Tekil Mesaj gösterimi
Alt 26 Ağustos 2008, 20:23   #1
Dilara
Guest
Dilara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tek Tanri, üç Kişilik


sohbet


TEK TANRI
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ÜÇ KİŞİLİK


Tanrı’ya Baba diye seslenme düşüncesi nasıl oluştu? Kutsal Kitap’ın bu üçlü kişiliğe ilişkin neler söylediğine bakalım.

Üçlü birlik anlayışı yalnızca Hıristiyan inancında vardır. Bu kavramı anlamak zordur. Dolayısıyla Kutsal Kitap’ta açıklanan sınırsız Tanrı’ya yaklaşırken
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sınırlı insanlar olarak son derece alçakgönüllü bir tutumumuz olmalıdır. Bu konudaki sınırlı bilgimiz
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı’ya ilişkin hiçbir şey bilmediğimiz anlamına gelmez. Tanrı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kendisini kişisel olarak tanıyabilmemiz için yeterince açıklamada bulunmuştur. O’nu tanımanın sınırı yoktur.

Her ne kadar Kutsal Kitap’ta ‘üçlü birlik’ terimi geçmese de kavram olarak görülmektedir. Kutsal Yazı Baba’nın (Matta 11:25)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Oğul’un (Romalılar 9:5) ve Kutsal Ruh’un (Elçilerin İşleri 5:3-4) Tanrı olduğunu öğretir.

Kısacası üçlü birlik
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tek Tanrı’da üç ayrı kişilik anlamına gelmektedir. Hıristiyanlıktaki tek Tanrı inancı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Eski Antlaşma’ya dayanmaktadır. Yasanın Tekrarı 6:4’de şöyle yazılıdır: ‘Dinle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ey İsrail! Tanrınız Rab tek Rab’dir’. Şema diye bilinen bu sözler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
her zaman İsrail’in en büyük ikrarı olmuştur. Birçok yerel tanrılarla kuşatılmış olan eski İsrailliler için bunun daha büyük bir önemi vardı. Yahudiler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tarih boyunca zaman zaman bu sahte tanrılara tapındılar. Tanrı bu günah yüzünden onları Eski Anlaşma boyunca sıkı bir şekilde terbiye etti. İsa da Markos 12:29’da Şema’yı onaylamıştır.

TEK TANRI

Tanrı’nın tek olması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
özde ve doğada ‘eşsiz’ olması demektir. Her üç kişilik de – Baba
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Oğul ve Kutsal Ruh – aynı sınırsız ve yaratılmamış varlığın özüne sahiptir. Ancak Tanrı’nın çeşitlere ya da kısımlara ayrılmış olmadığını vurgulalmalıyız. Yani üç ayrı tanrıdan söz etmiyoruz. Aynı özü paylaşan üç kişilikten söz ediyoruz.

Tanrı’nın tek olması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
üç kişiliğin daima yetkin bir beraberlik ve uyum içinde olduğunu gösteriyor. Kişiliklerin hepsinin düşüncesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
isteği ve karakteri birdir. Yuhanna 8:28’de İsa şöyle diyor: ‘Kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.’

ÜÇ KİŞİLİK

Üçlü birlik öğretisi Eski Antlaşma’da açıkça verilmez. Yaratılış 1:1-3’te şöyle yazılıdır: ‘Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yer boştu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
‘Işık olsun’ diye buyurdu ve ışık oldu.’ Tanrı’nın Ruhundan Yaratılış 1:2’de söz ediliyor. Daha sonra Yaratılış 1:26’da Tanrı’dan söz edilirken çoğul zamir kullanılıyor; ‘İnsanı kendi suretimizde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kendimize benzer yaratalım.’
Bazı kişiler üçlü birlikte üç ayrı kişiliğin olmadığını
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tek Tanrı’nın farklı yerlerde ve farklı biçimlerde göründüğünü söyleyebilirler. ‘Tanrı bazen Baba
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bazen Oğul
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bazen de Kutsal Ruh olarak görünüyor’ diyebilirler. Ne var ki
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
üçlü birliğin kişilikleri arasındaki konuşmalar ve dualar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hepsi de Tanrı olan üç ayrı kişiliği gözler önüne sermektedir. Örneğin Yuhanna 17
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Oğul’un Baba’ya sunduğu bir duayı tanımlamaktadır. Romalılar 8:26 ve 8:34’e göre hem Ruh hem de Oğul
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kutsallar için Baba’ya dua etmektedir.

Üçlü birlik
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
en açık şekilde İsa’nın vaftiz buyruğunda görülebilir:
Oğul ve Kutsal Ruh a‘Onları Baba
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
dıyla vaftiz edin’ (Matta 28:19). 2.Korintliler 13:14’te Pavlus şöyle diyor: ‘Rab İsa Mesih’in kayrası
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.’

Kutsal Yazı’ya göre üçlü birliğin kişilikleri arasında bir düzen vardır.Yetki ve bağımlılık söz konusudur. Oğul Baba’ya bağımlıdır (Yuhanna 5:19); Kutsal Ruh da Oğul’u yüceltmek amacıyla gönderilmiştir (Yuhanna 15:26; 16:13-14). İsa’nın Baba’ya bağımlı olması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı’nın bile kendi başına hareket etmediğini göstermektedir. O halde Tanrı’ya bağımlı olmamız istendiği zaman
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aslında bizden Tanrı’nın yapmadığı bir şey beklenmiyor.

Üçlü birliğin kişilikleri arasında işlev farkı da vardır. Tanrı’nın bütün işlevleri üç kişilik tarafından yerine getirilmektedir. Ama genellikle yaratılış Baba’ya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kurtuluş Oğul’a
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kutsal kılma ise Kutsal Ruh’a bağlıdır.

Üçlü birlik öğretisi imanlılara birçok ders verir. Üçlü birlik; yaşam doluluğunu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sonsuz ilişkileri
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
asla bitmeyecek olan bir beraberliği yansıtır.Tanrı’nın beraberlikte bulunmak için insanlara gereksinimi yoktur; ama yine de bizi beraberliğe davet etmektedir. Üçlü birlik aynı zamanda evrendeki birliği ve çeşitliliği anlamamız için de temel oluşturur. Tanrı’nın doğasında bir çeşitlilik varsa bu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
evrene de yansıyacaktır.

Son olarak üçlü birlik aile yaşamı ve insan ilişkileri için bir örnek oluşturur. Baba her zaman Oğul’u sevmiştir. Oğul Baba’yı yüceltir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kutsal Ruh Oğul’u yüceltir ve bu böyle devam edip gider. Sevecen bir ailenin neye benzediğini görmek için üçlü birliğe bakmamız yeterlidir.
TEK TANRI
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ÜÇ KİŞİLİK


Tanrı’ya Baba diye seslenme düşüncesi nasıl oluştu? Kutsal Kitap’ın bu üçlü kişiliğe ilişkin neler söylediğine bakalım.

Üçlü birlik anlayışı yalnızca Hıristiyan inancında vardır. Bu kavramı anlamak zordur. Dolayısıyla Kutsal Kitap’ta açıklanan sınırsız Tanrı’ya yaklaşırken
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sınırlı insanlar olarak son derece alçakgönüllü bir tutumumuz olmalıdır. Bu konudaki sınırlı bilgimiz
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı’ya ilişkin hiçbir şey bilmediğimiz anlamına gelmez. Tanrı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kendisini kişisel olarak tanıyabilmemiz için yeterince açıklamada bulunmuştur. O’nu tanımanın sınırı yoktur.

Her ne kadar Kutsal Kitap’ta ‘üçlü birlik’ terimi geçmese de kavram olarak görülmektedir. Kutsal Yazı Baba’nın (Matta 11:25)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Oğul’un (Romalılar 9:5) ve Kutsal Ruh’un (Elçilerin İşleri 5:3-4) Tanrı olduğunu öğretir.

Kısacası üçlü birlik
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tek Tanrı’da üç ayrı kişilik anlamına gelmektedir. Hıristiyanlıktaki tek Tanrı inancı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Eski Antlaşma’ya dayanmaktadır. Yasanın Tekrarı 6:4’de şöyle yazılıdır: ‘Dinle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ey İsrail! Tanrınız Rab tek Rab’dir’. Şema diye bilinen bu sözler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
her zaman İsrail’in en büyük ikrarı olmuştur. Birçok yerel tanrılarla kuşatılmış olan eski İsrailliler için bunun daha büyük bir önemi vardı. Yahudiler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tarih boyunca zaman zaman bu sahte tanrılara tapındılar. Tanrı bu günah yüzünden onları Eski Anlaşma boyunca sıkı bir şekilde terbiye etti. İsa da Markos 12:29’da Şema’yı onaylamıştır.

TEK TANRI

Tanrı’nın tek olması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
özde ve doğada ‘eşsiz’ olması demektir. Her üç kişilik de – Baba
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Oğul ve Kutsal Ruh – aynı sınırsız ve yaratılmamış varlığın özüne sahiptir. Ancak Tanrı’nın çeşitlere ya da kısımlara ayrılmış olmadığını vurgulalmalıyız. Yani üç ayrı tanrıdan söz etmiyoruz. Aynı özü paylaşan üç kişilikten söz ediyoruz.

Tanrı’nın tek olması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
üç kişiliğin daima yetkin bir beraberlik ve uyum içinde olduğunu gösteriyor. Kişiliklerin hepsinin düşüncesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
isteği ve karakteri birdir. Yuhanna 8:28’de İsa şöyle diyor: ‘Kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.’

ÜÇ KİŞİLİK

Üçlü birlik öğretisi Eski Antlaşma’da açıkça verilmez. Yaratılış 1:1-3’te şöyle yazılıdır: ‘Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yer boştu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
‘Işık olsun’ diye buyurdu ve ışık oldu.’ Tanrı’nın Ruhundan Yaratılış 1:2’de söz ediliyor. Daha sonra Yaratılış 1:26’da Tanrı’dan söz edilirken çoğul zamir kullanılıyor; ‘İnsanı kendi suretimizde
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kendimize benzer yaratalım.’
Bazı kişiler üçlü birlikte üç ayrı kişiliğin olmadığını
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
tek Tanrı’nın farklı yerlerde ve farklı biçimlerde göründüğünü söyleyebilirler. ‘Tanrı bazen Baba
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bazen Oğul
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bazen de Kutsal Ruh olarak görünüyor’ diyebilirler. Ne var ki
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
üçlü birliğin kişilikleri arasındaki konuşmalar ve dualar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hepsi de Tanrı olan üç ayrı kişiliği gözler önüne sermektedir. Örneğin Yuhanna 17
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Oğul’un Baba’ya sunduğu bir duayı tanımlamaktadır. Romalılar 8:26 ve 8:34’e göre hem Ruh hem de Oğul
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kutsallar için Baba’ya dua etmektedir.

Üçlü birlik
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
en açık şekilde İsa’nın vaftiz buyruğunda görülebilir:
Oğul ve Kutsal Ruh a‘Onları Baba
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
dıyla vaftiz edin’ (Matta 28:19). 2.Korintliler 13:14’te Pavlus şöyle diyor: ‘Rab İsa Mesih’in kayrası
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.’

Kutsal Yazı’ya göre üçlü birliğin kişilikleri arasında bir düzen vardır.Yetki ve bağımlılık söz konusudur. Oğul Baba’ya bağımlıdır (Yuhanna 5:19); Kutsal Ruh da Oğul’u yüceltmek amacıyla gönderilmiştir (Yuhanna 15:26; 16:13-14). İsa’nın Baba’ya bağımlı olması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı’nın bile kendi başına hareket etmediğini göstermektedir. O halde Tanrı’ya bağımlı olmamız istendiği zaman
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aslında bizden Tanrı’nın yapmadığı bir şey beklenmiyor.

Üçlü birliğin kişilikleri arasında işlev farkı da vardır. Tanrı’nın bütün işlevleri üç kişilik tarafından yerine getirilmektedir. Ama genellikle yaratılış Baba’ya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kurtuluş Oğul’a
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kutsal kılma ise Kutsal Ruh’a bağlıdır.

Üçlü birlik öğretisi imanlılara birçok ders verir. Üçlü birlik; yaşam doluluğunu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sonsuz ilişkileri
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
asla bitmeyecek olan bir beraberliği yansıtır.Tanrı’nın beraberlikte bulunmak için insanlara gereksinimi yoktur; ama yine de bizi beraberliğe davet etmektedir. Üçlü birlik aynı zamanda evrendeki birliği ve çeşitliliği anlamamız için de temel oluşturur. Tanrı’nın doğasında bir çeşitlilik varsa bu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
evrene de yansıyacaktır.

Son olarak üçlü birlik aile yaşamı ve insan ilişkileri için bir örnek oluşturur. Baba her zaman Oğul’u sevmiştir. Oğul Baba’yı yüceltir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kutsal Ruh Oğul’u yüceltir ve bu böyle devam edip gider. Sevecen bir ailenin neye benzediğini görmek için üçlü birliğe bakmamız yeterlidir.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr