IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06 Kasım 2011, 16:46   #1
Çevrimdışı
ProteinveAminoAsitMetabolizması


sohbet


ProteinveAminoAsitMetabolizması Proteinler, kompleks organik bileşikler olup hücrelerin esas yapılarını oluştururlar. Proteinlerin bileşiminde, genellikle, karbon (C) %50, oksijen (O) %25 nitrogen (N) %16 ve hidrojen (H) %7 bulunur. Bazı proteinler de %1 kadar sülfür (S) ihtiva ederler. Bir kısmında da ayrıca, fosfor, demir, çinko ve bakır da bulunabilir. Hücrelerde, yapı ve görevleri bakımından çok çeşitli proteinler vardır. Proteinler yüksek moleküllü (5000-bir milyon) olduklarında kolloidal solüsyonlar meydana getirirler ve diyalize olmazlar. Fiziksel (ısı, UV-ışınları, X-ışınları, v.s.) ve kimyasal faktörler (asit, alkali, deterjan, ağır metaller ve bunların tuzları, vs.) proteinler üzerine olumsuz etki yaparlar. Proteolitik enzimlerle veya asit hidrolizasyonla, kendilerini oluşturan amino asitlere ayrışırlar. Proteinler, 20 tür amino asitin değişik sıralarda yan yana gelerek oluşturdukları polipeptidlerden meydana gelmiş polimerlerdir. Amino asitler birbirlerine kovalent olarak peptid bağları ile birleşmiştir. Bu peptid bağ, bir amino asitin karboksil ucundan suyun çıkması ile, diğer amino asitin a-amino grubu arasında kurulur. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Polipeptid zincirinde yüzlerce amino asit vardır. Bazı proteinlerde bir ve diğerinde de birden fazla polipeptid zinciri bulunabilir. Her polipeptid zincirinin belli bir molekül ağırlığı, kimyasal yapısı, amino asitlerin sırası ve 3 boyutlu şekli vardır.

Proteinler yapılarına göre başlıca iki kısma ayrılabilirler. 1- Basit proteinler: Bu tür proteinlerden hidrolizasyon sonunda sadece amino asitler meydana gelir, diğer organik veya inorganik ürünler oluşmazlar. 2- Konjuge proteinler: Bunların hidrolizasyonu sonunda yalnız amino asitler değil, aynı zamanda organik ve inorganik komponentler de teşekkül eder. Proteinlerin amino asit olmayan kısmına prostetik grup adı verilir. Bu grubun kimyasal yapısına göre konjuge proteinler sınıflandırılabilirler (nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, flavoprotein, glikoprotein, v.s.).
Proteinlerin molekül ağırlıkları 5000'den (sığır insulini 5.700) bir milyon veya daha fazla (tütün mozaik virusu 40 milyon) olabilmektedir. Molekül ağırlıkları 36000'den fazla olanlar birden fazla polipeptid zincirine sahip olmaktadırlar. Örn. lizozimin (yumurta akında) molekül ağırlığı 13.900 olup bir tane polipeptid zincirinden oluşmasına karşın, E. coli 'deki tryptophan senthetase 159.000 M.A. da ve 4 polipeptidden, yine E. coli 'deki aspartat transkarbamilase, 310.000 M.A. ve 12 polipeptid zincirinden ve tütün mozaik virusuda (M.A. 40 milyon) 2130 polipeptid zincirinden meydana gelmiştir. Birçok bilinen küçük moleküllü proteinlerin (ribonuklease, sitokrom-c ve myoglobulin) 100 ile 300 amino asitten (12.000-36.000 M.A.) meydana geldiği saptanmıştır. Buna karşın, serum -----ini yaklaşık olarak 550 ve miyosin de 1800 amino asitten oluşmaktadırlar.

Proteinlerin yapısı başlıca 4 karakter göstermektedir. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]:Polipeptid zincirindeki amino asitlerin türleri, sırası ve aralarındaki kovalent bağlanma, proteinin primer yapısını oluşturur. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]Polipeptid zincirinin uzun eksen boyunca uzanması veya heliks oluşturmasıdır. Bu tür yapıya fibroz proteinlerde rastlanır. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]Polipeptid zincirlerinin kendi üzerine 3 boyutlu bükülerek sert ve sıkıca katlanmış yapı oluşturması durumudur. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]İkiden fazla polipeptid ihtiva eden proteinlerde, bu polipeptid zincirlerinin birbirleriyle birleşmeleri tarzıdır.
Proteinler, 60-70°C. ısıda veya maksimal pH limitlerinde, peptid zinciri omurgası dağılmadan, kendi özel katlanması açılabilir (denatürasyon). Bu durum proteinin biyolojik aktivitesinin kaybolmasına yol açar. Bazı hallerde de denatüre olan protein tekrar ilk katlanmış orijinal durumuna dönebilir (renatürasyon).
Proteinlerin yapı üniteleri olan amino asitlerde en az bir serbest amino (NH2) grup ile bir de serbest karboksil (COOH) grubu bulunur. Bu iki grup, amino asitler arasında fark göstermemesine karşın, R-grubunun kimyasal yapısı bir değişiklik yaratır.

Amino asitler bu R grubunun özelliğine göre sınıflandırılmıştır. 1- Polar olmayan ve hidrofobik R-grubu, 2-Nötral polariteli R-grubu, 3-Pozitif yüklü R-grubu ve 4-Negatif yüklü R-grubu.
Amino asitler, kendi adından türeyen 3 harfle sembolleştirilir. Örn. alanin (Ala), arginin (Arg), valine (Val), vs. gibi
Hücrelerde bulunan serbest amino asitler ya proteinlerin parçalanmasından, ya da hazır olarak dışardan sağlanırlar. Hücre sitoplasmasında aminoasitleri muhafaza eden ve depolayan "amino asit deposu" veya "havuzu" vardır. Polipeptid sentezi için gerekli amino asitler buradan temin edilirler.

Proteinlerin Parçalanması
Proteinler, amino asitlerin yan yana gelerek birbirleriyle birleşmesinden oluştukları için, bunlar arasındaki bağın çözülmesi, proteinlerin hidrolizasyonuna neden olur. Bu ayrışma işini, hidrolizan enzimler (proteinaz) veya genellikle, asitler peptid bağına su ilave ederek yaparlar.
proteinase peptidase
Protein---------
à polipeptid------------à aminoasitler
+H2O H2O

Proteinaz ve peptidazlar genellikle ekstrasellüler enzimler olup hücre dışındaki büyük moleküle sahip proteinleri hidrolize ederek küçük ünitelere (amino asitlere) ayrıştırırlar. Amino asitler hücre duvarından ve sitoplasmik membrandan içeri girebilirler. Bunlar hücre içinde ya amino asit deposunda muhafaza edilir veya daha ileri aşamalara kadar hidrolize edilirler.

Amino Asitlerin Hidrolizasyonu

Mikroorganizmalar aminoasitleri başlıca 3 şekilde hidrolize ederler:
1- Deaminasyon: Bu tür amino asit hidrolizasyonu, bunlardan amin (NH2) grubunun çıkması sonu meydana gelir. E. coli 'ler, glutamik asiti, oksidatif deaminasyonla, amonyak ve keto asite çevirir veya redüktif deaminasyonla NH2 çıkarılarak, amino asit ayrıştırılır.
Oksidatif deaminasyon
aminoasit
amino asit + O2---------keto asiti + amonyak
oksidase
Redüktif deaminasyon
amino asit + 2 H ---------à organik asit + amonyak Redüktif deaminasyona E. coli ve M. phlei 'de rastlanmıştır.

2- Dekarboksilasyon: Amino asitler, bunlardan karboksil (COOH) grubunun çıkarılması sonu ayrışırlar. Bu olayı karboksilaz enzimleri katalize ederler ve reaksiyonun sonunda karbondioksit ve amin meydana gelir.
R.CH.NH2.COOH --------- R.CH2.NH2 + CO2
E. coli 'ler bu tarzda da amino asitleri ayrıştırabilir. Mikroorganizmalar özellikle asit karakterli ortamlarda üretildikleri zaman, amino asitler dekarboksilasyonla ayrışarak amin ve karbondioksit meydana gelir. Aminin oluşumu besi yerinin pH'sının yükselmesine neden teşkil eder. Deaminasyon daha ziyade alkali ortamlarda görülür.

3- Transaminasyon: Bu reaksiyonda, alfa-amino asitlerdeki amin grubu, alfa keto asite transfer edilir. Olay, transaminazlar tarafından katalize edilir. E. coli 'de transaminasyonla amino asit ayrıştırılmasına rastlanmıştır.


Amino Asitlerin Sentezi
Amino asitlerin sentezi, organik asitlerden orijinini alırlar. Örn. bütün alifatik amino asitler sadece 4 ara maddeden (pirüvat, 3-fosfogliserat, okzalasetat, alfa-ketoglutamat) sentezlenebilirler. Amino asitlerin sentezi başlıca 3 yolla meydana getirebilir:
1- Deaminasyon: Amino asitlerin bu tarzdaki sentezinde amonyak (NH3) önemli görev yapar ve sentez için NH2‘ye çevrilir. Sonra, amin grubu, organik asitin hidrojeni yerine geçerek, amino asit oluşturulur.
amonyak + fumarik asit «aspartik asit
2- Transaminasyon: Bir amino asitteki amino grubu, diğer keto asitine nakledilerek yeni amino asitler sentezlenirler.
alanin -- NH2 + alfa-ketoglutarik asit ®glutamik asit + pirüvik asit
3- Basamaklı sentez: Bazı amino asitler de küçük moleküllerden kademeli olarak sentez edilirler.
antranilik asit ®indol + serine ®triptofan


Peptidlerin Sentezi
Amino asitler oluştuktan sonra bunlar arasında peptid bağları kurulmak suretiyle peptidler ve bunlar da birleşerek [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] meydana getirirler
ProteinveAminoAsitMetabolizması Proteinler, kompleks organik bileşikler olup hücrelerin esas yapılarını oluştururlar. Proteinlerin bileşiminde, genellikle, karbon (C) %50, oksijen (O) %25 nitrogen (N) %16 ve hidrojen (H) %7 bulunur. Bazı proteinler de %1 kadar sülfür (S) ihtiva ederler. Bir kısmında da ayrıca, fosfor, demir, çinko ve bakır da bulunabilir. Hücrelerde, yapı ve görevleri bakımından çok çeşitli proteinler vardır. Proteinler yüksek moleküllü (5000-bir milyon) olduklarında kolloidal solüsyonlar meydana getirirler ve diyalize olmazlar. Fiziksel (ısı, UV-ışınları, X-ışınları, v.s.) ve kimyasal faktörler (asit, alkali, deterjan, ağır metaller ve bunların tuzları, vs.) proteinler üzerine olumsuz etki yaparlar. Proteolitik enzimlerle veya asit hidrolizasyonla, kendilerini oluşturan amino asitlere ayrışırlar. Proteinler, 20 tür amino asitin değişik sıralarda yan yana gelerek oluşturdukları polipeptidlerden meydana gelmiş polimerlerdir. Amino asitler birbirlerine kovalent olarak peptid bağları ile birleşmiştir. Bu peptid bağ, bir amino asitin karboksil ucundan suyun çıkması ile, diğer amino asitin a-amino grubu arasında kurulur. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Polipeptid zincirinde yüzlerce amino asit vardır. Bazı proteinlerde bir ve diğerinde de birden fazla polipeptid zinciri bulunabilir. Her polipeptid zincirinin belli bir molekül ağırlığı, kimyasal yapısı, amino asitlerin sırası ve 3 boyutlu şekli vardır.

Proteinler yapılarına göre başlıca iki kısma ayrılabilirler. 1- Basit proteinler: Bu tür proteinlerden hidrolizasyon sonunda sadece amino asitler meydana gelir, diğer organik veya inorganik ürünler oluşmazlar. 2- Konjuge proteinler: Bunların hidrolizasyonu sonunda yalnız amino asitler değil, aynı zamanda organik ve inorganik komponentler de teşekkül eder. Proteinlerin amino asit olmayan kısmına prostetik grup adı verilir. Bu grubun kimyasal yapısına göre konjuge proteinler sınıflandırılabilirler (nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, flavoprotein, glikoprotein, v.s.).
Proteinlerin molekül ağırlıkları 5000'den (sığır insulini 5.700) bir milyon veya daha fazla (tütün mozaik virusu 40 milyon) olabilmektedir. Molekül ağırlıkları 36000'den fazla olanlar birden fazla polipeptid zincirine sahip olmaktadırlar. Örn. lizozimin (yumurta akında) molekül ağırlığı 13.900 olup bir tane polipeptid zincirinden oluşmasına karşın, E. coli 'deki tryptophan senthetase 159.000 M.A. da ve 4 polipeptidden, yine E. coli 'deki aspartat transkarbamilase, 310.000 M.A. ve 12 polipeptid zincirinden ve tütün mozaik virusuda (M.A. 40 milyon) 2130 polipeptid zincirinden meydana gelmiştir. Birçok bilinen küçük moleküllü proteinlerin (ribonuklease, sitokrom-c ve myoglobulin) 100 ile 300 amino asitten (12.000-36.000 M.A.) meydana geldiği saptanmıştır. Buna karşın, serum -----ini yaklaşık olarak 550 ve miyosin de 1800 amino asitten oluşmaktadırlar.

Proteinlerin yapısı başlıca 4 karakter göstermektedir. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]:Polipeptid zincirindeki amino asitlerin türleri, sırası ve aralarındaki kovalent bağlanma, proteinin primer yapısını oluşturur. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]Polipeptid zincirinin uzun eksen boyunca uzanması veya heliks oluşturmasıdır. Bu tür yapıya fibroz proteinlerde rastlanır. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]Polipeptid zincirlerinin kendi üzerine 3 boyutlu bükülerek sert ve sıkıca katlanmış yapı oluşturması durumudur. [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]İkiden fazla polipeptid ihtiva eden proteinlerde, bu polipeptid zincirlerinin birbirleriyle birleşmeleri tarzıdır.
Proteinler, 60-70°C. ısıda veya maksimal pH limitlerinde, peptid zinciri omurgası dağılmadan, kendi özel katlanması açılabilir (denatürasyon). Bu durum proteinin biyolojik aktivitesinin kaybolmasına yol açar. Bazı hallerde de denatüre olan protein tekrar ilk katlanmış orijinal durumuna dönebilir (renatürasyon).
Proteinlerin yapı üniteleri olan amino asitlerde en az bir serbest amino (NH2) grup ile bir de serbest karboksil (COOH) grubu bulunur. Bu iki grup, amino asitler arasında fark göstermemesine karşın, R-grubunun kimyasal yapısı bir değişiklik yaratır.

Amino asitler bu R grubunun özelliğine göre sınıflandırılmıştır. 1- Polar olmayan ve hidrofobik R-grubu, 2-Nötral polariteli R-grubu, 3-Pozitif yüklü R-grubu ve 4-Negatif yüklü R-grubu.
Amino asitler, kendi adından türeyen 3 harfle sembolleştirilir. Örn. alanin (Ala), arginin (Arg), valine (Val), vs. gibi
Hücrelerde bulunan serbest amino asitler ya proteinlerin parçalanmasından, ya da hazır olarak dışardan sağlanırlar. Hücre sitoplasmasında aminoasitleri muhafaza eden ve depolayan "amino asit deposu" veya "havuzu" vardır. Polipeptid sentezi için gerekli amino asitler buradan temin edilirler.

Proteinlerin Parçalanması
Proteinler, amino asitlerin yan yana gelerek birbirleriyle birleşmesinden oluştukları için, bunlar arasındaki bağın çözülmesi, proteinlerin hidrolizasyonuna neden olur. Bu ayrışma işini, hidrolizan enzimler (proteinaz) veya genellikle, asitler peptid bağına su ilave ederek yaparlar.
proteinase peptidase
Protein---------
à polipeptid------------à aminoasitler
+H2O H2O

Proteinaz ve peptidazlar genellikle ekstrasellüler enzimler olup hücre dışındaki büyük moleküle sahip proteinleri hidrolize ederek küçük ünitelere (amino asitlere) ayrıştırırlar. Amino asitler hücre duvarından ve sitoplasmik membrandan içeri girebilirler. Bunlar hücre içinde ya amino asit deposunda muhafaza edilir veya daha ileri aşamalara kadar hidrolize edilirler.

Amino Asitlerin Hidrolizasyonu

Mikroorganizmalar aminoasitleri başlıca 3 şekilde hidrolize ederler:
1- Deaminasyon: Bu tür amino asit hidrolizasyonu, bunlardan amin (NH2) grubunun çıkması sonu meydana gelir. E. coli 'ler, glutamik asiti, oksidatif deaminasyonla, amonyak ve keto asite çevirir veya redüktif deaminasyonla NH2 çıkarılarak, amino asit ayrıştırılır.
Oksidatif deaminasyon
aminoasit
amino asit + O2---------keto asiti + amonyak
oksidase
Redüktif deaminasyon
amino asit + 2 H ---------à organik asit + amonyak Redüktif deaminasyona E. coli ve M. phlei 'de rastlanmıştır.

2- Dekarboksilasyon: Amino asitler, bunlardan karboksil (COOH) grubunun çıkarılması sonu ayrışırlar. Bu olayı karboksilaz enzimleri katalize ederler ve reaksiyonun sonunda karbondioksit ve amin meydana gelir.
R.CH.NH2.COOH --------- R.CH2.NH2 + CO2
E. coli 'ler bu tarzda da amino asitleri ayrıştırabilir. Mikroorganizmalar özellikle asit karakterli ortamlarda üretildikleri zaman, amino asitler dekarboksilasyonla ayrışarak amin ve karbondioksit meydana gelir. Aminin oluşumu besi yerinin pH'sının yükselmesine neden teşkil eder. Deaminasyon daha ziyade alkali ortamlarda görülür.

3- Transaminasyon: Bu reaksiyonda, alfa-amino asitlerdeki amin grubu, alfa keto asite transfer edilir. Olay, transaminazlar tarafından katalize edilir. E. coli 'de transaminasyonla amino asit ayrıştırılmasına rastlanmıştır.


Amino Asitlerin Sentezi
Amino asitlerin sentezi, organik asitlerden orijinini alırlar. Örn. bütün alifatik amino asitler sadece 4 ara maddeden (pirüvat, 3-fosfogliserat, okzalasetat, alfa-ketoglutamat) sentezlenebilirler. Amino asitlerin sentezi başlıca 3 yolla meydana getirebilir:
1- Deaminasyon: Amino asitlerin bu tarzdaki sentezinde amonyak (NH3) önemli görev yapar ve sentez için NH2‘ye çevrilir. Sonra, amin grubu, organik asitin hidrojeni yerine geçerek, amino asit oluşturulur.
amonyak + fumarik asit «aspartik asit
2- Transaminasyon: Bir amino asitteki amino grubu, diğer keto asitine nakledilerek yeni amino asitler sentezlenirler.
alanin -- NH2 + alfa-ketoglutarik asit ®glutamik asit + pirüvik asit
3- Basamaklı sentez: Bazı amino asitler de küçük moleküllerden kademeli olarak sentez edilirler.
antranilik asit ®indol + serine ®triptofan


Peptidlerin Sentezi
Amino asitler oluştuktan sonra bunlar arasında peptid bağları kurulmak suretiyle peptidler ve bunlar da birleşerek [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] meydana getirirler
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
proteinveaminoasitmetabolizması

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık