IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06 Kasım 2011, 16:28   #1
Çevrimdışı
Metabolizma


sohbet


METABOLİZMA
Mikroorganizmaların yaşamaları, büyüme, gelişme ve üremeleri için beslenmeleri ve bu nedenle de bulundukları ortamlardan gerekli besin maddelerini almaları şarttır. Bakterilerin gıda maddelerinden yararlanabilmesi, bunların, hücre duvarından ve sitoplasmik membrandan geçebilmesine bağlıdır. Dış ortamda veya çevrede bulunan ve hücreye yarayışlı maddelerin molekülleri, genellikle, büyük olduğundan hücre duvarından geçemezler. Bunların aktif transportla geçebilecek bir düzeye indirilmeleri gereklidir. Bu görevi, bakteriler tarafından sentezlenen ve dışarı verilen hidrolaz enzimleri (ekzoenzim) yerine getirirler.

Mikroorganizmaların dışındaki ortamda ekzoenzimler yardımı ile hücre membranlarından geçebilecek boyutlara indirilen gıda maddeleri (protein, karbonhidrat, lipid, v.s.), içeri girdikten sonra da, sitoplasma içinde, ayrışmasına devam edebilir ve en küçük yapı taşlarına dek ayrışabilirler. Lüzumlu olduğu durumlarda da fazla ayrışmadan üniteler halinde hücre içinde ve özel depolarda tekrar kullanılmak üzere muhafaza edilebilirler. Sitoplasmada devam eden ayrışma olaylarını, içerde kalan ve dışarı bırakılmayan, endoenzimler katalize ederler (katabolizma). Mikroplar, sonradan bu yapı taşlarından veya daha büyük moleküllerden, kendilerine lüzumlu olan maddeleri (protein, polisakkarid, lipid, enzim vs.) sentezler (anabolizma). Bu iki ve çok önemli olan ve birbirini izleyen biyokimyasal olay, bakterilerde metabolizmayıoluşturur. Metabolik olaylar, bir çok enzimlerin katalitik etkisiyle basamak basamak ve ardışık olarak yönetilir. Enzimlerde oluşabilecek en küçük değişmeler, bu çok önemli ve seri biyokimyasal olayların bozulmasına veya yön değiştirmesine neden olurlar.
Katabolizma olaylarında gıda maddelerin ayrışması sonu önemli miktarda enerji açığa çıkar (ekzergonik reaksiyonlar) ve bu enerji, yüksek enerji bağları halinde, ADP (adenosin difosfat) ve ATP (Adenosin trifosfat) tarafından alınarak kendi fosfat bağları arasında muhafaza edilir. Sentez olayları için gerekli olan enerji bu bağlardan sağlanarak yürütülür (endergonik reaksiyonlar).
Mikroorganizmalarda metabolizma başlıca üç temel grupta incelenir. Bunlar da;
1) Karbonhidrat metabolizması,
2) Lipid metabolizması,
3) Protein ve amino asit metabolizması.


Karbonhidrat Metabolizması
Karbonhidratlar, karbon (C), hidrojen (H) ve oksijenden (O) oluşmuş organik bileşiklerdir. Bu komponentler, kendi aralarında (CH2O)n oranında bir araya gelmişlerdir. Karbonhidratlar heterotrofik mikroorganizmalar için enerji kaynağı ve karbonları da organik bileşikleri sentezlerken yapı taşları olarak görev yaparlar. Karbonhidratlar yapılarında bulunan (karbon atomları sayısına göre) kısımlara ayrılırlar. Bunlar;

Monosakkaridler
Ampirik formülü (CH2O)n olan monosakkaridler, karbon atomlarına göre, kendi aralarında klasifiye edilirler. Triose (C3H6O3): Gliseraldehid; Tetrose (C4H8O4): Eritroz; Pentoz (C5H10O5): Arabinoz, ksiloz, ramnoz, riboz. Riboz ve deoksiriboz nukleik asit moleküllerinde bulunması bakımından önem taşırlar. Hekzoz (C6H12O6): Galaktoz, glukoz, fruktoz, mannoz. Glukoz kolayca fermente olabilmesi nedeniyle hücreler için iyi bir karbon ve enerji kaynağıdır.
Disakkaridler (C12H22O11)
Disakkaridler, iki monomer monosakkaridin su kaybederek kondenzasyonu sonu meydana gelirler. Önemli disakkaridler arasında, laktoz, maltoz, sakkaroz, sellobioz, trehaloz vardır.
Laktoz :glukoz + galaktoz
Maltoz :glukoz + glukoz
Sakkaroz :glukoz + fruktoz

Trisakkaridler (C18H32O16)
Bunlar üç monosakkaridden oluşmuşlardır."
Rafinoz: galaktoz + glukoz + glukoz

Polisakkaridler (C6H10O5)n
Bunlar birçok monosakkarid moleküllerinin su kaybederek kondenzasyonu sonu oluşurlar. En önemli homo polisakkaridler arasında, dekstrin, glikojen, inulin, nişasta, sellüloz ve heteropolisakkaridlerden de mukopolisakkaridler (hyaluronik asit) vardır.

Alkoller :Adonit, dulsit, eritrit gliserin, inosit, mannit,


Glikozitler : Amigdalin, eskülin, salisin.


Karbonhidratların Ayrışması

Karbonhidratların disimilasyonu, polisakkarid ve monosakkarid olduklarına göre, aşağıdaki tarzda meydana gelir.

A) Polisakkaridlerin ayrışması: Polisakkaridler, birbirlerine glikozid bağla bağlanmış, monosakkarid ünitelerinden oluşmuş yüksek molekül ağırlığına sahip organik polimerlerdir. Monomerler arasındaki glikozid bağın çözülmesi, polisakkaridleri, kendilerini oluşturan ünitelere ayrılmasına yol açar. Bu da başlıca iki tarzda oluşur:

1- Hidrolizasyon: Monosakkaridleri birleştiren glikozid bağı, mikroorganizmalarındaki özel enzimler (karbonhidrase) tarafından, su aracılığı ile çözülerek, koparılır. Böylece polisakkarid ayrışır.
Örneğin,
amilase
Nişasta + H2O ----------
à maltoz

maltase
Maltoz + H2O ----------
à glukoz + glukoz

sellülase
Sellüloz + H2O -----------
à sellobioz

sellobiase
Sellobioz + H2O -----------
à glukoz + glukoz

2- Fosforilasyon: Mikroplarda bulunan polisakkarid fosforilase enzimleri, polisakkaridlerin ayrışmasına yardımcı olurlar. Bu reaksiyon, reversible olduğundan, karbonhidratların sentezinde de görev alır. Bu enzimler, polisakkaridlerin, fosforilasyonla ayrışmasını katalize ederler. Örneğin,
maltoz fosforilase
Maltoz+ H3PO4 ----------
àbeta - D-glukoz -1- fosfat + glukoz

sellobiaoz fosforilase
Sellobioz+ H3PO4 --------------
à alfa-D-glukoz-1-fosfat + glukoz

B) Monosakkaridlerin ayrışması: Glukoz bakteri hücre zararlarından içeri girdikten sonra, ya glukoz olarak özel depolarda muhafaza edilir veya ayrışmaya devam ederek, ayrışmanın karakterine göre (aerobik veya anaerobik), son ürünlere kadar bölünür. Ayrışma tarzı ve buna bağlı olarak oluşan son ürünler mikroorganizmalar arasında çok değişiklik gösterir. Bunlardan yararlanılarak mikropların identifikasyonuna çalışılır.


Aerobik, fakültatif ve anaerobik mikroorganizmalar, glukozu değişik tarzda ayrıştırarak son ürünler meydana getirirler: Glukozun son ürünlere dek ayrışması, bir tek basamakta olmayıp, bir seri reaksiyonları kapsar. Her basamak, bağımsız olup ayrı ve özel enzimler tarafından katalize edilirler. Reaksiyon aktive edildikten sonra başlayınca, diğer basamaklar ardışık olarak birbirini izler.
Glukozun aerobik veya anaerobik ayrışması sırasında, temel bir ürün olan pirüvik asit oluşur. Bu nedenle de ayrışmalar, orijinini buradan alırlar ve ileri devrelere kadar devam ederler. Ancak, glukozun da pirüvata kadar ayrışması bir tek basamakta olmayıp bir seri biyokimyasal reaksiyonları gerektirmektedir. Glukozun ayrışmasını gösteren bu basamaklar [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]-Parnas (EMP) şemasında izlenebilir.
Oluşan pirüvik asit te, enzimler aracılığı ile, başlıca iki tarzda ayrışmaya tabi tutulur. Bu durum mikroorganizmaların aerobik veya anaerobik oluşlarına göre değiştiğinden, pirüvik asitin ayrışması da ya aerobik veya anaerobik olabilir.

1- Aerobik ayrışma: Pirüvik asitin oksijenin bulunduğu durumlarda Krebs trikarboksilik asit siklusu veya sitrik asit siklusu aracılığı ile, ve birçok reaksiyonlardan sonra, CO2 ve H2O 'ya kadar ayrışması olayına aerobik ayrışma adı verilir. Bu ayrışma, basamak basamak, aşağıdaki [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] siklusu şemasında izlenebilir.

Bu şemanın özeti şöyledir:
2C3H4O3 + 502®6O2 + H2O®F° = 550 kcal.
Bir mol. glukozdan orijin alan 2 mol. pirüvat, karbondioksit veya suya kadar ayrışır ve 550 kcal enerji üretilir.

2- Anaerobik ayrışma (glikolizis): Glukozun oksijenin olmadığı durumlarda ayrışması sonu birçok ürünler meydana gelir. Enerjinin çoğu son ürünlerin atomları arasında muhafaza edildiğinden, fazla bir enerji üretilemez. Eğer, son hidrojen alıcısı olarak organik bileşikler kullanılırsa o zaman fermentasyon olarak nitelendirilir. Diğer bir terimle, fermentasyon hem hidrojen vericinin ve hem de hidrojen alıcının organik olduğu biyokimyasal olaylardır.
METABOLİZMA
Mikroorganizmaların yaşamaları, büyüme, gelişme ve üremeleri için beslenmeleri ve bu nedenle de bulundukları ortamlardan gerekli besin maddelerini almaları şarttır. Bakterilerin gıda maddelerinden yararlanabilmesi, bunların, hücre duvarından ve sitoplasmik membrandan geçebilmesine bağlıdır. Dış ortamda veya çevrede bulunan ve hücreye yarayışlı maddelerin molekülleri, genellikle, büyük olduğundan hücre duvarından geçemezler. Bunların aktif transportla geçebilecek bir düzeye indirilmeleri gereklidir. Bu görevi, bakteriler tarafından sentezlenen ve dışarı verilen hidrolaz enzimleri (ekzoenzim) yerine getirirler.

Mikroorganizmaların dışındaki ortamda ekzoenzimler yardımı ile hücre membranlarından geçebilecek boyutlara indirilen gıda maddeleri (protein, karbonhidrat, lipid, v.s.), içeri girdikten sonra da, sitoplasma içinde, ayrışmasına devam edebilir ve en küçük yapı taşlarına dek ayrışabilirler. Lüzumlu olduğu durumlarda da fazla ayrışmadan üniteler halinde hücre içinde ve özel depolarda tekrar kullanılmak üzere muhafaza edilebilirler. Sitoplasmada devam eden ayrışma olaylarını, içerde kalan ve dışarı bırakılmayan, endoenzimler katalize ederler (katabolizma). Mikroplar, sonradan bu yapı taşlarından veya daha büyük moleküllerden, kendilerine lüzumlu olan maddeleri (protein, polisakkarid, lipid, enzim vs.) sentezler (anabolizma). Bu iki ve çok önemli olan ve birbirini izleyen biyokimyasal olay, bakterilerde metabolizmayıoluşturur. Metabolik olaylar, bir çok enzimlerin katalitik etkisiyle basamak basamak ve ardışık olarak yönetilir. Enzimlerde oluşabilecek en küçük değişmeler, bu çok önemli ve seri biyokimyasal olayların bozulmasına veya yön değiştirmesine neden olurlar.
Katabolizma olaylarında gıda maddelerin ayrışması sonu önemli miktarda enerji açığa çıkar (ekzergonik reaksiyonlar) ve bu enerji, yüksek enerji bağları halinde, ADP (adenosin difosfat) ve ATP (Adenosin trifosfat) tarafından alınarak kendi fosfat bağları arasında muhafaza edilir. Sentez olayları için gerekli olan enerji bu bağlardan sağlanarak yürütülür (endergonik reaksiyonlar).
Mikroorganizmalarda metabolizma başlıca üç temel grupta incelenir. Bunlar da;
1) Karbonhidrat metabolizması,
2) Lipid metabolizması,
3) Protein ve amino asit metabolizması.


Karbonhidrat Metabolizması
Karbonhidratlar, karbon (C), hidrojen (H) ve oksijenden (O) oluşmuş organik bileşiklerdir. Bu komponentler, kendi aralarında (CH2O)n oranında bir araya gelmişlerdir. Karbonhidratlar heterotrofik mikroorganizmalar için enerji kaynağı ve karbonları da organik bileşikleri sentezlerken yapı taşları olarak görev yaparlar. Karbonhidratlar yapılarında bulunan (karbon atomları sayısına göre) kısımlara ayrılırlar. Bunlar;

Monosakkaridler
Ampirik formülü (CH2O)n olan monosakkaridler, karbon atomlarına göre, kendi aralarında klasifiye edilirler. Triose (C3H6O3): Gliseraldehid; Tetrose (C4H8O4): Eritroz; Pentoz (C5H10O5): Arabinoz, ksiloz, ramnoz, riboz. Riboz ve deoksiriboz nukleik asit moleküllerinde bulunması bakımından önem taşırlar. Hekzoz (C6H12O6): Galaktoz, glukoz, fruktoz, mannoz. Glukoz kolayca fermente olabilmesi nedeniyle hücreler için iyi bir karbon ve enerji kaynağıdır.
Disakkaridler (C12H22O11)
Disakkaridler, iki monomer monosakkaridin su kaybederek kondenzasyonu sonu meydana gelirler. Önemli disakkaridler arasında, laktoz, maltoz, sakkaroz, sellobioz, trehaloz vardır.
Laktoz :glukoz + galaktoz
Maltoz :glukoz + glukoz
Sakkaroz :glukoz + fruktoz

Trisakkaridler (C18H32O16)
Bunlar üç monosakkaridden oluşmuşlardır."
Rafinoz: galaktoz + glukoz + glukoz

Polisakkaridler (C6H10O5)n
Bunlar birçok monosakkarid moleküllerinin su kaybederek kondenzasyonu sonu oluşurlar. En önemli homo polisakkaridler arasında, dekstrin, glikojen, inulin, nişasta, sellüloz ve heteropolisakkaridlerden de mukopolisakkaridler (hyaluronik asit) vardır.

Alkoller :Adonit, dulsit, eritrit gliserin, inosit, mannit,


Glikozitler : Amigdalin, eskülin, salisin.


Karbonhidratların Ayrışması

Karbonhidratların disimilasyonu, polisakkarid ve monosakkarid olduklarına göre, aşağıdaki tarzda meydana gelir.

A) Polisakkaridlerin ayrışması: Polisakkaridler, birbirlerine glikozid bağla bağlanmış, monosakkarid ünitelerinden oluşmuş yüksek molekül ağırlığına sahip organik polimerlerdir. Monomerler arasındaki glikozid bağın çözülmesi, polisakkaridleri, kendilerini oluşturan ünitelere ayrılmasına yol açar. Bu da başlıca iki tarzda oluşur:

1- Hidrolizasyon: Monosakkaridleri birleştiren glikozid bağı, mikroorganizmalarındaki özel enzimler (karbonhidrase) tarafından, su aracılığı ile çözülerek, koparılır. Böylece polisakkarid ayrışır.
Örneğin,
amilase
Nişasta + H2O ----------
à maltoz

maltase
Maltoz + H2O ----------
à glukoz + glukoz

sellülase
Sellüloz + H2O -----------
à sellobioz

sellobiase
Sellobioz + H2O -----------
à glukoz + glukoz

2- Fosforilasyon: Mikroplarda bulunan polisakkarid fosforilase enzimleri, polisakkaridlerin ayrışmasına yardımcı olurlar. Bu reaksiyon, reversible olduğundan, karbonhidratların sentezinde de görev alır. Bu enzimler, polisakkaridlerin, fosforilasyonla ayrışmasını katalize ederler. Örneğin,
maltoz fosforilase
Maltoz+ H3PO4 ----------
àbeta - D-glukoz -1- fosfat + glukoz

sellobiaoz fosforilase
Sellobioz+ H3PO4 --------------
à alfa-D-glukoz-1-fosfat + glukoz

B) Monosakkaridlerin ayrışması: Glukoz bakteri hücre zararlarından içeri girdikten sonra, ya glukoz olarak özel depolarda muhafaza edilir veya ayrışmaya devam ederek, ayrışmanın karakterine göre (aerobik veya anaerobik), son ürünlere kadar bölünür. Ayrışma tarzı ve buna bağlı olarak oluşan son ürünler mikroorganizmalar arasında çok değişiklik gösterir. Bunlardan yararlanılarak mikropların identifikasyonuna çalışılır.


Aerobik, fakültatif ve anaerobik mikroorganizmalar, glukozu değişik tarzda ayrıştırarak son ürünler meydana getirirler: Glukozun son ürünlere dek ayrışması, bir tek basamakta olmayıp, bir seri reaksiyonları kapsar. Her basamak, bağımsız olup ayrı ve özel enzimler tarafından katalize edilirler. Reaksiyon aktive edildikten sonra başlayınca, diğer basamaklar ardışık olarak birbirini izler.
Glukozun aerobik veya anaerobik ayrışması sırasında, temel bir ürün olan pirüvik asit oluşur. Bu nedenle de ayrışmalar, orijinini buradan alırlar ve ileri devrelere kadar devam ederler. Ancak, glukozun da pirüvata kadar ayrışması bir tek basamakta olmayıp bir seri biyokimyasal reaksiyonları gerektirmektedir. Glukozun ayrışmasını gösteren bu basamaklar [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]-Parnas (EMP) şemasında izlenebilir.
Oluşan pirüvik asit te, enzimler aracılığı ile, başlıca iki tarzda ayrışmaya tabi tutulur. Bu durum mikroorganizmaların aerobik veya anaerobik oluşlarına göre değiştiğinden, pirüvik asitin ayrışması da ya aerobik veya anaerobik olabilir.

1- Aerobik ayrışma: Pirüvik asitin oksijenin bulunduğu durumlarda Krebs trikarboksilik asit siklusu veya sitrik asit siklusu aracılığı ile, ve birçok reaksiyonlardan sonra, CO2 ve H2O 'ya kadar ayrışması olayına aerobik ayrışma adı verilir. Bu ayrışma, basamak basamak, aşağıdaki [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] siklusu şemasında izlenebilir.

Bu şemanın özeti şöyledir:
2C3H4O3 + 502®6O2 + H2O®F° = 550 kcal.
Bir mol. glukozdan orijin alan 2 mol. pirüvat, karbondioksit veya suya kadar ayrışır ve 550 kcal enerji üretilir.

2- Anaerobik ayrışma (glikolizis): Glukozun oksijenin olmadığı durumlarda ayrışması sonu birçok ürünler meydana gelir. Enerjinin çoğu son ürünlerin atomları arasında muhafaza edildiğinden, fazla bir enerji üretilemez. Eğer, son hidrojen alıcısı olarak organik bileşikler kullanılırsa o zaman fermentasyon olarak nitelendirilir. Diğer bir terimle, fermentasyon hem hidrojen vericinin ve hem de hidrojen alıcının organik olduğu biyokimyasal olaylardır.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
metabolizma

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Metabolizma hızlandırma System Sağlık Köşesi 0 31 Ekim 2011 11:22
Metabolizma hızlandırma System Sağlık Köşesi 0 07 Eylül 2011 18:54
Metabolizma yavaşlamasına çözüm YapraK Diyet ve Sağlıklı Beslenme 0 27 Aralık 2009 05:50
Metabolizma hızlandırma diyeti YapraK Diyet ve Sağlıklı Beslenme 0 31 Mart 2009 03:44
Kışın Metabolizma Hızlandıran Öneriler! Kralice Diyet ve Sağlıklı Beslenme 0 18 Kasım 2008 12:57