IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 21 Ocak 2016, 23:09   #1
Çevrimiçi
İncil ve Kur'an ayetlerinde ortak bölümler


sohbet


Tek ilah hakkında:


İNCİLDEN:
Markos 12:28,32

En Büyük Buyruk
28 Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa`nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O`na, “Buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu.
29 İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: `Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab`dir.
30 Tanrın Rab`bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.`
31 İkincisi de şudur: `Komşunu kendin gibi seveceksin.` Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.”
32 Din bilgini İsa`ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “`Tanrı tektir ve O`ndan başkası yoktur` demekle doğruyu söyledin.KURAN'DAN:

Bakara
(163) Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmân'dır, Rahîm'dir.

Maide
(73) Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. ..

Tevbe
(31) (Yahudiler) Allah'ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.Kıyamet günü (Yeniden diriliş günü) bazı insanların Cehenneme atılmaları hakkında:İNCİL’DEN:
Matta 13:49,50
49-50 Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır."


KURAN’DAN:
Ğaşiye 88:1,4
1. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
2. O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
3. Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
4. Kızgın ateşe girerler.
Kutsal kitabı okuyup, başkalarına tavsiye edip, yükümlü tuttuğu halde kendileri buna uymayan bilginler hakkında:


İNCİL’DEN:

Matta 23:1,8

1-2 Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: “Din bilginleri ve Ferisiler (1)Musa`nın kürsüsünde otururlar.

3 Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar.

4 Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler, kendileriyse bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler.

5 Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar.

6 Şölenlerde başköşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar.

7 Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbî (2) diye çağırmalarından zevk duyarlar.

8 Kimse sizi `Rabbî` diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz.
KURAN’DAN:

Cuma 62:5
5.Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
(1) Ferisiler: Allah’a ve ahrete inanan Yahudi milliyetçileridir.
Ferisiler birbirlerini şaberim, şassidim/hassidim (dindar,sofu) yada kardeş diye çağırmaktaydılar.( Erhan Altunay / İsa’nın Doğumuna Yakın Zamanlarda Yahudi Dini)
Ferisiler: (Peruşim, Pharisees)
Tutucu ve katı muhafazakâr ve azınlık Yahudi cemaatidir.
Hıristiyanlık öncesinde önemli bir rolü olan üç önemli Musevi tarikatından biridir.
Ölümden sonra dirilişe, meleklerin varlığına ve öteki dünyadaki ödül-ceza sistemine inanırlar.
Yazılı metinleri referans alıp savunan SADUKİlerin tersine şifahi (sözlü,rivayetsel) gelenek ve inançları kabul ederler.

(2) Rabbi: İbranice üstad anlamındaki Rabbi kelimesinden gelmektedir. Rabbi, kanun bilgini, yorumcu ve ilâhiyatçıdır, ibadeti idare edene de Rabbi denmiştir. Rabbi'lerin görevi, Diaspora döneminde daha da belirgin hale gelmiştir. Çünkü M.S. 70 yılında Kudüs mabedinin yıkılması ile dînî hizmetlerdeki hiyerarşi yıkılmıştır. Rabbinizm, Rabbi'ler tarafından hazırlanan doktrinlerin tamamını ifade etmektedir. Avrupada birçok yerde Rabbi okulları vardır. Rabbi'ler, hukuk ve dini konulardaki otoritedirler. Rabbi'ler, cumartesi ibadetlerini yönetirler, vaaz ederler, gençleri eğitirler, evlilik yapanları takdis ederler. Cenaze merasimini yönetirler. Fransa, önemli bir Yahudi seminerine sahiptir. Rabbiler, siyah ve geniş bir rob giymektedirler.(ansk.dinler sözlüğü)Peygamberleri öldürenlerin soyu hakkında:


İNCİL’DEN:
Matta 23:30,31
30 `Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik` diyorsunuz.

31 Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz.


KURAN’DAN:
Bakara
(91) Onlara, "Allah'ın indirdiğine (Kur'an'a) iman edin" denilince, "Biz sadece bize indirilene (Tevrat'a) inanırız" deyip, ondan sonra geleni (Kur'an'ı) inkâr ederler. Halbuki o ellerinde bulunanı (Tevrat'ı) tasdik eden hak bir kitaptır. De ki, "Eğer inanan kimseler idiyseniz daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?"


Kitap ve Peygamber’in Yahudi toplumundan alınıp başka topluma verilmesi ve hakkında:

İNCİL’DEN:

Matta 21:43
Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Tanrı`nın Egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek.
KURAN’DAN:

Al-i İmran
(110) Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.

Maide
(15) Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur'an) gelmiştir.

Enam
(157) Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik" demeyesiniz, yahut, "Eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi.

Şuara
(196) Şüphesiz bu (Kur'an'ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da vardı.
aLinti..
Tek ilah hakkında:


İNCİLDEN:
Markos 12:28,32

En Büyük Buyruk
28 Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa`nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O`na, “Buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu.
29 İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: `Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab`dir.
30 Tanrın Rab`bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.`
31 İkincisi de şudur: `Komşunu kendin gibi seveceksin.` Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.”
32 Din bilgini İsa`ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “`Tanrı tektir ve O`ndan başkası yoktur` demekle doğruyu söyledin.KURAN'DAN:

Bakara
(163) Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmân'dır, Rahîm'dir.

Maide
(73) Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. ..

Tevbe
(31) (Yahudiler) Allah'ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.Kıyamet günü (Yeniden diriliş günü) bazı insanların Cehenneme atılmaları hakkında:İNCİL’DEN:
Matta 13:49,50
49-50 Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır."


KURAN’DAN:
Ğaşiye 88:1,4
1. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
2. O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
3. Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
4. Kızgın ateşe girerler.
Kutsal kitabı okuyup, başkalarına tavsiye edip, yükümlü tuttuğu halde kendileri buna uymayan bilginler hakkında:


İNCİL’DEN:

Matta 23:1,8

1-2 Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: “Din bilginleri ve Ferisiler (1)Musa`nın kürsüsünde otururlar.

3 Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar.

4 Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler, kendileriyse bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler.

5 Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar.

6 Şölenlerde başköşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar.

7 Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbî (2) diye çağırmalarından zevk duyarlar.

8 Kimse sizi `Rabbî` diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz.
KURAN’DAN:

Cuma 62:5
5.Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
(1) Ferisiler: Allah’a ve ahrete inanan Yahudi milliyetçileridir.
Ferisiler birbirlerini şaberim, şassidim/hassidim (dindar,sofu) yada kardeş diye çağırmaktaydılar.( Erhan Altunay / İsa’nın Doğumuna Yakın Zamanlarda Yahudi Dini)
Ferisiler: (Peruşim, Pharisees)
Tutucu ve katı muhafazakâr ve azınlık Yahudi cemaatidir.
Hıristiyanlık öncesinde önemli bir rolü olan üç önemli Musevi tarikatından biridir.
Ölümden sonra dirilişe, meleklerin varlığına ve öteki dünyadaki ödül-ceza sistemine inanırlar.
Yazılı metinleri referans alıp savunan SADUKİlerin tersine şifahi (sözlü,rivayetsel) gelenek ve inançları kabul ederler.

(2) Rabbi: İbranice üstad anlamındaki Rabbi kelimesinden gelmektedir. Rabbi, kanun bilgini, yorumcu ve ilâhiyatçıdır, ibadeti idare edene de Rabbi denmiştir. Rabbi'lerin görevi, Diaspora döneminde daha da belirgin hale gelmiştir. Çünkü M.S. 70 yılında Kudüs mabedinin yıkılması ile dînî hizmetlerdeki hiyerarşi yıkılmıştır. Rabbinizm, Rabbi'ler tarafından hazırlanan doktrinlerin tamamını ifade etmektedir. Avrupada birçok yerde Rabbi okulları vardır. Rabbi'ler, hukuk ve dini konulardaki otoritedirler. Rabbi'ler, cumartesi ibadetlerini yönetirler, vaaz ederler, gençleri eğitirler, evlilik yapanları takdis ederler. Cenaze merasimini yönetirler. Fransa, önemli bir Yahudi seminerine sahiptir. Rabbiler, siyah ve geniş bir rob giymektedirler.(ansk.dinler sözlüğü)Peygamberleri öldürenlerin soyu hakkında:


İNCİL’DEN:
Matta 23:30,31
30 `Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik` diyorsunuz.

31 Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz.


KURAN’DAN:
Bakara
(91) Onlara, "Allah'ın indirdiğine (Kur'an'a) iman edin" denilince, "Biz sadece bize indirilene (Tevrat'a) inanırız" deyip, ondan sonra geleni (Kur'an'ı) inkâr ederler. Halbuki o ellerinde bulunanı (Tevrat'ı) tasdik eden hak bir kitaptır. De ki, "Eğer inanan kimseler idiyseniz daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?"


Kitap ve Peygamber’in Yahudi toplumundan alınıp başka topluma verilmesi ve hakkında:

İNCİL’DEN:

Matta 21:43
Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Tanrı`nın Egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek.
KURAN’DAN:

Al-i İmran
(110) Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.

Maide
(15) Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur'an) gelmiştir.

Enam
(157) Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik" demeyesiniz, yahut, "Eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi.

Şuara
(196) Şüphesiz bu (Kur'an'ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da vardı.
aLinti..
__________________
#HerSeyCokGuzeℒoℒacak..ღ ❦
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
ayetlerinde, bölümler, kuran, ortak, ve, İncil

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
En BÜyÜk Ortak BÖlen Ve En KÜÇÜk Ortak Kat KarakıZ Ödev ve Tezler 0 18 Ocak 2012 10:14
Kuran , Tevrat , İncil 'deki Ortak Bir Kaç Yönler Freedom Hristiyanlık 0 24 Aralık 2010 19:39