IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
14Beğeni(ler)
  • 5 Post By Slipknot
  • 3 Post By Ezgi
  • 2 Post By GNU
  • 1 Post By ELa__
  • 1 Post By Ezgi
  • 1 Post By yaSmin
  • 1 Post By Deep

Yeni Konu aç Konu Kapatılmıştır
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07 Ocak 2016, 00:25   #1
Çevrimiçi
TRSohbet.Com / #Help - Ocak Ayının Polemik Konusu


sohbet


~~ TRSohbet.COM / #Help Departmanı Kadrosu ~~

Help Koordinatörü
Ruhsar
Genel Sorumlu Biricik
HELP YÖNETİM BİRİMİ
Müfettiş (Kıdem II) -
Müfettiş (Kıdem I) -
İdari Sorumlu (Kıdem III) Eis
İdari Sorumlu (Kıdem II) EasterneR
İdari Sorumlu (Kıdem I) Slipknot
Eğitim Sorumlusu (Kıdem III) Eos
Eğitim Sorumlusu (Kıdem II) -
Eğitim Sorumlusu (Kıdem I) aLy
HELP TEMEL BİRİM
Ekip Lideri haktan
İstihbarat yetkilisi Corpse
Yardım ve Eğitim Görevlisi Numune Shon Ruya Prometheus
Yardım Görevlisi (Kıdem IV) MaNNaK SosyopatqirL
Yardım Görevlisi (Kıdem III) Hades EFE
Yardım Görevlisi (Kıdem II) Bran Azap
Ru|-|SuZ
Yardım Görevlisi (Kıdem I) EmRee FaCia Tumce Anaxagoras aySira Steven Paradox
Çaylak Helper AsiprenS
Stajyer Helper Sapphire
Helper Aday BuLuT hira3838 iLker TeRy Csr
Misafir Helper Fromhell Kursad

YETKİ SİSTEMİ

HelpTeam yeni yetki sistemine göre kendi içinde aşağıda gösterildiği şekilde 2 birime ve 4 komiteye ayrılmıştır.

|-A TEMEL BİRİM
|--a Ekip Komitesi
|---B YÖNETİM BİRİMİ
|----b Eğitim Komitesi
|-----c İdari Komite
|------d Denetim Komitesi

Üstteki şemada yukarıdan aşağı gidildikçe ekip içerisindeki kıdem sorumluluk ve yetki artmaktadır.
Yetki seviyeleri içinde belirtilen herbir kıdem kişinin üstlüğünü (bilgi tecrübe olgunluk eskilik) simgelemektedir.

A. TEMEL BİRİM
Temel birim erişim (access) yetkisi 1 ile 9 arasında olan üyelerden oluşmaktadır. Kendi içerisinde "Ekip Komitesi" olarak isimlendirilen komiteyi barındırır.

a) Ekip Komitesi
Ekip komitesi HelpTeam içerisindeki başlangıç komitesidir.
Ekibe yeni katılan ve yeni katılmış üyeler zamanla kıdem ve tecrübe kazanarak yetki ve sorumluluklarını aldıkları terfiler ile bu komite içerisinde arttırırlar.
Ekip komitesi aşağıdaki 9 yetki seviyesinden oluşmaktadır:

1. % Stajyer:
- Tanım: Ekibe yeni katılanlar için başlangıç seviyesidir. Stajyer olarak başlayan kişiler "Helper" değil "Helper aday adayı" olurlar.

- Bilgi: Eklendiği tarihten itibaren 3 günlük bir deneme süresinden geçerler. Deneme süresinde bir stajyerden istenen; öğrenmeye istekli çabuk öğrenen ve öğrendiğini uygulama beceresine sahip ekibe pozitif değerler katma amacında olan ve online süresi yüksek bir profil çizmesidir. 3 günlük deneme süreci sonrasında hocaları tarafından uygun görüldüğü takdirde Stajyer Çaylak olarak terfi alır. Performansı yetersiz bulunursa ekipteki görevine son verilir.

Görev: #Help odaklı çalışırlar. Günlük eğitimlere katılmaları zorunludur.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff

2. % Çaylak:

- Tanım: Stajyerlik döneminden sonra ekibe "Helper adayı" olarak katılmaya hak kazanmış kişilerin bulunduğu seviyedir.

- Bilgi: 4 günlük gözlem sürecinden geçerler. Bir çaylaktan 4 günlük gözlem süreci süresinde beklenen stajyerlik döneminde öğrendiği bilgilerle yeni öğreneceği bilgileri birleştirip hocalarına HelpTeam'in işleyişi ve kuralları hakkında gerekli bilince sahip olduklarını ispat eden bir profil çizmeleridir.

- Görev: #Help odaklı çalışırlar. Günlük eğitimlere katılmaları zorunludur.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff

3. @ Yardım Görevlisi (Kıdem I-IV):

- Tanım: Stajyerlik ve çaylaklık dönemlerini başarı ile tamamlayan üyelerin "Helper" olmaya hak kazandıkları ekip komitesinin temel seviyesidir.

- Bilgi: Bu yetki seviyesi kendi içerisinde Kıdem I Kıdem II Kıdem III ve Kıdem IV olmak üzere dörde ayrılır.

- Görev:
-- #Help odaklı çalışırlar. Günlük eğitimlere katılmaları zorunludur.
-- Stajyer ve Çaylak olanlara bilgi ve tecrübe kazanmaları konusunda yardımcı olur.

- Açıklama: Kıdem IV yetkisine sahip Yardım Görevlisi kendisine herhangi bir Eğitim Sorumlusu tarafından görev verildiği takdirde eğitim olduğu günlerde eğitim verme hakkına sahiptir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff

7. @ Yardım ve Eğitim Görevlisi (Kıdem V):

- Tanım: Yardım Görevlisi olan kişilerin hocaları tarafından eğitim vermek için yeterli bilgiye sahip oldukları takdir edildiğinde aldıkları seviyedir.

- Görev:

-- #Help ve #helpstaff odaklı çalışırlar.
-- Helper Helper adayı ve Helper aday adayı seviyelerini gözlemleyip eksik oldukları konularda destek verirler.
-Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen

8. @ İstihbarat Yetkilisi (Kıdem VI):

- Tanım: Ekip komitesinin en önemli 2. seviyesidir. HelpTeam'in sunucu geneliyle olan iç ve dış bağlantılarını kuran ekibe gerekli tüm istihbaratı toplayan kişiler bu yetki seviyesinde bulunurlar.

- Bilgi:

-- Sınav yapma yetkisine sahip olduğu için HTYS üzerinden Stajyer ekleme yetkisine de sahiptir.
-- Stajyer eklerken onay alması gereken yönetici sayısı 3'tür. O anda yeterli sayıda online yönetici yoksa 1 yönetici onayı da yeterlidir.

- Görev:

-- Ekip içi ve sunucu genelinde HelpTeam hakkında genel nabzı tutar olumlu/olumsuz hertürlü görüş ve eleştiriyi toplar.
-- En önemli görevi sunucu genelindeki kanallarda online süresi yüksek Helper olmaya yatkın kişileri tespit edip bu kişilere HelpTeam hakkında bilgi verip sınava olmaları yönünde ikna etmesidir.
-- Yönetim Birimi'nde online olan yetkili veya Ekip Lideri olmadığı zaman tespit ettiği Helper olmaya yatkın kişileri sınav yapar.
-- Topladığı hertürlü bilgiyi bir üstü olan Ekip Lideri'ne bildirir Ekip Lideri'nin alt seviyeler ile iletişimini sağlar.
-- Yukarıdaki görev doğrultusunda Ekip Komitesi içerisindeki şikayetleri ve problemleri dinleyip bunları Ekip Lideri'ne iletir.
-- Eklediği kişileri ELV'ye kayıt eder.

-Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpstaff #egitmen #helpsinav

9. @ Ekip Lideri (Kıdem VII):

- Tanım: Ekip Komitesi'nin en önemli seviyesidir. Temel Birim ile Yönetim Birimi arasındaki köprüdür.

- Bilgi:

-- Sınav yapma HTYS üzerinden Stajyer/Çaylak ekleme yetkisine sahiptir.
-- Stajyer/Çaylak eklerken onay almaları gereken yönetici sayısı 2'dir. O anda yeterli sayıda online yönetici yoksa 1 yönetici onayı da yeterlidir.

- Görev:

-- Ekip Komitesi'nin düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli bütün işlemleri yapmakla yükümlüdür.
-- İsithbarat Yetkilisi'nden düzenli olarak rapor istemeli ve aldığı raporlardan gerekli gördüklerini Yönetim Birimi'ndeki İdari Sorumlu'ya iletmelidir.
-- Aldığı raporlar doğrultusunda ekip içerisindeki problemleri çözmekle yükümlüdür. Çözemediği problemleri İdari Sorumlu'ya iletmelidir.
-- Eklediği kişileri ELV'ye kayıt eder.
-- Önemli görevlerinden biri de ekip üyelerinin kurallara uyup uymadığını denetlemektir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen #helpsinav

B. YÖNETİM BİRİMİ

Yönetim birimi erişim (access) yetkisi 10 ile 18 arasında olan üyelerden oluşmaktadır. Kendi içerisinde "Eğitim Komitesi" "İdari Komite" ve "Denetim Komitesi" olarak isimlendirilen komiteleri barındırır.

b) Eğitim Komitesi
Eğitim Komitesi HelpTeam içerisindeki yönetim başlangıç komitesidir. "Eğitim Sorumlusu" adı verilen yetki seviyesinden oluşmaktadır.

10. Eğitim Sorumlusu (Kıdem I-III):

- Tanım: Eğitim Komitesi içerisindeki tek yetki seviyesidir.

- Bilgi:
-- Bu yetki seviyesi kendi içerisinde Kıdem I Kıdem II ve Kıdem III olmak üzere üçe ayrılır.
-- Eğitim verme sınav yapma ve ACC-CHANGE yetkisi bulunmaktadır.
-- Kendi kararı doğrultusunda onay gerekmeksizin Stajyer/Çaylak ekleyebilir.
-- Maksimum ekleme/silme yapabileceği erişim seviyesi: 7
-- 3-7 yetki seviyelerinde access işlemleri yaparken en az 2 İdari Sorumlu onayı alması gerekmektedir. O anda yeterli sayıda online İdari Sorumlu yoksa 1 onay da yeterlidir.

- Görev:

-- En önemli görevleri İstihbarat Yetkilileri ile uyumlu olarak çalışıp sunucu içerisinden ekibe yeni kişiler katmaktır ve bu kişileri eğitmektir.
-- Ekibe yeni katılan üyelerin hertürlü oryantasyonunu (kural sistem alias) sağlar.
-- Terfi alan kişileri yeni yetki seviyeleri hakkında bilgilendirir.
-- Önemli görevlerinden biri de Stajyer konumundaki başarılı üyelerin Çaylak ve Yardım Görevlisi Kıdem I olma yolundaki terfilerini zamanında yapmaktır.
-- Yetkisi düşürülen kişilere yetkilerinin neden düşürüldüğü hakkında bilgi verir.
-- #Helpegitim ve #helpstaff ağırlıklı çalışıp ekip içerisindeki bilgi seviyesini her zaman yeni konularla pekiştirip arttırmaya çalışır.
-- Ekipteki üyelerin eksik oldukları konuları tespit edip bu konularda eğitimler düzenler.
-- Kullanıcılara yönelik eğitimler düzenler.
-- Erişim değişikliklerini ELV'ye kayıt eder. ELV kaydı hakkında İstihbarat Yetkilisi ve Ekip Lideri'ni denetler.
-- Günlük eğitim programlarını ve eğitim verilecek olan konuyu DİREKT olarak Genel Sorumlu'lara ve Koordinatör'e MEMO atarak iletir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #egitmen #helpsinav #helpsop

c) İdari Komite
İdari Komite HelpTeam içerisindeki idari işlerin yürütüldüğü komitedir. "İdari Sorumlu" adı verilen yetki seviyesinden oluşmaktadır.

13. İdari Sorumlu (Kıdem I-III):

- Tanım: İdari Komite içerisindeki tek yetki seviyesidir.

- Bilgi:

-- Bu yetki seviyesi kendi içerisinde Kıdem I Kıdem II ve Kıdem III olmak üzere üçe ayrılır.
-- Eğitim verme sınav yapma ve ACC-CHANGE yetkisi bulunmaktadır.
-- Maksimum ekleme/silme yapabileceği erişim seviyesi: 12
-- 1-7 arasındaki access işlemlerini onay gerekmeksizin yapabilir.
-- 8 ve 9 yetki seviyeleri üzerinde yapacağı access işlemleri için en az 1 Müfettiş onayı alması gerekmektedir. (Yeterli sayıda online Müfettiş yoksa işlem yapamaz.)
-- 10-11-12 yetki seviyeleri üzerinde yapacağı access işlemleri için en az 1 Müfettiş ve en az 1 Genel Sorumlu onayı alması gerekmektedir. (Yeterli sayıda online Müfettiş veya Genel Sorumlu yoksa işlem yapamaz.)

- Görev:

-- Eğitimleri sınavları istihbaratları takip edip ekibin düzenli olarak işlemesi için gerekli hertürlü idari işlemden sorumludur.
-- İstihbarat Yetkilisi ve Ekip Lideri'nden periyodik olarak ekipteki son durum ve haberler hakkında rapor ister. Bu raporlarla ilgili gerekli işlemleri yapar ve Müfettiş'leri bilgilendirir.
-- Ekip içerisinde astları tarafından çözülemeyen problemleri çözer.
-- Erişim değişikliklerini ELV'ye kayıt eder.
-- Önemli görevlerinden biri de ekip üyelerinin kurallara uyup uymadığını denetleyip ekip içerisinde kimsenin görev ve sorumluluğunu aksatmadığından emin olmaktır.
-- Bir diğer önemli görevi HelpTeam access listesinde terfileri ve silinmeleri düzenli olarak yapmaktır Eğitim Sorumluları'nı Stajyerler'in terfileri konusunda denetlemektir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen #helpsinav #helpsop

d) Denetim Komitesi
Denetim Komitesi HelpTeam içerisindeki tüm denetim işlerinin yürütüldüğü komitedir. "Müfettiş" ve "Genel Sorumlu" adı verilen yetki seviyelerinden oluşmaktadır.

16. Müfettiş (Kıdem I-II):

- Tanım: Denetim Komitesi içerisindeki temel seviyedir.
- Bilgi:

-- Bu yetki seviyesi kendi içerisinde Kıdem I ve Kıdem II olmak üzere ikiye ayrılır.
-- Eğitim verme sınav yapma ve ACC-CHANGE yetkisi bulunmaktadır.
-- İstediği herhangi bir anda istediği ekip üyesini bilgisini ölçmek için sınav yapabilir.
-- Maksimum ekleme/silme yapabileceği erişim seviyesi: 15
-- 1-12 arasındaki access işlemlerini onay gerekmeksizin yapabilir.
-- 13-14-15 yetki seviyeleri üzerinde yapacağı access işlemleri için bütün Genel Sorumlu'ların ve Koordinatör'ün onayını alması gerekir.

- Görev:

-- Denetim Komitesi hariç bütün komiteleri denetler.
-- Her komite hakkındaki son durumu düzenli olarak gerekli kişilerden rapor alıp Genel Sorumlu'ya periyodik olarak iletmekle yükümlüdür.
-- Verilen eğitimlerin sonucunu ekip üyelerinin tek tek bilgi sevyelerini analiz etmek en önemli görevidir.
-- Ekip içerisinde astları tarafından çözülemeyen problemleri çözer.
-- Erişim değişikliklerini ELV'ye kayıt eder.
-- Önemli görevlerinden biri de ekip üyelerinin kurallara ve görev tanımlarına uyup uymadığını denetlemektir. Her üyenin görevini aksatmadığından emin olmaktır.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen #helpsinav #helpsop

18. Genel Sorumlu:
- Tanım: HelpTeam içerisinde Koordinatör'den sonra en yüksek 2. seviyedir.

- Bilgi:

-- Ekip üzerinde hertürlü yetkiye sahiptir.
-- Maksimum ekleme/silme yapabileceği erişim seviyesi: 17
-- 1-15 arasındaki access işlemlerini onay gerekmeksizin yapabilir.
-- 16 ve 17 yetki seviyeleri üzerinde yapacağı access işlemleri için Koordinatör'ün onayını alması gerekir.
-Görev:
-- Temel Birim ve Yönetim Birimi'nin düzenli olarak işlemesini sağlamakla yükümlüdür.
-- Yukarıda belirtilen görevi doğrultusunda raporlama/eğitim/ELV kayıt/sınav/online saatleri gibi faktörleri yönetmek ve idare etmekle yükümlüdür.
-- Tüm birimlerin ve bu birimler içerisindeki komitelerin durumları hakkında düzenli olarak Koordinatör'e bilgi verir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen #helpsinav #helpsop


--- YETKİ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ ---

Hiyerarşi aşağı doğru gittikçe artmaktadır.

-Stajyer
-- Çaylak
--- Yardım Görevlisi (Kıdem I)
---- Yardım Görevlisi (Kıdem II)
----- Yardım Görevlisi (Kıdem III)
------ Yardım Görevlisi (Kıdem IV)
------- Yardım ve Eğitim Görevlisi (Kıdem V)
-------- İstihbarat Yetkilisi (Kıdem VI)
--------- Ekip Lideri (Kıdem VII)
---------- Eğitim Sorumlusu (Kıdem I)
----------- Eğitim Sorumlusu (Kıdem II)
------------ Eğitim Sorumlusu (Kıdem III)
------------- İdari Sorumlu (Kıdem I)
-------------- İdari Sorumlu (Kıdem II)
--------------- İdari Sorumlu (Kıdem III)
---------------- Müfettiş (Kıdem I)
----------------- Müfettiş (Kıdem II)
------------------ Genel Sorumlu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ATAMA SİSTEMİ

1- TRSohbet-Help BOTU kanala giren kullanıcıya yardım vermesi için o an #he
lp kanalında @ konumundaki Yardım Görevlileri (helperler) arasından bir kişiyi atayacaktır ve yalnızca atanan Yardım Görevlisi ( helper) yardım verecektir.

2- Eğer atanan Yardım Görevlisi atandığı andan itibaren 40 saniye içinde kullanıcıyı karşılamazsa diğer Yardım Görevlilerinden birisi atamaya bakar. Burada ki amaç ise ; #Help kanalında Alias görüntü kirliliğini önlemek ve kullanıcıya tek elden yardım vermektir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SINAV SİSTEMİ


Helper Seçme Sınavı #helpsinav kanalına girip sınav olma talebinde bulunan adaylara kişisel olarak yapılmaktadır.

- Sınav konuları: Unreal3.2.8.1.- SAO IRCd (/helpop) komutları ve SAOServices-1.0.1 (CS NS MS) servis komutları.


- Sınava Katılma Şartları : Nick info bilgileri 3 gün online veya daha fazla olan adaylar #helpsinav haricinde bulundukları tüm kanallardan çıkıp /silence + komutu ile özellerini kapatıp sınav yetkilisinin seslenmesini beklemelidirler.

- Değerlendirme : Sınavda başarılı olan aday öncelikle '' Stajyer Helper '' olarak eklenirler ve 3 günlük online deneme süresinde kadroya katılırlar.

EĞİTİM SİSTEMİ ( OCAK AYI GLOBAL EĞİTİM ÇİZELGESİ )


Tarih: 02/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Helpserv [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: Eis
Yedek Eğitmen: haktan

__________________________________________________ ____________________________
Tarih: 09/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Wildcards [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: EasterneR
Yedek Eğitmen: Eis

__________________________________________________ ____________________________
Tarih: 16/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Nickserv Genel ve Nickserv Set [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: Corpse
Yedek Eğitmen: Slipknot

__________________________________________________ ____________________________
Tarih: 23/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Memoserv Genel ve Memoserv Set [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: haktan
Yedek Eğitmen: Slipknot

__________________________________________________ ____________________________
Tarih: 30/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Chanserv Genel - Acess - Akick [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: aLy
Yedek Eğitmen: Corpse

__________________________________________________ ____________________________
__________________________________________________ _____________

Eğitmenlerin eğitim vereceği başlıca konular:
1) Helpserv
2) Wildcard
3) Nickserv Genel ve Set
4) Memoserv Genel ve Set
5) Chanserv ( access ve akick dahil)
6) Chanserv set
7) Chanserv Levels
8) Helpops
9) Nick Kipleri
10) Kanal Kipleri
11) Bantype (+b) Tipleri ve Parametreleri
12) Chmodef (+f) Kipi ve Parametreleri
13) Kullanıcı Komutları
14) Version
15) Ignore ve Silence
16) List
17) Who Parametreleri
18) Timer
19) Bağlantı Hataları

EĞİTİM PROSESLERİ:
1) Her ay eğitim çizelgemiz bu şekilde bildirilmektedir. Bu listeye bütün eğitmenler riayet etmek zorundadır.
2) Eğitimler gününde (soru-cevap dahil) #Helpegitim kanalında saat 22:00 `da olacaktır.
3) Eğitim çizelgesinde belirlenen asil eğitmenlerin mazeretlerini 1 saat önceden haber vermeleri gerekmektedir. Mazeretleri kabul edilen asil eğitmenlerin yerine yedek eğitmenler eğitime devam edecektir.
4) Nick değişikliği konusunda Biricik ve Eis nickine bildirilmesi gereklidir. Eğitim çizelgesindeki revüze yapılacaktır.
5) Verilen eğitimlerin foruma geçilmesi için eğitmenler tarafından kayıt altına alınması gerekmektedir.
6) Eğitim veya soru-cevaplar için Global mesajların standart olması gereklidir. Bütün eğitmenlere Global mesaj memo olarak gönderilmiştir. Bu mesajı egitim günü hangi egitim verilecekse değiştirip varsa help kanalındaki IRCop'lara yoksa sunucu üzerindeki online IRCop'lara verip eğitimin sunucu üzerinde yayınlanmasını sağlayacaktır.
7) Mazeretsiz eğitime katılmayan eğitmenlerin yetkilerinde düşürülme yapılacaktır.IRCForumlari.Net kullanıcılarına destek,olumlu ve olumsuz tüm mesajlarına teşekkürü bir borç biliriz.
~~ TRSohbet.COM / #Help Departmanı Kadrosu ~~

Help Koordinatörü
Ruhsar
Genel Sorumlu Biricik
HELP YÖNETİM BİRİMİ
Müfettiş (Kıdem II) -
Müfettiş (Kıdem I) -
İdari Sorumlu (Kıdem III) Eis
İdari Sorumlu (Kıdem II) EasterneR
İdari Sorumlu (Kıdem I) Slipknot
Eğitim Sorumlusu (Kıdem III) Eos
Eğitim Sorumlusu (Kıdem II) -
Eğitim Sorumlusu (Kıdem I) aLy
HELP TEMEL BİRİM
Ekip Lideri haktan
İstihbarat yetkilisi Corpse
Yardım ve Eğitim Görevlisi Numune Shon Ruya Prometheus
Yardım Görevlisi (Kıdem IV) MaNNaK SosyopatqirL
Yardım Görevlisi (Kıdem III) Hades EFE
Yardım Görevlisi (Kıdem II) Bran Azap
Ru|-|SuZ
Yardım Görevlisi (Kıdem I) EmRee FaCia Tumce Anaxagoras aySira Steven Paradox
Çaylak Helper AsiprenS
Stajyer Helper Sapphire
Helper Aday BuLuT hira3838 iLker TeRy Csr
Misafir Helper Fromhell Kursad

YETKİ SİSTEMİ

HelpTeam yeni yetki sistemine göre kendi içinde aşağıda gösterildiği şekilde 2 birime ve 4 komiteye ayrılmıştır.

|-A TEMEL BİRİM
|--a Ekip Komitesi
|---B YÖNETİM BİRİMİ
|----b Eğitim Komitesi
|-----c İdari Komite
|------d Denetim Komitesi

Üstteki şemada yukarıdan aşağı gidildikçe ekip içerisindeki kıdem sorumluluk ve yetki artmaktadır.
Yetki seviyeleri içinde belirtilen herbir kıdem kişinin üstlüğünü (bilgi tecrübe olgunluk eskilik) simgelemektedir.

A. TEMEL BİRİM
Temel birim erişim (access) yetkisi 1 ile 9 arasında olan üyelerden oluşmaktadır. Kendi içerisinde "Ekip Komitesi" olarak isimlendirilen komiteyi barındırır.

a) Ekip Komitesi
Ekip komitesi HelpTeam içerisindeki başlangıç komitesidir.
Ekibe yeni katılan ve yeni katılmış üyeler zamanla kıdem ve tecrübe kazanarak yetki ve sorumluluklarını aldıkları terfiler ile bu komite içerisinde arttırırlar.
Ekip komitesi aşağıdaki 9 yetki seviyesinden oluşmaktadır:

1. % Stajyer:
- Tanım: Ekibe yeni katılanlar için başlangıç seviyesidir. Stajyer olarak başlayan kişiler "Helper" değil "Helper aday adayı" olurlar.

- Bilgi: Eklendiği tarihten itibaren 3 günlük bir deneme süresinden geçerler. Deneme süresinde bir stajyerden istenen; öğrenmeye istekli çabuk öğrenen ve öğrendiğini uygulama beceresine sahip ekibe pozitif değerler katma amacında olan ve online süresi yüksek bir profil çizmesidir. 3 günlük deneme süreci sonrasında hocaları tarafından uygun görüldüğü takdirde Stajyer Çaylak olarak terfi alır. Performansı yetersiz bulunursa ekipteki görevine son verilir.

Görev: #Help odaklı çalışırlar. Günlük eğitimlere katılmaları zorunludur.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff

2. % Çaylak:

- Tanım: Stajyerlik döneminden sonra ekibe "Helper adayı" olarak katılmaya hak kazanmış kişilerin bulunduğu seviyedir.

- Bilgi: 4 günlük gözlem sürecinden geçerler. Bir çaylaktan 4 günlük gözlem süreci süresinde beklenen stajyerlik döneminde öğrendiği bilgilerle yeni öğreneceği bilgileri birleştirip hocalarına HelpTeam'in işleyişi ve kuralları hakkında gerekli bilince sahip olduklarını ispat eden bir profil çizmeleridir.

- Görev: #Help odaklı çalışırlar. Günlük eğitimlere katılmaları zorunludur.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff

3. @ Yardım Görevlisi (Kıdem I-IV):

- Tanım: Stajyerlik ve çaylaklık dönemlerini başarı ile tamamlayan üyelerin "Helper" olmaya hak kazandıkları ekip komitesinin temel seviyesidir.

- Bilgi: Bu yetki seviyesi kendi içerisinde Kıdem I Kıdem II Kıdem III ve Kıdem IV olmak üzere dörde ayrılır.

- Görev:
-- #Help odaklı çalışırlar. Günlük eğitimlere katılmaları zorunludur.
-- Stajyer ve Çaylak olanlara bilgi ve tecrübe kazanmaları konusunda yardımcı olur.

- Açıklama: Kıdem IV yetkisine sahip Yardım Görevlisi kendisine herhangi bir Eğitim Sorumlusu tarafından görev verildiği takdirde eğitim olduğu günlerde eğitim verme hakkına sahiptir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff

7. @ Yardım ve Eğitim Görevlisi (Kıdem V):

- Tanım: Yardım Görevlisi olan kişilerin hocaları tarafından eğitim vermek için yeterli bilgiye sahip oldukları takdir edildiğinde aldıkları seviyedir.

- Görev:

-- #Help ve #helpstaff odaklı çalışırlar.
-- Helper Helper adayı ve Helper aday adayı seviyelerini gözlemleyip eksik oldukları konularda destek verirler.
-Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen

8. @ İstihbarat Yetkilisi (Kıdem VI):

- Tanım: Ekip komitesinin en önemli 2. seviyesidir. HelpTeam'in sunucu geneliyle olan iç ve dış bağlantılarını kuran ekibe gerekli tüm istihbaratı toplayan kişiler bu yetki seviyesinde bulunurlar.

- Bilgi:

-- Sınav yapma yetkisine sahip olduğu için HTYS üzerinden Stajyer ekleme yetkisine de sahiptir.
-- Stajyer eklerken onay alması gereken yönetici sayısı 3'tür. O anda yeterli sayıda online yönetici yoksa 1 yönetici onayı da yeterlidir.

- Görev:

-- Ekip içi ve sunucu genelinde HelpTeam hakkında genel nabzı tutar olumlu/olumsuz hertürlü görüş ve eleştiriyi toplar.
-- En önemli görevi sunucu genelindeki kanallarda online süresi yüksek Helper olmaya yatkın kişileri tespit edip bu kişilere HelpTeam hakkında bilgi verip sınava olmaları yönünde ikna etmesidir.
-- Yönetim Birimi'nde online olan yetkili veya Ekip Lideri olmadığı zaman tespit ettiği Helper olmaya yatkın kişileri sınav yapar.
-- Topladığı hertürlü bilgiyi bir üstü olan Ekip Lideri'ne bildirir Ekip Lideri'nin alt seviyeler ile iletişimini sağlar.
-- Yukarıdaki görev doğrultusunda Ekip Komitesi içerisindeki şikayetleri ve problemleri dinleyip bunları Ekip Lideri'ne iletir.
-- Eklediği kişileri ELV'ye kayıt eder.

-Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpstaff #egitmen #helpsinav

9. @ Ekip Lideri (Kıdem VII):

- Tanım: Ekip Komitesi'nin en önemli seviyesidir. Temel Birim ile Yönetim Birimi arasındaki köprüdür.

- Bilgi:

-- Sınav yapma HTYS üzerinden Stajyer/Çaylak ekleme yetkisine sahiptir.
-- Stajyer/Çaylak eklerken onay almaları gereken yönetici sayısı 2'dir. O anda yeterli sayıda online yönetici yoksa 1 yönetici onayı da yeterlidir.

- Görev:

-- Ekip Komitesi'nin düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli bütün işlemleri yapmakla yükümlüdür.
-- İsithbarat Yetkilisi'nden düzenli olarak rapor istemeli ve aldığı raporlardan gerekli gördüklerini Yönetim Birimi'ndeki İdari Sorumlu'ya iletmelidir.
-- Aldığı raporlar doğrultusunda ekip içerisindeki problemleri çözmekle yükümlüdür. Çözemediği problemleri İdari Sorumlu'ya iletmelidir.
-- Eklediği kişileri ELV'ye kayıt eder.
-- Önemli görevlerinden biri de ekip üyelerinin kurallara uyup uymadığını denetlemektir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen #helpsinav

B. YÖNETİM BİRİMİ

Yönetim birimi erişim (access) yetkisi 10 ile 18 arasında olan üyelerden oluşmaktadır. Kendi içerisinde "Eğitim Komitesi" "İdari Komite" ve "Denetim Komitesi" olarak isimlendirilen komiteleri barındırır.

b) Eğitim Komitesi
Eğitim Komitesi HelpTeam içerisindeki yönetim başlangıç komitesidir. "Eğitim Sorumlusu" adı verilen yetki seviyesinden oluşmaktadır.

10. Eğitim Sorumlusu (Kıdem I-III):

- Tanım: Eğitim Komitesi içerisindeki tek yetki seviyesidir.

- Bilgi:
-- Bu yetki seviyesi kendi içerisinde Kıdem I Kıdem II ve Kıdem III olmak üzere üçe ayrılır.
-- Eğitim verme sınav yapma ve ACC-CHANGE yetkisi bulunmaktadır.
-- Kendi kararı doğrultusunda onay gerekmeksizin Stajyer/Çaylak ekleyebilir.
-- Maksimum ekleme/silme yapabileceği erişim seviyesi: 7
-- 3-7 yetki seviyelerinde access işlemleri yaparken en az 2 İdari Sorumlu onayı alması gerekmektedir. O anda yeterli sayıda online İdari Sorumlu yoksa 1 onay da yeterlidir.

- Görev:

-- En önemli görevleri İstihbarat Yetkilileri ile uyumlu olarak çalışıp sunucu içerisinden ekibe yeni kişiler katmaktır ve bu kişileri eğitmektir.
-- Ekibe yeni katılan üyelerin hertürlü oryantasyonunu (kural sistem alias) sağlar.
-- Terfi alan kişileri yeni yetki seviyeleri hakkında bilgilendirir.
-- Önemli görevlerinden biri de Stajyer konumundaki başarılı üyelerin Çaylak ve Yardım Görevlisi Kıdem I olma yolundaki terfilerini zamanında yapmaktır.
-- Yetkisi düşürülen kişilere yetkilerinin neden düşürüldüğü hakkında bilgi verir.
-- #Helpegitim ve #helpstaff ağırlıklı çalışıp ekip içerisindeki bilgi seviyesini her zaman yeni konularla pekiştirip arttırmaya çalışır.
-- Ekipteki üyelerin eksik oldukları konuları tespit edip bu konularda eğitimler düzenler.
-- Kullanıcılara yönelik eğitimler düzenler.
-- Erişim değişikliklerini ELV'ye kayıt eder. ELV kaydı hakkında İstihbarat Yetkilisi ve Ekip Lideri'ni denetler.
-- Günlük eğitim programlarını ve eğitim verilecek olan konuyu DİREKT olarak Genel Sorumlu'lara ve Koordinatör'e MEMO atarak iletir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #egitmen #helpsinav #helpsop

c) İdari Komite
İdari Komite HelpTeam içerisindeki idari işlerin yürütüldüğü komitedir. "İdari Sorumlu" adı verilen yetki seviyesinden oluşmaktadır.

13. İdari Sorumlu (Kıdem I-III):

- Tanım: İdari Komite içerisindeki tek yetki seviyesidir.

- Bilgi:

-- Bu yetki seviyesi kendi içerisinde Kıdem I Kıdem II ve Kıdem III olmak üzere üçe ayrılır.
-- Eğitim verme sınav yapma ve ACC-CHANGE yetkisi bulunmaktadır.
-- Maksimum ekleme/silme yapabileceği erişim seviyesi: 12
-- 1-7 arasındaki access işlemlerini onay gerekmeksizin yapabilir.
-- 8 ve 9 yetki seviyeleri üzerinde yapacağı access işlemleri için en az 1 Müfettiş onayı alması gerekmektedir. (Yeterli sayıda online Müfettiş yoksa işlem yapamaz.)
-- 10-11-12 yetki seviyeleri üzerinde yapacağı access işlemleri için en az 1 Müfettiş ve en az 1 Genel Sorumlu onayı alması gerekmektedir. (Yeterli sayıda online Müfettiş veya Genel Sorumlu yoksa işlem yapamaz.)

- Görev:

-- Eğitimleri sınavları istihbaratları takip edip ekibin düzenli olarak işlemesi için gerekli hertürlü idari işlemden sorumludur.
-- İstihbarat Yetkilisi ve Ekip Lideri'nden periyodik olarak ekipteki son durum ve haberler hakkında rapor ister. Bu raporlarla ilgili gerekli işlemleri yapar ve Müfettiş'leri bilgilendirir.
-- Ekip içerisinde astları tarafından çözülemeyen problemleri çözer.
-- Erişim değişikliklerini ELV'ye kayıt eder.
-- Önemli görevlerinden biri de ekip üyelerinin kurallara uyup uymadığını denetleyip ekip içerisinde kimsenin görev ve sorumluluğunu aksatmadığından emin olmaktır.
-- Bir diğer önemli görevi HelpTeam access listesinde terfileri ve silinmeleri düzenli olarak yapmaktır Eğitim Sorumluları'nı Stajyerler'in terfileri konusunda denetlemektir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen #helpsinav #helpsop

d) Denetim Komitesi
Denetim Komitesi HelpTeam içerisindeki tüm denetim işlerinin yürütüldüğü komitedir. "Müfettiş" ve "Genel Sorumlu" adı verilen yetki seviyelerinden oluşmaktadır.

16. Müfettiş (Kıdem I-II):

- Tanım: Denetim Komitesi içerisindeki temel seviyedir.
- Bilgi:

-- Bu yetki seviyesi kendi içerisinde Kıdem I ve Kıdem II olmak üzere ikiye ayrılır.
-- Eğitim verme sınav yapma ve ACC-CHANGE yetkisi bulunmaktadır.
-- İstediği herhangi bir anda istediği ekip üyesini bilgisini ölçmek için sınav yapabilir.
-- Maksimum ekleme/silme yapabileceği erişim seviyesi: 15
-- 1-12 arasındaki access işlemlerini onay gerekmeksizin yapabilir.
-- 13-14-15 yetki seviyeleri üzerinde yapacağı access işlemleri için bütün Genel Sorumlu'ların ve Koordinatör'ün onayını alması gerekir.

- Görev:

-- Denetim Komitesi hariç bütün komiteleri denetler.
-- Her komite hakkındaki son durumu düzenli olarak gerekli kişilerden rapor alıp Genel Sorumlu'ya periyodik olarak iletmekle yükümlüdür.
-- Verilen eğitimlerin sonucunu ekip üyelerinin tek tek bilgi sevyelerini analiz etmek en önemli görevidir.
-- Ekip içerisinde astları tarafından çözülemeyen problemleri çözer.
-- Erişim değişikliklerini ELV'ye kayıt eder.
-- Önemli görevlerinden biri de ekip üyelerinin kurallara ve görev tanımlarına uyup uymadığını denetlemektir. Her üyenin görevini aksatmadığından emin olmaktır.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen #helpsinav #helpsop

18. Genel Sorumlu:
- Tanım: HelpTeam içerisinde Koordinatör'den sonra en yüksek 2. seviyedir.

- Bilgi:

-- Ekip üzerinde hertürlü yetkiye sahiptir.
-- Maksimum ekleme/silme yapabileceği erişim seviyesi: 17
-- 1-15 arasındaki access işlemlerini onay gerekmeksizin yapabilir.
-- 16 ve 17 yetki seviyeleri üzerinde yapacağı access işlemleri için Koordinatör'ün onayını alması gerekir.
-Görev:
-- Temel Birim ve Yönetim Birimi'nin düzenli olarak işlemesini sağlamakla yükümlüdür.
-- Yukarıda belirtilen görevi doğrultusunda raporlama/eğitim/ELV kayıt/sınav/online saatleri gibi faktörleri yönetmek ve idare etmekle yükümlüdür.
-- Tüm birimlerin ve bu birimler içerisindeki komitelerin durumları hakkında düzenli olarak Koordinatör'e bilgi verir.

- Bulunduğu kanallar: #help #helpteam #helpegitim #helpstaff #egitmen #helpsinav #helpsop


--- YETKİ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ ---

Hiyerarşi aşağı doğru gittikçe artmaktadır.

-Stajyer
-- Çaylak
--- Yardım Görevlisi (Kıdem I)
---- Yardım Görevlisi (Kıdem II)
----- Yardım Görevlisi (Kıdem III)
------ Yardım Görevlisi (Kıdem IV)
------- Yardım ve Eğitim Görevlisi (Kıdem V)
-------- İstihbarat Yetkilisi (Kıdem VI)
--------- Ekip Lideri (Kıdem VII)
---------- Eğitim Sorumlusu (Kıdem I)
----------- Eğitim Sorumlusu (Kıdem II)
------------ Eğitim Sorumlusu (Kıdem III)
------------- İdari Sorumlu (Kıdem I)
-------------- İdari Sorumlu (Kıdem II)
--------------- İdari Sorumlu (Kıdem III)
---------------- Müfettiş (Kıdem I)
----------------- Müfettiş (Kıdem II)
------------------ Genel Sorumlu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ATAMA SİSTEMİ

1- TRSohbet-Help BOTU kanala giren kullanıcıya yardım vermesi için o an #he
lp kanalında @ konumundaki Yardım Görevlileri (helperler) arasından bir kişiyi atayacaktır ve yalnızca atanan Yardım Görevlisi ( helper) yardım verecektir.

2- Eğer atanan Yardım Görevlisi atandığı andan itibaren 40 saniye içinde kullanıcıyı karşılamazsa diğer Yardım Görevlilerinden birisi atamaya bakar. Burada ki amaç ise ; #Help kanalında Alias görüntü kirliliğini önlemek ve kullanıcıya tek elden yardım vermektir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SINAV SİSTEMİ


Helper Seçme Sınavı #helpsinav kanalına girip sınav olma talebinde bulunan adaylara kişisel olarak yapılmaktadır.

- Sınav konuları: Unreal3.2.8.1.- SAO IRCd (/helpop) komutları ve SAOServices-1.0.1 (CS NS MS) servis komutları.


- Sınava Katılma Şartları : Nick info bilgileri 3 gün online veya daha fazla olan adaylar #helpsinav haricinde bulundukları tüm kanallardan çıkıp /silence + komutu ile özellerini kapatıp sınav yetkilisinin seslenmesini beklemelidirler.

- Değerlendirme : Sınavda başarılı olan aday öncelikle '' Stajyer Helper '' olarak eklenirler ve 3 günlük online deneme süresinde kadroya katılırlar.

EĞİTİM SİSTEMİ ( OCAK AYI GLOBAL EĞİTİM ÇİZELGESİ )


Tarih: 02/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Helpserv [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: Eis
Yedek Eğitmen: haktan

__________________________________________________ ____________________________
Tarih: 09/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Wildcards [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: EasterneR
Yedek Eğitmen: Eis

__________________________________________________ ____________________________
Tarih: 16/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Nickserv Genel ve Nickserv Set [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: Corpse
Yedek Eğitmen: Slipknot

__________________________________________________ ____________________________
Tarih: 23/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Memoserv Genel ve Memoserv Set [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: haktan
Yedek Eğitmen: Slipknot

__________________________________________________ ____________________________
Tarih: 30/01/2016
Saat: 22:00
Konu: Chanserv Genel - Acess - Akick [Konu anlatımı]-[Soru/Cevap]
Asıl Eğitmen: aLy
Yedek Eğitmen: Corpse

__________________________________________________ ____________________________
__________________________________________________ _____________

Eğitmenlerin eğitim vereceği başlıca konular:
1) Helpserv
2) Wildcard
3) Nickserv Genel ve Set
4) Memoserv Genel ve Set
5) Chanserv ( access ve akick dahil)
6) Chanserv set
7) Chanserv Levels
8) Helpops
9) Nick Kipleri
10) Kanal Kipleri
11) Bantype (+b) Tipleri ve Parametreleri
12) Chmodef (+f) Kipi ve Parametreleri
13) Kullanıcı Komutları
14) Version
15) Ignore ve Silence
16) List
17) Who Parametreleri
18) Timer
19) Bağlantı Hataları

EĞİTİM PROSESLERİ:
1) Her ay eğitim çizelgemiz bu şekilde bildirilmektedir. Bu listeye bütün eğitmenler riayet etmek zorundadır.
2) Eğitimler gününde (soru-cevap dahil) #Helpegitim kanalında saat 22:00 `da olacaktır.
3) Eğitim çizelgesinde belirlenen asil eğitmenlerin mazeretlerini 1 saat önceden haber vermeleri gerekmektedir. Mazeretleri kabul edilen asil eğitmenlerin yerine yedek eğitmenler eğitime devam edecektir.
4) Nick değişikliği konusunda Biricik ve Eis nickine bildirilmesi gereklidir. Eğitim çizelgesindeki revüze yapılacaktır.
5) Verilen eğitimlerin foruma geçilmesi için eğitmenler tarafından kayıt altına alınması gerekmektedir.
6) Eğitim veya soru-cevaplar için Global mesajların standart olması gereklidir. Bütün eğitmenlere Global mesaj memo olarak gönderilmiştir. Bu mesajı egitim günü hangi egitim verilecekse değiştirip varsa help kanalındaki IRCop'lara yoksa sunucu üzerindeki online IRCop'lara verip eğitimin sunucu üzerinde yayınlanmasını sağlayacaktır.
7) Mazeretsiz eğitime katılmayan eğitmenlerin yetkilerinde düşürülme yapılacaktır.IRCForumlari.Net kullanıcılarına destek,olumlu ve olumsuz tüm mesajlarına teşekkürü bir borç biliriz.
__________________
Büyümeden yaşlandım ben.Hayat; ilk gördüğüm insanların,ilk gördüğüm gibi olmadıklarını öğretti.

Kahraman Tazeoğlu

Konu KuL tarafından (03 Şubat 2016 Saat 16:32 ) değiştirilmiştir. Sebep: Baslik düzeltilmistir.
 

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Alt 07 Ocak 2016, 09:29   #2
Çevrimdışı
Cevap: Ayın Help Departmanı Polemiği <1> TRSohbet.Com / #Help
TRSohbet 'in yıllardır oturmuş güzel bir sistemi var. Gelen koordinatörler aslında bu açıdan zaten şanslılar. Ekibi bir arada tutmayı başaranlar ön plana direk çıkıyorlar. İstikrarlı bir departman. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] 'ı da röportaj sayesinde tanımış olduk. Başarılarınızın devamını dilerim ekip olarak. Bizim help kadromuzun da çoğunluğunu TRSohbet'in oluşturması gurur verici. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ve @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] a da ayrıca başarılar dilerim.

__________________

çArşı BeşiktAşk
🦅
 

Alt 07 Ocak 2016, 15:54   #3
Çevrimdışı
GNU
GNU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Cevap: Ayın Help Departmanı Polemiği <1> TRSohbet.Com / #Help
underground isler sorumlusu @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] :]

 

Alt 19 Ocak 2016, 03:45   #4
Çevrimdışı
Cevap: Ayın Help Departmanı Polemiği <1> TRSohbet.Com / #Help
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ruhsar benimde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]ıı kim bilemedim ? Nick mi kalmamış enteresan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
) kolay gelsin

__________________
Ruhsar
 

Alt 20 Ocak 2016, 10:07   #5
Çevrimdışı
Cevap: Ayın Help Departmanı Polemiği <1> TRSohbet.Com / #Help
Başarılarınızın devamını dilerim. (Hades) abim kadrodan ayrılalı çok oldu silerseniz sevinirim

 

Alt 20 Ocak 2016, 22:12   #6
Çevrimdışı
Cevap: Ayın Help Departmanı Polemiği <1> TRSohbet.Com / #Help
Ruhsar Nickli Üyeden Alıntı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ruhsar benimde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]ıı kim bilemedim ? Nick mi kalmamış enteresan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
) kolay gelsin

Konuda nicki geçen kişi siz değil misiniz? K. Bakmayın nick benzerliğinden dolayı seslenmişizdir.

__________________

çArşı BeşiktAşk
🦅
 

Alt 23 Ocak 2016, 15:42   #7
Çevrimiçi
Cevap: Ayın Help Departmanı Polemiği <1> TRSohbet.Com / #Help
Help bir tutkudur .. başarılar tüm ekibe

__________________

Kullanıcı imzalarındaki bağlantı ve resimleri görebilmek için en az 20 mesaja sahip olmanız gerekir ya da üye girişi yapmanız gerekir.
 

Alt 31 Ocak 2016, 13:06   #8
Çevrimdışı
Cevap: Ayın Help Departmanı Polemiği <1> TRSohbet.Com / #Help
En sevindirici şaşırtıcı @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] 'yi görmek. Yıllardır istikrarını sürdüren departman en iyi şekilde. Başarılar diliyorum herkese.
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
easterner sana da selamlar.

__________________
Hep söylüyoruz namaz 5 vakit, ahlak ise 24 saat farzdır.
 

Alt 01 Şubat 2016, 20:30   #9
Çevrimdışı
Cevap: Ayın Help Departmanı Polemiği <1> TRSohbet.Com / #Help
güzel tanıtım olmuş. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] varsa işin içinde sorun yok.

 

Alt 03 Şubat 2016, 16:34   #10
Çevrimdışı
KuL
KuL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Cevap: Ayın Help Departmanı Polemiği <1> TRSohbet.Com / #Help
Polemik Konusu Ocak Ayina ait oldugu icin kilitlenmis olup, Yeni Polemik Konusu acilmistir.

Tanitimda Emegi Gecen Arkadaslara Tesekkür ederiz.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

 

Konu Kapatılmıştır

Etiketler
#help, <1>, ayın, departmanı, polemiği, trsohbetcom

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
1.Haftanın Help Departmanı Trsohbet.Com #help UzmaN 2015 Yılına ait Polemikler 12 27 Ocak 2015 11:32
Haftanın Help Departmanı <3>Trsohbet.com / #Help yaSmin 2014 Yılına ait Polemikler 9 08 Mayıs 2014 23:23
Haftanın Polemiği < 8 > TRSohbet.Com Thetis 2013 Polemikleri 8 29 Mayıs 2013 01:09