IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 25 Ekim 2014, 17:16   #1
Çevrimdışı
Hristiyan kimdir? Hristiyanlık nedir?


sohbet


Hristiyan kimdir? Hristiyanlık nedir?

Hristiyan ne demektir?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] (hıristiyan) kelimesi Türkçe’ye İngilizce [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kelimesi olan “Christ-ian” kelimesinden geçmiştir. Ancak esasen Antik Yunanca’daki “Χριστός” kelimesi İngilizce’deki ve Türkçe’deki Hıristiyan kelimesinin kökeni sayılmaktadır. Yunanca’daki “Χριστός” kelimesi ise İbranice’deki “משיחא” kelimesinin Yunanca karşılığıdır. İbrani dilinde “משיחא” kelimesi ise; Tanrı’nın görevlendirmek üzere seçtiği kişilerin, kutsal yağ ile kutsanmasını, göreve hazır olduklarını, göreve başladıklarını, yetkilendirildiklerini ifade eden, Türkçe telaffuzu “Maşiah”, Türkçe karşılığı “Mesih” olan kelimedir. Bu kelime ilk olarak Anadolu’nun Antakya şehrinde, Hıristiyan olmayan yerli halk tarafından, Yahşuah (İsa) Mesih’e inanan cemaatleri nitelemek için kullanılmıştır. Hıristiyanlık inancında; Yahşuah (İsa) Mesih’in öğretilerine yürekten bağlı şekilde inanan ve yaşamında uygulayan, uygulamaya çalışan kişileri ifade etmek için kullanılır.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]lar neye inanırlar?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlar kısaca ifade edilirse; Yahşuah (İsa) Mesih’in öğreti ve uygulamalarına inanırlar. İnancın başlangıç noktası; Yahşuah’ı Mesih olarak, yani yeri göğü yaratan tek tanrı YHVH’nin Oğlu (ruhsal öz anlamında), yani YHVH’nin Yeşaya kitabı, 40. bölüm, 3. ayetten 10. ayete kadar olan metinde bahsedilen YHVH’nin yüceliği olarak, yani Tanrı olarak kabul etmektir. Hıristiyanlar buna kısaca “Yahşuah’a (İsa) iman etmek” derler. Kendi aralarında birbirlerine “imanlı” olarak hitap ederler. Hristiyanlar, [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]‘in öğreti, uygulama ve yaşamının birincil olarak [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]‘de anlatıldığına inanırlar. İkincil olarak ve yorum olarak ise Kilise Babaları denilen, havarilerin yetiştirip “Elçisel Yetki” ile atadığı, ilk kiliseye önderlik etmiş kişileri kabul ederler.

Hristiyanlık mezhepleri nelerdir?

Genel olarak Hristiyan mezhepleri üçe ayrılırlar; Katolik, Ortodoks ve Protestan.
Hristiyan ibadeti nasıldır?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hristiyan ibadeti kamoyunda genellikle “Pazar günleri kiliseye gitmek, rahiplere günah çıkartmak” olarak bilinse de, bu çok dar bir anlamı ifade eder. Herşeyden önce Hıristiyan ibadeti birincil olarak yüreğe dayalıdır. Eğer kendine Hıristiyan diyen kişi, yüreğinde doğru hislere ve düşüncelere sahip değilse, yaptığı eylemler her ne kadar doğru, güzel ve iyi de görünse Tanrı katında geçersizdir. İbadet her zaman, her yerde, tüm aklı, tüm yüreği ve tüm eylemleriyle Tanrı’yı memnun etme amaçlı olarak meydana gelen düşüncesel, ruhsal, eylemsel hareketler, düşünceler ve hisler bütünüdür. Pazar günleri kiliseye gitmek, vaftiz olmak, dua etmek, rahiplere günahları itiraf etmek ise az önce bahsettiğimiz bütünün kısmi parçaları, bazı sonuçlarıdır.

Hristiyanlık inancı nasıldır?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İncil’in Markos kitabının, 12. bölümünün 29. ayetinden 33. ayetine kadar olan bölümde anlatıldığı üzere; Hristiyanlık inancındaki en büyük buyruk; Tanrı (Elohim) olan YHVH’yi tüm gücümüzle, tüm aklımızla, tüm yüreğimizle sevmektir. İkincisi ise komşumuzu kendimiz gibi sevmektir. Burada kullanılan komşu kelimesi; “kendinden başka herkes” anlamındadır. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]‘de yer alan Yahşuah (İsa) Mesih’in sözlerine göre tüm Kutsal Yasa ve Peygamberlerin sözlerinin özeti budur. Tüm inanç bu temel öğreti üzerine kuruldur; Sevgi. Hristiyanlık inancını diğer inançlardan ve dinlerden ayıran bir farklılık ise “lütuf” öğretisidir. Hristiyanlık inancına göre kişi kendi düşünce, eylem ve ruhsallığı ile kendi kendini kurtaramaz. Kurtuluş insanın başarısı değil, Tanrı’nın işidir. Tanrı Mesih’in çarmıhta yaptığı kurbanlık kefareti sayesinde günahlar Tanrı katında affedilmektedir.

Nasıl Hristiyan olunur?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kısaca; Yahşuah’ı Mesih olarak, yani yeri göğü yaratan tek tanrı YHVH’nin Oğlu (ruhsal öz anlamında), yani YHVH’nin Yeşaya kitabı, 40. bölüm, 3. ayetten 10. ayete kadar olan metinde bahsedilen YHVH’nin yüceliği olarak, yani Tanrı olarak kabul eden ve (varsa) bunu bir hristiyana ifade eden (iman ikrarı) kişi Hıristiyan olmaya ilk adımı atmış sayılır. ([Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] sitesinden ileriki süreçler için bilgi alınabilir.)

Kaynak gösterilmeden, izin alınmadan kullanılamaz.


Sitemizde yer alan kitaplar aracılığıyla; Tanrı, Kutsal Kitaplar, İsa Mesih, Hristiyanlık, Kilise, vaftiz, iman, Baba Oğul Kutsal Ruh, çarmıh, ruhban, dua, şükür, ikona, mezhepler, katoliklik, ortodoksluk, protestanlık, Kur’an-ı Kerim, Muhammed, İslamiyet, peygamberlik, vahiy, esinleme, havariler, Barnabas, Thomas, Yahuda sahte incilleri, tarih, arkeoloji, felsefe, dinler, linguistik, Yahudi tarihi, Kilise tarihi, Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Elçilerin İşleri, Romalılara Mektup, Korintoslulara I. Mektup, Korintoslulara II. Mektup, Galatyalılara Mektup, Efesoslulara Mektup, Filippililere Mektup, Koloselilere Mektup, Selaniklilere I. Mektup, Selaniklilere II. Mektup, Timoteos’a I. Mektup, Timoteos’a II. Mektup, Titos’a Mektup, Filimon’a Mektup, İbranilere Mektup, Yakup’un Mektubu, Petros’un I. Mektubu, Petros’un II. Mektubu, Yuhanna’nın I. Mektubu, Yuhanna’nın II. Mektubu, Yuhanna’nın III. Mektubu, Yahuda’nın Mektubu, Vahiy kitabı hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
Hristiyan kimdir? Hristiyanlık nedir?

Hristiyan ne demektir?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] (hıristiyan) kelimesi Türkçe’ye İngilizce [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kelimesi olan “Christ-ian” kelimesinden geçmiştir. Ancak esasen Antik Yunanca’daki “Χριστός” kelimesi İngilizce’deki ve Türkçe’deki Hıristiyan kelimesinin kökeni sayılmaktadır. Yunanca’daki “Χριστός” kelimesi ise İbranice’deki “משיחא” kelimesinin Yunanca karşılığıdır. İbrani dilinde “משיחא” kelimesi ise; Tanrı’nın görevlendirmek üzere seçtiği kişilerin, kutsal yağ ile kutsanmasını, göreve hazır olduklarını, göreve başladıklarını, yetkilendirildiklerini ifade eden, Türkçe telaffuzu “Maşiah”, Türkçe karşılığı “Mesih” olan kelimedir. Bu kelime ilk olarak Anadolu’nun Antakya şehrinde, Hıristiyan olmayan yerli halk tarafından, Yahşuah (İsa) Mesih’e inanan cemaatleri nitelemek için kullanılmıştır. Hıristiyanlık inancında; Yahşuah (İsa) Mesih’in öğretilerine yürekten bağlı şekilde inanan ve yaşamında uygulayan, uygulamaya çalışan kişileri ifade etmek için kullanılır.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]lar neye inanırlar?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlar kısaca ifade edilirse; Yahşuah (İsa) Mesih’in öğreti ve uygulamalarına inanırlar. İnancın başlangıç noktası; Yahşuah’ı Mesih olarak, yani yeri göğü yaratan tek tanrı YHVH’nin Oğlu (ruhsal öz anlamında), yani YHVH’nin Yeşaya kitabı, 40. bölüm, 3. ayetten 10. ayete kadar olan metinde bahsedilen YHVH’nin yüceliği olarak, yani Tanrı olarak kabul etmektir. Hıristiyanlar buna kısaca “Yahşuah’a (İsa) iman etmek” derler. Kendi aralarında birbirlerine “imanlı” olarak hitap ederler. Hristiyanlar, [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]‘in öğreti, uygulama ve yaşamının birincil olarak [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]‘de anlatıldığına inanırlar. İkincil olarak ve yorum olarak ise Kilise Babaları denilen, havarilerin yetiştirip “Elçisel Yetki” ile atadığı, ilk kiliseye önderlik etmiş kişileri kabul ederler.

Hristiyanlık mezhepleri nelerdir?

Genel olarak Hristiyan mezhepleri üçe ayrılırlar; Katolik, Ortodoks ve Protestan.
Hristiyan ibadeti nasıldır?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hristiyan ibadeti kamoyunda genellikle “Pazar günleri kiliseye gitmek, rahiplere günah çıkartmak” olarak bilinse de, bu çok dar bir anlamı ifade eder. Herşeyden önce Hıristiyan ibadeti birincil olarak yüreğe dayalıdır. Eğer kendine Hıristiyan diyen kişi, yüreğinde doğru hislere ve düşüncelere sahip değilse, yaptığı eylemler her ne kadar doğru, güzel ve iyi de görünse Tanrı katında geçersizdir. İbadet her zaman, her yerde, tüm aklı, tüm yüreği ve tüm eylemleriyle Tanrı’yı memnun etme amaçlı olarak meydana gelen düşüncesel, ruhsal, eylemsel hareketler, düşünceler ve hisler bütünüdür. Pazar günleri kiliseye gitmek, vaftiz olmak, dua etmek, rahiplere günahları itiraf etmek ise az önce bahsettiğimiz bütünün kısmi parçaları, bazı sonuçlarıdır.

Hristiyanlık inancı nasıldır?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İncil’in Markos kitabının, 12. bölümünün 29. ayetinden 33. ayetine kadar olan bölümde anlatıldığı üzere; Hristiyanlık inancındaki en büyük buyruk; Tanrı (Elohim) olan YHVH’yi tüm gücümüzle, tüm aklımızla, tüm yüreğimizle sevmektir. İkincisi ise komşumuzu kendimiz gibi sevmektir. Burada kullanılan komşu kelimesi; “kendinden başka herkes” anlamındadır. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]‘de yer alan Yahşuah (İsa) Mesih’in sözlerine göre tüm Kutsal Yasa ve Peygamberlerin sözlerinin özeti budur. Tüm inanç bu temel öğreti üzerine kuruldur; Sevgi. Hristiyanlık inancını diğer inançlardan ve dinlerden ayıran bir farklılık ise “lütuf” öğretisidir. Hristiyanlık inancına göre kişi kendi düşünce, eylem ve ruhsallığı ile kendi kendini kurtaramaz. Kurtuluş insanın başarısı değil, Tanrı’nın işidir. Tanrı Mesih’in çarmıhta yaptığı kurbanlık kefareti sayesinde günahlar Tanrı katında affedilmektedir.

Nasıl Hristiyan olunur?


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kısaca; Yahşuah’ı Mesih olarak, yani yeri göğü yaratan tek tanrı YHVH’nin Oğlu (ruhsal öz anlamında), yani YHVH’nin Yeşaya kitabı, 40. bölüm, 3. ayetten 10. ayete kadar olan metinde bahsedilen YHVH’nin yüceliği olarak, yani Tanrı olarak kabul eden ve (varsa) bunu bir hristiyana ifade eden (iman ikrarı) kişi Hıristiyan olmaya ilk adımı atmış sayılır. ([Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] sitesinden ileriki süreçler için bilgi alınabilir.)

Kaynak gösterilmeden, izin alınmadan kullanılamaz.


Sitemizde yer alan kitaplar aracılığıyla; Tanrı, Kutsal Kitaplar, İsa Mesih, Hristiyanlık, Kilise, vaftiz, iman, Baba Oğul Kutsal Ruh, çarmıh, ruhban, dua, şükür, ikona, mezhepler, katoliklik, ortodoksluk, protestanlık, Kur’an-ı Kerim, Muhammed, İslamiyet, peygamberlik, vahiy, esinleme, havariler, Barnabas, Thomas, Yahuda sahte incilleri, tarih, arkeoloji, felsefe, dinler, linguistik, Yahudi tarihi, Kilise tarihi, Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Elçilerin İşleri, Romalılara Mektup, Korintoslulara I. Mektup, Korintoslulara II. Mektup, Galatyalılara Mektup, Efesoslulara Mektup, Filippililere Mektup, Koloselilere Mektup, Selaniklilere I. Mektup, Selaniklilere II. Mektup, Timoteos’a I. Mektup, Timoteos’a II. Mektup, Titos’a Mektup, Filimon’a Mektup, İbranilere Mektup, Yakup’un Mektubu, Petros’un I. Mektubu, Petros’un II. Mektubu, Yuhanna’nın I. Mektubu, Yuhanna’nın II. Mektubu, Yuhanna’nın III. Mektubu, Yahuda’nın Mektubu, Vahiy kitabı hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
hristiyan, hristiyanlık, kimdir, nedir

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Hristiyanlık Nedir? CtrL Hristiyanlık 0 12 Şubat 2014 15:45
Din Nedir Dindar Kimdir ? Liaaa Meal , Fıkıh ve Dini Sorular 0 27 Ocak 2012 16:30
Biyografi nedir?.. (Who's Who? (Kim Kimdir?) Sevda Biyografiler 0 21 Kasım 2011 02:56
ANNE, Kimdir, Nedir? Secil Şiir, Hikaye ve Güzel Sözler 0 25 Mart 2011 15:48