IRCForumlari.Net - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Sohbet, Chat

  IRCForumlari.Net - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası Genel IRCD (Sunucu, Servis, Botlar, Korumalar) Eggdrop, NeoStats, BNC v.b.

 


Forum tutkunlarının tek adresi  Türkiye Sohbet Odaları

mobilde  mevsim.org

sohbetay  idealsohbet

İslami Sohbet  Sohbet Aşk


Eggdrop, NeoStats, BNC v.b. Sunucu botları kurulumları, ayarları, TCL ler v.b.


Like Tree1Beğeni(ler)
  • 1 Post By TravoLta

Yeni Konu   Cevap Yaz

 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 26 Aralık 2007, 03:22   #1

TravoLta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 05 Eylül 2007
Mesajlar: 37
Konuları: 8
WEB Sitesi: www.yazgulu.com
IRC Sunucusu:
Facebook:
Twitter:
İlgi Alanı:
Aldığı Beğeni: 1
Verdiği Beğeni: 0
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
IF Puanı: 0
Bulmaca Oyunu TCL


-- Sponsor Baglantı --

#
# Marky's KAOS v0.91
# Copyright (C) 2004 Mark A. Day (
To view links or images in this forum your post count must be 20 or greater. You currently have 0 posts.
)
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
# Default Settings
set KAOSChannel "#eglence"
set KAOSPointsName "Eklediklerin"
set KAOSPointsPerAnswer 1
set KAOSQuestionTime 80
set KAOSMarker "*"
set KAOSScoreFile "game.scores"
set KAOSAskedFile "game.asked"
set KAOSQuestionFile "scripts/game.db"
set KAOSCFGFile "scripts/game.cfg"
# Channel Triggers
bind pub - !top10 KAOSTop10
bind pub - !eskitop3 KAOSLastMonthTop3
bind pub - !skor KAOSPlayerScore
bind pub - !tekrarla KAOS_Repeat
bind pub - !komutlar KAOSCmds
bind pub - !soru KAOS_ShowAsked
bind pub - !varol KAOS_Start
bind pub - !yokol KAOS_Stop
# DCC Commands
bind dcc - kaosrehash dcc_kaosrehash
bind dcc - kaosanswer dcc_kaosanswer
bind dcc - kaosreset dcc_kaosresetasked
bind dcc - kaosasked dcc_kaosshowasked
bind dcc - kaosforce dcc_kaosforce
# Cron Bind For Monthly Score Reset
bind time - "00 00 01 * *" KAOS_NewMonth
# Global Variables
set KAOSRunning 0
set KAOSAllAnswered 0
set KAOSRoundOver 0
set KAOSQNumber 0
set KAOSQuestion ""
set KAOSQuestions(0) ""
set KAOSAsked ""
set KAOSMonthFileName ""
set KAOSQCount 0
set KAOSAnswerCount 0
set KAOSDisplayNum 0
set KAOSNumAnswered 0
set KAOSForced 0
set KAOSForcedQuestion ""
set KAOSAutoStart 0
# Scores And Ads
set KAOSAdNumber 0
set KAOSAd(0) "$botnick"
set KAOSAd(1) "$botnick"
set KAOSAd(2) "$botnick"
set KAOSLastMonthScores(0) "Oyuncu 0"
set KAOSLastMonthScores(1) "Oyuncu 0"
set KAOSLastMonthScores(2) "Oyuncu 0"
# Timers
set KAOSAdTimer "5"
set KAOSQuestionTimer "40"
# Version
set KDebug 0
set KAOSVersion "1.0"
#
# Start KAOS
#
proc KAOS_Start {nick uhost hand chan args} {
global KAOSChannel KAOSRunning KAOSQCount KAOSQNumber KAOSQuestionFile KAOSAdNumber KAOSVersion KDebug
if {($chan != $KAOSChannel)||($KAOSRunning != 0)} {return}
set KAOSQCount 0
set KAOSAdNumber 0
KAOS_ReadCFG
if {![file exist $KAOSQuestionFile]} {
putcmdlog "\[KAOS\] Question File: $KAOSQuestionFile Unreadable Or Does Not Exist"
return 0
}
set KAOSQCount [KAOS_ReadQuestionFile]
if {$KAOSQCount < 2} {
putcmdlog "\[KAOS\] Not Enough Questions in Question File $KAOSQuestionFile"
return 0
}
set KAOSAskedFileLen [KAOS_ReadAskedFile]
if {$KAOSAskedFileLen >= $KAOSQCount} {
kaosmsg "[kaos] \00312Sorulmuş Bütün Sorular\00314: \00304Sıfırlandı \00314. \003"
KAOS_ResetAsked
return 0
}
set KAOSRunning 1
kaosmsg "[kaos] \00314v\00304$KAOSVersion \00312By \00304CroAtoN Oyun \00314\[ \00303Toplam\00314: \00312$KAOSQCount \00303Soru\00314 \] \003"
bind pubm - "*" KAOSCheckGuess
KAOSAskQuestion
return 1
}
#
# Stop KAOS
#
proc KAOS_Stop {nick uhost hand chan args} {
global KAOSChannel KAOSRunning KAOSQuestionTimer KAOSAdTimer
if {($chan != $KAOSChannel)||($KAOSRunning != 1)} {return}
set KAOSRunning 0
catch {killutimer $KAOSQuestionTimer}
catch {killutimer $KAOSAdTimer}
catch {unbind pubm - "*" KAOSCheckGuess}
kaosmsg "[kaos] \00304DURDU! \00314Durduran \00303By \00304\[\00312$nick!$uhost\00304\]"
return 1
}
#
# Pick Question
#
proc KAOSPickQuestion {} {
global KAOSAsked KAOSQCount KDebug
set KAOSUnasked [expr ($KAOSQCount - [llength $KAOSAsked])]
if {$KAOSUnasked < 1} {
kaosmsg "[kaos] \00312Sorulmuş Bütün Sorular\00314: \00304Sıfırlandı \00314. \003"
KAOS_ResetAsked
}
set pickdone 0
while {$pickdone == 0} {
set kidx 0
set foundinasked 0
set pick [rand $KAOSQCount]
while {[lindex $KAOSAsked $kidx] != ""} {
if {[lindex $KAOSAsked $kidx] == $pick} {
set foundinasked 1
# kaoslog "KAOS" "Found Pick:$pick in Asked"
break
}
incr kidx
}
if {$foundinasked == 0} {incr pickdone}
}
# kaoslog "KAOS" "Picked Question:$pick"
KAOS_AddAsked $pick
return $pick
}
#
# Parse Question
#
proc KAOSParseQuestion {QNum} {
global KAOSMarker KAOSQuestions KAOSQuestion KAOSAnswers KAOSAnswerCount KAOSForcedQuestion KDebug
set KAnswersLeft ""
if {$QNum < 0} {
set KAOSFileQuestion $KAOSForcedQuestion
} {
set KAOSFileQuestion $KAOSQuestions($QNum)
}
if {$KDebug > 1} {kaoslog "kaos" "Picked:$QNum Question:$KAOSFileQuestion"}
if [info exists KAOSAnswers] {unset KAOSAnswers}
# Position of first "*"
set KAOSMarkerIDX [string first $KAOSMarker $KAOSFileQuestion]
if {$KAOSMarkerIDX < 1} {
kaoslog "KAOS" "Malformed Question #$QNum"
}
set KAOSQuestionEndIDX [expr $KAOSMarkerIDX - 1]
set KAOSQuestion [string range $KAOSFileQuestion 0 $KAOSQuestionEndIDX]
# Move to first character in answers
incr KAOSMarkerIDX
set KAnswersLeft [string range $KAOSFileQuestion $KAOSMarkerIDX end]
set KDoneParsing 0
set KAOSAnswerCount 0
# Parse all answers
while {$KDoneParsing != 1 } {
set KAnswerEnd [string first $KAOSMarker $KAnswersLeft]
if {$KAnswerEnd < 1} {
set KDoneParsing 1
set KAnswerEnd [string length $KAnswersLeft]
}
set KAnswer [string range $KAnswersLeft 0 [expr $KAnswerEnd -1]]
set KAOSAnswers($KAOSAnswerCount) "# $KAnswer"
set KAOSMarkerIDX [expr $KAnswerEnd +1]
set KAnswersLeft [string range $KAnswersLeft $KAOSMarkerIDX end]
incr KAOSAnswerCount
}
}
#
# Ask Question
#
proc KAOSAskQuestion {} {
global KAOSRunning KAOSQNumber KAOSAllAnswered KAOSRoundOver KAOSQuestion
global KAOSPointsPerAnswer KAOSPointsName KAOSNumAnswered KAOSAnswerCount
global KAOSQuestionTimer KAOSQuestionTime KAOSDisplayNum KAOSForced KAOSLastGuesser
if {$KAOSRunning != 1} {return}
# Get The Current Scores
read_KAOSScore
# Pick Next Question
if {$KAOSForced == 1} {
KAOSParseQuestion -1
set KAOSQNumber 0
set KAOSForced 0
set KAOSForcedQuestion ""
} {
set KAOSQNumber [KAOSPickQuestion]
KAOSParseQuestion $KAOSQNumber
}
set KAOSAllAnswered 0
set KAOSLastGuesser ""
set KAOSDisplayNum 0
set KAOSNumAnswered 0
set KAOSRoundOver 0
# Choose Points Value For This Round
set KAOSPointsPerAnswer [rand 1]
if {$KAOSPointsPerAnswer < 1} {set KAOSPointsPerAnswer 10}
set KAOSPointsPerAnswer [expr $KAOSPointsPerAnswer * 1]
set KAOSPointTotal [expr $KAOSPointsPerAnswer *$KAOSAnswerCount]
kaosmsg "\00303SORU-No:[format "%04d" $KAOSQNumber] \00314:\00302 $KAOSQuestion \003 \00314\[ \00303Cevap Sayısı\00314: \00310$KAOSAnswerCount\00314 \]\003"
kaosmsg "\00310Bilinen Her Doğru Cevap \00304Ek $KAOSPointsPerAnswer \00310$KAOSPointsName\00314. \00310Toplam\00314: \00304Ek $KAOSPointTotal \00310$KAOSPointsName\00314.\003"
set KRemain [expr int([expr $KAOSQuestionTime /2])]
set KAOSQuestionTimer [utimer $KRemain "KAOSDisplayRemainingTime $KRemain"]
}
#
# Get Player Guess
#
proc KAOSCheckGuess {nick uhost hand chan args} {
global KAOSChannel KAOSRunning KAOSScore KAOSAnswerCount KAOSAnswers KAOSRoundOver
global KAOSPointsName KAOSPointsPerAnswer KAOSNumAnswered KAOSAllAnswered KAOSLastGuesser KDebug
if {($chan != $KAOSChannel)||($KAOSRunning != 1)||($KAOSRoundOver == 1)} {return}
regsub -all \[{',.!}] $args "" args
if {[string length args] == 0} {return}
set KAOSGuessOld $args
set KAOSGuess [string tolower $KAOSGuessOld]
if {$KDebug > 1} {kaoslog "KAOS" "Guess: $nick $KAOSGuess"}
foreach z [array names KAOSAnswers] {
set KAOSTry [lrange $KAOSAnswers($z) 1 end]
set KAOSTryOld $KAOSTry
regsub -all \[{',.!}] $KAOSTry "" KAOSTry
set KAOSTry [string tolower $KAOSTry]
if {$KDebug > 1} {kaoslog "KAOS" "Try: $KAOSTry"}
if {$KAOSTry == $KAOSGuess} {
if {[lindex $KAOSAnswers($z) 0] == "#"} {
set KAOSAnswers($z) "$nick $KAOSGuessOld"
kaosmsg "[knikclr $nick] \00312$KAOSTryOld \00310Cevabı ile \00307Ek $KAOSPointsPerAnswer \00310$KAOSPointsName \00310Aldın\00314. "
incr KAOSNumAnswered
if {$KAOSNumAnswered == $KAOSAnswerCount} {
set KAOSAllAnswered 1
set KAOSRoundOver 1
set KAOSLastGuesser $nick
kaosmsg "[kaos] \00304Süpersin\00314. \00312Hepsini Bildin\00314! \00303Başarılarının Devamını Dilerim\00314(\00303:P\00314) \003"
KAOS_ShowResults
KAOS_Recycle
}
return
}
}
}
}
#
# Display Remaining Time And Answer Stats
#
proc KAOSDisplayRemainingTime {remaining} {
global KAOSRunning KAOSAllAnswered KAOSNumAnswered KAOSQuestion KAOSAnswerCount KAOSQuestionTimer KAOSQuestionTime KAOSDisplayNum
if {($KAOSRunning != 1)||($KAOSAllAnswered == 1)} {return}
kaosmsg "\00303SORU \00314:\00302 $KAOSQuestion \003"
kaosmsg "\00310Bilinen Cevaplar\00314:\00303 $KAOSAnswerCount \00310Cevap'tan \00303Sadece $KAOSNumAnswered \00310Adet Bilindi\00314.\003 \00312$remaining \00310Saniye Kaldı\00314.\003"
incr KAOSDisplayNum
set KRemain [expr int([expr $KAOSQuestionTime /4])]
if {$KAOSDisplayNum < 2} {
set KAOSQuestionTimer [utimer $KRemain "KAOSDisplayRemainingTime $KRemain"]
} {
set KAOSQuestionTimer [utimer $KRemain KAOSTimesUp]
}
}
#
# Show Results Of Round
#
proc KAOSTimesUp {} {
global KAOSAnswers KAOSAllAnswered KAOSRoundOver KAOSNumAnswered KAOSAnswerCount KAOSQuestionTimer KAOSAdTimer
if {$KAOSAllAnswered == 1} { return 1}
set KAOSRoundOver 1
set kaosmissed "[kcg] Time's Up! \003 "
append KMissed "\00304Bilemediğiniz Cevaplar\00314: \00312"
set KAnswersRemaining [expr ($KAOSAnswerCount - $KAOSNumAnswered)]
set kcount 0
foreach z [array names KAOSAnswers] {
if {[lindex $KAOSAnswers($z) 0] == "#"} {
append KMissed "\00312[lrange $KAOSAnswers($z) 1 end]"
incr kcount
if {$kcount < $KAnswersRemaining} {append KMissed " \00314| "}
}
}
kaosmsg "$KMissed\003"
KAOS_ShowResults
if {$KAOSNumAnswered > 0} {
kaosmsg "\00303 Bilinen Cevap Sayısı\00314: \00304 Oyunda $KAOSNumAnswered \00310Toplam Cevap Sayısı\00314: \00304 Oyunda $KAOSAnswerCount\00314 ! \003"
} {
kaosmsg "[kaos] \00304Biraz Parmaklarınızı Çalıştırın! \00310Bir Sonraki Soru İçin Hazır Olun\00314. \003"
}
set KAOSAdTimer [utimer 10 KAOS_ShowAd]
set KAOSQuestionTimer [utimer 20 KAOSAskQuestion]
}
#
# All Answers Gotten, Next Question
#
proc KAOS_Recycle {} {
global KAOSAnswers KAOSNumAnswered KAOSQuestionTimer KAOSAdTimer
catch {killutimer $KAOSQuestionTimer}
if [info exists KAOSAnswers] {unset KAOSAnswers}
set KAOSAdTimer [utimer 10 KAOS_ShowAd]
set KAOSQuestion ""
set KAOSNumAnswered 0
set KAOSQuestionTimer [utimer 20 KAOSAskQuestion]
}
#
# Total Answers and Points
#
proc KAOS_ShowResults {} {
global KAOSAnswers KAOSPointsPerAnswer KAOSPointsName KAOSScore KAOSAllAnswered KAOSLastGuesser
set NickCounter 0
set KAOSCounter 0
if {$KAOSAllAnswered == 1} {
set KAOSBonus [expr $KAOSPointsPerAnswer *10]
kaosmsg "[knikclr $KAOSLastGuesser]\00303 Bütün Cevapları Bildiği İçin \00304$KAOSBonus \00312Bonus Puan'ı \00303Kazandı\00314!!!"
set KNickTotals($KAOSLastGuesser) $KAOSBonus
set KNickList($NickCounter) $KAOSLastGuesser
incr NickCounter
}
foreach z [array names KAOSAnswers] {
if {[lindex $KAOSAnswers($z) 0] != "#"} {
set cnick [lindex $KAOSAnswers($z) 0]
if {[info exists KNickTotals($cnick)]} {
incr KNickTotals($cnick) $KAOSPointsPerAnswer
} {
set KNickTotals($cnick) $KAOSPointsPerAnswer
set KNickList($NickCounter) $cnick
incr NickCounter
}
incr KAOSCounter
}
}
if {$KAOSCounter > 0} {
set ncount 0
set nicktotal "\00310Bu Raund'da "
while {$ncount < $NickCounter} {
set cnick $KNickList($ncount)
if {[info exists KAOSScore($cnick)]} {
incr KAOSScore($cnick) $KNickTotals($cnick)
} {
set KAOSScore($cnick) $KNickTotals($cnick)
}
append nicktotal "\00312$cnick \00304 Ek $KNickTotals($cnick) \00310$KAOSPointsName Aldı\00314."
incr ncount
}
kaosmsg $nicktotal
write_KAOSScore
}
}
#
# Read Scores
#
proc read_KAOSScore { } {
global KAOSScore KAOSScoreFile
if [info exists KAOSScore] { unset KAOSScore }
if {[file exists $KAOSScoreFile]} {
set f [open $KAOSScoreFile r]
while {[gets $f s] != -1} {
set KAOSScore([lindex $s 0]) [lindex $s 1]
}
close $f
} {
set f [open $KAOSScoreFile w]
puts $f "Nobody 0"
close $f
}
}
#
# Write Scores
#
proc write_KAOSScore {} {
global KAOSScore KAOSScoreFile
set f [open $KAOSScoreFile w]
foreach s [lsort -decreasing -command sort_KAOSScore [array names KAOSScore]] {
puts $f "$s $KAOSScore($s)"
}
close $f
}
#
# Score Sorting
#
proc sort_KAOSScore {s1 s2} {
global KAOSScore
if {$KAOSScore($s1) > $KAOSScore($s2)} {return 1}
if {$KAOSScore($s1) < $KAOSScore($s2)} {return -1}
if {$KAOSScore($s1) == $KAOSScore($s2)} {return 0}
}
#
# Add Question Number To Asked File
#
proc KAOS_AddAsked {KQnum} {
global KAOSAsked KAOSAskedFile
set f [open $KAOSAskedFile a]
puts $f $KQnum
close $f
lappend KAOSAsked $KQnum
}
#
# Parse Asked Questions
#
proc KAOS_ReadAskedFile {} {
global KAOSAsked KAOSAskedFile
set KAsked 0
set KAOSAsked ""
if {![file exists $KAOSAskedFile]} {
set f [open $KAOSAskedFile w]
} {
set f [open $KAOSAskedFile r]
while {[gets $f KQnum] != -1} {
lappend KAOSAsked "$KQnum"
incr KAsked
}
}
close $f
return $KAsked
}
#
# Reset Asked File
#
proc KAOS_ResetAsked {} {
global KAOSAskedFile KAOSAsked
set f [open $KAOSAskedFile w]
puts $f "0"
close $f
set KAOSAsked ""
}
#
# Read Question File
#
proc KAOS_ReadQuestionFile {} {
global KAOSQuestionFile KAOSQuestions
set KQuestions 0
set f [open $KAOSQuestionFile r]
while {[gets $f q] != -1} {
set KAOSQuestions($KQuestions) $q
incr KQuestions
}
close $f
return $KQuestions
}
#
# Show Asked
#
proc KAOS_ShowAsked {nick uhost hand chan args} {
global KAOSQCount KAOSAsked KAOSQuestions
set KAOSStatsAsked [llength $KAOSAsked]
set KAOSStatsUnasked [expr ($KAOSQCount - $KAOSStatsAsked)]
kaosmsg "[kaos] \00312Toplam Soru\00314: \00304$KAOSQCount \00312Sorulan Soru\00314: \00304$KAOSStatsAsked \00312Kalan Soru\00314: \00304$KAOSStatsUnasked \003"
}
#
# Repeat Question
#
proc KAOS_Repeat {nick uhost hand chan args} {
global KAOSChannel KAOSQuestion KAOSRunning KAOSQNumber KAOSAllAnswered
global KAOSPointsName
if {($chan != $KAOSChannel)||($KAOSRunning != 1)} {return}
if {$KAOSAllAnswered == 1} {return }
kaosmsg "\00303No:[format "%04d" $KAOSQNumber] \00302 $KAOSQuestion \003"
}
#
# Display User's Score
#
proc KAOSPlayerScore {nick uhost hand chan args} {
global KAOSChannel KAOSScoreFile KAOSPointsName
if {$chan != $KAOSChannel} {return}
regsub -all \[`,.!{}] $args "" args
if {[string length $args] == 0} {set args $nick}
set scorer [string tolower $args]
set kflag 0
set f [open $KAOSScoreFile r]
while {[gets $f sc] != -1} {
set cnick [string tolower [lindex $sc 0]]
if {$cnick == $scorer} {
kaosmsg "\00312[lindex $sc 0]\00314: \00304[lindex $sc 1] \00312Puan'ın Var\00314. \003"
set kflag 1
}
}
if {$kflag == 0} {kaosmsg "\00312$scorer \00314: \00304Hiç Puan'ın Yok\00314. \003"}
close $f
}
#
# Display Top 10 Scores To A Player
#
proc KAOSTop10 {nick uhost hand chan args} {
global KAOSChannel KAOSScoreFile KAOSPointsName
if {$chan != $KAOSChannel} {return}
set KWinners "CroAtoN Oyun \00304Top10 \00312Puanları\00314: "
set f [open $KAOSScoreFile r]
for { set s 0 } { $s < 10 } { incr s } {
gets $f KAOSTotals
if {[lindex $KAOSTotals 1] > 0} {
append KWinners "\00304 #[expr $s +1] \00312 [lindex $KAOSTotals 0] [lindex $KAOSTotals 1] "
} {
append KWinners "\00304 #[expr $s +1] \00312 Oyuncu 0 "
}
}
kaosmsg "$KWinners"
close $f
}
#
# Last Month's Top 3
#
proc KAOSLastMonthTop3 {nick uhost hand chan args} {
global KAOSChannel KAOSLastMonthScores
if {$chan != $KAOSChannel} {return}
if [info exists KAOSLastMonthScores] {
set KWinners "CroAtoN Oyun \00312Geçen Ay'ın \00304Top 3'ü "
for { set s 0} { $s < 3 } { incr s} {
append KWinners "\00304 #[expr $s +1] \00312 $KAOSLastMonthScores($s) "
}
kaosmsg "$KWinners"
}
}
#
# Read Config File
#
proc KAOS_ReadCFG {} {
global KAOSCFGFile KAOSChannel KAOSAutoStart KAOSScoreFile KAOSAskedFile KAOSQuestionFile KAOSLastMonthScores KAOSPointsName KAOSAd
if {[file exist $KAOSCFGFile]} {
set f [open $KAOSCFGFile r]
while {[gets $f s] != -1} {
set kkey [string tolower [lindex [split $s "="] 0]]
set kval [lindex [split $s "="] 1]
switch $kkey {
points { set KAOSPointsName $kval }
channel { set KAOSChannel $kval }
autostart { set KAOSAutoStart $kval }
scorefile { set KAOSScoreFile $kval }
askedfile { set KAOSAskedFile $kval }
kaosfile { set KAOSQuestionFile $kval }
ad1 { set KAOSAd(0) $kval }
ad2 { set KAOSAd(1) $kval }
ad3 { set KAOSAd(2) $kval }
lastmonth1 { set KAOSLastMonthScores(0) $kval }
lastmonth2 { set KAOSLastMonthScores(1) $kval }
lastmonth3 { set KAOSLastMonthScores(2) $kval }
}
}
close $f
if {($KAOSAutoStart < 0)||($KAOSAutoStart > 1)} {set KAOSAutoStart 1}
return
}
kaoslog "KAOS" "Config file $KAOSCFGFile not found... using defaults"
}
#
# Write Config File
#
proc KAOS_WriteCFG {} {
global KAOSCFGFile KAOSChannel KAOSAutoStart KAOSScoreFile KAOSAskedFile KAOSQuestionFile KAOSLastMonthScores KAOSPointsName KAOSAd
set f [open $KAOSCFGFile w]
puts $f "# This file is automatically overwritten"
puts $f "Points=$KAOSPointsName"
puts $f "Channel=$KAOSChannel"
puts $f "AutoStart=$KAOSAutoStart"
puts $f "ScoreFile=$KAOSScoreFile"
puts $f "AskedFile=$KAOSAskedFile"
puts $f "KAOSFile=$KAOSQuestionFile"
puts $f "LastMonth1=$KAOSLastMonthScores(0)"
puts $f "LastMonth2=$KAOSLastMonthScores(1)"
puts $f "LastMonth3=$KAOSLastMonthScores(2)"
puts $f "Ad1=$KAOSAd(0)"
puts $f "Ad2=$KAOSAd(1)"
puts $f "Ad3=$KAOSAd(2)"
close $f
}
#
# Clear Month's Top 10
#
proc KAOS_NewMonth {min hour day month year} {
global KAOSScoreFile KAOSScore KAOSLastMonthScores
set cmonth [expr $month +1]
set lmonth [KAOSLastMonthName $cmonth]
kaosmsg "[kaos] \00305Ay'lık Skorlar Sıfırlandı\00314. \003"
set KAOSMonthFileName "$KAOSScoreFile.$lmonth"
set f [open $KAOSMonthFileName w]
set s 0
foreach n [lsort -decreasing -command sort_KAOSScore [array names KAOSScore]] {
puts $f "$n $KAOSScore($n)"
if {$s < 3} {
if {$KAOSScore($n) > 0} {
set KAOSLastMonthScores($s) "$n $KAOSScore($n)"
} {
set KAOSLastMonthScores($s) "Nobody 0"
}
}
incr s
}
close $f
KAOS_WriteCFG
if [info exists KAOSScore] {unset KAOSScore}
set f [open $KAOSScoreFile w]
puts $f "Nobody 0"
close $f
putcmdlog "\[KAOS\] Cleared Monthly Top10 Scores: $KAOSMonthFileName"
}
#
# Command Help
#
proc KAOSCmds {nick uhost hand chan args} {
global KAOSChannel
if {$chan != $KAOSChannel} {return}
kaosntc $nick "Oyun'un Komutları: !eskitop3 |!top10 | !skor \[nick\] | !tekrarla | !soru"
}
#
# Color Routines
#
proc kcb {} {
return "\0038,2"
}
proc kcg {} {
return "\0030,3"
}
proc kcr {} {
return "\0030,4"
}
proc kcm {} {
return "\0030,6"
}
proc kcc {} {
return "\0030,10"
}
proc kcs {} {
return ""
}
proc kaos {} {
return "CroAtoN Oyun"
}
# return "\0030,12"
# Channel Message
proc kaosmsg {what} {
global KAOSChannel
putquick "PRIVMSG $KAOSChannel :$what"
}
# Notice Message
proc kaosntc {who what} {
putquick "NOTICE $who :$what"
}
# Command Log
proc kaoslog {who what} {
putcmdlog "\[$who\] $what"
}
# Name Of Last Month
proc KAOSLastMonthName {month} {
switch $month {
1 {return "Aralık"}
2 {return "Ocak"}
3 {return "Şubat"}
4 {return "Mart"}
5 {return "Nisan"}
6 {return "Mayıs"}
7 {return "Haziran"}
8 {return "Temmuz"}
9 {return "Ağustos"}
10 {return "Eylül"}
11 {return "Ekim"}
12 {return "Kasım"}
default {return "???"}
}
}
# Assign Nickname Color
proc knikclr {nick} {
set nicklen [strlen $nick]
set nicktot 0
set c 0
while {$c < $nicklen} {
binary scan [string range $nick $c $c] c nv
incr nicktot [expr $nv -32]
incr c
}
set nickclr [expr $nicktot %13]
switch $nickclr {
0 {set nickclr 10}
1 {set nickclr 11}
2 {set nickclr 12}
5 {set nickclr 13}
}
set nik [format "%02d" $nickclr]
return "\003$nik$nick"
}
#
# Show Ad
#
proc KAOS_ShowAd {} {
global KAOSAdNumber KAOSAd botnick KAOSChannel
switch $KAOSAdNumber {
0 { kaosmsg "$KAOSAd(0) \003" }
1 { KAOSTop10 $botnick none none $KAOSChannel none }
2 { kaosmsg "$KAOSAd(1) \003" }
3 { KAOSLastMonthTop3 $botnick none none $KAOSChannel none }
4 { kaosmsg "$KAOSAd(2) \003" }
}
incr KAOSAdNumber
if {$KAOSAdNumber > 4} {set KAOSAdNumber 0}
}
#
# Rehash KAOS Config
#
proc dcc_kaosrehash {hand idx arg} {
global KAOSQCount
putcmdlog "#$hand# Rehashing KAOS config"
KAOS_ReadCFG
set KAOSQCount [KAOS_ReadQuestionFile]
if {$KAOSQCount < 2} {
kaoslog "KAOS" "Not Enough Questions in Question File $KAOSQuestionFile"
return 0
}
set KAOSAskedFileLen [KAOS_ReadAskedFile]
if {$KAOSAskedFileLen >= $KAOSQCount} {
kaoslog "KAOS" "Asked file out of sync with question database: resetting"
KAOS_ResetAsked
return 0
}
kaoslog "KAOS" "Questions:$KAOSQCount Asked:$KAOSAskedFileLen Remaining:[expr ($KAOSQCount - $KAOSAskedFileLen)]"
}
#
# Show Current Answers
#
proc dcc_kaosanswer {hand idx arg} {
global KAOSAnswers
set ans ""
foreach z [array names KAOSAnswers] {
if {[lindex $KAOSAnswers($z) 0] == "#"} {
append ans "[lrange $KAOSAnswers($z) 1 end] | "
}
}
kaoslog "KAOS" $ans
}
#
# Reset Asked File
#
proc dcc_kaosresetasked {hand idx arg} {
KAOS_ResetAsked
kaoslog "KAOS" "#$hand# Reset Asked File"
}
#
# Show Asked
#
proc dcc_kaosshowasked {hand idx arg} {
global KAOSQCount KAOSAsked KAOSQuestions
set KAOSStatsAsked [llength $KAOSAsked]
set KAOSStatsUnasked [expr ($KAOSQCount - $KAOSStatsAsked)]
kaoslog "KAOS" "Total:$KAOSQCount Asked:$KAOSStatsAsked Remaining:$KAOSStatsUnasked"
}
#
# Force A Question
#
proc dcc_kaosforce {hand idx arg} {
global KAOSRunning KAOSMarker KAOSForced KAOSForcedQuestion
if {$KAOSRunning != 1} {return}
regsub -all \[`,.!{}] $arg "" arg
if {$arg == ""} {return}
set KAOSMarkerIDX [string first $KAOSMarker $arg]
if {$KAOSMarkerIDX < 2} {
kaoslog "KAOS" "Malformed question: Format: Question*Answer1*Answer2..."
return
}
set KAOSForcedQuestion $arg
set KAOSForced 1
kaoslog "KAOS" "Forcing A Question Next Round"
}
KAOS_ReadCFG
putcmdlog "Oyun Yüklendi $KAOSVersion by CroAtoN"
equinoxan bunu beğendi.

Çevrimdışı
   
  Alıntı

IRCForumlari.NET Reklamlar
Alt 26 Aralık 2007, 03:24   #2

TravoLta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 05 Eylül 2007
Mesajlar: 37
Konuları: 8
WEB Sitesi: www.yazgulu.com
IRC Sunucusu:
Facebook:
Twitter:
İlgi Alanı:
Aldığı Beğeni: 1
Verdiği Beğeni: 0
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
IF Puanı: 0
Cevap: Bulmaca Oyunu TCL

Kullanıcılara ait mesajları görebilmeniz için üye olmalısınız. Üye olmak için lütfen tıklayın!


Çevrimdışı
   
  Alıntı

Alt 26 Aralık 2007, 03:25   #3

TravoLta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 05 Eylül 2007
Mesajlar: 37
Konuları: 8
WEB Sitesi: www.yazgulu.com
IRC Sunucusu:
Facebook:
Twitter:
İlgi Alanı:
Aldığı Beğeni: 1
Verdiği Beğeni: 0
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
IF Puanı: 0
Cevap: Bulmaca Oyunu TCL

Kullanıcılara ait mesajları görebilmeniz için üye olmalısınız. Üye olmak için lütfen tıklayın!


Çevrimdışı
   
  Alıntı

Alt 26 Aralık 2007, 10:41   #4

nafri123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 31 Mart 2006
Mesajlar: 4
Konuları: 1
WEB Sitesi:
IRC Sunucusu:
Facebook:
Twitter:
İlgi Alanı:
Aldığı Beğeni: 0
Verdiği Beğeni: 0
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
IF Puanı: 0
Yanıt: Bulmaca Oyunu TCL

Kullanıcılara ait mesajları görebilmeniz için üye olmalısınız. Üye olmak için lütfen tıklayın!


Çevrimdışı
   
  Alıntı

Alt 27 Aralık 2007, 17:34   #5
txf

txf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25 Şubat 2007
Mesajlar: 308
Konuları: 27
WEB Sitesi: www.TRmirc.Com www.KATILSANA.Com
IRC Sunucusu:
Facebook:
Twitter:
İlgi Alanı:
Aldığı Beğeni: 2
Verdiği Beğeni: 0
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
IF Puanı: 167
DB Şeklinde

Kullanıcılara ait mesajları görebilmeniz için üye olmalısınız. Üye olmak için lütfen tıklayın!

__________________

To view links or images in signatures your post count must be 20 or greater. You currently have 0 posts.

Çevrimdışı
   
  Alıntı

Alt 29 Aralık 2007, 03:05   #6

TravoLta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 05 Eylül 2007
Mesajlar: 37
Konuları: 8
WEB Sitesi: www.yazgulu.com
IRC Sunucusu:
Facebook:
Twitter:
İlgi Alanı:
Aldığı Beğeni: 1
Verdiği Beğeni: 0
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
IF Puanı: 0
Cevap: Bulmaca Oyunu TCL

Kullanıcılara ait mesajları görebilmeniz için üye olmalısınız. Üye olmak için lütfen tıklayın!


Çevrimdışı
   
  Alıntı

Alt 29 Aralık 2007, 03:17   #7
txf

txf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25 Şubat 2007
Mesajlar: 308
Konuları: 27
WEB Sitesi: www.TRmirc.Com www.KATILSANA.Com
IRC Sunucusu:
Facebook:
Twitter:
İlgi Alanı:
Aldığı Beğeni: 2
Verdiği Beğeni: 0
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
IF Puanı: 167
Bulmaca Oyunu TCL

Kullanıcılara ait mesajları görebilmeniz için üye olmalısınız. Üye olmak için lütfen tıklayın!

__________________

To view links or images in signatures your post count must be 20 or greater. You currently have 0 posts.

Çevrimdışı
   
  Alıntı


Yeni Konu   Cevap Yaz

Etiketler
tcl, oyunu, bulmaca

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.ircforumlari.net/eggdrop-neostats-bnc-vb/45369-bulmaca-oyunu-tcl.html
Konuyu Başlatan For Type Tarih
Live Mobile Search This thread Refback 06 Ocak 2012 11:54cesme escort fethiye escort kemer escort kusadasi escort marmaris escort adapazari escort afyon escort agva escort akcay escort aksaray escort alanya escort amasya escort aydin escort ayvalik escort balikesir escort yozgat escort


LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks