten kâfir olmuşlardır.” (Mâide: 72)
Allah-u Teâlâ bu gibi vasıflardan münezzehtir.
“Halbuki Mesih onlara demişti ki:
Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.” (Mâide: 72)
İsa Aleyhisselâm hıristiyanlara karşı delil olması için kendisinin de Allah’ın bir kulu olduğunu ifade etmiş ve bu konuda kendileriyle onlar arasında herhangi bir ayırım gözetmemiştir.
“Kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar.” (Mâide: 72)Kim Allah’tan başkasının ilâh olduğuna inanırsa o aslâ cennete giremez. Çünkü cennet bir olan Allah’a inananların yurdudur.
“Varacağı yer ateştir, zâlimlerin yardımcıları yoktur.” (Mâide: 72)
Orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlara destek olacak, içinde bulundukları durumdan onları kurtaracak hiçbir kimse yoktur.
Mütebaki Âyet-i kerime’de ise şöyle buyurulmaktadır:
“Andolsun ki: ‘Allah üç ilâhtan üçüncüsüdür.’ diyenler kâfir olmuşlardır.” (Mâide: 73)
“Allah üç ilâhtan üçüncüsüdür.” demek, hem “Üç” kelimesi, hem de “Üçüncü” kelimesi itibariyle olmak üzere iki yönden küfürdür, katıksız şirktir. Bir ilâhtan başka ilâh olmadığı halde üç ilâh farzetmek, bir olan Allah’ın hakkını inkârdır, zulümdür. “Allah üç” demek gibi bir çelişkidir. Onların bu küfrünü hoş görmek küfürde onlara ortak olmaktır. Alenen küfürdür.
“Oysa bir tek ilâhtan başka ilâh yoktur.” (Mâide: 73)
Başka hiç kimse ulûhiyet sıfatına haiz değildir. Bütün mükevvenâtın Hâlik’ı ancak O’dur. Hiçbir şekilde ortaklığı kabul etmez, ulûhiyette tektir.
“Eğer bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan inkâr edenlere çok acıklı bir azap dokunacaktır.” (Mâide: 73)
Bu gibi sözlerden ve teslis inancından vazgeçmeyenlere Allah-u Teâlâ açıkça küfür damgası vurmuştur. Onlar en şiddetli bir azapla azaba uğrayacaklardır.
Nerede kaldı ki yahudi ve hıristiyanlar müslümanları kendi dinlerine dâvet etmekte ve bunun gayreti içindedirler.

YapraK 10 Mart 2009 19:46

Cevap: Tek Tanri, üç Kişilik
 
Paylaşımlar için sağolun


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:21.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 3   Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
2004-2018 IRCForumlari.Net | Tüm Hakları Saklıdır...