IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 20 Ocak 2012, 22:08   #1
Çevrimdışı
Kamu binaları (vs) özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi genelgesi


aşk sohbet odaları


KAMU BİNALARI, KAMUYA AÇIK ALANLAR VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA UYGUN DURUMA GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ 2006/18 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Resmi Gazete Tarihi: 12 Temmuz 2006

Resmi Gazete Sayı : 26226BAŞBAKANLIKTAN:

KONU: Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi

GENELGE 2006/18Özürlü vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması hedefine ulaşabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları binalar, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçlarla yürürlüğe konulmuş bulunan 5378 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceği; geçici 3'üncü maddesinde de, Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinde gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7/7/2005 tarihinde başlamıştır.

Bu konudaki en büyük görev yerel yönetimlere düşmektedir. Bu düzenlemeler, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Eylem planları, kısa vadeli (2005-2007), orta vadeli (2008-2010) ve uzun vadeli (2011-2012) olarak belirlenecek, bu planlar dahilinde hazırlanacak yıllık raporlar İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilerek değerlendirilecektir. Belediyeler bu düzenlemelerin Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olmasına dikkat edecekler, satın alacakları, kiralayacakları veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun olmasını sağlayacaklardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar da anılan süre içerisinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecektir.

Çalışmalar sırasında tereddüt edilen hususlarla ilgili bilgiler Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından istenebilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan


--------------------------------------------------------------------------------

2006/18 sayılı Genelge'nin ilgi tutulduğu Ulaşılabilirlik konulu 12 Ağustos 2008 tarihli Başbakanlık Talimatı

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı
: B.02.0.PPG.0.12-010-06-9731
12 AĞU 2008Konu


Özürlüler İçin Gerekli Düzenlemelerin Gerçekleştimu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Gerçekleştirilmesi

DEVLET BAKANLIĞINAİlgi : 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2006/18 sayılı Genelge.

Kamu binaları, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi 5378 sayılı Kanun ile hükme bağlanmış ilgi Genelge ile de uygulamada dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir.

Söz konusu kanun ile yapılı çevrede ulaşılabilirlik konusunda yerel yönetimlere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yükümlülükler getirilmiş ve bunların gerçekleştirilmesi için 7 yıllık süre tanınmıştır. Ancak, gelinen noktada, kanunda belirtilen düzenlemelerin bir kısmının gerçekleştirildiği, yapılan düzenlemelerin ise mevzuatta belirtilen standartlara uygun olmadığı müşahede edilmektedir. Sonradan ilave harcama yapılmaması bakımından; konuyla ilgili mevzuat hükümlerine dikkat edilerek yeni yapılaşma alanlarında veya yeniden düzenleme yapılan alanlarda, kamu binalarının veya kamunun kullanımına tahsis edilmiş bulunan diğer yapıların, mevzuata uygun şekilde inşası sağlanacaktır.

Ülke gerçekleri ve tasarruf ilkelerine uygun hareket edilmesi, özürlülerle ilgili her türlü düzenlemenin standartlara uygun olarak, gecikmeksizin gerçekleştirilmesi, eylem planları çerçevesinde yapılan düzenlemelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklara , yerel yönetimlerce İçişleri Bakanlığına her yıl Ocak ayının sonuna kadar bildirilmesi ve ilgi genelge hükümlerine uygun hareket edilmesi konusunda kurum yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN

BaşbakanT.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı
: B.02.0.PPG.0.12-010-06-9731
12 AĞU 2008Konu


Özürlüler İçin Gerekli Düzenlemelerin Gerçekleştimu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve GerçekleştirilmesiDAĞITIM:
Gereği : Bilgi:
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına Cumhurbaşkanlığı Gn.Skr.
Devlet Bakanlıklarına T.B.M.M.Genel Sekreterliğine
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)
Bakanlıklara
(Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca )
Başbakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşlarına
Düzenleyici ve Denetleyici Krum/Kurul Başkanlıklarına
Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığına


Kaynak: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
KAMU BİNALARI, KAMUYA AÇIK ALANLAR VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA UYGUN DURUMA GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ 2006/18 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Resmi Gazete Tarihi: 12 Temmuz 2006

Resmi Gazete Sayı : 26226BAŞBAKANLIKTAN:

KONU: Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi

GENELGE 2006/18Özürlü vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması hedefine ulaşabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları binalar, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçlarla yürürlüğe konulmuş bulunan 5378 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceği; geçici 3'üncü maddesinde de, Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinde gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7/7/2005 tarihinde başlamıştır.

Bu konudaki en büyük görev yerel yönetimlere düşmektedir. Bu düzenlemeler, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Eylem planları, kısa vadeli (2005-2007), orta vadeli (2008-2010) ve uzun vadeli (2011-2012) olarak belirlenecek, bu planlar dahilinde hazırlanacak yıllık raporlar İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilerek değerlendirilecektir. Belediyeler bu düzenlemelerin Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olmasına dikkat edecekler, satın alacakları, kiralayacakları veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun olmasını sağlayacaklardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar da anılan süre içerisinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecektir.

Çalışmalar sırasında tereddüt edilen hususlarla ilgili bilgiler Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından istenebilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan


--------------------------------------------------------------------------------

2006/18 sayılı Genelge'nin ilgi tutulduğu Ulaşılabilirlik konulu 12 Ağustos 2008 tarihli Başbakanlık Talimatı

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı
: B.02.0.PPG.0.12-010-06-9731
12 AĞU 2008Konu


Özürlüler İçin Gerekli Düzenlemelerin Gerçekleştimu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Gerçekleştirilmesi

DEVLET BAKANLIĞINAİlgi : 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2006/18 sayılı Genelge.

Kamu binaları, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi 5378 sayılı Kanun ile hükme bağlanmış ilgi Genelge ile de uygulamada dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir.

Söz konusu kanun ile yapılı çevrede ulaşılabilirlik konusunda yerel yönetimlere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yükümlülükler getirilmiş ve bunların gerçekleştirilmesi için 7 yıllık süre tanınmıştır. Ancak, gelinen noktada, kanunda belirtilen düzenlemelerin bir kısmının gerçekleştirildiği, yapılan düzenlemelerin ise mevzuatta belirtilen standartlara uygun olmadığı müşahede edilmektedir. Sonradan ilave harcama yapılmaması bakımından; konuyla ilgili mevzuat hükümlerine dikkat edilerek yeni yapılaşma alanlarında veya yeniden düzenleme yapılan alanlarda, kamu binalarının veya kamunun kullanımına tahsis edilmiş bulunan diğer yapıların, mevzuata uygun şekilde inşası sağlanacaktır.

Ülke gerçekleri ve tasarruf ilkelerine uygun hareket edilmesi, özürlülerle ilgili her türlü düzenlemenin standartlara uygun olarak, gecikmeksizin gerçekleştirilmesi, eylem planları çerçevesinde yapılan düzenlemelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklara , yerel yönetimlerce İçişleri Bakanlığına her yıl Ocak ayının sonuna kadar bildirilmesi ve ilgi genelge hükümlerine uygun hareket edilmesi konusunda kurum yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN

BaşbakanT.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı
: B.02.0.PPG.0.12-010-06-9731
12 AĞU 2008Konu


Özürlüler İçin Gerekli Düzenlemelerin Gerçekleştimu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve GerçekleştirilmesiDAĞITIM:
Gereği : Bilgi:
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına Cumhurbaşkanlığı Gn.Skr.
Devlet Bakanlıklarına T.B.M.M.Genel Sekreterliğine
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)
Bakanlıklara
(Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca )
Başbakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşlarına
Düzenleyici ve Denetleyici Krum/Kurul Başkanlıklarına
Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığına


Kaynak: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
binaları, duruma, genelgesi, getirilmesi, kamu, kullanımına, uygun, özürlülerin

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
2005 özürlülerin istihdami yili genelgesi Ecrin Mevzuat - Genelge - Yönetmelik 0 20 Ocak 2012 22:06
Yapılarda özürlülerin kullanımına yönelik proje tadili komisyonları yönetmeliği Ecrin Mevzuat - Genelge - Yönetmelik 0 19 Ocak 2012 22:58
Metin2 lonca binaları KarakıZ Metin2 0 23 Aralık 2011 19:15
Peygamber efendimizin annesine getirilmesi BaRoN Siyer-i Nebi 0 19 Nisan 2009 01:19