IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2009, 05:18   #1
Çevrimdışı
Yerici anlamda ideoloji


sohbet


YERİCİ ANLAMDA İDEOLOJİ

Bu proje özünde, birinci bölümdeki araştırma programı gibi açıklayıcı bir proje değildir. Mesele daha çok failleri özel bir vehim biçiminden kurtarmaktır. İlginç durumların çoğunda (iddiaya göre) sökülüp atılması gereken ideolojik vehim, çok sofistike bir türden de olsa empirik bir yanlışlık değil, oldukça farklı bir şeydir.


Bu programda ‘ideoloji’ teriminin temel kullanımı olumsuz, itici ya da eleştirel bir kullanımdır. İdeoloji ‘(ideolojik) vehim’ ya ‘(ideolojik olarak) yanlış bilinç’tir. ‘Bilinç biçimi’ terimini tikel bir inançlar tutumlar eğilimler vb bileşkesine gönderme yapmak için kullanacağım Dolayısıyla bu araştırma programında sorulan temel soru şudur: Hangi anlamda ve hangi özellikleri dolayısıyla bir bilinç biçimi yanlış, yani yerici anlamda bir ideoloji olabilir? Bu soruya verilebilecek üç tür cevabı değerlendireceğim:

I.Bir bilinç biçimi kendisini oluşturan inançların birtakım epistemik özellikleri dolayısıyla ideolojik olarak yanlıştır;

II.Bir bilinç biçimi işlevsel özellikleri dolayısıyla yanlıştır.

III.Bir bilinç biçimi genetik (ortaya çıkışıyla ilgili) bir takım özellikleri dolayısıyla ideolojik olarak yanlıştırI.Epistemik
Özellikler.
Bir bilinç biçimi kendisini oluşturan bazı inançların epistemik konumunun yanlış anlaşılmasına bağımlıysa bir ideolojidir.

‘Bir inancın epistemik konumunu yanlış anlama’ ile ne demek istediğime bir örnek olarak, erken dönem pozitivist görüşü değerlendirelim: yani bir önerme yalnızca ve yalnızca empirik olarak doğrulanabilir ise, yani yalnızca ve yalnızca bir tür gözlemsel içeriği varsa bilgisel içerik taşır ya da bilgisel olarak anlamlıdır, görüşü.

Empirik olarak doğrulanabilir olmayan bir inancı bilgisel olarak anlamlı görmek bu inancın epistemik konumu konusunda bir hata yapmaktır. Dolayısıyla bu görüşe göre tüm teolojik bilinç biçimleri ideolojik oldukları için reddedilmelidir; çünkü teolojik bir bilinç biçimi, özünde tanrılar hakkında bilgisel olarak önem taşıyan bir söylemin mümkün olduğu varsayımına bağlı olan bir yapılandırılmış inançlar, tutum Şr, vb. kümesidir.

Tanrılar hakkında inançlar empirik olarak :doğrulanabilir olmadığı —bilgisel içerik taşımadığı— için teolojik Şğ bilinç biçimi, kendisini oluşturan merkezi inançlardan biri epistemik konumuna dair bir hata üzerine kuruludur. Poziti Şin için tüm teolojik bilinç biçimlerinir ‘ ideoloji’ olduğunu söy nenin tüm dinsel inançların (yergi anlamında) ideoloji oldu ğ söylemek anlamına gelmediğine dikkatinizi çekerim; pozi tiı bilgı biçimleri olduklarmı iddia etmedikleri sürece dinsel i itiraz edemez.

‘İdeoloji’nin bu kullanımı doğrulamacı anlam teorisini kabul etmeye bağımlı değildir. Doğrulamacı anlam teorisini reddedebilir ve yine de, örneğin değer yargılarının betimsel inançlardan çok farklı doğrulama koşulları ve dolayısıyla çok farklı bir epistemik konumu olduğunu düşünebilir. Ardından da eğer değer yargılarını olgu önermeleri olarak sunuyorlarsa bilinç biçimlerini ‘ideolojik’ olarak adlandırmak isteyebilirim.

Bir bilinç biçimi özsel olarak bir’ nesneleştirme’ yanlışı içeriyorsa, yani bir toplumsal fenomenin bir doğal fenomen olduğu yolunda bir yanlış inanç içeriyorsa ideolojiktir;

Başka bir deyişle, insan failler ya da ‘özneler’ kendi etkinliklerini yanlış olarak ‘nesneleştiriyorsa,’ yani bu etkinliği kendilerine yabancı bir şey olarak görecek şekilde yanıltılmışlarsa, özellikle bu etkinliği kendi denetimleri dışında doğal bir süreç olarak görüyorlarsa ideolojik olarak yanlış bilince maruz kalmışlar demektir.

Bir bilinç biçimi, eğer bir altgrubun özel çıkarının bir bütün olarak grubun genel çıkarı olduğu yolunda bir yanlış inanç taşıyorsa ideolojik olarak yanlıştır


Eğer kendi kendini geçerli kılan ya da kendi kendini gerçekleştiren inançları kendi kendini geçerli kılmayan ya da gerçekleştirmeyen inançlar olarak görüyorsa bir bilinç biçimi ideolojiktir.

G alt grubunun üyelerinin tembel, güvenilmez ve aptal olduklarını düşünür ve onlara yine onları tembel, güvenilmez ve aptal yapacak biçimlerde davranırsak G’nin üyelerinin tembel, vb. olduğu inancı kendi kendini gerçekleştirir.

Kendi kendilerini gerçekleştirdiklerini bildiğimiz sürece kendi kendini gerçekleştiren inançlar taşımakta içkin anlamda yanlış hiçbir şey yoktur. İtiraza açık olan, kendi kendini gerçekleştiren inançların eylemin meşrulaştırılmasında kullanılması; ancak bu yapılırken söz konusu inançlarm meşrulaştırma gücünün, onlarm kendi kendini gerçekleştirmeyen inançlar olarak yanlış yorumlanmasına, yani epistemik konumlarının yanlış anlaşılmasına bağlı olmasıdır.

II.İşlevsel özellikler.
Bir bilinç biçimi, belli toplumsal kurum ve pratikleri desteklemek, kalımlı kılmak ya da meşrulaştırmaktaki işlevi ya da rolü dolayısıyla ideolojidir

Üretim güçlerinin maksimal gelişimini engelleyen ya da tıkayan her bilinç biçimini ‘ideoloji’ olarak görür

Toplumsal çelişkileri maskelemeye’ hizmet eden bir bilinç biçimini bir ‘ideoloji’ olarak adlandırabiliriz.

III.Genetik özellikler
Yani kökeni (genesis), ortaya çıkışı ya da tarihiyle ilgili, nasıl ortaya çıktığı ya da failler tarafından nasıl edinildiği ya da nasıl taşındığıyla ilgili birtakım olgular dolayısıyla ya da faillerin bu bilinç biçimini benimsemek ya da ona göre hareket etmek için sahip oldukları güdüler dolayısıyla.


Alıntı.
YERİCİ ANLAMDA İDEOLOJİ

Bu proje özünde, birinci bölümdeki araştırma programı gibi açıklayıcı bir proje değildir. Mesele daha çok failleri özel bir vehim biçiminden kurtarmaktır. İlginç durumların çoğunda (iddiaya göre) sökülüp atılması gereken ideolojik vehim, çok sofistike bir türden de olsa empirik bir yanlışlık değil, oldukça farklı bir şeydir.


Bu programda ‘ideoloji’ teriminin temel kullanımı olumsuz, itici ya da eleştirel bir kullanımdır. İdeoloji ‘(ideolojik) vehim’ ya ‘(ideolojik olarak) yanlış bilinç’tir. ‘Bilinç biçimi’ terimini tikel bir inançlar tutumlar eğilimler vb bileşkesine gönderme yapmak için kullanacağım Dolayısıyla bu araştırma programında sorulan temel soru şudur: Hangi anlamda ve hangi özellikleri dolayısıyla bir bilinç biçimi yanlış, yani yerici anlamda bir ideoloji olabilir? Bu soruya verilebilecek üç tür cevabı değerlendireceğim:

I.Bir bilinç biçimi kendisini oluşturan inançların birtakım epistemik özellikleri dolayısıyla ideolojik olarak yanlıştır;

II.Bir bilinç biçimi işlevsel özellikleri dolayısıyla yanlıştır.

III.Bir bilinç biçimi genetik (ortaya çıkışıyla ilgili) bir takım özellikleri dolayısıyla ideolojik olarak yanlıştırI.Epistemik
Özellikler.
Bir bilinç biçimi kendisini oluşturan bazı inançların epistemik konumunun yanlış anlaşılmasına bağımlıysa bir ideolojidir.

‘Bir inancın epistemik konumunu yanlış anlama’ ile ne demek istediğime bir örnek olarak, erken dönem pozitivist görüşü değerlendirelim: yani bir önerme yalnızca ve yalnızca empirik olarak doğrulanabilir ise, yani yalnızca ve yalnızca bir tür gözlemsel içeriği varsa bilgisel içerik taşır ya da bilgisel olarak anlamlıdır, görüşü.

Empirik olarak doğrulanabilir olmayan bir inancı bilgisel olarak anlamlı görmek bu inancın epistemik konumu konusunda bir hata yapmaktır. Dolayısıyla bu görüşe göre tüm teolojik bilinç biçimleri ideolojik oldukları için reddedilmelidir; çünkü teolojik bir bilinç biçimi, özünde tanrılar hakkında bilgisel olarak önem taşıyan bir söylemin mümkün olduğu varsayımına bağlı olan bir yapılandırılmış inançlar, tutum Şr, vb. kümesidir.

Tanrılar hakkında inançlar empirik olarak :doğrulanabilir olmadığı —bilgisel içerik taşımadığı— için teolojik Şğ bilinç biçimi, kendisini oluşturan merkezi inançlardan biri epistemik konumuna dair bir hata üzerine kuruludur. Poziti Şin için tüm teolojik bilinç biçimlerinir ‘ ideoloji’ olduğunu söy nenin tüm dinsel inançların (yergi anlamında) ideoloji oldu ğ söylemek anlamına gelmediğine dikkatinizi çekerim; pozi tiı bilgı biçimleri olduklarmı iddia etmedikleri sürece dinsel i itiraz edemez.

‘İdeoloji’nin bu kullanımı doğrulamacı anlam teorisini kabul etmeye bağımlı değildir. Doğrulamacı anlam teorisini reddedebilir ve yine de, örneğin değer yargılarının betimsel inançlardan çok farklı doğrulama koşulları ve dolayısıyla çok farklı bir epistemik konumu olduğunu düşünebilir. Ardından da eğer değer yargılarını olgu önermeleri olarak sunuyorlarsa bilinç biçimlerini ‘ideolojik’ olarak adlandırmak isteyebilirim.

Bir bilinç biçimi özsel olarak bir’ nesneleştirme’ yanlışı içeriyorsa, yani bir toplumsal fenomenin bir doğal fenomen olduğu yolunda bir yanlış inanç içeriyorsa ideolojiktir;

Başka bir deyişle, insan failler ya da ‘özneler’ kendi etkinliklerini yanlış olarak ‘nesneleştiriyorsa,’ yani bu etkinliği kendilerine yabancı bir şey olarak görecek şekilde yanıltılmışlarsa, özellikle bu etkinliği kendi denetimleri dışında doğal bir süreç olarak görüyorlarsa ideolojik olarak yanlış bilince maruz kalmışlar demektir.

Bir bilinç biçimi, eğer bir altgrubun özel çıkarının bir bütün olarak grubun genel çıkarı olduğu yolunda bir yanlış inanç taşıyorsa ideolojik olarak yanlıştır


Eğer kendi kendini geçerli kılan ya da kendi kendini gerçekleştiren inançları kendi kendini geçerli kılmayan ya da gerçekleştirmeyen inançlar olarak görüyorsa bir bilinç biçimi ideolojiktir.

G alt grubunun üyelerinin tembel, güvenilmez ve aptal olduklarını düşünür ve onlara yine onları tembel, güvenilmez ve aptal yapacak biçimlerde davranırsak G’nin üyelerinin tembel, vb. olduğu inancı kendi kendini gerçekleştirir.

Kendi kendilerini gerçekleştirdiklerini bildiğimiz sürece kendi kendini gerçekleştiren inançlar taşımakta içkin anlamda yanlış hiçbir şey yoktur. İtiraza açık olan, kendi kendini gerçekleştiren inançların eylemin meşrulaştırılmasında kullanılması; ancak bu yapılırken söz konusu inançlarm meşrulaştırma gücünün, onlarm kendi kendini gerçekleştirmeyen inançlar olarak yanlış yorumlanmasına, yani epistemik konumlarının yanlış anlaşılmasına bağlı olmasıdır.

II.İşlevsel özellikler.
Bir bilinç biçimi, belli toplumsal kurum ve pratikleri desteklemek, kalımlı kılmak ya da meşrulaştırmaktaki işlevi ya da rolü dolayısıyla ideolojidir

Üretim güçlerinin maksimal gelişimini engelleyen ya da tıkayan her bilinç biçimini ‘ideoloji’ olarak görür

Toplumsal çelişkileri maskelemeye’ hizmet eden bir bilinç biçimini bir ‘ideoloji’ olarak adlandırabiliriz.

III.Genetik özellikler
Yani kökeni (genesis), ortaya çıkışı ya da tarihiyle ilgili, nasıl ortaya çıktığı ya da failler tarafından nasıl edinildiği ya da nasıl taşındığıyla ilgili birtakım olgular dolayısıyla ya da faillerin bu bilinç biçimini benimsemek ya da ona göre hareket etmek için sahip oldukları güdüler dolayısıyla.


Alıntı.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
anlamda, ideoloji, yerici

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Anarşizm; ideoloji mi metodoloji mi? Sihir Felsefe Dersleri 1 10 Ekim 2011 10:44
~*anarşizm; ideoloji mi metodoloji mi? Hande Toplum ve Felsefe 1 21 Ekim 2010 01:16
Örneklerle Ideoloji Hesna Toplum ve Felsefe 0 09 Temmuz 2010 14:57
Ideoloji YapraK Toplum ve Felsefe 4 29 Mart 2009 05:16