IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 27 Kasım 2014, 20:02   #1
Çevrimdışı
Tam Öğrenme Modeli (Öğrenme Öğretme Modelleri - Eğitim Bilimleri)


aşk sohbet odaları


BLOOM; tarafından geliştirilen ve okulda öğrenme adı da verilen tam öğrenme modeli okullarda öğretme-öğretme sürecinde rol oynayan bütün öğeleri, öğrencilerin en etkili ve verimli öğrenme düzeyine ulaşması için sistemli olarak bir araya getiren yaklaşımdır. Tam öğrenme modelini ortaya koyan ünlü Amerikalı eğitimci BLOOM; “işin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi belli bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir” sayıtlısına dayalı olarak modelini geliştirmiştir.

BLOOM; belirleyici etkenler olan öğrencinin özgeçmişi ve öğretim hizmetinin niteliğinin uygun hale getirilmesi durumunda öğrenciler arasındaki farklılıkların giderilmesinin ve okuldaki öğrencilerin en azından %95’inin, öğretilenlerin çoğunu öğrenerek en başarılı öğrenciler düzeyine gelmelerinin mümkün olacağını diğer bir deyişle tam öğrenmenin gerçekleşebileceğini öne sürmektedir.

Tam öğrenme modelinde derse başlamadan önce öğrencide var olan potansiyel belirlenmeli, öğretim bu nitelikler göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.

Bloom'un kuramında okuldaki öğrenmeyi belirleyen etkenler:

1. Bilişsel giriş davranışları
2. Duyuşsal giriş davranışları
3. Öğretimin niteliğiBu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


Tam Öğrenme Kuramının Ana Değişkenleri:

Öğrenci Nitelikleri

Bilişsel Giriş Davranışları
Eldeki bir ya da bir dizi öğrenme ünitesinin öğrenilebilmesi için gerekli olan bütün bilgi, beceri ya da yeterlikler.
Herhangi bir öğrenme işi için gerekli ön koşul öğrenmeler
Belli bir öğrenme işi için temel olan önkoşul öğrenmeler

Duyuşsal Giriş Özellikleri
Belli bir dersle ilgili duyuşsal özellikler
Okula karşı tutum
Kişinin kendi kendine karşı tutumu (akademik benlik kavramı)

Öğretim Hizmetinin Niteliği-1

Öğretmenin özellikleri
Sınıftaki öğretim düzeyinde
İşaretler, ipuçları vermesi
Öğrenci katılımını sağlaması
Pekiştireç vermesi
Dönüt ve düzeltme vermesi
Genel olarak
Öğretmenin hizmet öncesi eğitiminin süresi ve türü
Meslekteki hizmet süresi
Tutumları (otoriter, demokratik, iyimser-kötümser oluşu vb. gibi)


İpuçları
1. Sözel ipuçları,
2. Yazı, şekil, grafik vb.,
3. Film, slayt vb.,
4. Gösteri. Öğrenciye, neyin öğrenileceğini açıklayan mesajların tümüdür.

Öğrencilerin harekete geçirilmesine ve istenilen davranışın yapılmasına yardımcı olan davranışlardır.

Konu,
öğrencinin düzeyi,
kültürel faktörler ve
çevredeki fırsatlar göz önünde bulundurulur.


Pekiştirme
Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi sürecidir.
Bir davranışın olma sıklığını artıran uyarıcılardır.
Öğrencilerin ihtiyaçları ve bireysel farklılıklar gözetilir.

Öğrenci Katılımı
Öğrencinin öğrenme süreci sırasında kendisine sunulan ipuçları ve yönergeler doğrultusunda bir şeyler yapmasıdır.
Öğrenme sürecine etkin katılım olduğu sürece daha kalıcı izli öğrenme yaşantıları gerçekleşir.
Öğrenci katılımını sağlamak için grup çalışması, drama, benzetim gibi teknikler kullanılabilir ve ayrıca BDE çalışmalarına yer verilebilir. Bu da değişik öğretme stratejileri, yöntemler ve tekniklerin kullanılması demektir.

Dönüt ve düzeltme
öğretim hizmetinin niteliğini sağlamayı güvence altına almak için kullanılır.
Dönüt işlemleri genelde öğrenme ünitelerinin sonunda uygulanır ve öğrencilerin neler öğrendiklerini ve neleri öğrenmeleri gerektiği ortaya çıkarmaya çalışılır.
Dönüt ile öğrencilere neyi öğrenip neyi öğrenmedikleri bildirilir.
Düzeltme ise yanlışlarının düzeltilmesi eksiklerin tamamlanmasıdır.
Düzeltmelerde, her öğrenciye kendi öğrenme eksikliklerini tamamlayabilmesi için hangi ders kitabı, öğretim materyali ve kaynaklardan yararlanacağı konusunda yardım yapılır.

Öğretim Hizmetinin Niteliği-2
Sınıf ya da okulun özellikleri
Öğrenci sayısı
Donatım
Okul örgütünün ve yönetiminin tutumu vb. gibi

Öğrenme Ürünleri
Öğrenme Düzeyi ve Türü
Öğrenme Hızı
Duyuşsal Ürünler

Öğrenme Düzeyi ve Türü

Sınavlar: Öğrenme düzeyinin belirlenmesi için her ünite sonunda sınavlar uygulanır. Bu sınavlar sonunda öğrencilerin eksikleri ve öğrenme güçlükleri ortaya çıkarılarak gerekli yardım sağlanır.

Öğrenme Hızı

Tamamlayıcı Eğitim: Bu işlemler ve uygulamalar sonunda öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıkları giderilecektir. Bu farklılıkların giderilmesi için tamamlayıcı eğitim çalışmalarına yer verilmektedir.

Duyuşsal Ürünler
Akademik benlik
Kendine güven
Güdülenmişlik
Ruh sağlığı

Tam Öğrenme Modelinin Temel İlkeleri
Öğrencilere planlı öğretim ve olumlu öğrenme koşulları sağlanmalıdır.
Yeterli zaman ayrılmalıdır.
İpucu, pekiştirme, dönüt ve düzeltme verilmelidir.
Öğrenci katılımı sağlanmalıdır.
Tam öğrenme ölçütü belirlenmelidir.
Bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.

BLOOM; tarafından geliştirilen ve okulda öğrenme adı da verilen tam öğrenme modeli okullarda öğretme-öğretme sürecinde rol oynayan bütün öğeleri, öğrencilerin en etkili ve verimli öğrenme düzeyine ulaşması için sistemli olarak bir araya getiren yaklaşımdır. Tam öğrenme modelini ortaya koyan ünlü Amerikalı eğitimci BLOOM; “işin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi belli bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir” sayıtlısına dayalı olarak modelini geliştirmiştir.

BLOOM; belirleyici etkenler olan öğrencinin özgeçmişi ve öğretim hizmetinin niteliğinin uygun hale getirilmesi durumunda öğrenciler arasındaki farklılıkların giderilmesinin ve okuldaki öğrencilerin en azından %95’inin, öğretilenlerin çoğunu öğrenerek en başarılı öğrenciler düzeyine gelmelerinin mümkün olacağını diğer bir deyişle tam öğrenmenin gerçekleşebileceğini öne sürmektedir.

Tam öğrenme modelinde derse başlamadan önce öğrencide var olan potansiyel belirlenmeli, öğretim bu nitelikler göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.

Bloom'un kuramında okuldaki öğrenmeyi belirleyen etkenler:

1. Bilişsel giriş davranışları
2. Duyuşsal giriş davranışları
3. Öğretimin niteliğiBu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


Tam Öğrenme Kuramının Ana Değişkenleri:

Öğrenci Nitelikleri

Bilişsel Giriş Davranışları
Eldeki bir ya da bir dizi öğrenme ünitesinin öğrenilebilmesi için gerekli olan bütün bilgi, beceri ya da yeterlikler.
Herhangi bir öğrenme işi için gerekli ön koşul öğrenmeler
Belli bir öğrenme işi için temel olan önkoşul öğrenmeler

Duyuşsal Giriş Özellikleri
Belli bir dersle ilgili duyuşsal özellikler
Okula karşı tutum
Kişinin kendi kendine karşı tutumu (akademik benlik kavramı)

Öğretim Hizmetinin Niteliği-1

Öğretmenin özellikleri
Sınıftaki öğretim düzeyinde
İşaretler, ipuçları vermesi
Öğrenci katılımını sağlaması
Pekiştireç vermesi
Dönüt ve düzeltme vermesi
Genel olarak
Öğretmenin hizmet öncesi eğitiminin süresi ve türü
Meslekteki hizmet süresi
Tutumları (otoriter, demokratik, iyimser-kötümser oluşu vb. gibi)


İpuçları
1. Sözel ipuçları,
2. Yazı, şekil, grafik vb.,
3. Film, slayt vb.,
4. Gösteri. Öğrenciye, neyin öğrenileceğini açıklayan mesajların tümüdür.

Öğrencilerin harekete geçirilmesine ve istenilen davranışın yapılmasına yardımcı olan davranışlardır.

Konu,
öğrencinin düzeyi,
kültürel faktörler ve
çevredeki fırsatlar göz önünde bulundurulur.


Pekiştirme
Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi sürecidir.
Bir davranışın olma sıklığını artıran uyarıcılardır.
Öğrencilerin ihtiyaçları ve bireysel farklılıklar gözetilir.

Öğrenci Katılımı
Öğrencinin öğrenme süreci sırasında kendisine sunulan ipuçları ve yönergeler doğrultusunda bir şeyler yapmasıdır.
Öğrenme sürecine etkin katılım olduğu sürece daha kalıcı izli öğrenme yaşantıları gerçekleşir.
Öğrenci katılımını sağlamak için grup çalışması, drama, benzetim gibi teknikler kullanılabilir ve ayrıca BDE çalışmalarına yer verilebilir. Bu da değişik öğretme stratejileri, yöntemler ve tekniklerin kullanılması demektir.

Dönüt ve düzeltme
öğretim hizmetinin niteliğini sağlamayı güvence altına almak için kullanılır.
Dönüt işlemleri genelde öğrenme ünitelerinin sonunda uygulanır ve öğrencilerin neler öğrendiklerini ve neleri öğrenmeleri gerektiği ortaya çıkarmaya çalışılır.
Dönüt ile öğrencilere neyi öğrenip neyi öğrenmedikleri bildirilir.
Düzeltme ise yanlışlarının düzeltilmesi eksiklerin tamamlanmasıdır.
Düzeltmelerde, her öğrenciye kendi öğrenme eksikliklerini tamamlayabilmesi için hangi ders kitabı, öğretim materyali ve kaynaklardan yararlanacağı konusunda yardım yapılır.

Öğretim Hizmetinin Niteliği-2
Sınıf ya da okulun özellikleri
Öğrenci sayısı
Donatım
Okul örgütünün ve yönetiminin tutumu vb. gibi

Öğrenme Ürünleri
Öğrenme Düzeyi ve Türü
Öğrenme Hızı
Duyuşsal Ürünler

Öğrenme Düzeyi ve Türü

Sınavlar: Öğrenme düzeyinin belirlenmesi için her ünite sonunda sınavlar uygulanır. Bu sınavlar sonunda öğrencilerin eksikleri ve öğrenme güçlükleri ortaya çıkarılarak gerekli yardım sağlanır.

Öğrenme Hızı

Tamamlayıcı Eğitim: Bu işlemler ve uygulamalar sonunda öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıkları giderilecektir. Bu farklılıkların giderilmesi için tamamlayıcı eğitim çalışmalarına yer verilmektedir.

Duyuşsal Ürünler
Akademik benlik
Kendine güven
Güdülenmişlik
Ruh sağlığı

Tam Öğrenme Modelinin Temel İlkeleri
Öğrencilere planlı öğretim ve olumlu öğrenme koşulları sağlanmalıdır.
Yeterli zaman ayrılmalıdır.
İpucu, pekiştirme, dönüt ve düzeltme verilmelidir.
Öğrenci katılımı sağlanmalıdır.
Tam öğrenme ölçütü belirlenmelidir.
Bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.

  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
bilimleri, bloom tam öğrenme, eğitim, eğitim bilimleri, kpss, kpss 2015, modeli, modelleri, tam, tam öğrenme modeli, Öğrenme, öğrenme modelleri, öğrenme öğretme modelleri, Öğretme

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli (Öğrenme Öğretme Modelleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 19:44
Sohbet.NET | IRC Bilgilendirme/Öğrenme [ Giriş Eğitim ] Kursad Eğitim Dünyası 4 06 Şubat 2014 09:32
Öğrenme, Öğrendiğini Unutma,Yeniden Öğrenme Kızın1i Kişisel Gelişim 0 08 Aralık 2012 20:40
Öğrenme Modeli Liaaa Kişisel Gelişim 0 11 Ekim 2012 15:14
SSK Prim Öğrenme, SSK Gün Öğrenme, SSK Hizmet Dökümü Süslü Sağlık Köşesi 1 21 Kasım 2010 21:01