IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
4Beğeni(ler)
  • 2 Post By Elysian
  • 1 Post By Zey
  • 1 Post By Elysian

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 26 Haziran 2014, 18:45   #1
Çevrimdışı
Thomas İncili 96-114


aşk sohbet odaları


96 Jesus [said], The Father's kingdom is like [a] woman. She took a little leaven, [hid] it in dough, and made it into large loaves of bread. Anyone here with two ears had better listen!

96. İsa, dedi:

"Baba'nın Melekût' u bir kadına benzer;
kadın biraz maya aldı, onun hamurun içine sakıldı ve ondan büyük ekmekler yaptı.
Kulakları olan işitsin!"

97 Jesus said, The [Father's] kingdom is like a woman who was carrying a [jar] full of meal. While she was walking along [a] distant road, the handle of the jar broke and the meal spilled behind her [along] the road. She didn't know it; she hadn't noticed a problem. When she reached her house, she put the jar down and discovered that it was empty.

97. İsa, dedi:

"Baba'nın Melekût'u un dolu bir testi taşıyan,
ve uzun bir yolda yürüyen bir kadına benzer.
Testinin kulpu koptu, un arkasındaki yolda döküldü. Hiç bir şey bilmediğinden, kederlenmedi. Evine dönünce testiyi yere koydu ve onu boş buldu."

98 Jesus said, The Father's kingdom is like a person who wanted to kill someone powerful. While still at home he drew his sword and thrust it into the wall to find out whether his hand would go in. Then he killed the powerful one.

98. İsa, dedi:

"Baba'nın Melekût'u ulu bir kişiyi öldürmek isteyen adama benzer. Evinde kılıcı kınından çıkardı
ve elinin güvenli olup olmadığını bilmek için duvarı deldi. Ve işte O zaman O, ulu kişiyi öldürdü."

99 The disciples said to him, "Your brothers and your mother are standing outside."

He said to them, "Those here who do what my Father wants are my brothers and my mother. They are the ones who will enter my Father's kingdom."

99. Şakirtleri, O'na:

"Anan ve kardeşin dışarıda" dediler.

İsa, onlara:

"burada olanlar Babam' ın isteğine yaparlar, onlar, benim anam ve kardeşimdir.
Babam'ın Melekût' una girecek olanlar onlardır."

100 They showed Jesus a gold coin and said to him, "The Roman emperor's people demand taxes from us."

He said to them, "Give the emperor what belongs to the emperor, give God what belongs to God, and give me what is mine."

100. İsa' ya bir altın para gösterdiler
ve O'na:

"Sezar'ın memurları bizden vergi istiyorlar." dediler.

İsa onlara:

"Sezar'a ait olanı Sezar'a verin,
Tanrı' ya ait olanı Tanrı' ya verin
ve, bana ait olanı (da) bana veriniz" dedi.

101 "Whoever does not hate [father] and mother as I do cannot be my [disciple], and whoever does [not] love [father and] mother as I do cannot be my [disciple]. For my mother [...], but my true [mother] gave me life."

101. "Benim gibi
ana ve babasını reddetmeyen şakirdim olamaz;
ve benim gibi
ana ve babasını sevmeyen şakirdim olamaz,
çünkü anam beni doğurdu, ama benim gerçek anam bana hayat verdi."

102 Jesus said, "Damn the Pharisees! They are like a dog sleeping in the cattle manger: the dog neither eats nor [lets] the cattle eat."

102. İsa, dedi:

"Zavallılar, Ferîsiler!
Çünkü köpeğe benziyorlar
sığırların yemliğine uyurlar da
ne yerler ve ne de sığırlara yedirirler."

103 Jesus said, "Congratulations to those who know where the rebels are going to attack. [They] can get going, collect their imperial resources, and be prepared before the rebels arrive."

103. İsa, dedi:

"Ne mutlu o İnsana ki yağmacının hangi zaman ve nereden gireceğini bilir; onlar içeri girmeden evvel öyle bir doğrulur ki güçünü toplar ve daha evvel davranır."

104 They said to Jesus, "Come, let us pray today, and let us fast."

Jesus said, "What sin have I committed, or how have I been undone? Rather, when the groom leaves the bridal suite, then let people fast and pray."

104. Onlar, O'na:

"Gel, bu gün dua edip, oruç tutalım." dediler.

İsa, dedi:

"Şimdi hangi hatayı işledim,
ya da neden bana hükmettiler?
Ama, güvey düğün odasından çıkınca
işte, o zaman oruç tutulsun ve dua edilsin!"

105
Jesus said, "Whoever knows the father and the mother will be called the child of a whore."

105. İsa, dedi:

"Ana'yı ve Baba'yı tanıyan kimseye fahişenin oğlu, denir mi?"

106 Jesus said, "When you make the two into one, you will become children of Adam, and when you say, 'Mountain, move from here!' it will move."

106. İsa, dedi:

"İkiyi Bir yapınca İnsanoğlu olursunuz,
ve eğer derseniz: "Uzaklaş ey dağ!" Ve dağ uzaklaşacaktır."

107 Jesus said, The

107. İsa, dedi:

Melekût yüz koyunu olan çobana benzer.
Koyunlardan biri, en irisi kayboldu.
Doksan dokuzunu bıraktı çoban,
ve buluncaya kadar o Bir' i aradı.
Aramadan sonra
koyuna:
"Seni doksan dokuz koyundan fazla istiyorum, "dedi.

108 Jesus said, "Whoever drinks from my mouth will become like me; I myself shall become that person, and the hidden things will be revealed to him."

108. İsa, dedi:

"Ağzımdan içen benim gibi olacak; ben de onun gibi olacağım ve saklı olan ona ifşa olunacak."

109 Jesus said, The (Father's) kingdom is like a person who had a treasure hidden in his field but did not know it. And [when] he died he left it to his [son]. The son [did] not know about it either. He took over the field and sold it. The buyer went plowing, [discovered] the treasure, and began to lend money at interest to whomever he wished.

109. İsa, dedi:

"Melekût,
tarlasında bilmediği,
saklı bir hazinesi olan adama benzer.
Ve (adam) öldükten sonra hazineyi oğluna bıraktı.
Oğul (bir şey) bilmiyordu; tarlayı aldı ve onu sattı.
Ve tarlayı satın alan geldi.
Sürerken tarlayı, hazineyi buldu
Ve kim istiyorsa
parayı faize vermeye başladı."

110
Jesus said, "Let one who has found the world, and has become wealthy, renounce the world."

110. İsa, dedi:

"Dünyayı bulan ve zenginleştiren, dünyadan vazgeçsin (el çeksin)!"

111 Jesus said, "The heavens and the earth will roll up in your presence, and whoever is living from the living one will not see death."

Does not Jesus say, "Those who have found themselves, of them the world is not worthy"?

111. İsa, dedi:

Gök ile yer önünüzde birbirlerine dolanacaklar
ve Diri' den gelen diri
ne ölüm, ne de korku görecek,
çünkü İsa:
"Kendini bulan kimseye,
dünya ona lâyık değildir" diyor.

112
Jesus said, "Damn the flesh that depends on the soul. Damn the soul that depends on the flesh."

112. İsa, dedi:

"Ruha bağlı olan vücut zavallıdır; Vücuda bağlı olan ruh (da) zavallıdır."

113 His disciples said to him, "When will the kingdom come?"

"It will not come by watching for it. It will not be said, 'Look, here!' or 'Look, there!' Rather, the Father's kingdom is spread out upon the earth, and people don't see it."

113. Şakirtleri, O'na:

"Melekût ne zaman gelecek?" dediler.

"Geleceğini kollayıp gözetleyerek olmaz bu.
"İşte burada, İşte şurada" denmez.
Ama Baba'nın Melekût'u dünyaya yayılmakta
ve insanlar onu görmüyorlar."

[Saying added to the original collection at a later date:] 114 Simon Peter said to them, "Make Mary leave us, for females don't deserve life." Jesus said, "Look, I will guide her to make her male, so that she too may become a living spirit resembling you males. For every female who makes herself male will enter the kingdom of Heaven."

114. Simun Petrus, onlara dedi:

"Meryem aramızdan çıksın,
çünkü kadınlar Hayat'a lâyık değillerdir."

İsa, dedi:

"İşte!
onu erkek kılmak üzere
cezbedeceğim,
size, erkeklere benzer
yaşayan bir ruh olsun diye.
Zira erkekleşecek kadınların hepsi
Göklerin Melekûtu'na girecekler."
96 Jesus [said], The Father's kingdom is like [a] woman. She took a little leaven, [hid] it in dough, and made it into large loaves of bread. Anyone here with two ears had better listen!

96. İsa, dedi:

"Baba'nın Melekût' u bir kadına benzer;
kadın biraz maya aldı, onun hamurun içine sakıldı ve ondan büyük ekmekler yaptı.
Kulakları olan işitsin!"

97 Jesus said, The [Father's] kingdom is like a woman who was carrying a [jar] full of meal. While she was walking along [a] distant road, the handle of the jar broke and the meal spilled behind her [along] the road. She didn't know it; she hadn't noticed a problem. When she reached her house, she put the jar down and discovered that it was empty.

97. İsa, dedi:

"Baba'nın Melekût'u un dolu bir testi taşıyan,
ve uzun bir yolda yürüyen bir kadına benzer.
Testinin kulpu koptu, un arkasındaki yolda döküldü. Hiç bir şey bilmediğinden, kederlenmedi. Evine dönünce testiyi yere koydu ve onu boş buldu."

98 Jesus said, The Father's kingdom is like a person who wanted to kill someone powerful. While still at home he drew his sword and thrust it into the wall to find out whether his hand would go in. Then he killed the powerful one.

98. İsa, dedi:

"Baba'nın Melekût'u ulu bir kişiyi öldürmek isteyen adama benzer. Evinde kılıcı kınından çıkardı
ve elinin güvenli olup olmadığını bilmek için duvarı deldi. Ve işte O zaman O, ulu kişiyi öldürdü."

99 The disciples said to him, "Your brothers and your mother are standing outside."

He said to them, "Those here who do what my Father wants are my brothers and my mother. They are the ones who will enter my Father's kingdom."

99. Şakirtleri, O'na:

"Anan ve kardeşin dışarıda" dediler.

İsa, onlara:

"burada olanlar Babam' ın isteğine yaparlar, onlar, benim anam ve kardeşimdir.
Babam'ın Melekût' una girecek olanlar onlardır."

100 They showed Jesus a gold coin and said to him, "The Roman emperor's people demand taxes from us."

He said to them, "Give the emperor what belongs to the emperor, give God what belongs to God, and give me what is mine."

100. İsa' ya bir altın para gösterdiler
ve O'na:

"Sezar'ın memurları bizden vergi istiyorlar." dediler.

İsa onlara:

"Sezar'a ait olanı Sezar'a verin,
Tanrı' ya ait olanı Tanrı' ya verin
ve, bana ait olanı (da) bana veriniz" dedi.

101 "Whoever does not hate [father] and mother as I do cannot be my [disciple], and whoever does [not] love [father and] mother as I do cannot be my [disciple]. For my mother [...], but my true [mother] gave me life."

101. "Benim gibi
ana ve babasını reddetmeyen şakirdim olamaz;
ve benim gibi
ana ve babasını sevmeyen şakirdim olamaz,
çünkü anam beni doğurdu, ama benim gerçek anam bana hayat verdi."

102 Jesus said, "Damn the Pharisees! They are like a dog sleeping in the cattle manger: the dog neither eats nor [lets] the cattle eat."

102. İsa, dedi:

"Zavallılar, Ferîsiler!
Çünkü köpeğe benziyorlar
sığırların yemliğine uyurlar da
ne yerler ve ne de sığırlara yedirirler."

103 Jesus said, "Congratulations to those who know where the rebels are going to attack. [They] can get going, collect their imperial resources, and be prepared before the rebels arrive."

103. İsa, dedi:

"Ne mutlu o İnsana ki yağmacının hangi zaman ve nereden gireceğini bilir; onlar içeri girmeden evvel öyle bir doğrulur ki güçünü toplar ve daha evvel davranır."

104 They said to Jesus, "Come, let us pray today, and let us fast."

Jesus said, "What sin have I committed, or how have I been undone? Rather, when the groom leaves the bridal suite, then let people fast and pray."

104. Onlar, O'na:

"Gel, bu gün dua edip, oruç tutalım." dediler.

İsa, dedi:

"Şimdi hangi hatayı işledim,
ya da neden bana hükmettiler?
Ama, güvey düğün odasından çıkınca
işte, o zaman oruç tutulsun ve dua edilsin!"

105
Jesus said, "Whoever knows the father and the mother will be called the child of a whore."

105. İsa, dedi:

"Ana'yı ve Baba'yı tanıyan kimseye fahişenin oğlu, denir mi?"

106 Jesus said, "When you make the two into one, you will become children of Adam, and when you say, 'Mountain, move from here!' it will move."

106. İsa, dedi:

"İkiyi Bir yapınca İnsanoğlu olursunuz,
ve eğer derseniz: "Uzaklaş ey dağ!" Ve dağ uzaklaşacaktır."

107 Jesus said, The

107. İsa, dedi:

Melekût yüz koyunu olan çobana benzer.
Koyunlardan biri, en irisi kayboldu.
Doksan dokuzunu bıraktı çoban,
ve buluncaya kadar o Bir' i aradı.
Aramadan sonra
koyuna:
"Seni doksan dokuz koyundan fazla istiyorum, "dedi.

108 Jesus said, "Whoever drinks from my mouth will become like me; I myself shall become that person, and the hidden things will be revealed to him."

108. İsa, dedi:

"Ağzımdan içen benim gibi olacak; ben de onun gibi olacağım ve saklı olan ona ifşa olunacak."

109 Jesus said, The (Father's) kingdom is like a person who had a treasure hidden in his field but did not know it. And [when] he died he left it to his [son]. The son [did] not know about it either. He took over the field and sold it. The buyer went plowing, [discovered] the treasure, and began to lend money at interest to whomever he wished.

109. İsa, dedi:

"Melekût,
tarlasında bilmediği,
saklı bir hazinesi olan adama benzer.
Ve (adam) öldükten sonra hazineyi oğluna bıraktı.
Oğul (bir şey) bilmiyordu; tarlayı aldı ve onu sattı.
Ve tarlayı satın alan geldi.
Sürerken tarlayı, hazineyi buldu
Ve kim istiyorsa
parayı faize vermeye başladı."

110
Jesus said, "Let one who has found the world, and has become wealthy, renounce the world."

110. İsa, dedi:

"Dünyayı bulan ve zenginleştiren, dünyadan vazgeçsin (el çeksin)!"

111 Jesus said, "The heavens and the earth will roll up in your presence, and whoever is living from the living one will not see death."

Does not Jesus say, "Those who have found themselves, of them the world is not worthy"?

111. İsa, dedi:

Gök ile yer önünüzde birbirlerine dolanacaklar
ve Diri' den gelen diri
ne ölüm, ne de korku görecek,
çünkü İsa:
"Kendini bulan kimseye,
dünya ona lâyık değildir" diyor.

112
Jesus said, "Damn the flesh that depends on the soul. Damn the soul that depends on the flesh."

112. İsa, dedi:

"Ruha bağlı olan vücut zavallıdır; Vücuda bağlı olan ruh (da) zavallıdır."

113 His disciples said to him, "When will the kingdom come?"

"It will not come by watching for it. It will not be said, 'Look, here!' or 'Look, there!' Rather, the Father's kingdom is spread out upon the earth, and people don't see it."

113. Şakirtleri, O'na:

"Melekût ne zaman gelecek?" dediler.

"Geleceğini kollayıp gözetleyerek olmaz bu.
"İşte burada, İşte şurada" denmez.
Ama Baba'nın Melekût'u dünyaya yayılmakta
ve insanlar onu görmüyorlar."

[Saying added to the original collection at a later date:] 114 Simon Peter said to them, "Make Mary leave us, for females don't deserve life." Jesus said, "Look, I will guide her to make her male, so that she too may become a living spirit resembling you males. For every female who makes herself male will enter the kingdom of Heaven."

114. Simun Petrus, onlara dedi:

"Meryem aramızdan çıksın,
çünkü kadınlar Hayat'a lâyık değillerdir."

İsa, dedi:

"İşte!
onu erkek kılmak üzere
cezbedeceğim,
size, erkeklere benzer
yaşayan bir ruh olsun diye.
Zira erkekleşecek kadınların hepsi
Göklerin Melekûtu'na girecekler."
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Alt 11 Temmuz 2014, 03:33   #2
Çevrimdışı
Zey
Zey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Cevap: Thomas İncili 96-114
Paylasimin icin tesekkürler sevgili @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

  Alıntı ile Cevapla

Alt 11 Temmuz 2014, 03:34   #3
Çevrimdışı
Cevap: Thomas İncili 96-114
Rica ederim sevgili @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

  Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
ingilizce thomas incili, thomas, thomas incili, thomas incili açıklaması, türkçe thomas incili, İncili

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Thomas İncili 58-76 Elysian Hristiyanlık 0 26 Haziran 2014 18:38
Thomas İncili 39-57 Elysian Hristiyanlık 0 26 Haziran 2014 18:35
Thomas İncili 20-38 Elysian Hristiyanlık 0 26 Haziran 2014 18:31
Thomas İncili 1-19 Elysian Hristiyanlık 0 26 Haziran 2014 18:27
Thomas İncili Elysian Hristiyanlık 0 26 Haziran 2014 18:24