IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22 Ocak 2016, 23:30   #1
Çevrimdışı
Hz. İSA, İNCİL'DE Hz. MUHAMMED'İN GELECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLDİRDİ Mİ?


sohbet


Hz. İSA, İNCİL'DE Hz. MUHAMMED'İN GELECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLDİRDİ Mİ?

Arasıra, İncil'de Hz. Muhammed'in gelişini müjdeleyen sözler vardır, Hz. İsa, İslam'ın peygamberinin gelişini açık bir şekilde vaadetmiştir, diyen kişiler ortaya çıkıyor; bu nevi ididiaların aslı nedir?

Bu iddialar hakkında ilk önce şunu kaydetmeliyiz ki, iddiayı ileri sürenlerin çoğu aynı zamanda, bugün ellerimizde bulunan İncil'in tahrif edildiğini, onun metninin sahih olmadığını, ona güvenilemeyeceğini iddia ederler; demek ki, kendilerinin iddialarına göre, İsa'nın hakiki sözleri bugün ellerimizde bulunan İncil'de kaydedilmemiştir. O halde, yine kendilerin iddialarına göre, İsa'nın neleri söylediğini, neyi veya kimi müjdelediğini İncil'den öğrenmek imkânsızdır, boş bir teşebbüstür; böylece bu soru kendiliğinden kalkar.

Ya da Hıristiyanlar, İznik Konsilinde veya başka bir tarihte, Hz. Muhammed'in gelişini müjdeleyen parçalar veya sözleri İncil metninden çıkarmışlar, diyerek ısrar ediyorlar. Fakat böyle bir iddiayı destekleyen veya ispat edebilen hiç bir belge ortaya koyamazlar.

Hz. Muhammed'in gelişi M.İsa tarafından getirilen hakiki ama sonra kaybolmuş İncil'de müjdelenmiş diyenlere ise ancak şunları sorabiliriz: madem size göre bu İncil kaybolmuştur hiç kimse onu okuyup incelemek şöyle dursun görmemiştir bile, onun nerede saklanıp bulunduğunu, neleri ihtiva ettiğini, neleri müjdelediğini de kimse bilmez; o halde, Hz. Muhammed'in gelişini müjdeleyip müjdelemediğini de nereden bilebilirsiniz?

Bugün ellerimizde bulunan İncil'in tahrif edilişine gelince, onun tahrif edilmediğini yukarda gördük (bk. N. I).

Şimdi sorulan soruya gelince, gerçek şudur ki, M.İsa, elimizdeki İncil'de birkaç defa, kendisinden sonra, kendisi bu dünyadan ayrıldıktan sonra, bir başkasının geleceğini, başka bir "Yardımcı", ya da bir "Tesellici'"nin geleceğini, kendisinin veya Peder'in onu göndereceğini, daha doğrusu hem kendisinin hem de Peder'in onu göndereceğini, açık bir şekilde söylemiştir (bk.Yu.14.16; 14,26; 15,26; 16,7; 16,13). Bu Yardımcı ya da Tesellici'nin veya Öğütçü'nün kim veya ne olduğunu, onun vasıflarının ne olduğunu da, az da olsa, açıklamıştır. Onu da "Hakikat Ruh'u" (Yu.14,16; 15, 26) ve "Kutsal Ruh" (Yu.14 ,26) olarak tanımlamıştır; O, Havarilere "her şeyi öğretecektir" (Yu.14,26). Havariler de onu birçok defa bu sözlerle belirtmişlerdir (H. İ. 1, 5; 1, 8; 2, 4; 4, 8: vs. Pavlus, Rom. 5, 5; 9, 1; 14, 17; Ef. 4, 30; vs. Petrus, I. Pet. 1,13). Ayrıca, Pavlus (Rom. 8, 9) onu hem Allah'ın Ruhu hem de Mesih'in Ruhu olarak belirtmiştir. Hıristiyanlar da onu eskiden beri genellikle Kutsal Ruh adı ile anmaktadırlar, çünkü M. İsa'nın kendisi onu iki defa (Yu. 14, 26 ve 20,22) bu adı ile belirtmiştir, Havariler de bir çok defa aynı sıfatı kullanmışlardır. Bu Kutsal Ruh gerçekten, Paskalya gününden elli gün sonraya tesadüf eden Pentekostes gününde Havariler üzerine inmiştir. Aziz Luka bu olayı açık ve ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır (H. İ. 2,1-10).

Ancak, bu Yardımcı ya da Tesellici sıfatı, İncil'in asıl lisanı olan Yunancada, Parakletos sözcüğü ile ifade edilir, ve bu Parakletos kelimesi İncil'de, Kutsal Ruh'u adlandırmak için dört defa kullanılmıştır (bk.Yu.14,16; 14,26; 15,26 ve 16,7). Şimdi, bu Parakletos kelimesinin yerine Periklitos yazılırsa, onun manası Yardımcı değil fakat Ünlü, çok Meşhur olur ki, bu yeni kelimenin arapçası Ahmet'tir; Ahmet kelimesi ise Muhammed kelimesine çok benzer, aynı ünsüz harflerden oluşur, ve zaten Ahmet ismi Hz.Muhammed'in bir lakabı ya da bir çeşitlemesidir. Bu şekilde bazı kişiler İncil'de Hz.Muhammed'in geleceği önceden belirtmiştir, diye iddialarda bulunmaktadırlar.

Bu iddianın kanıtlarının ve delillerinin değerini, dayanıklığını ve ciddiyetini okuyucuların takdirine bırakmakla iktifa etmeliyiz.
Ancak, şunu ilâve etmeliyiz ki, İncil'in binlerce, 5.200'den fazla Latince ve Yunanca elyazmasının hiç birisinde bu Periklitos kelimesi bulunmaz. Ve M.İsa'nın kendisi de, gelecek olan Parakletos'un Kutsal Ruh olduğunu şu sözlerle açıkça ifade etmiştir: "Peder'in benim namına göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecektir" (Yu.14,26).
aLinti..
Hz. İSA, İNCİL'DE Hz. MUHAMMED'İN GELECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLDİRDİ Mİ?

Arasıra, İncil'de Hz. Muhammed'in gelişini müjdeleyen sözler vardır, Hz. İsa, İslam'ın peygamberinin gelişini açık bir şekilde vaadetmiştir, diyen kişiler ortaya çıkıyor; bu nevi ididiaların aslı nedir?

Bu iddialar hakkında ilk önce şunu kaydetmeliyiz ki, iddiayı ileri sürenlerin çoğu aynı zamanda, bugün ellerimizde bulunan İncil'in tahrif edildiğini, onun metninin sahih olmadığını, ona güvenilemeyeceğini iddia ederler; demek ki, kendilerinin iddialarına göre, İsa'nın hakiki sözleri bugün ellerimizde bulunan İncil'de kaydedilmemiştir. O halde, yine kendilerin iddialarına göre, İsa'nın neleri söylediğini, neyi veya kimi müjdelediğini İncil'den öğrenmek imkânsızdır, boş bir teşebbüstür; böylece bu soru kendiliğinden kalkar.

Ya da Hıristiyanlar, İznik Konsilinde veya başka bir tarihte, Hz. Muhammed'in gelişini müjdeleyen parçalar veya sözleri İncil metninden çıkarmışlar, diyerek ısrar ediyorlar. Fakat böyle bir iddiayı destekleyen veya ispat edebilen hiç bir belge ortaya koyamazlar.

Hz. Muhammed'in gelişi M.İsa tarafından getirilen hakiki ama sonra kaybolmuş İncil'de müjdelenmiş diyenlere ise ancak şunları sorabiliriz: madem size göre bu İncil kaybolmuştur hiç kimse onu okuyup incelemek şöyle dursun görmemiştir bile, onun nerede saklanıp bulunduğunu, neleri ihtiva ettiğini, neleri müjdelediğini de kimse bilmez; o halde, Hz. Muhammed'in gelişini müjdeleyip müjdelemediğini de nereden bilebilirsiniz?

Bugün ellerimizde bulunan İncil'in tahrif edilişine gelince, onun tahrif edilmediğini yukarda gördük (bk. N. I).

Şimdi sorulan soruya gelince, gerçek şudur ki, M.İsa, elimizdeki İncil'de birkaç defa, kendisinden sonra, kendisi bu dünyadan ayrıldıktan sonra, bir başkasının geleceğini, başka bir "Yardımcı", ya da bir "Tesellici'"nin geleceğini, kendisinin veya Peder'in onu göndereceğini, daha doğrusu hem kendisinin hem de Peder'in onu göndereceğini, açık bir şekilde söylemiştir (bk.Yu.14.16; 14,26; 15,26; 16,7; 16,13). Bu Yardımcı ya da Tesellici'nin veya Öğütçü'nün kim veya ne olduğunu, onun vasıflarının ne olduğunu da, az da olsa, açıklamıştır. Onu da "Hakikat Ruh'u" (Yu.14,16; 15, 26) ve "Kutsal Ruh" (Yu.14 ,26) olarak tanımlamıştır; O, Havarilere "her şeyi öğretecektir" (Yu.14,26). Havariler de onu birçok defa bu sözlerle belirtmişlerdir (H. İ. 1, 5; 1, 8; 2, 4; 4, 8: vs. Pavlus, Rom. 5, 5; 9, 1; 14, 17; Ef. 4, 30; vs. Petrus, I. Pet. 1,13). Ayrıca, Pavlus (Rom. 8, 9) onu hem Allah'ın Ruhu hem de Mesih'in Ruhu olarak belirtmiştir. Hıristiyanlar da onu eskiden beri genellikle Kutsal Ruh adı ile anmaktadırlar, çünkü M. İsa'nın kendisi onu iki defa (Yu. 14, 26 ve 20,22) bu adı ile belirtmiştir, Havariler de bir çok defa aynı sıfatı kullanmışlardır. Bu Kutsal Ruh gerçekten, Paskalya gününden elli gün sonraya tesadüf eden Pentekostes gününde Havariler üzerine inmiştir. Aziz Luka bu olayı açık ve ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır (H. İ. 2,1-10).

Ancak, bu Yardımcı ya da Tesellici sıfatı, İncil'in asıl lisanı olan Yunancada, Parakletos sözcüğü ile ifade edilir, ve bu Parakletos kelimesi İncil'de, Kutsal Ruh'u adlandırmak için dört defa kullanılmıştır (bk.Yu.14,16; 14,26; 15,26 ve 16,7). Şimdi, bu Parakletos kelimesinin yerine Periklitos yazılırsa, onun manası Yardımcı değil fakat Ünlü, çok Meşhur olur ki, bu yeni kelimenin arapçası Ahmet'tir; Ahmet kelimesi ise Muhammed kelimesine çok benzer, aynı ünsüz harflerden oluşur, ve zaten Ahmet ismi Hz.Muhammed'in bir lakabı ya da bir çeşitlemesidir. Bu şekilde bazı kişiler İncil'de Hz.Muhammed'in geleceği önceden belirtmiştir, diye iddialarda bulunmaktadırlar.

Bu iddianın kanıtlarının ve delillerinin değerini, dayanıklığını ve ciddiyetini okuyucuların takdirine bırakmakla iktifa etmeliyiz.
Ancak, şunu ilâve etmeliyiz ki, İncil'in binlerce, 5.200'den fazla Latince ve Yunanca elyazmasının hiç birisinde bu Periklitos kelimesi bulunmaz. Ve M.İsa'nın kendisi de, gelecek olan Parakletos'un Kutsal Ruh olduğunu şu sözlerle açıkça ifade etmiştir: "Peder'in benim namına göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecektir" (Yu.14,26).
aLinti..
__________________
#HerSeyCokGuzeℒoℒacak..ღ ❦
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
bİldİrdİ, geleceĞİnİ, hz, muhammedİn, , İncİlde, İsa, önceden

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
PYD: Operasyon önceden haber verilmişti Cappy Haber Arşivi 0 23 Şubat 2015 11:14
Depremi önceden haber verecek Seth Haber Arşivi 0 14 Kasım 2014 21:43