IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16 Ocak 2015, 21:15   #1
Çevrimdışı
Trofselamın amıımo asıt ı.v. ınfuzyon solusyonu
Her 100 ml'de:
L-İzolösin 0,49 g
L-Lösin 0,84 g
L-Lizin 0,49 g
L-Metiyonin 0,20 g
L-Fenilalanin 0,29 g
L-Treonin 0,25 g
L-Triptofan 0,12 g
L-Valin 0,47 g
L-Alanin 0,32 g
L-Arginin 0,73 g
L-Tirozin 0,14 g
L-Histidin 0,29 g
L-Prolin 0,41 g
L-Serin 0,23 g
L-Sistein HCI.H20 <0,02 g
Glisin 0,22 g
L-Aspartik asit 0,19 g
L-Glutamik asit 0,30 g
Taurin 0,015 g Sodyum metabisülfit 0,05 g
İnjeksiyonluk su k.m.
Osmolarite: ~ 525 mosm/L
Elektrolit konsantrasyonları (mEq/L): Sodyum 5, Asetat
56, Klorür < 3
pH: 5.0 - 6.0

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri
Trofselamin solüsyonu, esansiyel olan ve olmayan amino asitlerle
birlikte, taurin ve çözünebilir bir tirozin şekli olan N-asetil - trozin (NAT) içerir.
Preparatın bileşimi, özellikle süt çocukları ve küçük çocukların beslenme ve tedavilerinde,
iyi tolere edilen bir azot kaynağı olacak şekilde hazırlanmıştır.
Amino asit solüsyonlarıyla beslenen süt çocuklarında, plazma
amino asit değerlerinin düşük kaldığı görüldüğünden solüsyona sistein hidroklorür
ilave edilmiştir.
Farmakokinetik Özellikleri
Parenteral beslenme sırasında, lizin asetat ve asetik asitten
gelen asetat iyonlarının, böbrek ve solunum fonksiyonları normal olduğu sürece,
net asit-baz dengesinin bozmayacağı düşünülmelidir.
Solüsyon içinde bulunan sodyum ve klorür iyonları klinik olarak
önemsiz miktardadır.

ENDİKASYONLARI

Santral ya da periferik ven yoluyla total parenteral beslenme
ihtiyacı olan süt çocukları ve küçük çocuklarda destek sağlamak amacıyla kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

• Karaciğer komasında olanlarda,
• Doğuştan amino asit metabolizması bozukluklarında,
• Tedavi edilmemiş anüri hastalarında,
• Astımlı hastalarda,
• Solüsyondaki amino asitlerden birine veya birkaçına aşırı duyarlılığı
olanlarda,
• Sülfite duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Fenilalanin içerdiğinden fenilketonüri gibi metabolizma bozukluğu
durumunda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Tedavi sırasında sık sık serum proteinleri, kan şeker düzeyi,
böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, elektrolit düzeyleri, hemogram , karbondioksit
düzeyi, serum osmolaritesi, kan kültürleri ve kandaki amonyak düzeyi tayin edilmelidir.
SOLÜSYON KULLANIM ÖNCESİNE KADAR IŞIKTAN KORUNMALIDIR.
Kullanım sırasında solüsyonun renginde meydana gelebilecek mavileşme
aktivite kaybını göstermezse de solüsyon, kullanım sırasında da ışıktan korunmalıdır.
• Damar yoluyla uygulanan solüsyon tedavileri sırasında, hastada
sıvı veya elektrolit yüklenmesi, buna bağlı olarak da, serum elektrolitlerinde azalma,
aşırı sıvı alımı, akciğerde konjestiyon ya da ödem oluşabilir. Dilüsyon riski, solüsyonların
elektrolit içeriği ile ters orantılıdır.
• Preparat antioksidan olarak sodyum bisülfit içermektedir. Bu
nedenle astımlı hastalarda anafilaksi dahil allerjik tipte reaksiyonlara neden olabilir.
• Normal değerlerden aşırı sapmalar ek elektrolit kullanılmasını
gerektirebilir. Aşırı hipertonik solüsyonlar, santral bir vene ve tercihen üst vena
cava'ya yerleştirilmiş intravenöz bir kateterle verilmelidir. Özellikle kalp yetmezliği
olanlarda, dolaşımın aşırı yüklenmemesine dikkat edilmelidir. Miyokard enfarktüslü
hastaiarda, amino asit solüsyonlarıyla birlikte daima glukoz da verilmelidir.
• Hastanın kullanabileceğinden hızlı glukoz verilmesi hiperglisemi,
koma ve ölüme neden olabilir.
• Periferik venden uygularken uygun oranda dilüe edilmelidir.
Damar iğnesinin ucu ven lümenine uygun şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. İğnenin
girdiği damar infiltrasyon yönünden kontrol edilmeli, flebit gelişimi görülürse
tedavi başka bir damardan yapılmalıdır.
• Solüsyonun içinde ilave fosfat yoktur. Özellikle hipofosfatemili
hastalar, ilave fosfata ihtiyaç duyarlar. Hipokalsemiyi önlemek için fosfatla birlikte
kalsiyum da verilmelidir. Uygulanan miktarların yeterliliğini belirlemek için serum
elektrolitlerine belirli aralıklarla bakılmalıdır.
• Isı değişiklikleri karşısında solüsyonda kristalizasyon meydana
gelebilir. Bu durumda solüsyon 40°C'ye kadar ısıtılıp 1 dk kadar çalkalanır. Kristalize
olmuş amino asitler bu işlemden sonra tam olarak çözünmezse solüsyon kullanılmamalıdır.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
C gebelik kategorisine girmektedir. Yani; gebelerde güvenilirlik
sınırı bilinmediği için gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanımına etkisi
Bildirilmemiştir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Çözeltiden (örneğin; kontaminasyon) ve uygulama yönteminden kaynaklanan
reaksiyonlar, ateşlenme, injeksiyon alanının enfeksiyonu ve buradan yayılan damar
trombozu, flebit veya ekstravazasyon meydana gelebilir.
Periferik infüzyon sırasında elektrolit ilavesi yapmak gerekirse,
venöz tahrişi önlemek için ek elektrolit ihtiyaçları tüm güne eşit olarak dağıtılmalıdır.
Uygulama sırasında yan etki ortaya çıktığında infüzyon durdurulmalı,
hastanın durumu değerlendirilmeli ve uygun terapötik önlemler alınmalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Solüsyona karıştırılan ilave maddelerin bulunmasına bağlı bir
geçimsizliğin anlaşılabilmesi için solüsyon bulanıklık ve çökeltiler açısından kontrol
edilmelidir. Sadece berrak olan ve çökelti bulunmayan solüsyonlar kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Günlük toplam dozu, hastanm günlük protein ihtiyacına ve tedaviye
verdiği cevaba göre ayarlanır. Azot dengesinin ve günlük vücut ağırlığının tespiti,
bireysel protein ihtiyacının belirlenmesinde en iyi yoldur. Süt çocuklarının beslenmesinde
önerilen protein miktarı günde kg başına 2-4 g arasındadır. Solüsyonun uygulanmasında
aşağıdaki dozlar kullanılır:
10 kg'dan düşük ağırlıktaki çocuklarda
Günde kg başına 2-2.5 g amino asit (2 - 2.5 g/kg/gün) hesabıyla
verilir.
10 kg'dan büyük ağırlıktaki çocuklarda
İlk 10 kg için günde 2 -25 g amino asit ve 10 kg'ın üstündeki
her kilo için günde 1-1.25 g amino asit hesabıyla verilir.
Birçok hastada, gerekli kalori ihtiyacının hipertonik dekstroz
şeklinde karşılanması esnasında oluşabilecek hiperglisemi ve glukozüriyi karşılamak
için, dışarıdan ayrıca insülin verilmesi gerekir.
Santral ven yoluyla beslenme
Amino asitlerde dekstrozun hipertonik karışımları, ucu vena cava
superior'da bulunan bir santral ven kateteri aracılığıyla güvenilir bir biçimde,
devamlı infüzyon şeklinde verilebilir. Başlangıçtaki infüzyon hızı yavaş olmalı
ve ortalama günde kg başına 60 - 125 ml'lik doza çıkılmalıdır.
Periferik ven yoluyla beslenme
Periferik ven uygulanımına uygun izotonik veya hipertonik solüsyonlar
elde etmek için, esas solüsyon, steril injeksiyonluk su veya %5 - 10'luk dekstroz
solüsyonlarıyla sulandırılabilir. Bu uygulama sırasında hastanın yeterli kalori
almasına dikkat edilmelidir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER

Parenteral sıvı tedavisi sırasında hastada aşırı sıvı ya da elektrolit
yüklenmesi olursa, hastanın durumu değerlendirilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Kullanım öncesine kadarve kullanım sırasında da ışıktan koruyunuz.
Aşırı sıcaktan ve donmaktan koruyunuz.
Aseptik olarak damara zerk edilir.
Bir kısmı harcanmış olan solüsyonun geriye kalanını tekrar kullanmayınız.
Vakumsuz ve berrak olmayan solüsyonları kullanmayınız., Çocukların erişemeyeceği
yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

500 - 1000 ml'lik vakumlu şişelerde, setli veya setsiz Doktora
danışmadan kullanmayınız.

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

24.12.2004 - 205/4

RUHSAT TARİHİ VE İMAL YERİ

OSEL İlaç San. ve Tic. A.Ş. Beykoz/İSTANBUL Reçete ile satılır.
Her 100 ml'de:
L-İzolösin 0,49 g
L-Lösin 0,84 g
L-Lizin 0,49 g
L-Metiyonin 0,20 g
L-Fenilalanin 0,29 g
L-Treonin 0,25 g
L-Triptofan 0,12 g
L-Valin 0,47 g
L-Alanin 0,32 g
L-Arginin 0,73 g
L-Tirozin 0,14 g
L-Histidin 0,29 g
L-Prolin 0,41 g
L-Serin 0,23 g
L-Sistein HCI.H20 <0,02 g
Glisin 0,22 g
L-Aspartik asit 0,19 g
L-Glutamik asit 0,30 g
Taurin 0,015 g Sodyum metabisülfit 0,05 g
İnjeksiyonluk su k.m.
Osmolarite: ~ 525 mosm/L
Elektrolit konsantrasyonları (mEq/L): Sodyum 5, Asetat
56, Klorür < 3
pH: 5.0 - 6.0

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri
Trofselamin solüsyonu, esansiyel olan ve olmayan amino asitlerle
birlikte, taurin ve çözünebilir bir tirozin şekli olan N-asetil - trozin (NAT) içerir.
Preparatın bileşimi, özellikle süt çocukları ve küçük çocukların beslenme ve tedavilerinde,
iyi tolere edilen bir azot kaynağı olacak şekilde hazırlanmıştır.
Amino asit solüsyonlarıyla beslenen süt çocuklarında, plazma
amino asit değerlerinin düşük kaldığı görüldüğünden solüsyona sistein hidroklorür
ilave edilmiştir.
Farmakokinetik Özellikleri
Parenteral beslenme sırasında, lizin asetat ve asetik asitten
gelen asetat iyonlarının, böbrek ve solunum fonksiyonları normal olduğu sürece,
net asit-baz dengesinin bozmayacağı düşünülmelidir.
Solüsyon içinde bulunan sodyum ve klorür iyonları klinik olarak
önemsiz miktardadır.

ENDİKASYONLARI

Santral ya da periferik ven yoluyla total parenteral beslenme
ihtiyacı olan süt çocukları ve küçük çocuklarda destek sağlamak amacıyla kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

• Karaciğer komasında olanlarda,
• Doğuştan amino asit metabolizması bozukluklarında,
• Tedavi edilmemiş anüri hastalarında,
• Astımlı hastalarda,
• Solüsyondaki amino asitlerden birine veya birkaçına aşırı duyarlılığı
olanlarda,
• Sülfite duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Fenilalanin içerdiğinden fenilketonüri gibi metabolizma bozukluğu
durumunda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Tedavi sırasında sık sık serum proteinleri, kan şeker düzeyi,
böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, elektrolit düzeyleri, hemogram , karbondioksit
düzeyi, serum osmolaritesi, kan kültürleri ve kandaki amonyak düzeyi tayin edilmelidir.
SOLÜSYON KULLANIM ÖNCESİNE KADAR IŞIKTAN KORUNMALIDIR.
Kullanım sırasında solüsyonun renginde meydana gelebilecek mavileşme
aktivite kaybını göstermezse de solüsyon, kullanım sırasında da ışıktan korunmalıdır.
• Damar yoluyla uygulanan solüsyon tedavileri sırasında, hastada
sıvı veya elektrolit yüklenmesi, buna bağlı olarak da, serum elektrolitlerinde azalma,
aşırı sıvı alımı, akciğerde konjestiyon ya da ödem oluşabilir. Dilüsyon riski, solüsyonların
elektrolit içeriği ile ters orantılıdır.
• Preparat antioksidan olarak sodyum bisülfit içermektedir. Bu
nedenle astımlı hastalarda anafilaksi dahil allerjik tipte reaksiyonlara neden olabilir.
• Normal değerlerden aşırı sapmalar ek elektrolit kullanılmasını
gerektirebilir. Aşırı hipertonik solüsyonlar, santral bir vene ve tercihen üst vena
cava'ya yerleştirilmiş intravenöz bir kateterle verilmelidir. Özellikle kalp yetmezliği
olanlarda, dolaşımın aşırı yüklenmemesine dikkat edilmelidir. Miyokard enfarktüslü
hastaiarda, amino asit solüsyonlarıyla birlikte daima glukoz da verilmelidir.
• Hastanın kullanabileceğinden hızlı glukoz verilmesi hiperglisemi,
koma ve ölüme neden olabilir.
• Periferik venden uygularken uygun oranda dilüe edilmelidir.
Damar iğnesinin ucu ven lümenine uygun şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. İğnenin
girdiği damar infiltrasyon yönünden kontrol edilmeli, flebit gelişimi görülürse
tedavi başka bir damardan yapılmalıdır.
• Solüsyonun içinde ilave fosfat yoktur. Özellikle hipofosfatemili
hastalar, ilave fosfata ihtiyaç duyarlar. Hipokalsemiyi önlemek için fosfatla birlikte
kalsiyum da verilmelidir. Uygulanan miktarların yeterliliğini belirlemek için serum
elektrolitlerine belirli aralıklarla bakılmalıdır.
• Isı değişiklikleri karşısında solüsyonda kristalizasyon meydana
gelebilir. Bu durumda solüsyon 40°C'ye kadar ısıtılıp 1 dk kadar çalkalanır. Kristalize
olmuş amino asitler bu işlemden sonra tam olarak çözünmezse solüsyon kullanılmamalıdır.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
C gebelik kategorisine girmektedir. Yani; gebelerde güvenilirlik
sınırı bilinmediği için gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanımına etkisi
Bildirilmemiştir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Çözeltiden (örneğin; kontaminasyon) ve uygulama yönteminden kaynaklanan
reaksiyonlar, ateşlenme, injeksiyon alanının enfeksiyonu ve buradan yayılan damar
trombozu, flebit veya ekstravazasyon meydana gelebilir.
Periferik infüzyon sırasında elektrolit ilavesi yapmak gerekirse,
venöz tahrişi önlemek için ek elektrolit ihtiyaçları tüm güne eşit olarak dağıtılmalıdır.
Uygulama sırasında yan etki ortaya çıktığında infüzyon durdurulmalı,
hastanın durumu değerlendirilmeli ve uygun terapötik önlemler alınmalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Solüsyona karıştırılan ilave maddelerin bulunmasına bağlı bir
geçimsizliğin anlaşılabilmesi için solüsyon bulanıklık ve çökeltiler açısından kontrol
edilmelidir. Sadece berrak olan ve çökelti bulunmayan solüsyonlar kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Günlük toplam dozu, hastanm günlük protein ihtiyacına ve tedaviye
verdiği cevaba göre ayarlanır. Azot dengesinin ve günlük vücut ağırlığının tespiti,
bireysel protein ihtiyacının belirlenmesinde en iyi yoldur. Süt çocuklarının beslenmesinde
önerilen protein miktarı günde kg başına 2-4 g arasındadır. Solüsyonun uygulanmasında
aşağıdaki dozlar kullanılır:
10 kg'dan düşük ağırlıktaki çocuklarda
Günde kg başına 2-2.5 g amino asit (2 - 2.5 g/kg/gün) hesabıyla
verilir.
10 kg'dan büyük ağırlıktaki çocuklarda
İlk 10 kg için günde 2 -25 g amino asit ve 10 kg'ın üstündeki
her kilo için günde 1-1.25 g amino asit hesabıyla verilir.
Birçok hastada, gerekli kalori ihtiyacının hipertonik dekstroz
şeklinde karşılanması esnasında oluşabilecek hiperglisemi ve glukozüriyi karşılamak
için, dışarıdan ayrıca insülin verilmesi gerekir.
Santral ven yoluyla beslenme
Amino asitlerde dekstrozun hipertonik karışımları, ucu vena cava
superior'da bulunan bir santral ven kateteri aracılığıyla güvenilir bir biçimde,
devamlı infüzyon şeklinde verilebilir. Başlangıçtaki infüzyon hızı yavaş olmalı
ve ortalama günde kg başına 60 - 125 ml'lik doza çıkılmalıdır.
Periferik ven yoluyla beslenme
Periferik ven uygulanımına uygun izotonik veya hipertonik solüsyonlar
elde etmek için, esas solüsyon, steril injeksiyonluk su veya %5 - 10'luk dekstroz
solüsyonlarıyla sulandırılabilir. Bu uygulama sırasında hastanın yeterli kalori
almasına dikkat edilmelidir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER

Parenteral sıvı tedavisi sırasında hastada aşırı sıvı ya da elektrolit
yüklenmesi olursa, hastanın durumu değerlendirilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Kullanım öncesine kadarve kullanım sırasında da ışıktan koruyunuz.
Aşırı sıcaktan ve donmaktan koruyunuz.
Aseptik olarak damara zerk edilir.
Bir kısmı harcanmış olan solüsyonun geriye kalanını tekrar kullanmayınız.
Vakumsuz ve berrak olmayan solüsyonları kullanmayınız., Çocukların erişemeyeceği
yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

500 - 1000 ml'lik vakumlu şişelerde, setli veya setsiz Doktora
danışmadan kullanmayınız.

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

24.12.2004 - 205/4

RUHSAT TARİHİ VE İMAL YERİ

OSEL İlaç San. ve Tic. A.Ş. Beykoz/İSTANBUL Reçete ile satılır.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
amıımo, asıt, solusyonu, trofselamın, ınfuzyon, İv

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Asıt Tortullanması PySSyCaT Çevre Terimleri Sözlüğü 0 24 Eylül 2014 23:30