IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 21 Ağustos 2011, 01:14   #1
Çevrimiçi
İsa


sohbet


Nasıralı İsa olarak da bilinen Hıristiyanlık inancındaki temel figürdür. Hıristiyanlıkta İsa Mesih olarak inanılır ki bu tanım ona İbrani "Mesih" anlayışı bağlamında verilmiştir ki Hıristiyanlara göre İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Mesih'tir. Teolojide kullanılan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İsa'nın yaşamına dair ana kaynaklar Yeni Ahit'teki dört kanonik İncil'dir. Genel kabule göre bunlar İsa'nın ölümünden birkaç on yıl sonra yazılmıştır.

İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundan gelmiştir.. Annesi Meryem
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Levioğulları soyundan geliyordu. Yeni Antlaşma
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Meryem'in nişanlısı olan Marangoz Yusuf'un Davud'a kadar çıkan soyağacını verir. Eski Antlaşma'da Meryem'den veya İsa'dan sözedilmez.İsa'nın Roma imparatoru Augustus zamanında Beytlehem'de dünyaya geldiği gelmiştir.

Hıristiyanlığa göre Tanrı'ın bir meleği Meryem isimli genç bir bakireye
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bir oğul doğuracağını söyler. Çocuğun adı da İsa olacaktır. İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
'Kurtarıcı' demektir. Hıristiyan inancında İsa Mesih'in bu dünyada babası yoktur
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sadece annesi vardır. Tanrı kendi gücü ve sözüyle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Meryem'in hamile kalmasını sağlamıştır.

İsa 30 yaşına kadar marangozluk yapar. Yoksul ama rahat bir evde büyür. Çocukluk ve delikanlılık dönemine ilişkin çok az şey bilinir. 30 yaşlarında Vaftizci Yahya ile karşılaşır. Vaftizci Yahya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Şeria Irmağı kıyılarında vaazlar verir ve Yahudiler'in beklediği kurtarıcının (Mesih'in) gelmesinin yakın olduğunu anlatırdı. Bu nedenle Yahya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
çoğunlukla İsa'nın "müjdecisi" olarak nitelenir. Yahya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tövbe ederek
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Mesih'in gelişini bekleyenleri Şeria Irmağı'nın sularıyla vaftiz eder
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ruhlarını arındırırdı. Bu nedenle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Vaftizci Yahya olarak anılagelmiştir. İsa da Vaftizci Yahya tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz edildi. Çok geçmeden izleyicilerinden küçük bir grupla birlikte dolaşarak vaaz vermeye başladı. Kendisi de bir Yahudi olduğu için bazen Yahudiler'in ibadet yeri olan sinagoglarda ama genellikle açık havada vaaz verirdi. Vaazlarında Tanrı'nın egemenliğinin yakın olduğunu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İnsanların bu müjdeye inanmalarını söylüyordu.

Bu çağrı yüzyıllardır Tanrı'nın bir kurtancı göndermesini bekleyen Yahudiler üzerinde etkili oldu. Yahudiler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
topraklarını yitirmiş
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ezilmiş ve kendi yurtlarından sürgün edilmişlerdi ama Tanrı'nın Mesih göndereceğine
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Mesih'in barışın ve adaletin egemenliğini kuracağına olan inançlarını sürdürüyorlardı. İsa vaizliğinin ilk döneminde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Celile'deki Kefernahum kentinde yaşadı ve çevredeki kasaba ve köylere geziler yaptı. İnciller'e göre bu dönemde çeşitli mucizeler gerçekleştirerek dinsel gücünü kanıtladı. Hıristiyanlığın Kutsal Kitap'ında ölülerin diriltilmesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
şeytan kovma
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hastaların iyileştirilmesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
rüzgârların ve dalgaların durdurulması gibi birçok mucizeden söz edilir. İsa çoğunlukla
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kısa öyküler ya da sıradan insanların yaşamlarından derlediği vurucu olaylar anlatarak iletmek istediği mesajı insanlara ulaştırırdı. İçinde yaşadıkları düzenden hoşnut olmayan insanlar İsa'nın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kendisini onaylamayan din yetkililerini açık sözlülükle eleştirmesinden hoşlanıyordu. Yahudi önderler ise onu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Musevilik'in kurallarına aykırı davranmakla suçladı. İsa ise
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'nın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onların yasalarını ya da saygınlıklarını önemsemediğini
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onun insanlarda sevecenlik ve hoşgörü aradığını söylüyordu. Din büyüklerine dalkavukluk etmek için hiç çaba göstermeyen İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
giderek onların nefretini kazandı. Yahudi önderlerin bir bölümü İsa'nın öğretisinin yanlış olduğunu ve insanları yanlış yola sürüklediğini düşünüyordu. Ötekiler ise o dönemde yönetimde bulunan Romalılar'a karşı siyasal bir hareket başlatabileceğinden
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bunun da büyük bir yıkıma yol açacağından kaygılanıyordu. Önderlerin büyük bir bölümü
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onun öğretisinin kendi konumlarını tehlikeye düşürebileceğini düşünüp
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
şu ya da bu nedenle ondan kurtulmaları gerektiği sonucuna vardılar.

İsa yaşamına ve öğretisine yönelik bu tehdit karşısında hazırlıklı olmak için kendi seçtiği 12 havariyi özel bir eğitimden geçirdi. Dinsel deneyimlerinin en özlülerinden bazılarını onlarla paylaştı. İsa havarilerine kendi müjdelediği krallığın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kudüs'te zafer kazanarak yönetimi ele geçiren bir dünya önderininkine benzemeyeceğini anlattı. İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yaşamının son yılında Yahudiler'in Hamursuz Bayramı için Kudüs'e gitti. O sırada kent
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yüzlerce yıl önce Mısır'da yaşayan Yahudiler'in kölelikten kurtulmalarını kutlamaya gelen hacılarla dolup taşıyordu. Başlangıçta her şey iyi gitti. Kalabalık topluluklar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İsa'yı Nasıralı peygamber olarak selamladılar. Ne var ki
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kendisine karşı olanların çoğaldığının ve daha kötüsü
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
havarilerinden birinin ona sırt çevirdiğinin farkındaydı. Yahuda İskaryot
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bulunduğu yeri yöneticilere göstererek İsa'ya ihanet etti.Öleceğini anlayan ve bu ölümün havarilerinin inancını sarsacağından kaygılanan İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onları Son Akşam Yemeği'nde bir araya getirdi ve ölmesinin gerekli olduğunu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
böylelikle Tanrı ile insanlar arasında yeni bir bağ kurulacağını açıkladı. Öldükten sonra İsa'nın öğretisini yaymak havarilerin görevi olacağı için
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onlarla Tanrı arasında da yeni bir bağ kurulacaktı. İsa ekmekle şarabı aldı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kutsadı ve havarilerine vererek kendi bedeni ve kanı olduğunu söyledi. (Bu daha sonraları Hıristiyanlıkta önemli bir yere sahip olacak bir törene dönüşmüştür ve "trans-substansiyalizm olarak da bilinir) Yemekten sonra İsa ve havarileri Kudüs'ün doğu yakasındaki Zeytin Dağı'na ve oradan da tepenin yamaçlarındaki Getsemani Bahçesi'ne gittiler. Bu bahçede
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Yahuda'nın yol gösterdiği görevliler İsa'yı tutukladı. İsa aynı gece yargılanmak üzere Yahudi Önderlerin karşısına çıkarıldı. Hıristiyanlık inancına göre sorgusu sırasında "Tanrı'nın oğlu musun?" sorusuna olumlu yanıt verince
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Yahudi önderler günah işlediği gerekçesiyle onu ölüme mahkûm ettiler. Verilen bu idam kararı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Romalı Vali Pontius Pilatus'un onayı olmaksızın uygulanamazdı. Pilatus
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aslında İsa'nın suçluluğuna inanmıyordu ama Yahudi Önderlerin ve onların izleyicilerinin bu istekte direnmeleri üzerine İsa'yı çarmıha gerdirme cezasına çarptırdı. O dönemde Romalılar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
suçluları haç biçiminde bir kalasa çivileyerek idam ederlerdi. İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
cuma günü Pilatus'un askerlerince başına dikenden bir taç giydirilerek çarmıha gerildi. O günün akşamında ölüsü çarmıhtan indirildi ve izleyicilerinden Aramatyalı Yusuf'a ait bir mezara kondu. Mezarın girişi büyük bir taşla örtüldü. Daha sonra gelişen olaylar Hıristiyanlığın Kutsal Kitap'ında şöyle anlatılır: "Cumartesi günü erken saatlerde bir grup kadın mezarı ziyarete gittiğinde taşın yerinden kaldırıldığını ve cesedin orada olmadığını gördü." Kısa bir süre sonra İsa'nın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
önce Meryem'e ve ardından havarilerine göründüğüne ilişkin söylentiler çabucak yayıldı. İsa'nın yeniden dirilişi Hıristiyanlık'ın en önemli inançlarından biridir. Bu inanç
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
havarilerine ve izleyicilerine yeni bir güç vermiş ve Hıristiyanlık'ın yayılması için yaptıkları çalışmaları hızlandırmıştır.

Katolik
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodoks ve Protestan teolojisine göre İsa'nın birbirine karışmayan iki ayrı tabiatı vardır
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
insan doğası ve Tanrı doğası. İsa aynı anda hem insan hem de Tanrı'dır. Bu iki doğanın birbirine karışmadan birleşmesine hipostatik birleşme denir. İsa ve Tanrı benlikte birleşirler. İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlara göre Tanrı'nın yaşayan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
diri sözüdür. Hıristiyanlar hipostatik birleşmeyi "Tanrı olan İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kul özünü alıp dünyada doğmuştur ama 'yaratılışın çamuruyla' kirlenmemiştir" şeklinde açıklarlar. Bu doğan söz Tanrı'nın parçası değildir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
çünkü Tanrı parçalara bölünemez.

Hıristiyanlara göre üç kişilikli olan Tanrı'nın özünün ikinci kişisi ezeli söz
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tarihte bir zamanda kul özü kişiliği alarak insan bedenine girmiştir ve bu İsa Mesih'tir. Hıristiyanlar Tanrı'nın üç kişiliği ile ilgili bilgilerin Tevrat'ta da anlatıldığına inanır.
Tanrı doğasının İsa'nın bedeniyle ilgisi yoktur. Baba ile aynı olan bir doğayı taşımaktadır ikisi de aynı kaynaktandır. Bu nedenle de İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı olarak kabul edilir.

Yeni Antlaşma insan doğasını şöyle açıklar:

"Mesih
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı özüne sahip olduğu halde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı."Flp 2:6

"Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı."Flp 2:7-8


İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İncil'de Babaya seslenirken bu konuşma aynı varlığın iki benliği arasında geçer. İsa'nın kul özü kişiliği
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ilahi kişilikle konuşur
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yani Baba'ya dua edenin İsa'nın kul özü olduğu söylenir. Kul özü de almış olan Tanrı'nın ikinci kişiliği (söz)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
artık dünyada iken doğa değil ama konum olarak Öz'den (Baba'dan) aşağı seviyededir bu nedenle İncil'de "Baba benden üstündür" demiştir. İncil
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İsa'nın çarmıha gerildikten sonra tekrar yüceltileceğini söyler. Çünkü artık dünyada olmayacak ve kul özü kalmayacaktır.


James Warren takma adı Jim" Jones
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ABD'li "People's Temple (İnsan Tapınağı) kilisesinin kurucusu vaiz.

1978 yılında Guyana'da kendi ve müridlerine özel kasabası Jonestown'da 911 müridini aynı anda intihar etmeye ikna etmiş ve kendisi de müridleriyle birlikte ölmüştür.Müridler siyanürlü kokteyl ve enjektörler vasıtasıyla intihar ederken
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
koltuğunda ölü bulunan Jones'un kendini silahla vurduğu görüldü.Ölümlerinin son derece kutsal olacağını söyleyerek son konuşmasını yapan Jim Jones'un bu konuşmasının ses kaydı mevcuttur.
Nasıralı İsa olarak da bilinen Hıristiyanlık inancındaki temel figürdür. Hıristiyanlıkta İsa Mesih olarak inanılır ki bu tanım ona İbrani "Mesih" anlayışı bağlamında verilmiştir ki Hıristiyanlara göre İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Mesih'tir. Teolojide kullanılan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İsa'nın yaşamına dair ana kaynaklar Yeni Ahit'teki dört kanonik İncil'dir. Genel kabule göre bunlar İsa'nın ölümünden birkaç on yıl sonra yazılmıştır.

İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundan gelmiştir.. Annesi Meryem
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Levioğulları soyundan geliyordu. Yeni Antlaşma
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Meryem'in nişanlısı olan Marangoz Yusuf'un Davud'a kadar çıkan soyağacını verir. Eski Antlaşma'da Meryem'den veya İsa'dan sözedilmez.İsa'nın Roma imparatoru Augustus zamanında Beytlehem'de dünyaya geldiği gelmiştir.

Hıristiyanlığa göre Tanrı'ın bir meleği Meryem isimli genç bir bakireye
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bir oğul doğuracağını söyler. Çocuğun adı da İsa olacaktır. İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
'Kurtarıcı' demektir. Hıristiyan inancında İsa Mesih'in bu dünyada babası yoktur
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sadece annesi vardır. Tanrı kendi gücü ve sözüyle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Meryem'in hamile kalmasını sağlamıştır.

İsa 30 yaşına kadar marangozluk yapar. Yoksul ama rahat bir evde büyür. Çocukluk ve delikanlılık dönemine ilişkin çok az şey bilinir. 30 yaşlarında Vaftizci Yahya ile karşılaşır. Vaftizci Yahya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Şeria Irmağı kıyılarında vaazlar verir ve Yahudiler'in beklediği kurtarıcının (Mesih'in) gelmesinin yakın olduğunu anlatırdı. Bu nedenle Yahya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
çoğunlukla İsa'nın "müjdecisi" olarak nitelenir. Yahya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tövbe ederek
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Mesih'in gelişini bekleyenleri Şeria Irmağı'nın sularıyla vaftiz eder
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ruhlarını arındırırdı. Bu nedenle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Vaftizci Yahya olarak anılagelmiştir. İsa da Vaftizci Yahya tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz edildi. Çok geçmeden izleyicilerinden küçük bir grupla birlikte dolaşarak vaaz vermeye başladı. Kendisi de bir Yahudi olduğu için bazen Yahudiler'in ibadet yeri olan sinagoglarda ama genellikle açık havada vaaz verirdi. Vaazlarında Tanrı'nın egemenliğinin yakın olduğunu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İnsanların bu müjdeye inanmalarını söylüyordu.

Bu çağrı yüzyıllardır Tanrı'nın bir kurtancı göndermesini bekleyen Yahudiler üzerinde etkili oldu. Yahudiler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
topraklarını yitirmiş
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ezilmiş ve kendi yurtlarından sürgün edilmişlerdi ama Tanrı'nın Mesih göndereceğine
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Mesih'in barışın ve adaletin egemenliğini kuracağına olan inançlarını sürdürüyorlardı. İsa vaizliğinin ilk döneminde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Celile'deki Kefernahum kentinde yaşadı ve çevredeki kasaba ve köylere geziler yaptı. İnciller'e göre bu dönemde çeşitli mucizeler gerçekleştirerek dinsel gücünü kanıtladı. Hıristiyanlığın Kutsal Kitap'ında ölülerin diriltilmesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
şeytan kovma
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hastaların iyileştirilmesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
rüzgârların ve dalgaların durdurulması gibi birçok mucizeden söz edilir. İsa çoğunlukla
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kısa öyküler ya da sıradan insanların yaşamlarından derlediği vurucu olaylar anlatarak iletmek istediği mesajı insanlara ulaştırırdı. İçinde yaşadıkları düzenden hoşnut olmayan insanlar İsa'nın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kendisini onaylamayan din yetkililerini açık sözlülükle eleştirmesinden hoşlanıyordu. Yahudi önderler ise onu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Musevilik'in kurallarına aykırı davranmakla suçladı. İsa ise
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'nın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onların yasalarını ya da saygınlıklarını önemsemediğini
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onun insanlarda sevecenlik ve hoşgörü aradığını söylüyordu. Din büyüklerine dalkavukluk etmek için hiç çaba göstermeyen İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
giderek onların nefretini kazandı. Yahudi önderlerin bir bölümü İsa'nın öğretisinin yanlış olduğunu ve insanları yanlış yola sürüklediğini düşünüyordu. Ötekiler ise o dönemde yönetimde bulunan Romalılar'a karşı siyasal bir hareket başlatabileceğinden
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bunun da büyük bir yıkıma yol açacağından kaygılanıyordu. Önderlerin büyük bir bölümü
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onun öğretisinin kendi konumlarını tehlikeye düşürebileceğini düşünüp
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
şu ya da bu nedenle ondan kurtulmaları gerektiği sonucuna vardılar.

İsa yaşamına ve öğretisine yönelik bu tehdit karşısında hazırlıklı olmak için kendi seçtiği 12 havariyi özel bir eğitimden geçirdi. Dinsel deneyimlerinin en özlülerinden bazılarını onlarla paylaştı. İsa havarilerine kendi müjdelediği krallığın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kudüs'te zafer kazanarak yönetimi ele geçiren bir dünya önderininkine benzemeyeceğini anlattı. İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yaşamının son yılında Yahudiler'in Hamursuz Bayramı için Kudüs'e gitti. O sırada kent
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yüzlerce yıl önce Mısır'da yaşayan Yahudiler'in kölelikten kurtulmalarını kutlamaya gelen hacılarla dolup taşıyordu. Başlangıçta her şey iyi gitti. Kalabalık topluluklar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İsa'yı Nasıralı peygamber olarak selamladılar. Ne var ki
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kendisine karşı olanların çoğaldığının ve daha kötüsü
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
havarilerinden birinin ona sırt çevirdiğinin farkındaydı. Yahuda İskaryot
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bulunduğu yeri yöneticilere göstererek İsa'ya ihanet etti.Öleceğini anlayan ve bu ölümün havarilerinin inancını sarsacağından kaygılanan İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onları Son Akşam Yemeği'nde bir araya getirdi ve ölmesinin gerekli olduğunu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
böylelikle Tanrı ile insanlar arasında yeni bir bağ kurulacağını açıkladı. Öldükten sonra İsa'nın öğretisini yaymak havarilerin görevi olacağı için
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onlarla Tanrı arasında da yeni bir bağ kurulacaktı. İsa ekmekle şarabı aldı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kutsadı ve havarilerine vererek kendi bedeni ve kanı olduğunu söyledi. (Bu daha sonraları Hıristiyanlıkta önemli bir yere sahip olacak bir törene dönüşmüştür ve "trans-substansiyalizm olarak da bilinir) Yemekten sonra İsa ve havarileri Kudüs'ün doğu yakasındaki Zeytin Dağı'na ve oradan da tepenin yamaçlarındaki Getsemani Bahçesi'ne gittiler. Bu bahçede
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Yahuda'nın yol gösterdiği görevliler İsa'yı tutukladı. İsa aynı gece yargılanmak üzere Yahudi Önderlerin karşısına çıkarıldı. Hıristiyanlık inancına göre sorgusu sırasında "Tanrı'nın oğlu musun?" sorusuna olumlu yanıt verince
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Yahudi önderler günah işlediği gerekçesiyle onu ölüme mahkûm ettiler. Verilen bu idam kararı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Romalı Vali Pontius Pilatus'un onayı olmaksızın uygulanamazdı. Pilatus
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aslında İsa'nın suçluluğuna inanmıyordu ama Yahudi Önderlerin ve onların izleyicilerinin bu istekte direnmeleri üzerine İsa'yı çarmıha gerdirme cezasına çarptırdı. O dönemde Romalılar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
suçluları haç biçiminde bir kalasa çivileyerek idam ederlerdi. İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
cuma günü Pilatus'un askerlerince başına dikenden bir taç giydirilerek çarmıha gerildi. O günün akşamında ölüsü çarmıhtan indirildi ve izleyicilerinden Aramatyalı Yusuf'a ait bir mezara kondu. Mezarın girişi büyük bir taşla örtüldü. Daha sonra gelişen olaylar Hıristiyanlığın Kutsal Kitap'ında şöyle anlatılır: "Cumartesi günü erken saatlerde bir grup kadın mezarı ziyarete gittiğinde taşın yerinden kaldırıldığını ve cesedin orada olmadığını gördü." Kısa bir süre sonra İsa'nın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
önce Meryem'e ve ardından havarilerine göründüğüne ilişkin söylentiler çabucak yayıldı. İsa'nın yeniden dirilişi Hıristiyanlık'ın en önemli inançlarından biridir. Bu inanç
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
havarilerine ve izleyicilerine yeni bir güç vermiş ve Hıristiyanlık'ın yayılması için yaptıkları çalışmaları hızlandırmıştır.

Katolik
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodoks ve Protestan teolojisine göre İsa'nın birbirine karışmayan iki ayrı tabiatı vardır
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
insan doğası ve Tanrı doğası. İsa aynı anda hem insan hem de Tanrı'dır. Bu iki doğanın birbirine karışmadan birleşmesine hipostatik birleşme denir. İsa ve Tanrı benlikte birleşirler. İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlara göre Tanrı'nın yaşayan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
diri sözüdür. Hıristiyanlar hipostatik birleşmeyi "Tanrı olan İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kul özünü alıp dünyada doğmuştur ama 'yaratılışın çamuruyla' kirlenmemiştir" şeklinde açıklarlar. Bu doğan söz Tanrı'nın parçası değildir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
çünkü Tanrı parçalara bölünemez.

Hıristiyanlara göre üç kişilikli olan Tanrı'nın özünün ikinci kişisi ezeli söz
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tarihte bir zamanda kul özü kişiliği alarak insan bedenine girmiştir ve bu İsa Mesih'tir. Hıristiyanlar Tanrı'nın üç kişiliği ile ilgili bilgilerin Tevrat'ta da anlatıldığına inanır.
Tanrı doğasının İsa'nın bedeniyle ilgisi yoktur. Baba ile aynı olan bir doğayı taşımaktadır ikisi de aynı kaynaktandır. Bu nedenle de İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı olarak kabul edilir.

Yeni Antlaşma insan doğasını şöyle açıklar:

"Mesih
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı özüne sahip olduğu halde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı."Flp 2:6

"Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı."Flp 2:7-8


İsa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İncil'de Babaya seslenirken bu konuşma aynı varlığın iki benliği arasında geçer. İsa'nın kul özü kişiliği
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ilahi kişilikle konuşur
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yani Baba'ya dua edenin İsa'nın kul özü olduğu söylenir. Kul özü de almış olan Tanrı'nın ikinci kişiliği (söz)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
artık dünyada iken doğa değil ama konum olarak Öz'den (Baba'dan) aşağı seviyededir bu nedenle İncil'de "Baba benden üstündür" demiştir. İncil
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İsa'nın çarmıha gerildikten sonra tekrar yüceltileceğini söyler. Çünkü artık dünyada olmayacak ve kul özü kalmayacaktır.


James Warren takma adı Jim" Jones
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ABD'li "People's Temple (İnsan Tapınağı) kilisesinin kurucusu vaiz.

1978 yılında Guyana'da kendi ve müridlerine özel kasabası Jonestown'da 911 müridini aynı anda intihar etmeye ikna etmiş ve kendisi de müridleriyle birlikte ölmüştür.Müridler siyanürlü kokteyl ve enjektörler vasıtasıyla intihar ederken
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
koltuğunda ölü bulunan Jones'un kendini silahla vurduğu görüldü.Ölümlerinin son derece kutsal olacağını söyleyerek son konuşmasını yapan Jim Jones'un bu konuşmasının ses kaydı mevcuttur.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
İsa

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık