IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06 Kasım 2011, 16:28   #1
Çevrimdışı
Mikroorganizmaların Çoğalması


sohbet


Mikroorganizmaların Çoğalması
Mikroorganizmalar genel olarak ikiye bölünerek ya da tomurcuklanarak çoğalan organizmalardır. Hücre ikiye bölünerek çoğalmadan önce hücre boyutça iki katına çıkar. Sitoplasmik membran ve hücre duvarı içeri doğru çöker septum oluşur. Bölünme esnasında tüm hücresel içerik de iki katına çıkmıştır. Bölünme sonunda her bir yavru hücrede tam bir kromozom, diğer makromoleküller, monomerler ve inorganik iyonların yeterli kopyası mevcuttur. Bakterilerde generasyon süresi (iki bölünme arasındaki zaman) her bakteri için değişik olabilir. Bu hem besinsel hem de genetik faktörlere bağlıdır.

Populasyon Büyümesi:
Büyüme populasyondaki mikroorganizma sayısındaki artışı ifade etmek için kullanılır. Büyüme oranı her birim zamanda hücre kitlesinde veya hücre sayısındaki değişmedir. Hücre bölünme siklusunda hücrenin tüm yapısal kompenentleri iki katına çıkar. Bir hücreden iki hücre oluşması için geçen zaman generasyon süresi olarak adlandırılır. Böylece generasyon süresi hücre populasyonunun iki katına çıkması için gereken zamandır. Generasyon süresi türler arasında değişir. Genelde 1-3 saat arasında değişir. Bazı bakterilerde ise 10 dakika bazılarında ise bir kaç saat, hatta 24 saatten fazla da olabilir.

Eksponensiyel Büyüme;
Hücre sayısının her birim zamanda iki katına çıkması eksponensiyel gelişme olarak adlandırılır. Bir deneyden elde edilen hücre sayıları y ekseninde, geçen zaman ise x ekseninde gösterildiğinde aritmetik bir eğri elde edilir. Elde edilen bu düz doğru mikroorganizmaların eksponansiyel olarak geliştiğini göstermektedir.

Büyüme Eğrisi;
Kapalı bir sistemdeki bakteri büyümesini incelediğimizde 4 farklı safha görürüz;

l. Lag fazı: Mikroorganizmalar taze bir besiyerine ekildiğinde gelişme hemen başlamaz hücre yeni besiyeri koşullarına uyumluluk göstermek için bir adaptasyon döneminden geçer. Bu safhaya lag fazı adı verilir. Bu safhada hücreler ----olojik olarak aktiftir. DNA'da artış yok. Toplam protein ve RNA'da artış vardır. Enzim sentezi var, hücre sayısında artış yoktur. Lag fazı aşağıdaki durumlarda görülür;

l. Eğer kültür durma fazından veya eski kültüründen alınmış ise lag fazı görülür.
2. Hücreler ısı, radyasyon veya toksik kimyasallarla muamele gördükten sonra aynı taze bir
ortama ekilirlerse lag fazı görülür. Çünkü bu hücrelerin kendisini tamir etmesi için zaman
gerekir.
3. Zengin bir besiyerinden alınan mikroorganizma az içerikli bir besiyerine ekilirse lag fazı
görülür.

Log üreme fazından mikroorganizmalar alınıp aynı içerikli taze bir ortama ekilirse lag fazı
görülmez.

Log Üreme Fazı:
Mikroorganizmaların geometrik artış gösterdikleri fazdır. Mikroorganizma sayısı matematiksel olarak üst cinsinden arttığı faza logaritmik üreme fazı ya da kısaca log fazı denir. Bu fazın gelişme oranı ısı, besiyerinin kompozisyonu, mikroorganizmanın genetik karakteri ile değişir. Daha sonra kesikli kültürde mikroorganizma üremesine bağlı olarak besiyerinde besin maddeleri tükendiğinden, metabolik etkinlik sonucu ortamda toksik maddeler biriktiğinden, ortam pH'ı gibi ortam koşullan değiştiğinden ve O2 bittiğinden üreme durarak durgunluk fazına girer (stationary faza).

Durgunluk Fazı;
Bu fazda üreyen mikroorganizmalarla, ölen mikroorganizma sayısı aynı olduğundan toplam hücre kütlesi zamana bağlı olarak değişmeden kalır.

Litik Faz;
Durgunluk fazının sonunda besiyerindeki canlı hücre sayısı veya hücre kitlesinin zamana bağlı olarak azaldığı gözlenir. Bu son safhaya litik faz denir. Safhalar bir organizmaya değil tüm hücre populasyona aittir.

Kemostat:
Hücreler uzun süre sabit çevrede tutulmak istendiğinde devamlı kültür tekniği kullanılır. Burada sabit bir haçimde taze besiyeri ortama sürekli olarak ilave edilir. Yine aynı hacimde besiyeri ortamdan devamlı uzaklaştırılır. Böyle bir sistem dengededir. Bu sistemde hücre sayısı ve besin durumu sabittir. Sistem ise sabit sistem( sfceady system) denir. Devamlı kültür aletine kemostat denir. Bu alet hem kültürün populasyon yoğunluğu hem de kültürdeki büyüme oranını kontrol eder. Dilüsyon oranı, karbon ve azot kaynağı gibi sınırlı besin konsantrasyonu kemostat kontrolünde kullanılır.

Bu alette populasyon yoğunluğu reservuarlarda bulunan sınırlı besinin konsantrasyonu ile kontrol edilir. Büyüme oranı ise akış oranı ile kontrol edilir. Bu akış oranı (besiyerine ilave edilen taze besiyeri oranı ) ve besiyerindeki madde miktarı ayarlanabilir. Kemostatdaki hücre yoğunluğu (hücre/ ml) ortamdaki sınırlı besin seviyesi ile kontrol edilir.


Özet:
Mikroorganizmalar taze bir kültüre ekildikleri zaman karakteristik gelişme eğrisi gösterirler. Bu eğride lag başlangıç fazı, mikroorganizmaların üredikleri dönem log fazı, besinlerin bittiği toksik ürürlerin üretildiği gelişmenin durduğu durgunluk fazı ve mikroorganizmaların giderek öldüğü dönem litik fazdır. Devamlı kültür aleti (kemostat)uzun süre boyunca hücre populasyonunu log. üreme fazında tutar. Kemostat da kültürün sulandırma oranı büyüme oranını kontrol eder. Populasyon boyutu da kapalı sisteme giren gelişmeyi sınırlayan besin miktarı tarafından kontrol edilir.

1. Lag fazında ne olmaz?
2. Hücreler neden durgunluk fazına girer?
3. Hangi fazda gelişme matematiksel olarak ifade edilebilir?
Mikroorganizmaların Çoğalması
Mikroorganizmalar genel olarak ikiye bölünerek ya da tomurcuklanarak çoğalan organizmalardır. Hücre ikiye bölünerek çoğalmadan önce hücre boyutça iki katına çıkar. Sitoplasmik membran ve hücre duvarı içeri doğru çöker septum oluşur. Bölünme esnasında tüm hücresel içerik de iki katına çıkmıştır. Bölünme sonunda her bir yavru hücrede tam bir kromozom, diğer makromoleküller, monomerler ve inorganik iyonların yeterli kopyası mevcuttur. Bakterilerde generasyon süresi (iki bölünme arasındaki zaman) her bakteri için değişik olabilir. Bu hem besinsel hem de genetik faktörlere bağlıdır.

Populasyon Büyümesi:
Büyüme populasyondaki mikroorganizma sayısındaki artışı ifade etmek için kullanılır. Büyüme oranı her birim zamanda hücre kitlesinde veya hücre sayısındaki değişmedir. Hücre bölünme siklusunda hücrenin tüm yapısal kompenentleri iki katına çıkar. Bir hücreden iki hücre oluşması için geçen zaman generasyon süresi olarak adlandırılır. Böylece generasyon süresi hücre populasyonunun iki katına çıkması için gereken zamandır. Generasyon süresi türler arasında değişir. Genelde 1-3 saat arasında değişir. Bazı bakterilerde ise 10 dakika bazılarında ise bir kaç saat, hatta 24 saatten fazla da olabilir.

Eksponensiyel Büyüme;
Hücre sayısının her birim zamanda iki katına çıkması eksponensiyel gelişme olarak adlandırılır. Bir deneyden elde edilen hücre sayıları y ekseninde, geçen zaman ise x ekseninde gösterildiğinde aritmetik bir eğri elde edilir. Elde edilen bu düz doğru mikroorganizmaların eksponansiyel olarak geliştiğini göstermektedir.

Büyüme Eğrisi;
Kapalı bir sistemdeki bakteri büyümesini incelediğimizde 4 farklı safha görürüz;

l. Lag fazı: Mikroorganizmalar taze bir besiyerine ekildiğinde gelişme hemen başlamaz hücre yeni besiyeri koşullarına uyumluluk göstermek için bir adaptasyon döneminden geçer. Bu safhaya lag fazı adı verilir. Bu safhada hücreler ----olojik olarak aktiftir. DNA'da artış yok. Toplam protein ve RNA'da artış vardır. Enzim sentezi var, hücre sayısında artış yoktur. Lag fazı aşağıdaki durumlarda görülür;

l. Eğer kültür durma fazından veya eski kültüründen alınmış ise lag fazı görülür.
2. Hücreler ısı, radyasyon veya toksik kimyasallarla muamele gördükten sonra aynı taze bir
ortama ekilirlerse lag fazı görülür. Çünkü bu hücrelerin kendisini tamir etmesi için zaman
gerekir.
3. Zengin bir besiyerinden alınan mikroorganizma az içerikli bir besiyerine ekilirse lag fazı
görülür.

Log üreme fazından mikroorganizmalar alınıp aynı içerikli taze bir ortama ekilirse lag fazı
görülmez.

Log Üreme Fazı:
Mikroorganizmaların geometrik artış gösterdikleri fazdır. Mikroorganizma sayısı matematiksel olarak üst cinsinden arttığı faza logaritmik üreme fazı ya da kısaca log fazı denir. Bu fazın gelişme oranı ısı, besiyerinin kompozisyonu, mikroorganizmanın genetik karakteri ile değişir. Daha sonra kesikli kültürde mikroorganizma üremesine bağlı olarak besiyerinde besin maddeleri tükendiğinden, metabolik etkinlik sonucu ortamda toksik maddeler biriktiğinden, ortam pH'ı gibi ortam koşullan değiştiğinden ve O2 bittiğinden üreme durarak durgunluk fazına girer (stationary faza).

Durgunluk Fazı;
Bu fazda üreyen mikroorganizmalarla, ölen mikroorganizma sayısı aynı olduğundan toplam hücre kütlesi zamana bağlı olarak değişmeden kalır.

Litik Faz;
Durgunluk fazının sonunda besiyerindeki canlı hücre sayısı veya hücre kitlesinin zamana bağlı olarak azaldığı gözlenir. Bu son safhaya litik faz denir. Safhalar bir organizmaya değil tüm hücre populasyona aittir.

Kemostat:
Hücreler uzun süre sabit çevrede tutulmak istendiğinde devamlı kültür tekniği kullanılır. Burada sabit bir haçimde taze besiyeri ortama sürekli olarak ilave edilir. Yine aynı hacimde besiyeri ortamdan devamlı uzaklaştırılır. Böyle bir sistem dengededir. Bu sistemde hücre sayısı ve besin durumu sabittir. Sistem ise sabit sistem( sfceady system) denir. Devamlı kültür aletine kemostat denir. Bu alet hem kültürün populasyon yoğunluğu hem de kültürdeki büyüme oranını kontrol eder. Dilüsyon oranı, karbon ve azot kaynağı gibi sınırlı besin konsantrasyonu kemostat kontrolünde kullanılır.

Bu alette populasyon yoğunluğu reservuarlarda bulunan sınırlı besinin konsantrasyonu ile kontrol edilir. Büyüme oranı ise akış oranı ile kontrol edilir. Bu akış oranı (besiyerine ilave edilen taze besiyeri oranı ) ve besiyerindeki madde miktarı ayarlanabilir. Kemostatdaki hücre yoğunluğu (hücre/ ml) ortamdaki sınırlı besin seviyesi ile kontrol edilir.


Özet:
Mikroorganizmalar taze bir kültüre ekildikleri zaman karakteristik gelişme eğrisi gösterirler. Bu eğride lag başlangıç fazı, mikroorganizmaların üredikleri dönem log fazı, besinlerin bittiği toksik ürürlerin üretildiği gelişmenin durduğu durgunluk fazı ve mikroorganizmaların giderek öldüğü dönem litik fazdır. Devamlı kültür aleti (kemostat)uzun süre boyunca hücre populasyonunu log. üreme fazında tutar. Kemostat da kültürün sulandırma oranı büyüme oranını kontrol eder. Populasyon boyutu da kapalı sisteme giren gelişmeyi sınırlayan besin miktarı tarafından kontrol edilir.

1. Lag fazında ne olmaz?
2. Hücreler neden durgunluk fazına girer?
3. Hangi fazda gelişme matematiksel olarak ifade edilebilir?
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
çoğalması, mikroorganizmaların

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık