PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Emsile


 1. Fiil-i Mazi Mâlum – Temrin
 2. Fiil-i Mazi Mâlum 3
 3. Fiil-i Mazi Mâlum 2
 4. Emsile-i Muttaride Tanımları
 5. Müstetir (Gizli) Zamirler
 6. Muttasıl (Bitişik) Zamirler
 7. Munfasıl (Ayrık) Zamirler
 8. EMSİLE – EMSİLE ÇEKİMİ EMSİLE-İ MÜHTELİFE 24 SİGA
 9. Fiil-i Taaccüb-i Sâni”nin Çekimine Örnekler:
 10. Fiil-i Taaccüb-i Evvel”in Çekimine Örnekler:
 11. İsm-i Tafdîl”in Çekimine Örnekler:
 12. Mubâlâğalı İsim-i Fâil”in Çekimine Örnekler:
 13. İsm-i Mensûb”un Çekimine Örnekler
 14. İsm-i Tasğîr”in Çekimine Örnekler:
 15. Masdar Binâ-i Nev’ ”in Çekimine Örnekler:
 16. Masdar Binâ-i Merre”nin Çekimine Örnekler:
 17. İsm-i Âlet”in Çekimine Cemi’ Tesniye Müfred Örnekler
 18. İsm-i Zaman, İsm-i Mekân ve Mimli Mastar”ın Çekimine Örnekler:
 19. Nehy-i Hâzır”ın Meçhûlünün Çekimine Örnekler:
 20. Nehy-i Hâzır”ın Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:
 21. Emr-i Hâzır”ın Meçhûlünün Çekimine Örnekler:
 22. Emr-i Hâzır”ın Malûmunun Çekimine Örnekler:
 23. Nehy-i Gâib”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler:
 24. Nehy-i Gâib”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:
 25. Emr-i Gâib”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler:
 26. Emr-i Gâib”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:
 27. Te’kîd-i Nefy-i İstikbâ”lin Meçhûlünün Çekimine Örnekler:
 28. Te’kîd-i Nefy-i İstikbâl”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:
 29. Nefy-i İstikbâl”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler:
 30. Nefy-i İstikbâl”in Malûmunun Çekimine Örnekler:
 31. Nefy-i hâl”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler :
 32. Nefy-i hâl”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler :
 33. Cahd-ı Müstağrak”ın Meçhûlünün Çekimine Örnekler:
 34. Cahd-ı Müstağrak”ın Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:
 35. Cahd-ı Mutlak”ın Meçhûlünün Çekimine Örnekler :
 36. Cahd-ı Mutlak”ın Ma’lûmunun Çekimine Örnekler :
 37. İsm-i Mef’ûl”ün Çekimine Örnekler :
 38. “ ‘Mim’siz Masdar”ın Çekimine Örnekler :
 39. “Müzâri’ Fiil”in Meçhûlünün çekimine örnekler :
 40. “Müzâri’ Fiil”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler :
 41. “Mâzi Fiil”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler :
 42. “Mâzi Fiil”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler :
 43. Emsile-i Muttaride Çekimleri