IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  turkish chatInstagram takipçi satın al
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 18 Şubat 2014, 15:29   #1
Çevrimdışı
Biz gökleri ve yerleri altı günde yarattık' âyetin açıklamasını yapar mısınız
Kur'ân'da birden fazla âyet, göklerin ve yerin altı günde yaratıldığını haber veriyor. Meselâ, Hud Sûresi yedinci âyeti şöyle diyor: "Arşı su üzerindeyken, hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur." 1 Bir diğer âyet, şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerinde hükmünü icrâ eden Allah'tır. O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. O güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. İyi bilin ki, yaratmak da O'na aittir, yarattıklarının tedbir ve idaresi de. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir." 2 Şu âyetler altı günlük zaman dilimini daha da detaylandırarak, semanın iki zamanda, dünyanın da dört zamanda yaratılışlarının tamamlandığını bildiriyor:

"De ki: Yeryüzünü iki günde yaratan Allah'ı inkâr edip de başkalarını O'na denk mi tutuyorsunuz? O âlemlerin Rabbidir. O yerin üstünde sabit dağlar yerleştirdi. Onda bereketler yarattı. Rızık arayanların azıklarını eşit olarak dağıtmak üzere iki günde takdir etti ki, yerin yaratılışını böylece dört günde tamamladı. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye 'İsteyerek veya istemeyerek gelin!' dedi. İkisi de: 'İsteyerek geldik' dediler. Yedi göğün yaratılmasını da iki günde tamamladı ve her bir semaya, ona ait emirleri bildirdi. Dünya semasını da Biz, kandillerle süsleyip koruyucu kıldık.

Bu, kudreti her şeye galip olan ve ilmi her şeyi kuşatan Allah'ın takdiridir." 3
Bize göre gün, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü sürenin adıdır. Bizim kullandığımız bu gün ile Allah'ın kitabında ifade buyrulan gün tabiri arasında süre farkı vardır. Esasen zamanın izâfî olduğu malûmdur. Şu âyetlere dikkat edelim: "Rabbinin katında bir gün, sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir." 4 "Melekler ve Cebrail, elli bin sene uzunluğunda bir gün olan kıyamet gününde, Allah'ın emrini almak üzere Arşa yükselirler." 5 "Bütün işler, sizin gününüzle bin sene kadar uzun olan bir günde O'na arz olunur." 6

Âyetlerden de anlaşılacağı gibi, bizim gün saydığımız zaman birimiyle, Allah'ın katındaki gün aynı süre değildir. Bazı müfessirlere göre bin yıl, elli bin yıl gibi ifadeler birer kinâyedir. Sürenin uzunluğunu bizim anlayacağımız dilde anlatmak içindir.
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine göre Kur'ân'ın, yaratılışı altı günle izah etmesi, insan dünyasının ve hayvan âleminin altı günde yaşayacağına işaret ediyor. 7 Keza, Dokuzuncu Söz'de Bediüzzaman, ikinci sabah namazı ile birlikte altı vakte ulaşan günlük namazların her birinin, altı gün yaratılıştan birini hatırlattığını, ondaki büyük inkılâpları gözler önüne serdiğini ve her bir zaman diliminde gerçekleştirilen yepyeni yaratılışla ilgili olarak Allah'a şükretmek ve Allah'ın azametini ve kibriyasını bilmek için her bir zaman dilimine denk düşecek şekilde bir namazın emredildiğini bildiriyor. 8

Bediüzzaman'ın bu müşahedesi üzerinde biraz duracak olursak: Sabah namazının, kâinatın ve yerkürenin altı gün yaratılışından birinci gününü hatırlattığını; öğle namazının ikinci gününü, yani yeryüzünde insanın yaratıldığı günü; ikindi namazının üçüncü günü, yani insanlığın Son Nebîsinin (asm) geldiği günü; akşam namazının dördüncü günü, yani yerkürenin ve kâinatın kıyamet öncesi harap olduğu günü; yatsı namazının beşinci günü, yani yerkürenin ve kâinatın bütünüyle kapandığı kıyametin kopuşu sonrası günü; ikinci sabah namazının ise haşir sabahı olan altıncı günü hatırlattığını anlamak mümkün.
İlginçtir; Bigbang teorisine bakacak olursak, birinci gün, galaksilerin yaratılışına kadar kendi içinde gene altı zaman diliminde tamamlanıyor:

Büyük patlama anında sıcaklık 12-14 trilyon derecededir. 1. Zaman dilimi: Yüzde bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık yüz milyar dereceye düşmüştür. 2. Zaman dilimi: Onda bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık otuz milyar derecededir. 3. Zaman dilimi: Bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık on milyar derecededir. 4. Zaman dilimi: On dört saniye sonraki zamandır. Sıcaklık üç milyar derecededir. 5. Zaman dilimi: Otuz beş dakika sonraki zamandır. Sıcaklık üç yüz milyon derecededir. 6. Zaman dilimi: Yedi yüz bin yıl sonraki zamandır. Sıcaklık beş bin derecededir ve galaksiler yaratılmıştır. Kâinatın tahmin edilen yaşı ise yirmi milyar senedir.


Kur'ân'da birden fazla âyet, göklerin ve yerin altı günde yaratıldığını haber veriyor. Meselâ, Hud Sûresi yedinci âyeti şöyle diyor: "Arşı su üzerindeyken, hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur." 1 Bir diğer âyet, şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerinde hükmünü icrâ eden Allah'tır. O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. O güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. İyi bilin ki, yaratmak da O'na aittir, yarattıklarının tedbir ve idaresi de. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir." 2 Şu âyetler altı günlük zaman dilimini daha da detaylandırarak, semanın iki zamanda, dünyanın da dört zamanda yaratılışlarının tamamlandığını bildiriyor:

"De ki: Yeryüzünü iki günde yaratan Allah'ı inkâr edip de başkalarını O'na denk mi tutuyorsunuz? O âlemlerin Rabbidir. O yerin üstünde sabit dağlar yerleştirdi. Onda bereketler yarattı. Rızık arayanların azıklarını eşit olarak dağıtmak üzere iki günde takdir etti ki, yerin yaratılışını böylece dört günde tamamladı. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye 'İsteyerek veya istemeyerek gelin!' dedi. İkisi de: 'İsteyerek geldik' dediler. Yedi göğün yaratılmasını da iki günde tamamladı ve her bir semaya, ona ait emirleri bildirdi. Dünya semasını da Biz, kandillerle süsleyip koruyucu kıldık.

Bu, kudreti her şeye galip olan ve ilmi her şeyi kuşatan Allah'ın takdiridir." 3
Bize göre gün, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü sürenin adıdır. Bizim kullandığımız bu gün ile Allah'ın kitabında ifade buyrulan gün tabiri arasında süre farkı vardır. Esasen zamanın izâfî olduğu malûmdur. Şu âyetlere dikkat edelim: "Rabbinin katında bir gün, sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir." 4 "Melekler ve Cebrail, elli bin sene uzunluğunda bir gün olan kıyamet gününde, Allah'ın emrini almak üzere Arşa yükselirler." 5 "Bütün işler, sizin gününüzle bin sene kadar uzun olan bir günde O'na arz olunur." 6

Âyetlerden de anlaşılacağı gibi, bizim gün saydığımız zaman birimiyle, Allah'ın katındaki gün aynı süre değildir. Bazı müfessirlere göre bin yıl, elli bin yıl gibi ifadeler birer kinâyedir. Sürenin uzunluğunu bizim anlayacağımız dilde anlatmak içindir.
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine göre Kur'ân'ın, yaratılışı altı günle izah etmesi, insan dünyasının ve hayvan âleminin altı günde yaşayacağına işaret ediyor. 7 Keza, Dokuzuncu Söz'de Bediüzzaman, ikinci sabah namazı ile birlikte altı vakte ulaşan günlük namazların her birinin, altı gün yaratılıştan birini hatırlattığını, ondaki büyük inkılâpları gözler önüne serdiğini ve her bir zaman diliminde gerçekleştirilen yepyeni yaratılışla ilgili olarak Allah'a şükretmek ve Allah'ın azametini ve kibriyasını bilmek için her bir zaman dilimine denk düşecek şekilde bir namazın emredildiğini bildiriyor. 8

Bediüzzaman'ın bu müşahedesi üzerinde biraz duracak olursak: Sabah namazının, kâinatın ve yerkürenin altı gün yaratılışından birinci gününü hatırlattığını; öğle namazının ikinci gününü, yani yeryüzünde insanın yaratıldığı günü; ikindi namazının üçüncü günü, yani insanlığın Son Nebîsinin (asm) geldiği günü; akşam namazının dördüncü günü, yani yerkürenin ve kâinatın kıyamet öncesi harap olduğu günü; yatsı namazının beşinci günü, yani yerkürenin ve kâinatın bütünüyle kapandığı kıyametin kopuşu sonrası günü; ikinci sabah namazının ise haşir sabahı olan altıncı günü hatırlattığını anlamak mümkün.
İlginçtir; Bigbang teorisine bakacak olursak, birinci gün, galaksilerin yaratılışına kadar kendi içinde gene altı zaman diliminde tamamlanıyor:

Büyük patlama anında sıcaklık 12-14 trilyon derecededir. 1. Zaman dilimi: Yüzde bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık yüz milyar dereceye düşmüştür. 2. Zaman dilimi: Onda bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık otuz milyar derecededir. 3. Zaman dilimi: Bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık on milyar derecededir. 4. Zaman dilimi: On dört saniye sonraki zamandır. Sıcaklık üç milyar derecededir. 5. Zaman dilimi: Otuz beş dakika sonraki zamandır. Sıcaklık üç yüz milyon derecededir. 6. Zaman dilimi: Yedi yüz bin yıl sonraki zamandır. Sıcaklık beş bin derecededir ve galaksiler yaratılmıştır. Kâinatın tahmin edilen yaşı ise yirmi milyar senedir.


__________________
Kahpeliğin bahanesi, İhanetin telafisi olmaz.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
açıklamasını, altı, ayetin, biz, günde, gökleri, mİsİnİz, ve, yapar, yarattık, yerleri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Altı Günde Forma Girin Letisya Diyet ve Sağlıklı Beslenme 0 30 Kasım 2013 01:30
Karınız için bunu yapar mısınız? Kalemzede Esrarengiz Olaylar 9 16 Haziran 2012 18:50
Tembellik Yapar Mısınız ?? JB Ekstra 3 29 Ocak 2011 06:00
Böyle bir evlenme teklifi yapar mısınız? Sükût Ah Kadınlar 27 11 Kasım 2009 10:01
Erkekler,saçınızı böyle yapar mısınız? Süslü Ah Erkekler 4 18 Şubat 2009 00:14