IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 14 Ocak 2015, 19:27   #1
Çevrimdışı
STAFİNE FİLM TABLET 500 mg


sohbet


FORMÜLÜ

Beher film tablet: 500 mg Sodyum fusidat içerir.
Boyar madde: Titandioksit.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri
Sodyum fusidat, Fusidium coccineum kültüründen elde edilen bir antibiyotiktir. Sodyum fusidat, steroid yapısında olup düşük ve normal dozlarda bakteriostatik, yüksek dozlarda bakterisid etkilidir. Bakterinin ribozomal protein sentezini inhibe ederek etki gösterir.
Sodyum fusidat özellikle gram pozitif bakteriler üzerine etkilidir. Sodyum fusidat ve diğer antibiyotikler arasında çapraz rezistans yoktur. Bu nedenle Metisilin ve diğer penisilinlere ya da diğer antibiyotiklere dirençli olan stafilokoklar sodyum fusidata duyarlıdır. Stafilokoklara karşı çok düşük konsantrasyonlarda etkilidir. Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis enfeksiyonlarında MIC değeri 0.03-0.1 µg/mL'dir.
Etki Spektrumu: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Nocardia asteroides, Clostr idium difficile, Clostridium perfringens, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Brucella melitensis, Chlamydia trachomatis, Plasmodium falciparum, Giardia lamblia, Propionibacterium acnes, Bacteroides fragilis, Mycobacterium tuberculosis, Clostridium tetani ve streptokoklara etkilidir.
Farmakokinetik Özellikleri
Stafine, gastrointestinal sistemden kolayca emilir. Alındıktan 2-4 saat sonra ideal (30 ug/mL) plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Plazma yarılanma ömrü ortalama 10 saattir. 4 gün süreyle günde üç kez 500 mg'lık doz uygulamasıyla 100 ug/mL veya daha üzerinde plazma konsantrasyonlarının elde edildiği bildirilmiştir. Absorpsiyon yiyeceklerle gecikebilir. Plazma proteinlerine %95 oranında bağlanır. Hemen hemen bütün vücut sıvı ve dokularına çok iyi penetre olur. Absorblanan kısmın yarısı periferik kısımlarda, diğer yarısı da hücre içinde bulunur. Aseptik ve enfekte olmuş kemiğe, sinoviyal sıvıya, hepatobilier salgıya, bronşiyal salgıya, mukozaya, gözde aköz hümöre (göz sıvısı), serebral dokulara, abselere ve tüm yumuşak dokuya kolayca penetre olur.
Sodyum fusidatın büyük bir kısmı metabolitleri şeklinde safra ile atılır. Metabolitlerinin bir kısmı antibiyotik etkinliğine sahiptir. Yaklaşık %2'si değişmeden feçesle, çok az bir kısmı da idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI

Sodyum fusidat, gram pozitif mikroorganizmaların çoğuna özellikle staphylococci, streptococci (pneumococci dahil) ve corynebacteria'ye karşı etkilidir. Stafine, genel olarak stafilokok enfeksiyonlarında tek başına veya diğer ajanlarla birlikte kullanılır. Stafilokoksik septisemi, pnömoni, beyin absesi, kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomiyelit, septik artrit), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonları, kistik fibrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir. Ayrıca antibiyotiklerin neden olduğu ve Clostridium difficile tarafından oluşturulan pseudomembranöz kolitte vankomisin ve metronidazol kadar etkilidir.
Metisiline dirençli olanlarda tek başına kullanımı uygun değildir.
Sepsis, endokardit gibi ciddi infeksiyonlarda etkenin duyarlı olduğu biliniyorsa kullanılmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Fusidatlara hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Uzun süre yüksek dozda kullanan kişilerde periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
Fusidik asit in vitro olarak albumine bağlanmak için bilirubin ile yarışır ve muhtemel kernikterus riski nedeniyle prepature, sarılıklı, asidotik ya da ciddi hastalığı olan yeni doğanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

HAMİLELİKTE KULLANIM

(kategori C)Herhangi bir teratojenik etkisi saptanmamış olmasına rağmen hamilelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.
Emzirme: Anne sütüne çok az miktarda geçer.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

• Nadiren hafif gastrointestinal şikayetler (Epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ishal, dispepsi) ve anoreksi,
• Uzun ve yüksek doz tedavide reversibl sarılık görülebilir. İlaç bırakılınca düzelir,
• Nadiren hafif allerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık, baş ağrısı, bulanık görme, baş dönmesi,
• Lökopeni, trombositopeni görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Stafine, kumarin derivelerinin antikoagülan etkilerini potansiyalize eder.
Sodyum fusidatın karaciğerdeki metabolizması tam olarak bilinmemektedir, bununla beraber sodyum fusidat ve CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaçlar arasındaki etkileşim açık değildir. Bu etkileşimin görünen mekanizması, metabolizmanın ortaklaşa inhibisyonudur. CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaç (örn. Parasetamol, digitoksin ve steroid) alan hastalarda sodyum fusidat kullanımından kaçınılmalıdır.
Sodyum fusidat ve statin gibi HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin aynı anda kullanılması her iki ajanın da plazma konsantrasyonlarının artmasına neden olur ve bu da kreatin kinaz düzeylerinin yükselmesi, kaslarda güçsüzlük ve ağrıya yol açar.
Sodyum fusidat ve siklosporin'in aynı anda kullanılması siklosporin'in plazma konsantrasyonunu artırır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Yetişkinlerde: Günde 3 kez, 500 mg (toplam 1,5 g/gün) 8 saatte bir uygulanır. Doz enfeksiyonun şiddetine göre 2 katına kadar yükseltilebilir.
Çocuklarda: Günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek verilmelidir.

AŞIRI DOZ

Uzun süreli ve yüksek dozda kullanılınca birikim yaptığından plazma konsantrasyonları yükselir ve sarılığa neden olabilir. Böyle durumda doktora danışılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Beher tablette 500 mg sodyum fusidat ihtiva eden 15 film tabletlik Alu/Alu blister ambalajlarda.

PİYASADA BULUNAN DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Stafine Pomad %2, 15 g tüp.
FORMÜLÜ

Beher film tablet: 500 mg Sodyum fusidat içerir.
Boyar madde: Titandioksit.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri
Sodyum fusidat, Fusidium coccineum kültüründen elde edilen bir antibiyotiktir. Sodyum fusidat, steroid yapısında olup düşük ve normal dozlarda bakteriostatik, yüksek dozlarda bakterisid etkilidir. Bakterinin ribozomal protein sentezini inhibe ederek etki gösterir.
Sodyum fusidat özellikle gram pozitif bakteriler üzerine etkilidir. Sodyum fusidat ve diğer antibiyotikler arasında çapraz rezistans yoktur. Bu nedenle Metisilin ve diğer penisilinlere ya da diğer antibiyotiklere dirençli olan stafilokoklar sodyum fusidata duyarlıdır. Stafilokoklara karşı çok düşük konsantrasyonlarda etkilidir. Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis enfeksiyonlarında MIC değeri 0.03-0.1 µg/mL'dir.
Etki Spektrumu: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Nocardia asteroides, Clostr idium difficile, Clostridium perfringens, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Brucella melitensis, Chlamydia trachomatis, Plasmodium falciparum, Giardia lamblia, Propionibacterium acnes, Bacteroides fragilis, Mycobacterium tuberculosis, Clostridium tetani ve streptokoklara etkilidir.
Farmakokinetik Özellikleri
Stafine, gastrointestinal sistemden kolayca emilir. Alındıktan 2-4 saat sonra ideal (30 ug/mL) plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Plazma yarılanma ömrü ortalama 10 saattir. 4 gün süreyle günde üç kez 500 mg'lık doz uygulamasıyla 100 ug/mL veya daha üzerinde plazma konsantrasyonlarının elde edildiği bildirilmiştir. Absorpsiyon yiyeceklerle gecikebilir. Plazma proteinlerine %95 oranında bağlanır. Hemen hemen bütün vücut sıvı ve dokularına çok iyi penetre olur. Absorblanan kısmın yarısı periferik kısımlarda, diğer yarısı da hücre içinde bulunur. Aseptik ve enfekte olmuş kemiğe, sinoviyal sıvıya, hepatobilier salgıya, bronşiyal salgıya, mukozaya, gözde aköz hümöre (göz sıvısı), serebral dokulara, abselere ve tüm yumuşak dokuya kolayca penetre olur.
Sodyum fusidatın büyük bir kısmı metabolitleri şeklinde safra ile atılır. Metabolitlerinin bir kısmı antibiyotik etkinliğine sahiptir. Yaklaşık %2'si değişmeden feçesle, çok az bir kısmı da idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI

Sodyum fusidat, gram pozitif mikroorganizmaların çoğuna özellikle staphylococci, streptococci (pneumococci dahil) ve corynebacteria'ye karşı etkilidir. Stafine, genel olarak stafilokok enfeksiyonlarında tek başına veya diğer ajanlarla birlikte kullanılır. Stafilokoksik septisemi, pnömoni, beyin absesi, kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomiyelit, septik artrit), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonları, kistik fibrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir. Ayrıca antibiyotiklerin neden olduğu ve Clostridium difficile tarafından oluşturulan pseudomembranöz kolitte vankomisin ve metronidazol kadar etkilidir.
Metisiline dirençli olanlarda tek başına kullanımı uygun değildir.
Sepsis, endokardit gibi ciddi infeksiyonlarda etkenin duyarlı olduğu biliniyorsa kullanılmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Fusidatlara hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Uzun süre yüksek dozda kullanan kişilerde periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
Fusidik asit in vitro olarak albumine bağlanmak için bilirubin ile yarışır ve muhtemel kernikterus riski nedeniyle prepature, sarılıklı, asidotik ya da ciddi hastalığı olan yeni doğanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

HAMİLELİKTE KULLANIM

(kategori C)Herhangi bir teratojenik etkisi saptanmamış olmasına rağmen hamilelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.
Emzirme: Anne sütüne çok az miktarda geçer.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

• Nadiren hafif gastrointestinal şikayetler (Epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ishal, dispepsi) ve anoreksi,
• Uzun ve yüksek doz tedavide reversibl sarılık görülebilir. İlaç bırakılınca düzelir,
• Nadiren hafif allerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık, baş ağrısı, bulanık görme, baş dönmesi,
• Lökopeni, trombositopeni görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Stafine, kumarin derivelerinin antikoagülan etkilerini potansiyalize eder.
Sodyum fusidatın karaciğerdeki metabolizması tam olarak bilinmemektedir, bununla beraber sodyum fusidat ve CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaçlar arasındaki etkileşim açık değildir. Bu etkileşimin görünen mekanizması, metabolizmanın ortaklaşa inhibisyonudur. CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaç (örn. Parasetamol, digitoksin ve steroid) alan hastalarda sodyum fusidat kullanımından kaçınılmalıdır.
Sodyum fusidat ve statin gibi HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin aynı anda kullanılması her iki ajanın da plazma konsantrasyonlarının artmasına neden olur ve bu da kreatin kinaz düzeylerinin yükselmesi, kaslarda güçsüzlük ve ağrıya yol açar.
Sodyum fusidat ve siklosporin'in aynı anda kullanılması siklosporin'in plazma konsantrasyonunu artırır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Yetişkinlerde: Günde 3 kez, 500 mg (toplam 1,5 g/gün) 8 saatte bir uygulanır. Doz enfeksiyonun şiddetine göre 2 katına kadar yükseltilebilir.
Çocuklarda: Günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek verilmelidir.

AŞIRI DOZ

Uzun süreli ve yüksek dozda kullanılınca birikim yaptığından plazma konsantrasyonları yükselir ve sarılığa neden olabilir. Böyle durumda doktora danışılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Beher tablette 500 mg sodyum fusidat ihtiva eden 15 film tabletlik Alu/Alu blister ambalajlarda.

PİYASADA BULUNAN DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Stafine Pomad %2, 15 g tüp.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
500, fılm, mg, stafine film tablet, stafİne, tablet

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Sony Xperia Tablet Z Android Tablet Violent Android Tabletler 1 15 Şubat 2014 19:53
Logitech,tablet klavye,ipad,android tablet Logitech'ten Türkçe tablet klavye! aSi Bilim Dünyasından Son Haberler 0 05 Mart 2012 15:06
RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Ecrin İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler 0 09 Kasım 2011 23:59
RELAXOL 20 mg FİLM TABLET Ecrin İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler 0 09 Kasım 2011 23:59
ANDAZOL 200 mg FİLM TABLET Ecrin İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler 0 05 Ekim 2011 12:07