PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mikrobiyoloji


Sayfa : [1] 2

 1. Bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
 2. Su Arıtma Sistemi Yonergesi
 3. ​Su Mikrobiyolojisi
 4. Kazadan Sonra Enjekte Edilen Nanoparçacıklar Felci Engelleyebilir mi?
 5. Seröz otitis media(som) , kronik efüzyonlu otitis media(kr.eom)
 6. Besiyeri Çeşitleri
 7. E. COLİ BAKTERİSİ NEDİR VE EVİNİZDEN NASIL UZAK TUTULUR?
 8. HASTANEDE SORUN OLAN MİKROORGANİZMALAR: GRAM POZİTİF KOKLAR
 9. Zoonoz Parazitler
 10. 1. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA GENEL ÇALIŞMA KURALLARI
 11. Staphylococcus
 12. MRSA Olgusu ve Tedavi Seçenekleri
 13. VRE (Vancomisine dirençli Enterokok)
 14. Zamanında yapılan aşı kanserden de koruyor
 15. Hastalıklardan Korunma ve Kontrol
 16. Türkiye 'de Mikrobiyolojinin Kurulması
 17. Mikrobiyoloji Alanında Nobel Ödülü Kazanan Bilim Adamları
 18. Mikolojinin Tarihçesi
 19. İmmunolojinin Tarihçesi
 20. Virolojinin Tarihçesi
 21. Hastalıklarda Jerm Teorisi
 22. Spontan Generasyon Teorisi (Abiyogenezis)
 23. Mikroskobun Geliştirilmesi
 24. Rönesans Döneminde Mikrobiyoloji
 25. Orta Çağda mikrobiyoloji
 26. Mikrobiyolojinin Tarihçesi (ilk çağlarda)
 27. MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ
 28. PROTOZOONLARIN FİZYOLOJİ
 29. Kübik simetrili Zarflı RNA virusları
 30. Bakterilerin Mikroskobik Morfolojileri
 31. Bakteriyel Konjugasyon
 32. HASTALIK YAPAN BAKTERİLER
 33. Alfaproteobakteriler
 34. Betaproteobakteriler
 35. Gammaproteobakteriler
 36. Deltaproteobakteriler
 37. Pseudomonadales
 38. Gen Düzenleyen Protein
 39. Arkelerin Biyolojik Ekonomik önemi
 40. Aminoglikozidler
 41. Mikroorganizmaların bulaşma yolları
 42. SUYUN DEZENFEKSİYONU
 43. Mikroskobik canlıların özellikleri ve hayatımızdaki rolleri
 44. ANTİBİYOTİKLER, AŞILAR VE MİKROORGANİZMALAR
 45. Mikroorganizmaların İncelenmesi Deneyi
 46. Çeşitli Toprak Parametrelerinin Mikroorganizmalarla İlişkisi
 47. Bakterilerin Üremelerine Etkili Faktörler
 48. Laktik Asit Bakterilerinin tiplendirmesinde kullanılan fenotipik yöntemler
 49. Laktik Asit Bakterilerinin tiplendirmesinde kullanılan Moleküler (Genotipik) Yöntemler
 50. Ribotiplendirme (Ribotyping)
 51. Antimikrobiklere karşı direnç
 52. Gıdalarla bulaşan hastalıklar
 53. HÜCRELERİN ÇÖZÜLMESİ
 54. Bakterilerin Genel Özellikleri
 55. BAKTERİ ŞEKİLLERİ ve BOYANMALARI
 56. BAKTERİLERİN BESLENMELERİ
 57. BAKTERİLERDE SOLUNUM
 58. BAKTERİLERİN ÜREME, ÇOĞALMA ŞEKİLLERİ
 59. YARARLI VE ZARARLI BAKTERİLER
 60. Mikroorganizmalarin Kapsül, Kirpik ve Spor boyama yöntemleri
 61. Gardnerella Vaginalis Nedir?
 62. Bakteri nedir?
 63. Hücrelerin saflaştırılması (izolasyonu)
 64. Arkea
 65. Likenler
 66. Koliform Nedir?
 67. Escherichia coli (E.coli) Nedir?
 68. ANTIBIYOTIKLERIN BAKTERISIDAL ETKILERININ BELIRLENMESI
 69. Bakterilerin Yapısı ve Sınıflandırılması
 70. Bakteriler Nasıl Ürerler?
 71. Bakterilerde Eşeysiz Üreme
 72. Bakteri Nasıl Çoğalır
 73. Patojenik Mantarların Immunolojisi
 74. ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ NEDİR
 75. Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi
 76. Gıda biyoteknolojisi
 77. MİKROORGANİZMA KÜLTÜR KOLEKSİYONLARI
 78. FERMENTASYON VE FERMENTÖRLER
 79. Salmonella spp. Aranması
 80. Staphylococcus aureus Aranması ve Sayımı
 81. Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı
 82. Bacillus cereus Aranması ve Sayılması
 83. Clostridium perfringens Aranması
 84. Küf ve Maya Aranması
 85. L.monocytogenes Aranması
 86. Fekal Streptococcus & Enterococcus Aranması
 87. Sünme(Rope Sporu)Faktörü Aranması
 88. Bakteriler Nasıl Direnç Kazanır
 89. BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
 90. Bakterilerin Faydaları Varmıdır
 91. IMViC TESTİ
 92. Enterobacteriaceae
 93. Salmonella enterica
 94. Yersinia pestis
 95. Proteobakteriler
 96. Gram-negatif
 97. Gram-pozitif
 98. Peptidoglikan Nedir
 99. Endotoksin Nedir
 100. Neisseria meningitidis
 101. Neisseria gonorrhoeae
 102. Sefalosporin Nedir
 103. Staphylococcus aureus
 104. Pseudomonas
 105. Pseudomonas aeruginosa
 106. Bakteriyolojinin tarihçesi
 107. Glikoz Fermantasyonu , Mayalanma
 108. Alkol fermantasyonu
 109. Streptococcus pyogenes
 110. Streptococcus pneumoniae - Pnömokok
 111. Mycobacterium tuberculosis
 112. Helicobacter pylori
 113. Mikrobiyoloji , tarihçe ve alt dalları
 114. HÜCRE PASAJLAMASI
 115. HÜCRELERİN DONDURULMASI
 116. HÜCRE KÜLTÜRÜ BESİYERİ VE SOLUSYONLAR
 117. Kuduz
 118. Hepatit B Sarilik
 119. Tirnak Mantar Enfeksiyonlari
 120. Mantar Enfeksiyonlari
 121. Impetigo Hastaligi
 122. Bulasici Hastaliklardan Korunma
 123. Besiyerlerinin Özellikleri
 124. Mikrobiyolojisi Mikroorganizma Arama (Var/ yok Testleri)
 125. Mikrobiyolojisi Temel Laboratuvar Bilgileri
 126. Pankreas kanseri tedavisinde dev adım
 127. Mikrobiyoloji İndex
 128. Mikrobiyoloji Nedir?
 129. Mikrobiyolojiye Giriş!
 130. Mikroorganizmaların Beslenmesi ve Üremesi
 131. Mikrobiyoloji makaleleri
 132. Mikrobiyal Liçing
 133. interferon hakkında bilgi
 134. Granül besiyeri nedir?
 135. Gram Boyama
 136. Antibiyogram hakkında bilgi
 137. Operon hipotezi nedir?
 138. ARB Yöntemi ile bakteri boyama
 139. mikrobiyolojide kullanılan boyalar boyama metotları
 140. Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Sterilizasyon Teknikleri
 141. Antimikrobik Maddeler
 142. Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler
 143. Mikroorganizmaların üremelerine etki eden çevre faktörleri
 144. Mikroorganizmaların Kimyasal Yapısı
 145. Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları
 146. Mikrobiyolojide Temel Yöntemler
 147. Transdüksiyon
 148. Bazı besiyerlerinin tanıtılması,besiyerlerinin hazırlanması ve saklanması
 149. Çeşitli örneklerin ekileceği başlıca besiyerleri ve ekim teknikleri
 150. Tat ve Kokuya sebep Olan mikroorganizmalar
 151. Membran Filtre Nedir?
 152. Ames Testi
 153. Plazmidler
 154. CAMP testi
 155. Abiyogenez ve Abiyogenez Fikrinin Yıkılması
 156. Sularda Bulunan ve Hastalık Yapıcı Mikroorganizmalar
 157. Mikroorganizmların Hareketlerinin İncelenmesi
 158. Mikrobiyolojide Kullanılan Diğer Boyama Yöntemleri
 159. Mikrobiyal Floralar
 160. Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Nedir?
 161. Antibiyotik duyarlılık deneyleri
 162. Mononukleoz Enfeksiyonu - Öpücük Hastalığı
 163. Gıda Mikrobiyolojisinin ABC'si
 164. Yararlı Mikroorganizmalar
 165. İndikatör Mikroorganizmalar
 166. Kutan Mikozeslerin Epidemiyolojisi
 167. Mikroorganizmaların Giriş Yolları ve Miktarı
 168. Klinik Mikrobiyoloji
 169. Temel Mikrobiyoloji / Genel Bilgiler
 170. Klinik Mikrobiyolojide Önemli Bakteriler
 171. Tipik Laboratuvar Hataları
 172. Koloni Sayımı
 173. Mikroskobik Sayımlar
 174. Biyolojik Stabilite Testi
 175. Besiyerleri
 176. Temel Laboratuvar Bilgileri
 177. Çiple Uzaktan Tedavi
 178. Evrenin "İlk Sebep"i ve "Tabiat-üstü" Meselesi
 179. Bilincin Standardı Olarak Metafiziken-verili Olan
 180. Kimlik Kanunu ve İnsan
 181. Kimlik Kanunu
 182. Mevcudiyetin Önceliği ve Bilincin Önceliği Zıtlığı
 183. Mevcudiyet (realite) ve bilinç
 184. I.s. Ne zaman hata yapar :
 185. Antibiyotikler nasil çalişir:
 186. Aşi nasil çalişir:
 187. Lökositler:
 188. Beyaz kan hücreleri:
 189. Antikorlar:
 190. Lenf sistemi:
 191. Veteriner Mikrobiyoloji
 192. Klinik Mikrobiyolojinin ABC'si
 193. Gazi Üniversitesi Mikrobiyoloji Ders Notları
 194. Spesifik bağişiklik
 195. Immun sistemin bileşenleri
 196. Immun sistemin temelleri
 197. Immun sistem nasil çalişir
 198. METABOLİZMANIN REGULASYONU (Düzenlenmesi)
 199. Divisio: Mycota
 200. ProteinveAminoAsitMetabolizması
 201. Lipit Metabolizması
 202. Karbonhidratlarin sentezi
 203. Bu reaksiyonlar ATP oluşturan çok önemli biyokimyasal olaylardır.
 204. Organik maddelerin oksidasyonu:
 205. Metabolizma
 206. Mikroorganizmaların Çoğalması
 207. Sıcaklığa Göre Mikroorganizma Sınıfları:
 208. Mikroorganizmalarin gelişme şartlari
 209. Viruslar
 210. Sitoplazmik Granüller
 211. Membran taşıma (transport) proteinleri:
 212. Arkeobakteri membranı
 213. Membranı dayanıklı hale getiren yapılar: Steroller ve haponoidler
 214. Sitoplasmik membranın görevi
 215. Stoplasmik membran yapısı:
 216. PİLİ (Kirpik)
 217. KAPSÜL ve SLİME (Glikokaliks, Mukoz, Sıvaşıcı tabaka)
 218. Porinler ve Periplasm:
 219. Hücre Duvarı
 220. Prokaryotik hücre ile ökaryotik hücre arasindaki farklar
 221. Bakterilerin Şekil ve Dizilişleri
 222. Prokaryotik mikroorganizmalar
 223. Mikroorganizma gruplari
 224. Bakteriler
 225. Mikrobiyolojinin tarihçesi
 226. Mikroorganizmalarin siniflandirilmasi ve isimlendirilmesi
 227. Mikrobiyolojinin konusu ve bölümleri
 228. human chromosomes (çeviri)
 229. Elektrik Üreten Bakteriler
 230. Plastİk Bakterİlerİ
 231. Sağlık Bilgi Testi
 232. Genetik Güvenlik
 233. Alzheımer
 234. Gen nakliyle ‘süper zeka’
 235. DNA nedir...
 236. Genetik ve Kanser
 237. Gen Nakli (gen terapisi)
 238. Gen Nakli (gen terapisi)
 239. HIV e dirençli gen nakli (aids tarihe karışabilir.)
 240. Genom Projesi (gen haritası)
 241. tularemi - trakya dikkat !
 242. Cesaret Geni
 243. Genetİk Yapisi DeĞİŞtİrİlmİŞ Organİzmalar
 244. Transgenik Ürünler Kader mi?
 245. Az bilinen,sık görülen bir hastalık ITP!
 246. kellik tarihe karışabilir
 247. Biyokimya
 248. Kromozomlar
 249. Akraba Evliliği - Buyurun Tartışın
 250. Diş Nasıl Çürür...