IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 12 Ocak 2019, 03:33   #1
Çevrimdışı
1. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA GENEL ÇALIŞMA KURALLARI
Laboratuvar çalışmalarında dikkatsizlik ve ihmal sonucunda kazalar meydana
gelebilmektedir. Bu bakımdan iyi planlama, dikkatli çalışma ve iyi alınmış önlemler
önemli ölçüde koruyucu fonksiyonlara sahiptir. Bu bağlamda, güvenli binaların,
ekipmanların seçimi ve yerleşimi, yeterli bilgi ve güvenlik önlemleri yanında, sürekli
olarak tedbirli ve deneyimli olmak gerekmektedir. Laboratuvarlarda çalışan kişiler;
toksik kimyasallar,tutuşabilir, parlayıcı, patlayıcı, korozif, patojen, karsinojenik ve
radyoaktif maddeler ile ultraviyole, yüksek voltaj vb. riskler ile karşı karşıyadır.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında ise bu tehlikelere ilave olarak hastalık etkeni
olabilecek mikroorganizmalarla çalışılmasından kaynaklanabilecek riskler de
(kontaminasyon tehlikesi) söz konusudur. Mikroorganizmaların hastalık etkeni
olabilecekleri her zaman göz önünde bulundurulmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.
Çalışma yerinin temiz ve düzenli tutulabilmesi için yeterli büyüklükte oda
temin edilmiş olmalıdır. Laboratuvarda şu düzenlemeler yapılmalıdır (EK-1):

1. Genel hijyenik tedbirlere mutlaka uyulmalı, çalışırken mutlaka temiz
laboratuvar önlüğü giyilmelidir. Özellikle mikrobiyoloji laboratuvarı için yandan
açılan, yakası tamamen kapalı önlükler seçilmeli, laboratuvar alanını terk ederken
önlük çıkarılmalı, bununla yemeğe vb.. genel yerlere gidilmemelidir. Enfeksiyon
riskleri yüksek organizmalarla çalışırken lastik eldivenler giyilmeli, eldivenler,
önlükler yıkanmadan önce dezenfekte edilmeli veya otoklavlanarak dekontamine
edilmelidir.

2. Laboratuvarda gıda maddelerinin bulunmaması, sigara ve çay
içilmemesi gereklidir.

3. Laboratuvar masası çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bittikten
sonra dezenfektan bir madde ile silinmelidir.

4. Çalışırken elleri ağza, yüze, göze veya burna sürmemeli, kullanılan
malzemeler de ağıza temas ettirilmemelidir.

5. Gömlek ceplerine sıvı veya katı kültür ihtiva eden tüp ya da petri
konulmamalıdır.

6. Ekim yaparken pencere açılmamalı, konuşulmamalı, gereksiz el kol
hareketleri yapılmamalıdır.

7. Sterilitesinden şüphelenilen malzemeler kullanılmamalıdır.

8. Özeler ekim işlemlerinde kullanılmadan önce ve sonra mutlaka özel bek
alevinde kızıl kor haline gelecek şekilde yakılmalıdır.

9. Mikroskop, su banyosu gibi malzemeler her gün kullanılması sebebiyle
her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

10. Etrafa mikroorganizma yüklü kültür tüpleri kırılınca, üzeri dezenfektan
bir maddeye batırılmış pamukla örtülmeli etkisi geçince toplayıp alınmalıdır.

11. Kirli tüp-pipet, lam-lamel vb. malzemeler dezenfektanlı bir kaba
konulmalıdır. Özeler ateşte yakılarak yerlerine kaldırılmalıdır.

12. Petri kutuları veya kültürler kapağı açık olacak şekilde masa üzerine
bırakılmamalıdır.

13. Laboratuvarda sinek, böcek vb. bulunmamalıdır. Mikroorganizma
taşıyarak tehlikeli olabilirler.

14. Çalışma programı laboratuvara girmeden hazırlanmalıdır.

15. Yapılan tüm çalışmaların kayıtları zamanında ve doğru olarak
tutulmalıdır.

16. İşaretlemelerde cam kalemleri veya kendiliğinden yapışabilir etiketler
kullanılmalı ve kesinlikle dille ıslatılmaya çalışılmamalıdır.

17. Çalışma bittikten sonra eller sabunlu su ile yıkanmalı, dezenfektan
madde ile dezenfekte edilmelidir.

18. Günlük temizlikte dezenfektanlı su kullanılarak laboratuar zemini
silinmelidir. Haftalık çalışma sonunda laboratuvardan ayrılırken % 4’lük
formaldehidle fumigasyon veya silme yoluyla genel dezenfeksiyon yapılmalı, hemen
laboratuvar terk edilmeli ve hafta başında cam pencere açmadan alkolle silinerek
işlem tamamlanmalıdır

19. Laboratuvarda ilk yardım için sağlık dolabı, göz tahrişlerine karşı özel
yıkama şişeleri, yanık pomatları ve gerekli diğer malzeme bulundurulmalıdır.

20. Ellerinde ve yüzünde ciddi enfeksiyon bulunan ve kontaminasyona
neden olabileceğinden şüphe edilen personele mikrobiyolojik muayene
yapmamalıdır.

21. Duvarlar, tavan, yer ve eşyalar kolay temizlenecek ve gerektiğinde
dezenfekte edilebilecek şekilde düzgün yüzeyli, duvarlarla tavan ve eşyalar kolay
temizlenebilecek ve gerektiğinde dezenfekte edilecek şekilde düzgün yüzeyli
olmalıdır.

22. Çalışma sahası direkt güneş ışığına karşı korunmuş olmalıdır. Odalar iyi
aydınlatılmış olmalıdır.

23. Çalışılan kültürlere tüplere, preparatlara ve bütün temas yüzeylerine,
canlı mikroorganizmaların bulunabileceği ve her an bir kontaminasyona neden
olabileceği düşüncesiyle çok dikkat göstermek ve özenle hareket etmek gerekir.
Ayrıca, bu etkenlerin solunum, sindirim sistemlerine etkilerini, göz, deri ve
yaralardan olabilecek enfeksiyonlarla meydana getirebildikleri lokal patolojileri de
dikkate alınmalıdır. Özellikle Brucella spp. gibi bazı mikroorganizmaların da hasarsız
deriden bile doğrudan girebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Buna göre
laboratuvar personelinin enfeksiyon tehlikesine maruz kalmaması ve özellikle
çalışılan materyalin kontamine olmaması için alınabilecek önlemler aşağıda
özetlenmiştir.

24. Sporlanmış kültürlerle çalışırken saçılması halinde solunum sisteminde
ve allerjik hasarlanmalara sebep olmamak için, derhal örtülmeli, havalandırma ile
atmosfere yayılımı önlenerek, dezenfektanlarla muamele edilip derhal
uzaklaştırılmalıdır.

25. Test tüpleri mutlaka tüp sporunda dik olarak tutulmalı, bankolara yatık
şekilde bırakılmamalıdır. Bankolar çalışmaya başlamadan önce %70’lik alkollü
pamukla silinerek dezenfekte edilmelidir.

26. Kullanılacak pipetlerin ağza gelen uçları sterilizasyondan önce pamukla
tıkanmalı ve özellikle pipetlemede ağza kaçma riskleri önlenmelidir. Bu durum her ne
kadar çalışma hızı biraz yavaşlarsa da güvenceyi arttırırlar.

27. Mikroorganizma kültürleri ile temas halinde olan homojenizatör ve
blender için özel önlemler alınmalı, havayı kontamine etmemeleri için genelde
ağızları kapalı çalışılmalıdır.

28. Çalışmanın sonunda çalışılan alan ve masalar mutlak temizlenmeli,
kontamine malzeme ve kültürler otoklavlanarak sterilize edilmeli ve sonra yıkamaya
alınmalıdır. Tezgahlar ve zemin temizlik sonunda dezenfekte edilmelidir
Laboratuvar çalışmalarında dikkatsizlik ve ihmal sonucunda kazalar meydana
gelebilmektedir. Bu bakımdan iyi planlama, dikkatli çalışma ve iyi alınmış önlemler
önemli ölçüde koruyucu fonksiyonlara sahiptir. Bu bağlamda, güvenli binaların,
ekipmanların seçimi ve yerleşimi, yeterli bilgi ve güvenlik önlemleri yanında, sürekli
olarak tedbirli ve deneyimli olmak gerekmektedir. Laboratuvarlarda çalışan kişiler;
toksik kimyasallar,tutuşabilir, parlayıcı, patlayıcı, korozif, patojen, karsinojenik ve
radyoaktif maddeler ile ultraviyole, yüksek voltaj vb. riskler ile karşı karşıyadır.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında ise bu tehlikelere ilave olarak hastalık etkeni
olabilecek mikroorganizmalarla çalışılmasından kaynaklanabilecek riskler de
(kontaminasyon tehlikesi) söz konusudur. Mikroorganizmaların hastalık etkeni
olabilecekleri her zaman göz önünde bulundurulmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.
Çalışma yerinin temiz ve düzenli tutulabilmesi için yeterli büyüklükte oda
temin edilmiş olmalıdır. Laboratuvarda şu düzenlemeler yapılmalıdır (EK-1):

1. Genel hijyenik tedbirlere mutlaka uyulmalı, çalışırken mutlaka temiz
laboratuvar önlüğü giyilmelidir. Özellikle mikrobiyoloji laboratuvarı için yandan
açılan, yakası tamamen kapalı önlükler seçilmeli, laboratuvar alanını terk ederken
önlük çıkarılmalı, bununla yemeğe vb.. genel yerlere gidilmemelidir. Enfeksiyon
riskleri yüksek organizmalarla çalışırken lastik eldivenler giyilmeli, eldivenler,
önlükler yıkanmadan önce dezenfekte edilmeli veya otoklavlanarak dekontamine
edilmelidir.

2. Laboratuvarda gıda maddelerinin bulunmaması, sigara ve çay
içilmemesi gereklidir.

3. Laboratuvar masası çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bittikten
sonra dezenfektan bir madde ile silinmelidir.

4. Çalışırken elleri ağza, yüze, göze veya burna sürmemeli, kullanılan
malzemeler de ağıza temas ettirilmemelidir.

5. Gömlek ceplerine sıvı veya katı kültür ihtiva eden tüp ya da petri
konulmamalıdır.

6. Ekim yaparken pencere açılmamalı, konuşulmamalı, gereksiz el kol
hareketleri yapılmamalıdır.

7. Sterilitesinden şüphelenilen malzemeler kullanılmamalıdır.

8. Özeler ekim işlemlerinde kullanılmadan önce ve sonra mutlaka özel bek
alevinde kızıl kor haline gelecek şekilde yakılmalıdır.

9. Mikroskop, su banyosu gibi malzemeler her gün kullanılması sebebiyle
her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

10. Etrafa mikroorganizma yüklü kültür tüpleri kırılınca, üzeri dezenfektan
bir maddeye batırılmış pamukla örtülmeli etkisi geçince toplayıp alınmalıdır.

11. Kirli tüp-pipet, lam-lamel vb. malzemeler dezenfektanlı bir kaba
konulmalıdır. Özeler ateşte yakılarak yerlerine kaldırılmalıdır.

12. Petri kutuları veya kültürler kapağı açık olacak şekilde masa üzerine
bırakılmamalıdır.

13. Laboratuvarda sinek, böcek vb. bulunmamalıdır. Mikroorganizma
taşıyarak tehlikeli olabilirler.

14. Çalışma programı laboratuvara girmeden hazırlanmalıdır.

15. Yapılan tüm çalışmaların kayıtları zamanında ve doğru olarak
tutulmalıdır.

16. İşaretlemelerde cam kalemleri veya kendiliğinden yapışabilir etiketler
kullanılmalı ve kesinlikle dille ıslatılmaya çalışılmamalıdır.

17. Çalışma bittikten sonra eller sabunlu su ile yıkanmalı, dezenfektan
madde ile dezenfekte edilmelidir.

18. Günlük temizlikte dezenfektanlı su kullanılarak laboratuar zemini
silinmelidir. Haftalık çalışma sonunda laboratuvardan ayrılırken % 4’lük
formaldehidle fumigasyon veya silme yoluyla genel dezenfeksiyon yapılmalı, hemen
laboratuvar terk edilmeli ve hafta başında cam pencere açmadan alkolle silinerek
işlem tamamlanmalıdır

19. Laboratuvarda ilk yardım için sağlık dolabı, göz tahrişlerine karşı özel
yıkama şişeleri, yanık pomatları ve gerekli diğer malzeme bulundurulmalıdır.

20. Ellerinde ve yüzünde ciddi enfeksiyon bulunan ve kontaminasyona
neden olabileceğinden şüphe edilen personele mikrobiyolojik muayene
yapmamalıdır.

21. Duvarlar, tavan, yer ve eşyalar kolay temizlenecek ve gerektiğinde
dezenfekte edilebilecek şekilde düzgün yüzeyli, duvarlarla tavan ve eşyalar kolay
temizlenebilecek ve gerektiğinde dezenfekte edilecek şekilde düzgün yüzeyli
olmalıdır.

22. Çalışma sahası direkt güneş ışığına karşı korunmuş olmalıdır. Odalar iyi
aydınlatılmış olmalıdır.

23. Çalışılan kültürlere tüplere, preparatlara ve bütün temas yüzeylerine,
canlı mikroorganizmaların bulunabileceği ve her an bir kontaminasyona neden
olabileceği düşüncesiyle çok dikkat göstermek ve özenle hareket etmek gerekir.
Ayrıca, bu etkenlerin solunum, sindirim sistemlerine etkilerini, göz, deri ve
yaralardan olabilecek enfeksiyonlarla meydana getirebildikleri lokal patolojileri de
dikkate alınmalıdır. Özellikle Brucella spp. gibi bazı mikroorganizmaların da hasarsız
deriden bile doğrudan girebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Buna göre
laboratuvar personelinin enfeksiyon tehlikesine maruz kalmaması ve özellikle
çalışılan materyalin kontamine olmaması için alınabilecek önlemler aşağıda
özetlenmiştir.

24. Sporlanmış kültürlerle çalışırken saçılması halinde solunum sisteminde
ve allerjik hasarlanmalara sebep olmamak için, derhal örtülmeli, havalandırma ile
atmosfere yayılımı önlenerek, dezenfektanlarla muamele edilip derhal
uzaklaştırılmalıdır.

25. Test tüpleri mutlaka tüp sporunda dik olarak tutulmalı, bankolara yatık
şekilde bırakılmamalıdır. Bankolar çalışmaya başlamadan önce %70’lik alkollü
pamukla silinerek dezenfekte edilmelidir.

26. Kullanılacak pipetlerin ağza gelen uçları sterilizasyondan önce pamukla
tıkanmalı ve özellikle pipetlemede ağza kaçma riskleri önlenmelidir. Bu durum her ne
kadar çalışma hızı biraz yavaşlarsa da güvenceyi arttırırlar.

27. Mikroorganizma kültürleri ile temas halinde olan homojenizatör ve
blender için özel önlemler alınmalı, havayı kontamine etmemeleri için genelde
ağızları kapalı çalışılmalıdır.

28. Çalışmanın sonunda çalışılan alan ve masalar mutlak temizlenmeli,
kontamine malzeme ve kültürler otoklavlanarak sterilize edilmeli ve sonra yıkamaya
alınmalıdır. Tezgahlar ve zemin temizlik sonunda dezenfekte edilmelidir
__________________
Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.
Hayal gücü ise her yere.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
Çalışma, laboratuvar, mikrobiloji, Önlem

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Verimli Çalişma Teknikleri Sanem Kişisel Gelişim 0 06 Nisan 2018 12:15
ÇaliŞma Ortaminiz SaĞlikli Mi PySSyCaT Sağlıklı Bakım Önerileri 0 16 Eylül 2016 18:44
Nasıl Bir Çalişma Yapılabilir Boodyz Domain Değerlendirme 0 06 Mart 2016 16:26
ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ NEDİR PySSyCaT Mikrobiyoloji 0 16 Ocak 2016 22:41