IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  sohbet

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 13 Eylül 2006, 17:23   #1
Çevrimdışı
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Popups Sorun
Arkadaslar Remoteye Ekledigim Seyi Popupsla Nasil Acip Kapaya Bilirim.. Kod Bu

Simdiden Tesekkür Ederim..

Alıntı:
on *:text:*:?: {
if .nick iswm $1- {
/timer 1 0 msg $nick .:: Nickserv Hakkýnda Komutlar Sýralanýyor ::.
/timer 1 1 msg $nick 
/timer 1 2 msg $nick 0,1 1- Nick Kaydetmek icin 4.nreg0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. 
/timer 1 3 msg $nick 0,1 2- Nick Droplamak icin 4.drop 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. 
/timer 1 4 msg $nick 0,1 3- Nick E-mail Deðiþmek icin 4.nmail0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. 
/timer 1 5 msg $nick 0,1 4- Nick UrL Deðiþmek icin 4.nurl 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz...
/timer 1 6 msg $nick 0,1 5- Nick Ýnfosunu Görmek icin 4.ninfo 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. 
/timer 1 7 msg $nick 0,1 6- Nick Sifrenizi E-mail'e Yollamak icin 4.nsend 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 8 msg $nick 0,1 7- Nick Sifrenizi Deðiþtirmek icin 4.nsifre 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 9 msg $nick 0,1 8- Askýda Kalan Nickinizi Düþürmek icin 4.nghost 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 0,1 9- Nickinize Memo Gelmesin Ýstiyorsanýz 4.nnmemo0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 11 msg $nick 0,1 10- Nickinizin Baskasý Tarafýndan Kullanýlmasýný Ýstemiyorsanýz 4.nkill0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 12 msg $nick 0,1 11- Nick E-mail adresinizin Herkez Tarafýndan Görülmesini istiyorsanýz 4.nshow0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 12 msg $nick 
/timer 1 14 msg $nick Size sunmuþ oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardým isteyebilirsiniz.
}
if .nreg isin $1- {
msg $nick Nickinizi Kaydetmek ( Sifrelemek ) icin /ns register sifre e-mailadress Örnek : /ns register 123456 e-mailadres
}
if .ndrop isin $1- {
msg $nick Nickinizi Droplamak ( Kayýtlarý Silmek ) icin /ns drop nick Örnek : /ns drop OzAn
}
if .nmail iswm $1- {
msg $nick Nickinizin E-mailini Deðiþtirmek icin /ns set email yenie-mail Örnek : /ns set user@adres user@adres komutunu kullandýktan sonra yeni e-mail adresinize gelen onay kodunu giriniz.
}
if .nurl isin $1- {
msg $nick Nickinizin URL ( Webadres ) Deðiþtirmek icin /ns set url yeni url Örnek : /ns set url adres 
}
if .ninfo iswm $1- {
msg $nick Nickinizin Ýnfosunu Yada Herhangi Bir Nick'in Ýnfosunu Görmek icin /ns info nick  Örnek : /ns info OzAn
}
if .nsend isin $1- {
msg $nick Nickinizin Sifresini E-mailinize Göndermek Ýstiyorsanýz.. /ns sendpass nick  Örnek : /ns sendpass OzAn
}
if .nssfre iswm $1- {
msg $nick Nickinizin Sifresini Deðiþtirmek icin /ns set password Yenisifreniz  Örnek : /ns set password 321654
}
if .nghost isin $1- {
msg $nick Nickiniz askýda Kaldý ve Düþürmek istiyorsunuz Su Komutu Uygulayýnýz.. /ns ghost nick sifreniz Örnek : /ns ghost ZzZ123456
}
if .nnmemo isin $1- {
msg $nick Nickinize Memo Gelmesini Ýstemiyor iseniz Su Komutu Uygulayýnýz.. /ns SET nomemo ON
}
if .nkill iswm $1- {
msg $nick Nickinizin Baskasý Tarafýndan Kullanýlmasýný Ýstemiyorsanýz Su Komutu Uygulayýnýz.. /ns set KILL on 
}
if .nshow isin $1- {
msg $nick Nickinizdeki E-mail Adresini Herkezin Görmesini Ýstiyorsanýz Su Komutu Uygulayýnýz.. /ns set showemail off 
}
if .chan isin $1- {
/timer 1 0 msg $nick .:: Chanserv Hakkýndaki Komutlar Sýralanýyor ::.
/timer 1 1 msg $nick 
/timer 1 4 msg $nick 0,1 1- Kanal Kaydetmek icin 4.creg 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 5 msg $nick 0,1 2- Kanal Droplamak icin 4.cdrop 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 6 msg $nick 0,1 3- Kanal Founderi Deðiþtirmek icin 4.cfon0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 7 msg $nick 0,1 4- Kanal Sifresi Deðiþtirmek icin 4.csifre0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 8 msg $nick 0,1 5- Kanal E-mail Deðiþtirmek icin 4.cmail0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 9 msg $nick 0,1 6- Kanalýnýza gönderilen memolarý kapatmak yada okuyabilme yetki düzeyini ayarlamak icin 4.cmemo0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 0,1 7- Kanalýnýza giremiyorsanýz INVITE modunda yada BANLI iseniz 4.invite0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 11 msg $nick 0,1 8- Kanalýnýza SOP eklemek,silmek istiyorsanýz 4.csop0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 12 msg $nick 0,1 9- Kanalýnýza AOP eklemek,silmek istiyorsanýz 4.caop0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 13 msg $nick 0,1 10- Kanalýnýza VOP(voice(+)) eklemek istiyorsanýz 4.cvop0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 14 msg $nick 0,1 11- Kanalýnýza akick atmak icin 4.cakick0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 15 msg $nick 0,1 12- Kanalýnýza accesslilerin ( SOP,AOP,VOP ve UOP ) dýþýnda kimsenin girememesi için .4crest0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 16 msg $nick 0,1 13- Kanalýnýza OP olan birinin hangi nicki identify ederek bu seviyeye geldiðini vede access'inin,ne olup olmadýðýný görmek için4 .why0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 17 msg $nick 0,1 15- Kanalýnýza bir baþka kanala linklemek(yönlendirmek) istiyorsanýz 4.link0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz...
/timer 1 18 msg $nick 0,1 16- Kanalýnýza Giris Mesajý atmak icin4 .cent0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 19 msg $nick 0,1 17- Kanalýnýzda op olan tüm kullanýcýlarý bir seferde deop edebilmek için 4.mdeop0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 20 msg $nick 0,1 18- Kanalýnýzdaki herkesi atmak için 4.mkick0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 21 msg $nick 0,1 19- Yetkili oldugunuz bi kanaldan size atýlan baný kaldýrmak için 4.cunban0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 22 msg $nick 
/timer 1 25 msg $nick Size sunmuþ oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardým isteyebilirsiniz.
}
if .caop isin $1- {
msg $nick : AOP eklemek için ( Founder,Sop iseniz ), 4/chanserv aop #kanal add Nick
msg $nick : AOP silmek için ( Founder,Sop iseniz ), 4/chanserv aop #kanal del Nick
}
if .csop isin $1- {
msg $nick : SOP eklemek için ( Founder iseniz ), 4/chanserv sop #kanal add Nick
msg $nick : SOP silmek için ( Founder iseniz ), 4/chanserv sop #kanal del Nick
}
if .cvop isin $1- {
msg $nick : VOP eklemek için, ( kanalda en az sop accessiniz olmalý ) 4/chanserv vop #kanal add nick
msg $nick : VOP silmek için, ( kanalda en az sop accessiniz olmalý ) 4/chanserv vop #kanal del nick
}
if .mkick isin $1- {
msg $nick Kanaldaki herkesi atmak için SOP veya FOUNDER olmak gerekiyor, 4/chanserv mkick #kanal
}
if .mdeop isin $1- {
msg $nick Kanaldaki herkesi deop etmek için SOP veya FOUNDER olmak gerekiyor, 4/chanserv mdeop #kanal
}
if .link isin $1- {
msg $nick, Kanal Yönlendirmek için, /mode #1.kanal +lO 1 #2.Kanal
}
if .why isin $1- {
msg $nick : Kanalda OP olan birinin hangi nicki identify ederek bu seviyeye geldiðini vede access in,nolup olmadýðýný görmek için, 4/chanserv why #kanal nick
}
if .crest isin $1- {
msg $nick : Kanala accesslilerin ( SOP,AOP,VOP ve UOP ) dýþýnda kimsenin girememesi için, 4/chanserv set #kanal restrict ON Kaldýrmak için 4/chanserv set #kanal restrict OFF
}
if .cunban isin $1- {
msg $nick : Chanserv i kullanarak size atýlan ban'ý kaldýrmak için, 4/chanserv unban #kanal me
}
if .creg isin $1- {
msg $nick Kanalýnýzý Kaydetmek Ýstiyorsanýz Su Komutu Uygulayýnýz /cs register #kanal sifre acýklama  Örnek : /cs register #sohbet 123456 Hoþgeldiniz
}
if .cdrop isin $1- {
msg $nick Kanalýnýzý Droplamak ( Kayýtlarý Silmek ) icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs identify #kanalýnýz sifreniz  /cs drop #kanalýnýz Örnek : /cs identify #sohbet 123456 /cs drop #sohbet
}
if .cfon isin $1- {
msg $nick Kanalýnýzýn Founderini Deðiþtirmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs identify #kanalýnýz sifreniz  /cs set #kanalýnýz founder yenifounder Örnek : /cs identify #sohbet 123456  /cs set #sohbet founder ZzZ
}
if .csifre iswm $1- {
msg $nick Kanalýnýzýn Sifresini Deðiþtirmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs set #kanaliniz password yenisifre  Örnek : /cs set #sohbet password 321654
}
if .cmail iswm $1- {
msg $nick Kanalýnýzýn E-mail adresini Deðiþtirmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs set #kanalýnýz email yenie-mail  Örnek : /cs set #sohbet email adres
}
if .cmemo iswm $1- {
msg $nick Kanala memo yolladýðýnýz zaman alacak alt düzeyi belirlemek için, 4/chanserv set #kanal memo none|aop|sop|founder
}
if .invite isin $1- {
msg $nick Kanal +i modunda ise vede kanalda en az AOP access iniz var ise kanala girmek için, 4/chanserv invite #kanal nick
}
if .cent isin $1- {
msg $nick Kanalýnýza Giriþ Mesajý atmak icin /cs set #kanal entrymsg mesajýnýz Örnek : /cs set #sohbet entrymsg Hoþgeldiniz.
}
if .cakick iswm $1- {
msg $nick Kanalýnýzda akick almak icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs akick #kanal add nick!*@* sebeb Örnek : /cs akick #sohbet add OzAn!*@* Rahatsýzlýk
}
if .memo iswm $1- {
/timer 1 0 msg $nick .:: Memoserv Hakkýndaki Komutlar Sýralanýyor ::.
/timer 1 1 msg $nick 
/timer 1 3 msg $nick 0,1 1- Memo Göndermek icin 4.msend0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 4 msg $nick 0,1 2- Memo Okumak icin 4.mread0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 5 msg $nick 0,1 3- Memo Listesini Görmek icin 4.mlist0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 6 msg $nick 0,1 4- Memolarýnýzý E-mail adresinize Göndermek icin 4.mfor0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 7 msg $nick 0,1 5- Memolarýnýzý Silmek icin 4.mdel 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 8 msg $nick 0,1 6- Memolarýnýza Limit Koymak icin 4.mlim 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 9 msg $nick 0,1 7- Memolarýnýz Hakkýndaki Bilgileri Görmek icin 4.minfo 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 0,1 8- Herhangi Bir Kullanýcýnýn Size Memo Göndermesini Ýstemiyorsanýz 4.mig 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 
/timer 1 12 msg $nick Size sunmuþ oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardým isteyebilirsiniz.
}
if .msend isin $1- {
msg $nick Memo Göndermek icin Su Komutu Uygulayýnýz.. /ms send nick mesajýnýz Örnek : /ms send ZzZSelam 
}
if .mread isin $1- {
msg $nick Memo Okumak icin Su Komutu yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. /ms read memonumarasý Örnek : /ms send 1 
}
if .mlist iswm $1- {
msg $nick Memo Listenizi Görmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms list 
}
if .mfor isin $1- {
msg $nick Memolarýnýzý E-mail adresinize Göndermek icin Su komutu Uygulayýnýz /ms forward all
}
if .mdel isin $1- {
msg $nick Memolarýnýzý Silmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms del memonumarasý Örnek : /ms del 1
}
if .mlim iswm $1- {
msg $nick Memolarýnýza Limit Koymak icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms set limit LIMITSAYISI Örnek : /ms set limit 10
}
if .minfo iswm $1- {
msg $nick Memolarýnýz Hakkýndaki Bilgileri Görmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms info 
}
if .mig iswm $1- {
msg $nick Herhangi Bir Kullanýcýnýn Size Memo Göndermesini Engellemek icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms ignore add nick Örnek : /ms ignore add OzAn
}
}
on *pen:?: {
msg $nick Merhaba $nick, Yardým konularýnýz aþþaðýdakilerdir.
msg $nick 0,1 .:: Lutfen komutlarý sorarken (4NOKTA 4(0 . 4)0,1) iþaretini komut baþýna koymayý unutmayýnýz. Örneðin:4 .chan
msg $nick 0,1 .:: Chanserv Komutlarýný Görmek icin = 4.chan0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. ::.
msg $nick 0,1 .:: Nickserv Komutlarýný Görmek icin = 4.nick0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. ::.
msg $nick 0,1 .:: Memoserv Komutlarýný Görmek icin = 4.memo 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. ::.
}
on 1s:JOIN:#help: {
msg $nick Merhaba $nick Ben SevgiChat.Com Team Tarafýndan Editlenmiþ Bir Helper Script'i Kullaniyorum Bilgisayar Basinda oLmadigim Icin Size IRC Komutlari Hakkýnda Bilgiler vermek icin Botu Calistirdim ! | /msg $nick Nickserv Komutlari Icin .Nick | /Msg $nick Chanserv Komutlari Icin .Chan | /Msg $nick Memoserv Komutlari Icin .Memo | /msg $nick Lütfen Bu Islemleri Gereksiz Yere Kullanmayalim !
}

Arkadaslar Remoteye Ekledigim Seyi Popupsla Nasil Acip Kapaya Bilirim.. Kod Bu

Simdiden Tesekkür Ederim..

Alıntı:
on *:text:*:?: {
if .nick iswm $1- {
/timer 1 0 msg $nick .:: Nickserv Hakkýnda Komutlar Sýralanýyor ::.
/timer 1 1 msg $nick 
/timer 1 2 msg $nick 0,1 1- Nick Kaydetmek icin 4.nreg0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. 
/timer 1 3 msg $nick 0,1 2- Nick Droplamak icin 4.drop 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. 
/timer 1 4 msg $nick 0,1 3- Nick E-mail Deðiþmek icin 4.nmail0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. 
/timer 1 5 msg $nick 0,1 4- Nick UrL Deðiþmek icin 4.nurl 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz...
/timer 1 6 msg $nick 0,1 5- Nick Ýnfosunu Görmek icin 4.ninfo 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. 
/timer 1 7 msg $nick 0,1 6- Nick Sifrenizi E-mail'e Yollamak icin 4.nsend 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 8 msg $nick 0,1 7- Nick Sifrenizi Deðiþtirmek icin 4.nsifre 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 9 msg $nick 0,1 8- Askýda Kalan Nickinizi Düþürmek icin 4.nghost 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 0,1 9- Nickinize Memo Gelmesin Ýstiyorsanýz 4.nnmemo0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 11 msg $nick 0,1 10- Nickinizin Baskasý Tarafýndan Kullanýlmasýný Ýstemiyorsanýz 4.nkill0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 12 msg $nick 0,1 11- Nick E-mail adresinizin Herkez Tarafýndan Görülmesini istiyorsanýz 4.nshow0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 12 msg $nick 
/timer 1 14 msg $nick Size sunmuþ oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardým isteyebilirsiniz.
}
if .nreg isin $1- {
msg $nick Nickinizi Kaydetmek ( Sifrelemek ) icin /ns register sifre e-mailadress Örnek : /ns register 123456 e-mailadres
}
if .ndrop isin $1- {
msg $nick Nickinizi Droplamak ( Kayýtlarý Silmek ) icin /ns drop nick Örnek : /ns drop OzAn
}
if .nmail iswm $1- {
msg $nick Nickinizin E-mailini Deðiþtirmek icin /ns set email yenie-mail Örnek : /ns set user@adres user@adres komutunu kullandýktan sonra yeni e-mail adresinize gelen onay kodunu giriniz.
}
if .nurl isin $1- {
msg $nick Nickinizin URL ( Webadres ) Deðiþtirmek icin /ns set url yeni url Örnek : /ns set url adres 
}
if .ninfo iswm $1- {
msg $nick Nickinizin Ýnfosunu Yada Herhangi Bir Nick'in Ýnfosunu Görmek icin /ns info nick  Örnek : /ns info OzAn
}
if .nsend isin $1- {
msg $nick Nickinizin Sifresini E-mailinize Göndermek Ýstiyorsanýz.. /ns sendpass nick  Örnek : /ns sendpass OzAn
}
if .nssfre iswm $1- {
msg $nick Nickinizin Sifresini Deðiþtirmek icin /ns set password Yenisifreniz  Örnek : /ns set password 321654
}
if .nghost isin $1- {
msg $nick Nickiniz askýda Kaldý ve Düþürmek istiyorsunuz Su Komutu Uygulayýnýz.. /ns ghost nick sifreniz Örnek : /ns ghost ZzZ123456
}
if .nnmemo isin $1- {
msg $nick Nickinize Memo Gelmesini Ýstemiyor iseniz Su Komutu Uygulayýnýz.. /ns SET nomemo ON
}
if .nkill iswm $1- {
msg $nick Nickinizin Baskasý Tarafýndan Kullanýlmasýný Ýstemiyorsanýz Su Komutu Uygulayýnýz.. /ns set KILL on 
}
if .nshow isin $1- {
msg $nick Nickinizdeki E-mail Adresini Herkezin Görmesini Ýstiyorsanýz Su Komutu Uygulayýnýz.. /ns set showemail off 
}
if .chan isin $1- {
/timer 1 0 msg $nick .:: Chanserv Hakkýndaki Komutlar Sýralanýyor ::.
/timer 1 1 msg $nick 
/timer 1 4 msg $nick 0,1 1- Kanal Kaydetmek icin 4.creg 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 5 msg $nick 0,1 2- Kanal Droplamak icin 4.cdrop 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 6 msg $nick 0,1 3- Kanal Founderi Deðiþtirmek icin 4.cfon0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 7 msg $nick 0,1 4- Kanal Sifresi Deðiþtirmek icin 4.csifre0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 8 msg $nick 0,1 5- Kanal E-mail Deðiþtirmek icin 4.cmail0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 9 msg $nick 0,1 6- Kanalýnýza gönderilen memolarý kapatmak yada okuyabilme yetki düzeyini ayarlamak icin 4.cmemo0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 0,1 7- Kanalýnýza giremiyorsanýz INVITE modunda yada BANLI iseniz 4.invite0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 11 msg $nick 0,1 8- Kanalýnýza SOP eklemek,silmek istiyorsanýz 4.csop0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 12 msg $nick 0,1 9- Kanalýnýza AOP eklemek,silmek istiyorsanýz 4.caop0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 13 msg $nick 0,1 10- Kanalýnýza VOP(voice(+)) eklemek istiyorsanýz 4.cvop0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 14 msg $nick 0,1 11- Kanalýnýza akick atmak icin 4.cakick0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 15 msg $nick 0,1 12- Kanalýnýza accesslilerin ( SOP,AOP,VOP ve UOP ) dýþýnda kimsenin girememesi için .4crest0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 16 msg $nick 0,1 13- Kanalýnýza OP olan birinin hangi nicki identify ederek bu seviyeye geldiðini vede access'inin,ne olup olmadýðýný görmek için4 .why0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 17 msg $nick 0,1 15- Kanalýnýza bir baþka kanala linklemek(yönlendirmek) istiyorsanýz 4.link0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz...
/timer 1 18 msg $nick 0,1 16- Kanalýnýza Giris Mesajý atmak icin4 .cent0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 19 msg $nick 0,1 17- Kanalýnýzda op olan tüm kullanýcýlarý bir seferde deop edebilmek için 4.mdeop0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 20 msg $nick 0,1 18- Kanalýnýzdaki herkesi atmak için 4.mkick0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 21 msg $nick 0,1 19- Yetkili oldugunuz bi kanaldan size atýlan baný kaldýrmak için 4.cunban0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 22 msg $nick 
/timer 1 25 msg $nick Size sunmuþ oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardým isteyebilirsiniz.
}
if .caop isin $1- {
msg $nick : AOP eklemek için ( Founder,Sop iseniz ), 4/chanserv aop #kanal add Nick
msg $nick : AOP silmek için ( Founder,Sop iseniz ), 4/chanserv aop #kanal del Nick
}
if .csop isin $1- {
msg $nick : SOP eklemek için ( Founder iseniz ), 4/chanserv sop #kanal add Nick
msg $nick : SOP silmek için ( Founder iseniz ), 4/chanserv sop #kanal del Nick
}
if .cvop isin $1- {
msg $nick : VOP eklemek için, ( kanalda en az sop accessiniz olmalý ) 4/chanserv vop #kanal add nick
msg $nick : VOP silmek için, ( kanalda en az sop accessiniz olmalý ) 4/chanserv vop #kanal del nick
}
if .mkick isin $1- {
msg $nick Kanaldaki herkesi atmak için SOP veya FOUNDER olmak gerekiyor, 4/chanserv mkick #kanal
}
if .mdeop isin $1- {
msg $nick Kanaldaki herkesi deop etmek için SOP veya FOUNDER olmak gerekiyor, 4/chanserv mdeop #kanal
}
if .link isin $1- {
msg $nick, Kanal Yönlendirmek için, /mode #1.kanal +lO 1 #2.Kanal
}
if .why isin $1- {
msg $nick : Kanalda OP olan birinin hangi nicki identify ederek bu seviyeye geldiðini vede access in,nolup olmadýðýný görmek için, 4/chanserv why #kanal nick
}
if .crest isin $1- {
msg $nick : Kanala accesslilerin ( SOP,AOP,VOP ve UOP ) dýþýnda kimsenin girememesi için, 4/chanserv set #kanal restrict ON Kaldýrmak için 4/chanserv set #kanal restrict OFF
}
if .cunban isin $1- {
msg $nick : Chanserv i kullanarak size atýlan ban'ý kaldýrmak için, 4/chanserv unban #kanal me
}
if .creg isin $1- {
msg $nick Kanalýnýzý Kaydetmek Ýstiyorsanýz Su Komutu Uygulayýnýz /cs register #kanal sifre acýklama  Örnek : /cs register #sohbet 123456 Hoþgeldiniz
}
if .cdrop isin $1- {
msg $nick Kanalýnýzý Droplamak ( Kayýtlarý Silmek ) icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs identify #kanalýnýz sifreniz  /cs drop #kanalýnýz Örnek : /cs identify #sohbet 123456 /cs drop #sohbet
}
if .cfon isin $1- {
msg $nick Kanalýnýzýn Founderini Deðiþtirmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs identify #kanalýnýz sifreniz  /cs set #kanalýnýz founder yenifounder Örnek : /cs identify #sohbet 123456  /cs set #sohbet founder ZzZ
}
if .csifre iswm $1- {
msg $nick Kanalýnýzýn Sifresini Deðiþtirmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs set #kanaliniz password yenisifre  Örnek : /cs set #sohbet password 321654
}
if .cmail iswm $1- {
msg $nick Kanalýnýzýn E-mail adresini Deðiþtirmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs set #kanalýnýz email yenie-mail  Örnek : /cs set #sohbet email adres
}
if .cmemo iswm $1- {
msg $nick Kanala memo yolladýðýnýz zaman alacak alt düzeyi belirlemek için, 4/chanserv set #kanal memo none|aop|sop|founder
}
if .invite isin $1- {
msg $nick Kanal +i modunda ise vede kanalda en az AOP access iniz var ise kanala girmek için, 4/chanserv invite #kanal nick
}
if .cent isin $1- {
msg $nick Kanalýnýza Giriþ Mesajý atmak icin /cs set #kanal entrymsg mesajýnýz Örnek : /cs set #sohbet entrymsg Hoþgeldiniz.
}
if .cakick iswm $1- {
msg $nick Kanalýnýzda akick almak icin Su Komutu Uygulayýnýz /cs akick #kanal add nick!*@* sebeb Örnek : /cs akick #sohbet add OzAn!*@* Rahatsýzlýk
}
if .memo iswm $1- {
/timer 1 0 msg $nick .:: Memoserv Hakkýndaki Komutlar Sýralanýyor ::.
/timer 1 1 msg $nick 
/timer 1 3 msg $nick 0,1 1- Memo Göndermek icin 4.msend0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 4 msg $nick 0,1 2- Memo Okumak icin 4.mread0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 5 msg $nick 0,1 3- Memo Listesini Görmek icin 4.mlist0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 6 msg $nick 0,1 4- Memolarýnýzý E-mail adresinize Göndermek icin 4.mfor0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 7 msg $nick 0,1 5- Memolarýnýzý Silmek icin 4.mdel 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 8 msg $nick 0,1 6- Memolarýnýza Limit Koymak icin 4.mlim 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 9 msg $nick 0,1 7- Memolarýnýz Hakkýndaki Bilgileri Görmek icin 4.minfo 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 0,1 8- Herhangi Bir Kullanýcýnýn Size Memo Göndermesini Ýstemiyorsanýz 4.mig 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 
/timer 1 12 msg $nick Size sunmuþ oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardým isteyebilirsiniz.
}
if .msend isin $1- {
msg $nick Memo Göndermek icin Su Komutu Uygulayýnýz.. /ms send nick mesajýnýz Örnek : /ms send ZzZSelam 
}
if .mread isin $1- {
msg $nick Memo Okumak icin Su Komutu yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. /ms read memonumarasý Örnek : /ms send 1 
}
if .mlist iswm $1- {
msg $nick Memo Listenizi Görmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms list 
}
if .mfor isin $1- {
msg $nick Memolarýnýzý E-mail adresinize Göndermek icin Su komutu Uygulayýnýz /ms forward all
}
if .mdel isin $1- {
msg $nick Memolarýnýzý Silmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms del memonumarasý Örnek : /ms del 1
}
if .mlim iswm $1- {
msg $nick Memolarýnýza Limit Koymak icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms set limit LIMITSAYISI Örnek : /ms set limit 10
}
if .minfo iswm $1- {
msg $nick Memolarýnýz Hakkýndaki Bilgileri Görmek icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms info 
}
if .mig iswm $1- {
msg $nick Herhangi Bir Kullanýcýnýn Size Memo Göndermesini Engellemek icin Su Komutu Uygulayýnýz /ms ignore add nick Örnek : /ms ignore add OzAn
}
}
on *pen:?: {
msg $nick Merhaba $nick, Yardým konularýnýz aþþaðýdakilerdir.
msg $nick 0,1 .:: Lutfen komutlarý sorarken (4NOKTA 4(0 . 4)0,1) iþaretini komut baþýna koymayý unutmayýnýz. Örneðin:4 .chan
msg $nick 0,1 .:: Chanserv Komutlarýný Görmek icin = 4.chan0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. ::.
msg $nick 0,1 .:: Nickserv Komutlarýný Görmek icin = 4.nick0,1 yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. ::.
msg $nick 0,1 .:: Memoserv Komutlarýný Görmek icin = 4.memo 0,1yazarak komutu öðrenebilirsiniz.. ::.
}
on 1s:JOIN:#help: {
msg $nick Merhaba $nick Ben SevgiChat.Com Team Tarafýndan Editlenmiþ Bir Helper Script'i Kullaniyorum Bilgisayar Basinda oLmadigim Icin Size IRC Komutlari Hakkýnda Bilgiler vermek icin Botu Calistirdim ! | /msg $nick Nickserv Komutlari Icin .Nick | /Msg $nick Chanserv Komutlari Icin .Chan | /Msg $nick Memoserv Komutlari Icin .Memo | /msg $nick Lütfen Bu Islemleri Gereksiz Yere Kullanmayalim !
}

 
Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
sohbet odaları sohbet odaları Sohbet
Alt 13 Eylül 2006, 17:49   #2
Çevrimdışı
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Yanıt: Popups Sorun
Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!
#kodlar off VERDİGİN KODLARI BU ARAYA KOY #kodlar end menu * { - Kodlarımı AÇ .AÇ:enable #kodlar .KPAT:disable #kodlar - } 
Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
mirc, mirc download, mirc indir, popups, sorun


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Popups'lar LeadeR mIRC Scripting Dersleri 7 25 Mart 2022 23:13
Popups.dll Mc_AyALa mIRC Scripting Programları 2 16 Mayıs 2009 12:13
Popups iSyan21 mIRC Scripting Sorunları 1 26 Mart 2009 22:43
popups WeiLSiDe mIRC Scripting Sorunları 7 28 Kasım 2008 16:47
Popups StanteaR mIRC Scripting Sorunları 11 18 Eylül 2006 12:08