PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mikrobiyoloji


Sayfa : [1] 2

 1. Kazadan Sonra Enjekte Edilen Nanoparçacıklar Felci Engelleyebilir mi?
 2. Seröz otitis media(som) , kronik efüzyonlu otitis media(kr.eom)
 3. Besiyeri Çeşitleri
 4. E. COLİ BAKTERİSİ NEDİR VE EVİNİZDEN NASIL UZAK TUTULUR?
 5. HASTANEDE SORUN OLAN MİKROORGANİZMALAR: GRAM POZİTİF KOKLAR
 6. Zoonoz Parazitler
 7. 1. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA GENEL ÇALIŞMA KURALLARI
 8. Staphylococcus
 9. MRSA Olgusu ve Tedavi Seçenekleri
 10. VRE (Vancomisine dirençli Enterokok)
 11. Zamanında yapılan aşı kanserden de koruyor
 12. Hastalıklardan Korunma ve Kontrol
 13. Türkiye 'de Mikrobiyolojinin Kurulması
 14. Mikrobiyoloji Alanında Nobel Ödülü Kazanan Bilim Adamları
 15. Mikolojinin Tarihçesi
 16. İmmunolojinin Tarihçesi
 17. Virolojinin Tarihçesi
 18. Hastalıklarda Jerm Teorisi
 19. Spontan Generasyon Teorisi (Abiyogenezis)
 20. Mikroskobun Geliştirilmesi
 21. Rönesans Döneminde Mikrobiyoloji
 22. Orta Çağda mikrobiyoloji
 23. Mikrobiyolojinin Tarihçesi (ilk çağlarda)
 24. MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ
 25. PROTOZOONLARIN FİZYOLOJİ
 26. Kübik simetrili Zarflı RNA virusları
 27. Bakterilerin Mikroskobik Morfolojileri
 28. Bakteriyel Konjugasyon
 29. HASTALIK YAPAN BAKTERİLER
 30. Alfaproteobakteriler
 31. Betaproteobakteriler
 32. Gammaproteobakteriler
 33. Deltaproteobakteriler
 34. Pseudomonadales
 35. Gen Düzenleyen Protein
 36. Arkelerin Biyolojik Ekonomik önemi
 37. Aminoglikozidler
 38. Mikroorganizmaların bulaşma yolları
 39. SUYUN DEZENFEKSİYONU
 40. Mikroskobik canlıların özellikleri ve hayatımızdaki rolleri
 41. ANTİBİYOTİKLER, AŞILAR VE MİKROORGANİZMALAR
 42. Mikroorganizmaların İncelenmesi Deneyi
 43. Çeşitli Toprak Parametrelerinin Mikroorganizmalarla İlişkisi
 44. Bakterilerin Üremelerine Etkili Faktörler
 45. Laktik Asit Bakterilerinin tiplendirmesinde kullanılan fenotipik yöntemler
 46. Laktik Asit Bakterilerinin tiplendirmesinde kullanılan Moleküler (Genotipik) Yöntemler
 47. Ribotiplendirme (Ribotyping)
 48. Antimikrobiklere karşı direnç
 49. Gıdalarla bulaşan hastalıklar
 50. HÜCRELERİN ÇÖZÜLMESİ
 51. Bakterilerin Genel Özellikleri
 52. BAKTERİ ŞEKİLLERİ ve BOYANMALARI
 53. BAKTERİLERİN BESLENMELERİ
 54. BAKTERİLERDE SOLUNUM
 55. BAKTERİLERİN ÜREME, ÇOĞALMA ŞEKİLLERİ
 56. YARARLI VE ZARARLI BAKTERİLER
 57. Mikroorganizmalarin Kapsül, Kirpik ve Spor boyama yöntemleri
 58. Gardnerella Vaginalis Nedir?
 59. Bakteri nedir?
 60. Hücrelerin saflaştırılması (izolasyonu)
 61. Arkea
 62. Likenler
 63. Koliform Nedir?
 64. Escherichia coli (E.coli) Nedir?
 65. ANTIBIYOTIKLERIN BAKTERISIDAL ETKILERININ BELIRLENMESI
 66. Bakterilerin Yapısı ve Sınıflandırılması
 67. Bakteriler Nasıl Ürerler?
 68. Bakterilerde Eşeysiz Üreme
 69. Bakteri Nasıl Çoğalır
 70. Patojenik Mantarların Immunolojisi
 71. ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ NEDİR
 72. Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi
 73. Gıda biyoteknolojisi
 74. MİKROORGANİZMA KÜLTÜR KOLEKSİYONLARI
 75. FERMENTASYON VE FERMENTÖRLER
 76. Salmonella spp. Aranması
 77. Staphylococcus aureus Aranması ve Sayımı
 78. Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı
 79. Bacillus cereus Aranması ve Sayılması
 80. Clostridium perfringens Aranması
 81. Küf ve Maya Aranması
 82. L.monocytogenes Aranması
 83. Fekal Streptococcus & Enterococcus Aranması
 84. Sünme(Rope Sporu)Faktörü Aranması
 85. Bakteriler Nasıl Direnç Kazanır
 86. BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
 87. Bakterilerin Faydaları Varmıdır
 88. IMViC TESTİ
 89. Enterobacteriaceae
 90. Salmonella enterica
 91. Yersinia pestis
 92. Proteobakteriler
 93. Gram-negatif
 94. Gram-pozitif
 95. Peptidoglikan Nedir
 96. Endotoksin Nedir
 97. Neisseria meningitidis
 98. Neisseria gonorrhoeae
 99. Sefalosporin Nedir
 100. Staphylococcus aureus
 101. Pseudomonas
 102. Pseudomonas aeruginosa
 103. Bakteriyolojinin tarihçesi
 104. Glikoz Fermantasyonu , Mayalanma
 105. Alkol fermantasyonu
 106. Streptococcus pyogenes
 107. Streptococcus pneumoniae - Pnömokok
 108. Mycobacterium tuberculosis
 109. Helicobacter pylori
 110. Mikrobiyoloji , tarihçe ve alt dalları
 111. HÜCRE PASAJLAMASI
 112. HÜCRELERİN DONDURULMASI
 113. HÜCRE KÜLTÜRÜ BESİYERİ VE SOLUSYONLAR
 114. Kuduz
 115. Hepatit B Sarilik
 116. Tirnak Mantar Enfeksiyonlari
 117. Mantar Enfeksiyonlari
 118. Impetigo Hastaligi
 119. Bulasici Hastaliklardan Korunma
 120. Besiyerlerinin Özellikleri
 121. Mikrobiyolojisi Mikroorganizma Arama (Var/ yok Testleri)
 122. Mikrobiyolojisi Temel Laboratuvar Bilgileri
 123. Pankreas kanseri tedavisinde dev adım
 124. Mikrobiyoloji İndex
 125. Mikrobiyoloji Nedir?
 126. Mikrobiyolojiye Giriş!
 127. Mikroorganizmaların Beslenmesi ve Üremesi
 128. Mikrobiyoloji makaleleri
 129. Mikrobiyal Liçing
 130. interferon hakkında bilgi
 131. Granül besiyeri nedir?
 132. Gram Boyama
 133. Antibiyogram hakkında bilgi
 134. Operon hipotezi nedir?
 135. ARB Yöntemi ile bakteri boyama
 136. mikrobiyolojide kullanılan boyalar boyama metotları
 137. Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Sterilizasyon Teknikleri
 138. Antimikrobik Maddeler
 139. Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler
 140. Mikroorganizmaların üremelerine etki eden çevre faktörleri
 141. Mikroorganizmaların Kimyasal Yapısı
 142. Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları
 143. Mikrobiyolojide Temel Yöntemler
 144. Transdüksiyon
 145. Bazı besiyerlerinin tanıtılması,besiyerlerinin hazırlanması ve saklanması
 146. Çeşitli örneklerin ekileceği başlıca besiyerleri ve ekim teknikleri
 147. Tat ve Kokuya sebep Olan mikroorganizmalar
 148. Membran Filtre Nedir?
 149. Ames Testi
 150. Plazmidler
 151. CAMP testi
 152. Abiyogenez ve Abiyogenez Fikrinin Yıkılması
 153. Sularda Bulunan ve Hastalık Yapıcı Mikroorganizmalar
 154. Mikroorganizmların Hareketlerinin İncelenmesi
 155. Mikrobiyolojide Kullanılan Diğer Boyama Yöntemleri
 156. Mikrobiyal Floralar
 157. Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Nedir?
 158. Antibiyotik duyarlılık deneyleri
 159. Mononukleoz Enfeksiyonu - Öpücük Hastalığı
 160. Gıda Mikrobiyolojisinin ABC'si
 161. Yararlı Mikroorganizmalar
 162. İndikatör Mikroorganizmalar
 163. Kutan Mikozeslerin Epidemiyolojisi
 164. Mikroorganizmaların Giriş Yolları ve Miktarı
 165. Klinik Mikrobiyoloji
 166. Temel Mikrobiyoloji / Genel Bilgiler
 167. Klinik Mikrobiyolojide Önemli Bakteriler
 168. Tipik Laboratuvar Hataları
 169. Koloni Sayımı
 170. Mikroskobik Sayımlar
 171. Biyolojik Stabilite Testi
 172. Besiyerleri
 173. Temel Laboratuvar Bilgileri
 174. Çiple Uzaktan Tedavi
 175. Evrenin "İlk Sebep"i ve "Tabiat-üstü" Meselesi
 176. Bilincin Standardı Olarak Metafiziken-verili Olan
 177. Kimlik Kanunu ve İnsan
 178. Kimlik Kanunu
 179. Mevcudiyetin Önceliği ve Bilincin Önceliği Zıtlığı
 180. Mevcudiyet (realite) ve bilinç
 181. I.s. Ne zaman hata yapar :
 182. Antibiyotikler nasil çalişir:
 183. Aşi nasil çalişir:
 184. Lökositler:
 185. Beyaz kan hücreleri:
 186. Antikorlar:
 187. Lenf sistemi:
 188. Veteriner Mikrobiyoloji
 189. Klinik Mikrobiyolojinin ABC'si
 190. Gazi Üniversitesi Mikrobiyoloji Ders Notları
 191. Spesifik bağişiklik
 192. Immun sistemin bileşenleri
 193. Immun sistemin temelleri
 194. Immun sistem nasil çalişir
 195. METABOLİZMANIN REGULASYONU (Düzenlenmesi)
 196. Divisio: Mycota
 197. ProteinveAminoAsitMetabolizması
 198. Lipit Metabolizması
 199. Karbonhidratlarin sentezi
 200. Bu reaksiyonlar ATP oluşturan çok önemli biyokimyasal olaylardır.
 201. Organik maddelerin oksidasyonu:
 202. Metabolizma
 203. Mikroorganizmaların Çoğalması
 204. Sıcaklığa Göre Mikroorganizma Sınıfları:
 205. Mikroorganizmalarin gelişme şartlari
 206. Viruslar
 207. Sitoplazmik Granüller
 208. Membran taşıma (transport) proteinleri:
 209. Arkeobakteri membranı
 210. Membranı dayanıklı hale getiren yapılar: Steroller ve haponoidler
 211. Sitoplasmik membranın görevi
 212. Stoplasmik membran yapısı:
 213. PİLİ (Kirpik)
 214. KAPSÜL ve SLİME (Glikokaliks, Mukoz, Sıvaşıcı tabaka)
 215. Porinler ve Periplasm:
 216. Hücre Duvarı
 217. Prokaryotik hücre ile ökaryotik hücre arasindaki farklar
 218. Bakterilerin Şekil ve Dizilişleri
 219. Prokaryotik mikroorganizmalar
 220. Mikroorganizma gruplari
 221. Bakteriler
 222. Mikrobiyolojinin tarihçesi
 223. Mikroorganizmalarin siniflandirilmasi ve isimlendirilmesi
 224. Mikrobiyolojinin konusu ve bölümleri
 225. human chromosomes (çeviri)
 226. Elektrik Üreten Bakteriler
 227. Plastİk Bakterİlerİ
 228. Sağlık Bilgi Testi
 229. Genetik Güvenlik
 230. Alzheımer
 231. Gen nakliyle ‘süper zeka’
 232. DNA nedir...
 233. Genetik ve Kanser
 234. Gen Nakli (gen terapisi)
 235. Gen Nakli (gen terapisi)
 236. HIV e dirençli gen nakli (aids tarihe karışabilir.)
 237. Genom Projesi (gen haritası)
 238. tularemi - trakya dikkat !
 239. Cesaret Geni
 240. Genetİk Yapisi DeĞİŞtİrİlmİŞ Organİzmalar
 241. Transgenik Ürünler Kader mi?
 242. Az bilinen,sık görülen bir hastalık ITP!
 243. kellik tarihe karışabilir
 244. Biyokimya
 245. Kromozomlar
 246. Akraba Evliliği - Buyurun Tartışın
 247. Diş Nasıl Çürür...
 248. Endokrinoloji
 249. Koagülasyon
 250. Hematoloji