IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 18 Ağustos 2011, 01:38   #1
Çevrimdışı
Ankara Üniversitesi


sohbet


Tarice

n
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.Ankara Üniversitesi Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi ise; Ankara Üniversitesinin açılışı da bilinen üniversite amaçlarının çok ötesinde, farklı bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayanaklarını oluşturmak, yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu ilkelerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları, laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925'te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933'te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye'nin dünya ile dil ve kültür köprüsü kurmak amacıyla 1935'te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859'dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936'da Ankara'ya taşınan Atatürk'ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940'ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini eklemek gerekir. 1925'te kurulmuş olan Hukuk Fakültesi, 1935'te faaliyete başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , 1943'te açılan Fen Fakültesi, 1945 yılında kuruluşu tamamlanan Tıp Fakültelerinden oluşan Ankara Üniversitesi 1946 yılında resmen kuruldu. Üniversite 1948'de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakültelerini bünyesine almış, 1949'da İlahiyat Fakültesi, 1935'de kurulan 1950'de Fakülte adını alan Siyasal Bilgiler Okulu , 1960'da Eczacılık Fakültesi, 1963'de Yüksekokul olarak kurulan 1977'de Fakülte olan Diş Hekimliği Fakültesi, 1965'de Eğitim Bilimleri Fakültesi ve 1965 yılında da şimdiki adı İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu. Mühendislik Fakültemiz, Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak 2001 yılında kuruldu; Sağlık Eğitim Fakültemiz ise 1996 yılında eğitim-öğretime başladı ve 2007 yılında da Sağlık Bilimleri Fakültesi adını aldı.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.Ankara Üniversitesi Misyon ve Vizyonu

Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu ilk üniversite olmanın bilinci ile Atatürk devrimleri ve Cumhuriyetin ilkeleri ışığında ülkesinin ve toplumunun aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlığın en üst düzeyine erişmesi hedefine kilitlenmiştir.
Misyonumuz, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunmak; bu gelişmeleri güncellikle takip ederek ülkenin yükseköğrenimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak; insan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek; başta genç nesiller olmak üzere her yaştan insanımıza öğrenmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği artırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak; nitelikli, özgün ve özgül, bilimsel bilgi üretimi ve yayılımında mükemmeliyete erişmek; araştırmacılar ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak; bilimde ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlara erişmektir.
Vizyonumuz, Üniversite yönetiminde tüm unsurlarla katılımıcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek; günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncelleştirmek; araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak; eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak; bilim, teknik ve teknolojide çağdaş gelişmeler ve Avrupa Birliği araştırma platformu gibi alanlarda görülen geleceğe yönelik eğilimler ile ülkenin ve toplumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak; bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak; bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek; teknoloji geliştirme bölgesi oluşturmak, mevcut teknoloji geliştirme merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime bilimsel ve teknolojik yenilikler ve geliştirmelerle ivme kazandırmak; Üniversitenin geniş bir yelpaze oluşturan bilimsel disiplinler kapsamını dikkate alarak eğitim-öğretim ve araştırmada disiplinlerarası yaklaşımları öne çıkarıp biyoteknoloji, sağlık bilimleri ve refah, sosyo-ekonomik gelişme, insan-toplum-iyi yönetişim gibi alanlarda en temel bilimlerden en uygulamalı bilimlere kadar Üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı ve derin etkileşimli programlar yaratmak ve uygulamak; öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak; örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanısıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmak, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplum-üniversite arayüzü oluşturmaktır.

Sayılarla

Ankara Üniversitesi'nde 14 fakülte, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulunda ve Devlet Konservatuvarı'nda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye bağlı 12 enstitü bünyesinde sürdürülmektedir. Çok geniş yelpazeye yayılan 50'yi aşkın ön lisans, 100'ü aşkın lisans programı bulunmaktadır. 15 Mart 2010 itibari ile Üniversitemizde 2647 ön lisans ve 28775 lisans öğrencisi vardır. İsteyen öğrenciler ilk yıl yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilmektedirler. Öğretim üyesi sayısı bakımından ise Ankara Üniversitesi'nde 1120 profesör, 310 doçent, 280'i yardımcı doçent olmak üzere toplam 1710 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimizin yanı sıra yardımcı öğretim elemanlarının toplam sayısı 1702'dir ve dağılımı öğretim görevlisi (125), uzman (194), okutman (285), ve araştırma görevlisi (1098) şeklindedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi'nde 5324 idari personel görev yapmaktadır.

Güneş Kursu


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


Ankara Üniversitesi'nin sembolü olan Güneş Kursu, genellikle Hitit uygarlığına ait bir eser olarak kabul edilir ve çoğumuzda Ankara ve Anadolu çağrışımlarını uyandırır. Bulunduktan sonra ilk kez Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından sembol olarak benimsenen, Ankara Üniversitesi kurulduktan sonra da Üniversite'nin sembolü olan Güneş Kursu'nun anlamı ve öyküsü ile ilgili olarak Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu ilginç bilgiler aktarıyor. Güneş Kursu'nun, Alacahöyük'te Atatürk'ün emriyle 1935 yılında başlayan kazılarla açığa çıkartıldığını, bu eserin Hitit öncesi döneminin yani Hatti döneminin bir eseri olduğunu belirten Prof. Dr. Çınaroğlu şunları söylüyor: "Güneş Kursu tunçtan yapılmış olup günümüzden yaklaşık 4250 sene önce dini merasimlerde ya da diğer merasimlerde standart olarak kullanılıyordu. Aynen Mehter Takımı'nın standartları gibi bir işlevi vardı. Sallandığı zaman ses çıkartıyor ve bu ses de o merasime katılanlara bir huşu veriyordu. Güneş Kursu'nu oluşturan yuvarlak dünyayı ya da güneşi temsil ediyor. Altta, iki adet boynuza benzer çıkıntı var ama boynuz değil. Ne olduğu kesin olarak henüz bilinmiyor. Üzerinde yer alan çıkıntılar ise doğanın çoğalmasını, üremeyi temsil ediyor. Kuşlar da aynı şekilde yine doğanın çoğalmasını, doğadaki hürriyeti anlatıyor.Bunun Güneş Kursu olduğu, benzer bir eserin gü-neş şeklinde ve ışınları yayar biçimde ele geçmesiyle anlaşıldı ve dolayısıyla bunların hepsine Güneş Kursu dendi." Prof. Dr. Çınaroğlu, Güneş Kursu'nun kesinlikle bir Hitit Eseri olmadığını belirtiyor. Hititlerden önce Anadolu'da yaşayan ve adı bilinen en eski Anadolu kavmi olan Hatti'lere ait olduğunu, yanlış olarak Hitit olarak yorumlandığını kaydediyor. Güneş Kursu'nun, Hititlerin Anadolu'ya gelmelerinden yaklaşık 300 sene önce yapıldığını ve kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Çınaroğlu, Hatti Kavmi'nin ise Anadolu'da Türkçe'nin de içinde bulunduğu Azyanik dili konuşan en eski kavim olduğunu dile getiriyor. Güneş Kursu'nun Alacahöyük'te Hatti beylerinden birinin mezarında bulunduğunu da belirten Prof. Dr. Çınaroğlu, buna Alacahöyük dışında hiç bir yerde rastlanmadığını, Hatti kralları öldüğü zaman bunun gibi 4-5 sembolle birlikte gömüldüklerini kaydediyor

----------

İletişim

Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara / Türkiye
Web: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
E-Posta:
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: (0312) 2126040 (9 Hat)
Faks: (0312) 2126049

Diger İletişim Bilgileri

Rektör
Prof. Dr. Cemal Taluğ

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 61

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nilgün Halloran

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 18 30

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. N. Yasemin Oğuz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 22 40

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. A. Argun Karacabey

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 77 38

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Esin Akı
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
215 36 24

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Melek Delilbaşı
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
212 92 05

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Gülay Kurtay

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 49 60

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Bekir Onur

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 46 60

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

363 33 50 - 3004

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. İsmail Yalçın

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

222 95 31

Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Nuran Yıldız

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 63 72

AB Genel Eğitim Programı ve ECTS/DS Koordinatörü
Prof. Dr. Ş. Hilal Karagül

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 47 20

Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koord.
Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01 - 3242

Bilgi Hizmetleri Koordinatörü
Prof. Dr. Doğan Atılgan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 57 61

Çevre ve Yapı İşleri Koordinatörü
Doç. Dr. Köksal Demir

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 35

Çocuk Üniversitesi Koordinatörü
Doç. Dr. Tülin Sağlam

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01’ 3246

Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. S. Tuna Karahan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 30 10’238

Kurumsal Gelişim Koordinatörü
Doç. Dr. Hakan Yılmaz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 65

Uluslararası Öğrenci Ofisi Koord.
Doç. Dr. Pelin Arıbal
@
212 25 33

Yönetim Destek Koordinatörü
Doç. Dr. Nurdan Tuna Güneş

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 73 57

Yönetim Destek Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Fazıl Gökgöz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 73 47

Hukuk Müşaviri
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 49 13


Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı
Başkan Rıza Ayhan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 10 23

Bilimsel Araştırma Proje Ofisi
Uzman Iraz Haspolat

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 26 69

İç Denetim Birimi Başkanlığı
Başkan Vasfiye Koca

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 65 52

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Başkan Naile Kıreker

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 63

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Başkan Sema Şahin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 57 61

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başkan Sinem Özkara

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 67

Personel Daire Başkanlığı
Başkan Sevinç Sezer

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 64

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Başkan Doç. Dr. Güven Sayılgan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

362 97 80

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Başkan Ertuğrul Mülazımoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 62

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Başkan V. Doç. Dr. Köksal Demir

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 35

Basımevi Müdürlüğü
Şube Müdürü S. Hakan Büyükçaylı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

222 28 40

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İşletme Müdürü Osman Solmazlar

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 91 78
Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür Meliha Şavluk
@
212 45 04

Basın Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Birimi
Uzman Ufuk Koyuncu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

222 85 32 - 212 79 08

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Rahmi ER

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

311 31 75
Santral
310 32 80

Diş Hekimliği Fakültesi
Dekan Prof.Dr.Adnan Öztürk

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

296 55 04/05
Santral
296 55 55

Eczacılık Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Maksut Coşkun

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 54 62
Santral
203 30 00

Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dekan Prof. Dr. A. Gönül Akçamete

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 18 56
Santral
363 33 50

Fen Fakültesi
Dekan Prof. Dr. A. Muammer Canel

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 17 22
Santral
212 67 20

Hukuk Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Mustafa Akkaya

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 51 19
Santral
595 50 00

İlahiyat Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Nesimi Yazıcı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 32 07
Santral
212 68 00

İletişim Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Eser Köker

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 13 58
Santral
319 77 14

Mühendislik Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Mustafa Ergin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

203 33 13
Santral
203 33 00

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 20 45
Santral
319 50 18

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Celal Göle

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 12 20
Santral
595 12 00

Tıp Fakültesi
Dekan Prof. Dr. İlker Ökten

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

508 30 00
Morfoloji Kamp. Santral
310 30 10
İbn-i Sina Hast. Santral
310 33 33
Cebeci Hastanesi Santral
595 60 00

Veteriner Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
316 03 13
Santral
317 03 15

Ziraat Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Ahmet Çolak

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

596 12 30
Santral
596 10 00

DEVLET KONSERVATUVARI
Müdür Doç. Dr. Hasan Yener

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

317 69 03
Santral
317 13 40

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Gülfem Ersöz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 31 63
Santral
221 16 01

Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Emine Gönen

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 71 54
Santral
596 10 00

Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Ersin Onulduran

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

485 38 21
Santral
485 05 07

Başkent Meslek Yüksekokulu
Müdür Doç. Dr. Hande Kökten

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 49 30
Santral
317 13 40

Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. İlhan Karaçal

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

763 30 22’106
Santral
763 30 21


Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Ayhan Şerbetçi

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

863 19 29
Santral
863 55 78


Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdür Doç. Dr. Şebnem Akipek Öcal

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 60 04
Santral
595 50 00

Kalecik Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Birhan Kunter

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

857 13 94
Santral
857 13 94

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Serap Alsancak

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

357 32 42
Santral
357 32 42

Adli Tıp Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Halil Gümüş

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 27 34
Santral
319 27 34

Biyoteknoloji Enstitüsü
Müdür V. Prof. Dr. Orhan Atakol

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 35 01
Santral
215 90 01

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Nejla KURUL

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

362 99 06
Santral
362 99 06

Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Orhan Atakol

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 44 58
Santral
215 90 01

Hepatoloji Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Cihan Yurdaydın

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 61 02
Santral
595 61 28

Kök Hücre Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Günhan Gürman

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 70 99
Santral
362 30 30’7099

Nükleer Bilimler Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Doğan Bor

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 03 84
Santral
212 85 77

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Ayşe Cavidan Akören

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 22 85
Santral
215 90 01

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Çınar ÖZEN

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 34 50
Santral
215 90 01

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 53 25
Santral
316 62 69

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Melek Fırat

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

448 05 21

Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma ve Uygulama Mer.
Müdür Prof. Dr. Mustafa Ergin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

203 33 15

Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Aliye Öztan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1030

Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Birol Gürol

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 67 20 - 1313

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Çağrı Erhan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

320 49 36

Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Cem Atabaşoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 67 92

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Mehmet Somuncu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1202

Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Bekir Onur

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

362 33 32

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. A. Tuğrul Başokur

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

203 33 81

Fikri ve Sınai Haklar Araş. ve Uyg. Merkezi
Müdür Prof. Dr. Arzu Oğuz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 52 15’2268

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araş. Merk.
Müdür Prof. Dr. Melek Delilbaşı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 92 05

İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Nuran Yıldız

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 77 14 - 254

İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Recep Varçın

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01 - 3206

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Serpil Sancar

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

363 59 04

Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Doç. Dr. Bülent Gülçubuk

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

596 16 13

Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Mer.
Müdür Doç. Dr. Yalçın Karatepe

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

596 12 20

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Mer.
Müdür Doç. Dr. M. Necati Kutlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 24 84

Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Fikri İçli

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 71 12

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Yılmaz Kurt

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1065

Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Efser Kerimoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 66 30

Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

363 33 50 - 3004

Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Saynur Canat

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 66 13

Stratejik Araştırmalar Merkezi
Müdür Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 53 25

Su Altı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1133

Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Serap Pulatsü

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

596 16 37

TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uyg. Merkezi)
Müdür Prof. Dr. N. Engin Uzun

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 06 92 - 3400

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Ali Özçağlar

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1211

Üreme Sağlığı Teşhis Tedavi Eğitim Araştırma ve Uyg. Merk.
Müdür Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 73 61

Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

203 33 00

Sürekli Eğitim Merkezi
Müdür V. Elçin Çiğner Cengiz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01 - 3410

Uzaktan Eğitim Merkezi
Müdür Prof. Dr. Haluk Geray

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 51 20 - 3091

Ankara Üniversitesi Gözlemevi
Müdür Doç. Dr. Birol Gürol

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 67 20 - 1313

Enformatik Bölümü
Başkan Prof. Dr. Baki Koyuncu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01 - 3204

Güzel Sanatlar Bölümü
Başkan Uzman Ceylan Türkşen

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

363 46 27

Türk Dili Bölümü
Başkan Dr. Kemal Ateş

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

362 41 59

Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi (ANKÜSEV)

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 447 71 67
Adres: Kuleli Sokak No: 42, Gaziosmanpaşa • Ankara


Gölbaşı ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 484 59 92
Adres: Pi Makina Yanı, Gölbaşı • Ankara


Ilgaz ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: (0.366) 239 10 61
Adres: Ilgaz Dağı-Kastamonu

Manavgat ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: (0.242) 763 61 33
Adres: Çolaklı, Manavgat • Antalya


Olimpik Yüzme Havuzu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 215 55 52, 222 71 75
Adres: Tandoğan Yerleşkesi

Tenis Kortları
@
Telefon: 212 67 20 - 1430
Adres: Tandoğan Yerleşkesi


Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 221 04 78, 213 07 77
Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Ap. 31/1, Beşevler • Ankara


Okullar Genel Koordinatörü
Ayşe Ruhiser Mergenci

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

489 80 08

İlköğretim Okulu
Müdür V. Neriman Altun
@
489 80 01

Lise
Müdür Fatih Canpolat

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

489 80 09
Adres:Ahlatlıbel • Gölbaşı - Ankara

Ankara Üniversiteliler Derneği
Başkan Prof. Dr. Günal Akbay

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 215 02 25
Adres:Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Ap. 31/1, Beşevler - Ankara


Ankara Üniversitesi Spor Kulübü
Başkan Prof. Dr. Yetkin Güngör

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 595 77 11
Adres: Mamak Cad. No: 2, Dikimevi - Ankara

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Anaokulu ve Çocuk Kulübü
Müdür Dr. Müdriye Yılmaz Bıçakçı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 212 99 30
Adres: İncitaşı Sok. No: 10, Beşevler - Ankara


Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı
Başkan Olcay Çağlar

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 212 92 40
Adres:: Tandoğan Merkez Yerleşke, Basımevi Yanı
Tarice

n
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.Ankara Üniversitesi Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi ise; Ankara Üniversitesinin açılışı da bilinen üniversite amaçlarının çok ötesinde, farklı bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayanaklarını oluşturmak, yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu ilkelerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları, laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925'te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933'te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye'nin dünya ile dil ve kültür köprüsü kurmak amacıyla 1935'te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859'dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936'da Ankara'ya taşınan Atatürk'ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940'ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini eklemek gerekir. 1925'te kurulmuş olan Hukuk Fakültesi, 1935'te faaliyete başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , 1943'te açılan Fen Fakültesi, 1945 yılında kuruluşu tamamlanan Tıp Fakültelerinden oluşan Ankara Üniversitesi 1946 yılında resmen kuruldu. Üniversite 1948'de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakültelerini bünyesine almış, 1949'da İlahiyat Fakültesi, 1935'de kurulan 1950'de Fakülte adını alan Siyasal Bilgiler Okulu , 1960'da Eczacılık Fakültesi, 1963'de Yüksekokul olarak kurulan 1977'de Fakülte olan Diş Hekimliği Fakültesi, 1965'de Eğitim Bilimleri Fakültesi ve 1965 yılında da şimdiki adı İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu. Mühendislik Fakültemiz, Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak 2001 yılında kuruldu; Sağlık Eğitim Fakültemiz ise 1996 yılında eğitim-öğretime başladı ve 2007 yılında da Sağlık Bilimleri Fakültesi adını aldı.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.Ankara Üniversitesi Misyon ve Vizyonu

Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu ilk üniversite olmanın bilinci ile Atatürk devrimleri ve Cumhuriyetin ilkeleri ışığında ülkesinin ve toplumunun aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlığın en üst düzeyine erişmesi hedefine kilitlenmiştir.
Misyonumuz, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunmak; bu gelişmeleri güncellikle takip ederek ülkenin yükseköğrenimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak; insan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek; başta genç nesiller olmak üzere her yaştan insanımıza öğrenmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği artırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak; nitelikli, özgün ve özgül, bilimsel bilgi üretimi ve yayılımında mükemmeliyete erişmek; araştırmacılar ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak; bilimde ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlara erişmektir.
Vizyonumuz, Üniversite yönetiminde tüm unsurlarla katılımıcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek; günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncelleştirmek; araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak; eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak; bilim, teknik ve teknolojide çağdaş gelişmeler ve Avrupa Birliği araştırma platformu gibi alanlarda görülen geleceğe yönelik eğilimler ile ülkenin ve toplumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak; bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak; bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek; teknoloji geliştirme bölgesi oluşturmak, mevcut teknoloji geliştirme merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime bilimsel ve teknolojik yenilikler ve geliştirmelerle ivme kazandırmak; Üniversitenin geniş bir yelpaze oluşturan bilimsel disiplinler kapsamını dikkate alarak eğitim-öğretim ve araştırmada disiplinlerarası yaklaşımları öne çıkarıp biyoteknoloji, sağlık bilimleri ve refah, sosyo-ekonomik gelişme, insan-toplum-iyi yönetişim gibi alanlarda en temel bilimlerden en uygulamalı bilimlere kadar Üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı ve derin etkileşimli programlar yaratmak ve uygulamak; öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak; örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanısıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmak, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplum-üniversite arayüzü oluşturmaktır.

Sayılarla

Ankara Üniversitesi'nde 14 fakülte, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulunda ve Devlet Konservatuvarı'nda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye bağlı 12 enstitü bünyesinde sürdürülmektedir. Çok geniş yelpazeye yayılan 50'yi aşkın ön lisans, 100'ü aşkın lisans programı bulunmaktadır. 15 Mart 2010 itibari ile Üniversitemizde 2647 ön lisans ve 28775 lisans öğrencisi vardır. İsteyen öğrenciler ilk yıl yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilmektedirler. Öğretim üyesi sayısı bakımından ise Ankara Üniversitesi'nde 1120 profesör, 310 doçent, 280'i yardımcı doçent olmak üzere toplam 1710 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimizin yanı sıra yardımcı öğretim elemanlarının toplam sayısı 1702'dir ve dağılımı öğretim görevlisi (125), uzman (194), okutman (285), ve araştırma görevlisi (1098) şeklindedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi'nde 5324 idari personel görev yapmaktadır.

Güneş Kursu


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


Ankara Üniversitesi'nin sembolü olan Güneş Kursu, genellikle Hitit uygarlığına ait bir eser olarak kabul edilir ve çoğumuzda Ankara ve Anadolu çağrışımlarını uyandırır. Bulunduktan sonra ilk kez Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından sembol olarak benimsenen, Ankara Üniversitesi kurulduktan sonra da Üniversite'nin sembolü olan Güneş Kursu'nun anlamı ve öyküsü ile ilgili olarak Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu ilginç bilgiler aktarıyor. Güneş Kursu'nun, Alacahöyük'te Atatürk'ün emriyle 1935 yılında başlayan kazılarla açığa çıkartıldığını, bu eserin Hitit öncesi döneminin yani Hatti döneminin bir eseri olduğunu belirten Prof. Dr. Çınaroğlu şunları söylüyor: "Güneş Kursu tunçtan yapılmış olup günümüzden yaklaşık 4250 sene önce dini merasimlerde ya da diğer merasimlerde standart olarak kullanılıyordu. Aynen Mehter Takımı'nın standartları gibi bir işlevi vardı. Sallandığı zaman ses çıkartıyor ve bu ses de o merasime katılanlara bir huşu veriyordu. Güneş Kursu'nu oluşturan yuvarlak dünyayı ya da güneşi temsil ediyor. Altta, iki adet boynuza benzer çıkıntı var ama boynuz değil. Ne olduğu kesin olarak henüz bilinmiyor. Üzerinde yer alan çıkıntılar ise doğanın çoğalmasını, üremeyi temsil ediyor. Kuşlar da aynı şekilde yine doğanın çoğalmasını, doğadaki hürriyeti anlatıyor.Bunun Güneş Kursu olduğu, benzer bir eserin gü-neş şeklinde ve ışınları yayar biçimde ele geçmesiyle anlaşıldı ve dolayısıyla bunların hepsine Güneş Kursu dendi." Prof. Dr. Çınaroğlu, Güneş Kursu'nun kesinlikle bir Hitit Eseri olmadığını belirtiyor. Hititlerden önce Anadolu'da yaşayan ve adı bilinen en eski Anadolu kavmi olan Hatti'lere ait olduğunu, yanlış olarak Hitit olarak yorumlandığını kaydediyor. Güneş Kursu'nun, Hititlerin Anadolu'ya gelmelerinden yaklaşık 300 sene önce yapıldığını ve kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Çınaroğlu, Hatti Kavmi'nin ise Anadolu'da Türkçe'nin de içinde bulunduğu Azyanik dili konuşan en eski kavim olduğunu dile getiriyor. Güneş Kursu'nun Alacahöyük'te Hatti beylerinden birinin mezarında bulunduğunu da belirten Prof. Dr. Çınaroğlu, buna Alacahöyük dışında hiç bir yerde rastlanmadığını, Hatti kralları öldüğü zaman bunun gibi 4-5 sembolle birlikte gömüldüklerini kaydediyor

----------

İletişim

Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara / Türkiye
Web: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
E-Posta:
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: (0312) 2126040 (9 Hat)
Faks: (0312) 2126049

Diger İletişim Bilgileri

Rektör
Prof. Dr. Cemal Taluğ

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 61

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nilgün Halloran

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 18 30

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. N. Yasemin Oğuz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 22 40

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. A. Argun Karacabey

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 77 38

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Esin Akı
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
215 36 24

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Melek Delilbaşı
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
212 92 05

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Gülay Kurtay

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 49 60

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Bekir Onur

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 46 60

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

363 33 50 - 3004

Rektör Danışmanı
Prof. Dr. İsmail Yalçın

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

222 95 31

Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Nuran Yıldız

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 63 72

AB Genel Eğitim Programı ve ECTS/DS Koordinatörü
Prof. Dr. Ş. Hilal Karagül

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 47 20

Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koord.
Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01 - 3242

Bilgi Hizmetleri Koordinatörü
Prof. Dr. Doğan Atılgan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 57 61

Çevre ve Yapı İşleri Koordinatörü
Doç. Dr. Köksal Demir

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 35

Çocuk Üniversitesi Koordinatörü
Doç. Dr. Tülin Sağlam

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01’ 3246

Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. S. Tuna Karahan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 30 10’238

Kurumsal Gelişim Koordinatörü
Doç. Dr. Hakan Yılmaz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 65

Uluslararası Öğrenci Ofisi Koord.
Doç. Dr. Pelin Arıbal
@
212 25 33

Yönetim Destek Koordinatörü
Doç. Dr. Nurdan Tuna Güneş

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 73 57

Yönetim Destek Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Fazıl Gökgöz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 73 47

Hukuk Müşaviri
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 49 13


Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı
Başkan Rıza Ayhan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 10 23

Bilimsel Araştırma Proje Ofisi
Uzman Iraz Haspolat

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 26 69

İç Denetim Birimi Başkanlığı
Başkan Vasfiye Koca

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 65 52

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Başkan Naile Kıreker

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 63

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Başkan Sema Şahin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 57 61

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başkan Sinem Özkara

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 67

Personel Daire Başkanlığı
Başkan Sevinç Sezer

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 64

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Başkan Doç. Dr. Güven Sayılgan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

362 97 80

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Başkan Ertuğrul Mülazımoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 43 62

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Başkan V. Doç. Dr. Köksal Demir

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 35

Basımevi Müdürlüğü
Şube Müdürü S. Hakan Büyükçaylı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

222 28 40

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İşletme Müdürü Osman Solmazlar

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 91 78
Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür Meliha Şavluk
@
212 45 04

Basın Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Birimi
Uzman Ufuk Koyuncu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

222 85 32 - 212 79 08

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Rahmi ER

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

311 31 75
Santral
310 32 80

Diş Hekimliği Fakültesi
Dekan Prof.Dr.Adnan Öztürk

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

296 55 04/05
Santral
296 55 55

Eczacılık Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Maksut Coşkun

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 54 62
Santral
203 30 00

Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dekan Prof. Dr. A. Gönül Akçamete

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 18 56
Santral
363 33 50

Fen Fakültesi
Dekan Prof. Dr. A. Muammer Canel

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 17 22
Santral
212 67 20

Hukuk Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Mustafa Akkaya

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 51 19
Santral
595 50 00

İlahiyat Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Nesimi Yazıcı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 32 07
Santral
212 68 00

İletişim Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Eser Köker

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 13 58
Santral
319 77 14

Mühendislik Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Mustafa Ergin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

203 33 13
Santral
203 33 00

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 20 45
Santral
319 50 18

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Celal Göle

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 12 20
Santral
595 12 00

Tıp Fakültesi
Dekan Prof. Dr. İlker Ökten

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

508 30 00
Morfoloji Kamp. Santral
310 30 10
İbn-i Sina Hast. Santral
310 33 33
Cebeci Hastanesi Santral
595 60 00

Veteriner Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
316 03 13
Santral
317 03 15

Ziraat Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Ahmet Çolak

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

596 12 30
Santral
596 10 00

DEVLET KONSERVATUVARI
Müdür Doç. Dr. Hasan Yener

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

317 69 03
Santral
317 13 40

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Gülfem Ersöz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 31 63
Santral
221 16 01

Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Emine Gönen

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 71 54
Santral
596 10 00

Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Ersin Onulduran

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

485 38 21
Santral
485 05 07

Başkent Meslek Yüksekokulu
Müdür Doç. Dr. Hande Kökten

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 49 30
Santral
317 13 40

Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. İlhan Karaçal

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

763 30 22’106
Santral
763 30 21


Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Ayhan Şerbetçi

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

863 19 29
Santral
863 55 78


Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdür Doç. Dr. Şebnem Akipek Öcal

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 60 04
Santral
595 50 00

Kalecik Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Birhan Kunter

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

857 13 94
Santral
857 13 94

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Serap Alsancak

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

357 32 42
Santral
357 32 42

Adli Tıp Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Halil Gümüş

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 27 34
Santral
319 27 34

Biyoteknoloji Enstitüsü
Müdür V. Prof. Dr. Orhan Atakol

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 35 01
Santral
215 90 01

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Nejla KURUL

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

362 99 06
Santral
362 99 06

Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Orhan Atakol

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

223 44 58
Santral
215 90 01

Hepatoloji Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Cihan Yurdaydın

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 61 02
Santral
595 61 28

Kök Hücre Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Günhan Gürman

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 70 99
Santral
362 30 30’7099

Nükleer Bilimler Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Doğan Bor

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 03 84
Santral
212 85 77

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Ayşe Cavidan Akören

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 22 85
Santral
215 90 01

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Çınar ÖZEN

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 34 50
Santral
215 90 01

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 53 25
Santral
316 62 69

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Melek Fırat

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

448 05 21

Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma ve Uygulama Mer.
Müdür Prof. Dr. Mustafa Ergin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

203 33 15

Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Aliye Öztan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1030

Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Birol Gürol

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 67 20 - 1313

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Çağrı Erhan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

320 49 36

Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Cem Atabaşoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 67 92

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Mehmet Somuncu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1202

Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Bekir Onur

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

362 33 32

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. A. Tuğrul Başokur

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

203 33 81

Fikri ve Sınai Haklar Araş. ve Uyg. Merkezi
Müdür Prof. Dr. Arzu Oğuz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 52 15’2268

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araş. Merk.
Müdür Prof. Dr. Melek Delilbaşı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 92 05

İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Nuran Yıldız

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

319 77 14 - 254

İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Recep Varçın

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01 - 3206

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Serpil Sancar

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

363 59 04

Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Doç. Dr. Bülent Gülçubuk

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

596 16 13

Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Mer.
Müdür Doç. Dr. Yalçın Karatepe

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

596 12 20

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Mer.
Müdür Doç. Dr. M. Necati Kutlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 24 84

Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Fikri İçli

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 71 12

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Yılmaz Kurt

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1065

Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Efser Kerimoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 66 30

Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

363 33 50 - 3004

Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Saynur Canat

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 66 13

Stratejik Araştırmalar Merkezi
Müdür Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

316 53 25

Su Altı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1133

Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Serap Pulatsü

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

596 16 37

TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uyg. Merkezi)
Müdür Prof. Dr. N. Engin Uzun

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 06 92 - 3400

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Ali Özçağlar

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

310 32 80 - 1211

Üreme Sağlığı Teşhis Tedavi Eğitim Araştırma ve Uyg. Merk.
Müdür Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

595 73 61

Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

203 33 00

Sürekli Eğitim Merkezi
Müdür V. Elçin Çiğner Cengiz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01 - 3410

Uzaktan Eğitim Merkezi
Müdür Prof. Dr. Haluk Geray

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

213 51 20 - 3091

Ankara Üniversitesi Gözlemevi
Müdür Doç. Dr. Birol Gürol

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

212 67 20 - 1313

Enformatik Bölümü
Başkan Prof. Dr. Baki Koyuncu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

215 90 01 - 3204

Güzel Sanatlar Bölümü
Başkan Uzman Ceylan Türkşen

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

363 46 27

Türk Dili Bölümü
Başkan Dr. Kemal Ateş

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

362 41 59

Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi (ANKÜSEV)

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 447 71 67
Adres: Kuleli Sokak No: 42, Gaziosmanpaşa • Ankara


Gölbaşı ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 484 59 92
Adres: Pi Makina Yanı, Gölbaşı • Ankara


Ilgaz ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: (0.366) 239 10 61
Adres: Ilgaz Dağı-Kastamonu

Manavgat ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: (0.242) 763 61 33
Adres: Çolaklı, Manavgat • Antalya


Olimpik Yüzme Havuzu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 215 55 52, 222 71 75
Adres: Tandoğan Yerleşkesi

Tenis Kortları
@
Telefon: 212 67 20 - 1430
Adres: Tandoğan Yerleşkesi


Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 221 04 78, 213 07 77
Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Ap. 31/1, Beşevler • Ankara


Okullar Genel Koordinatörü
Ayşe Ruhiser Mergenci

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

489 80 08

İlköğretim Okulu
Müdür V. Neriman Altun
@
489 80 01

Lise
Müdür Fatih Canpolat

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

489 80 09
Adres:Ahlatlıbel • Gölbaşı - Ankara

Ankara Üniversiteliler Derneği
Başkan Prof. Dr. Günal Akbay

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 215 02 25
Adres:Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Ap. 31/1, Beşevler - Ankara


Ankara Üniversitesi Spor Kulübü
Başkan Prof. Dr. Yetkin Güngör

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 595 77 11
Adres: Mamak Cad. No: 2, Dikimevi - Ankara

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Anaokulu ve Çocuk Kulübü
Müdür Dr. Müdriye Yılmaz Bıçakçı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 212 99 30
Adres: İncitaşı Sok. No: 10, Beşevler - Ankara


Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı
Başkan Olcay Çağlar

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Telefon: 212 92 40
Adres:: Tandoğan Merkez Yerleşke, Basımevi Yanı
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
ankara, Üniversitesi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Ankara Üniversitesi karıştı Seth Haber Arşivi 0 21 Ekim 2014 12:19
Ankara Üniversitesi'nde Kavga N999 Haber Arşivi 1 29 Şubat 2012 22:05
Ankara Üniversitesi'nde çatışma! Lucifer Haber Arşivi 1 12 Mart 2010 17:44