IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
8Beğeni(ler)
  • 1 Post By Sevda
  • 1 Post By Sevda
  • 1 Post By Sevda
  • 1 Post By Sevda
  • 1 Post By Sevda
  • 1 Post By Sevda
  • 1 Post By Sevda
  • 1 Post By Sevda

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07 Kasım 2010, 20:40   #1
Çevrimdışı
Yunus Emre Şiirleri..


sohbetBu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


Aşkın Aldı Benden Beni

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Aşkın aşıklar oldurur
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene Ver anları
Bana seni gerek seni

Yunus'dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum


Bana seni gerek seni

Yunus Emre

----------------------------------

Aşık Kendi Kanını

Helal kıldı ma'şuka aşık kendi kanını
Ma'şuk nakşından okur aşk eri Kur'anını

Yardan ayrı olunca asılıp ölmek yeğdir
Aşık kendi bırakır boynuna urganını

Gitmez aşık gözünden hergiz ma'şuk hayali
Nitekim zilha verir Yusuf'un nişanını

Dirlik budur aşıka ma'şuk yolunda öle
Sorarlar ise aydam aşıkın burhanını

Belkıys ile Süleyman aşka düştü bir zaman
İsteyip bulmadılar bu derdin dermanını

Gökteki Harut Marut aşk için indi yere
Zühre yüzün görecek unuttu Rahman'ını

Güzaf görmen siz aşkı kime oğradı ise
Sultanı iltir baştan yitirir hanmanını

Ferhat bu aşk yolunda başın külünge tuttu
Hüsrev Şirin derdinden dosta verdi canını

Leyli'yle Mecnun işi acebdür ( ür ) bu halka
Abdürrezzak terk etti aşk için imanını

Zemane vefaları cefa gelir yunüs'a

Bir doğru yer bulucak fidi kılar canını

Yunus Emre

-------------------------
Sevi

Sözüm el gün için değil
Sevenlere bir söz yeter
Sevdiğimi söylemezsem
Sevmek derdi beni boğar

Taş yürekte ne biter
Dilinden ağu tüter
Nice yumşak söylese


Sözü savaşa benzer
Yunus Emre


-------------------------

Bilmediler

Hakiykatin ma'nisin şerh ile bilmediler
Erenler bu dirliği riye dirilmediler

Hakiykat bir denizdir şeriattır gemisi
Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar

Bular geldi tapıya şeriat tuttu durur
İçeri giribeni ne varın bilmediler

Dört kitabı şerh eden asıdır hakıykatte
Zira tevsir okuyup ma'nisin bilmediler

Yunus adın sadıktır bu yola geldin ise

Adın değşirmeyenler bu yola gelmediler.

Yunus Emre

-------------------------------

Aşk Bezirganı

Aşk bezirganı
Sermaye canı
Bahadır gördüm
Cana kıyanı

Zehi bahadır
Can terkin urur
Kılıç mı keser
Himmet giyeni

Kamusun bir gör
Kemterin er gör
Alu görmegil
Palas giyeni

Tez çıkarırlar
Fevkal'ulaya
Şol isa gibi
Dünya koyanı

Tez indirirler
Tahtesseraya
Bir karun gibi
Dünya kovanı

Aşık olanın
Nişanı vardır
Melamet olur

Belli beyanı

Yunus Emre

-----------------------------

Çıktım Erik Dalına

Çıktım erik dalına
Anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyıp
Der ne yesin kozumu

Uğruluk yaptı bana
Bühtan eyledim ona
Çerçi de geldiaydur
Hani aldın gözünü

Ker--- koydum kazana
Poyraz ile kaynattım
Nedir diye sorana
Bandım verdim özümü

İplik verdim cullaha
Sarıp yumak etmemiş
Becid becid ısmarlar
Gelsin alsın bezini

Bir serçenin kanadın
Kırk katıra yükledim
Çift dahi çekemedi
Şöyle kaldı kazını

Yunus bir söz söylemiş
Hiç bir söze benzemez
Münafıklar elinden

Örter mana yüzünü

Yunus Emre

----------------------------

Neylesin Yunus

İçin dışın mundar iken
dost neylesin senin ile
gözün gönlün nefsi hava
Aşk neylesin senin ile

Zakir ile yoldaş olup
Sadıklara yar olmadın
olmaz yere verdin gönül
Dost neylesin senin ile

Dünya gözün ruşen edip
Gönül gözün kör eyledin
Zulmet dolucak gönlüne
Nur neylesin senin ile

Gerçek ere derviş gerek
Doldu cihan dava ile
Duydun ise aslın işi
Kal neylesin senin ile

Dostlugu sanma hemen
olur suret dizmek ile
Dilde ise senin işin
Hal neylesin senin ile

Dostun hoş derdi ile
merdana sür devranını
dost değilsen dost yolunda

Ar neylesin senin ile!

Yunus Emre

------------------------------

Kendin Bilmek

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise
Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise

Gönül yüksekte gezer dem be-dem yoldan azar
Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise

Ak sakallı bir koca bilemez hali nice
Emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise

Sağır işitmez sözü gece sanır gündüzü
Kördür münkirin gözü alem münevver ise

Gönül çalab'ın tahtı gönüle çalab baktı
İki cihan bed-bahtı kim gönül yıkar ise

Sen sana ne sanırsan ayrığa da onu san
Dört kitabın ma'nisi budur eğer var ise

Bildik gelenler geçmiş konanlar geri göçmüş
Aşk şarabından içmiş kim ma'ni duyar ise

Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın

Sinle sırat görmeye sevdiği didar ise

Yunus Emre

---------------------------

Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışı tellallar inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Emr-i hac göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dindir imandır
Delilsiz gidilmez yollar yamandır
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakkı zikretsin dilin
Enbiyaya uğramaz ise yolun

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus Emre

-------------------------

Geldi Geçti Ömrüm Benim

Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir
Şol göz yumup açmış gibi

İş bu söze Hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi

Miskin adem-oğlanını
Benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter
Yere tohum saçmış gibi

Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür gibi
Yiğit iken ölenlere
Gök ekini biçmiş gibi

Bir hastaya vardın ise
Bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hak şarabın içmiş gibi

Bir miskini gördün ise
Bir eskice verdin ise
Yarın anda sana gele
Hulle donun biçmiş gibi

Yunus Emre bu dünyada
İki kişi kalır derler
Meger Hızır, İlyas ola

Ãb-i hayat içmiş gibi

Yunus Emre

--------------------------

Kahrında Hoş Lütfunda Hoş..

Cana cefa kıl ya vefa
Kahrın da hoş, lutfun da hoş,
Ya derd gönder ya deva,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrında hoş lutfun da hoş.

Gelse celalinden cefa
Yahut cemalinden vefa,
İkiside cana safa:
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Ger bağ-u ger bostan ola.
Ger bendü ger zindan ola,
Ger vasl-ü ger hicran ola,
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Ey padişah-ı Lemyezel!
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel!
Ey lutfu bol, kahrı güzel!
Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Ağlatırsın zari zari,
Verirsen cennet-ü huri,
Layık görür isen nari,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek yaşat gerek öldür,
Aşık Yunus sana kuldur,

Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Yunus Emre

------------------------------

Hak Bir Gönül Verdi Bana


Hak bir gönül verdi bana

Ha demeden hayrân olur
Bir dem gelir şâdân olur
Bir dem gelir giryân olur


Bir dem sanasın kış gibi

Şol zemheri olmuş gibi

Bir dem beşâretden doğar
Hoş bağ ile bostân olur


Bir dem gelir söyleyemez

Bir sözü şerh eyleyemez

Bir dem dilinden dür döker
Dertlilere dermân olur


Bir dem çıkar arş üzere

Bir dem iner taht-es-serâ

Bir dem sanasın katredir
Bir dem taşar ummân olur

Bir dem cehâletde kalır

Hiç nesneyi bilmez olur

Bir dem dalar hikmetlere
Câlînus u Lokmân olur


Bir dem dev olur yâ peri

Vîrâneler olur yeri

Bir dem uçar Belkîs ile
Sultân-ı ins ü cân olur


Bir dem varır mescidlere

Yüz sürer anda yerlere

Bir dem varır deyre girer
İncil okur ruhbân olur


Bir dem gelir Îsâ gibi

Ölmüşleri diri kılar

Bir dem girer kibr evine
Fir'avn ile Hâmân olur


Bir dem döner Cebrâil'e

Rahmet saçar her mahfile

Bir dem gelir gümrâh olur


Miskin Yunus hayrân olur

Yunus Emre

------------------------------

Neylesin Yunus

İçin dışın mundar iken

dost neylesin senin ile
gözün gönlün nefsi hava
Aşk neylesin senin ile


Zakir ile yoldaş olup

Sadıklara yar olmadın

olmaz yere verdin gönül
Dost neylesin senin ile


Dünya gözün ruşen edip

Gönül gözün kör eyledin

Zulmet dolucak gönlüne
Nur neylesin senin ile

Gerçek ere derviş gerek

Doldu cihan dava ile

Duydun ise aslın işi
Kal neylesin senin ile


Dostlugu sanma hemen

olur suret dizmek ile

Dilde ise senin işin
Hal neylesin senin ile


Dostun hoş derdi ile

merdana sür devranını

dost değilsen dost yolunda


Ar neylesin senin ile!

Yunus Emre

----------------------------

Taştın Yine Deli Gönül


Taştın yine deli gönül
Sular gibi çağlar mısın
Aktın yine kanlı yaşım
Yollarımı bağlar mısın


Nidem elim ermez yâre

Bulunmaz derdime çare
Oldum ilimden avare
Beni bunda eğler misin


Yavı kıldım ben yoldaşı

Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Irmağ olup çağlar mısın


Ben toprak oldum yolunda

Sen aşırı gözetirsin
Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın


Harami gibi yoluma

Aykırı inen karlı dağ
Ben yârimden ayrı düştüm
Sen yolumu bağlar mısın


Karlı dağların başında

Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim içün
Yaşın yaşın ağlar mısın


Esridi Yunus'un canı

Yoldayım illerim kanı
Yunus düşte gördü seniSayru musun sağlar mısın
Yunus Emre


---------------------------

Yar Yüreğim Yar


Yar yüreğim yar
Gör ki neler var
Bu halk içinde
Bize güler var


Kon gülen gülsün

Hak bizim olsun
Gâfil ne bilsin
Hak'kı sever var


Bu yol uzaktır

Menzili çoktur
Geçidi yoktur
Derin sular var


Girdik bu yola

Aşk ile bile
Gurbetlik ile
Bizi salar var


Her kim merdâne

Gelsin meydâne
Kalmasın câne
Kimde hüner var


Yunus sen bunda

Meydan isteme
Meydan içinde


Merdâneler var...

Yunus Emre

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


Aşkın Aldı Benden Beni

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Aşkın aşıklar oldurur
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene Ver anları
Bana seni gerek seni

Yunus'dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum


Bana seni gerek seni

Yunus Emre

----------------------------------

Aşık Kendi Kanını

Helal kıldı ma'şuka aşık kendi kanını
Ma'şuk nakşından okur aşk eri Kur'anını

Yardan ayrı olunca asılıp ölmek yeğdir
Aşık kendi bırakır boynuna urganını

Gitmez aşık gözünden hergiz ma'şuk hayali
Nitekim zilha verir Yusuf'un nişanını

Dirlik budur aşıka ma'şuk yolunda öle
Sorarlar ise aydam aşıkın burhanını

Belkıys ile Süleyman aşka düştü bir zaman
İsteyip bulmadılar bu derdin dermanını

Gökteki Harut Marut aşk için indi yere
Zühre yüzün görecek unuttu Rahman'ını

Güzaf görmen siz aşkı kime oğradı ise
Sultanı iltir baştan yitirir hanmanını

Ferhat bu aşk yolunda başın külünge tuttu
Hüsrev Şirin derdinden dosta verdi canını

Leyli'yle Mecnun işi acebdür ( ür ) bu halka
Abdürrezzak terk etti aşk için imanını

Zemane vefaları cefa gelir yunüs'a

Bir doğru yer bulucak fidi kılar canını

Yunus Emre

-------------------------
Sevi

Sözüm el gün için değil
Sevenlere bir söz yeter
Sevdiğimi söylemezsem
Sevmek derdi beni boğar

Taş yürekte ne biter
Dilinden ağu tüter
Nice yumşak söylese


Sözü savaşa benzer
Yunus Emre


-------------------------

Bilmediler

Hakiykatin ma'nisin şerh ile bilmediler
Erenler bu dirliği riye dirilmediler

Hakiykat bir denizdir şeriattır gemisi
Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar

Bular geldi tapıya şeriat tuttu durur
İçeri giribeni ne varın bilmediler

Dört kitabı şerh eden asıdır hakıykatte
Zira tevsir okuyup ma'nisin bilmediler

Yunus adın sadıktır bu yola geldin ise

Adın değşirmeyenler bu yola gelmediler.

Yunus Emre

-------------------------------

Aşk Bezirganı

Aşk bezirganı
Sermaye canı
Bahadır gördüm
Cana kıyanı

Zehi bahadır
Can terkin urur
Kılıç mı keser
Himmet giyeni

Kamusun bir gör
Kemterin er gör
Alu görmegil
Palas giyeni

Tez çıkarırlar
Fevkal'ulaya
Şol isa gibi
Dünya koyanı

Tez indirirler
Tahtesseraya
Bir karun gibi
Dünya kovanı

Aşık olanın
Nişanı vardır
Melamet olur

Belli beyanı

Yunus Emre

-----------------------------

Çıktım Erik Dalına

Çıktım erik dalına
Anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyıp
Der ne yesin kozumu

Uğruluk yaptı bana
Bühtan eyledim ona
Çerçi de geldiaydur
Hani aldın gözünü

Ker--- koydum kazana
Poyraz ile kaynattım
Nedir diye sorana
Bandım verdim özümü

İplik verdim cullaha
Sarıp yumak etmemiş
Becid becid ısmarlar
Gelsin alsın bezini

Bir serçenin kanadın
Kırk katıra yükledim
Çift dahi çekemedi
Şöyle kaldı kazını

Yunus bir söz söylemiş
Hiç bir söze benzemez
Münafıklar elinden

Örter mana yüzünü

Yunus Emre

----------------------------

Neylesin Yunus

İçin dışın mundar iken
dost neylesin senin ile
gözün gönlün nefsi hava
Aşk neylesin senin ile

Zakir ile yoldaş olup
Sadıklara yar olmadın
olmaz yere verdin gönül
Dost neylesin senin ile

Dünya gözün ruşen edip
Gönül gözün kör eyledin
Zulmet dolucak gönlüne
Nur neylesin senin ile

Gerçek ere derviş gerek
Doldu cihan dava ile
Duydun ise aslın işi
Kal neylesin senin ile

Dostlugu sanma hemen
olur suret dizmek ile
Dilde ise senin işin
Hal neylesin senin ile

Dostun hoş derdi ile
merdana sür devranını
dost değilsen dost yolunda

Ar neylesin senin ile!

Yunus Emre

------------------------------

Kendin Bilmek

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise
Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise

Gönül yüksekte gezer dem be-dem yoldan azar
Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise

Ak sakallı bir koca bilemez hali nice
Emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise

Sağır işitmez sözü gece sanır gündüzü
Kördür münkirin gözü alem münevver ise

Gönül çalab'ın tahtı gönüle çalab baktı
İki cihan bed-bahtı kim gönül yıkar ise

Sen sana ne sanırsan ayrığa da onu san
Dört kitabın ma'nisi budur eğer var ise

Bildik gelenler geçmiş konanlar geri göçmüş
Aşk şarabından içmiş kim ma'ni duyar ise

Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın

Sinle sırat görmeye sevdiği didar ise

Yunus Emre

---------------------------

Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışı tellallar inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Emr-i hac göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dindir imandır
Delilsiz gidilmez yollar yamandır
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakkı zikretsin dilin
Enbiyaya uğramaz ise yolun

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus Emre

-------------------------

Geldi Geçti Ömrüm Benim

Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir
Şol göz yumup açmış gibi

İş bu söze Hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi

Miskin adem-oğlanını
Benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter
Yere tohum saçmış gibi

Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür gibi
Yiğit iken ölenlere
Gök ekini biçmiş gibi

Bir hastaya vardın ise
Bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hak şarabın içmiş gibi

Bir miskini gördün ise
Bir eskice verdin ise
Yarın anda sana gele
Hulle donun biçmiş gibi

Yunus Emre bu dünyada
İki kişi kalır derler
Meger Hızır, İlyas ola

Ãb-i hayat içmiş gibi

Yunus Emre

--------------------------

Kahrında Hoş Lütfunda Hoş..

Cana cefa kıl ya vefa
Kahrın da hoş, lutfun da hoş,
Ya derd gönder ya deva,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrında hoş lutfun da hoş.

Gelse celalinden cefa
Yahut cemalinden vefa,
İkiside cana safa:
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Ger bağ-u ger bostan ola.
Ger bendü ger zindan ola,
Ger vasl-ü ger hicran ola,
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Ey padişah-ı Lemyezel!
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel!
Ey lutfu bol, kahrı güzel!
Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Ağlatırsın zari zari,
Verirsen cennet-ü huri,
Layık görür isen nari,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek yaşat gerek öldür,
Aşık Yunus sana kuldur,

Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Yunus Emre

------------------------------

Hak Bir Gönül Verdi Bana


Hak bir gönül verdi bana

Ha demeden hayrân olur
Bir dem gelir şâdân olur
Bir dem gelir giryân olur


Bir dem sanasın kış gibi

Şol zemheri olmuş gibi

Bir dem beşâretden doğar
Hoş bağ ile bostân olur


Bir dem gelir söyleyemez

Bir sözü şerh eyleyemez

Bir dem dilinden dür döker
Dertlilere dermân olur


Bir dem çıkar arş üzere

Bir dem iner taht-es-serâ

Bir dem sanasın katredir
Bir dem taşar ummân olur

Bir dem cehâletde kalır

Hiç nesneyi bilmez olur

Bir dem dalar hikmetlere
Câlînus u Lokmân olur


Bir dem dev olur yâ peri

Vîrâneler olur yeri

Bir dem uçar Belkîs ile
Sultân-ı ins ü cân olur


Bir dem varır mescidlere

Yüz sürer anda yerlere

Bir dem varır deyre girer
İncil okur ruhbân olur


Bir dem gelir Îsâ gibi

Ölmüşleri diri kılar

Bir dem girer kibr evine
Fir'avn ile Hâmân olur


Bir dem döner Cebrâil'e

Rahmet saçar her mahfile

Bir dem gelir gümrâh olur


Miskin Yunus hayrân olur

Yunus Emre

------------------------------

Neylesin Yunus

İçin dışın mundar iken

dost neylesin senin ile
gözün gönlün nefsi hava
Aşk neylesin senin ile


Zakir ile yoldaş olup

Sadıklara yar olmadın

olmaz yere verdin gönül
Dost neylesin senin ile


Dünya gözün ruşen edip

Gönül gözün kör eyledin

Zulmet dolucak gönlüne
Nur neylesin senin ile

Gerçek ere derviş gerek

Doldu cihan dava ile

Duydun ise aslın işi
Kal neylesin senin ile


Dostlugu sanma hemen

olur suret dizmek ile

Dilde ise senin işin
Hal neylesin senin ile


Dostun hoş derdi ile

merdana sür devranını

dost değilsen dost yolunda


Ar neylesin senin ile!

Yunus Emre

----------------------------

Taştın Yine Deli Gönül


Taştın yine deli gönül
Sular gibi çağlar mısın
Aktın yine kanlı yaşım
Yollarımı bağlar mısın


Nidem elim ermez yâre

Bulunmaz derdime çare
Oldum ilimden avare
Beni bunda eğler misin


Yavı kıldım ben yoldaşı

Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Irmağ olup çağlar mısın


Ben toprak oldum yolunda

Sen aşırı gözetirsin
Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın


Harami gibi yoluma

Aykırı inen karlı dağ
Ben yârimden ayrı düştüm
Sen yolumu bağlar mısın


Karlı dağların başında

Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim içün
Yaşın yaşın ağlar mısın


Esridi Yunus'un canı

Yoldayım illerim kanı
Yunus düşte gördü seniSayru musun sağlar mısın
Yunus Emre


---------------------------

Yar Yüreğim Yar


Yar yüreğim yar
Gör ki neler var
Bu halk içinde
Bize güler var


Kon gülen gülsün

Hak bizim olsun
Gâfil ne bilsin
Hak'kı sever var


Bu yol uzaktır

Menzili çoktur
Geçidi yoktur
Derin sular var


Girdik bu yola

Aşk ile bile
Gurbetlik ile
Bizi salar var


Her kim merdâne

Gelsin meydâne
Kalmasın câne
Kimde hüner var


Yunus sen bunda

Meydan isteme
Meydan içinde


Merdâneler var...

Yunus Emre

Konu Sevda tarafından (22 Eylül 2011 Saat 01:46 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Alt 10 Şubat 2011, 12:31   #2
Çevrimdışı
Cevap: Yunus Emre Şiirleri.. (-----) Gel Gör Beni Aşk Neyledi..

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


EL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ

Gönlüm düştü bu sevdaya.
Gel gör beni aşk neyledi?
Başmı verdim kavgaya.
Gel gör aşk beni neyledi?

Ben aglarım yana yana.
Aşk boyadı beni kana.
Ne aklım ne divane.
Gel gör aşk ne neyledi?

Mecnun olu ben yürürüm.
Dostu düşümde görürüm.
Uynaır melul, olurum.
Gel gör aşk beni neyledi?


Aşkın beni mest eyledi.
Aldı, gönlüm hast eyledi.
Öldürmeğe kast eyledi.
Gel gör aşk beni neyledi?

Gah eserim yeller gibi.
Gah tozarım yollar gibi.
Gah akarım, seller gibi.
Gel gör aşk ben neyledi.

Akan sulayın çaglarım.
Dertli yüregim daglarım.
Yarim için ben aglarım.
Gel gör aşk beni neyledi?

Benzim sarı, gözlerim yaş.
Bagrıma pare çigerim baş.
Halden bilen dertli kardaş.
Gel gör aşk beni neyledi?

Miskin yunus bi çareyim.
Baştan ayağa yareyim.
Dost ellinden avareyim.
Gel gör aşk beni neyledi.


YUNUS EMRE


Konu Sevda tarafından (29 Eylül 2011 Saat 07:49 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla

Alt 16 Şubat 2011, 14:06   #3
Çevrimdışı
Cevap: Yunus Emre Şiirleri.. Yunus Emre Seçme Dörtlükler

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


Aşk aşıkı şir eder

Aslanı zencir eder

Katı taşı mum eder.

Aşk bir güneşe benzer aşık olmayan gönül bir katı taşa benzer.Konu Sevda tarafından (22 Eylül 2011 Saat 02:08 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla

Alt 22 Eylül 2011, 01:53   #4
Çevrimdışı
Cevap: Yunus Emre Şiirleri..
Mana Evine Daldık

Mânâ evine daldık
Vücut seyrini kıldık
İki cihan seyrini
Cümle vücutta bulduk

Yedi yer yedi göğü
Dağları denizleri
Uçmağ ile tamuyu
Cümle vücutta bulduk

Gece ile gündüzü
Gökte yedi yıldızı
Levhte yazılı sözü
Cümle vücutta bulduk

Musa ağdığı Tûr’u
Yoksa Beyt_ül Mü’mur’u
İsrafil çalan sûru
Cümle vücutta bulduk

Tevrat ile İncil’i
Furkan ile Zebur’u
Bunlardaki beyanı
Cümle vücutta bulduk

Yunus’un sözleri hak
Cümlemiz dedik sadak
Nerd’istersen orda Hak
Cümle vücutta bulduk

Yunus Emre

  Alıntı ile Cevapla

Alt 22 Eylül 2011, 02:10   #5
Çevrimdışı
Cevap: Yunus Emre Şiirleri..

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

  Alıntı ile Cevapla

Alt 23 Eylül 2011, 15:15   #6
Çevrimdışı
Cevap: Yunus Emre Şiirleri..

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Alıntı

  Alıntı ile Cevapla

Alt 23 Eylül 2011, 15:17   #7
Çevrimdışı
Cevap: Yunus Emre Şiirleri..

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Alıntı

  Alıntı ile Cevapla

Alt 29 Eylül 2011, 07:42   #8
Çevrimdışı
Cevap: Yunus Emre Şiirleri.. (KALANLARA SELAM OLSUN)

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


KALANLARA SELAM OLSUN

Bu dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun


Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun

Tenim ortaya açıla
Yakasız gömlek biçile
Bizi bir asân vechile
Yuyanlara selam olsun

Azrail alır canımız
Kurur damarda kanımız
Yuyacağın kefenimiz
Saranlara selam olsun

Selâ verile kastımıza
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun

Dünyaya gelenler gider
Hergiz gelmez yola gider
Bizim halimizden haber
Soranlara selam olsun

Miskin Yunus söyler sözün
Yaş doldurmuş iki gözün
Bizi bilmeyen ne bilsin
Bilenlere selam olsun

Yunus EMRE

  Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
emre, yunus, Şiirleri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Yunus emre Sim Dini Şiirler 0 17 Ağustos 2011 12:29
Yunus Emre ŞiirLeri.. Satuk Şiir, Hikaye ve Güzel Sözler 0 01 Mart 2010 08:01