IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16 Ocak 2015, 21:08   #1
Çevrimdışı
Tamoxifen 10 mg 30 tablet
FORMÜL

Her tablet 10 mg ve Tamoxifen (sitrat olarak) içerir.
Yardımcı maddeler: Manitol,PVP K-30(Povidon), Saf su, Sodyum nişasta glikolat, Aerosil 200 (Kolayidal silikondioksit), Magnezyum stearat, Opadry Y-I-7000H

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tamoxifen sitrat antiestrojeniktir ayrıca bazı hayvanlarda yüksek dozlarda catrojenik aktiviteye sahiptir. Antrojenik özellikleri yoktur.
İlacın kesin etki mekanizması bilinmemektedir. Temozifen ve bir çok metaboliti, meme, uterus, vajina, anterior pimitary ve yüksek oranda estrojen reseptörü ihtiva eden dokulardaki stoplazmik estrojen reseptörlerine bağlanmada estrodüol ile yarışırlar. Tamoxifen, fare meme kanserinin oluşumunu inhibe etmiştir, antitümör etkisini estrojen reseptörlerine bağlanarak gösterir. İnsan meme adenokarsinomlarından alınan hücrelerde tamoxifen estrediol ile ostrojen reseptör proteinine karşı yarışır.

Farmakokinetik
Ana metabolit olan N-desmetiltamoxifenin tek oral doz uygulamasından sonraki serum pik konsantrasyonları, değişmemiş tamoxifene göre %20-50'dir, ancak devamlı dozlama ile N-desmotiltamoxifen kararlı durum konsantrasyonu, genellikle değişmemiş tamoxifenden 1-2 kez daha fazla olur. Tamoxifen kararlı durum konsantrasyonuna 3-4 hafta devamlı dozlama ile, N-desmetiltamoxifen de 3-8 hafta devamlı dozlama ile ulaşır. Tamoxifen demetilizasyon ile metabolize olur ve N-desmetiltamoxifenin biyolojik aktivitesi tamoxifen gibidir. Oral uygulamayı takiben, 2 hafta üzeri sürede uygulanan dozun yaklaşık % 65'i feçes ile polar konjugatları, değişmeden ve konjuge olmayan metabolitleri halinde atılır.

ENDİKASYONLARI

Meme kanseri
Adjuvan tedavi: Tamoxifen aksiller lenfadenopatisi olmayan meme kanserli kadınlarda, total mastektomi veya segmental mastektomi, aksiller diseksiyon ve radyoterapi sonrasında indekedir. Tamoxifen aynı zamanda lenfadenopatisi mevcut olan postmenopozal kadınlarda, total mastekromi veya segmental mastekromi, aksiller diseksiyon ve radyoterapi sonrasında da endikedir.
İlerlemiş hastalık tedavisi: Tamoxifen kadınlarda ilerlemiş meme kanseri tedavisinde etkilidir. Pramenopozal meme kanserli kadınlarda tamoxifen ooforektomi veya ovaryum irradyasyonuna alternatiftir.

KONTRENDİKASYONLARI

Tamoxifen'e karşı aşırı duyarlı hastalarda ve gebelerde kontrendikedir.

UYARILAR ve ÖNLEMLER

Tamoxifen hormonal kanser kemoterapisinde deneyimli bir hekim gözetiminde kullanılmalıdır. Tamoxifen kullanan premenopozal kadınların gebe kalma riski vardır çünkü Tamoxifen ovülasyona neden olur. Komezda değişiklik, katarakt ve retinopati gibi görme bozukluklarına rastlanmıştır. Estrojen ve androjenlerle birlikte kullanıldığında kemik metastazlı meme kanseri hastalarında hiperkalsemi bildirilmiştir. Uygun önlem alınır, gerekirse tamoxifen tedavisi kesilir. Hiperkalsemi kontrol altına alındıktan sonra tedaviye azaltılmış doz veya düşük dozda prednison ile gözetim altında tekrar başlanabilir. Tamoxifen ile tedavide heperplazi, polip ve endometrium kanseri gibi endometrial değişimlerin oluşumundaki artış gözlenmiştir. Daha önce tamoxifen kullanmış veya halen kullanmakta olan; normal dışı vajinal kanama, menstürasyon düzensizliği, vajinal akıntı ve pelvis üzerinde ağrı ve basınç gibi semptomları olan hastalar hemen incelenmelidir. Tamoxifen lökopenili ve trombositopenili hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İlacı alan hastalarda eritrosit sayımını da kapsayan periyodik tam kan sayımları tavsiye edilir. Periyodik karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Hipertipoproteinemili hastalarda periyodik serum trigliserit ve kolesterol ölçümleri yapılması tavsiye edilir. Anormal vajinal kanama olması halinde, bunun hekime bildirilmesi gerekmektedir ve neden araştırılmalıdır. İnsanlardaki bulgular yeterli olmasa da tamoxifenin hayvanlarda kersinojenik olduğu bildirilmiştir. Tamoxifen kullanırken insan üzerindeki muhtemel karsinojenik potansiyeli
göz önüne alınmalıdır.

GEBELİK ve LAKTASYONDA KULLANIMI

Tamoxifen kullanırken gebe kalınmamalı. İlaç gebelik esnasında kullanılır veya ilacı kullanırken gebe kalınırsa spontan abortus, doğum defektleri, fetal ölümler ve vajinal kanamayı kapsayan potansiyel risklerden hasta haberdar edilmelidir. Tamoxifenin laktasyon esnasında kullanılmaması tavsiye edilir.

ADVERS ETKİLER

Tamoxifene bağlı advers reaksiyonlar hafif yada seyrek olarak şiddetlenir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Eğer adres reaksiyonlar şiddetli ise, hastalığın kontrolünü kaybetmeden basit bir doz azalması ile kontrol altına alınabilir. Yan etkiler bu duruma cevap vermiyorsa tedaviyi kesmek gerekli olabilir. Tamoxifen ile uzun süreli tedavi esnasında oluşan yan etkiler, meme kanseri tedavisinde kullanılan androjen ve estrojenlerin yan etkileri kadar fazla ve şiddetli değildir. İlacın antiestrojenik etkisi (kızarıklık, vajinal kanama, pruritus vulya) veya genel etkileri (gastrointestinal intolerans, tümör ağrısı, baş dönmesi, deride döküntü) ve nadir etkileri (sıvı retanalyonu ve parsiyel saç dökülmesi) olarak sınıflandırılır. Tamoxifen karaciğer enzim seviyelerinde değişikliklere yol açar ve karaciger yağlanması, kolestasis, hepatit ve hepatik nekroz gibi karaciğer bozukluklarına sebep olur.
Sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar:
Sıcak basması, bulantı ve/veya kusmadır. Bu reaksiyonlar hastaların % 25'inde görülebilir.
Az sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar:
Geniroüriner sistem; vajial kanama ve akıntı, menstürol düzensizlikler
Kemik ve yumuşak doku; tamoxifen tedavisi esnasında şiddetli kemik ve tümör ağrısı meydana gelebilir ve bazen bu etkiler iyi bir tümör cevabı ile birliktedir. Ağrılar için analjeziğe ihtiyaç olabilir. Yumuşak doku hastalığı olan hastalarda önceden var olan lezyonların boyutunda artışlar görülebilir. Bu artış bazen lezyonun içinde ve etrafında belirgin eritem ile birlikte olur, ayrıca yeni lezyonlar da oluşabilir. Kemik ağrı ve yanması tedavinin başlamasından hemen sonra görülür ve hızla ortadan kalkar.
Dermatolojik; Deride kırmızı lekeler
Seyrek olarak bildirilen advers reaksiyonlar:
Vasküler sistem; Tamoxifen tedavisi esnasında seyrek olarak tromboembolik bulgular (derin damar tromobozu, pulmoner embolizm, yüzeysel flebit) bildirilmiştir. Bu bulguların oluşumundaki artış tümörü olan hastalarda meydana geldiği bilinmektedir. Tamoxifenin sebep olma ilişkisi ortaya çıkarılmamıştır.
Reprodüktif sistem; Meme kanseri tedavisi için tamoxifen kullanan premeno pozal kadınların menstürasyonu önlenmektedir. Kısa dönem için günde 2 kez 40 mg tamoxifen ile tedavi edilen kadınlarda reversibl over kistlerinin oluşumu gözlenmiştir.
Seyrek olarak görülen diğer advers reaksiyonlar; Hiperkalsemi, periferal ödem, besinlerden tam alamama, pruritus vulva, depresyon, baş dönmesi ve bağ ağrısıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tamosifen/Antikoogülanlar: Tamoxifen, kumadin tibi koagülanarla (ör: Varfarin) birlikte kullanıldığında, antikoagülan etkide önemli bir artış oluşabilir. Güvenli antikoagülasyonu dengelemek için, antikasgülanın günlük dozunda kaydadeğer bir azaltma yapılması gerekli olabilir. Hayati tehlikesi olan etkileşimler bildirilmiştir. Tamoxifene yeni başlama veya tekrar başlamada kumadin tipi antikoagülan kullanan hastalar yakından gözlenmelidir.
Tamoxifen/Antineopastikler: Tamoxifen, N-desmetiltamoxifen ve 4-hidroksitamoxifenin karaciğer sitokrom p 450 ezim sisteminin potent inhibitörü olduğu saptanmıştır. Siklofosfamid ve etki için oksidaz enzim sistemine ihtiyacı olan diğer antineoplastik ilaçların metabolizması ve atılımı üzerinde tamoxifenin etkisi bilinmemektedir.
Tamoxifen/Bramokriptin: Bromokriptin ve tamoxifeni birarada kullanan hastalarda serum tamoxifen konsantrasyonlarının yükseldiği bildirimiştir.

KULLANIM ŞEKLİ veDOZU

Günde iki kez (sabah ve akşam) 10-20 mg dır
Tedaviye ilk cevap genellikle başlangıçtan 1-3 ay sonra elde edilir.

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ

İnsanlarda akut aşırı doz bildirilmemiştir. Muhtemel aşırı doz etkileri sıcaklık basması, bulantı, kusma veya vajinal kanamadır.
Aşırı doz için bir spetifik tedavisi bilinmektedir. Bu durumda tedavi semptomatiktir.
FORMÜL

Her tablet 10 mg ve Tamoxifen (sitrat olarak) içerir.
Yardımcı maddeler: Manitol,PVP K-30(Povidon), Saf su, Sodyum nişasta glikolat, Aerosil 200 (Kolayidal silikondioksit), Magnezyum stearat, Opadry Y-I-7000H

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tamoxifen sitrat antiestrojeniktir ayrıca bazı hayvanlarda yüksek dozlarda catrojenik aktiviteye sahiptir. Antrojenik özellikleri yoktur.
İlacın kesin etki mekanizması bilinmemektedir. Temozifen ve bir çok metaboliti, meme, uterus, vajina, anterior pimitary ve yüksek oranda estrojen reseptörü ihtiva eden dokulardaki stoplazmik estrojen reseptörlerine bağlanmada estrodüol ile yarışırlar. Tamoxifen, fare meme kanserinin oluşumunu inhibe etmiştir, antitümör etkisini estrojen reseptörlerine bağlanarak gösterir. İnsan meme adenokarsinomlarından alınan hücrelerde tamoxifen estrediol ile ostrojen reseptör proteinine karşı yarışır.

Farmakokinetik
Ana metabolit olan N-desmetiltamoxifenin tek oral doz uygulamasından sonraki serum pik konsantrasyonları, değişmemiş tamoxifene göre %20-50'dir, ancak devamlı dozlama ile N-desmotiltamoxifen kararlı durum konsantrasyonu, genellikle değişmemiş tamoxifenden 1-2 kez daha fazla olur. Tamoxifen kararlı durum konsantrasyonuna 3-4 hafta devamlı dozlama ile, N-desmetiltamoxifen de 3-8 hafta devamlı dozlama ile ulaşır. Tamoxifen demetilizasyon ile metabolize olur ve N-desmetiltamoxifenin biyolojik aktivitesi tamoxifen gibidir. Oral uygulamayı takiben, 2 hafta üzeri sürede uygulanan dozun yaklaşık % 65'i feçes ile polar konjugatları, değişmeden ve konjuge olmayan metabolitleri halinde atılır.

ENDİKASYONLARI

Meme kanseri
Adjuvan tedavi: Tamoxifen aksiller lenfadenopatisi olmayan meme kanserli kadınlarda, total mastektomi veya segmental mastektomi, aksiller diseksiyon ve radyoterapi sonrasında indekedir. Tamoxifen aynı zamanda lenfadenopatisi mevcut olan postmenopozal kadınlarda, total mastekromi veya segmental mastekromi, aksiller diseksiyon ve radyoterapi sonrasında da endikedir.
İlerlemiş hastalık tedavisi: Tamoxifen kadınlarda ilerlemiş meme kanseri tedavisinde etkilidir. Pramenopozal meme kanserli kadınlarda tamoxifen ooforektomi veya ovaryum irradyasyonuna alternatiftir.

KONTRENDİKASYONLARI

Tamoxifen'e karşı aşırı duyarlı hastalarda ve gebelerde kontrendikedir.

UYARILAR ve ÖNLEMLER

Tamoxifen hormonal kanser kemoterapisinde deneyimli bir hekim gözetiminde kullanılmalıdır. Tamoxifen kullanan premenopozal kadınların gebe kalma riski vardır çünkü Tamoxifen ovülasyona neden olur. Komezda değişiklik, katarakt ve retinopati gibi görme bozukluklarına rastlanmıştır. Estrojen ve androjenlerle birlikte kullanıldığında kemik metastazlı meme kanseri hastalarında hiperkalsemi bildirilmiştir. Uygun önlem alınır, gerekirse tamoxifen tedavisi kesilir. Hiperkalsemi kontrol altına alındıktan sonra tedaviye azaltılmış doz veya düşük dozda prednison ile gözetim altında tekrar başlanabilir. Tamoxifen ile tedavide heperplazi, polip ve endometrium kanseri gibi endometrial değişimlerin oluşumundaki artış gözlenmiştir. Daha önce tamoxifen kullanmış veya halen kullanmakta olan; normal dışı vajinal kanama, menstürasyon düzensizliği, vajinal akıntı ve pelvis üzerinde ağrı ve basınç gibi semptomları olan hastalar hemen incelenmelidir. Tamoxifen lökopenili ve trombositopenili hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İlacı alan hastalarda eritrosit sayımını da kapsayan periyodik tam kan sayımları tavsiye edilir. Periyodik karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Hipertipoproteinemili hastalarda periyodik serum trigliserit ve kolesterol ölçümleri yapılması tavsiye edilir. Anormal vajinal kanama olması halinde, bunun hekime bildirilmesi gerekmektedir ve neden araştırılmalıdır. İnsanlardaki bulgular yeterli olmasa da tamoxifenin hayvanlarda kersinojenik olduğu bildirilmiştir. Tamoxifen kullanırken insan üzerindeki muhtemel karsinojenik potansiyeli
göz önüne alınmalıdır.

GEBELİK ve LAKTASYONDA KULLANIMI

Tamoxifen kullanırken gebe kalınmamalı. İlaç gebelik esnasında kullanılır veya ilacı kullanırken gebe kalınırsa spontan abortus, doğum defektleri, fetal ölümler ve vajinal kanamayı kapsayan potansiyel risklerden hasta haberdar edilmelidir. Tamoxifenin laktasyon esnasında kullanılmaması tavsiye edilir.

ADVERS ETKİLER

Tamoxifene bağlı advers reaksiyonlar hafif yada seyrek olarak şiddetlenir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Eğer adres reaksiyonlar şiddetli ise, hastalığın kontrolünü kaybetmeden basit bir doz azalması ile kontrol altına alınabilir. Yan etkiler bu duruma cevap vermiyorsa tedaviyi kesmek gerekli olabilir. Tamoxifen ile uzun süreli tedavi esnasında oluşan yan etkiler, meme kanseri tedavisinde kullanılan androjen ve estrojenlerin yan etkileri kadar fazla ve şiddetli değildir. İlacın antiestrojenik etkisi (kızarıklık, vajinal kanama, pruritus vulya) veya genel etkileri (gastrointestinal intolerans, tümör ağrısı, baş dönmesi, deride döküntü) ve nadir etkileri (sıvı retanalyonu ve parsiyel saç dökülmesi) olarak sınıflandırılır. Tamoxifen karaciğer enzim seviyelerinde değişikliklere yol açar ve karaciger yağlanması, kolestasis, hepatit ve hepatik nekroz gibi karaciğer bozukluklarına sebep olur.
Sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar:
Sıcak basması, bulantı ve/veya kusmadır. Bu reaksiyonlar hastaların % 25'inde görülebilir.
Az sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar:
Geniroüriner sistem; vajial kanama ve akıntı, menstürol düzensizlikler
Kemik ve yumuşak doku; tamoxifen tedavisi esnasında şiddetli kemik ve tümör ağrısı meydana gelebilir ve bazen bu etkiler iyi bir tümör cevabı ile birliktedir. Ağrılar için analjeziğe ihtiyaç olabilir. Yumuşak doku hastalığı olan hastalarda önceden var olan lezyonların boyutunda artışlar görülebilir. Bu artış bazen lezyonun içinde ve etrafında belirgin eritem ile birlikte olur, ayrıca yeni lezyonlar da oluşabilir. Kemik ağrı ve yanması tedavinin başlamasından hemen sonra görülür ve hızla ortadan kalkar.
Dermatolojik; Deride kırmızı lekeler
Seyrek olarak bildirilen advers reaksiyonlar:
Vasküler sistem; Tamoxifen tedavisi esnasında seyrek olarak tromboembolik bulgular (derin damar tromobozu, pulmoner embolizm, yüzeysel flebit) bildirilmiştir. Bu bulguların oluşumundaki artış tümörü olan hastalarda meydana geldiği bilinmektedir. Tamoxifenin sebep olma ilişkisi ortaya çıkarılmamıştır.
Reprodüktif sistem; Meme kanseri tedavisi için tamoxifen kullanan premeno pozal kadınların menstürasyonu önlenmektedir. Kısa dönem için günde 2 kez 40 mg tamoxifen ile tedavi edilen kadınlarda reversibl over kistlerinin oluşumu gözlenmiştir.
Seyrek olarak görülen diğer advers reaksiyonlar; Hiperkalsemi, periferal ödem, besinlerden tam alamama, pruritus vulva, depresyon, baş dönmesi ve bağ ağrısıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tamosifen/Antikoogülanlar: Tamoxifen, kumadin tibi koagülanarla (ör: Varfarin) birlikte kullanıldığında, antikoagülan etkide önemli bir artış oluşabilir. Güvenli antikoagülasyonu dengelemek için, antikasgülanın günlük dozunda kaydadeğer bir azaltma yapılması gerekli olabilir. Hayati tehlikesi olan etkileşimler bildirilmiştir. Tamoxifene yeni başlama veya tekrar başlamada kumadin tipi antikoagülan kullanan hastalar yakından gözlenmelidir.
Tamoxifen/Antineopastikler: Tamoxifen, N-desmetiltamoxifen ve 4-hidroksitamoxifenin karaciğer sitokrom p 450 ezim sisteminin potent inhibitörü olduğu saptanmıştır. Siklofosfamid ve etki için oksidaz enzim sistemine ihtiyacı olan diğer antineoplastik ilaçların metabolizması ve atılımı üzerinde tamoxifenin etkisi bilinmemektedir.
Tamoxifen/Bramokriptin: Bromokriptin ve tamoxifeni birarada kullanan hastalarda serum tamoxifen konsantrasyonlarının yükseldiği bildirimiştir.

KULLANIM ŞEKLİ veDOZU

Günde iki kez (sabah ve akşam) 10-20 mg dır
Tedaviye ilk cevap genellikle başlangıçtan 1-3 ay sonra elde edilir.

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ

İnsanlarda akut aşırı doz bildirilmemiştir. Muhtemel aşırı doz etkileri sıcaklık basması, bulantı, kusma veya vajinal kanamadır.
Aşırı doz için bir spetifik tedavisi bilinmektedir. Bu durumda tedavi semptomatiktir.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
10, 30, mg, tablet, tamoxifen

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tamoxifen BP Yan Etkileri PySSyCaT İlaç Yan Etkileri 0 18 Kasım 2014 20:00
Tamoxifen Yan Etkileri PySSyCaT İlaç Yan Etkileri 0 18 Kasım 2014 20:00
Zovirax 800 Mg 20 Tablet PySSyCaT İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler 0 11 Ekim 2014 11:48
Sony Xperia Tablet Z Android Tablet Violent Android Tabletler 1 15 Şubat 2014 19:53
Logitech,tablet klavye,ipad,android tablet Logitech'ten Türkçe tablet klavye! aSi Bilim Dünyasından Son Haberler 0 05 Mart 2012 15:06