PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Edebi Sanatlar


 1. Edebi sanat türleti
 2. Edebi Sanatlar İndex
 3. Benzeyen:Tekerlekler
 4. Edebi Sanat Nedir
 5. Tevkiye
 6. Cinas
 7. Iştikak ( türetme )
 8. Akis ( çaprazlama )
 9. Irsâl-i mesel
 10. Secî ( iç kafiye / nesir kafiyesi )
 11. Aliterasyon ( ses yinelenmesi )
 12. Istifham ( soru sorma )
 13. Tekrir ( yineleme )
 14. Leff ü neşr ( sıralı açıklama )
 15. Tenasüp ( uygunluk )
 16. Tevriye ( iki anlamlılık )
 17. Telmih ( hatırlatma )
 18. Tezat ( karşıtlık )
 19. Mübalağa ( abartma )
 20. Tecâhül - i ârif ( bilmezlikten gelme )
 21. Hüsn-i talil ( güzel neden bulma )
 22. Tariz ( dokundurma / sitem / iğneleme )
 23. Kinaye ( değinmece )
 24. Intak ( konuşturma )
 25. Teşhis ( kişileştirme )
 26. Istiare (eğretileme)
 27. Teşbih ( benzetme )
 28. Mecaz-ı mürsel (ad aktarması/düz değişmece)
 29. Mecaz ( DEĞİŞMECE )
 30. Edebi Sanatlar