IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
1Beğeni(ler)
  • 1 Post By xena

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Aralık 2012, 21:58   #1
Çevrimdışı
Ege ve Akdeniz (Yöresinden Kelimeler)


aşk sohbet odaları


Aboo : Çok, aşırılığı ifade etmek için ünlem sözü.Hayret ve şaşkınlık ifade eder.
Acaplamak : Ayıplamak
Acık
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aha az.
Ana : Anne.
Anız : Biçilen arpa buğdayın tarlada kalan köklü sapı.
Alama : Avuç içini dolduracak kadar büyükçe taş.
Ahır : Hayvanların barındığı yer.
Akalım : Bekleyeyim ,bakalım.
Aken : Yapılması istenen eylemi tamamlayıcı bir sözcük.(örnek : ver aken : ver bakalım)
Alaf : Hayvanların saman yediği yer.
Alaf : Alev,Ateş
An : Tarla sınırı
Analık : Gelin ya da damadın eşlerinin anneleri.
Andifili :Kaş
Anlanmak: Özellikle atın, eşeğin ve katırın yere yatarak ileri geri yuvarlanması.
Anlancak : Hayvanların yatıp yuvarlanmayı alışkanlık ettikleri yerlere denir.
Anız : Tarladaki ekilerin orakla biçildikten sonra tarlada kalan kısmın genel adı.
Anırtlamak :Taşı veya yumruğu atacak veya vuracak şekilde hazır tutmak.
Antelle :Antalya
Anırma :Eşeğin ses çıkarması
Apalamak
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ört ayak üstü yürümek
Apıcarası : İki ayak arasında cinsel organın bulunduğu kısım.
Apışlamak : Ayakları açık vaziyette durmak.
Ağdırmak :Hayvanları yokuş yukarı sürmek.
Ayakaltı : Harmanda ağıl halindeki ekin saplarının atlarla ezilerek üzerinde yürününebilecek hale getirilip harmana yayılması.Meydan, yer.
Ayakyonu : Tuvalete gitme işi
Ayınoyun : Değişik, ıvır zıvır anlamında.
Avk : Hile
Aval aval bakmak : Boş boş, anlamamış gibi bakmak.
Avı : Zehirli ot.
-- B --
Babıç : Ayakkabı
Baça
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ahçe
Barabar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
eraber
Başını bağlamak : Evleneneceğine karar vermek ve evleneceği kişiyi seçmek.evlendirmek
Baylan : Yaramaz,dikkat etmeyen.
Bılla : Erkeğin kız kardeşi.
Boba
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aba
Bobalık : Gelin yada damadın, eşlerinin babaları.
Boccalamak :Hafif karıştırarak az pişirmek.
Boça : Yeni evlenecek çiftler için yazırlanan giyiym ve süs eşyalarından oluşan işlemeli bez veye paket
Borda : Burada.
Beri :Yakın
Börülce : Fasulye
Böyün
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
u gün
Bisi : Kedi.
Budarası : Kadınların iki bacak arası.
Büvelek : Hayvanları sokan sinekten büyük böcek.
Bülük : Küçük erkek çoçuğun erkeklik organı.
Bülükcü : Sünnetçi.
Bıza : Buzağı
Bızalamak : Sığırın doğurması.
Bide : Bir defa daha anlamında.
Bidene
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ir ,bir tane.
Bitek
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ir.
Biyol : Bir defa.
Banmak : Tadına bakmak.
Bılamak : Karıştırmak.
-- C --
Cavır : Çok kötü,zalim.
Cıngırık : Yere çakılan kazık üzerine yerleştirilen hareketli uzun ağaç. İki tarafına binilerek döndürülür.
Cibi : Tavuk ya da kuş yavrusu.
Cıvara-Cıgara : Sigara.
Cıvık : Sulu.Sıvıya daha yakın bir durum.
Cıvık Çorba : Eskiden Bulgur ve ince ezilmiş buğday(yarma) dan yapılan basit sulu aş,yemek.
Cereme : Zarar etme, fazladan masraf etme, zarar ziyan
Cıbıldak : Soyunuk şekilde.
Cuvap : Cevap.
-- Ç --
Çatlatmak :Çarpak
Çökelek: Peynir Çeşiti, "deri peyniri".
Çilte: Oturmak için yapılan küçük yer döşeği.
Çıkı: Ekmek sarılan bez parçası.
Çarık: Hayvan derisi ve lastikten yapılan ayakkabı.
Çapıt: Eski bez veya keçi kılından dokunan yazgı.
Istar: Çuval ve çaput l dokunan tezgah.
Çul: Keçi kılından dokunan yazgı.
Çahıl: Küçük taşlardan oluşan yığıntı.
Çingo : Ağıl ve Ahırların üzerine örtülen Çinko da denilen malzeme.
Çücük: Buğday tohumunun fisillemesi.Kuru soğanın iç çekirdek kısmı.
Çiltim: Üzüm salkımının parçası.
Çiğin: Omuz
Çemiremek: Kadınların üç etek gisilerinin eteklerini yukarı kaldırması veya beline dolaması.
-- D --
Daa: Uzaktaki yer tarifi.
Dam :Eskiden toprak evlerin üstü.
Dünye: Dünya.
Dadanmak: Alışmak, tatmak.
Daramantoz: Dağıtmak parçalamak..
Degidi de: Şaşırmak anlamını ifade eden ünlem.
Dabıyat: Huy.
Depmek: Bastırarak doldurmak .
Doru: Atın genç olanı.
Duroo: Dur bekle anlamında ünlem.
Demi: Sözü onaylatmak anlamında kullanılan soru edatı.
Deenek: Bir metreden biraz uzun, ince ağaç parçası.
Deye: Söylüyor anlamında ünlem.
Döğen: Harman döverken hayvanların çektikleri üstü ağaç, altı çakmak taşı olan aygıt.
Dığan: Yemek pişirmeye yarayan tek kollu tencere, "tava"
Dıkaç : Toprak kapların ağızlarını kapamaya yarayan ağaçtan yapılan veya çam kozağından kapak.
Döndüreç: 1. Saç ekmeğini pişirirken döndürmeye yarayan ağaçtan yapılan aygıt.
Dikelmek: Ayakta durmak.
Değmek: Dokunmak.
Dastar: Dokuma bezden yapılmış yöresel baş örtüsü.
Dibek: İri tuz ve kırmızı biber ve baharatları ezme işinde kullanılan kap.
Dıllanmak: Sallanmak
Dıkas :Kısa boylu şişman.
Didişmek :Hafif yollu tartışmak,kavga etmek.
Dimidirinin Dölü : (Dimitrinin dölü) .öfke ve kızgınlık ifade eden bir deyim.
Dengilmek: Otururarak hafif yan yatmak
Deşelemek : Bir yeri kazarak karıştırmak.
Duşaklamak: Hayvanların ön ayaklarının birbirine iple bağlanması.
Dangıramak: Yüksek sesle kalın ve zevksiz konuşmak.
Dakmak: Bağlamak.
Dıkım: Bir parça ya da, bir lokma yiyecek.
Dinelmek: Beklemek
Dünek : Tavukların barınağı.
Dünemek : Yerleşmek,durmak,
Dıkamak: Kapamak.
-- E --
Eğnel:Ekin biçerken iznenen yol.
Eğirmek: Örmek, birleştirmek.
Elilen : Eskiden içinde el yıkanan veya abdest alınan ortası çukur bakır kap,leğen.
Emme: " Ama " anlamında kullanılır
Emzik : Kabların ağzından ayrı açılan delik.
Ende : Elindeki, o,şu bu anlamında.
Esiren : Ocaktan kül almak için demirden yapılan yassı alet
Eyer :Atın sırtına konan oturmaya yarayan semer.
Eyi: İyi.
Evmek: Acele etmek.
Evlek : Arzinin veye tarlanın belli bir kısmı.Ömür.Birlikte yaşama anlamında.
-- F --
Fıçı: Bidon.
Fıydırmak: Elle uzağa atmak.
-- G --
Gancık : Dişi .Mert olayan ,sözünde durmayan.
Galbır : Küçük gözenekli buğday eleme eşyası.
Gatmar: Buğday ununun hamurundan yapılan zeytin yağlı saç böreği.
Gara : Kara,Siyah
Gara Bılamaç : Kavrulmuş un çorbası.
Garga: Karga.
Gidişmek: Kaşınmak.
Girişme: İşe başlama.
Gursak: Boğaz.
Gücüle: Şimdi,yeni.
Göbele : Babası belli olmayan çocuk ya da zayıf ,öksüz hastalıklı keçi yavrusu.
Gönek : Gömlek
Gümül: Susam bitkisinin yolunduktan sonra deste halinde konulmuş şekli.
Gene: Bir daha.
Geren : Toprak damların üztüne atılan suyu az geçiren bir toprak türü.
Geremek :Kapatmak,engel oluşturmak.
Geliboturu: Geliyor.
Gözel: Güzel.
Golan: Yünden örülerek yük hayvanalrında kullanılan ip.
Geyin: Elbislerini giy hazırlan.
Güğüm: Büyükçe su ve süt koyulan kap.
Görek: Anahtar.
Geven: Sarı çiçeği olan iğne yapraklı bir bitki türü
Gocunmak: Çekinmek.
Gavaracı: Boş ve gürültülü konuşan.
Gatmak: Doldurmak.
Gunnamak: Eşeğin doğurması.
Ganırmak: Eğerek, Zorlayarak kırmak.
Gıran: Salgın hastalık,Kenar
Garanı: Karanlık.
Gupa : Kalın camdan yapılmış su yada çay bardağı.
-- H --
Hı: Al buyur anlamında davet sözü.
Hende: O, şu bu anlamında işaret zamiri.
Heni :Hani
Hellik: Ekin biçerken parmaklara takılan ağaçtan yapılmış aygıt
Haa: Hayır anlamında ünlem.
Havıt: Devenin üzerine oturmak ya da eşya sarmak için yapılan semer.
Hobuçlamak : Çoçuğun yada yetişkin bir kimsenin annesi ya da başak birisi tarafından taşınmak maksadıyla, vücudun arka kısmında taşınması.
Holus: Buğday elemeye yarayan büyük gözenekli elek.
Holluk: Tavukların yumurtlama yeri, "folluk".
Harım: Bahçenin etrafına çalıdan örülen çit
Honi: dar ağızlı kapları su süt ya da yağ doldurmak için kulanılan huni.
Halva: Helva.
Haleç : Ağaçtan yapılan koyun yünü veya keçi kılından ip yapmaya yarayan aygıt.
Hangı: Hangi.
Hele: Öylemi sorusu.
Hoppala: Olurmu şimdi?
Halal: Helal.
Hatır: İtibar.
Hırlama: Köpeğin saldırı öncesi sesi.
Hoşbeş: Sohbet
Höşmerim: Süt kaymağından yapılan tatlı yiyecek.
Harar: Kıldan dokunan saman koymaya yarayan büyük çuval.
Höle: Şöyle.
Hora: Şurası.
Hötte: Orası.
Höteki: O anlamında.
He: Evet.
-- I -- İ --
Iradıyo: Radyo.
Ilıca: Kaplıca.
Iram: Yünden dokunan yazgı.
İsan : İnsan
İhicik: işte anlamında.
İlik: Düğme.
Irbık: Topraktan yapılan ümzüklü su kabı.
Istar: Kilim dokunan tezgah.
Ivır Zıvır : Küçük önemsiz eşya.
İspirte: Kiprit.
İdare: Gaz ile yanan altı honi,üstü camsız,fitilli lamba.
- K -
Kırkmak: Makasla kesmek.
Kancık: Dişi.
Külür: Mısır (Darı)'nın çekirdeklerini sardığı kısım.
Külüstür: Çok eski.
Koruk: Üzümün olgunlaşmayanı.
Kerli: Kazançlı.
Kurdeşen: Allerji.
Kıpçık: Çokhareketli, Yerinde duramayan.
Kızan: Aileden çocuklar.
Kecek: Elbise, Giyicek.
Kavıl: Anlaşma, Sözleşme, Kavil.
Kese: Bezden yapılan torba.
Kuzluk: Koyun ve keçi yavrularının beklediği yer.
Kamçı: Harman dövme sırasında atlarınhızlanması için vurulan tesbi ağacı dalı..
- L -
Laf Ebesi: Çok laf bilen.
- M -
Mana Bulmak: Ayıplamak.
Mıh: Çivi.
Mızıramak: Gözyaşı dökerek mırıltılı nazlanmak.
Muvar-Muğar : Pınar, Çeşme.
Mutaf: Kilim tezgâhı.
Mana: Eski oyunlarda kale
Mıhboku : İşe yaramaz,iş görmez.Engel cıkaran,sıkıntı yaratan
Meymanatsız : Şekilsiz,düzensiz.
-N-
Nabar :Ne haber?
Nacap: Nasıl?
Nacak : Odun kesmek için kullnılan kesici bir alet.
Netcez: Ne Yapacağız?
Nedecen?: Ne Yapacaksın?
Neddin: Ne Yaptın?
Ne Var-yok: Nasılsın gibi hal hatır sorma.
Narasın: Yok olduğunu üzülerek söylemek.
Nişleyon: Ne yapıyorsun?
-O-Ö-
Oba: Komşu.
Oda : Hane ev.Büyük konak anlamında da kullanılır.Eskiden köyümüzde yaşayan ağaların misafirlerini ağırladıkları evler için kullanılır.
Oluk: Ağaçtan yapılmış çeşme borusu.
Obaçanaa: Komşuya çok giden kişi
Oklaaç: Yufka açmaya yarayan silindirik ağaç parçası.
Oku: Düğün davetiyesi
Ölgülük : Köyde evinde aile ve akrabalardan birisi ölmüş ve cenazesi mezarlığa gömülmüş aile.
Öteberi: Küçük eşyalar
Öte: Uzak.
Örk: Hayvanı sikkeye bağlayan zincir.
Ötebaşa kadar: Sonuna kadar.
Özger :Rüzgar
-P-
Potur: Kıldan dokunan pantalon.
Potin: Bot.
Pardı: Toprak evlerin tavanına dizilen çam yarmaları.
Payam: Badem.
Poçu: Atkı, dolak.
Paytar: Veteriner.
-S-
Sabı :Öksüz çocuk
Seyil: Sahil.
Seyitmek: Koşmak.
Safa geldin: Hoş geldin.
Silbiş: Bebeklerin beşikte çişini yaptıkları toprak kab.
Sibek: Bebeklerin beşikte çişini silbişe ulaşmasını sağlayan karğıdan yapılan boru.
Sacak: Üzerine tencere konulan demirden yapılan alet, sacayak.
Sefertası: Ağzı kapalı tencere.
Söğen: Harım yapmada kullanılan bir ucu yere çakılan ağaç.
Saar: Tasdik etme anlamında ek.
Sağan bakırı: Süt sağılan kab.
Söbü: Enli, uzun, söbe.
Samıt: Konuşamayan, duymayan kişi.
Sümürmek:Yiyeceği kaşıksız tabağından direk yemek.
Sıyrılmak: Sarılarak aşağıya inmek.
Savak: Büyük arıktan küçük arıklara suyun dağıtıldığı yer
Sırf: Devamlı.
Şıllık: Ahlaksız uçarı kız.
Şirlet: Şımarık.
Şindi: Şimdi
Şibbek : Terlik
Şööle: Şöyle.
-T-
Tacık: Yakın yer işareti.
Tüüsüz: Tüyü olmayan.
Tosba: Kaplumbağa.
Tas: Naylon veya metal bardak.
Tokuç: Çamaşır yıkarken kirin iyi çıkması için çamaşıra vurulan ağaçtan yapılan aygıt.
Dünek: Tavuk sığınağı.
Toru: Genç ağaç fidanı (Çam, Ardıç).
Tokat : Hayvanların dinlendirildiği,hava aldırıldığı etrafı harımlı küçük avlu,bahçe.
Tene: Buğday tanesi.
Telbis: herkese karşı iyi görünmek isteyen yalancı.
Taara: Tahra.
Tekdurmak : Uslu durmak.
- U-Ü-
Ura : Un,Uğramak,geçmek,yolu düşmek,ziyaret etmek.
Uhraçana: Buğday ekmeği yaparken üzerine konan unun kabı.
Ünneme: Yüksek sesle seslenmek, bağırmak.
Üvendire : Bir ucunda yassı demir,diğer ucunda sivri çivi olan 2-2,5 metre uzunluğunda sopa
-V-
Voyn: Yakındaki kişiye seslenmek hitap etmek.
Vıyn: Uzaktaki kişiye seslenmek. (hey anlamında).
-Y-
Yaalık: Yağlık, mendil
Yaba: Harman döverken çeç savurmaya yarayan tahta aygıt.
Yapa: Baharda kesilen koyun tüyü.
Yakım Yakmak: Başkası hakkında mani ve tekerleme söylemek.
Yalakçı : Sürekli gezen,kokulayan
Yalak: Köpeğin su içtiği yer.
Yamır : Yağmur.
Yamalık : Giyilen elbiselerin yırtılan ya da delinen yerlerine dikilen bez parçası.
Yamalık Çıkısı : içinde eski bez ve elbise parçalarının saklandığı kare köşeler, birleştirilip bağlanmış bez.
Yana : Çok yakın kimseye veya arkadaşa hitap seslenme sözcüğü.
Yargın : Vücudun omuz ile kuyruk sokumu arasında kalan arka kısmı.
Yarma Daşı : aR
Yavan: Tatsız,tuzsuz.
Yavız : İyi güzel tam istendiği gibi.
Yığın: Buğday destelerinin çapraz olarak sıralanması.
Yular: Eşşeği çekmek ve bir yere bağlamak için başına bağlanan deri ya da ipten yapılan düzenek
-Z-
Zere: Buğday.
Zapıramak: Hızlı koşmak.
Zaamat: Zahmet.
Zemeri : Kış Mevsimi.
Zıbın : Eskiden kadınların giydiği üç etek de denilen, özel bir kesim dikim ve işlemeleri olan elbise.
Aboo : Çok, aşırılığı ifade etmek için ünlem sözü.Hayret ve şaşkınlık ifade eder.
Acaplamak : Ayıplamak
Acık
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aha az.
Ana : Anne.
Anız : Biçilen arpa buğdayın tarlada kalan köklü sapı.
Alama : Avuç içini dolduracak kadar büyükçe taş.
Ahır : Hayvanların barındığı yer.
Akalım : Bekleyeyim ,bakalım.
Aken : Yapılması istenen eylemi tamamlayıcı bir sözcük.(örnek : ver aken : ver bakalım)
Alaf : Hayvanların saman yediği yer.
Alaf : Alev,Ateş
An : Tarla sınırı
Analık : Gelin ya da damadın eşlerinin anneleri.
Andifili :Kaş
Anlanmak: Özellikle atın, eşeğin ve katırın yere yatarak ileri geri yuvarlanması.
Anlancak : Hayvanların yatıp yuvarlanmayı alışkanlık ettikleri yerlere denir.
Anız : Tarladaki ekilerin orakla biçildikten sonra tarlada kalan kısmın genel adı.
Anırtlamak :Taşı veya yumruğu atacak veya vuracak şekilde hazır tutmak.
Antelle :Antalya
Anırma :Eşeğin ses çıkarması
Apalamak
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ört ayak üstü yürümek
Apıcarası : İki ayak arasında cinsel organın bulunduğu kısım.
Apışlamak : Ayakları açık vaziyette durmak.
Ağdırmak :Hayvanları yokuş yukarı sürmek.
Ayakaltı : Harmanda ağıl halindeki ekin saplarının atlarla ezilerek üzerinde yürününebilecek hale getirilip harmana yayılması.Meydan, yer.
Ayakyonu : Tuvalete gitme işi
Ayınoyun : Değişik, ıvır zıvır anlamında.
Avk : Hile
Aval aval bakmak : Boş boş, anlamamış gibi bakmak.
Avı : Zehirli ot.
-- B --
Babıç : Ayakkabı
Baça
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ahçe
Barabar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
eraber
Başını bağlamak : Evleneneceğine karar vermek ve evleneceği kişiyi seçmek.evlendirmek
Baylan : Yaramaz,dikkat etmeyen.
Bılla : Erkeğin kız kardeşi.
Boba
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aba
Bobalık : Gelin yada damadın, eşlerinin babaları.
Boccalamak :Hafif karıştırarak az pişirmek.
Boça : Yeni evlenecek çiftler için yazırlanan giyiym ve süs eşyalarından oluşan işlemeli bez veye paket
Borda : Burada.
Beri :Yakın
Börülce : Fasulye
Böyün
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
u gün
Bisi : Kedi.
Budarası : Kadınların iki bacak arası.
Büvelek : Hayvanları sokan sinekten büyük böcek.
Bülük : Küçük erkek çoçuğun erkeklik organı.
Bülükcü : Sünnetçi.
Bıza : Buzağı
Bızalamak : Sığırın doğurması.
Bide : Bir defa daha anlamında.
Bidene
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ir ,bir tane.
Bitek
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ir.
Biyol : Bir defa.
Banmak : Tadına bakmak.
Bılamak : Karıştırmak.
-- C --
Cavır : Çok kötü,zalim.
Cıngırık : Yere çakılan kazık üzerine yerleştirilen hareketli uzun ağaç. İki tarafına binilerek döndürülür.
Cibi : Tavuk ya da kuş yavrusu.
Cıvara-Cıgara : Sigara.
Cıvık : Sulu.Sıvıya daha yakın bir durum.
Cıvık Çorba : Eskiden Bulgur ve ince ezilmiş buğday(yarma) dan yapılan basit sulu aş,yemek.
Cereme : Zarar etme, fazladan masraf etme, zarar ziyan
Cıbıldak : Soyunuk şekilde.
Cuvap : Cevap.
-- Ç --
Çatlatmak :Çarpak
Çökelek: Peynir Çeşiti, "deri peyniri".
Çilte: Oturmak için yapılan küçük yer döşeği.
Çıkı: Ekmek sarılan bez parçası.
Çarık: Hayvan derisi ve lastikten yapılan ayakkabı.
Çapıt: Eski bez veya keçi kılından dokunan yazgı.
Istar: Çuval ve çaput l dokunan tezgah.
Çul: Keçi kılından dokunan yazgı.
Çahıl: Küçük taşlardan oluşan yığıntı.
Çingo : Ağıl ve Ahırların üzerine örtülen Çinko da denilen malzeme.
Çücük: Buğday tohumunun fisillemesi.Kuru soğanın iç çekirdek kısmı.
Çiltim: Üzüm salkımının parçası.
Çiğin: Omuz
Çemiremek: Kadınların üç etek gisilerinin eteklerini yukarı kaldırması veya beline dolaması.
-- D --
Daa: Uzaktaki yer tarifi.
Dam :Eskiden toprak evlerin üstü.
Dünye: Dünya.
Dadanmak: Alışmak, tatmak.
Daramantoz: Dağıtmak parçalamak..
Degidi de: Şaşırmak anlamını ifade eden ünlem.
Dabıyat: Huy.
Depmek: Bastırarak doldurmak .
Doru: Atın genç olanı.
Duroo: Dur bekle anlamında ünlem.
Demi: Sözü onaylatmak anlamında kullanılan soru edatı.
Deenek: Bir metreden biraz uzun, ince ağaç parçası.
Deye: Söylüyor anlamında ünlem.
Döğen: Harman döverken hayvanların çektikleri üstü ağaç, altı çakmak taşı olan aygıt.
Dığan: Yemek pişirmeye yarayan tek kollu tencere, "tava"
Dıkaç : Toprak kapların ağızlarını kapamaya yarayan ağaçtan yapılan veya çam kozağından kapak.
Döndüreç: 1. Saç ekmeğini pişirirken döndürmeye yarayan ağaçtan yapılan aygıt.
Dikelmek: Ayakta durmak.
Değmek: Dokunmak.
Dastar: Dokuma bezden yapılmış yöresel baş örtüsü.
Dibek: İri tuz ve kırmızı biber ve baharatları ezme işinde kullanılan kap.
Dıllanmak: Sallanmak
Dıkas :Kısa boylu şişman.
Didişmek :Hafif yollu tartışmak,kavga etmek.
Dimidirinin Dölü : (Dimitrinin dölü) .öfke ve kızgınlık ifade eden bir deyim.
Dengilmek: Otururarak hafif yan yatmak
Deşelemek : Bir yeri kazarak karıştırmak.
Duşaklamak: Hayvanların ön ayaklarının birbirine iple bağlanması.
Dangıramak: Yüksek sesle kalın ve zevksiz konuşmak.
Dakmak: Bağlamak.
Dıkım: Bir parça ya da, bir lokma yiyecek.
Dinelmek: Beklemek
Dünek : Tavukların barınağı.
Dünemek : Yerleşmek,durmak,
Dıkamak: Kapamak.
-- E --
Eğnel:Ekin biçerken iznenen yol.
Eğirmek: Örmek, birleştirmek.
Elilen : Eskiden içinde el yıkanan veya abdest alınan ortası çukur bakır kap,leğen.
Emme: " Ama " anlamında kullanılır
Emzik : Kabların ağzından ayrı açılan delik.
Ende : Elindeki, o,şu bu anlamında.
Esiren : Ocaktan kül almak için demirden yapılan yassı alet
Eyer :Atın sırtına konan oturmaya yarayan semer.
Eyi: İyi.
Evmek: Acele etmek.
Evlek : Arzinin veye tarlanın belli bir kısmı.Ömür.Birlikte yaşama anlamında.
-- F --
Fıçı: Bidon.
Fıydırmak: Elle uzağa atmak.
-- G --
Gancık : Dişi .Mert olayan ,sözünde durmayan.
Galbır : Küçük gözenekli buğday eleme eşyası.
Gatmar: Buğday ununun hamurundan yapılan zeytin yağlı saç böreği.
Gara : Kara,Siyah
Gara Bılamaç : Kavrulmuş un çorbası.
Garga: Karga.
Gidişmek: Kaşınmak.
Girişme: İşe başlama.
Gursak: Boğaz.
Gücüle: Şimdi,yeni.
Göbele : Babası belli olmayan çocuk ya da zayıf ,öksüz hastalıklı keçi yavrusu.
Gönek : Gömlek
Gümül: Susam bitkisinin yolunduktan sonra deste halinde konulmuş şekli.
Gene: Bir daha.
Geren : Toprak damların üztüne atılan suyu az geçiren bir toprak türü.
Geremek :Kapatmak,engel oluşturmak.
Geliboturu: Geliyor.
Gözel: Güzel.
Golan: Yünden örülerek yük hayvanalrında kullanılan ip.
Geyin: Elbislerini giy hazırlan.
Güğüm: Büyükçe su ve süt koyulan kap.
Görek: Anahtar.
Geven: Sarı çiçeği olan iğne yapraklı bir bitki türü
Gocunmak: Çekinmek.
Gavaracı: Boş ve gürültülü konuşan.
Gatmak: Doldurmak.
Gunnamak: Eşeğin doğurması.
Ganırmak: Eğerek, Zorlayarak kırmak.
Gıran: Salgın hastalık,Kenar
Garanı: Karanlık.
Gupa : Kalın camdan yapılmış su yada çay bardağı.
-- H --
Hı: Al buyur anlamında davet sözü.
Hende: O, şu bu anlamında işaret zamiri.
Heni :Hani
Hellik: Ekin biçerken parmaklara takılan ağaçtan yapılmış aygıt
Haa: Hayır anlamında ünlem.
Havıt: Devenin üzerine oturmak ya da eşya sarmak için yapılan semer.
Hobuçlamak : Çoçuğun yada yetişkin bir kimsenin annesi ya da başak birisi tarafından taşınmak maksadıyla, vücudun arka kısmında taşınması.
Holus: Buğday elemeye yarayan büyük gözenekli elek.
Holluk: Tavukların yumurtlama yeri, "folluk".
Harım: Bahçenin etrafına çalıdan örülen çit
Honi: dar ağızlı kapları su süt ya da yağ doldurmak için kulanılan huni.
Halva: Helva.
Haleç : Ağaçtan yapılan koyun yünü veya keçi kılından ip yapmaya yarayan aygıt.
Hangı: Hangi.
Hele: Öylemi sorusu.
Hoppala: Olurmu şimdi?
Halal: Helal.
Hatır: İtibar.
Hırlama: Köpeğin saldırı öncesi sesi.
Hoşbeş: Sohbet
Höşmerim: Süt kaymağından yapılan tatlı yiyecek.
Harar: Kıldan dokunan saman koymaya yarayan büyük çuval.
Höle: Şöyle.
Hora: Şurası.
Hötte: Orası.
Höteki: O anlamında.
He: Evet.
-- I -- İ --
Iradıyo: Radyo.
Ilıca: Kaplıca.
Iram: Yünden dokunan yazgı.
İsan : İnsan
İhicik: işte anlamında.
İlik: Düğme.
Irbık: Topraktan yapılan ümzüklü su kabı.
Istar: Kilim dokunan tezgah.
Ivır Zıvır : Küçük önemsiz eşya.
İspirte: Kiprit.
İdare: Gaz ile yanan altı honi,üstü camsız,fitilli lamba.
- K -
Kırkmak: Makasla kesmek.
Kancık: Dişi.
Külür: Mısır (Darı)'nın çekirdeklerini sardığı kısım.
Külüstür: Çok eski.
Koruk: Üzümün olgunlaşmayanı.
Kerli: Kazançlı.
Kurdeşen: Allerji.
Kıpçık: Çokhareketli, Yerinde duramayan.
Kızan: Aileden çocuklar.
Kecek: Elbise, Giyicek.
Kavıl: Anlaşma, Sözleşme, Kavil.
Kese: Bezden yapılan torba.
Kuzluk: Koyun ve keçi yavrularının beklediği yer.
Kamçı: Harman dövme sırasında atlarınhızlanması için vurulan tesbi ağacı dalı..
- L -
Laf Ebesi: Çok laf bilen.
- M -
Mana Bulmak: Ayıplamak.
Mıh: Çivi.
Mızıramak: Gözyaşı dökerek mırıltılı nazlanmak.
Muvar-Muğar : Pınar, Çeşme.
Mutaf: Kilim tezgâhı.
Mana: Eski oyunlarda kale
Mıhboku : İşe yaramaz,iş görmez.Engel cıkaran,sıkıntı yaratan
Meymanatsız : Şekilsiz,düzensiz.
-N-
Nabar :Ne haber?
Nacap: Nasıl?
Nacak : Odun kesmek için kullnılan kesici bir alet.
Netcez: Ne Yapacağız?
Nedecen?: Ne Yapacaksın?
Neddin: Ne Yaptın?
Ne Var-yok: Nasılsın gibi hal hatır sorma.
Narasın: Yok olduğunu üzülerek söylemek.
Nişleyon: Ne yapıyorsun?
-O-Ö-
Oba: Komşu.
Oda : Hane ev.Büyük konak anlamında da kullanılır.Eskiden köyümüzde yaşayan ağaların misafirlerini ağırladıkları evler için kullanılır.
Oluk: Ağaçtan yapılmış çeşme borusu.
Obaçanaa: Komşuya çok giden kişi
Oklaaç: Yufka açmaya yarayan silindirik ağaç parçası.
Oku: Düğün davetiyesi
Ölgülük : Köyde evinde aile ve akrabalardan birisi ölmüş ve cenazesi mezarlığa gömülmüş aile.
Öteberi: Küçük eşyalar
Öte: Uzak.
Örk: Hayvanı sikkeye bağlayan zincir.
Ötebaşa kadar: Sonuna kadar.
Özger :Rüzgar
-P-
Potur: Kıldan dokunan pantalon.
Potin: Bot.
Pardı: Toprak evlerin tavanına dizilen çam yarmaları.
Payam: Badem.
Poçu: Atkı, dolak.
Paytar: Veteriner.
-S-
Sabı :Öksüz çocuk
Seyil: Sahil.
Seyitmek: Koşmak.
Safa geldin: Hoş geldin.
Silbiş: Bebeklerin beşikte çişini yaptıkları toprak kab.
Sibek: Bebeklerin beşikte çişini silbişe ulaşmasını sağlayan karğıdan yapılan boru.
Sacak: Üzerine tencere konulan demirden yapılan alet, sacayak.
Sefertası: Ağzı kapalı tencere.
Söğen: Harım yapmada kullanılan bir ucu yere çakılan ağaç.
Saar: Tasdik etme anlamında ek.
Sağan bakırı: Süt sağılan kab.
Söbü: Enli, uzun, söbe.
Samıt: Konuşamayan, duymayan kişi.
Sümürmek:Yiyeceği kaşıksız tabağından direk yemek.
Sıyrılmak: Sarılarak aşağıya inmek.
Savak: Büyük arıktan küçük arıklara suyun dağıtıldığı yer
Sırf: Devamlı.
Şıllık: Ahlaksız uçarı kız.
Şirlet: Şımarık.
Şindi: Şimdi
Şibbek : Terlik
Şööle: Şöyle.
-T-
Tacık: Yakın yer işareti.
Tüüsüz: Tüyü olmayan.
Tosba: Kaplumbağa.
Tas: Naylon veya metal bardak.
Tokuç: Çamaşır yıkarken kirin iyi çıkması için çamaşıra vurulan ağaçtan yapılan aygıt.
Dünek: Tavuk sığınağı.
Toru: Genç ağaç fidanı (Çam, Ardıç).
Tokat : Hayvanların dinlendirildiği,hava aldırıldığı etrafı harımlı küçük avlu,bahçe.
Tene: Buğday tanesi.
Telbis: herkese karşı iyi görünmek isteyen yalancı.
Taara: Tahra.
Tekdurmak : Uslu durmak.
- U-Ü-
Ura : Un,Uğramak,geçmek,yolu düşmek,ziyaret etmek.
Uhraçana: Buğday ekmeği yaparken üzerine konan unun kabı.
Ünneme: Yüksek sesle seslenmek, bağırmak.
Üvendire : Bir ucunda yassı demir,diğer ucunda sivri çivi olan 2-2,5 metre uzunluğunda sopa
-V-
Voyn: Yakındaki kişiye seslenmek hitap etmek.
Vıyn: Uzaktaki kişiye seslenmek. (hey anlamında).
-Y-
Yaalık: Yağlık, mendil
Yaba: Harman döverken çeç savurmaya yarayan tahta aygıt.
Yapa: Baharda kesilen koyun tüyü.
Yakım Yakmak: Başkası hakkında mani ve tekerleme söylemek.
Yalakçı : Sürekli gezen,kokulayan
Yalak: Köpeğin su içtiği yer.
Yamır : Yağmur.
Yamalık : Giyilen elbiselerin yırtılan ya da delinen yerlerine dikilen bez parçası.
Yamalık Çıkısı : içinde eski bez ve elbise parçalarının saklandığı kare köşeler, birleştirilip bağlanmış bez.
Yana : Çok yakın kimseye veya arkadaşa hitap seslenme sözcüğü.
Yargın : Vücudun omuz ile kuyruk sokumu arasında kalan arka kısmı.
Yarma Daşı : aR
Yavan: Tatsız,tuzsuz.
Yavız : İyi güzel tam istendiği gibi.
Yığın: Buğday destelerinin çapraz olarak sıralanması.
Yular: Eşşeği çekmek ve bir yere bağlamak için başına bağlanan deri ya da ipten yapılan düzenek
-Z-
Zere: Buğday.
Zapıramak: Hızlı koşmak.
Zaamat: Zahmet.
Zemeri : Kış Mevsimi.
Zıbın : Eskiden kadınların giydiği üç etek de denilen, özel bir kesim dikim ve işlemeleri olan elbise.
__________________
Kırk yılda bir gibisin...
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
akdeniz, ege, kelimeler, ve, yöresinden

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Samsun (Yöresinden Kelimeler) xena Yöresel Kelimeler ve Anlamları 0 29 Aralık 2012 21:57
Konya / Beyşehir (Yöresinden) xena Yöresel Kelimeler ve Anlamları 0 29 Aralık 2012 21:55
Kelimeler... Kelimeler... Burce Şiir, Hikaye ve Güzel Sözler 0 13 Nisan 2012 04:43
Kelimeler Sır Şiir, Hikaye ve Güzel Sözler 0 31 Ağustos 2011 18:41