IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 20 Ağustos 2011, 15:53   #1
Çevrimiçi
Yavuz'un Mührü


sohbetBu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Hazine kethüdası da hazine koğuşu ile hazine-i hümayunun (iç hazine) amiri idi. Kendisinin görev değişikliği olduğunda bütün hazineyi bir başkasına en ince ayrıntısına kadar sayarak devir teslim etmek zorundaydı. Bu durum 1680'de hazine kethüdası iken vezir olan MermerMehmed Paşa'nın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ölümünden sonra bıraktığı şeyler arasında saraya ait mücevherler ile kıymetli bazı eşyaların bulunmasından sonra sıkı bir şekilde uygulanmıştı. Hazine kethüdası olanların elinde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Yavuz Sultan Selim'in vasiyeti üzerine enderun hazinesinin dış kapısına basılan kırmızı akikten yapılmış bır mühür bulunmakta idi. Yavuz'un "Benim altınla doldurduğum hazineyi (iç hazine) bundan sonra gelenlerden her kim mangır ile doldurursa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hazine anın mührüyle mühürlensin ve illa benim mührümle mühürlenmekte devam olunsun" şeklindeki vasiyetine son zamanlara kadar uyulduğu belirtilmektedir. Her yeni padişah başa geçtiğinde hazine ziyaret edilir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
önce hazine kethüdası anahtarı getirir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Yavuz'un mührü muayene olunur ve onun mührüyle mühürlenmiş kilit ve kapı özel bir törenle açılırdı.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Hazine-i Amire (hazine-i hümayun)'nin Yavuz Sultan Selim (1512- 1520) döneminde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Dış Hazine
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Silahtar Hazinesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Raht Hazinesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Harem Hazinesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Muhallefat Hazinesi ve İfraz Hazinesi olarak çeşitli birimler halinde gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Fatih köşkü ( bu günkü hazine dairesi) odalarında bulunan Hazine-i Hümayun'un da kendi bünyesi içinde Bodrum Hazinesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Elçi Hazinesi ve Ceyb-i Hümayun Hazinesi gibi bölümleri bulunmaktaydı. Hazine-i Hümayun'da elçi armağanları yanında padişaha; sadrâzam
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
devlet ileri gelenleri ve valide sultan tarafından verilen hediyeler de bulunurdu.Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Geleneklere göre padişah
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hediye almasının yanında
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
seferde başarı gösteren serdar-ı ekreme
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
eyalet valileri ve çeşitli görevlerde bulunan devlet ileri gelenleri ile yabancı elçilere de hediyeler verirdi. Verilen bu hediyeler darphane-i hümayunda yeniden yaptırılan değerli eşyalardı.

Bu hediyelerle ilgili bilgiler hazine defter kayıtlarından öğrenilmektedir. Meselâ
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait bazı belgelerde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ehl-i hiref sanatkârlarının adet olduğu üzere Ramazan bayramında padişaha hediyeler verdiği belirtilmektedir. Ayrıca padişaha saray mensuplarının Nevruz (yılbaşı)'da "Nevruziye" denilen kuyum işleri
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sadrâzam ve vezirlerin ise "Rikâbiyye" denilen hediyeler verdiğini yine kaynaklar belirtmektedir.

Padişahlar bile Saray kuyumcuları
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
harem ve padişahtan gelen siparişlerin yanında bazen de büyük enderun ağalarının siparişi ya da tamir işleriyle uğraşırlardı. Yapılan her iş için ücret
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bizzat o işi yapan ustalara ödenirdi.

Osmanlı padişahlarının güzel sanatlara özellikle tezhip
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hat
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
musikî
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
resim ve ağaç işlerinin yanında kuyum işlerine de duyduğu sevgi ve ilgi öylesine yoğunlaşmıştır ki
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bazen bizzat uygulamalarını da beraberinde getirmiştir. Yavuz Sultan
Selim'in şehzadeliğinde Trabzon'da kuyumculuğu öğrendiğini ve babası Sultan II. Bayezid adına sikke kazıdığını Evliya Çelebi'den öğrenmekteyiz. Kefe ve Manisa'da sancak beyliğinde bulunan Kanuni'nin ise şehzade iken maiyetinin ve sarayın ihtiyaçlarını karşılayan esnaf takımının arasında bir de zergerin bulunması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onun bu mesleğe verdiği önemi göstermektedir.


Osmanlı devletinin refah dönemlerinde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kullanılmayan hazine eşyalarının satıldığı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sıkıntılı zamanlarda ise para basılmak üzere daha çok gümüş eşyaların darphaneye gönderildiği yine kaynaklarda verilen bilgiler arasındadır. Ancak mukaddes emanetlerle ilgili eşyalara dokunulmayıp bunların sadece tamir ve ilavelerle korunmasına çalışılmıştır.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Saraya ait takı ve değerli eşyaların ise bazen tozlandığı ya da rutubetten zarar gördüğü ve işe yaramadığı (bunlar arasında kılıçlar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hançerler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
koşum takımları da vardı) gerekçesi ile fiyatları belirlenerek dışarı satıldığı da olmuştur. Bu işlerle uğraşan Yahudilerin saray içinde ve dışında kuyumculukla ilgili işleri yü rüttüğü
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ancak imalat işlerinde çalışmadıkları
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
imalatta ise daha ziyade Türk
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Balkan ülkeleri ve İran'dan gelen kuyumcuların çalıştığı belirtilmektedir. Saraya bağlı kuyumcular ücretleri dışında parça başına da ücret almakta
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
dışarıda dükkan açabilmekte idi.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Osmanlı kuyum işlerinin başında padişahların saray atölyelerine ve kuyumculara yaptırdıkları en değerli eserler gelmektedir ki bunlar arasında Kâbe'ye gönderilmek üzere yapılanlar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hırka-i Saâdet için yapılanlar ve padişahların kendileri için yapılanları sayabiliriz.

Padişahların Mekke ve Medine'ye her yıl surre-i hümayun gönderme geleneği
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Osmanlı devlet idaresinin önemli bir uygulamasıydı.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


Padişah
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sadrâzam
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
valide sultan ve başkadın efendinin ehl-i hireften saray ustalarına yaptırdıkları değerli taşlarla süslü altın şamdan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
buhurdan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gülâbdan gibi eşyalar yüz yıllarca Medine'ye bu şekilde gönderilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arabistan'ın İngilizler tarafından Osmanlılardan alınması sebebiyle dönemin Medine muhafızı Fahrettin Türkkan paşa tarafından bu değerli eşyalar İstanbul'a getirilmiş ve enderun hazinesine konulmuştur.

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Hazine kethüdası da hazine koğuşu ile hazine-i hümayunun (iç hazine) amiri idi. Kendisinin görev değişikliği olduğunda bütün hazineyi bir başkasına en ince ayrıntısına kadar sayarak devir teslim etmek zorundaydı. Bu durum 1680'de hazine kethüdası iken vezir olan MermerMehmed Paşa'nın
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ölümünden sonra bıraktığı şeyler arasında saraya ait mücevherler ile kıymetli bazı eşyaların bulunmasından sonra sıkı bir şekilde uygulanmıştı. Hazine kethüdası olanların elinde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Yavuz Sultan Selim'in vasiyeti üzerine enderun hazinesinin dış kapısına basılan kırmızı akikten yapılmış bır mühür bulunmakta idi. Yavuz'un "Benim altınla doldurduğum hazineyi (iç hazine) bundan sonra gelenlerden her kim mangır ile doldurursa
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hazine anın mührüyle mühürlensin ve illa benim mührümle mühürlenmekte devam olunsun" şeklindeki vasiyetine son zamanlara kadar uyulduğu belirtilmektedir. Her yeni padişah başa geçtiğinde hazine ziyaret edilir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
önce hazine kethüdası anahtarı getirir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Yavuz'un mührü muayene olunur ve onun mührüyle mühürlenmiş kilit ve kapı özel bir törenle açılırdı.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Hazine-i Amire (hazine-i hümayun)'nin Yavuz Sultan Selim (1512- 1520) döneminde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Dış Hazine
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Silahtar Hazinesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Raht Hazinesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Harem Hazinesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Muhallefat Hazinesi ve İfraz Hazinesi olarak çeşitli birimler halinde gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Fatih köşkü ( bu günkü hazine dairesi) odalarında bulunan Hazine-i Hümayun'un da kendi bünyesi içinde Bodrum Hazinesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Elçi Hazinesi ve Ceyb-i Hümayun Hazinesi gibi bölümleri bulunmaktaydı. Hazine-i Hümayun'da elçi armağanları yanında padişaha; sadrâzam
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
devlet ileri gelenleri ve valide sultan tarafından verilen hediyeler de bulunurdu.Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Geleneklere göre padişah
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hediye almasının yanında
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
seferde başarı gösteren serdar-ı ekreme
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
eyalet valileri ve çeşitli görevlerde bulunan devlet ileri gelenleri ile yabancı elçilere de hediyeler verirdi. Verilen bu hediyeler darphane-i hümayunda yeniden yaptırılan değerli eşyalardı.

Bu hediyelerle ilgili bilgiler hazine defter kayıtlarından öğrenilmektedir. Meselâ
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait bazı belgelerde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ehl-i hiref sanatkârlarının adet olduğu üzere Ramazan bayramında padişaha hediyeler verdiği belirtilmektedir. Ayrıca padişaha saray mensuplarının Nevruz (yılbaşı)'da "Nevruziye" denilen kuyum işleri
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sadrâzam ve vezirlerin ise "Rikâbiyye" denilen hediyeler verdiğini yine kaynaklar belirtmektedir.

Padişahlar bile Saray kuyumcuları
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
harem ve padişahtan gelen siparişlerin yanında bazen de büyük enderun ağalarının siparişi ya da tamir işleriyle uğraşırlardı. Yapılan her iş için ücret
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bizzat o işi yapan ustalara ödenirdi.

Osmanlı padişahlarının güzel sanatlara özellikle tezhip
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hat
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
musikî
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
resim ve ağaç işlerinin yanında kuyum işlerine de duyduğu sevgi ve ilgi öylesine yoğunlaşmıştır ki
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bazen bizzat uygulamalarını da beraberinde getirmiştir. Yavuz Sultan
Selim'in şehzadeliğinde Trabzon'da kuyumculuğu öğrendiğini ve babası Sultan II. Bayezid adına sikke kazıdığını Evliya Çelebi'den öğrenmekteyiz. Kefe ve Manisa'da sancak beyliğinde bulunan Kanuni'nin ise şehzade iken maiyetinin ve sarayın ihtiyaçlarını karşılayan esnaf takımının arasında bir de zergerin bulunması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onun bu mesleğe verdiği önemi göstermektedir.


Osmanlı devletinin refah dönemlerinde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kullanılmayan hazine eşyalarının satıldığı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sıkıntılı zamanlarda ise para basılmak üzere daha çok gümüş eşyaların darphaneye gönderildiği yine kaynaklarda verilen bilgiler arasındadır. Ancak mukaddes emanetlerle ilgili eşyalara dokunulmayıp bunların sadece tamir ve ilavelerle korunmasına çalışılmıştır.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Saraya ait takı ve değerli eşyaların ise bazen tozlandığı ya da rutubetten zarar gördüğü ve işe yaramadığı (bunlar arasında kılıçlar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hançerler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
koşum takımları da vardı) gerekçesi ile fiyatları belirlenerek dışarı satıldığı da olmuştur. Bu işlerle uğraşan Yahudilerin saray içinde ve dışında kuyumculukla ilgili işleri yü rüttüğü
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ancak imalat işlerinde çalışmadıkları
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
imalatta ise daha ziyade Türk
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Balkan ülkeleri ve İran'dan gelen kuyumcuların çalıştığı belirtilmektedir. Saraya bağlı kuyumcular ücretleri dışında parça başına da ücret almakta
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
dışarıda dükkan açabilmekte idi.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Osmanlı kuyum işlerinin başında padişahların saray atölyelerine ve kuyumculara yaptırdıkları en değerli eserler gelmektedir ki bunlar arasında Kâbe'ye gönderilmek üzere yapılanlar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hırka-i Saâdet için yapılanlar ve padişahların kendileri için yapılanları sayabiliriz.

Padişahların Mekke ve Medine'ye her yıl surre-i hümayun gönderme geleneği
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Osmanlı devlet idaresinin önemli bir uygulamasıydı.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


Padişah
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sadrâzam
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
valide sultan ve başkadın efendinin ehl-i hireften saray ustalarına yaptırdıkları değerli taşlarla süslü altın şamdan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
buhurdan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gülâbdan gibi eşyalar yüz yıllarca Medine'ye bu şekilde gönderilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arabistan'ın İngilizler tarafından Osmanlılardan alınması sebebiyle dönemin Medine muhafızı Fahrettin Türkkan paşa tarafından bu değerli eşyalar İstanbul'a getirilmiş ve enderun hazinesine konulmuştur.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
mührü, yavuzun

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
HZ SÜLEYMAN MÜHRÜ Swat Havas & Hüddam 0 25 Kasım 2014 23:40
Yavuz (Yürük) At Yemini (Yavuz İt Ününü) Artırır PySSyCaT Atasözleri ve Deyimler 0 30 Eylül 2014 23:52
Peygamberimizin Mührü SimHa Dini Resimler 0 09 Eylül 2014 23:14
Atatürk'ün İmzaları Ve Mührü YapraK Cumhuriyet Tarihi 1 17 Ocak 2010 20:22