IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16 Ocak 2016, 20:37   #1
Çevrimiçi
Fekal Streptococcus & Enterococcus Aranması


sohbetBu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

AMAÇ ve KAPSAM

Laboratuvara gelen su numunelerinde fekal streptococcus & enterococcus aranması amacını taşır.Enterokoklar hemen her yerde her zaman bulunan mikroorganizmalardır.Bu bakteri fekal kökenli olduğu için bulunması kontaminasyon göstergesi olarak kabul edilir. Enterokoklar gram pozitif, anaerobik veya fakültatif anaerob, katalaz negatif boyamada oval kok, diplokok yada kısa zincir görünümündedir.Geniş bir pH aralığında ve %6,5 tuz konsantrasyonunda gelişebilirler.Donma ve kuruluğa dayanıklıdırlar. Enterokoklar suda iyi üreyemedikleri halde E.coli’den daha uzun zaman canlılıklarını korudukları için fecal kontaminasyon indikatörü olarak aranırlar.

2. PRENSİP

Besiyeri içeriğinde bulunan sodyum azid’in refakatçi gram negatif florayı inhibe etme özelliğinden yararlanılır.

3. ALET VE EKIPMANLAR

• Otoklav
• Sterilizatör ( 160+5 oC )
• İnkübatörler (35+1 oC)
• Mikroprosesli su banyosu (45oC )
• Analitik teraziler (0.01g hassasiyette)
• Su banyosu (80-100oC)
• Stomacher
• pH metre
• Bunzen beki
• Steril bıçak, pens, spatül, vb. malzemeler
• Tüp karıştırıcı
• Plastik steril petriler (15x90mm )
• Otomatik pipet ve steril pipet ucu
• Cam tüpler ve tüp sporlar
• Erlen ,beher,mezür vb. standart laboratuvar cam malzemesi
• Mikrodalga
• Koloni sayacı

4. KULLANILAN BESIYERLERI

• AZİDE DEXTROSE BROTH:
Formül:
Beef extract : 4.5g
Tryptone or polypeptone : 15g
Glukose : 7.5g
NaCl2 : 7.5g
NaN3 : 0.2g

Çift Güçlü Azide Dextrose Broth :Tartılan hazır besiyeri içeriği 500ml distile su ile ısıtılarak çözündürülür.Otoklav sonrası pH 7,2+0,2 olacak şekilde ayarlanır.10ml olarak tüplere bölünür. 121+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir. Buzdolabında saklanır.

Tek Güçlü Azide Dextrose Broth : Tartılan hazır besiyeri içeriği 1000ml distile su ile ısıtılarak çözündürülür.Otoklav sonrası pH 7,2+0,2 olacak şekilde ayarlanır.10ml olarak tüplere bölünür. 121+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir. Buzdolabında saklanır.

• D-COCOSEL AGAR(PFİZER SELECTİVE ENTEROCCUS (PSE) AGAR) :
Formül:
Peptone C : 17g
Peptone B : 3g
Yeast extract : 5g
Bacteriological bile : 10g
NaCl2 : 5g
Sodyum citrate : 0.5g
Esculin : 1g
Ferric ammonium citrate : 0.5g
Sodyum azide : 0.25g
Agar : 15g
Distile su : 1000ml

Tartılan hazır besiyeri içeriği distile su ile ısıtılarak çözündürülür. 120+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir.Otoklav sonrası pH 7,1+0,2 olacak şekilde ayarlanır. 45-50 oC‘de aseptik koşullarda petrilere aktarılır. Petriler streç film ile sarılarak buzdolabında saklanır.

• %6,5’LUK NACL İÇEREN BRAİN HEART INFİSİON BROTH
Formül:
Calf brain infusion solids : 12,5g
Beef heart infusion solids : 5g
Proteose peptone : 10g
Glucose : 2g
Sodyum clorür : 65g
Disodyum phosphate : 2,5g
Distile su : 1000ml
Tartılan hazır besiyeri içeriğine, içindeki NaCl oranı %6,5 olacak şekilde NaCl ilave edilir. Distile su ile ısıtılarak çözündürülür.Otoklav sonrası pH 7,4+0,2 olacak şekilde ayarlanır. 10ml olarak tüplere bölünür. 121+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir. Buzdolabında saklanır.

5. UYGULAMA

İlk beş tüpü çift güçlü diğerleri tek güçlü 10 ml Azide dextroz broth besiyeri içeren 5’li tüp serisi hazırlanır. Çift güçlü tüplere 10ml diğer iki seriye sırasıyla 1ml ve 0,1ml su numunesi inoküle edilir. 35+0,5oC de 48+3 (24+24) saat inkübasyona bırakılır. Bulanıklık oluşan tüplere doğrulama testleri uygulanır.

5.1 Doğrulama testi

24 veya 48 saat inkübasyon sonunda bulanıklık gözlenen azide dextrose broth tüplerine doğrulama testi uygulanır.

Pozitif sonuç veren azide dextrose broth tüplerinden D-cocosel agar besiyerine geçilir. 35+0,5 oC’de 24+2 saat inkübe edilir. Etrafında kahverengi halka bulunan kahverengimsi siyah kolonilerden %6,5’luk NaCl içeren Brain Heart Infision Broth bulunan tüplere inoküle edilir. 45 oC’de %6,5’luk NaCl içeren Brain Heart Infision Broth besiyerinde bulanıklık oluşturarak üreme gösteren koloniler entreococcus grup içindedir.

6. HESAPLAMA

Pozitif tüpler EMS değerlendirme tablosuna göre değerlendirilir. Sonuç EMS/100ml olarak birimlendirilir.
aLinti..

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

AMAÇ ve KAPSAM

Laboratuvara gelen su numunelerinde fekal streptococcus & enterococcus aranması amacını taşır.Enterokoklar hemen her yerde her zaman bulunan mikroorganizmalardır.Bu bakteri fekal kökenli olduğu için bulunması kontaminasyon göstergesi olarak kabul edilir. Enterokoklar gram pozitif, anaerobik veya fakültatif anaerob, katalaz negatif boyamada oval kok, diplokok yada kısa zincir görünümündedir.Geniş bir pH aralığında ve %6,5 tuz konsantrasyonunda gelişebilirler.Donma ve kuruluğa dayanıklıdırlar. Enterokoklar suda iyi üreyemedikleri halde E.coli’den daha uzun zaman canlılıklarını korudukları için fecal kontaminasyon indikatörü olarak aranırlar.

2. PRENSİP

Besiyeri içeriğinde bulunan sodyum azid’in refakatçi gram negatif florayı inhibe etme özelliğinden yararlanılır.

3. ALET VE EKIPMANLAR

• Otoklav
• Sterilizatör ( 160+5 oC )
• İnkübatörler (35+1 oC)
• Mikroprosesli su banyosu (45oC )
• Analitik teraziler (0.01g hassasiyette)
• Su banyosu (80-100oC)
• Stomacher
• pH metre
• Bunzen beki
• Steril bıçak, pens, spatül, vb. malzemeler
• Tüp karıştırıcı
• Plastik steril petriler (15x90mm )
• Otomatik pipet ve steril pipet ucu
• Cam tüpler ve tüp sporlar
• Erlen ,beher,mezür vb. standart laboratuvar cam malzemesi
• Mikrodalga
• Koloni sayacı

4. KULLANILAN BESIYERLERI

• AZİDE DEXTROSE BROTH:
Formül:
Beef extract : 4.5g
Tryptone or polypeptone : 15g
Glukose : 7.5g
NaCl2 : 7.5g
NaN3 : 0.2g

Çift Güçlü Azide Dextrose Broth :Tartılan hazır besiyeri içeriği 500ml distile su ile ısıtılarak çözündürülür.Otoklav sonrası pH 7,2+0,2 olacak şekilde ayarlanır.10ml olarak tüplere bölünür. 121+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir. Buzdolabında saklanır.

Tek Güçlü Azide Dextrose Broth : Tartılan hazır besiyeri içeriği 1000ml distile su ile ısıtılarak çözündürülür.Otoklav sonrası pH 7,2+0,2 olacak şekilde ayarlanır.10ml olarak tüplere bölünür. 121+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir. Buzdolabında saklanır.

• D-COCOSEL AGAR(PFİZER SELECTİVE ENTEROCCUS (PSE) AGAR) :
Formül:
Peptone C : 17g
Peptone B : 3g
Yeast extract : 5g
Bacteriological bile : 10g
NaCl2 : 5g
Sodyum citrate : 0.5g
Esculin : 1g
Ferric ammonium citrate : 0.5g
Sodyum azide : 0.25g
Agar : 15g
Distile su : 1000ml

Tartılan hazır besiyeri içeriği distile su ile ısıtılarak çözündürülür. 120+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir.Otoklav sonrası pH 7,1+0,2 olacak şekilde ayarlanır. 45-50 oC‘de aseptik koşullarda petrilere aktarılır. Petriler streç film ile sarılarak buzdolabında saklanır.

• %6,5’LUK NACL İÇEREN BRAİN HEART INFİSİON BROTH
Formül:
Calf brain infusion solids : 12,5g
Beef heart infusion solids : 5g
Proteose peptone : 10g
Glucose : 2g
Sodyum clorür : 65g
Disodyum phosphate : 2,5g
Distile su : 1000ml
Tartılan hazır besiyeri içeriğine, içindeki NaCl oranı %6,5 olacak şekilde NaCl ilave edilir. Distile su ile ısıtılarak çözündürülür.Otoklav sonrası pH 7,4+0,2 olacak şekilde ayarlanır. 10ml olarak tüplere bölünür. 121+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir. Buzdolabında saklanır.

5. UYGULAMA

İlk beş tüpü çift güçlü diğerleri tek güçlü 10 ml Azide dextroz broth besiyeri içeren 5’li tüp serisi hazırlanır. Çift güçlü tüplere 10ml diğer iki seriye sırasıyla 1ml ve 0,1ml su numunesi inoküle edilir. 35+0,5oC de 48+3 (24+24) saat inkübasyona bırakılır. Bulanıklık oluşan tüplere doğrulama testleri uygulanır.

5.1 Doğrulama testi

24 veya 48 saat inkübasyon sonunda bulanıklık gözlenen azide dextrose broth tüplerine doğrulama testi uygulanır.

Pozitif sonuç veren azide dextrose broth tüplerinden D-cocosel agar besiyerine geçilir. 35+0,5 oC’de 24+2 saat inkübe edilir. Etrafında kahverengi halka bulunan kahverengimsi siyah kolonilerden %6,5’luk NaCl içeren Brain Heart Infision Broth bulunan tüplere inoküle edilir. 45 oC’de %6,5’luk NaCl içeren Brain Heart Infision Broth besiyerinde bulanıklık oluşturarak üreme gösteren koloniler entreococcus grup içindedir.

6. HESAPLAMA

Pozitif tüpler EMS değerlendirme tablosuna göre değerlendirilir. Sonuç EMS/100ml olarak birimlendirilir.
aLinti..
__________________
#MustafaKemaLAtatürkTorunuyum..ღ ❦
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
aranması, enterococcus, fekal, streptococcus

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Streptococcus pyogenes PySSyCaT Mikrobiyoloji 0 16 Ocak 2016 19:39
Streptococcus pneumoniae - Pnömokok PySSyCaT Mikrobiyoloji 0 16 Ocak 2016 19:38
Fekal Desmont Sözlük 0 26 Kasım 2014 15:27