IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22 Ocak 2015, 19:26   #1
Çevrimdışı
Gerçek Mutluluk Kaynakları


sohbet


Gerçek mutluluk kaynakları, yokluğunda veya eksikliğinde en çok mutsuzluk duyduğumuz şeylerdir.

Örneğin, içimize her nefeste çektiğiniz hava kirli veya yeterli oksijenden yoksunsa, içtiğimiz su kirli veya ulaşılması zor hatta imkansız ise, bütün besinlerimizin kaynağı olan toprak verimsizleşmiş veya zehirlenmişse, soğuk kış günlerinde bizi ısıtacak, yemeğimizi pişirecek ateş yok veya yetersiz ise mutlu olabilir miyiz?

Dolayısıyla geniş anlamda Mutluluğun Gerçek Kaynakları; Hava, Su, Toprak ve Ateştir. Çünkü aldığımız her nefesin kaynağı hava, içtiğimiz şeylerin ve temizliğin daha birçok ihtiyacımızın kaynağı su, yediğimiz hemen hemen her şeyin kaynağı ve barınmamızın, giyinmemiz ve örtünmemizin kaynağı toprak ile suyun bize sunduklarıdır.

Ateş de bize her türlü enerjiyi sunarak işimizi, aşımızı yapmayı, ısınmamızı, araçlarımızı çalıştırmayı ve daha birçok yaşamsal ihtiyacımızı karşılar.

Hava, su, toprak ve ateş sadece mutluluğumuzun değil, yaşamımızın, ayakta kalmamızın, varlığımızı sürdürmenin vazgeçilmez kaynaklarıdır.

İnsan düşüncesinin ürünü olan ve değerlilikleri kişiden kişiye değişen diğer bütün düşünsel ve duygusal şeylerin ancak hava, su, toprak ve ateş varsa, biz bunlara kolay ulaşabiliyorsak bir anlamı vardır.

İnsanoğlu havanın, suyun, toprağın ve ateşin hep var olacağına inandığı ve bu inancına bel bağladığı için daha başka mutluluk kaynakları aramaya koyulur.

Fakat bunlar yaşamsal olmaktan çok insan düşüncesinin ürünüdür ve görecelidir yani kimine göre mutluluk kaynağı, kimine göre değildir.

Mutluluk Kaynağımız İklimdir

Güneş günlerce kara bulutlarla perdelenmiş, bir türlü gökyüzünde görünmüyorsa, kış bitti, bitiyor dedikçe soğuğuyla, tipisiyle dönüp, dönüp geri geliyorsa, iklim normallikten iyice uzaklaşmış tufanların, fırtınaların, sellerin arkası kesilmiyorsa mutlu olabilir miyiz?

Gelecekte yaşamımızı kabusa dönüştürecek olan susuzluğun, kuraklığın, okyanuslardaki canlı hayatı tüketmenin ve seviyesinin birkaç metre yükselmesinin sebebi bir türlü gemleyemediğimiz aç gözlülüğümüz ise ve her doğal felaketin ardından hiçbir şey olmamış gibi eski alışkanlıklarımızı sürdürüyorsak duyduğumuz suçluluk mudur, yoksa mutluluk mu?

Mutluluk Kaynağımız Güvendir

İnsan yaşadığı çevrede güvende olmak ve ilişkilerinde güven duymak ister. Sürekli tedirginlik duyarak yaşamak onu mutsuz eder. Onun için yaşadığı yer ve ilişkide olduğu insanlar ona bu güven duygusunu vermiyorsa oradan uzaklaşmak veya göç etmek ister. Dünya’daki ülkeler arasındaki, ülke içindeki şehirlerden göçlerin özünde zorunlu ekonomik koşulların yanında güven eksikliğinden kaynaklanan göçler de vardır. Özellikle iç savaş, terör veya bölgesel savaş zamanlarında bu göçler artar.
İnsanın can, mal güvenliği duymadan, yakın çevresindeki insanlarla güvenilir ilişkiler kurmadan, kuramadan mutlu olması beklenebilir mi?

Yaşadığımız ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik iklimi bozulmuş, ayrımcılık, düşmanlık başlamış, çatışmalar yangın gibi her yanı sarmışsa mutlu olabilir miyiz?
15 yıl süren bir araştırmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Araştırma gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler arasındaki farkın neden kaynaklandığı üzerineydi.

Bilim adamları sanılanın aksine öyle sayfalar dolusu neden sıralamadılar. Sadece bir cümle ile en can alıcı nedeni bütün Dünya’ya açıkladılar.
Bir toplumun gelişmesinde veya geri kalmasında en belirleyici unsurun ‘toplumu meydana getiren bütün kesimlerini kucaklayan kurum ve kurallara sahip olan ülkeler başarılı ve gelişmiş, dışlayıcı kurum ve kurallara sahip olan ülkeler başarısız ve görece daha az gelişmiş veya geri kalmış oluyorlar.’
Mutluluk Kaynağımız Sağlıktır.

Sağlık, insanların çoğunun sadece mutluluk kaynağı olarak değil aynı zamanda yaşamın en önemli olmazsa olmazlarının başında gelir.

Kişi sağlığını yitirmişse birçok şeye sahip olsa dahi mutlu olması zordur.

Onun için ‘Her Şeyin Başı Sağlık’ deriz.

Örneğin, aşk, sevgi, para, zenginlik, başarı, özgürlük, inanç, bilgi, aidiyet, kimlik, kültür ve daha sayısız özellik ve nitelik kimileri için mutluluk kaynağı gibi görünürken bunların hiç biri sağlık kadar geniş kabul görmez.

Mutluluk Kaynağımız Beslenmedir

İnsanın yaşamını sürdürmesi için mutlaka beslenmesi gerekir.

Sağlıklı Olmanın En Temel Koşullarından Biri Sağlıklı Beslenmedir.

Sağlıklı beslenme bilincinin gelişmesi için bu işle uğraşan kişi ve kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü yıllarca istismar edilen bu konuda büyük bir bilgi kirliliği ve tam bir kaos vardır.

Şimdiye kadar bu alanda yapılanlar sansasyonel diyet tariflerinden ibarettir. Oysa toplumların daha inandırıcı, daha bilimsel temellere oturtulmuş, daha uygulanabilir önerilere ihtiyacı vardır.

Yetersiz ve sağlıksız beslenme, yarattığı sonuçlarla (hastalık, bağışıklık eksikliği, obezlik vs) bizi mutsuz eden nedenlerin en önemlisidir.

Sağlıklı ve doğal beslenme imkanlarımız yoksa mutlu olabilir miyiz?

Mutluluk Kaynağımız Ailedir

Aile aynı zamanda insanın büyük acılarının, üzüntülerinin, sorumluluklarının kaynağı veya fırtınalarda sığındığı limanıdır.

Ailemiz üyelerinin başına bir felaket gelmişse mutlu olabilir miyiz?

En büyük mutlulukları ailemizle tadar, ailemiz içinde yaşarız. Bu kimi zaman bir doğum, kimi zaman bir düğün, kimi zaman bir başarıdır.

İnsanın genellikle en çok, en uzun, en sıkı,en yakın, en yaşamsal ilişkileri aile içindedir.

Mutluluk Kaynağımız Yakın Çevremizdir

Bu çevre sadece insanla sınırlı olmayan evimizden başlayıp, oradan bahçemize, sokağımıza, semtimize uzanan fiziksel çevre ile arkadaş, akraba ve dostlarımızdan başlayıp yaşadığımız, çalıştığımız ortamlarda karşılaştığımız, ilişkide olduğumuz, hizmet, mal vs aldığımız veya verdiğimiz yani alışveriş yaptığımız insanlardır.

Mutluluk Kaynağımız Özgürlüktür

İnsanın talep edebileceği özgürlük yaşadığı toplumdaki diğer insanların talep ettiği özgürlüklerin başladığı yere kadardır. Dolayısıyla sınırlıdır.

Toplumun düzeni, kültürü, yasaları ne kadar özgürlük vaat ediyorsa insanın da o kadarına rıza göstermesi beklenir. Daha fazlasını arzu ettiğinde çelişki ve çatışma kaçınılmaz olur. Mücadele başlar.

Dışsal özgürlüğün sınırlarını çevre belirlerken insan kendi içsel özgürlüğünün sınırlarını kendisi belirler.

Doğmalar, inançlar, aidiyetler, gelenekler, bağımlılıklar, fikirler, ideolojiler, idealler, hırslar, arzular, hevesler, hazlar, kendi iç çatışmaları ile içsel özgürlünü alabildiğine kısıtlayabilir.

İçsel ve dışsal özgürlüğü kısıtlanmış korku ve kaos içinde yaşayan ve bir cendereye hapsolmuş insan mutlu olabilir mi?

Mutluluk Kaynağımız Sevgidir

Yaşadığı çevreye, doğaya, insana, canlıya, tanrısına, ailesine, işine, uğraşına ve bunlardan biri veya birkaçına sevgi duymadan insan mutlu olabilir mi?

İnsan bunlar olmadan da yaşayabilir, parasına, servetine, hırslarına, başarısına, nüfuzuna, gücüne güvenebilir ama bütün bunları sevgi ile takas edebilir mi? Ederse bu onu mutlu eder mi?

Her şeye rağmen şunu da kabul etmek gerekir ki her insanoğlu kendi mutluluk kaynağını kendisi bulur. Onun duygu ve düşünceleri yazılanlardan, diğer insanların düşündüklerinden ve bildiklerinden tamamen farklı da olabilir. Bunda yadırganacak bir şey yoktur.

Burada vurgulanan genel kabul gören mutluluk kaynaklarını sadece hatırlatmaktan ibarettir
Gerçek mutluluk kaynakları, yokluğunda veya eksikliğinde en çok mutsuzluk duyduğumuz şeylerdir.

Örneğin, içimize her nefeste çektiğiniz hava kirli veya yeterli oksijenden yoksunsa, içtiğimiz su kirli veya ulaşılması zor hatta imkansız ise, bütün besinlerimizin kaynağı olan toprak verimsizleşmiş veya zehirlenmişse, soğuk kış günlerinde bizi ısıtacak, yemeğimizi pişirecek ateş yok veya yetersiz ise mutlu olabilir miyiz?

Dolayısıyla geniş anlamda Mutluluğun Gerçek Kaynakları; Hava, Su, Toprak ve Ateştir. Çünkü aldığımız her nefesin kaynağı hava, içtiğimiz şeylerin ve temizliğin daha birçok ihtiyacımızın kaynağı su, yediğimiz hemen hemen her şeyin kaynağı ve barınmamızın, giyinmemiz ve örtünmemizin kaynağı toprak ile suyun bize sunduklarıdır.

Ateş de bize her türlü enerjiyi sunarak işimizi, aşımızı yapmayı, ısınmamızı, araçlarımızı çalıştırmayı ve daha birçok yaşamsal ihtiyacımızı karşılar.

Hava, su, toprak ve ateş sadece mutluluğumuzun değil, yaşamımızın, ayakta kalmamızın, varlığımızı sürdürmenin vazgeçilmez kaynaklarıdır.

İnsan düşüncesinin ürünü olan ve değerlilikleri kişiden kişiye değişen diğer bütün düşünsel ve duygusal şeylerin ancak hava, su, toprak ve ateş varsa, biz bunlara kolay ulaşabiliyorsak bir anlamı vardır.

İnsanoğlu havanın, suyun, toprağın ve ateşin hep var olacağına inandığı ve bu inancına bel bağladığı için daha başka mutluluk kaynakları aramaya koyulur.

Fakat bunlar yaşamsal olmaktan çok insan düşüncesinin ürünüdür ve görecelidir yani kimine göre mutluluk kaynağı, kimine göre değildir.

Mutluluk Kaynağımız İklimdir

Güneş günlerce kara bulutlarla perdelenmiş, bir türlü gökyüzünde görünmüyorsa, kış bitti, bitiyor dedikçe soğuğuyla, tipisiyle dönüp, dönüp geri geliyorsa, iklim normallikten iyice uzaklaşmış tufanların, fırtınaların, sellerin arkası kesilmiyorsa mutlu olabilir miyiz?

Gelecekte yaşamımızı kabusa dönüştürecek olan susuzluğun, kuraklığın, okyanuslardaki canlı hayatı tüketmenin ve seviyesinin birkaç metre yükselmesinin sebebi bir türlü gemleyemediğimiz aç gözlülüğümüz ise ve her doğal felaketin ardından hiçbir şey olmamış gibi eski alışkanlıklarımızı sürdürüyorsak duyduğumuz suçluluk mudur, yoksa mutluluk mu?

Mutluluk Kaynağımız Güvendir

İnsan yaşadığı çevrede güvende olmak ve ilişkilerinde güven duymak ister. Sürekli tedirginlik duyarak yaşamak onu mutsuz eder. Onun için yaşadığı yer ve ilişkide olduğu insanlar ona bu güven duygusunu vermiyorsa oradan uzaklaşmak veya göç etmek ister. Dünya’daki ülkeler arasındaki, ülke içindeki şehirlerden göçlerin özünde zorunlu ekonomik koşulların yanında güven eksikliğinden kaynaklanan göçler de vardır. Özellikle iç savaş, terör veya bölgesel savaş zamanlarında bu göçler artar.
İnsanın can, mal güvenliği duymadan, yakın çevresindeki insanlarla güvenilir ilişkiler kurmadan, kuramadan mutlu olması beklenebilir mi?

Yaşadığımız ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik iklimi bozulmuş, ayrımcılık, düşmanlık başlamış, çatışmalar yangın gibi her yanı sarmışsa mutlu olabilir miyiz?
15 yıl süren bir araştırmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Araştırma gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler arasındaki farkın neden kaynaklandığı üzerineydi.

Bilim adamları sanılanın aksine öyle sayfalar dolusu neden sıralamadılar. Sadece bir cümle ile en can alıcı nedeni bütün Dünya’ya açıkladılar.
Bir toplumun gelişmesinde veya geri kalmasında en belirleyici unsurun ‘toplumu meydana getiren bütün kesimlerini kucaklayan kurum ve kurallara sahip olan ülkeler başarılı ve gelişmiş, dışlayıcı kurum ve kurallara sahip olan ülkeler başarısız ve görece daha az gelişmiş veya geri kalmış oluyorlar.’
Mutluluk Kaynağımız Sağlıktır.

Sağlık, insanların çoğunun sadece mutluluk kaynağı olarak değil aynı zamanda yaşamın en önemli olmazsa olmazlarının başında gelir.

Kişi sağlığını yitirmişse birçok şeye sahip olsa dahi mutlu olması zordur.

Onun için ‘Her Şeyin Başı Sağlık’ deriz.

Örneğin, aşk, sevgi, para, zenginlik, başarı, özgürlük, inanç, bilgi, aidiyet, kimlik, kültür ve daha sayısız özellik ve nitelik kimileri için mutluluk kaynağı gibi görünürken bunların hiç biri sağlık kadar geniş kabul görmez.

Mutluluk Kaynağımız Beslenmedir

İnsanın yaşamını sürdürmesi için mutlaka beslenmesi gerekir.

Sağlıklı Olmanın En Temel Koşullarından Biri Sağlıklı Beslenmedir.

Sağlıklı beslenme bilincinin gelişmesi için bu işle uğraşan kişi ve kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü yıllarca istismar edilen bu konuda büyük bir bilgi kirliliği ve tam bir kaos vardır.

Şimdiye kadar bu alanda yapılanlar sansasyonel diyet tariflerinden ibarettir. Oysa toplumların daha inandırıcı, daha bilimsel temellere oturtulmuş, daha uygulanabilir önerilere ihtiyacı vardır.

Yetersiz ve sağlıksız beslenme, yarattığı sonuçlarla (hastalık, bağışıklık eksikliği, obezlik vs) bizi mutsuz eden nedenlerin en önemlisidir.

Sağlıklı ve doğal beslenme imkanlarımız yoksa mutlu olabilir miyiz?

Mutluluk Kaynağımız Ailedir

Aile aynı zamanda insanın büyük acılarının, üzüntülerinin, sorumluluklarının kaynağı veya fırtınalarda sığındığı limanıdır.

Ailemiz üyelerinin başına bir felaket gelmişse mutlu olabilir miyiz?

En büyük mutlulukları ailemizle tadar, ailemiz içinde yaşarız. Bu kimi zaman bir doğum, kimi zaman bir düğün, kimi zaman bir başarıdır.

İnsanın genellikle en çok, en uzun, en sıkı,en yakın, en yaşamsal ilişkileri aile içindedir.

Mutluluk Kaynağımız Yakın Çevremizdir

Bu çevre sadece insanla sınırlı olmayan evimizden başlayıp, oradan bahçemize, sokağımıza, semtimize uzanan fiziksel çevre ile arkadaş, akraba ve dostlarımızdan başlayıp yaşadığımız, çalıştığımız ortamlarda karşılaştığımız, ilişkide olduğumuz, hizmet, mal vs aldığımız veya verdiğimiz yani alışveriş yaptığımız insanlardır.

Mutluluk Kaynağımız Özgürlüktür

İnsanın talep edebileceği özgürlük yaşadığı toplumdaki diğer insanların talep ettiği özgürlüklerin başladığı yere kadardır. Dolayısıyla sınırlıdır.

Toplumun düzeni, kültürü, yasaları ne kadar özgürlük vaat ediyorsa insanın da o kadarına rıza göstermesi beklenir. Daha fazlasını arzu ettiğinde çelişki ve çatışma kaçınılmaz olur. Mücadele başlar.

Dışsal özgürlüğün sınırlarını çevre belirlerken insan kendi içsel özgürlüğünün sınırlarını kendisi belirler.

Doğmalar, inançlar, aidiyetler, gelenekler, bağımlılıklar, fikirler, ideolojiler, idealler, hırslar, arzular, hevesler, hazlar, kendi iç çatışmaları ile içsel özgürlünü alabildiğine kısıtlayabilir.

İçsel ve dışsal özgürlüğü kısıtlanmış korku ve kaos içinde yaşayan ve bir cendereye hapsolmuş insan mutlu olabilir mi?

Mutluluk Kaynağımız Sevgidir

Yaşadığı çevreye, doğaya, insana, canlıya, tanrısına, ailesine, işine, uğraşına ve bunlardan biri veya birkaçına sevgi duymadan insan mutlu olabilir mi?

İnsan bunlar olmadan da yaşayabilir, parasına, servetine, hırslarına, başarısına, nüfuzuna, gücüne güvenebilir ama bütün bunları sevgi ile takas edebilir mi? Ederse bu onu mutlu eder mi?

Her şeye rağmen şunu da kabul etmek gerekir ki her insanoğlu kendi mutluluk kaynağını kendisi bulur. Onun duygu ve düşünceleri yazılanlardan, diğer insanların düşündüklerinden ve bildiklerinden tamamen farklı da olabilir. Bunda yadırganacak bir şey yoktur.

Burada vurgulanan genel kabul gören mutluluk kaynaklarını sadece hatırlatmaktan ibarettir
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
gercek, kaynakları, mutluluk

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Gerçek Gıdalar Gerçek Enerji Kaynakları Ecrin Alternatif Tıp 0 24 Ekim 2014 23:19
Mutluluk Sözleri, Kısa Mutluluk Sözleri, Yeni Mutluluk Sözleri 2012 PauL Şiir, Hikaye ve Güzel Sözler 0 12 Mart 2012 15:46
Gerçeğin Kaynakları Kalemzede Felsefe 0 23 Eylül 2011 01:44
Gerçeğin Kaynakları Kalemzede Felsefe 0 10 Ağustos 2011 12:36