IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 27 Kasım 2014, 22:22   #1
Çevrimdışı
Çoklu Zeka Kuramı (Öğrenme Öğretme Modelleri - Eğitim Bilimleri)


aşk sohbet odaları


Çoklu zeka kuramı Gardner’ın oluşturduğu bir kuramdır. Kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait çoklu zeka kuramı konusunda, önce çoklu zekanın özelliklerini daha sonra da çoklu zeka alanlarını işleyeceğiz.

Gardner’a göre zeka, bir ya da daha fazla kültürde değeri olan bir ürüne şekil verme yeteneğidir. Bu bağlamda Gardner’a göre 8 zeka alanı vardır. Şimdi çoklu zeka kuramının özelliklerini ve alanlarını irdeleyelim.

Çoklu Zeka Kuramı


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


İnsanlar çok farklı zeka alanlarına sahiptir. Ancak zeka tektir.
Herkesin kendine özgü bir zeka profili vardır.
Zekaların her biri farklı gelişime sahiptir.
Bütün zeka alanları dinamiktir.
Bir problem çözerken sadece bir zeka alanından yararlanmayız.
Etkinlikler tüm zeka türlerini arttıracak şekilde olmalıdır.
Bir zeka alanı kullanılırken diğer alanlardan faydalanılır.
Kişisel altyapı, kültür, kalıtım ve inançlar zeka alanlarını etkiler.
Zeka öğrenilebilir ve öğretilebilir.
Bu, çevresel faktörler değiştirilerek gerçekleşir.
Zeka dinamik bir yapıya sahiptir.
Zeka kendi içinde bütündür.
Çoklu zeka kuramının temel sayıltısı, öğretimin tüm zeka alanlarını geliştirici olmasıdır.
Tek bir zeka alanına dönük etkinlikler yapılmamalıdır.
Bir alandaki gelişme, diğer alanlardaki gelişmeleri de etkiler.
Zekanın Gelişimini Etkileyen Faktörler

Kpss eğitim bilimleri öyt dersinde çoklu zeka kuramında zekanın gelişimini etkileyen faktörler şunlardır:

Biyolojik Nitelikler
Kalıtım.
Doğum öncesi ve doğum sırasındaki çevre.
Beslenme
Kişisel Geçmiş
Yetişme sürecinde model alınan kişinin özellikleri.
Sosyo-kültürel çevre.
Kaynaklara ulaşma şansı.
Tarihsel dönem (Bölük yaş kuşağı).
Tarihsel zaman etkisi değil.
Yaşanılan coğrafya.
Uyarıcı zenginliği açısından etkiler.
Örneğin kutuplarda uyarıcı zenginliği azdır.
Aile.
Kristalleştirici deneyim. Yani yeteneklerimiz ölçüsünde fırsat verilmesi.
Fazıl Say’a 4 yaşında piyano alınması.
Felce uğratıcı deneyim.
Ayıplar ve günahlar gibi.


Çoklu Zeka Alanları

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait çoklu zeka kuramı ile beraber çoklu zeka alanları 8 tanedir.

1) Sözel Zeka Alanı – Dilbilimsel Zeka Alanı

Sözlü ve yazılı dili etkili kullanma becerisi vardır.
İçinde yaşadıkları toplumun dilinin sanatlarını, vurgularını, yöresel farklarını çok iyi kullanırlar.
Bu yüzden ikna kabiliyetleri gelişmiştir.
Kelime hazneleri geniştir.
Okuma, yazma ve dinleme yoluyla öğrenirler.
Sunuş yoluyla öğretim ve düz anlatım kullanılabilir.

2) Mantıksal Zeka – Matematiksel Zeka

Gruplayarak, sınıflayarak ve soyutlayarak öğrenirler.
Akıl yürütme ilkelerini etkin kullanırlar.
Muhakeme becerileri üst düzeydedir.
Eleştirel düşünce mevcuttur. Neden sonuç ilişkisini ararlar. Deterministtirler.
Bilimsellik arayışı vardır.
Sorgulayıcıdırlar.
Araştırma inceleme, problem çözme, proje tabanlı öğrenmeler uygundur.

3) Görsel Zeka – Uzamsal Zeka

Üç boyutlu düşünme yeteneğinin sonucudur.
Hayal güçleri kuvvetlidir.
İmgeleştirme kapasiteleri yüksektir.
Nesneler arası ilişkileri çabuk görürler.
Görünmenin arkasındaki görünmeyenleri görürler.
Görsel metaforları (benzetmeler) kullanırlar.

4) Müzikal Zeka – Ritmik Zeka

Ritim ve melodilerle öğrenirler.
Çok sık kullanılan bir zeka alanı değildir.
Simetri arayışı vardır.
Ses ahengi gibi.

5) Bedensel Zeka – Kinestetik Zeka

Duygu ve düşüncelerin aktarımında bedenlerini etkin bir biçimde kullanırlar.
Taklit yetenekleri oldukça güçlüdür.
Söylenenlerden çok yapılanlar hatırlanır.
Beden dilini etkin bir şekilde kullanırlar.
Doğru yerde doğru jest ve mimik.
Psikomotor becerilerin ortaya konmasında başarılı tiplerdir.

6) Bireysel Zeka – Öze Dönük Zeka

Bireyin kendisini anlama, duygu ve düşüncelerini yönlendirme gücünü ortaya koyar.
Yalnız kalmaktan, bireysel çalışmalardan, özgün projelerden zevk alırlar.
Bağımsızlık arayışı vardır.
Kendileri hakkında eleştirel düşünebilirler. Yansıtıcı düşünmeye sahiptirler.
Özgüven ve özsaygıları yüksektir.
Kopya ve taklitten uzaktırlar.
İzlerken öğrenme baskındır.
Kendilerini çok iyi tanıdığı için insanları da çok iyi tanırlar.

7) Sosyal Zeka – Bireylerarası Zeka

İnsan ilişkilerinde, kendini ifade etmede ve empatide başarılıdırlar.
İşbirliğiyle öğrenirler.
Yüksek iletişim becerileri vardır.
Yakın ve samimi ilişkiler kurarlar.

8) Doğa Zekası – Varoluşçu Zeka

Tabiata karşı bakışın belirlendiği zeka alanıdır.
Sürekli doğada denge arayışı vardır.
Çevreye karşı hassastırlar.

kpsskonu
Çoklu zeka kuramı Gardner’ın oluşturduğu bir kuramdır. Kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait çoklu zeka kuramı konusunda, önce çoklu zekanın özelliklerini daha sonra da çoklu zeka alanlarını işleyeceğiz.

Gardner’a göre zeka, bir ya da daha fazla kültürde değeri olan bir ürüne şekil verme yeteneğidir. Bu bağlamda Gardner’a göre 8 zeka alanı vardır. Şimdi çoklu zeka kuramının özelliklerini ve alanlarını irdeleyelim.

Çoklu Zeka Kuramı


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


İnsanlar çok farklı zeka alanlarına sahiptir. Ancak zeka tektir.
Herkesin kendine özgü bir zeka profili vardır.
Zekaların her biri farklı gelişime sahiptir.
Bütün zeka alanları dinamiktir.
Bir problem çözerken sadece bir zeka alanından yararlanmayız.
Etkinlikler tüm zeka türlerini arttıracak şekilde olmalıdır.
Bir zeka alanı kullanılırken diğer alanlardan faydalanılır.
Kişisel altyapı, kültür, kalıtım ve inançlar zeka alanlarını etkiler.
Zeka öğrenilebilir ve öğretilebilir.
Bu, çevresel faktörler değiştirilerek gerçekleşir.
Zeka dinamik bir yapıya sahiptir.
Zeka kendi içinde bütündür.
Çoklu zeka kuramının temel sayıltısı, öğretimin tüm zeka alanlarını geliştirici olmasıdır.
Tek bir zeka alanına dönük etkinlikler yapılmamalıdır.
Bir alandaki gelişme, diğer alanlardaki gelişmeleri de etkiler.
Zekanın Gelişimini Etkileyen Faktörler

Kpss eğitim bilimleri öyt dersinde çoklu zeka kuramında zekanın gelişimini etkileyen faktörler şunlardır:

Biyolojik Nitelikler
Kalıtım.
Doğum öncesi ve doğum sırasındaki çevre.
Beslenme
Kişisel Geçmiş
Yetişme sürecinde model alınan kişinin özellikleri.
Sosyo-kültürel çevre.
Kaynaklara ulaşma şansı.
Tarihsel dönem (Bölük yaş kuşağı).
Tarihsel zaman etkisi değil.
Yaşanılan coğrafya.
Uyarıcı zenginliği açısından etkiler.
Örneğin kutuplarda uyarıcı zenginliği azdır.
Aile.
Kristalleştirici deneyim. Yani yeteneklerimiz ölçüsünde fırsat verilmesi.
Fazıl Say’a 4 yaşında piyano alınması.
Felce uğratıcı deneyim.
Ayıplar ve günahlar gibi.


Çoklu Zeka Alanları

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait çoklu zeka kuramı ile beraber çoklu zeka alanları 8 tanedir.

1) Sözel Zeka Alanı – Dilbilimsel Zeka Alanı

Sözlü ve yazılı dili etkili kullanma becerisi vardır.
İçinde yaşadıkları toplumun dilinin sanatlarını, vurgularını, yöresel farklarını çok iyi kullanırlar.
Bu yüzden ikna kabiliyetleri gelişmiştir.
Kelime hazneleri geniştir.
Okuma, yazma ve dinleme yoluyla öğrenirler.
Sunuş yoluyla öğretim ve düz anlatım kullanılabilir.

2) Mantıksal Zeka – Matematiksel Zeka

Gruplayarak, sınıflayarak ve soyutlayarak öğrenirler.
Akıl yürütme ilkelerini etkin kullanırlar.
Muhakeme becerileri üst düzeydedir.
Eleştirel düşünce mevcuttur. Neden sonuç ilişkisini ararlar. Deterministtirler.
Bilimsellik arayışı vardır.
Sorgulayıcıdırlar.
Araştırma inceleme, problem çözme, proje tabanlı öğrenmeler uygundur.

3) Görsel Zeka – Uzamsal Zeka

Üç boyutlu düşünme yeteneğinin sonucudur.
Hayal güçleri kuvvetlidir.
İmgeleştirme kapasiteleri yüksektir.
Nesneler arası ilişkileri çabuk görürler.
Görünmenin arkasındaki görünmeyenleri görürler.
Görsel metaforları (benzetmeler) kullanırlar.

4) Müzikal Zeka – Ritmik Zeka

Ritim ve melodilerle öğrenirler.
Çok sık kullanılan bir zeka alanı değildir.
Simetri arayışı vardır.
Ses ahengi gibi.

5) Bedensel Zeka – Kinestetik Zeka

Duygu ve düşüncelerin aktarımında bedenlerini etkin bir biçimde kullanırlar.
Taklit yetenekleri oldukça güçlüdür.
Söylenenlerden çok yapılanlar hatırlanır.
Beden dilini etkin bir şekilde kullanırlar.
Doğru yerde doğru jest ve mimik.
Psikomotor becerilerin ortaya konmasında başarılı tiplerdir.

6) Bireysel Zeka – Öze Dönük Zeka

Bireyin kendisini anlama, duygu ve düşüncelerini yönlendirme gücünü ortaya koyar.
Yalnız kalmaktan, bireysel çalışmalardan, özgün projelerden zevk alırlar.
Bağımsızlık arayışı vardır.
Kendileri hakkında eleştirel düşünebilirler. Yansıtıcı düşünmeye sahiptirler.
Özgüven ve özsaygıları yüksektir.
Kopya ve taklitten uzaktırlar.
İzlerken öğrenme baskındır.
Kendilerini çok iyi tanıdığı için insanları da çok iyi tanırlar.

7) Sosyal Zeka – Bireylerarası Zeka

İnsan ilişkilerinde, kendini ifade etmede ve empatide başarılıdırlar.
İşbirliğiyle öğrenirler.
Yüksek iletişim becerileri vardır.
Yakın ve samimi ilişkiler kurarlar.

8) Doğa Zekası – Varoluşçu Zeka

Tabiata karşı bakışın belirlendiği zeka alanıdır.
Sürekli doğada denge arayışı vardır.
Çevreye karşı hassastırlar.

kpsskonu
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
bilimleri, coklu, çoklu zeka, çoklu zeka kuramı, eğitim, eğitim bilimleri, kpss, kpss 2015, kuramı, modelleri, zeka, Öğrenme, öğrenme modelleri, öğrenme yaklaşımları, Öğretme, öyt

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı (Öğrenme Öğretme Modelleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 21:36
Yaşam Boyu Öğrenme Modeli (Öğrenme Öğretme Modelleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 21:28
Kolb'un Yaşantısal Öğrenme Modeli (Öğrenme Öğretme Modelleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 21:13
Ausubel'in Anlamlı Öğrenme Modeli (Öğrenme Öğretme Modelleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 20:54
Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli (Öğrenme Öğretme Modelleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 19:44