IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 28 Kasım 2014, 11:15   #1
Çevrimdışı
Araştırma Yoluyla Öğretim Stratejisi (Öğretim Stratejileri - Eğitim Bilimleri)


aşk sohbet odaları


Bir tür problem çözme yaklaşımıdır. John Dewey’in sistemleştirdiği bu yaklaşımda öğrenci problemi tanımlar, problemin çözümü için hipotezler kurar, hipotezlerin sınanması için veri toplar ve verileri değerlendirerek sonuca ulaşır.

Araştırma yoluyla öğretim stratejisinde öğrenci kendi gayretleriyle öğrenir, öğretmen öğrenciyi araştırmaya, incelemeye yönlendirir. Modelde öğrenci etkinlikleri ön plandadır. Fakat, daha önce öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesi için yaptırılan uygulamalar, ev ödevleri, öğrenilmiş bir ilkenin doğrulanması için yaptırılan laboratuvar deneyleri kendi başına araştırma yöntemini oluşturmaz. Birçok yazar araştırma yoluyla öğretim modellerindeki öğrenci etkinliklerinin aşağıdaki davranışlardan oluştuğunda birleşirler:

Araştırma yoluyla öğretimin amacı öğrencinin konu içeriğini öğrenmesini sağlamanın yanısıra, konuyu öğrenirken bu zihin yeteneklerini de geliştirmesini sağlamaktır. Model bu zihin yeteneklerinin öğrenilebileceği savına dayanır. Gerçekten, öğrenme etkinlikleri iyi planlanırsa öğrenci küçük yaşlarda bile bu zihin becerilerinin önemli bir kısmını geliştirebilir.

Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi; bilimsel yöntemleri günlük ders oturumu gibi küçük zaman dilimlerine sıkıştıran alıştırmalar vasıtasıyla öğrencileri doğrudan bilimsel süreçlerin içerisine katan bir yaklaşımdır. Bu stratejinin kullanılabilmesi için konunun hedef-davranış boyutu en az uygulama ve daha üst düzeyde olmalıdır. Dolayısıyla üst düzeyli zihinsel süreçlerin geliştirilmesinde en etkili stratejilerden birisidir. Bu strateji sadece sınıf içerisinde değil aynı zamanda laboratuar, atölye ve okul dışı doğal ortamlarda kullanılabilir.

Araştırma yoluyla öğretimde geliştirilmesi amaçlanan zihin süreçler şunlardır (8)

Temel süreçler: Gözlem, sınıflama, uzay ilişkilerini algılama, ölçme, iletişim kurma.
 Birleştirme, neden-sonuç ilişkilerini araştırma süreçleri: Yorumlama, olayları önceden
 Tahmin etme, yordama, uzay-zaman ilişkilerini kullanma.
Deneysel süreçler: Değişkenleri belirleme ve kontrol etme, işevuruk tanımlar yapma, hipotez kurma ve yoklama, sonuca varma ve destekleyici düşünceler üretme, sorgulama.

Araştırma yöntemlerinde kullanılan düşünme biçimleri

Bu düşünme biçimleri:

 Betimlemeli düşünme,
 Deneyimlerden tümevarım,
 Hipotetik bilgilerden tümdengelim.
Araştırma yöntemiyle öğretimde bu düşünme biçimlerinin herbiri kullanılabilir. Ancak, seçilecek süreç öncelikle öğrencinin zihin gelişimi düzeyine ve ikinci olarak öğrenilecek konuya uygun olmak zorundadır (8).

Araştırma yoluyla öğretimde çıkarsama ve tümdengelim yoluyla düşünme biçimleri de kullanılabilir.

Yöntemin uygulanmasında aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:

Problemin nitelikleri araştırma yoluyla öğretim yöntemlerinin hepsi araştırılacak konuya bir problemle girer. Problem gerçek fen konularından alınmalı, öğrenci için anlamlı ve incelemeye değer olmalı, öğrencinin başarabileceği güçlükte olmalıdır.

Gerekli ön bilgi ve beceriler Öğrenci gerekli beceriye sahip değil ise başaramayacağı bir etkinliğe yöneltilmemelidir. Öğrencide gerekli ön bilgiler yoksa, asıl etkinlikten önce bu ön bilgilerin kazanılacağı etkinlikler (yazılı kaynaklardan bilgi toplama, bir ön deney yapma gibi) düzenlenip uygulanabilir.

Öğretim materyalleri Bireysel ve grup çalışmalarına yetecek kadar öğretim materyali (kaynaklar, öğretmenin hazırladığı yazılı dokümanlar, görsel araçlar, deney araç ve gereçleri v. b.) öğrencilerin kolayca ulaşacağı ve güvenle kullanacağı biçimde hazır bulundurulmalıdır.

Yönlendirici sorular Öğretmen öğrencileri sınıfta yapacağı tartışmalarla araştırma etkinliklerine yöneltir. Tartışmaların yöntemi soru-cevap yöntemidir. Öğrenciyi konuya yöneltmek için öğretmenin sınıfa soracağı sorular, öğrencilerden beklediği cevaplar önceden düşünülüp planlanmalıdır. Soru-cevap etkinliğinde öğrencilerin problemi belirlemeleri, olası çözümler (hipotezler) ileri sürmeleri, araştırma etkinliğinin yöntemini belirlemeleri sağlanabilir.

Veri toplama Araştırma yazılı kaynaklardan bilgi aktarmayı gerektiriyorsa öğrenciler tablo, istatistik, kaynak kitap gibi kaynaklara yönlendirilir. Araştırma gözlem ve deney gerektiriyorsa öğrenciler bu etkinliklere yönlendirilir. Öğrencilerin veri toplama etkinlikleri gözetim altında tutulur.

Veri analizi Öğrenciler verileri tablolama, grafikle gösterme, v.b. gibi etkinliklere yönlendirilir. Ayrıca, çeşitli düzeylerde yorumlar yapmaları da sağlanır.

Sonuca varma Öğrencilerin vardığı genellemeler sınıfta tartışılır. Doğru olmayan genellemelerin düzeltilmesi sağlanır.

Sonucu iletme Öğrencilerin vardıkları sonucu bir genelleme ve özet halinde yazmaları sağlanır. Yazılı özetler sınıfta tartışılır.

Bu yaklaşımda problem çözme, örnek olay, labaratuvar yöntemleri etkili bir şekilde kullanılabilir.

Stratejinin Uygulanması

 Problemi hissetme ve onunla yüzleşme
 Problem durumunu tanımlama ve netleştirme
 Problemle ilgili bir araya getirerek hipotezler kurma.
 Problemin çözümü için yöntem geliştirme ve veriler-kanıtlar toplama
 Veri ve kanıtları analiz ederek hipotezleri test etme.
 Toplanan bilgilerin yorumlarından genellemelere gitme, sonuca varma,
 Ulaşılan genellemeyi yazılı olarak başkalarına iletme.

egitimbilimlerinet
Bir tür problem çözme yaklaşımıdır. John Dewey’in sistemleştirdiği bu yaklaşımda öğrenci problemi tanımlar, problemin çözümü için hipotezler kurar, hipotezlerin sınanması için veri toplar ve verileri değerlendirerek sonuca ulaşır.

Araştırma yoluyla öğretim stratejisinde öğrenci kendi gayretleriyle öğrenir, öğretmen öğrenciyi araştırmaya, incelemeye yönlendirir. Modelde öğrenci etkinlikleri ön plandadır. Fakat, daha önce öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesi için yaptırılan uygulamalar, ev ödevleri, öğrenilmiş bir ilkenin doğrulanması için yaptırılan laboratuvar deneyleri kendi başına araştırma yöntemini oluşturmaz. Birçok yazar araştırma yoluyla öğretim modellerindeki öğrenci etkinliklerinin aşağıdaki davranışlardan oluştuğunda birleşirler:

Araştırma yoluyla öğretimin amacı öğrencinin konu içeriğini öğrenmesini sağlamanın yanısıra, konuyu öğrenirken bu zihin yeteneklerini de geliştirmesini sağlamaktır. Model bu zihin yeteneklerinin öğrenilebileceği savına dayanır. Gerçekten, öğrenme etkinlikleri iyi planlanırsa öğrenci küçük yaşlarda bile bu zihin becerilerinin önemli bir kısmını geliştirebilir.

Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi; bilimsel yöntemleri günlük ders oturumu gibi küçük zaman dilimlerine sıkıştıran alıştırmalar vasıtasıyla öğrencileri doğrudan bilimsel süreçlerin içerisine katan bir yaklaşımdır. Bu stratejinin kullanılabilmesi için konunun hedef-davranış boyutu en az uygulama ve daha üst düzeyde olmalıdır. Dolayısıyla üst düzeyli zihinsel süreçlerin geliştirilmesinde en etkili stratejilerden birisidir. Bu strateji sadece sınıf içerisinde değil aynı zamanda laboratuar, atölye ve okul dışı doğal ortamlarda kullanılabilir.

Araştırma yoluyla öğretimde geliştirilmesi amaçlanan zihin süreçler şunlardır (8)

Temel süreçler: Gözlem, sınıflama, uzay ilişkilerini algılama, ölçme, iletişim kurma.
 Birleştirme, neden-sonuç ilişkilerini araştırma süreçleri: Yorumlama, olayları önceden
 Tahmin etme, yordama, uzay-zaman ilişkilerini kullanma.
Deneysel süreçler: Değişkenleri belirleme ve kontrol etme, işevuruk tanımlar yapma, hipotez kurma ve yoklama, sonuca varma ve destekleyici düşünceler üretme, sorgulama.

Araştırma yöntemlerinde kullanılan düşünme biçimleri

Bu düşünme biçimleri:

 Betimlemeli düşünme,
 Deneyimlerden tümevarım,
 Hipotetik bilgilerden tümdengelim.
Araştırma yöntemiyle öğretimde bu düşünme biçimlerinin herbiri kullanılabilir. Ancak, seçilecek süreç öncelikle öğrencinin zihin gelişimi düzeyine ve ikinci olarak öğrenilecek konuya uygun olmak zorundadır (8).

Araştırma yoluyla öğretimde çıkarsama ve tümdengelim yoluyla düşünme biçimleri de kullanılabilir.

Yöntemin uygulanmasında aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:

Problemin nitelikleri araştırma yoluyla öğretim yöntemlerinin hepsi araştırılacak konuya bir problemle girer. Problem gerçek fen konularından alınmalı, öğrenci için anlamlı ve incelemeye değer olmalı, öğrencinin başarabileceği güçlükte olmalıdır.

Gerekli ön bilgi ve beceriler Öğrenci gerekli beceriye sahip değil ise başaramayacağı bir etkinliğe yöneltilmemelidir. Öğrencide gerekli ön bilgiler yoksa, asıl etkinlikten önce bu ön bilgilerin kazanılacağı etkinlikler (yazılı kaynaklardan bilgi toplama, bir ön deney yapma gibi) düzenlenip uygulanabilir.

Öğretim materyalleri Bireysel ve grup çalışmalarına yetecek kadar öğretim materyali (kaynaklar, öğretmenin hazırladığı yazılı dokümanlar, görsel araçlar, deney araç ve gereçleri v. b.) öğrencilerin kolayca ulaşacağı ve güvenle kullanacağı biçimde hazır bulundurulmalıdır.

Yönlendirici sorular Öğretmen öğrencileri sınıfta yapacağı tartışmalarla araştırma etkinliklerine yöneltir. Tartışmaların yöntemi soru-cevap yöntemidir. Öğrenciyi konuya yöneltmek için öğretmenin sınıfa soracağı sorular, öğrencilerden beklediği cevaplar önceden düşünülüp planlanmalıdır. Soru-cevap etkinliğinde öğrencilerin problemi belirlemeleri, olası çözümler (hipotezler) ileri sürmeleri, araştırma etkinliğinin yöntemini belirlemeleri sağlanabilir.

Veri toplama Araştırma yazılı kaynaklardan bilgi aktarmayı gerektiriyorsa öğrenciler tablo, istatistik, kaynak kitap gibi kaynaklara yönlendirilir. Araştırma gözlem ve deney gerektiriyorsa öğrenciler bu etkinliklere yönlendirilir. Öğrencilerin veri toplama etkinlikleri gözetim altında tutulur.

Veri analizi Öğrenciler verileri tablolama, grafikle gösterme, v.b. gibi etkinliklere yönlendirilir. Ayrıca, çeşitli düzeylerde yorumlar yapmaları da sağlanır.

Sonuca varma Öğrencilerin vardığı genellemeler sınıfta tartışılır. Doğru olmayan genellemelerin düzeltilmesi sağlanır.

Sonucu iletme Öğrencilerin vardıkları sonucu bir genelleme ve özet halinde yazmaları sağlanır. Yazılı özetler sınıfta tartışılır.

Bu yaklaşımda problem çözme, örnek olay, labaratuvar yöntemleri etkili bir şekilde kullanılabilir.

Stratejinin Uygulanması

 Problemi hissetme ve onunla yüzleşme
 Problem durumunu tanımlama ve netleştirme
 Problemle ilgili bir araya getirerek hipotezler kurma.
 Problemin çözümü için yöntem geliştirme ve veriler-kanıtlar toplama
 Veri ve kanıtları analiz ederek hipotezleri test etme.
 Toplanan bilgilerin yorumlarından genellemelere gitme, sonuca varma,
 Ulaşılan genellemeyi yazılı olarak başkalarına iletme.

egitimbilimlerinet
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
arastirma inceleme, araştırma, araştırma inceleme, araştırma yoluyla öğrenme, araştırma yoluyla öğretim, asamalari, aşamaları, basamaklari, basamakları, bilimleri, dewey, eğitim, eğitim bilimleri, egitim bilimleri, john dewey, kpss, kpss 2015, oyt, stratejileri, stratejisi, yoluyla, öğretim, öğretim stratejileri, öyt

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi (Öğretim Stratejileri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 28 Kasım 2014 11:07
Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisi (Öğretim Stratejileri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 28 Kasım 2014 10:58
Strateji Yöntem Ve Teknik İlişkisi (Öğretim Stratejileri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 28 Kasım 2014 10:53
Transfer (Öğretim İlkeleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 19:36
Öğretim İlkeleri (Öğretim Yöntem Ve Teknikleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 19:31