IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  sohbet

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 26 Mayıs 2005, 20:15   #1
Çevrimdışı
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Kodda 1 Hata var ama bulamadım ?
Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!
[script] n0=on 1:open:?:{ n1= if $address($nick,2) != $null qc $nick n2= else { n3= set %ial query n4= who $nick n5= } n6= if $comchan($nick,1) == $null goto end n7= set %i 1 n8= set %qic $gettok($mid($address($nick,3),$calc($pos($address($nick,3),*,2) + 1),$calc($pos($address($nick,3),@) - 4)),%i,32) n9= echo $nick * 12Nick: 5 $+ $nick n10= echo $nick * 12Identd: 5 $+ %qic n11= echo $query($nick) * 12 $+ Ortak Kanal: 5 $+ $comchan($nick,1) $comchan($nick,2) $comchan($nick,3) $comchan($nick,4) $comchan($nick,5) n12= echo $nick * 12IP: 5 $+ $address($nick,4) $ccode($remove($address($nick,4),*!*@)) n13= unset %i n14= unset %qic n15= :end n16=} n17=alias qc { n18= unset %qc* n19= if $ial( $address($1,2) , 0 ) < 2 halt n20= :başla n21= inc %qc n22= if $ial( $address($1,2) , %qc ).nick == $1 goto başla n23= if $ial( $address($1,2) , %qc ).nick == $null goto son n24= set %qc [ $+ [ $1 ] ] $left( %qc [ $+ [ $1 ] ] , 100 ) & $ial( $address($1,2) , %qc ).nick n25= goto başla n26= :son n27= if %qc [ $+ [ $1 ] ] == $null halt n28= echo $1 * 12!Clones:5 $1 %qc [ $+ [ $1 ] ] 4(12 $+ $address($1,2) $+ 4) n29= unset %qc* n30=} n31=on ^1:close:?: { n32= unset %cfnd [ $+ [ $target ] ] n33=} n34= n35=aLias cLonescan { n36= if ($chan == $nuLL) && ($1 == $nuLL) { echo -a Burda clone yok kanalda dene :) | haLt } n37= if ($1 == $nuLL) { %cscan.chan = $chan } n38= eLseif ($1 ischan) { %cscan.chan = $1 } n39= if ($diaLog(cLone.diaLog) == $nuLL) { dcLonescan } n40= fiLLdiaLogchan n41= if ($1 != config) { .timercaLLcscan -m 1 10 cscan %cscan.chan } n42=} n43= n44=aLias cscan { n45= %cscan.chan = $1 | %cscan.totaL = $nick($1,0) | %cscan.cLone.num = 0 n46= .who %cscan.chan n47= :Loop n48= if (%cscan.totaL == 0) { goto end } n49= %cscan.cLone = $iaLchan($address($nick(%cscan.chan,%cscan.totaL),2),%cscan.chan,0) n50= %cscan.host = $address($nick(%cscan.chan,%cscan.totaL),2) n51= if (%cscan.cLone > 1) { n52= if (%cscan.info. [ $+ [ %cscan.host ] ] != $nuLL) { goto endb } n53= %cscan.info. [ $+ [ %cscan.host ] ] = 1 n54= :Loopa n55= if (%cscan.cLone == 0) { goto enda } n56= inc %cscan.cLone.num n57= if ($istok(%cscan.cLone.nicks,$iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,%cscan.cLone).nick,32) == $true) { dec %cscan.cLone | goto Loopa } n58= %cscan.cLone.nicks = %cscan.cLone.nicks $iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,%cscan.cLone).nick n59= dec %cscan.cLone | goto Loopa n60= :enda n61= did -a cLone.diaLog 14 $space(3) $iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,0) $space(6) $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) ( $+ %cscan.cLone.nicks $+ ) n62= write $mircdirclonelog.txt $space(3) $iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,0) $space(6) $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) ( $+ %cscan.cLone.nicks $+ ) n63= unset %cscan.cLone.nicks n64= } n65= :endb n66= dec %cscan.totaL | goto Loop n67= :end n68= if (%cscan.cLone.num == 0) { did -a cLone.diaLog 14 $space(3) 0 $space(6) CLone ßuLunamadI... | unset %cscan* | haLt } n69= unset %cscan* n70=} n71= n72=aLias jcscan { n73= %cscan.chan = $1 | %cscan.totaL = $nick(%cscan.chan,$2) | %cscan.cLone.num = 0 n74= %cscan.cLone = $iaLchan($address($nick(%cscan.chan,%cscan.totaL),2),%cscan.chan,0) n75= %cscan.host = $address($nick(%cscan.chan,%cscan.totaL),2) n76= if (%cscan.cLone > 1) { n77= if (%cscan.info. [ $+ [ %cscan.host ] ] != $nuLL) { goto end } n78= %cscan.info. [ $+ [ %cscan.host ] ] = 1 n79= :Loop n80= if (%cscan.cLone == 0) { goto end } n81= inc %cscan.cLone.num n82= if ($istok(%cscan.cLone.nicks,$iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,%cscan.cLone).nick,32) == $true) { dec %cscan.cLone | goto Loopa } n83= %cscan.cLone.nicks = %cscan.cLone.nicks $iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,%cscan.cLone).nick n84= dec %cscan.cLone | goto Loop n85= :end n86= set %cLone.ip $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) n87= echo %cscan.chan 5[Clones]: 12 $+ $ialchan(%cscan.host,%cscan.chan,0) $+ 4 ip:12 $right(%cscan.host,$calc($len(%cscan.host) - 4)) ( $+ %cscan.clone.nicks $+ ) 4(Banlamak İçin F9) n88= if ($me !isop %cscan.chan) { goto e } n89= if ($readcLones(cLones,joinkickban) == on) { .quote MODE %cscan.chan +b *!*@ $+ $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) } n90= if ($readcLones(cLones,joinkick) == on) || ($readcLones(cLones,joinkickban) == on) { if ($readcLones(cLones,kickm) == on) { _ckick %cscan.chan $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) $readcLones(cLones,kickmsg) } | eLse { _ckick %cscan.chan $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) } } n91= :e n92= unset %cscan* n93= } n94=} n95= n96= n97=on !*:join:#:{ if ($readcLones(cLones,joindetect) == on) { jcscan $chan $nick } } n98=aLias dcLonescan { diaLog -m cLone.diaLog cLone.diaLog } n99=diaLog cLone.diaLog { n100= titLe "Clone Scan" n101= option dbu n102= icon $icon n103= size -1 -1 200 180 n104= box " kanal ", 1, 5 2 70 24, flat n105= combo 2, 10 10 60 40, drop n106= box " Secenekler ! ", 3, 5 30 70 36, flat n107= button "scan", 4, 9 39 30 10, flat n108= button "ban", 5, 41 39 30 10, flat,disable n109= button "kick", 6, 9 51 30 10, flat,disable n110= button "kickban", 7, 41 51 30 10, flat,disable n111= box "", 8, 5 71 189 85, flat n112= text "adet", 9, 14 78 14 10, flat n113= text "ip adresi nickLer", 10, 32 78 55 10, flat n114= List 14, 9 86 181 74, vsbar hsbar, flat n115= box "", 15, 80 2 114 64, flat n116= check "clone girdiğinde göster", 16, 85 7 102 12, flat n117= check "clone girdiğinde kick", 17, 85 18 70 12,disable n118= check "clone girdiğinde kickban", 18, 85 29 80 12, flat n119= check "kick mesajI ", 19, 85 40 64 11 n120= edit "", 20, 85 51 104 11, autohs Limit 150 n121= button "O.K.", 21, 82 165 26 10, canceL, flat n122=} n123=on 1:diaLog:cLone.diaLog:init:*:{ unset %cfg.* | did -r cLone.diaLog 14 | did -m cLone.diaLog 20 | fiLLcLoneoptions } n124=on 1:diaLog:cLone.diaLog:scLick:*:{ n125= if ($did == 4) { if ($did(cLone.diaLog,2) == $nuLL) { haLt } | eLse { did -r cLone.diaLog 14 | cscan $did(cLone.diaLog,2) } } n126= if ($did == 5) { if ($did(cLone.diaLog,2) == $nuLL) { haLt } | eLse { if ($me !isop $did(cLone.diaLog,2)) { haLt } | mode $did(cLone.diaLog,2) +b *!*@ $+ $gettok($did(cLone.diaLog,14,$did(cLone.diaLog,14).seL),4,32) } } n127= if ($did == 6) { if ($did(cLone.diaLog,2) == $nuLL) { haLt } | eLse { if ($me !isop $did(cLone.diaLog,2)) { haLt } | _ckick $did(cLone.diaLog,2) $gettok($did(cLone.diaLog,14,$did(cLone.diaLog,14).seL),4,32) } } n128= if ($did == 7) { if ($did(cLone.diaLog,2) == $nuLL) { haLt } | eLse { if ($me !isop $did(cLone.diaLog,2)) { haLt } | mode $did(cLone.diaLog,2) +b *!*@ $+ $gettok($did(cLone.diaLog,14,$did(cLone.diaLog,14).seL),4,32) | _ckick $did(cLone.diaLog,2) $gettok($did(cLone.diaLog,14,$did(cLone.diaLog,14).seL),4,32) } } n129= if ($did == 16) { if ($did(cLone.diaLog,16).state == 1) { %cfg.joindetect = on } | eLse { %cfg.joindetect = off } } n130= if ($did == 17) { if ($did(cLone.diaLog,17).state == 1) { did -u cLone.diaLog 18 | %cfg.kick = on | %cfg.kickban = off } | eLse { %cfg.kick = off | if ($did(cLone.diaLog,18).state == 1) { %cfg.kickban = on } | eLse { %cfg.kickban = off } } } n131= if ($did == 18) { if ($did(cLone.diaLog,18).state == 1) { did -u cLone.diaLog 17 | %cfg.kickban = on | %cfg.kick = off } | eLse { %cfg.kickban = off | if ($did(cLone.diaLog,17).state == 1) { %cfg.kick = on } | eLse { %cfg.kick = off } } } n132= if ($did == 19) { if ($did(cLone.diaLog,19).state == 0) { did -m cLone.diaLog 20 | %cfg.kickm = off } | eLse { %cfg.kickm = on } } n133= if ($did == 21) { %cfg.kickmsg = $did(cLone.diaLog,20).text | .timersavecLones -m 1 100 savecLoneoptions } n134=} n135= n136=aLias fiLLcLoneoptions { n137= did -a clone.dialog 20 Clone Kick+Ban! n138= did -b clone.dialog 16 n139= did -b clone.dialog 19 n140= if ($readcLones(cLones,joindetect) == on) { did -c cLone.diaLog 16 | %cfg.joindetect = on } n141= if ($readcLones(cLones,joinkick) == on) { did -c cLone.diaLog 17 | %cfg.kick = on } n142= if ($readcLones(cLones,joinkickban) == on) { did -c cLone.diaLog 18 | %cfg.kickban = on } n143= if ($readcLones(cLones,kickm) == on) { did -c cLone.diaLog 19 | %cfg.kickm = on } n144=} n145= n146=aLias savecLoneoptions { n147= if (%cfg.joindetect != $nuLL) { writecLones cLones joindetect %cfg.joindetect } n148= if (%cfg.kick != $nuLL) { writecLones cLones joinkick %cfg.kick | if (%cfg.kickban == off) { writecLones cLones joinkickban off } } n149= if (%cfg.kickban != $nuLL) { writecLones cLones joinkickban %cfg.kickban | if (%cfg.kick == off) { writecLones cLones joinkick off } } n150= if (%cfg.kickm != $nuLL) { writecLones cLones kickm %cfg.kickm | writecLones cLones kickmsg %cfg.kickmsg } n151=} n152= n153=aLias space { if ($1 == $nuLL) { return $chr(160) } | if ($1 !isnum) { haLt } | return $str($chr(160),$1) } n154= n155=aLias _ckick { n156= var %ckick.chan $1, %ckick.totaL $nick($1,0), %ckick.host *!*@ $+ $2, %ckick.reason $3- n157= if ($1 == $nuLL) || ($2 == $nuLL) { haLt } n158= :Loop n159= if (%ckick.totaL == 0) { goto end } n160= if ($nick(%ckick.chan,%ckick.totaL) == $me) { dec %ckick.totaL | goto Loop } n161= if (%ckick.host == $address($nick(%ckick.chan,%ckick.totaL),2)) { if (%ckick.reason == $nuLL) { Zline $nick(%ckick.chan,%ckick.totaL) 1h Kelebek Sunucusundan 1 Saat Banlandınız } | eLse { .quote KICK %ckick.chan $nick(%ckick.chan,%ckick.totaL) : $+ %ckick.reson } } n162= dec %ckick.totaL n163= goto Loop n164= :end n165=} n166=aLias fiLLdiaLogchan { n167= var %dchan $chan(0), %daux 1 n168= :Loop n169= if (%daux > %dchan) { goto end } n170= did -a cLone.diaLog 2 $chan(%daux) n171= if ($chan(%daux) == %cscan.chan) { did -c cLone.diaLog 2 %daux } n172= inc %daux n173= goto Loop n174= :end n175=} n176= n177=aLias readcLones { n178= if ($1 == $nuLL) || ($2 == $nuLL) { haLt } n179= return $readini $mircdircLones.ini $1 $2 n180=} n181= n182=aLias writecLones { n183= if ($1 == $nuLL) || ($2 == $nuLL) || ($3 == $nuLL) { haLt } n184= .writeini $mircdircLones.ini $1 $2 $3- n185=} n186= n187=aLias makecLonesconf { writecLones cLones joindetect on | writecLones cLones joinkick off | writecLones cLones joinkickban off | writecLones cLones kickm off }

Yukarıdaki coddaki hata nedir ? Ben bulamadım da..
Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!
[script] n0=on 1:open:?:{ n1= if $address($nick,2) != $null qc $nick n2= else { n3= set %ial query n4= who $nick n5= } n6= if $comchan($nick,1) == $null goto end n7= set %i 1 n8= set %qic $gettok($mid($address($nick,3),$calc($pos($address($nick,3),*,2) + 1),$calc($pos($address($nick,3),@) - 4)),%i,32) n9= echo $nick * 12Nick: 5 $+ $nick n10= echo $nick * 12Identd: 5 $+ %qic n11= echo $query($nick) * 12 $+ Ortak Kanal: 5 $+ $comchan($nick,1) $comchan($nick,2) $comchan($nick,3) $comchan($nick,4) $comchan($nick,5) n12= echo $nick * 12IP: 5 $+ $address($nick,4) $ccode($remove($address($nick,4),*!*@)) n13= unset %i n14= unset %qic n15= :end n16=} n17=alias qc { n18= unset %qc* n19= if $ial( $address($1,2) , 0 ) < 2 halt n20= :başla n21= inc %qc n22= if $ial( $address($1,2) , %qc ).nick == $1 goto başla n23= if $ial( $address($1,2) , %qc ).nick == $null goto son n24= set %qc [ $+ [ $1 ] ] $left( %qc [ $+ [ $1 ] ] , 100 ) & $ial( $address($1,2) , %qc ).nick n25= goto başla n26= :son n27= if %qc [ $+ [ $1 ] ] == $null halt n28= echo $1 * 12!Clones:5 $1 %qc [ $+ [ $1 ] ] 4(12 $+ $address($1,2) $+ 4) n29= unset %qc* n30=} n31=on ^1:close:?: { n32= unset %cfnd [ $+ [ $target ] ] n33=} n34= n35=aLias cLonescan { n36= if ($chan == $nuLL) && ($1 == $nuLL) { echo -a Burda clone yok kanalda dene :) | haLt } n37= if ($1 == $nuLL) { %cscan.chan = $chan } n38= eLseif ($1 ischan) { %cscan.chan = $1 } n39= if ($diaLog(cLone.diaLog) == $nuLL) { dcLonescan } n40= fiLLdiaLogchan n41= if ($1 != config) { .timercaLLcscan -m 1 10 cscan %cscan.chan } n42=} n43= n44=aLias cscan { n45= %cscan.chan = $1 | %cscan.totaL = $nick($1,0) | %cscan.cLone.num = 0 n46= .who %cscan.chan n47= :Loop n48= if (%cscan.totaL == 0) { goto end } n49= %cscan.cLone = $iaLchan($address($nick(%cscan.chan,%cscan.totaL),2),%cscan.chan,0) n50= %cscan.host = $address($nick(%cscan.chan,%cscan.totaL),2) n51= if (%cscan.cLone > 1) { n52= if (%cscan.info. [ $+ [ %cscan.host ] ] != $nuLL) { goto endb } n53= %cscan.info. [ $+ [ %cscan.host ] ] = 1 n54= :Loopa n55= if (%cscan.cLone == 0) { goto enda } n56= inc %cscan.cLone.num n57= if ($istok(%cscan.cLone.nicks,$iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,%cscan.cLone).nick,32) == $true) { dec %cscan.cLone | goto Loopa } n58= %cscan.cLone.nicks = %cscan.cLone.nicks $iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,%cscan.cLone).nick n59= dec %cscan.cLone | goto Loopa n60= :enda n61= did -a cLone.diaLog 14 $space(3) $iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,0) $space(6) $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) ( $+ %cscan.cLone.nicks $+ ) n62= write $mircdirclonelog.txt $space(3) $iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,0) $space(6) $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) ( $+ %cscan.cLone.nicks $+ ) n63= unset %cscan.cLone.nicks n64= } n65= :endb n66= dec %cscan.totaL | goto Loop n67= :end n68= if (%cscan.cLone.num == 0) { did -a cLone.diaLog 14 $space(3) 0 $space(6) CLone ßuLunamadI... | unset %cscan* | haLt } n69= unset %cscan* n70=} n71= n72=aLias jcscan { n73= %cscan.chan = $1 | %cscan.totaL = $nick(%cscan.chan,$2) | %cscan.cLone.num = 0 n74= %cscan.cLone = $iaLchan($address($nick(%cscan.chan,%cscan.totaL),2),%cscan.chan,0) n75= %cscan.host = $address($nick(%cscan.chan,%cscan.totaL),2) n76= if (%cscan.cLone > 1) { n77= if (%cscan.info. [ $+ [ %cscan.host ] ] != $nuLL) { goto end } n78= %cscan.info. [ $+ [ %cscan.host ] ] = 1 n79= :Loop n80= if (%cscan.cLone == 0) { goto end } n81= inc %cscan.cLone.num n82= if ($istok(%cscan.cLone.nicks,$iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,%cscan.cLone).nick,32) == $true) { dec %cscan.cLone | goto Loopa } n83= %cscan.cLone.nicks = %cscan.cLone.nicks $iaLchan(%cscan.host,%cscan.chan,%cscan.cLone).nick n84= dec %cscan.cLone | goto Loop n85= :end n86= set %cLone.ip $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) n87= echo %cscan.chan 5[Clones]: 12 $+ $ialchan(%cscan.host,%cscan.chan,0) $+ 4 ip:12 $right(%cscan.host,$calc($len(%cscan.host) - 4)) ( $+ %cscan.clone.nicks $+ ) 4(Banlamak İçin F9) n88= if ($me !isop %cscan.chan) { goto e } n89= if ($readcLones(cLones,joinkickban) == on) { .quote MODE %cscan.chan +b *!*@ $+ $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) } n90= if ($readcLones(cLones,joinkick) == on) || ($readcLones(cLones,joinkickban) == on) { if ($readcLones(cLones,kickm) == on) { _ckick %cscan.chan $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) $readcLones(cLones,kickmsg) } | eLse { _ckick %cscan.chan $right(%cscan.host,$caLc($Len(%cscan.host) - 4)) } } n91= :e n92= unset %cscan* n93= } n94=} n95= n96= n97=on !*:join:#:{ if ($readcLones(cLones,joindetect) == on) { jcscan $chan $nick } } n98=aLias dcLonescan { diaLog -m cLone.diaLog cLone.diaLog } n99=diaLog cLone.diaLog { n100= titLe "Clone Scan" n101= option dbu n102= icon $icon n103= size -1 -1 200 180 n104= box " kanal ", 1, 5 2 70 24, flat n105= combo 2, 10 10 60 40, drop n106= box " Secenekler ! ", 3, 5 30 70 36, flat n107= button "scan", 4, 9 39 30 10, flat n108= button "ban", 5, 41 39 30 10, flat,disable n109= button "kick", 6, 9 51 30 10, flat,disable n110= button "kickban", 7, 41 51 30 10, flat,disable n111= box "", 8, 5 71 189 85, flat n112= text "adet", 9, 14 78 14 10, flat n113= text "ip adresi nickLer", 10, 32 78 55 10, flat n114= List 14, 9 86 181 74, vsbar hsbar, flat n115= box "", 15, 80 2 114 64, flat n116= check "clone girdiğinde göster", 16, 85 7 102 12, flat n117= check "clone girdiğinde kick", 17, 85 18 70 12,disable n118= check "clone girdiğinde kickban", 18, 85 29 80 12, flat n119= check "kick mesajI ", 19, 85 40 64 11 n120= edit "", 20, 85 51 104 11, autohs Limit 150 n121= button "O.K.", 21, 82 165 26 10, canceL, flat n122=} n123=on 1:diaLog:cLone.diaLog:init:*:{ unset %cfg.* | did -r cLone.diaLog 14 | did -m cLone.diaLog 20 | fiLLcLoneoptions } n124=on 1:diaLog:cLone.diaLog:scLick:*:{ n125= if ($did == 4) { if ($did(cLone.diaLog,2) == $nuLL) { haLt } | eLse { did -r cLone.diaLog 14 | cscan $did(cLone.diaLog,2) } } n126= if ($did == 5) { if ($did(cLone.diaLog,2) == $nuLL) { haLt } | eLse { if ($me !isop $did(cLone.diaLog,2)) { haLt } | mode $did(cLone.diaLog,2) +b *!*@ $+ $gettok($did(cLone.diaLog,14,$did(cLone.diaLog,14).seL),4,32) } } n127= if ($did == 6) { if ($did(cLone.diaLog,2) == $nuLL) { haLt } | eLse { if ($me !isop $did(cLone.diaLog,2)) { haLt } | _ckick $did(cLone.diaLog,2) $gettok($did(cLone.diaLog,14,$did(cLone.diaLog,14).seL),4,32) } } n128= if ($did == 7) { if ($did(cLone.diaLog,2) == $nuLL) { haLt } | eLse { if ($me !isop $did(cLone.diaLog,2)) { haLt } | mode $did(cLone.diaLog,2) +b *!*@ $+ $gettok($did(cLone.diaLog,14,$did(cLone.diaLog,14).seL),4,32) | _ckick $did(cLone.diaLog,2) $gettok($did(cLone.diaLog,14,$did(cLone.diaLog,14).seL),4,32) } } n129= if ($did == 16) { if ($did(cLone.diaLog,16).state == 1) { %cfg.joindetect = on } | eLse { %cfg.joindetect = off } } n130= if ($did == 17) { if ($did(cLone.diaLog,17).state == 1) { did -u cLone.diaLog 18 | %cfg.kick = on | %cfg.kickban = off } | eLse { %cfg.kick = off | if ($did(cLone.diaLog,18).state == 1) { %cfg.kickban = on } | eLse { %cfg.kickban = off } } } n131= if ($did == 18) { if ($did(cLone.diaLog,18).state == 1) { did -u cLone.diaLog 17 | %cfg.kickban = on | %cfg.kick = off } | eLse { %cfg.kickban = off | if ($did(cLone.diaLog,17).state == 1) { %cfg.kick = on } | eLse { %cfg.kick = off } } } n132= if ($did == 19) { if ($did(cLone.diaLog,19).state == 0) { did -m cLone.diaLog 20 | %cfg.kickm = off } | eLse { %cfg.kickm = on } } n133= if ($did == 21) { %cfg.kickmsg = $did(cLone.diaLog,20).text | .timersavecLones -m 1 100 savecLoneoptions } n134=} n135= n136=aLias fiLLcLoneoptions { n137= did -a clone.dialog 20 Clone Kick+Ban! n138= did -b clone.dialog 16 n139= did -b clone.dialog 19 n140= if ($readcLones(cLones,joindetect) == on) { did -c cLone.diaLog 16 | %cfg.joindetect = on } n141= if ($readcLones(cLones,joinkick) == on) { did -c cLone.diaLog 17 | %cfg.kick = on } n142= if ($readcLones(cLones,joinkickban) == on) { did -c cLone.diaLog 18 | %cfg.kickban = on } n143= if ($readcLones(cLones,kickm) == on) { did -c cLone.diaLog 19 | %cfg.kickm = on } n144=} n145= n146=aLias savecLoneoptions { n147= if (%cfg.joindetect != $nuLL) { writecLones cLones joindetect %cfg.joindetect } n148= if (%cfg.kick != $nuLL) { writecLones cLones joinkick %cfg.kick | if (%cfg.kickban == off) { writecLones cLones joinkickban off } } n149= if (%cfg.kickban != $nuLL) { writecLones cLones joinkickban %cfg.kickban | if (%cfg.kick == off) { writecLones cLones joinkick off } } n150= if (%cfg.kickm != $nuLL) { writecLones cLones kickm %cfg.kickm | writecLones cLones kickmsg %cfg.kickmsg } n151=} n152= n153=aLias space { if ($1 == $nuLL) { return $chr(160) } | if ($1 !isnum) { haLt } | return $str($chr(160),$1) } n154= n155=aLias _ckick { n156= var %ckick.chan $1, %ckick.totaL $nick($1,0), %ckick.host *!*@ $+ $2, %ckick.reason $3- n157= if ($1 == $nuLL) || ($2 == $nuLL) { haLt } n158= :Loop n159= if (%ckick.totaL == 0) { goto end } n160= if ($nick(%ckick.chan,%ckick.totaL) == $me) { dec %ckick.totaL | goto Loop } n161= if (%ckick.host == $address($nick(%ckick.chan,%ckick.totaL),2)) { if (%ckick.reason == $nuLL) { Zline $nick(%ckick.chan,%ckick.totaL) 1h Kelebek Sunucusundan 1 Saat Banlandınız } | eLse { .quote KICK %ckick.chan $nick(%ckick.chan,%ckick.totaL) : $+ %ckick.reson } } n162= dec %ckick.totaL n163= goto Loop n164= :end n165=} n166=aLias fiLLdiaLogchan { n167= var %dchan $chan(0), %daux 1 n168= :Loop n169= if (%daux > %dchan) { goto end } n170= did -a cLone.diaLog 2 $chan(%daux) n171= if ($chan(%daux) == %cscan.chan) { did -c cLone.diaLog 2 %daux } n172= inc %daux n173= goto Loop n174= :end n175=} n176= n177=aLias readcLones { n178= if ($1 == $nuLL) || ($2 == $nuLL) { haLt } n179= return $readini $mircdircLones.ini $1 $2 n180=} n181= n182=aLias writecLones { n183= if ($1 == $nuLL) || ($2 == $nuLL) || ($3 == $nuLL) { haLt } n184= .writeini $mircdircLones.ini $1 $2 $3- n185=} n186= n187=aLias makecLonesconf { writecLones cLones joindetect on | writecLones cLones joinkick off | writecLones cLones joinkickban off | writecLones cLones kickm off }

Yukarıdaki coddaki hata nedir ? Ben bulamadım da..

Konu Requiem tarafından (26 Mayıs 2005 Saat 20:17 ) değiştirilmiştir.
 
Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
sohbet odaları sohbet odaları Sohbet
Alt 26 Mayıs 2005, 20:42   #2
Çevrimdışı
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.Hata mesajı veriyor mu?

 
Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
ama, bulamadim, hata, kodda, mirc download, mirc indir, var


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kodda Hata TİGeR mIRC Scripting Sorunları 1 30 Nisan 2014 21:21
Kodda Hata moonman mIRC Scripting Sorunları 9 25 Şubat 2012 19:27
bu kodda nerede hata var? Cpu mIRC Scripting Sorunları 2 21 Şubat 2012 15:01
Bu kodda hata nerde ? Yeppa mIRC Scripting Sorunları 5 16 Nisan 2005 14:54
bu kodda hata ne? UOnur mIRC Scripting Sorunları 2 27 Aralık 2004 13:44