IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 14 Ocak 2015, 19:29   #1
Çevrimdışı
Synax Forte 550 Mg Film Tablet
Formülü:

Bir tablette ;
Naproksen Sodyum................275-550 mg
Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Analjezik- antienflamatuvar olarak; Primer ve sekonder dismenore, diş çekimi sonrası ağrılar, muskulo- skeletal ağrılar, travmatik yumuşak doku zedelenmeleri, burkulma ve zorlamalar, hernisi, bursitis, tendinitis. Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisinde kullanılır. Antiromatizmal olarak; Romatoid artrit, osteoartrit, juvenil artrit, ankilozan spondilit, "Polymyalgica rheumatica," ekstraartiküler romatizmal sendromlar.Anti-gut ajanı olarak; Akut-gut nöbetlerinin tedavisi için kullanılır

.Kontrendikasyonları:

Naproksen'e aşırı duyarlı olanlarda, bronkial astma, burun polipleri ve allerjik riniti olup da NSAİD'lere ve asetilsalisilik aside karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmaz. Aktif peptik ülser, ülseratif kolit ve rejyonel enteriti olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

NSAİD sınıfı diğer ilaçlarda olduğu gibi naproksen sodyum tedvisi sırasında da aşağıdaki olasılıklara karşı önlemler alınmalıdır.
1) Kronik kullanım sırasında gastrointestinal kanama veya ülserasyon görülebilir. Bunların sıklığı yaklaşık %1 kadardır. Alkolizm, sigara ve geçirilmiş Gİ hastalıklar bu riski arttırabilir.
2) Hepatik, renal , kardiak fonksiyonları azalmış hastalarda ve yaşlılarda prostaglandinlerin renal perfüzyonu destekleyici etkisi azaldığından renal fonksiyonda dekompensasyon olabilir. Bu etki riversibl olup ilacın kesilmesiyle düzelir.
3) Siroz diğer karaciğer hastalıklarında ve yaşlılarda total naproksen plasma konsantrasyonu azalmakla beraber albimüne bağlı olmayan serbest fraksiyon artmış olabilir. Bu hastalarda doz dikkatle ayarlanmalı, gerekirse azaltılmalıdır.
4) Prostaglandinlerin klorür reapsorpisyonu ve antidiüretik hormon üzerindeki inhibitör etkisi NSAİD'ler tarafından azaltılacağından su ve tuz retansiyonunun sakıncalı olabileceği hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği vakalarında naproksen sodyum dikkatle kullanılmalıdır.
5) İlacın gebelikte emniyetle kullanılabileciğini gösteren kontrollü araştırmalar mevcut değildir. Ducutus arteriosusun erken kapanmasına neden olabileceğinden gebeliğin sonlarına yakın kullanılmamalıdır.
6) Naproksen sodyum plasma konsantrasyonlarının 1'i kadar süte geçer kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Karın ağrısı, mide yanması, bulantı, konstipasyon, iyare, stomatit, baş dönmesi uyuklama, tinnitus ödem,dispne, çarpıntı, lökopeni, hematüri, depresyon, pruritus, deri allerjisi, karaciğer fonksiyon test anormalleri, Gİ kanama ve peptik ülser.
İlaç etkileşimleri:

Her nekadar naproksen sodyum için bildrilmemişse de aşağıdaki etkileşimleri dikkate alınmalıdır.1) NSAİD kumarin, fenitoin, sulfonamid ve sulfonilüre sınıfı ilaçların serbest plasma fraksiyonlarını arttırabilir.2) Lityum klirensini azaltabilirler.3) Naproksen probenasid ile birlikte verildiğinde naproksen aniyopnunun yarı ömrü uzar ve plasma seviyeleri yükselir.4) Deneysel hayvan modellerinde metotreksatın tübüler sekresyonunu azaltarak toksisitesininm artmasına neden olur.

Kullanım şekli ve dozu:

275 mg için: Analjezik olarak;Başlangıçta 2 tablet (2 x 275 mg), daha sonra 6-8 saat ara ile 1 tablet. Total günlük doz 5 tableti geçmemelidir. Gerektiğinde daha sonra seviyede antienflemetuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolore eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz kısa süreli olmak şartıyla 1650 mg'a arrtırabilir. Bu gibi yüksek dozlarda gastrointestinal yan tesirlerin arttığı rapor edilmiştir. Antiromatizmal olarak:a) Başlangıç tedavisi :Genellikle 12 saatlik aralarala günde 2 defa alınan 2-4 tablettir.1) Şiddetli gece ağrısı ve/vaya sabah katılığı şikayetleri olanlarda.2) Yüksek dozda kullnılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Synax fort'a geçilmesi düşünüldğü durumlarda,3) Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalardaTedaviye günde 3-4 tablet (825 mg-1100 mg) ile başlanmalı ve birkaç hafta devam edilmelidir. 550 mg için: Analjezik olarak;Başlangıçta 1 tablet (550 mg) daha sonra 6-8 saat ara ile 1/2 tablet (275 mg). Total günlük doz 2.5 tableti (1375 mg) geçmemelidir. Gerektiğinde daha sonra seviyede antienflemetuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolore eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz kısa süreli olmak şartıyla 1650 mg'a arttırabilir. Antiromatizmal olarak; Başlangıç tedavisi genellikle 12 saatlik aralarla günde 2 x 1-2 tablettir. 1) Şiddetli gece ağrısı ve/vaya sabah katılığı şikayetleri olanlarda.2) Yüksek dozda kullnılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Synax fort'a geçilmesi düşünüldğü durumlarda, 3) Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda,Tedaviye günde 1.1/2.2 tablet (825 mg-1100 mg) ile başlanmalı ve bir kaç hafta devam edilmelidir.
Formülü:

Bir tablette ;
Naproksen Sodyum................275-550 mg
Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Analjezik- antienflamatuvar olarak; Primer ve sekonder dismenore, diş çekimi sonrası ağrılar, muskulo- skeletal ağrılar, travmatik yumuşak doku zedelenmeleri, burkulma ve zorlamalar, hernisi, bursitis, tendinitis. Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisinde kullanılır. Antiromatizmal olarak; Romatoid artrit, osteoartrit, juvenil artrit, ankilozan spondilit, "Polymyalgica rheumatica," ekstraartiküler romatizmal sendromlar.Anti-gut ajanı olarak; Akut-gut nöbetlerinin tedavisi için kullanılır

.Kontrendikasyonları:

Naproksen'e aşırı duyarlı olanlarda, bronkial astma, burun polipleri ve allerjik riniti olup da NSAİD'lere ve asetilsalisilik aside karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmaz. Aktif peptik ülser, ülseratif kolit ve rejyonel enteriti olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

NSAİD sınıfı diğer ilaçlarda olduğu gibi naproksen sodyum tedvisi sırasında da aşağıdaki olasılıklara karşı önlemler alınmalıdır.
1) Kronik kullanım sırasında gastrointestinal kanama veya ülserasyon görülebilir. Bunların sıklığı yaklaşık %1 kadardır. Alkolizm, sigara ve geçirilmiş Gİ hastalıklar bu riski arttırabilir.
2) Hepatik, renal , kardiak fonksiyonları azalmış hastalarda ve yaşlılarda prostaglandinlerin renal perfüzyonu destekleyici etkisi azaldığından renal fonksiyonda dekompensasyon olabilir. Bu etki riversibl olup ilacın kesilmesiyle düzelir.
3) Siroz diğer karaciğer hastalıklarında ve yaşlılarda total naproksen plasma konsantrasyonu azalmakla beraber albimüne bağlı olmayan serbest fraksiyon artmış olabilir. Bu hastalarda doz dikkatle ayarlanmalı, gerekirse azaltılmalıdır.
4) Prostaglandinlerin klorür reapsorpisyonu ve antidiüretik hormon üzerindeki inhibitör etkisi NSAİD'ler tarafından azaltılacağından su ve tuz retansiyonunun sakıncalı olabileceği hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği vakalarında naproksen sodyum dikkatle kullanılmalıdır.
5) İlacın gebelikte emniyetle kullanılabileciğini gösteren kontrollü araştırmalar mevcut değildir. Ducutus arteriosusun erken kapanmasına neden olabileceğinden gebeliğin sonlarına yakın kullanılmamalıdır.
6) Naproksen sodyum plasma konsantrasyonlarının 1'i kadar süte geçer kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Karın ağrısı, mide yanması, bulantı, konstipasyon, iyare, stomatit, baş dönmesi uyuklama, tinnitus ödem,dispne, çarpıntı, lökopeni, hematüri, depresyon, pruritus, deri allerjisi, karaciğer fonksiyon test anormalleri, Gİ kanama ve peptik ülser.
İlaç etkileşimleri:

Her nekadar naproksen sodyum için bildrilmemişse de aşağıdaki etkileşimleri dikkate alınmalıdır.1) NSAİD kumarin, fenitoin, sulfonamid ve sulfonilüre sınıfı ilaçların serbest plasma fraksiyonlarını arttırabilir.2) Lityum klirensini azaltabilirler.3) Naproksen probenasid ile birlikte verildiğinde naproksen aniyopnunun yarı ömrü uzar ve plasma seviyeleri yükselir.4) Deneysel hayvan modellerinde metotreksatın tübüler sekresyonunu azaltarak toksisitesininm artmasına neden olur.

Kullanım şekli ve dozu:

275 mg için: Analjezik olarak;Başlangıçta 2 tablet (2 x 275 mg), daha sonra 6-8 saat ara ile 1 tablet. Total günlük doz 5 tableti geçmemelidir. Gerektiğinde daha sonra seviyede antienflemetuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolore eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz kısa süreli olmak şartıyla 1650 mg'a arrtırabilir. Bu gibi yüksek dozlarda gastrointestinal yan tesirlerin arttığı rapor edilmiştir. Antiromatizmal olarak:a) Başlangıç tedavisi :Genellikle 12 saatlik aralarala günde 2 defa alınan 2-4 tablettir.1) Şiddetli gece ağrısı ve/vaya sabah katılığı şikayetleri olanlarda.2) Yüksek dozda kullnılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Synax fort'a geçilmesi düşünüldğü durumlarda,3) Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalardaTedaviye günde 3-4 tablet (825 mg-1100 mg) ile başlanmalı ve birkaç hafta devam edilmelidir. 550 mg için: Analjezik olarak;Başlangıçta 1 tablet (550 mg) daha sonra 6-8 saat ara ile 1/2 tablet (275 mg). Total günlük doz 2.5 tableti (1375 mg) geçmemelidir. Gerektiğinde daha sonra seviyede antienflemetuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolore eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz kısa süreli olmak şartıyla 1650 mg'a arttırabilir. Antiromatizmal olarak; Başlangıç tedavisi genellikle 12 saatlik aralarla günde 2 x 1-2 tablettir. 1) Şiddetli gece ağrısı ve/vaya sabah katılığı şikayetleri olanlarda.2) Yüksek dozda kullnılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Synax fort'a geçilmesi düşünüldğü durumlarda, 3) Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda,Tedaviye günde 1.1/2.2 tablet (825 mg-1100 mg) ile başlanmalı ve bir kaç hafta devam edilmelidir.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
550, film, forte, mg, synax, synax forte, tablet

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
A-FERİN (Aferin) FORTE Film Kaplı Tablet PySSyCaT İlaç Yan Etkileri 0 28 Kasım 2014 18:03
A-FERİN (Aferin) FORTE Film Kaplı Tablet Desmont İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler 0 18 Kasım 2014 19:06
Bactrim Forte Tablet Lcia İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler 0 31 Ekim 2014 17:45
Danitrin Forte Tablet Ecrin İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler 0 09 Ekim 2011 10:59
Cetaflu forte tablet Ecrin İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler 0 07 Ekim 2011 23:19