IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17 Şubat 2008, 02:52   #1
Çevrimdışı
Bilmece TCL ve Sorulari. Buyrun..


sohbet


set tgqdb "scripts/bilmece.txt"
set tgscf "scripts/bilmecepuan.txt"
set tgerrfil "scripts/bilmecehata.txt"
set tgchan "#Bilmece"
set tgpointsperanswer 50
set tgmaxhint 4
set tgstreakmin 3
set tgmaxmissed 0
set tghintchar "*"
set tgtimehint 25
set tgtimenext 10
set tgcongrats[list "Harikasin" "Bilmeceyi Bildin"]
set tgnobodygotit[list ".."]
set tgtrythenextone[list ".."]
set tgshowanswer 1
set tgpriv2msg 1
set tgcmdhelp "?"
set tgcmdstart "!basla"
set tgflagsstart -|-
set tgcmdstop "!basla"
set tgflagsstop -o|o-
set tgcmdhint "ipucu"
set tgflagshint -|-
set tgcmdskip "atlkllka"
set tgflagsskip -|-
set tgcmdreset "resklklet"
set tgflagsreset -|-
set tgcmdlookup "skor"
set tgcmdtarget "hedef"
set tgcmderror "hata"
set tgcmdrules "kural"
set tgrules "Kanal Kuralımız : Size Yapılmasını İstemediğiniz Davranışı Başkasına Yapmamanız...!"
set tgerrremindtime 5


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# #
# Burdan Sonrasini Degismeniz Riske Sebeb Olur
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
: #
# #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#Misc checks & var initialisations
if {![file exists $tgqdb]} {
putlog "\002[file tail [info script]]\002 failed to load: $tgqdb does not exist."
return
}
if {![info exists alltools_loaded]||$allt_version<204} {
putlog "\002[file tail [info script]]\002 failed to load: please load alltools.tcl v1.6 or higher before attempting to use this script."
return
}
if {[llength [split $tgchan]]!=1} {
putlog "\002[file tail [info script]]\002 failed to load: too many channels specified."
return
}
if {![info exists tgplaying]} {set tgplaying 0}
if {![info exists tghintnum]} {set tghintnum 0}
if {![info exists tgmissed]} {set tgmissed 0}
#Binds
bind pub $tgflagsstart $tgcmdstart tgstart
bind pub $tgflagsstop $tgcmdstop tgstop
bind pub $tgflagshint $tgcmdhint tgforcehint
bind pub $tgflagsskip $tgcmdskip tgskip
bind join -|- "$tgchan *" tgjoinmsg
bind msg - $tgcmdhelp tggivehelp
bind msg - $tgcmdlookup tgscorelookup
bind msg - $tgcmdtarget tgtargetlookup
bind msg - $tgcmderror tgerror
bind msg - $tgcmdrules tgrulesmsg
bind msg $tgflagsreset "$tgcmdreset" tgresetscores
bind kick - "$tgchan $botnick" tgbotgotkicked
bind evnt - disconnect-server tgbotgotdisconnected
#starts the game if it isn't running.
proc tgstart {nick host hand chan text} {
global tgplaying tgstreak tgchan tgerrremindtime tgerrremindtimer tgmissed
if {[strlwr $tgchan]==[strlwr $chan]} {
if {$tgplaying==0} {
tggamemsg "4,1 Dikkat!8 Bilmece Oyun 4'8u Baslatildi.. "
tgnext
set tgplaying 1
set tgstreak 0
set tgmissed 0
set tgerrremindtimer [timer $tgerrremindtime tgerrremind]
}
return 1
}
}
#stops the game if it's running.
proc tgstop {nick host hand chan text} {
global tghinttimer tgnexttimer tgplaying tgchan tgcurrentanswer tgstreak tgstreakmin
global tgerrremindtimer
if {[strlwr $tgchan]==[strlwr $chan]} {
if {$tgplaying==1} {
tggamemsg "Oyunu Durduran $nick!"
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} { tgstreakend }
set tgstreak 0
set tgplaying 0
catch {unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer}
if {[utimerexists tghint]!=""} {killutimer $tghinttimer}
if {[utimerexists tgnext]!=""} {killutimer $tgnexttimer}
if {[timerexists tgerrremind]!=""} {killtimer $tgerrremindtimer}
}
return 1
}
}
#gives a hint if there is currently a question to answer.
proc tgforcehint {nick host hand chan text} {
global tghinttimer tgnexttimer tgplaying tgchan tgcurrentanswer tgstreak tgstreakmin
global tgtempnohint tghintmax tghintnum
if {[strlwr $tgchan]==[strlwr $chan]} {
if {$tgplaying==1&&[utimerexists tghint]!=""} {
killutimer $tghinttimer
tghint
}
return 1
}
}
#skips the current question if one has been asked.
proc tgskip {nick host hand chan text} {
global tghinttimer tgnexttimer tgplaying tgchan tgcurrentanswer tgstreak tgstreakmin tgtimenext
if {[strlwr $tgchan]==[strlwr $chan]} {
if {$tgplaying==1&&[utimerexists tghint]!=""} {
tggamemsg "4Soru 2$nick Tarafından Direkt Olarak Geçildi!"
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} { tgstreakend }
set tgstreak 0
unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer
killutimer $tghinttimer
set tgnexttimer [utimer $tgtimenext tgnext]
}
return 1
}
}
#reminds channel how to report errors in questions/answers
proc tgerrremind {} {
global tgerrremindtimer tgerrremindtime botnick tgcmderror
tggamemsg "9,1 Yazgulu4.9Com 8Aşk 4'8a ve Sevgiye Dair Hersey4.. "
set tgerrremindtimer [timer $tgerrremindtime tgerrremind]
}
#bot got kicked. stop the game.
proc tgbotgotkicked {nick host hand chan targ text} {
tgquietstop
}
#bot got disconnected. stop the game.
proc tgbotgotdisconnected {disconnect-server} {
tgquietstop
}
#stops the game without telling the channel.
proc tgquietstop {} {
global tgplaying tgstreak tgchan tgcurrentanswer tghinttimer tgnexttimer tgerrremindtimer
if {$tgplaying==1} {
set tgstreak 0
set tgplaying 0
catch {unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer}
if {[utimerexists tghint]!=""} {killutimer $tghinttimer}
if {[utimerexists tgnext]!=""} {killutimer $tgnexttimer}
if {[timerexists tgerrremind]!=""} {killtimer $tgerrremindtimer}
}
}
#reads the question database.
proc tgreadqdb {} {
global tgqdb tgquestionstotal tgquestionslist
set tgquestionstotal 0
set tgquestionslist ""
set qfile [open $tgqdb r]
while {![eof $qfile]} {
lappend tgquestionslist [gets $qfile]
incr tgquestionstotal
}
close $qfile
}
#selects the next question.
proc tgnext {} {
global tgqdb tgcurrentquestion tgcurrentanswer tgquestionnumber tgquestionstotal
global tghintnum tgchan tgquestionslist
tgreadqdb
set tgquestionnumber [rand [llength $tgquestionslist]]
set tgquestionselected [lindex $tgquestionslist $tgquestionnumber]
set tgcurrentquestion [lindex [split $tgquestionselected |] 1]
set tgcurrentanswer [strlwr [lindex [split $tgquestionselected |] 0]]
unset tghintnum
tghint
bind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer
return
}
#shows timed hints.
proc tghint {} {
global tgmaxhint tghintnum tgcurrentanswer tghinttimer tgchan
global tgtimehint tghintchar tgquestionnumber tgquestionstotal
global tgcurrentquestion tghintcharsused tgnexttimer tgtimenext tgstreak tgstreakmin
global tgnobodygotit tgtrythenextone tgmissed tgmaxmissed tgcmdstart tgshowanswer
global tgtimestart
if {[catch {incr tghintnum}]!=0} {set tghintnum 0}
if {$tghintnum >= [expr $tgmaxhint+4]} {
incr tgmissed
set _msg ""
append _msg "7,1 Zaman Doldu! 15,1 Bir Sonraki Bilmece İçin Hazırlanın "
if {$tgmaxmissed>0&&$tgmissed>=$tgmaxmissed} {
append _msg " 8,1 Bilmece Çözmeye Niyetiniz Yoksa Dinleniyim Biraz
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
!"
} else {
append _msg " [lindex $tgtrythenextone [rand [llength $tgtrythenextone]]]"
}
tggamemsg "$_msg"
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} { tgstreakend }
set tgstreak 0
catch {unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer}
if {$tgmaxmissed==0||$tgmissed<$tgmaxmissed} {
set tgnexttimer [utimer $tgtimenext tgnext]
}
return
} elseif {$tghintnum == 0} {
set i 0
set _hint {}
set tghintcharsused {}
regsub -all -- "\[A-Za-z0-9\]" $tgcurrentanswer $tghintchar _hint
set tgtimestart [clock clicks -milliseconds]
} elseif {$tghintnum == 1} {
set i 0
set _hint {}
while {$i<[llength [split $tgcurrentanswer]]} {
set _word [lindex [split $tgcurrentanswer] $i]
set j 0
set _newword {}
while {$j<[strlen $_word]} {
if {$j==0} {
append _newword [stridx $_word $j]
lappend tghintcharsused $i,$j
} else {
if {[string is alnum [stridx $_word $j]]} {
append _newword $tghintchar
} else {
append _newword [stridx $_word $j]
lappend tghintcharsused $i,$j
}
}
incr j
}
lappend _hint $_newword
incr i
}
} else {
set i 0
set _hint {}
while {$i<[llength [split $tgcurrentanswer]]} {
set _word [lindex [split $tgcurrentanswer] $i]
set j 0
set _newword {}
set _selected [rand [strlen $_word]]
regsub -all -- "\[^A-Za-z0-9\]" $_word "" _wordalnum
if {[strlen $_wordalnum]>=$tghintnum} {
while {[lsearch $tghintcharsused $i,$_selected]!=-1||[string is alnum [stridx $_word $_selected]]==0} {
set _selected [rand [strlen $_word]]
}
}
lappend tghintcharsused $i,$_selected
while {$j<[strlen $_word]} {
if {[lsearch $tghintcharsused $i,$j]!=-1||[string is alnum [stridx $_word $j]]==0} {
append _newword [stridx $_word $j]
} else {
if {[string is alnum [stridx $_word $j]]} {
append _newword $tghintchar
}
}
incr j
}
lappend _hint $_newword
incr i
}
}
tggamemsg "13,1 Sorunuz:15 [strupr $tgcurrentquestion] "
tggamemsg "9,1 ipucu: 8 [join $_hint] 4,1 25 Puan "
set tghinttimer [utimer $tgtimehint tghint]
}
#triggered when someone says the correct answer.
proc tgcorrectanswer {nick host hand chan text} {
global tgcurrentanswer tghinttimer tgtimenext tgchan tgnexttimer tgstreak tgstreakmin
global tgscoresbyname tgranksbyname tgranksbynum tgcongrats tgscorestotal tgmissed
global tgtimestart
tggetscores
if {![info exists tgranksbyname([strlwr $nick])]} {
set _oldrank 0
} else {
set _oldrank [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $nick]) ,] 0]
}
tgincrscore $nick
tggetscores
set _newrank [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $nick]) ,] 0]
set _timetoanswer [expr [expr [clock clicks -milliseconds]-$tgtimestart]/1000.00]
set _msg "14,1 Tebrikler7 $nick 4Doğru Cevap 7 [strupr $tgcurrentanswer] 14 25 Puan Kazandınız. "
if {$_newrank<$_oldrank} {
if {$_newrank==1} {
append _msg " Tebrikler "
} else {
append _msg ""
}
}
tggamemsg "$_msg"
if {$tgstreak!=0} {
if {[lindex [split $tgstreak ,] 0]==[strlwr $nick]} {
set tgstreak [strlwr $nick],[expr [lindex [split $tgstreak ,] 1]+1]
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} {
tggamemsg "14,1 Bravo 8$nick 14Bilmeceyi Ard Arda Siz Bildiniz! 10Diğerleriyle Aranızda Fark Oluşmaya Başladı! "
}
} else {
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} { tgstreakend }
set tgstreak [strlwr $nick],1
}
} else {
set tgstreak [strlwr $nick],1
}
set tgmissed 0
tgshowscores
unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer
killutimer $tghinttimer
set tgnexttimer [utimer $tgtimenext tgnext]
return 1
}
#read current scores from file, sort and store in variable.
proc tggetscores {} {
global tgscf tgscorestotal tgscores tgscoresbyname tgranksbyname tgranksbynum tgrealnames
if {[file exists $tgscf]&&[file size $tgscf]>2} {
set _sfile [open $tgscf r]
set tgscores [lsort -dict -decreasing [split [gets $_sfile]]]
close $_sfile
set tgscorestotal [llength $tgscores]
} else {
set tgscores ""
set tgscorestotal 0
}
if {[info exists tgscoresbyname]} {unset tgscoresbyname}
if {[info exists tgranksbyname]} {unset tgranksbyname}
if {[info exists tgrealnames]} {unset tgrealnames}
if {[info exists tgranksbynum]} {unset tgranksbynum}
set i 0
while {$i<[llength $tgscores]} {
set _item [lindex $tgscores $i]
set _nick [lindex [split $_item ,] 2]
set _lwrnick [lindex [split $_item ,] 3]
set _score [lindex [split $_item ,] 0]
set tgscoresbyname($_lwrnick) $_score
set tgrealnames($_lwrnick) $_nick
set tgranksbyname($_lwrnick) [expr $i+1],$_score
set tgranksbynum([expr $i+1]) $_lwrnick,$_score
incr i
}
return
}
#increment someone's score.
proc tgincrscore {who} {
global tgscores tgscf tgpointsperanswer tgscorestotal tgscoresbyname
tggetscores
if {$tgscorestotal>0} {
set i 0
if {![info exists tgscoresbyname([strlwr $who])]} {
append _newscores "1,[expr 1000000000000.0/[unixtime]],$who,[strlwr $who] "
}
while {$i<[llength $tgscores]} {
set _item [lindex $tgscores $i]
set _nick [lindex [split $_item ,] 2]
set _time [lindex [split $_item ,] 1]
set _score [lindex [split $_item ,] 0]
if {[strlwr $who]==[strlwr $_nick]} {
append _newscores "[expr $_score+$tgpointsperanswer],[expr 1000000000000.0/[unixtime]],$who,[strlwr $who][expr [expr [llength $tgscores]-$i]==1?"":"\ "]"
} else {
append _newscores "$_score,$_time,$_nick,[strlwr $_nick][expr [expr [llength $tgscores]-$i]==1?"":"\ "]"
}
incr i
}
} else {
append _newscores "1,[expr 1000000000000.0/[unixtime]],$who,[strlwr $who]"
}
set _sfile [open $tgscf w]
puts $_sfile "$_newscores"
close $_sfile
return
}
#shows the current scores on channel.
proc tgshowscores {} {
global tgscores tgchan tgscorestotal
tggetscores
set i 0
while {$i<[llength $tgscores]} {
set _item [lindex $tgscores $i]
set _nick [lindex [split $_item ,] 2]
set _score [lindex [split $_item ,] 0]
if {$i==0} {
append _scores "3$_nick $_score"
} elseif {$i==1} {
append _scores " , 7$_nick $_score"
} elseif {$i==2} {
append _scores " , 4$_nick $_score"
} elseif {[onchan $_nick $tgchan]} {
append _scores " , 14$_nick $_score"
}
incr i
}
tggamemsg "4,1 Sonuclar:14,1 $_scores "
}
#reset current scores.
proc tgresetscores {nick host hand text} {
global tgscf tgscorestotal tgscores
if {[file exists $tgscf]&&[file size $tgscf]>2} {
set _sfile [open $tgscf w]
puts $_sfile ""
close $_sfile
set tgscores ""
set tgscorestotal 0
}
tggamemsg "4===== Skor Tablosu $nick! Tarafından Resetlendi ====="
return 1
}
#triggered when a winning streak ends.
proc tgstreakend {} {
global tgstreak tgrealnames
tggamemsg "4Bravo $tgrealnames([lindex [split $tgstreak ,] 0]) Çok Fazla Strike ye Sahipsiniz.. Tebrikler!"
return
}
#triggered when someone joins trivia chan.
proc tgjoinmsg {nick host hand chan} {
global botnick tgplaying tgcmdhelp tgcmdstart tgflagsstart tgcmdstop tgflagsstop tgchan
if {$nick != $botnick} {
set _msg ""
append _msg "Welcome to $botnick's Bilmece Channel. Bilmece Oyunu Şuanda"
if {$tgplaying==1} {
append _msg " \002on\002."
} else {
append _msg " \002off\002."
}
if {[matchattr $hand $tgflagsstart $tgchan]&&$tgplaying==0} {
append _msg " Bilmece Oyununu Başlatmak İçin, Lütfen \002$tgcmdstart\002 Yazınız"
}
append _msg " Yardıma İhtiyacınız Olursa \002/MSG $botnick [strupr
$tgcmdhelp]\002 Yazınız! :-) (
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
)"
[tgpriv] $nick "$_msg"
}
}
#triggered when someone /msgs the bot with the score lookup command.
proc tgscorelookup {nick host hand text} {
global tgscoresbyname tgranksbyname tgscorestotal tgrealnames
if {$text==""} { set text $nick } else { set text [lindex [split $text] 0] }
tggetscores
if {![info exists tgscoresbyname([strlwr $text])]} {
if {[strlwr $text]==[strlwr $nick]} {
set _who "4Siz"
} else {
set _who "4$text 4is"
}
[tgpriv] $nick "Skor Tablosunda Yoksunuz!"
} else {
if {[strlwr $text]==[strlwr $nick]} {
set _who "4Siz"
} else {
set _who "4$tgrealnames([strlwr $text]) 4is"
}
[tgpriv] $nick "$tgscoresbyname([strlwr $text]) Bilmece Bildiniz , Ranked 4[tgordnum [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $text]) ,] 0]] of 4$tgscorestotal."
}
return 1
}
#triggered when someone /msgs the bot with the target lookup command.
proc tgtargetlookup {nick host hand text} {
global tgscoresbyname tgranksbyname tgscorestotal tgranksbynum tgrealnames
tggetscores
if {![info exists tgscoresbyname([strlwr $nick])]} {
[tgpriv] $nick "Siz Bilmece Skor Tablosunda Yoksunuz!"
} else {
set _myrank [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $nick]) ,] 0]
set _myscore [lindex [split $tgscoresbyname([strlwr $nick]) ,] 0]
set _tgtrank [expr [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $nick]) ,] 0]-1]
set _tgtnick [lindex [split $tgranksbynum($_tgtrank) ,] 0]
set _tgtscore [lindex [split $tgranksbynum($_tgtrank) ,] 1]
[tgpriv] $nick "Şuandaki Bildiğiniz Bilmece Sayısı \00304$_myscore\00306. "
}
return 1
}
#triggered when someone /msgs the bot with the error reporting command.
proc tgerror {nick host hand text} {
global tgquestionstotal tgquestionslist tgerrfil
if {$text==""||![string is int [lindex $text 0]]} {
[tgpriv] $nick "Bilmece Numarasını belirtmelisiniz...!"
return
}
tgreadqdb
set _qnum [lindex $text 0]
if {$_qnum>$tgquestionstotal} {
[tgpriv] $nick "Böyle Bir Bilmece Bulunamadı."
return
}
set _qques [lindex [split [lindex $tgquestionslist [expr $_qnum-1]] |] 1]
set _qans [lindex [split [lindex $tgquestionslist [expr $_qnum-1]] |] 0]
set _desc [lrange $text 1 end]
if {$_desc==""} { set _desc "No further info given for this error." }
set _file [open $tgerrfil a]
puts $_file "Reported by:\t$nick"
puts $_file "Bezirgan #:\t$_qnum"
puts $_file "Bezirgan:\t$_qques"
puts $_file "Answer:\t\t$_qans"
puts $_file "Comments:\t$_desc"
puts $_file "--------------------------------------------------------------------------------"
close $_file
[tgpriv] $nick "Bilmece Hatasini Bildirdiğiniz İçin Teşekkür Ederiz."
return 1
}
#triggered when someone /msgs the bot with the rules command.
proc tgrulesmsg {nick host hand text} {
global tgrules
[tgpriv] $nick "Bilmece Kanal Kuralları: $tgrules"
return 1
}
#triggered when someone /msgs the bot with the help command.
proc tggivehelp {nick host hand {text ""}} {
global botnick tgcmdlookup tgcmdhelp tgcmdstart tgcmdstop tgchan tgflagsstop
global tgcmdstop tgflagshint tgcmdhint tgflagsskip tgcmdskip tgflagsreset tgcmdreset
global tgcmdtarget tgcmderror tgcmdrules
if {$text==""} {
[tgpriv] $nick "Yardım Almak İçin Kullanacağınız Komut /MSG commands:"
[tgpriv] $nick "Komutları command Yerine Yazınız, /MSG $botnick <command>"
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmdrules]\002"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece Kanal Kurallarını Listelemek İçin"
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmdlookup]\002 \[nick\]"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece Skorunuzu Öğrenmek İçin \[nick\], "
[tgpriv] $nick " Sadece Kendi Skorunuzu Görüntüler."
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmdtarget]\002"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece botundaki Hedefinizi Gösterir"
[tgpriv] $nick " Kimin Sizin Önünüzde Olduğunu Yada Arkanızdakinin Kim Olduğunu Görmek İçin"
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmderror]\002 <number> \[description\]"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece Hataları bizlere Bildirmenize Yarar <number>"
[tgpriv] $nick "
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"
if {[matchattr $hand $tgflagsreset $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmdreset]\002"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece Skor Tablosunu Resetlemek İçin."
}
[tgpriv] $nick "Kanal Komutlarını Listelemek İçin, /MSG $botnick [strupr $tgcmdhelp] PUBCMDS"
}
if {[strlwr $text]=="pubcmds"} {
[tgpriv] $nick "You have access to the following channel commands:"
if {[matchattr $hand $tgflagsstart $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002$tgcmdstart\002 -- Bilmece Oyununu Baslatır."
}
if {[matchattr $hand $tgflagsstop $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002$tgcmdstop\002 -- Bilmece Oyununu Durdurur."
}
if {[matchattr $hand $tgflagshint $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002$tgcmdhint\002 -- İpucu Verir."
}
if {[matchattr $hand $tgflagsskip $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002$tgcmdskip\002 -- Bilmeceyi Atlar."
}
[tgpriv] $nick "For a list of /MSG commands, /MSG $botnick [strupr $tgcmdhelp]"
}
return 1
}
#misc procs
proc tggamemsg {what} {
global tgchan
putquick "PRIVMSG $tgchan :$what"
}
#Returns ordinal version of number passed to it.
#i.e. [tgordnum 1] returns "1st", [tgordnum 33] returns "33rd"
#Surely there's an easier way to do this?
proc tgordnum {num} {
set _last1 [string range $num [expr [strlen $num]-1] end]
set _last2 [string range $num [expr [strlen $num]-2] end]
if {$_last1=="1"&&$_last2!="11"} {
return "[expr $num]st"
} elseif {$_last1=="2"&&$_last2!="09"} {
return "[expr $num]nd"
} elseif {$_last1=="3"&&$_last2!="13"} {
return "[expr $num]rd"
} else {
return "[expr $num]th"
}
}
proc tgpriv {} {
global tgpriv2msg
if {$tgpriv2msg==1} {
return "putmsg"
} else {
return "putnotc"
}
}
putlog "* [file tail [info script]] By CroAtoN <
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
> Yuklendi."
tgreadqdb
putlog "* $tgquestionstotal Bilmece basariyla yuklendi"
set tgqdb "scripts/bilmece.txt"
set tgscf "scripts/bilmecepuan.txt"
set tgerrfil "scripts/bilmecehata.txt"
set tgchan "#Bilmece"
set tgpointsperanswer 50
set tgmaxhint 4
set tgstreakmin 3
set tgmaxmissed 0
set tghintchar "*"
set tgtimehint 25
set tgtimenext 10
set tgcongrats[list "Harikasin" "Bilmeceyi Bildin"]
set tgnobodygotit[list ".."]
set tgtrythenextone[list ".."]
set tgshowanswer 1
set tgpriv2msg 1
set tgcmdhelp "?"
set tgcmdstart "!basla"
set tgflagsstart -|-
set tgcmdstop "!basla"
set tgflagsstop -o|o-
set tgcmdhint "ipucu"
set tgflagshint -|-
set tgcmdskip "atlkllka"
set tgflagsskip -|-
set tgcmdreset "resklklet"
set tgflagsreset -|-
set tgcmdlookup "skor"
set tgcmdtarget "hedef"
set tgcmderror "hata"
set tgcmdrules "kural"
set tgrules "Kanal Kuralımız : Size Yapılmasını İstemediğiniz Davranışı Başkasına Yapmamanız...!"
set tgerrremindtime 5


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# #
# Burdan Sonrasini Degismeniz Riske Sebeb Olur
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
: #
# #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#Misc checks & var initialisations
if {![file exists $tgqdb]} {
putlog "\002[file tail [info script]]\002 failed to load: $tgqdb does not exist."
return
}
if {![info exists alltools_loaded]||$allt_version<204} {
putlog "\002[file tail [info script]]\002 failed to load: please load alltools.tcl v1.6 or higher before attempting to use this script."
return
}
if {[llength [split $tgchan]]!=1} {
putlog "\002[file tail [info script]]\002 failed to load: too many channels specified."
return
}
if {![info exists tgplaying]} {set tgplaying 0}
if {![info exists tghintnum]} {set tghintnum 0}
if {![info exists tgmissed]} {set tgmissed 0}
#Binds
bind pub $tgflagsstart $tgcmdstart tgstart
bind pub $tgflagsstop $tgcmdstop tgstop
bind pub $tgflagshint $tgcmdhint tgforcehint
bind pub $tgflagsskip $tgcmdskip tgskip
bind join -|- "$tgchan *" tgjoinmsg
bind msg - $tgcmdhelp tggivehelp
bind msg - $tgcmdlookup tgscorelookup
bind msg - $tgcmdtarget tgtargetlookup
bind msg - $tgcmderror tgerror
bind msg - $tgcmdrules tgrulesmsg
bind msg $tgflagsreset "$tgcmdreset" tgresetscores
bind kick - "$tgchan $botnick" tgbotgotkicked
bind evnt - disconnect-server tgbotgotdisconnected
#starts the game if it isn't running.
proc tgstart {nick host hand chan text} {
global tgplaying tgstreak tgchan tgerrremindtime tgerrremindtimer tgmissed
if {[strlwr $tgchan]==[strlwr $chan]} {
if {$tgplaying==0} {
tggamemsg "4,1 Dikkat!8 Bilmece Oyun 4'8u Baslatildi.. "
tgnext
set tgplaying 1
set tgstreak 0
set tgmissed 0
set tgerrremindtimer [timer $tgerrremindtime tgerrremind]
}
return 1
}
}
#stops the game if it's running.
proc tgstop {nick host hand chan text} {
global tghinttimer tgnexttimer tgplaying tgchan tgcurrentanswer tgstreak tgstreakmin
global tgerrremindtimer
if {[strlwr $tgchan]==[strlwr $chan]} {
if {$tgplaying==1} {
tggamemsg "Oyunu Durduran $nick!"
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} { tgstreakend }
set tgstreak 0
set tgplaying 0
catch {unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer}
if {[utimerexists tghint]!=""} {killutimer $tghinttimer}
if {[utimerexists tgnext]!=""} {killutimer $tgnexttimer}
if {[timerexists tgerrremind]!=""} {killtimer $tgerrremindtimer}
}
return 1
}
}
#gives a hint if there is currently a question to answer.
proc tgforcehint {nick host hand chan text} {
global tghinttimer tgnexttimer tgplaying tgchan tgcurrentanswer tgstreak tgstreakmin
global tgtempnohint tghintmax tghintnum
if {[strlwr $tgchan]==[strlwr $chan]} {
if {$tgplaying==1&&[utimerexists tghint]!=""} {
killutimer $tghinttimer
tghint
}
return 1
}
}
#skips the current question if one has been asked.
proc tgskip {nick host hand chan text} {
global tghinttimer tgnexttimer tgplaying tgchan tgcurrentanswer tgstreak tgstreakmin tgtimenext
if {[strlwr $tgchan]==[strlwr $chan]} {
if {$tgplaying==1&&[utimerexists tghint]!=""} {
tggamemsg "4Soru 2$nick Tarafından Direkt Olarak Geçildi!"
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} { tgstreakend }
set tgstreak 0
unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer
killutimer $tghinttimer
set tgnexttimer [utimer $tgtimenext tgnext]
}
return 1
}
}
#reminds channel how to report errors in questions/answers
proc tgerrremind {} {
global tgerrremindtimer tgerrremindtime botnick tgcmderror
tggamemsg "9,1 Yazgulu4.9Com 8Aşk 4'8a ve Sevgiye Dair Hersey4.. "
set tgerrremindtimer [timer $tgerrremindtime tgerrremind]
}
#bot got kicked. stop the game.
proc tgbotgotkicked {nick host hand chan targ text} {
tgquietstop
}
#bot got disconnected. stop the game.
proc tgbotgotdisconnected {disconnect-server} {
tgquietstop
}
#stops the game without telling the channel.
proc tgquietstop {} {
global tgplaying tgstreak tgchan tgcurrentanswer tghinttimer tgnexttimer tgerrremindtimer
if {$tgplaying==1} {
set tgstreak 0
set tgplaying 0
catch {unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer}
if {[utimerexists tghint]!=""} {killutimer $tghinttimer}
if {[utimerexists tgnext]!=""} {killutimer $tgnexttimer}
if {[timerexists tgerrremind]!=""} {killtimer $tgerrremindtimer}
}
}
#reads the question database.
proc tgreadqdb {} {
global tgqdb tgquestionstotal tgquestionslist
set tgquestionstotal 0
set tgquestionslist ""
set qfile [open $tgqdb r]
while {![eof $qfile]} {
lappend tgquestionslist [gets $qfile]
incr tgquestionstotal
}
close $qfile
}
#selects the next question.
proc tgnext {} {
global tgqdb tgcurrentquestion tgcurrentanswer tgquestionnumber tgquestionstotal
global tghintnum tgchan tgquestionslist
tgreadqdb
set tgquestionnumber [rand [llength $tgquestionslist]]
set tgquestionselected [lindex $tgquestionslist $tgquestionnumber]
set tgcurrentquestion [lindex [split $tgquestionselected |] 1]
set tgcurrentanswer [strlwr [lindex [split $tgquestionselected |] 0]]
unset tghintnum
tghint
bind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer
return
}
#shows timed hints.
proc tghint {} {
global tgmaxhint tghintnum tgcurrentanswer tghinttimer tgchan
global tgtimehint tghintchar tgquestionnumber tgquestionstotal
global tgcurrentquestion tghintcharsused tgnexttimer tgtimenext tgstreak tgstreakmin
global tgnobodygotit tgtrythenextone tgmissed tgmaxmissed tgcmdstart tgshowanswer
global tgtimestart
if {[catch {incr tghintnum}]!=0} {set tghintnum 0}
if {$tghintnum >= [expr $tgmaxhint+4]} {
incr tgmissed
set _msg ""
append _msg "7,1 Zaman Doldu! 15,1 Bir Sonraki Bilmece İçin Hazırlanın "
if {$tgmaxmissed>0&&$tgmissed>=$tgmaxmissed} {
append _msg " 8,1 Bilmece Çözmeye Niyetiniz Yoksa Dinleniyim Biraz
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
!"
} else {
append _msg " [lindex $tgtrythenextone [rand [llength $tgtrythenextone]]]"
}
tggamemsg "$_msg"
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} { tgstreakend }
set tgstreak 0
catch {unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer}
if {$tgmaxmissed==0||$tgmissed<$tgmaxmissed} {
set tgnexttimer [utimer $tgtimenext tgnext]
}
return
} elseif {$tghintnum == 0} {
set i 0
set _hint {}
set tghintcharsused {}
regsub -all -- "\[A-Za-z0-9\]" $tgcurrentanswer $tghintchar _hint
set tgtimestart [clock clicks -milliseconds]
} elseif {$tghintnum == 1} {
set i 0
set _hint {}
while {$i<[llength [split $tgcurrentanswer]]} {
set _word [lindex [split $tgcurrentanswer] $i]
set j 0
set _newword {}
while {$j<[strlen $_word]} {
if {$j==0} {
append _newword [stridx $_word $j]
lappend tghintcharsused $i,$j
} else {
if {[string is alnum [stridx $_word $j]]} {
append _newword $tghintchar
} else {
append _newword [stridx $_word $j]
lappend tghintcharsused $i,$j
}
}
incr j
}
lappend _hint $_newword
incr i
}
} else {
set i 0
set _hint {}
while {$i<[llength [split $tgcurrentanswer]]} {
set _word [lindex [split $tgcurrentanswer] $i]
set j 0
set _newword {}
set _selected [rand [strlen $_word]]
regsub -all -- "\[^A-Za-z0-9\]" $_word "" _wordalnum
if {[strlen $_wordalnum]>=$tghintnum} {
while {[lsearch $tghintcharsused $i,$_selected]!=-1||[string is alnum [stridx $_word $_selected]]==0} {
set _selected [rand [strlen $_word]]
}
}
lappend tghintcharsused $i,$_selected
while {$j<[strlen $_word]} {
if {[lsearch $tghintcharsused $i,$j]!=-1||[string is alnum [stridx $_word $j]]==0} {
append _newword [stridx $_word $j]
} else {
if {[string is alnum [stridx $_word $j]]} {
append _newword $tghintchar
}
}
incr j
}
lappend _hint $_newword
incr i
}
}
tggamemsg "13,1 Sorunuz:15 [strupr $tgcurrentquestion] "
tggamemsg "9,1 ipucu: 8 [join $_hint] 4,1 25 Puan "
set tghinttimer [utimer $tgtimehint tghint]
}
#triggered when someone says the correct answer.
proc tgcorrectanswer {nick host hand chan text} {
global tgcurrentanswer tghinttimer tgtimenext tgchan tgnexttimer tgstreak tgstreakmin
global tgscoresbyname tgranksbyname tgranksbynum tgcongrats tgscorestotal tgmissed
global tgtimestart
tggetscores
if {![info exists tgranksbyname([strlwr $nick])]} {
set _oldrank 0
} else {
set _oldrank [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $nick]) ,] 0]
}
tgincrscore $nick
tggetscores
set _newrank [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $nick]) ,] 0]
set _timetoanswer [expr [expr [clock clicks -milliseconds]-$tgtimestart]/1000.00]
set _msg "14,1 Tebrikler7 $nick 4Doğru Cevap 7 [strupr $tgcurrentanswer] 14 25 Puan Kazandınız. "
if {$_newrank<$_oldrank} {
if {$_newrank==1} {
append _msg " Tebrikler "
} else {
append _msg ""
}
}
tggamemsg "$_msg"
if {$tgstreak!=0} {
if {[lindex [split $tgstreak ,] 0]==[strlwr $nick]} {
set tgstreak [strlwr $nick],[expr [lindex [split $tgstreak ,] 1]+1]
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} {
tggamemsg "14,1 Bravo 8$nick 14Bilmeceyi Ard Arda Siz Bildiniz! 10Diğerleriyle Aranızda Fark Oluşmaya Başladı! "
}
} else {
if {$tgstreakmin>0&&[lindex [split $tgstreak ,] 1]>=$tgstreakmin} { tgstreakend }
set tgstreak [strlwr $nick],1
}
} else {
set tgstreak [strlwr $nick],1
}
set tgmissed 0
tgshowscores
unbind pubm -|- "$tgchan $tgcurrentanswer" tgcorrectanswer
killutimer $tghinttimer
set tgnexttimer [utimer $tgtimenext tgnext]
return 1
}
#read current scores from file, sort and store in variable.
proc tggetscores {} {
global tgscf tgscorestotal tgscores tgscoresbyname tgranksbyname tgranksbynum tgrealnames
if {[file exists $tgscf]&&[file size $tgscf]>2} {
set _sfile [open $tgscf r]
set tgscores [lsort -dict -decreasing [split [gets $_sfile]]]
close $_sfile
set tgscorestotal [llength $tgscores]
} else {
set tgscores ""
set tgscorestotal 0
}
if {[info exists tgscoresbyname]} {unset tgscoresbyname}
if {[info exists tgranksbyname]} {unset tgranksbyname}
if {[info exists tgrealnames]} {unset tgrealnames}
if {[info exists tgranksbynum]} {unset tgranksbynum}
set i 0
while {$i<[llength $tgscores]} {
set _item [lindex $tgscores $i]
set _nick [lindex [split $_item ,] 2]
set _lwrnick [lindex [split $_item ,] 3]
set _score [lindex [split $_item ,] 0]
set tgscoresbyname($_lwrnick) $_score
set tgrealnames($_lwrnick) $_nick
set tgranksbyname($_lwrnick) [expr $i+1],$_score
set tgranksbynum([expr $i+1]) $_lwrnick,$_score
incr i
}
return
}
#increment someone's score.
proc tgincrscore {who} {
global tgscores tgscf tgpointsperanswer tgscorestotal tgscoresbyname
tggetscores
if {$tgscorestotal>0} {
set i 0
if {![info exists tgscoresbyname([strlwr $who])]} {
append _newscores "1,[expr 1000000000000.0/[unixtime]],$who,[strlwr $who] "
}
while {$i<[llength $tgscores]} {
set _item [lindex $tgscores $i]
set _nick [lindex [split $_item ,] 2]
set _time [lindex [split $_item ,] 1]
set _score [lindex [split $_item ,] 0]
if {[strlwr $who]==[strlwr $_nick]} {
append _newscores "[expr $_score+$tgpointsperanswer],[expr 1000000000000.0/[unixtime]],$who,[strlwr $who][expr [expr [llength $tgscores]-$i]==1?"":"\ "]"
} else {
append _newscores "$_score,$_time,$_nick,[strlwr $_nick][expr [expr [llength $tgscores]-$i]==1?"":"\ "]"
}
incr i
}
} else {
append _newscores "1,[expr 1000000000000.0/[unixtime]],$who,[strlwr $who]"
}
set _sfile [open $tgscf w]
puts $_sfile "$_newscores"
close $_sfile
return
}
#shows the current scores on channel.
proc tgshowscores {} {
global tgscores tgchan tgscorestotal
tggetscores
set i 0
while {$i<[llength $tgscores]} {
set _item [lindex $tgscores $i]
set _nick [lindex [split $_item ,] 2]
set _score [lindex [split $_item ,] 0]
if {$i==0} {
append _scores "3$_nick $_score"
} elseif {$i==1} {
append _scores " , 7$_nick $_score"
} elseif {$i==2} {
append _scores " , 4$_nick $_score"
} elseif {[onchan $_nick $tgchan]} {
append _scores " , 14$_nick $_score"
}
incr i
}
tggamemsg "4,1 Sonuclar:14,1 $_scores "
}
#reset current scores.
proc tgresetscores {nick host hand text} {
global tgscf tgscorestotal tgscores
if {[file exists $tgscf]&&[file size $tgscf]>2} {
set _sfile [open $tgscf w]
puts $_sfile ""
close $_sfile
set tgscores ""
set tgscorestotal 0
}
tggamemsg "4===== Skor Tablosu $nick! Tarafından Resetlendi ====="
return 1
}
#triggered when a winning streak ends.
proc tgstreakend {} {
global tgstreak tgrealnames
tggamemsg "4Bravo $tgrealnames([lindex [split $tgstreak ,] 0]) Çok Fazla Strike ye Sahipsiniz.. Tebrikler!"
return
}
#triggered when someone joins trivia chan.
proc tgjoinmsg {nick host hand chan} {
global botnick tgplaying tgcmdhelp tgcmdstart tgflagsstart tgcmdstop tgflagsstop tgchan
if {$nick != $botnick} {
set _msg ""
append _msg "Welcome to $botnick's Bilmece Channel. Bilmece Oyunu Şuanda"
if {$tgplaying==1} {
append _msg " \002on\002."
} else {
append _msg " \002off\002."
}
if {[matchattr $hand $tgflagsstart $tgchan]&&$tgplaying==0} {
append _msg " Bilmece Oyununu Başlatmak İçin, Lütfen \002$tgcmdstart\002 Yazınız"
}
append _msg " Yardıma İhtiyacınız Olursa \002/MSG $botnick [strupr
$tgcmdhelp]\002 Yazınız! :-) (
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
)"
[tgpriv] $nick "$_msg"
}
}
#triggered when someone /msgs the bot with the score lookup command.
proc tgscorelookup {nick host hand text} {
global tgscoresbyname tgranksbyname tgscorestotal tgrealnames
if {$text==""} { set text $nick } else { set text [lindex [split $text] 0] }
tggetscores
if {![info exists tgscoresbyname([strlwr $text])]} {
if {[strlwr $text]==[strlwr $nick]} {
set _who "4Siz"
} else {
set _who "4$text 4is"
}
[tgpriv] $nick "Skor Tablosunda Yoksunuz!"
} else {
if {[strlwr $text]==[strlwr $nick]} {
set _who "4Siz"
} else {
set _who "4$tgrealnames([strlwr $text]) 4is"
}
[tgpriv] $nick "$tgscoresbyname([strlwr $text]) Bilmece Bildiniz , Ranked 4[tgordnum [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $text]) ,] 0]] of 4$tgscorestotal."
}
return 1
}
#triggered when someone /msgs the bot with the target lookup command.
proc tgtargetlookup {nick host hand text} {
global tgscoresbyname tgranksbyname tgscorestotal tgranksbynum tgrealnames
tggetscores
if {![info exists tgscoresbyname([strlwr $nick])]} {
[tgpriv] $nick "Siz Bilmece Skor Tablosunda Yoksunuz!"
} else {
set _myrank [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $nick]) ,] 0]
set _myscore [lindex [split $tgscoresbyname([strlwr $nick]) ,] 0]
set _tgtrank [expr [lindex [split $tgranksbyname([strlwr $nick]) ,] 0]-1]
set _tgtnick [lindex [split $tgranksbynum($_tgtrank) ,] 0]
set _tgtscore [lindex [split $tgranksbynum($_tgtrank) ,] 1]
[tgpriv] $nick "Şuandaki Bildiğiniz Bilmece Sayısı \00304$_myscore\00306. "
}
return 1
}
#triggered when someone /msgs the bot with the error reporting command.
proc tgerror {nick host hand text} {
global tgquestionstotal tgquestionslist tgerrfil
if {$text==""||![string is int [lindex $text 0]]} {
[tgpriv] $nick "Bilmece Numarasını belirtmelisiniz...!"
return
}
tgreadqdb
set _qnum [lindex $text 0]
if {$_qnum>$tgquestionstotal} {
[tgpriv] $nick "Böyle Bir Bilmece Bulunamadı."
return
}
set _qques [lindex [split [lindex $tgquestionslist [expr $_qnum-1]] |] 1]
set _qans [lindex [split [lindex $tgquestionslist [expr $_qnum-1]] |] 0]
set _desc [lrange $text 1 end]
if {$_desc==""} { set _desc "No further info given for this error." }
set _file [open $tgerrfil a]
puts $_file "Reported by:\t$nick"
puts $_file "Bezirgan #:\t$_qnum"
puts $_file "Bezirgan:\t$_qques"
puts $_file "Answer:\t\t$_qans"
puts $_file "Comments:\t$_desc"
puts $_file "--------------------------------------------------------------------------------"
close $_file
[tgpriv] $nick "Bilmece Hatasini Bildirdiğiniz İçin Teşekkür Ederiz."
return 1
}
#triggered when someone /msgs the bot with the rules command.
proc tgrulesmsg {nick host hand text} {
global tgrules
[tgpriv] $nick "Bilmece Kanal Kuralları: $tgrules"
return 1
}
#triggered when someone /msgs the bot with the help command.
proc tggivehelp {nick host hand {text ""}} {
global botnick tgcmdlookup tgcmdhelp tgcmdstart tgcmdstop tgchan tgflagsstop
global tgcmdstop tgflagshint tgcmdhint tgflagsskip tgcmdskip tgflagsreset tgcmdreset
global tgcmdtarget tgcmderror tgcmdrules
if {$text==""} {
[tgpriv] $nick "Yardım Almak İçin Kullanacağınız Komut /MSG commands:"
[tgpriv] $nick "Komutları command Yerine Yazınız, /MSG $botnick <command>"
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmdrules]\002"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece Kanal Kurallarını Listelemek İçin"
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmdlookup]\002 \[nick\]"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece Skorunuzu Öğrenmek İçin \[nick\], "
[tgpriv] $nick " Sadece Kendi Skorunuzu Görüntüler."
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmdtarget]\002"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece botundaki Hedefinizi Gösterir"
[tgpriv] $nick " Kimin Sizin Önünüzde Olduğunu Yada Arkanızdakinin Kim Olduğunu Görmek İçin"
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmderror]\002 <number> \[description\]"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece Hataları bizlere Bildirmenize Yarar <number>"
[tgpriv] $nick "
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"
if {[matchattr $hand $tgflagsreset $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002[strupr $tgcmdreset]\002"
[tgpriv] $nick " -- Bilmece Skor Tablosunu Resetlemek İçin."
}
[tgpriv] $nick "Kanal Komutlarını Listelemek İçin, /MSG $botnick [strupr $tgcmdhelp] PUBCMDS"
}
if {[strlwr $text]=="pubcmds"} {
[tgpriv] $nick "You have access to the following channel commands:"
if {[matchattr $hand $tgflagsstart $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002$tgcmdstart\002 -- Bilmece Oyununu Baslatır."
}
if {[matchattr $hand $tgflagsstop $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002$tgcmdstop\002 -- Bilmece Oyununu Durdurur."
}
if {[matchattr $hand $tgflagshint $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002$tgcmdhint\002 -- İpucu Verir."
}
if {[matchattr $hand $tgflagsskip $tgchan]} {
[tgpriv] $nick " \002$tgcmdskip\002 -- Bilmeceyi Atlar."
}
[tgpriv] $nick "For a list of /MSG commands, /MSG $botnick [strupr $tgcmdhelp]"
}
return 1
}
#misc procs
proc tggamemsg {what} {
global tgchan
putquick "PRIVMSG $tgchan :$what"
}
#Returns ordinal version of number passed to it.
#i.e. [tgordnum 1] returns "1st", [tgordnum 33] returns "33rd"
#Surely there's an easier way to do this?
proc tgordnum {num} {
set _last1 [string range $num [expr [strlen $num]-1] end]
set _last2 [string range $num [expr [strlen $num]-2] end]
if {$_last1=="1"&&$_last2!="11"} {
return "[expr $num]st"
} elseif {$_last1=="2"&&$_last2!="09"} {
return "[expr $num]nd"
} elseif {$_last1=="3"&&$_last2!="13"} {
return "[expr $num]rd"
} else {
return "[expr $num]th"
}
}
proc tgpriv {} {
global tgpriv2msg
if {$tgpriv2msg==1} {
return "putmsg"
} else {
return "putnotc"
}
}
putlog "* [file tail [info script]] By CroAtoN <
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
> Yuklendi."
tgreadqdb
putlog "* $tgquestionstotal Bilmece basariyla yuklendi"
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Alt 17 Şubat 2008, 02:53   #2
Çevrimdışı
Bilmece TCL Soru ve Cevaplari
TARAK|Hiç dis agrisi çekmeden dökülen sey nedir?
OLMEDEN ONCE YUREGI AGZINA GELMIS|Adamin otopsisinde yüreginde dis izi bulunmus. Neden ?
BALIKTIR|En çabuk büyüyen hayvan hangisidir ?
IKI GOZLERINI KAPATIRLARSA HICBIR SEY GOREMEYECEKLERI ICIN|Avcilar hedefe nisan alirlarken neden tek gözlerini kapatirlar ?
AVUKATIMI ISTIYORUM|Papagini altin kafese koymuslar. Ne demis ?
IMDAT FRENINI CEKEN GURESCI|Hangi ünlü güresçi hareket halindeki treni tek eliyle durdurabilir ?
BALIKCILARA YERLERINI BELLI ETMEMEK ICIN|Yagmur Yagarken Balikler NedeN Semsiye Kullanmaz?
KIZILDERELI OLDUKLARI ICIN|Domatesler neden kovboy olamazlar ?
LASTIK|Türkçe’ de en uzun kelime hangisidir?
VAGONLARI|Lokomotif kelimesini çogul yapmak için sonuna ne eklemeli ?
OLULERIN KONUSAMAYACAGINI|500 den fazla ameliyat yapmis, on yillik bir doktoru, simdiye kadar tek bir hastasi bile ziyarete gelmemis. Bu neyi belirtir ?
IKI KAYNANAYA SAHIP OLMAK|iki kadinla evlenmenin en kötü tarafi nedir ?
O TARIHLERDE HALTER OLMADIGI ICIN|Yeniçeriler Neden Kazan Kaldirmislar?
ISCI BULMA KURUMUNDA|Hangi devlet dairesinde “isi olmayan giremez” diye yazi yoktur ?
KUYRUK DANAYI SALLAYAMADIGI ICIN|Dana kuyrugunu niçin sallar?
BIRINCISI HIC OLMASA ARADA BIR DURUR|Duvar saati ile çok geveze biri arasinda ne gibi fark vardir ?
OLU|Bir insanin askeri merasimle gömülebilmesi için ne olmasi gerekir ?
MAVI TRENLE|Renkli bir seyahat ne ile olur ?
ESEGIN DIKIZ AYNASI KIRILDIGINDA|Nasrettin Hoca Esege Ne Zaman Ters Biner ?
MISIR|Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever ?
DIKENLI TEL|Yilanla kirpi evlenince ne olur ?
YARIM KURT CIKMASI|Bir elmayı yerken kurt bulmaktan daha kötü olan nedir ?
SOZLUKTE|Nerde Cuma Sali dan önce gelir ?
KURULANIR|Yaşlanan Temele Nolur ?
ASAGILIK KOMPLEKSINDEN|Esekler neden kervanin önünde yürürler ?
ORDEKLERE|Dünyayi sel bassa kimlere viz gelir ?
SAPKASI|Bir amiralin en üstünde ne vardir ?
FILOZOF|Düsünen File Ne Denir ?
ordeklere|Dünyayi sel bassa kimlere viz gelir?
asagilik kompleksinden|Esekler neden kervanin önünde yürürler?
kontrol kalemi ile|Hangi kalemle yazi yazilmaz?
insanlarla ilgili konular onlari ilgilendirmez|Timsahlar neden gazete okumazlar?
dalgiclar|Kimler çalisirken sigara içemez?
pantolonlari dusmesin diye|Itfaiyeciler neden kirmizi kemer takarlar?
eyvah karakola dustuk|Bir agaçtan bir zencinin koluna düsen böcek ne diye feryat eder?
sessiz yuruyuste|Hangi yürüyüste ayakkabilarimizi çikartiriz?
Sutune sinek dusmesin diye seker| Inek kuyrugunu niçin sallar?
06 oldugu için|Ankara neden soguktur?
gozyasi|Insanlara hüzün verici yas hangisidir?
Elma dag|Türkiye'nin en tatli dagi hangisidir?
Tabiki kiraz agacinda|Dünyanin en büyük kirazi nerede yetisir?
Karniyarik olur|Patlican harakiri yaparsa ne olur?
tarak|Hiç dis agrisi çekmeden dökülen sey nedir?
sozlukte|Nerde Cuma Sali dan önce gelir?
kuyruk danayi sallayamadigi icin|Dana kuyrugunu niçin sallar?
hadi bakalim lunaparka gidelim|Karinca ata binmis ve ata ne demis?
tabiki kornalari olmadigi icin|Inekler Neden Çingirak Takar?
o tarihlerde halter olmadigi icin|Yeniçeriler Neden Kazan Kaldirmislar?
civisinin iyi cakilmadigini|Duvardaki Barometrenin Düsmesi Neyi Gösterir?
durbun|Görünen Köy Ne Istemez?
DURBUN|Görünen Köy Ne Istemez ?
KONTROL KALEMI|Hangi Kalemle Yazi Yazilmaz ?
EYVAH KARAKOLA DUSTUK|Bir agaçtan bir zencinin koluna düsen böcek ne diye feryat eder ?
KOPEK TARAFINDAN ISIRILDIGI ZAMAN|insan, köpek disinin agrisini ne zaman duyar ?
TENISTOPU|Servis Yapildigi Halde Yenmeyen Sey Nedir ?
KAFATASI|Hangi tas ile su içilmez ?
SUTUNE SINEK DUSMESIN DIYE SEKER|inek kuyrugunu niçin sallar ?
GOZBEBEGIMIZ|Heyecanlaninca Büyüyen Organimiz Hangisidir ?
UZULME SEVGILIM BIZDE EVLATLIK YUMURTA ALIRIZ|Kisir tavuga horoz ne demis ?
CUNKU KARISINI CIFT GORMUS|Adamin birinin o kadar mutsuz bir evligi varmys ki kendini içkiye vermis. Bir gece sarhos olarak eve döndügünde karisi kapiyi açar açmaz düsüp ölmüs. Neden ?
YAGMUR YAGMAZSA|Alti adam bir semsiyenin altinda islanmadan nasil durabilir ?
AVUKATIMI ISTIYORUM|Papagini altin kafese koymuslar. Ne demis ?
YAGMURLU YERLERDE YETISTIKLERI ICIN|Mantarlar Neden Şemsiye Şeklindedir ?
ASANSORE BINMEK|Türkiye’ de yükselmenin en kolay yolu nedir ?
HAMAMBOCEGI|En Temiz Böcek Hangisidir ?
sivilce|Patladigi Halde Ses Çikarmayan Sey Nedir?
hop hop diye|Pireler Ne Diye Ziplarlar?
karaya cikip evene giderken|Bir Kaptan Gemiyi Ne Zaman Terk Eder?
henuz koltuk bulunmadigi icin|Padisahlar Neden Tahta Otururlar?
esegin dikiz aynasi kirildiginda|Nasrettin Hoca Esege Ne Zaman Ters Biner?
vay be tipki bana benziyorsun demis|Bir Kartal Bir Kartala Ne Demis?
balikcilara yerlerini belli etmemek icin|Yagmur Yagarken Balikler NedeN Semsiye Kullanmaz?
haci yatmaz|Hacilar içinde Hiç Uykusu geLmeyen Kimdir?
dinamitle|Temel Pilot Uçagi Nasil Uçurur?
temel saklanbac oynamis|Dolapta Iskelet Ne Anlama Gelir?
icki icmeyen misafirler icin|Temel Buzdolabinda Neden Bos Sise Bulundurur?
istegi yerine gelince zevkten dort kose olmus|Üçgen bir adam öldükten sonra üçgen bir tabuta konulmasini istemis. Adam ölmüs fakat üçgen tabuta sigmamis. Neden ?
uykusu kacmis onu ariyormus|Adamin biri gece yarisi yataginin etrafinda kosuyormus. Niçin ?
cunku karisini cift gormus|Adamin birinin o kadar mutsuz bir evligi varmys ki kendini içkiye vermis. Bir gece sarhos olarak eve döndügünde karisi kapiyi açar açmaz düsüp ölmüs. Neden ?
ikiside ceza gormeden oldururler|Doktorla cellat arasindaki benzerlik nedir ?
golge|Adamin biri, günesin dogdugu yer olan doguya dönükse, arkasi ne olur ?
kopegi icin kursun gecirmez yelek|Av sporuna merak salan sakar bir adama arkadaslari ne hediye eder ?
iki iskoc|Bir Iskoç’ tan daha cimri ne vardir ?
iki gozlerini kapatirlarsa hicbir sey goremeyecekleri icin|Avcilar hedefe nisan alirlarken neden tek gözlerini kapatirlar ?
dikenli tel|Yilanla kirpi evlenince ne olur ?
insan konservesi|Yamyamlar uçaga ne derler ?
biri tuttugunu digeri tutamadigini yer|Kedi ile kaleci arasinda ne fark vardir ?
geyik ayagiyla kulagini kasirken ates ederse|Avci, bir kursunla geyigi hem ayagindan hemde kulagindan nasil vurabilir ?
radyo da hafif muzik caliyormus|Adamin basina radyo düsmüs, hiçbir sey olmamis. Neden ?
havlu alip kurulanir|Kral yaslaninca ne olur ?
davayi kazanir|Mahkemede yalanci sahit kullanan avukat ne olur ?
pantolonlari dusmesin diye|Itfaiyeciler neden kirmizi kemer takarlar
islak|Denizden kum nasil çikar ?
yetim|Kral ölünce oglu ne olur ?
CIVININ IYI CAKILMADIGI|Termometrenin Düşmesi Neyi Gösterir ?
ELBISELERININ MODASI GECIYORMUS|Adam elbise dolabindan bazi gürülteler geldigini duymus ve dolabin kapisini açmis. Ne görmüs ?
TELEVIZYON|Küçük Kare Kutu, İçi insan Dolu ?
obur ayagini kaldirirsa dusecegi icin|Leylek niçin tek ayak üzerinde durur ?
uyuyormusunuz|Hangi soruyu mutlaka cevapsiz birakiriz ?
uzaktan|Yirtici bir hayvana nasil bakilir ?
uykusu cok agirmis|Adamin biri çok zayif oldugu halde yataga yattiginda yatak kiriliyormus. Niçin ?
baliktir|En çabuk büyüyen hayvan hangisidir ?
yatagindan cikmadigi zaman|Bir nehir ne zaman tembellik eder ?
avukatimi istiyorum|Papagini altin kafese koymuslar. Ne demis ?
en buyuk basi olan|Amerikan ordusunda en büyük sapkali adam kimdir ?
rejim yapmadigi icin|Kurdun ensesi neden kalindir ?
deniz hiyari|Hiyar denize düserse ne olur ?
berberin|Kimin önünde herkes sapka çikarir ?
yagmur yagmazsa|Alti adam bir semsiyenin altinda islanmadan nasil durabilir ?
camur|Etrafi su ile çevrili topraga ne denir ?
cikolatali dondurma|Kutuplara giden bir zenci ne olur ?
ummadigin tas bas yararmis|Adamin basina minicik bir tas düsmüs, hemen ölmüs. Neden ?
smokinleri burusmasin diye|Penguenler niçin koltuga oturmazlar ?
kopruden gecerken|Tren ne zaman suyun üzerinde gider ?
mermi kovanina|Arilar hangi kovana bal yapamazlar ?
konserve acacagina|Yakaladigi sövalyeyi yemek isteyen aslanin neye ihtiyaci vardir ?
bogalar ineklerin babalari okuzler ise amcalari|Boga ile öküz arasinda ne fark vardir ?
iki kaynanaya sahip olmak|Iki kadinla evlenmenin en kötü tarafi nedir ?
sapkasi|Bir amiralin en üstünde ne vardir ?
sonuncusunda|Napolyon’ un en meshur generallerinden Desaix yaptigi savaslarin kaçincisinda öldü ?
imdat frenini ceken guresci|Hangi ünlü güresçi hareket halindeki treni tek eliyle durdurabilir ?
geminin bayragini yariya indirir|Birinin denizde boguldugunu gören gemi kaptani ne yapar ?
kopek tarafindan isirildigi zaman|Insan, köpek disinin agrisini ne zaman duyar ?
isci bulma kurumunda|Hangi devlet dairesinde “isi olmayan giremez” diye yazi yoktur ?
yer cekimi kanunu|Hangi kanun insanlari yargilamaz ?
mermi israfindan|Iskoçya’ da komutani tabancayla yaralayan asker niçin Divan-i Harbe verilir ?
vagonlari|Lokomotif kelimesini çogul yapmak için sonuna ne eklemeli ?
cep saatine bakarak|Issiz bir adada tek basina kalmis bir kazazede kolunda saat olmadigi halde saatin kaç oldugunu bilebiliyormus. Nasil ?
bugun git yarin gel|Idama mahkum tembel bir devlet memuru, son arzusu soruldugunda ne cevap vermis ?
asansore binmek|Türkiye’ de yükselmenin en kolay yolu nedir ?
MERMI KOVANINA|Arilar hangi kovana bal yapamazlar ?
MERMI ISRAFINDAN|İskoçya’ da komutani tabancayla yaralayan asker niçin Divan-i Harbe verilir ?
TABIKI KIRAZ AGACINDA|Dünyanin en büyük kirazi nerede yetisir ?
INSAN KONSERVESI|Yamyamlar uçaga ne derler ?
SMOKINLERI BURUSMASIN DIYE|Penguenler niçin koltuga oturmazlar ?
YATAGINDAN CIKMADIGI ZAMAN|Bir nehir ne zaman tembellik eder ?
CIKOLATALI DONDURMA|Kutuplara giden bir zenci ne olur ?
ITFAYE|Ateş olmayan yerde ne olmaz ?
tavuk gogusu|Lokantaya giden horoz garsona ne ismarlar ?
avcinin sansli oldugunu|Kaplan avina giden bir avcinin tek bir kaplanla karsilasmamasi neyi gösterir ?
tahtali koy|Hiç kimsenin gitmek istemedigi köy hangisidir ?
olulerin konusamayacagini|500 den fazla ameliyat yapmis, on yillik bir doktoru, simdiye kadar tek bir hastasi bile ziyarete gelmemis. Bu neyi belirtir ?
birincisi hic olmasa arada bir durur|Duvar saati ile çok geveze biri arasinda ne gibi fark vardir ?
yoksa sizde mi birsey anlayamadiniz|Nehrin bir tarafinda otlayan öküz, karsi tarafta otlayan öküzlere baktiktan sonra, arkasini dönüp iki ayak üstünde amuda kalkmis, Karsi taraftaki öküzler bundan birsey anlayamamis. Acaba ne yapmak istemis ?
dunyanin dondugunu ilk iddia eden galile icin|Sarhoslar hangi bilgin için “O da bizdendir” derler ?
in cin top oynuyormus|Adamin biri çölde tek basina kalmis. Etrafinda da kimsecikler yokmus. Birden top sesleri ve gooool diye bir ses gelmis. Ne oluyormus ?
uzulme sevgilim bizde evlatlik yumurta aliriz|Kisir tavuga horoz ne demis ?
ortaklasa kullandiklari tek mayolari oldugu icin|Bir fil ile fare plaja gitmisler, fakat sadece biri denize girmis. Neden ?
ekmege surerken gicirdamasin diye|Tereyagi niçin yaglidir ?
kara cahil|Okur-yazar olmayan zenciye ne denir ?
mavi trenle|Renkli bir seyahat ne ile olur ?
fermuar|iki kirkayak birlesince ne olur ?
sabahlari bir saat erken kalkanlar icin|Kimler için bir gün 25 saattir.
soyadi|Herkeste oldugu halde kadinlarin, kocalirininkini kullandigi sey nedir ?
biri iceri digeri disari atar|Hakimle, hakem arasinda ne fark vardir ?
adamin akli bir karis havadaymis|Adamin basina saksi düsmüs fakat hiçbir sey olmamis. Neden ?
mayin tarlasinda|Hangi tarlada sebze yetismez ?
icinde akrep oldugu icin|Saat niçin tehlikelidir ?
lastik|Türkçe’ de en uzun kelime hangisidir ?
SAMANYOLUNDA|Hangi yolda trafik kazası olmaz ?
CEPLERIN YERINI OGRENMEK ICIN|Yankesiciler neden modayı takip ederler ?
OYUN HAVASI|Hiç kar yağmayan hava hangisidir ?
ISLIK|Çalındığı halde görülmeyen şey nedir ?
KENDI COPLUGUNDE|Horoz nerede öter ?
KARTOPU|Hangi top zıplamaz ?
SAGLIK KARNESINDE|Hangi karnede sıfır olmaz ?
AYAKKABI BAGINDA|Hangi bağda üzüm yetişmez ?
KARANFIL|En güzel kokan fil hangisidir ?
TERZI|İlk Türk bayrağını kim dikmiştir ?
NOBETCI|Gözlemeyi en çok kim sever ?
TRAFIK KAZASININ|Hangi kazanın kaymakamı yoktur ?
OGRETMEN|Beş yıllık okulu otuz yılda bitirene ne denir ?
LAHMACUNLA|Hangi macunla diş fırçalanmaz ?
KAPLUMBAGA|Kim evini kiraya vermez ?
ORUC|Dokunmadan tutulan şey nedir ?
omurilik sogani|Doktorlarin hangi ameliyati yaparlarken gözleri sulanir ?
iyi yuzme bilen kaptanlar|Hangi kaptanlar, gemiyi batarken terkederler ?
sirtinin kasinmasi|Kaplumbaglarin en çok nefret ettigi sey nedir ?
ziplarken duser korkusuyla|Denize giren kurbaglar niçin mayo giymezler ?
peri bacasindan|Hangi bacadan duman çikmaz ?
hapse girmek|Çalmak fiilinin gelecek zamani nedir ?
boksor|Ingiltere kraliçesi lagimciya “sör” ünvani verirse, lagimci ne olur ?
olu|Bir insanin askeri merasimle gömülebilmesi için ne olmasi gerekir ?
soforu|Bir kralin önüne geçip oturmaya kim cesaret edebilir ?
elbiselerinin modasi geciyormus|Adam elbise dolabindan bazi gürülteler geldigini duymus ve dolabin kapisini açmis. Ne görmüs ?
bazi gunler rejim yapar|Papaz neden hergün pilav yemez ?
olmeden once yuregi agzina gelmis|Adamin otopsisinde yüreginde dis izi bulunmus. Neden ?
yalnis ameliyat ettikleri hastalar tanimasin diye|Doktorlar ameliyatta niçin maske takarlar ?
olen hastalarda parmak izi kalmasin diye|Doktorlar niçin eldiven takarlar ?
baykus|En kibar kus hangisidir ?
kafatasi|Hangi tas ile su içilmez ?
konusamadiklari zaman|Kekemeler ne zaman kekelemezler ?
kizildereli olduklari icin|Domatesler neden kovboy olamazlar ?
mezar tasindan tasarruf yapmak icin|Iskoçyalilar neden ölülerini baslari disarda gömerler ?
salata dogramislar|Herseye maydanoz olan adami ne yapmislar ?
karisi basinin etini yemis|Adam, sapkasini çikardigi zaman kafatasi görünüyormus. Neden ?
BALIKLAR KOKMASIN DIYE|Denizler niçin tuzludur ?
BENZIN ISTASYONUNDA|Hangi istasyonda tren durmaz ?
TAHTALI KOY|Hiç kimsenin gitmek istemedigi köy hangisidir ?
KARISI BASININ ETINI YEMIS|Adam, sapkasini çikardigi zaman kafatasi görünüyormus. Neden ?
EN BUYUK BASI OLAN|Amerikan ordusunda en büyük sapkali adam kimdir ?
HAVLU ALIP KURULANIR|Kral yaslaninca ne olur ?
YALNIS AMELIYAT ETTIKLERI HASTALAR TANIMASIN DIYE|Doktorlar ameliyatta niçin maske takarlar ?
YETIM|Kral ölünce oglu ne olur ?
MAYIN TARLASINDA|Hangi tarlada sebze yetismez ?
CENELERINI KAPAMALARINI|Kadın ve politikacıdan ortak beklenti nedir ?
ILK GOZ AGRISI|Hangi ağrı en güzel ağrıdır ?
KARA CAHIL|Zır cahil bir zenciye ne der ?
TAHTALI KOY|Hangi köye kimse gitmek istemez ?
KAFA UTULENIR|Elbiselerden başka ne ütülenir ?
FUTBOL KALESI|Hangi kale tarihi değildir ?
UTU|Kızdığını en çok kim belli eder ?
ZILI|Eve gelen hırsız neyi çalmaz ?
SEFTALI|Meyvelerin şefi hangisidir ?
UZAKTAN|Yirtici bir hayvana nasil bakilir ?
TAVUK GOGOSU|Lokantaya giden horoz garsona ne ismarlar ?
KONUSAMADIKLARI ZAMAN|Kekemeler ne zaman kekelemezler ?
YER CEKIMI KANUNU|Hangi kanun insanlari yargilamaz ?
GEMININ BAYRAGINI YARIYA INDIRIR|Birinin denizde boguldugunu gören gemi kaptani ne yapar ?
BAS|Yedi delikli tokmak bunu bilmeyen ahmak ?
OLDURMEYEN ALLAH OLDURMEZ|Adamın biri 13. kattan düşmüş, ölmemiş. Niçin ?
KOPRUDEN GECERKEN|Tren ne zaman suyun üzerinde gider ?
KAZIK|İnsan Ne Yiyince üzülür ?
BABA|Sıcak evin direği Tıp tıp eder yüreği ?
BEBEK|Dokuz ay zindanda yatar Altı ayda zil çalar oynar ?

  Alıntı ile Cevapla

Alt 17 Şubat 2008, 13:13   #3
Çevrimdışı
Cevap: Bilmece TCL ve Sorulari. Buyrun..
Soru Cevap Oyun Conf 'unu Bilmece Conf Diye Ayarlayabilirsiniz

__________________
Aşk Hikayesi WEB Portal: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Aşk Hikayesi FORUM: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
  Alıntı ile Cevapla

Alt 19 Şubat 2008, 13:24   #4
Çevrimiçi
Cevap: Bilmece TCL ve Sorulari. Buyrun..
[12:19] Tcl error in file 'bilmece.conf':
[12:19] can't read "tgcongratsHarikasin {Bilmeceyi Bildin}": no such variable
while executing
"set tgcongrats[list "Harikasin" "Bilmeceyi Bildin"]"
(file "scripts/bilmece.tcl" line 12)
invoked from within
"source scripts/bilmece.tcl"
(file "bilmece.conf" line 70)
[12:19] * CONFIG FILE NOT LOADED (NOT FOUND, OR ERROR)

  Alıntı ile Cevapla

Alt 20 Şubat 2008, 00:09   #5
Çevrimdışı
Cevap: Bilmece TCL ve Sorulari. Buyrun..
Bilmece Conf

##########################
# BURAYA DOKUNMAYINIZ..!
##########################
loadmodule channels
loadmodule server
loadmodule ctcp
loadmodule irc
loadmodule notes
loadmodule console
loadmodule blowfish
##########################
# Botun Identi
set username "CroAtoN"
# Botun Nicki
set nick "Bilmece"
# Botun Alt Nicki
set altnick "Bilmece`"
# Botun Ip Adresi
set my-ip "Sunucu İp i"
# Botun Vhost`u (eger destekliyorsa.. Buradaki Vhostun my-ip ile uyusmasi gereklidir)
set my-hostname "Sunucu İp i"
# Botun Whois`inde Cikacak Olan yazi
set realname "15,1 Yapimci4 By9 CroAtoN "
# Botun irc`ye baglandiginda yapicagi ilk sey
# Burdaki ornekte bot Undernet X`e login oluyor.
set init-server { putserv "PRIVMSG nickserv :identify nickşifresi"
putserv "Oper nick Şifre"
}
# Botun girmeye calisacagi server listesi..
set servers {
Sunucu İpi:Portu
}
# Botun girecegi Ilk kanal(Bu Kanal Botun Hafizasinda Dewamli kalicaktir.)
# Bot bu kanaldan cikmaz..Ancak burdan silinirse cikar..
channel add #Bilmece {
chanmode "+nt"
idle-kick 0
stopnethack-mode 0
}
# Burada Botun girecegi Server tipini belirlemelisiniz..
# 0= Efnet , 1= IRCnet , 2= undernet , 3= DALnet , 4=Efnet Hybrid , 5= Digerleri
set net-type 5
# Botun sahibinin nicki
set owner "CroAtoN"
# Botun kullanici dosyasi
set userfile "bilmece.user"
# Botun kanal listesi dosyasi
set chanfile "bilmece.chan"
# logunu tutmak istediginiz kanal icin kullanabilirsiniz..
logfile jpk #Bilmece "logs/bilmece.log"
# tmp dir. Botun gecici dosyalari sakliyacagi yer.
# set temp-path "/tmp"
# Kullandiginiz Bot turune gore birisinin onundaki #
# kaldiriniz..!
# botun calismasi icin asagidaki "die" ile basyalan satiri kaldirmalisiniz..
# Eger IRCturk Multi Kullaniyosaniza Bu Bolumu
# Basindaki # Isaretini Kaldirarak Aktif Ediniz.!
# Botunuza kisa yoldan komut vermek icin...
set shortnick "fvf"
# Botun olanlari yazacagi ana kanal.
set home "#Bilmece"
##########################
# Dosya ve Script Ayarlari
##########################
set mod-path "modules/"
set help-path "help/"
set text-path "text/"
listen 3334 all
logfile msbxco * "logs/zc-fm.log"
set console "mkcobxs"
loadmodule uptime
# bu bolum eklediginiz tcllere gore duzenliyeceginiz bolum..
source scripts/alltools.tcl
source scripts/action.fix.tcl
source scripts/userinfo.tcl
source scripts/bilmece.tcl


__________________
Aşk Hikayesi WEB Portal: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Aşk Hikayesi FORUM: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
  Alıntı ile Cevapla

Alt 20 Şubat 2008, 00:10   #6
Çevrimdışı
Cevap: Bilmece TCL ve Sorulari. Buyrun..
Not: Sunucu İp i Yazan yere Sunucu İp Adresiniz Port yazan Yere Kendi Portunuzu Yazınız identi vs.. Kendi Sunucunuza Göre Ayarlayabilirsiniz

__________________
Aşk Hikayesi WEB Portal: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Aşk Hikayesi FORUM: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
  Alıntı ile Cevapla

Alt 20 Şubat 2008, 15:17   #7
Çevrimdışı
Cevap: Bilmece TCL ve Sorulari. Buyrun..
bu şimdi bilmece.tcl'mi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

  Alıntı ile Cevapla

Alt 23 Şubat 2008, 10:31   #8
Çevrimdışı
Yanıt: Bilmece TCL ve Sorulari. Buyrun..
Çalışmıyor arkadaşım


[10:22] 'bilmece.conf' dosyasi icinde tcl hatasi:
[10:22] can't read "tgcongratsHarikasin {Bilmeceyi Bildin}": no such variable
while executing
"set tgcongrats[list "Harikasin" "Bilmeceyi Bildin"]"
(file "scripts/bilmece.tcl" line 13)
invoked from within
"source scripts/bilmece.tcl"
(file "bilmece.conf" line 133)

verdiği hata bu tcl de sorun var sanırım

  Alıntı ile Cevapla

Alt 24 Şubat 2008, 03:41   #9
Çevrimdışı
Cevap: Bilmece TCL ve Sorulari. Buyrun..
Kurdum denedim 4 ' 4 lük Çalışıyor.. Paylaşıma Sundum

__________________
Aşk Hikayesi WEB Portal: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Aşk Hikayesi FORUM: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
  Alıntı ile Cevapla

Alt 24 Şubat 2008, 10:57   #10
Çevrimdışı
Yanıt: Bilmece TCL ve Sorulari. Buyrun..
rica etsem kurduğunuz tclyi bir adresden link verirmisiniz download etmek için

  Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
bilmece, buyrun, sorulari, tcl

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
BiLmece Oyun Botu Buyrun SuperX Eggdrop, NeoStats, BNC 12 04 Ekim 2009 14:18
Buyrun Arkadaşlar Bilmece Oyun Botu delm Eggdrop, NeoStats, BNC 0 05 Aralık 2008 22:30
OSS Sorulari :) Kan Komedi ve Mizah 1 05 Eylül 2007 02:48
2007 oss sorulari:D morphine Komedi ve Mizah 1 18 Mayıs 2007 13:07