PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sanat Tarihi


Sayfa : [1] 2

 1. Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor
 2. Sanat Tarihinde Bugün Pablo Picasso
 3. Sanat Tarihi İndex
 4. Çeşitli Bizans Eserleri
 5. Bizans Lambaları
 6. Bizans Haçları
 7. Bizans Seramikleri
 8. Bizans Heykelleri
 9. Bizans Takıları
 10. Çeşitli Antik Eserler
 11. Çeşitli Takılar
 12. Greek Antik Seramikleri
 13. Greek Antik Cam Eserleri
 14. Greek Antik Heykelleri
 15. Çeşitli Greek Antik Eserler (Takı Sanatı)
 16. Greek Antik Takıları
 17. Bizans Askeri Mimarisi
 18. Bizans Anıtları
 19. Ortaçağ Bizans Sanatı
 20. Bizans Su Tesisleri
 21. Bizans Mimari Sanatı
 22. Selçuklularda Mimari Sanat
 23. Selçuklu Beylik Dönem Sanatı
 24. Selçuklularda Türbe Sanatı
 25. Selçuklarda Cini Sanatı
 26. Osmanlıda Minyatür Sanatı
 27. Osmanlıda Musiki Sanatı
 28. Osmanlıda Hat Sanatı
 29. Osmanlıda Çini Sanatı
 30. Osmanlıda Giysi Sanatı
 31. Osmanlıda Mimari Sanat
 32. Osmanlıda Ebru Sanatı
 33. Heykele Romantizm
 34. Gravür Sanatı
 35. Batıda Heykelin Gelişmesi
 36. Lascaux Mağarasi
 37. Geç Taş çağı: Canlıcılık ve Geometrizm
 38. Chavau Mağarası
 39. Tarih Öncesi Zamanlar
 40. Büyücü ve Rahip Olarak Sanatçı (Cilalı Taş Çağı)
 41. Seramik Sanatı
 42. SANAT TARİHİ (Genel)
 43. Bahçe ve peyzaj sanatı tarihi – Tanımlar
 44. Barok sanat
 45. Barok Dönem Cenovalı Ressamlar
 46. Rokoko Sanatı
 47. Resimde Tarihsel Gelişme
 48. Kaya Resimleri
 49. DÜNYA'nın yedi harikası
 50. Mağaralardaki Gelişmiş Sanat
 51. Ilk fotoğrafi kim çekti?
 52. Graffiti'nin ortaya çıkışı
 53. Grafiti Nedir?
 54. Ağaç Baskı /Woodcut Örnek Çalışmalar-Hans BALDUNG GRIEN
 55. Baskı Teknikleri - Elek Baskı (İpek Baskı)
 56. Woodcut (Ağaç Baskı)
 57. Taş Baskı Örnek Çalışmalar
 58. Litografi (Taş Baskı)
 59. Linol Baskılar
 60. Linol Baskı Nedir?
 61. Gravür Sanatı Nedir ?
 62. Oryantalizm Nedir?
 63. Ekspresif Figür
 64. Figür Üzerine
 65. Soyut Resim Nedir?
 66. Soyut Akım
 67. Natürmort Nedir? Nasıl Yapılır?
 68. Batı Resminde Natürmort
 69. Natürmort
 70. Soyutlamayı Anlama Girişimlerimiz
 71. Soyut Resmin Mantığı Ve Sorunları
 72. Sanatta soyutlama ve soyutlaştırma nedir.?
 73. Soyut sanat
 74. Bahçe Ve Peyzaj Tasarımında Ağacın Önemi
 75. Sanat ve Peyzaj Mimarlığı Arasında
 76. Peyzaj Sanatı
 77. Peyzaj Nedir? Nasıl Yapılır?
 78. Egemenlik / Odak Noktası
 79. Mandala Sanatı Nedir ? - Mandala Örnekleri
 80. Altın Oran -Simetri
 81. Altin Kural Degil Altin Oran
 82. Altın Oran - Altın Simetri
 83. Paul Normansell - Paul Normansell İle Nokta Sanatı
 84. Resimde Nokta
 85. Puantilizm (Noktacılık)
 86. Leke ve Çeşitleri
 87. Lekecilik
 88. OrigamininTarihsel Gelişimi
 89. Origami Nedir?
 90. Aphrodithe'in Doğuşu
 91. Günümüzde mozaik sanatı
 92. Parçadan Bütüne Mozaik Sanatı
 93. Mozaik Nedir?
 94. Büst
 95. MODELCİLİK (Maket) NEDİR?
 96. Kabartma Sanatı Rölyef
 97. Rölyef Sanatı
 98. Rölyef
 99. KAT'I SANATI (Kağıt Oyma)
 100. TEHZİP (Türk süsleme sanatı)
 101. Hat Sanatında Makta - Mürekkep - Hokka
 102. Hat Sanatı'nın Tarihçesi
 103. Hilye ve Tezhip
 104. Kıt' a Tezhibi
 105. Yazma Eserlerin Tezhibi
 106. Hz. Ali (r.a) ve Hat Sanatı
 107. Hat Sanatı ve Türkler
 108. Tezhip Sanatında Teknik Üsluplar
 109. Hat Sanatının Sedef Metale İşlenmesi
 110. Türk Çini Sanatının Tarihçesi
 111. Çinicilik
 112. Türk Süsleme Sanatları - Çinicilik
 113. Kütahya Çini Sanatı
 114. Telkari nasıl yapılır?
 115. Trabzon İşi Telkari Çarık
 116. Telkari
 117. Çağdaş Türk Resim Sanatını Oluşturan Etkenler ve Yönelişler
 118. 1940'ların Türk Resmini Yönlendiren ve Etkileyen Başlıca Etkenler
 119. Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatı
 120. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti
 121. Lale Devri'nin Nakışlı Çeşmeleri
 122. Osmanlı Kuyumculuğu
 123. Osmanlı Tuğraları
 124. Osmanlı Su Mimarisi
 125. Osmanlı Minyatürlerinde Savaş, Kuşatma ve Çıkartma
 126. Osmanlı Süsleme Sanatı Hakkında
 127. Osmanlı'da Kumaş ve Nakışlar
 128. Osmanlı ve İslam Medeniyeti
 129. Osmanlı Nakış Sanatı
 130. Osmanlı Minyatür Sanatının Evreleri
 131. Beylikler Ve Osmanli Döneminde Minyatür Sanatı
 132. Erken Osmanlı Sanatı
 133. Minyatürler ve Gravürlerle Osmanlı İmparatorluğu
 134. Anadolu'da Osmanlı Öncesi Türk Mimarlığı
 135. Selçuklu Dönemi Kitap Sanatları
 136. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Cilt
 137. Beylikler Dönemi Mimarisi
 138. Beylikler Sanatı (14. Yy)
 139. Anadoluda Selçuklu Çağı Mimarlığı
 140. SELÇUKLU SANATI (11-13. yüzyıl)
 141. Orta Çağ Türk Dünyasında İnanç ve Sanat İlişkisi
 142. ASYA-TÜRK SANATI ( Karahanlılar)
 143. Lykia Sanatı (Anadolu Sanatları)
 144. Karia Sanatı (Anadolu Sanatları)
 145. Lydia Sanatı (Anadolu Sanatları)
 146. Urartu Sanatı (Anadolu Sanatları)
 147. Phryg Sanatı (Anadolu Sanatları)
 148. Eski Hitit Sanatı (Anadolu Sanatları)
 149. Hatti Sanatı(Anadolu Sanatları)
 150. Neolitik Dönem(Anadolu Sanatları)
 151. TAŞ ÇAĞI SANATI(Anadolu Sanatları)
 152. Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu
 153. İslamiyet Öncesi Türk Resim Sanatı
 154. Uygur Sanatı
 155. Sanat Tarihinde Ilk Türk Halısı
 156. Avangard Üzerine
 157. Avangardın Tanımı
 158. Expresyonizim Akımı Ressamları
 159. Cobra Sanat Akımı
 160. Ekspresyonizm- Dışavurumculuk
 161. Fransız Empresyonist Ressamlar
 162. Konu Açısından Mekan (Empresyonizm)
 163. Neo-Empresyonizm'de Mekan Olgusu
 164. Post Empresyonizm’de Mekan
 165. Ard İzlenimcilik / Post Empresyonizm
 166. Neo-Empresyonizm (Noktacılık)
 167. Empresyonizm Nedir?
 168. Empresyonizmde Mekan Olgusu
 169. Empresyonizm (İzlenimcilik)
 170. Dadaizim Nedir?
 171. Fütürizm Manifestosu
 172. Fütürizm
 173. Neo-Klasik Akımının Öncüleri
 174. NEO KLASİZM ( Yeni Klasıkçilik )
 175. Klasizm
 176. Kübist ressamlar
 177. Kübizm (Analitik ve Sentetik Kübizm)
 178. Analitik Kübizm
 179. Pürizm / Arıtıcılık
 180. Kübizm ve Gerçekliğin Kavramsallaşması
 181. Kübizmin İfade Biçimleri
 182. Kübizm
 183. Paul Charles Chocarne-Moreau (1855 - 1931) - Natüralizm
 184. Natüralizm
 185. Robert Rauschenberg
 186. Pop Art Akımının En Önemli Temsilcisi ANDY WARHOL
 187. Pop Art
 188. Postmodernizm, Borges Ve Görünmez Kentler
 189. Postmodernizmin Teolojik Anlamı
 190. Postmodernistler şu sorulara sürekli yanıtlar bulmaya çalışır.
 191. Postmodernizm
 192. Sembolist Resim Örnekleri
 193. Sembolizm
 194. Resimde Romantizm
 195. Romantizm
 196. Hiperrealist Tablolar
 197. Neo-Realizm
 198. Realizm (Gerçekçilik)
 199. Minimalizm Nedir?
 200. Postminimalizm Nedir?
 201. Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Gerçeği Aşmak
 202. SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) ve Öncüleri
 203. Roman ve Gotik Sanatı
 204. Gothic nedir?
 205. Gotik Sanatın Gelişimi
 206. Barok Dönem (1600 - 1725)
 207. Maniyerizm Nedir ?
 208. Klasik Üsluplu Resmin Özellikleri
 209. Triptik Sanatı
 210. Klasik (Klasisizm)
 211. 18. & 19. Yüzyil Batı Sanatı
 212. Erken İslam Sanatı
 213. Çarkuşe Sanatı
 214. Roma ve Bizans Sanatı
 215. Küçük Asya’da Helen Kültürü
 216. HELEN HEYKELTRAŞİ SANATI
 217. Greek Sanatı Vazo Ve El Sanatları
 218. Antik Yunan Dünyası
 219. Yunan ve Roma’da Resim
 220. Yunan Sanatında ve Mimari Heykel
 221. Yunan Sanatı
 222. Etrüsk Sanatı
 223. Yunan ve Roma Sanatı
 224. Girit-miken Resim Sanatı
 225. Knossos Sarayı
 226. Herakles’in On İki Görevi
 227. Mezopotamya Sanatı
 228. Mezopotamya Mimarisi
 229. Yeni (Son) Babil Sanatı
 230. Zigguratlar ( Mezopotamya )
 231. Akkad Çağı Sanatı
 232. Asur Sanatı
 233. Hamurabi Devri (Babil’in 1. Sülalesi- M. Ö. 1850-1550)
 234. Sanat Tarihi Eğitimi
 235. Sanatı İnceleyen Bilim Dalları
 236. Sanat Eleştirisi
 237. 20 yy Sanatını Hazırlayan Etmenler
 238. Ortaçağ Sanatı
 239. Modern Sanatin öyküsü
 240. Osmanlı'dan Cumhuriyete Türk Resim Sanatı
 241. Akademik Sanatcı (Pompiers)
 242. Bir İnsani Bilim Olarak Sanat Tarihi
 243. Cumhuriyet Döneminde Heykel
 244. 1940’larin Türk Resmini Yönlendiren Ve Etkileyen Başlica Gelişmeler
 245. Müstakiller: Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği
 246. İnsan nasıl "sanatçı" oldu?
 247. Sanatın Başlangıcı
 248. SANATIN TANIMI
 249. Sanat Nedir ?
 250. Sanat Eğitiminin Birey ve Toplum için Önemi