IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
1Beğeni(ler)
  • 1 Post By Elysian

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07 Mayıs 2014, 11:09   #1
Çevrimdışı
Uluslar Arası Kuruluşlar Ve Amaçları (KPSS)


aşk sohbet odaları


BM (Birleşmiş milletler)

BM kurulması çalışmaları 14 Ağustos 1941 tarihli Atlantik bildirisi ile başlamış, nihai kuruluş imzası 25 Nisan 1945 de imzalanmıştır. BM anlaşmasını 50’ye yakın ülke imzalamış olup Türkiye BM’nin asil üyesidir.

Amacı:
Kültürel, sosyal, ekonomik alanlarda uluslar arası işbirliğini sağlamak. Uluslararası ilişkileri geliştirmek Üyelerin dış siyasetleri uyumlaştırmak.

Güvenlik konseyi: BM’nin kuruluş süreci içinde yer alan ABD, SSCB, Çin, İngiltere ve bunların dışında Fransa’nın oluşturduğu, veto haklarına sahip bu bütünlük güvenlik konseyi olarak anılmaktadır.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

Uluslararası çalışma örgütü 1.dünya savaşından sonra giderek büyüyen sorunlara çözümler bulmak ve bu çözümlerin uluslararası düzeyde uygulanmasını sağlamak amacıyla 1919 yılında kurulmuştur.

Amacı:
Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini arttırmak Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek

Türkiye’nin ILO’ya 9 Temmuz 1932 tarihinde üye olmuştur. 1945 yılında Çalışma Bakanlığının kurulmasıyla Türkiye ILO’nun faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmıştır. Türkiye bugüne kadar 166 adet ILO sözleşmesinden 28 tanesini onaylamıştır.

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilk olarak Avrupa güvenlik işbirliği konferansı (AGİK) adı altında Avrupa’da güvenliğin artırılmasına yönelik olarak konferanslar diplomasisi olarak ortaya çıkmıştır. 1975 yılında başlayan AGİK süreci, 1994 yılında Budapeşte Zirvesi ile AGİT adını alıp teşkilat haline dönüşmüştür.

AGİT’in amacı, dünya barışını korumak, ihtilafları çözmek ve krizleri önlemektir.

Türkiye en başından beri AGİT sürecine aktif olarak katılmış ve AGİT ilkelerini benimsemiştir. Yüzyılın son AGİT zirve si 54 devlet ve hükümet başkanlarının katılımlarıyla 1999 yılında İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

EİT (Ekonomik İşbirliği Örgütü)

Ekonomik işbirliği örgütü (EİT) 1985 yılında üye ülkeler arasında ekonomik, teknik, kültürel işbirliğini desteklemek amacıyla İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulmuştur. 1992 yılında Orta Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan’ı da içine alarak genişlemiştir. EİT’e 10 ülke üyedir. Bu ülkeler aynı zamanda İslam Konferansı Örgütü’nün de (İKÖ) üyesidirler. Ekonomik işbirliği teşkilatı (EİT) Devlet Başkanları 7. Doruk Toplantısı 14 Ekim 2002 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Amacı:
Karşılıklı ticareti arttırmak
Bölgede sürdürülebilir gelişme için koşullar yaratmak
Kültürel ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek

KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında Karadeniz’de kıyısı olan ve bölgeye yakın devletler (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması kararına imza atmışlardır. Mayıs 1999 yılında yürürlüğe giren KEİ Şartı ile uluslararası örgüt kişiliğini kazanmıştır.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan kurucu üyelerdir. Sırbistan’ın da 2004 yılında KEİ’ye katılmasıyla üye sayısı 12’ye çıkmıştır.

Amacı:
Üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi
Farklı ekonomik ve ticari sistemlerin birbirleri arasında uyumluluğunun sağlanması
Bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi
Karadeniz Bölgesinin barış, işbirliği, refah bölgesi haline getirilmesinin sağlanması

İKÖ (İslam Konferansı Teşkilatı)

İslam konferansı teşkilatı, İslam dünyasını ilgilendiren gelişmelerin artması, Müslüman ülkeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmek maksadıyla 25 Eylül 1969'da Rabat’ta kurulmuştur. Merkezi Cidde’dir. 55 İslam ülkesi üyedir. Türkiye, İK֒nün faaliyetlerine kuruluş aşamasından itibaren katılmıştır.

Amacı:
Üye devletler arasında İslam dayanışmasını geliştirmek
Ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmek
Filistin halkına sağlanan desteği koordine etmek, haklarını tekrar kazanması ve topraklarını kurtarması için yardım etmek
Sömürgeciliğin her şeklini ortadan kaldırmaya çalışmak ve bütün Müslüman ülkelerin ulusal haklarını korumak için verdikleri mücadeleyi desteklemek

AK (Avrupa Konseyi)

İkinci dünya savaşından sonra maddi ve manevi büyük kayıplara uğrayan Avrupa’da güven ve işbirliğinin sağlanması amacıyla 5 Mayıs 1949’da, Belçika, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç tarafından Avrupa konseyini kuran anlaşma imzalanmıştır. Avrupa insan hakları sözleşmesi ise 4 Kasım 1950 de Roma’da imzalanmıştır.

Türkiye AK’ya Ağustos 1949’da davet edilerek AK’nın kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Amacı:
İnsan hakları, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini korumak ve güçlendirmek
Irkçılık ve yabancı düşmanlığını engellemek
Üye ülkelerin vatandaşlarının yaşam koşullarını daha iyi bir hale getirmeye çalışmak
Avrupa kültürel benliğinin gelişmesine katkıda bulunmak

OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)

İkinci dünya savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden yapılandırılması için 1947 yılında oluşturulan OEEC’nin (Avrupa ekonomik işbirliği örgütü) ardılıdır. Türkiye’nin de 1961 yılından beri içinde bulunduğu OECD dünyanın en geniş ve en güvenilir karşılaştırmalı istatistik, ekonomik , sosyal veri ve analiz kaynaklarından biridir.

Amacı:
Üye ülkelerde halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi
Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo*ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi
Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülke*ler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilme*sine destek verilmesi,

OECD'ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, aşağıda belirtilen üç ilkeyi vazge*çilmez değerler olarak benimsemişlerdir. Bunlar:

Demokrasi,
İnsan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık,
Açık pazar ekonomisi çerçevesinde istikrarlı gelişimdir.

BCSF (BLACK SEA FOR)

Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Türkiye’nin girişimiyle, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya federasyonu ve Ukrayna’nın katılımı ile İstanbul’da imzalanan “BLACKSEAFOR” kurucu anlaşması ile 2 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur.

Amacı:
Sahildar ülkelerin deniz kuvvetleri arasında işbirliğini geliştirmek
Üye ülkeler arasında dostluk iyi ilişkiler ve anlayışı güçlendirmek
İnsani yardım, çevre koruma ve denizde arama ve kurtarma operasyonlarını, mayın temizleme ve diğer görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak
Yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla taraflar arasında işbirliğini geliştirmek ve Karadeniz’deki güvenliği sağlamak

D-8 (Kalkınmakta Olan 8 Ülke )

Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, mısır ve Nijerya ‘nın üye olduğu

D-8 15 haziran 1997 yılında İstanbul’da resmen ilan edilmiştir.

Amacı:
D-8 ülkeleri arasında ticareti geliştirmek,
Uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı arttırmak
Ekonomik işbirliğini geliştirmek
Hayat şartlarının kalitesini arttırmak
Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmek

NATO (North Atlantic Treaty Organization) (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı)

NATO On Batı Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın imzaladıkları Washington Antlaşması ile 4 Nisan 1949'da kurulmuştur. NATO’nun merkezi, Belçika’nın başkenti Brüksel'dedir.

Amacı:
Üye ülkelerin ortak savunma yeteneklerini geliştirmek
Toprak bütünlüğü, siyasî bağımsızlık ve güvenliğini sağlamak
Türkiye 1952 yılında NATO'ya kabul edilmiştir. NATO, 11 Eylül saldırılarından sonra uluslararası terörle mücadeleyi ana hedef olarak belirlemiştir. NATO'nun krizlerin çözümünde önce diplomatik yolların kullanılmasını, işbirliği ve diyalogların geliştirilmesini savunarak siyasal niteliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu)

UNESCO Birleşmiş Milletlerin bir özel kurumu olarak, milletlerarası bir işbirliğine dayanarak, ilim, kültür ve eğitim yolu ile dünyanın barış ve güvenliğini korumak amacını güderek 1946 yılında kurulmuştur. Türkiye UNESCO Sözleşmesini 20 Mayıs 1946 tarihinde imzalayarak, bu Yasayı imzalayan ilk yirmi devlet arasında onuncudur.

Amacı:
Milletlerarası karşılıklı tanışmayı ve anlaşmayı sağlayarak, dünya insanlarını birbirine yaklaştırmak.
Halk eğitimini sağlamak ve dünyanın geri kalmış yerlerindeki manevi karanlığa bilim ve kültür ışıklarını götürmek.
Barışın korunmasını sağlamak.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)

07 Nisan 1948'de B.M. örgütüne bağlı bir kuruluş olarak, bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiği düşüncesiyle, gelişmekte olan ülkelere sağlık alanında yardım çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

(kpssrehber)
BM (Birleşmiş milletler)

BM kurulması çalışmaları 14 Ağustos 1941 tarihli Atlantik bildirisi ile başlamış, nihai kuruluş imzası 25 Nisan 1945 de imzalanmıştır. BM anlaşmasını 50’ye yakın ülke imzalamış olup Türkiye BM’nin asil üyesidir.

Amacı:
Kültürel, sosyal, ekonomik alanlarda uluslar arası işbirliğini sağlamak. Uluslararası ilişkileri geliştirmek Üyelerin dış siyasetleri uyumlaştırmak.

Güvenlik konseyi: BM’nin kuruluş süreci içinde yer alan ABD, SSCB, Çin, İngiltere ve bunların dışında Fransa’nın oluşturduğu, veto haklarına sahip bu bütünlük güvenlik konseyi olarak anılmaktadır.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

Uluslararası çalışma örgütü 1.dünya savaşından sonra giderek büyüyen sorunlara çözümler bulmak ve bu çözümlerin uluslararası düzeyde uygulanmasını sağlamak amacıyla 1919 yılında kurulmuştur.

Amacı:
Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini arttırmak Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek

Türkiye’nin ILO’ya 9 Temmuz 1932 tarihinde üye olmuştur. 1945 yılında Çalışma Bakanlığının kurulmasıyla Türkiye ILO’nun faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmıştır. Türkiye bugüne kadar 166 adet ILO sözleşmesinden 28 tanesini onaylamıştır.

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilk olarak Avrupa güvenlik işbirliği konferansı (AGİK) adı altında Avrupa’da güvenliğin artırılmasına yönelik olarak konferanslar diplomasisi olarak ortaya çıkmıştır. 1975 yılında başlayan AGİK süreci, 1994 yılında Budapeşte Zirvesi ile AGİT adını alıp teşkilat haline dönüşmüştür.

AGİT’in amacı, dünya barışını korumak, ihtilafları çözmek ve krizleri önlemektir.

Türkiye en başından beri AGİT sürecine aktif olarak katılmış ve AGİT ilkelerini benimsemiştir. Yüzyılın son AGİT zirve si 54 devlet ve hükümet başkanlarının katılımlarıyla 1999 yılında İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

EİT (Ekonomik İşbirliği Örgütü)

Ekonomik işbirliği örgütü (EİT) 1985 yılında üye ülkeler arasında ekonomik, teknik, kültürel işbirliğini desteklemek amacıyla İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulmuştur. 1992 yılında Orta Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan’ı da içine alarak genişlemiştir. EİT’e 10 ülke üyedir. Bu ülkeler aynı zamanda İslam Konferansı Örgütü’nün de (İKÖ) üyesidirler. Ekonomik işbirliği teşkilatı (EİT) Devlet Başkanları 7. Doruk Toplantısı 14 Ekim 2002 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Amacı:
Karşılıklı ticareti arttırmak
Bölgede sürdürülebilir gelişme için koşullar yaratmak
Kültürel ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek

KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında Karadeniz’de kıyısı olan ve bölgeye yakın devletler (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması kararına imza atmışlardır. Mayıs 1999 yılında yürürlüğe giren KEİ Şartı ile uluslararası örgüt kişiliğini kazanmıştır.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan kurucu üyelerdir. Sırbistan’ın da 2004 yılında KEİ’ye katılmasıyla üye sayısı 12’ye çıkmıştır.

Amacı:
Üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi
Farklı ekonomik ve ticari sistemlerin birbirleri arasında uyumluluğunun sağlanması
Bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi
Karadeniz Bölgesinin barış, işbirliği, refah bölgesi haline getirilmesinin sağlanması

İKÖ (İslam Konferansı Teşkilatı)

İslam konferansı teşkilatı, İslam dünyasını ilgilendiren gelişmelerin artması, Müslüman ülkeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmek maksadıyla 25 Eylül 1969'da Rabat’ta kurulmuştur. Merkezi Cidde’dir. 55 İslam ülkesi üyedir. Türkiye, İK֒nün faaliyetlerine kuruluş aşamasından itibaren katılmıştır.

Amacı:
Üye devletler arasında İslam dayanışmasını geliştirmek
Ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmek
Filistin halkına sağlanan desteği koordine etmek, haklarını tekrar kazanması ve topraklarını kurtarması için yardım etmek
Sömürgeciliğin her şeklini ortadan kaldırmaya çalışmak ve bütün Müslüman ülkelerin ulusal haklarını korumak için verdikleri mücadeleyi desteklemek

AK (Avrupa Konseyi)

İkinci dünya savaşından sonra maddi ve manevi büyük kayıplara uğrayan Avrupa’da güven ve işbirliğinin sağlanması amacıyla 5 Mayıs 1949’da, Belçika, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç tarafından Avrupa konseyini kuran anlaşma imzalanmıştır. Avrupa insan hakları sözleşmesi ise 4 Kasım 1950 de Roma’da imzalanmıştır.

Türkiye AK’ya Ağustos 1949’da davet edilerek AK’nın kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Amacı:
İnsan hakları, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini korumak ve güçlendirmek
Irkçılık ve yabancı düşmanlığını engellemek
Üye ülkelerin vatandaşlarının yaşam koşullarını daha iyi bir hale getirmeye çalışmak
Avrupa kültürel benliğinin gelişmesine katkıda bulunmak

OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)

İkinci dünya savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden yapılandırılması için 1947 yılında oluşturulan OEEC’nin (Avrupa ekonomik işbirliği örgütü) ardılıdır. Türkiye’nin de 1961 yılından beri içinde bulunduğu OECD dünyanın en geniş ve en güvenilir karşılaştırmalı istatistik, ekonomik , sosyal veri ve analiz kaynaklarından biridir.

Amacı:
Üye ülkelerde halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi
Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo*ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi
Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülke*ler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilme*sine destek verilmesi,

OECD'ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, aşağıda belirtilen üç ilkeyi vazge*çilmez değerler olarak benimsemişlerdir. Bunlar:

Demokrasi,
İnsan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık,
Açık pazar ekonomisi çerçevesinde istikrarlı gelişimdir.

BCSF (BLACK SEA FOR)

Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Türkiye’nin girişimiyle, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya federasyonu ve Ukrayna’nın katılımı ile İstanbul’da imzalanan “BLACKSEAFOR” kurucu anlaşması ile 2 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur.

Amacı:
Sahildar ülkelerin deniz kuvvetleri arasında işbirliğini geliştirmek
Üye ülkeler arasında dostluk iyi ilişkiler ve anlayışı güçlendirmek
İnsani yardım, çevre koruma ve denizde arama ve kurtarma operasyonlarını, mayın temizleme ve diğer görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak
Yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla taraflar arasında işbirliğini geliştirmek ve Karadeniz’deki güvenliği sağlamak

D-8 (Kalkınmakta Olan 8 Ülke )

Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, mısır ve Nijerya ‘nın üye olduğu

D-8 15 haziran 1997 yılında İstanbul’da resmen ilan edilmiştir.

Amacı:
D-8 ülkeleri arasında ticareti geliştirmek,
Uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı arttırmak
Ekonomik işbirliğini geliştirmek
Hayat şartlarının kalitesini arttırmak
Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmek

NATO (North Atlantic Treaty Organization) (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı)

NATO On Batı Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın imzaladıkları Washington Antlaşması ile 4 Nisan 1949'da kurulmuştur. NATO’nun merkezi, Belçika’nın başkenti Brüksel'dedir.

Amacı:
Üye ülkelerin ortak savunma yeteneklerini geliştirmek
Toprak bütünlüğü, siyasî bağımsızlık ve güvenliğini sağlamak
Türkiye 1952 yılında NATO'ya kabul edilmiştir. NATO, 11 Eylül saldırılarından sonra uluslararası terörle mücadeleyi ana hedef olarak belirlemiştir. NATO'nun krizlerin çözümünde önce diplomatik yolların kullanılmasını, işbirliği ve diyalogların geliştirilmesini savunarak siyasal niteliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu)

UNESCO Birleşmiş Milletlerin bir özel kurumu olarak, milletlerarası bir işbirliğine dayanarak, ilim, kültür ve eğitim yolu ile dünyanın barış ve güvenliğini korumak amacını güderek 1946 yılında kurulmuştur. Türkiye UNESCO Sözleşmesini 20 Mayıs 1946 tarihinde imzalayarak, bu Yasayı imzalayan ilk yirmi devlet arasında onuncudur.

Amacı:
Milletlerarası karşılıklı tanışmayı ve anlaşmayı sağlayarak, dünya insanlarını birbirine yaklaştırmak.
Halk eğitimini sağlamak ve dünyanın geri kalmış yerlerindeki manevi karanlığa bilim ve kültür ışıklarını götürmek.
Barışın korunmasını sağlamak.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)

07 Nisan 1948'de B.M. örgütüne bağlı bir kuruluş olarak, bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiği düşüncesiyle, gelişmekte olan ülkelere sağlık alanında yardım çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

(kpssrehber)
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
amaçları, arası, kpss, kuruluşlar, uluslar, ve

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
28. Afrika Uluslar Kupası'da Şampiyon Zambiya Rüzgar Spor Haberleri 2 13 Şubat 2012 01:13
Afrika Uluslar Kupası yarın başlıyor PassioN Spor Haberleri 0 20 Ocak 2012 20:23
Uluslar Arası Ulaştırma Ödülü DHMİ'ye verildi Chelt Havacılık Haberleri 0 27 Temmuz 2011 10:02
8. Uluslar Arası Kukla Ve Gölge Oyunları Festivali çanakkale'de Yapılıyor... Kralice Sinema Dünyası 0 26 Mayıs 2008 16:23