IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 27 Mart 2009, 04:00   #1
Çevrimdışı
Osmanlı Devletinde 17. Yüzyılda Yapılan Yenilikler Nelerdir


sohbet


Osmanlı Devletinde 17. Yüzyılda Yapılan Yenilikler Nelerdir

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• I.AHMET (Osmanlı Hükümdarı)
Osmanlı Hanedanı içinde Taht Kavgaları ‘nın önüne geçilmesi açısından en yaşlı ve en akıllı olanın padişah olması esası benimsendi.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• II.(Genç) OSMAN (Osmanlı Hükümdarı)
• Hotin Seferi Sonrası’nda Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye’deki Türkler’den oluşan “Milli Bir Ordu” kurmak istedi.Bu yönüyle,Osmanlı Tarihi’nde Yeniçeri Ocağının kaldırılması fikrini orta-ya atan ilk padişahtır.
• Başkenti Anadolu’da bir şehre taşımayı düşündü. Bunun nedeni,tamamen Türk olan vatandaşların ol-duğu bir yörede yeniliklerin daha sağlıklı yapılacağı idi.
• Saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmak istedi.Bu yönüyle sosyal alanda yenilik yapan ilk Osmanlı Padişahı’dır.Burada amacı,Saray ile Halk arasındaki köprüyü yeniden sağlamaktı.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• IV.MURAT (Osmanlı Hükümdarı)
• İsyanlar ve İsyancılar’la şiddetle mücadele etti.Ve bu sa-yede İstanbul’un ve Anadolu’nun güvenliğini sağladı.
• İçki, tütün,meyhane ve gece sokağa çıkma yasağı uygula-***** asayişi sağladı.
• Tımarlı Sipahiler’in Nüfus Sayımı’nı yaptırdı.
• Devlet üzerindeki Kadınlar ve Saray Ağaları Saltanatı’na son verdi.
• Devlet Adamları’ndan Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin nedenlerinin ortaya konulması ve bu olumsuz dönemden çıkılması adına neler yapılması gerektiğini bildiren raporlar vermelerini istedi.Bu rapor-ların en kapsamlısı Koçi Bey’in verdiği rapordur.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• KUYUCU MURAT PAŞA (Sadrazam)
I.Ahmet Dönemi Sadrazamı olan Kuyucu Murat Paşa Dönemi’nde Anadolu’da bozulan asayiş, şiddet ve baskı kullanılarak bastırılmıştır.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• TARHUNCU AHMET PAŞA (Sadrazam)
• IV.Mehmet Dönemi Sadrazamı olan Tarhuncu Ahmet Paşa Dönemi’nde. Saray Masrafları ve Diğer Harcama-lar kısılarak,Osmanlı Tarihi’nde ilk kez bütçede gelir ile gider arasında-ki dengeyi sağlamıştır.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA (Sadrazam)
• IV.Mehmet Dönemi’nde sadrazam olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa;
a)Maliyeye önem vererek bütçe açığını kapattı.
b)Orduyu disiplin altına aldı.
c)Topçu sınıfına önem vererek kuvvetli bir ordu oluşturdu.

d)Avusturya üzerine sefere çıkarak Uyvar Kale si’ni fethetti.ve Avusturya Devleti ile Vasvar Antlaşması’nı yaptı.
e)Girit Adası’nı Venediklilerden aldı.
f)IV.Mehmet ile Lehistan seferine çıkarak Podolya ve Ukrayna Arazisi’ni ele geçirdi.Ve Lehistan Devleti ile Bucaş Antlaşmasını yaptı.Bu antlaşma,batıda en son top-rak kazandığımız antlaşma oldu.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI

* IV.Mehmet Dönemi’nde sadrazam olan Köprülü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa;Rusya üzerine sefere çıkarak Cehrin Kalesini geri aldı.
* II.Viyana kuşatmasında geri çekil-diği için IV.Mehmet’in emri ile Budin’de idam edildi.

• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI

• KÖPRÜLÜ FAZIL MUSTAFA PAŞA (Sadrazam)
Kendisi,Kutsal İttifak Savaşları esnasında göreve geldiği için,görevde pek başarılı olamadı.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA (Sadrazam)
Kendisi,Kutsal İttifak Savaşlarına son vererek Karlofca ve İstanbul Antlaş-malarını imzaladı.

• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
Genel Özellikleri
I-Yapılan Islahat Hareketleri’nde Avrupa örnek alınmamıştır
II-Yapılan Islahat Hareketleri,yüzelsel olarak kalmış,toplumda var olan
sorunların temeline inilmemiştir.
III-Yapılan Islahat Hareketleri,devlet politikası haline gelememiştir.
IV-Yapılan Islahat Hareketleri,genelde toplumda bozulan asayişi (düzen)
düzeltmeye yönelik oldu-ğundan,baskı ve şiddet kullanılmıştır
V-Yapılan Islahat Hareketleri,Yeniçeri,Ulema (Din Adamları) ve Halkın
tepkisiyle karşılaşmıştır
VI-Yapılan Islahat Hareketleri,yukarıdaki sebeplere bağlı olarak gelişme
imkanı bulamamış ve bunun için de genelde başarısız olunmuştur.
VII-Yapılan Islahat Hareketleri,genelde Askeri (Ordu ve Donanma) ve
Sosyal (Toplumsal) Alana yönelik olarak yapılmıştır.Yönetim (Devlet İdaresi),Hukuk ve Teknik Alanlar’da ıslahat yapılmamıştır.
VIII-Yapılan Islahat Hareketleri ile,Duraklamaya çözüm bulunamamıştır.


Alıntı.
Osmanlı Devletinde 17. Yüzyılda Yapılan Yenilikler Nelerdir

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• I.AHMET (Osmanlı Hükümdarı)
Osmanlı Hanedanı içinde Taht Kavgaları ‘nın önüne geçilmesi açısından en yaşlı ve en akıllı olanın padişah olması esası benimsendi.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• II.(Genç) OSMAN (Osmanlı Hükümdarı)
• Hotin Seferi Sonrası’nda Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye’deki Türkler’den oluşan “Milli Bir Ordu” kurmak istedi.Bu yönüyle,Osmanlı Tarihi’nde Yeniçeri Ocağının kaldırılması fikrini orta-ya atan ilk padişahtır.
• Başkenti Anadolu’da bir şehre taşımayı düşündü. Bunun nedeni,tamamen Türk olan vatandaşların ol-duğu bir yörede yeniliklerin daha sağlıklı yapılacağı idi.
• Saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmak istedi.Bu yönüyle sosyal alanda yenilik yapan ilk Osmanlı Padişahı’dır.Burada amacı,Saray ile Halk arasındaki köprüyü yeniden sağlamaktı.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• IV.MURAT (Osmanlı Hükümdarı)
• İsyanlar ve İsyancılar’la şiddetle mücadele etti.Ve bu sa-yede İstanbul’un ve Anadolu’nun güvenliğini sağladı.
• İçki, tütün,meyhane ve gece sokağa çıkma yasağı uygula-***** asayişi sağladı.
• Tımarlı Sipahiler’in Nüfus Sayımı’nı yaptırdı.
• Devlet üzerindeki Kadınlar ve Saray Ağaları Saltanatı’na son verdi.
• Devlet Adamları’ndan Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin nedenlerinin ortaya konulması ve bu olumsuz dönemden çıkılması adına neler yapılması gerektiğini bildiren raporlar vermelerini istedi.Bu rapor-ların en kapsamlısı Koçi Bey’in verdiği rapordur.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• KUYUCU MURAT PAŞA (Sadrazam)
I.Ahmet Dönemi Sadrazamı olan Kuyucu Murat Paşa Dönemi’nde Anadolu’da bozulan asayiş, şiddet ve baskı kullanılarak bastırılmıştır.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• TARHUNCU AHMET PAŞA (Sadrazam)
• IV.Mehmet Dönemi Sadrazamı olan Tarhuncu Ahmet Paşa Dönemi’nde. Saray Masrafları ve Diğer Harcama-lar kısılarak,Osmanlı Tarihi’nde ilk kez bütçede gelir ile gider arasında-ki dengeyi sağlamıştır.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA (Sadrazam)
• IV.Mehmet Dönemi’nde sadrazam olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa;
a)Maliyeye önem vererek bütçe açığını kapattı.
b)Orduyu disiplin altına aldı.
c)Topçu sınıfına önem vererek kuvvetli bir ordu oluşturdu.

d)Avusturya üzerine sefere çıkarak Uyvar Kale si’ni fethetti.ve Avusturya Devleti ile Vasvar Antlaşması’nı yaptı.
e)Girit Adası’nı Venediklilerden aldı.
f)IV.Mehmet ile Lehistan seferine çıkarak Podolya ve Ukrayna Arazisi’ni ele geçirdi.Ve Lehistan Devleti ile Bucaş Antlaşmasını yaptı.Bu antlaşma,batıda en son top-rak kazandığımız antlaşma oldu.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI

* IV.Mehmet Dönemi’nde sadrazam olan Köprülü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa;Rusya üzerine sefere çıkarak Cehrin Kalesini geri aldı.
* II.Viyana kuşatmasında geri çekil-diği için IV.Mehmet’in emri ile Budin’de idam edildi.

• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI

• KÖPRÜLÜ FAZIL MUSTAFA PAŞA (Sadrazam)
Kendisi,Kutsal İttifak Savaşları esnasında göreve geldiği için,görevde pek başarılı olamadı.
• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
• AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA (Sadrazam)
Kendisi,Kutsal İttifak Savaşlarına son vererek Karlofca ve İstanbul Antlaş-malarını imzaladı.

• OSMANLI DEVLETİ’NDE
17.YÜZYIL ISLAHATLARI
Genel Özellikleri
I-Yapılan Islahat Hareketleri’nde Avrupa örnek alınmamıştır
II-Yapılan Islahat Hareketleri,yüzelsel olarak kalmış,toplumda var olan
sorunların temeline inilmemiştir.
III-Yapılan Islahat Hareketleri,devlet politikası haline gelememiştir.
IV-Yapılan Islahat Hareketleri,genelde toplumda bozulan asayişi (düzen)
düzeltmeye yönelik oldu-ğundan,baskı ve şiddet kullanılmıştır
V-Yapılan Islahat Hareketleri,Yeniçeri,Ulema (Din Adamları) ve Halkın
tepkisiyle karşılaşmıştır
VI-Yapılan Islahat Hareketleri,yukarıdaki sebeplere bağlı olarak gelişme
imkanı bulamamış ve bunun için de genelde başarısız olunmuştur.
VII-Yapılan Islahat Hareketleri,genelde Askeri (Ordu ve Donanma) ve
Sosyal (Toplumsal) Alana yönelik olarak yapılmıştır.Yönetim (Devlet İdaresi),Hukuk ve Teknik Alanlar’da ıslahat yapılmamıştır.
VIII-Yapılan Islahat Hareketleri ile,Duraklamaya çözüm bulunamamıştır.


Alıntı.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
17, devletinde, nelerdir, osmanli, osmanlı, yapilan, yapılan, yenilikler, yuzyilda, yüzyılda

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Osmanlı Devletinde (Vezirler) Zen Osmanlı Tarihi 0 27 Mayıs 2014 17:37
Osmanlı Devletinde Arşivcilik Zen Osmanlı Tarihi 0 17 Mayıs 2014 02:44
Osmanlı devletinde spor Zen Osmanlı Tarihi 0 15 Mayıs 2014 16:24
Osmanlı Devletinde Bulgarlar Zen Osmanlı Tarihi 0 10 Mayıs 2014 22:58
Osmanlı Devletinde Ferman Zen Osmanlı Tarihi 0 07 Mayıs 2014 21:32