IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22 Ocak 2016, 23:53   #1
Çevrimiçi
Yahuda iskariot hain midir?


aşk sohbet odaları


Yahuda iskariot hain midir?

Yahuda iskariot kimdir?

Yahuda iskariot Museviyken İsa ya katılarak İsanın oniki havarisinden birisi olmuştur. ‘’işkariot’’ Latin kökenli bir kelime olup ‘’katil’’anlamına gelir. Geleneksel Hıristiyan inanışına göre, İsa yı otuz gümüş dinar karşılığında ihbar edip yakalattığı için Yahuda iskoryot olarak anılır.
Tüm Hıristiyanlık inancı Yahuda yı hain ve lanetlenmiş sayar, çocuklarına Yahuda ismini takmazlar.
Ancak,1978 de mısırda bir mağarada bulunan ve milattan sonra 220–340 tarihlerinde yazıldığı tespit edilen Yahuda nın müjdesi denen Yahuda incilinin ortaya çıkması ile asılarlardır milyonlarca Hıristiyan tarafından hain olduğuna inanılan Yahuda nın aslında hain olamadığı anlaşılmış. Ancak Hıristiyan kesim bu durum karşısında gelenekçi bir tutum izlemeği tercih etmişler ve dört incilin dışındaki İncillerin muteber sayılamayacağını savunmuşlardır.
Şimdi sırasıyla İncillerde Yahuda nın İsa yı ihbar etmesi olayını inceleyelim.

İsa yı öldürme planı ve Yahuda nın İsa yı ihbar etmesi Matta İncilinde şöyle anlatılır:

1-2İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine şöyle dedi: «Biliyorsunuz, iki gün sonra Fısıh bayramıdır ve İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. 3Bu sırada baş kâhinler ve halkın ihtiyarları, Kayafa adındaki baş kâhinin sarayında toplandılar. 4İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. 5Ama, `Bayramda olmasın ki, halk arasında kargaşalık çıkmasın' diyorlardı. Matta.26–1…5.

İsa beytonya da cüzamlı simon nun evindeyken:
O sırada Onikilerden biri - adı Yahuda İskariot olanı - baş kâhinlere giderek, «O'nu ele verirsem bana ne verirsiniz? İsa öğrencileriyle Getsami bahçesindeyken şöyle diyor:
46Kalkın, gidelim. İşte beni ele veren geldi! Matta.27–46
47İsa daha konuşurken, Onikilerden biri olan Yahuda geldi. Yanında, baş kâhinlerle halkın ihtiyarları tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. 48İsa'yı ele veren Yahuda, «Kimi öpersem, İsa O'dur, O'nu tutuklayın
Bu konu Yuhanna incilinde ise daha detaylı olarak şöyle anlatılır:

İsa öğrencilerine son nasihatlerini yapıp, dua eder ve duası bitince durum şöyle cereyan eder:
İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron vadisinin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa'yla öğrencileri bu bahçeye girdiler. 2O'nu ele veren Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa, öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. 3Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle baş kâhinlerin ve Ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı.
4İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, «Kimi arıyorsunuz? 5«Nasıralı İsa'yı İsa onlara, «Ben'im O'nu ele veren Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. 6İsa, «Ben'im 7Bunun üzerine İsa onlara yine, «Kimi arıyorsunuz? «Nasıralı İsa'yı 8İsa, «Size söyledim, ben'im 10Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, baş kâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı.
11İsa Petrus'a, «Kılıcını kınına koy! Baba'nın bana verdiği kâseden içmeyeyim mi? 12Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. 13O'nu önce, o yıl baş kâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanna'ya götürdüler. 14Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudilere telkin eden Kayafa idi.Yuhanna.18-1..14

Bu konu Yahuda incilinde şöyle anlatılır.

İsa cevap verdi ve dedi ki, "13'üncü olacaksın ve diğer nesiller tarafından lanet edileceksin - ve sen onları yönetmeye geleceksin. Son günlerde senin yükselişini lanetleyecekler (47) kutsal nesile."
İsa Yahuda ya şöyle diyor:
"Ama onların hepsinden üstün olacaksın. Çünkü sen, elbiselerimi taşıyan insanı kurban edeceksin.
Yahuda onlara diledikleri gibi cevap verdi. Ve biraz para verdiler ve Yahuda da O'nu onlara verdi.

1700 sene önce yazılmış olduğu söylenen Yahuda İncili Mesih’in ölümden diriliş gerçeğinin uydurma olduğunu iddia ediyor. Bu incilin birçok kısmı kayıp, fakat elimizde bulunan parçalarına göre, İsa’ya ihanet ettiği bilinen Yahuda İskariot aslında ihanet etmemiş ve İsa’yla bir plan yapmış.
Bu yazmalara göre Yahuda İskariot, İsa’ya ihanet eden değil de gözde bir yardımcı olarak tasvir ediliyor. Toplam 26 sayfa olan bu belgeye göre İsa, Yahuda ya “Diğerlerinden uzak dur ve ben sana krallığın sırlarını söyleyeceğim. Fakat sen bundan dolayı çok acı çekeceksin’’ diyor
Metinde İsa’nın çarmıha gerilmesine yol açan olaylar Yeni Anlaşma’da anlatıldığından çok farklı olarak dile getiriliyor. Buna göre İsa, Yahuda ya kendisini (yada İslami kaynaklara göre kendisine benzeyen başka birini) Roma yetkililerine teslim etmesini, Yahuda nın da bu nedenle diğer havarileri kat kat aşacağını söylüyor ve sonra İsa, bu hareketinden dolayı Yahuda ya “daha sonraki kuşaklarca lanetleneceksin’’ diyor.

Peki, kuran bu konuda ne diyor:

<<ve: "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük." Demeleri yüzünden. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Onda anlaşmazlığa düşenler bundan dolayı şüphe içindedirler, o hususta tahmin peşinde gitmekten başka hiç bir bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler.>>nisa -157
SONUÇ:
Özetleyecek olursak İznik konsili nin muteber kabul ettiği dört İncil e göre İsa Yahuda iskariot un ihbarı ile yakalanarak çarmıhta öldürüldü.
Yahuda inciline göre İsa yı yakalayıp öldürmek isteyenlere karşı, İsa Yahuda ile bir anlaşma yaptı. Ve Yahuda nın bu anlaşmanın gereğini yerine getirdikten sonra hem yüceleceğini, hemde sonraki kuşaklarca lanetleneceğini haber verdi.
Bu anlaşmanın ne olduğunu kuran ayetlerine göre değerlendirecek olursak, aslında Yahuda lanetlenmek ve eziyet çekmek bahasına da olsa İsa ya yardım etmek için ona benzeyen başka birisini ihbar etmiş İsa yakalanmamış ve çarmıha gerilmemiştir. Bunun sonucu olarak da Yahudiler İsa yı öldürdüklerini sanmışlardır.
Konuya bu açıdan bakıldığında Yahuda incili ve kuran a göre Yahuda hain değil bilakis fedakâr ve sadık bir havaridir.
Şunu belirtmeliyiz ki hangisine inanılırsa inanılsın yüzlerce yıldır Yahuda yı hain olarak tanıyan milyonlarca insan için bu yeni durumu kabullenmek hiçte kolay değildir.
Hıristiyan âlemi bulunan bu yazmaları iyi korumalı, kaybolan diğer parçaları bularak eksik kısımları tamamlamalıdır. Bu yazmaların tahrif edilmesine ve suiistimal edilmesine müsaade etmemelidir. Hatta daha ileri giderek İznik konsülünü dahi sorgulamalı, gerçek İseviliği ve gerçek İsevileri yeniden tespit hususunda bulunan belgelerden faydalanmaya açık olmalıdır.bunun tüm insanlığın faydasına olacağı kanaatindeyim.

aLinti..
Yahuda iskariot hain midir?

Yahuda iskariot kimdir?

Yahuda iskariot Museviyken İsa ya katılarak İsanın oniki havarisinden birisi olmuştur. ‘’işkariot’’ Latin kökenli bir kelime olup ‘’katil’’anlamına gelir. Geleneksel Hıristiyan inanışına göre, İsa yı otuz gümüş dinar karşılığında ihbar edip yakalattığı için Yahuda iskoryot olarak anılır.
Tüm Hıristiyanlık inancı Yahuda yı hain ve lanetlenmiş sayar, çocuklarına Yahuda ismini takmazlar.
Ancak,1978 de mısırda bir mağarada bulunan ve milattan sonra 220–340 tarihlerinde yazıldığı tespit edilen Yahuda nın müjdesi denen Yahuda incilinin ortaya çıkması ile asılarlardır milyonlarca Hıristiyan tarafından hain olduğuna inanılan Yahuda nın aslında hain olamadığı anlaşılmış. Ancak Hıristiyan kesim bu durum karşısında gelenekçi bir tutum izlemeği tercih etmişler ve dört incilin dışındaki İncillerin muteber sayılamayacağını savunmuşlardır.
Şimdi sırasıyla İncillerde Yahuda nın İsa yı ihbar etmesi olayını inceleyelim.

İsa yı öldürme planı ve Yahuda nın İsa yı ihbar etmesi Matta İncilinde şöyle anlatılır:

1-2İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine şöyle dedi: «Biliyorsunuz, iki gün sonra Fısıh bayramıdır ve İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. 3Bu sırada baş kâhinler ve halkın ihtiyarları, Kayafa adındaki baş kâhinin sarayında toplandılar. 4İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. 5Ama, `Bayramda olmasın ki, halk arasında kargaşalık çıkmasın' diyorlardı. Matta.26–1…5.

İsa beytonya da cüzamlı simon nun evindeyken:
O sırada Onikilerden biri - adı Yahuda İskariot olanı - baş kâhinlere giderek, «O'nu ele verirsem bana ne verirsiniz? İsa öğrencileriyle Getsami bahçesindeyken şöyle diyor:
46Kalkın, gidelim. İşte beni ele veren geldi! Matta.27–46
47İsa daha konuşurken, Onikilerden biri olan Yahuda geldi. Yanında, baş kâhinlerle halkın ihtiyarları tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. 48İsa'yı ele veren Yahuda, «Kimi öpersem, İsa O'dur, O'nu tutuklayın
Bu konu Yuhanna incilinde ise daha detaylı olarak şöyle anlatılır:

İsa öğrencilerine son nasihatlerini yapıp, dua eder ve duası bitince durum şöyle cereyan eder:
İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron vadisinin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa'yla öğrencileri bu bahçeye girdiler. 2O'nu ele veren Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa, öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. 3Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle baş kâhinlerin ve Ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı.
4İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, «Kimi arıyorsunuz? 5«Nasıralı İsa'yı İsa onlara, «Ben'im O'nu ele veren Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. 6İsa, «Ben'im 7Bunun üzerine İsa onlara yine, «Kimi arıyorsunuz? «Nasıralı İsa'yı 8İsa, «Size söyledim, ben'im 10Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, baş kâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı.
11İsa Petrus'a, «Kılıcını kınına koy! Baba'nın bana verdiği kâseden içmeyeyim mi? 12Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. 13O'nu önce, o yıl baş kâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanna'ya götürdüler. 14Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudilere telkin eden Kayafa idi.Yuhanna.18-1..14

Bu konu Yahuda incilinde şöyle anlatılır.

İsa cevap verdi ve dedi ki, "13'üncü olacaksın ve diğer nesiller tarafından lanet edileceksin - ve sen onları yönetmeye geleceksin. Son günlerde senin yükselişini lanetleyecekler (47) kutsal nesile."
İsa Yahuda ya şöyle diyor:
"Ama onların hepsinden üstün olacaksın. Çünkü sen, elbiselerimi taşıyan insanı kurban edeceksin.
Yahuda onlara diledikleri gibi cevap verdi. Ve biraz para verdiler ve Yahuda da O'nu onlara verdi.

1700 sene önce yazılmış olduğu söylenen Yahuda İncili Mesih’in ölümden diriliş gerçeğinin uydurma olduğunu iddia ediyor. Bu incilin birçok kısmı kayıp, fakat elimizde bulunan parçalarına göre, İsa’ya ihanet ettiği bilinen Yahuda İskariot aslında ihanet etmemiş ve İsa’yla bir plan yapmış.
Bu yazmalara göre Yahuda İskariot, İsa’ya ihanet eden değil de gözde bir yardımcı olarak tasvir ediliyor. Toplam 26 sayfa olan bu belgeye göre İsa, Yahuda ya “Diğerlerinden uzak dur ve ben sana krallığın sırlarını söyleyeceğim. Fakat sen bundan dolayı çok acı çekeceksin’’ diyor
Metinde İsa’nın çarmıha gerilmesine yol açan olaylar Yeni Anlaşma’da anlatıldığından çok farklı olarak dile getiriliyor. Buna göre İsa, Yahuda ya kendisini (yada İslami kaynaklara göre kendisine benzeyen başka birini) Roma yetkililerine teslim etmesini, Yahuda nın da bu nedenle diğer havarileri kat kat aşacağını söylüyor ve sonra İsa, bu hareketinden dolayı Yahuda ya “daha sonraki kuşaklarca lanetleneceksin’’ diyor.

Peki, kuran bu konuda ne diyor:

<<ve: "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük." Demeleri yüzünden. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Onda anlaşmazlığa düşenler bundan dolayı şüphe içindedirler, o hususta tahmin peşinde gitmekten başka hiç bir bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler.>>nisa -157
SONUÇ:
Özetleyecek olursak İznik konsili nin muteber kabul ettiği dört İncil e göre İsa Yahuda iskariot un ihbarı ile yakalanarak çarmıhta öldürüldü.
Yahuda inciline göre İsa yı yakalayıp öldürmek isteyenlere karşı, İsa Yahuda ile bir anlaşma yaptı. Ve Yahuda nın bu anlaşmanın gereğini yerine getirdikten sonra hem yüceleceğini, hemde sonraki kuşaklarca lanetleneceğini haber verdi.
Bu anlaşmanın ne olduğunu kuran ayetlerine göre değerlendirecek olursak, aslında Yahuda lanetlenmek ve eziyet çekmek bahasına da olsa İsa ya yardım etmek için ona benzeyen başka birisini ihbar etmiş İsa yakalanmamış ve çarmıha gerilmemiştir. Bunun sonucu olarak da Yahudiler İsa yı öldürdüklerini sanmışlardır.
Konuya bu açıdan bakıldığında Yahuda incili ve kuran a göre Yahuda hain değil bilakis fedakâr ve sadık bir havaridir.
Şunu belirtmeliyiz ki hangisine inanılırsa inanılsın yüzlerce yıldır Yahuda yı hain olarak tanıyan milyonlarca insan için bu yeni durumu kabullenmek hiçte kolay değildir.
Hıristiyan âlemi bulunan bu yazmaları iyi korumalı, kaybolan diğer parçaları bularak eksik kısımları tamamlamalıdır. Bu yazmaların tahrif edilmesine ve suiistimal edilmesine müsaade etmemelidir. Hatta daha ileri giderek İznik konsülünü dahi sorgulamalı, gerçek İseviliği ve gerçek İsevileri yeniden tespit hususunda bulunan belgelerden faydalanmaya açık olmalıdır.bunun tüm insanlığın faydasına olacağı kanaatindeyim.

aLinti..
__________________
#HerSeyCokGuzeℒoℒacak..ღ ❦
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
hain, iskariot, midir, yahuda

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
O hain adliyede Seth Haber Arşivi 0 20 Kasım 2014 17:25
PKK'dan hain saldırı Violent Haber Arşivi 0 23 Kasım 2012 10:05