IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 02 Haziran 2014, 14:30   #1
Zen
Guest
Zen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Çalgıların Sınıfları


aşk sohbet odaları


Müzikte çalgı, istisnâi birkaç form dışnda, Ses Müziğinin vazgeçilmez eşlik unsuru ve başlıbaşına bir Müzik türü olarak çifte fonksiyona sahiptir .Türklerin Hun'lardanberi her iki fonksiyonuyla da kullandıkları mûsikî aletleri, İslamiyetten sonra bir din adamlarınınetkisiyle Mehterhâne, Enderûn ve sazın serbest oldugu tekkelerle şuurlu din adamlarının koruması sayesinde kurtulabilmiştir.

Osmarılı mûsikîsi formları ile çalgıları arasında, çağlara göre eskilerinin gözden düşüp yenilerinin moda olması şeklinde bir kader birliği görülür .Osmanlı klâsik ve halk mûsikîsinde kullanılan bütün telli/saplı çalgıların atası olan Kopuz'un ömrü 18.yy'a kadar devam edebilmiş, 10 ila 16. yy. arası çok revaçta olan Ud yerini --l9.yy. sonunda yeniden almak üzere-- 1 7 .YY .dan itibaren Tanbur'a bırakmış, tarihi Türk harpi Çeng'le, Türk pan flütü Miskal 19.yy, Santur ise 20. yy .da artık kullanılmaz olmuşlardır .Önce viola d'amore şeklinde Sinekemanı adı ile Batıdan gelen Keman, daha sonra Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas ile, önceleri Köçekçe ve Tavşanca adı verilen saray rakslarının eşlik sazı olan Kemençe ve Lavta 20. yy.da klasik mûsikîye de girmiş; Kaşık'la Zilli Maşa'nın halk oyunlarında yaşamasına mukabil, Çalpara da denen Çengi Çubuğu, Köçekçe ve Tavşanca'larla birlikte tarihe karışmıştır. Osmanlı mûsikîsinde kullanılmış olan çalgıların sayısı da, çeşitli çalgıların kaynaklarına göre değişiklik -daha doğrusu artış- göstermiştir: II. Murad çağı yazan Şükrullah sadece 9. Lâdikli 18, Kâtib Çelebi 19 çalgılık liste verirlerken, yazarlığı yanında çok iyi bir Müzisyen olan Evliya Çelebi, çoğunun tarifini de verdiği 76 çalgı adı zikretmiştir.

Mûsikî aletleri bilimi demek olan Organoloji'de çalgılar,hangi Müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler gözönüne alınarak, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir .'Ritm sazlar'da denen vurmalılar, kendi aralarında ayrıca: tahtalar, zilliler ve derililer olarak üçe ayrılmakta: nefesli ve telli çalgılar -ritm çalgılarına paralel- 'melodi çalgıları' adını almakta, nefesliler 'dilli' ve 'dilsiz', telliler de 'mızraplı' ve 'yaylı' alt başlıklarına göre sınıflandırılmaktadır .Bir başka tasnif şekli de çalgıları yine vurmalı-nefesli-telli düzeni içinde bu defa kullanılış alanlarına (fonksiyonlarına) göre gruplamaktır: Askeri Müzik çalgıları, Dînî Müzik çalgıları, Halk Müziği çalgıları, Klâsik Müzik çalgıları ve Eğlence Müziği çalgıları. Biz burada. Osmanlı mûsikîsinin çeşitli türlerinde kullanılan çalgıları, kullanılma alanlarını birleştirerek, vurmalı-nefesli-telli (mızraplı-yaylı) sırasına göre toplu olarak sınıflandıracağız .

A. Vurmalı Sazlar

1) Tahtalar


* Çevgân - (Askeri Müzik)
* Kaşık - (Halk Oyunları)
* Çalpara veya Çengi Çubuğu - (Köçekçe ve Tavşanca'larda)

2) Zilliler

* Zil (Halile) - (Tekke Müziği)
* Mehter Zili - (Askeri Müzik)
* Hitit Sistrumu - (Askeri Müzik.)
* Zilli Maşa - (Halk oyunları)
* Parmak Zili - (Eski ve yeni Raks Müziği)

3) Derililer

* Kös - Askeri Müzik
* Davul - Askeri ve Halk Müziği
* Nakkare - Askeri Müzik
* Kudüm - Tasavvuf ve Klâsik Müzik
* Dâire - Klâsik Müzik
* Def - Fasıl Müziği
* Bendir - Tasavvuf Müziği
* Nevbe - Tasavvuf Müziği
* Darbuka - Oyun havaları

4) Fırınlanmışlar

* Cam Bardaklar - Oyun Müziği
* Kâseler - Oyun Müziği
* Fincanlar - Oyun Müziği

B.Nefesli Sazlar

1) Dilliler


* Zurna - Askeri ve Halk Müziği
* Mey - Halk Müziği
* Kaval - Halk Müziği
* Tulum - Halk Müziği
* Sipsi - Halk Müziği
* Çifte - Halk Müziği
* Arğul - Halk Müziği
* Düdük - Halk Müziği

2) Dilsizler

* Nefir - Askeri Müzik
* Kaval - Halk Müziği
* Ney - Klâsik ve Tasavvuf Müziği
* Girift - Klâsik Müzik
* Miskal - Klâsik Müzik
* Pîşe - Klâsik Müzik
* Mû - Klâsik Müzik
* Kara kamış - Klâsik Müzik
* Komuz - Oyun Müziği
* Garmon - Mızıka ve Oyun Müziği
* Hokkabaz Borusu - Eğlence Müziği
* Mizmar - Klâsik Müzik

C. Telli Sazlar

1) Yaylılar

* Iklığ - Halk Müziği
* Sînekeman - Klâsik Müzik
* Keman - Klâsik Müzik
* Rebab - Tasavvuf Müziği
* Klâsik Kemençe - Klâsik Müzik
* Karadeniz Kemençesi - Halk Müziği
* Ağaç Kemane - Halk Müziği
* Yaylı Tanbur - Klâsik Müzik
* Kabak Kemane - Halk Müziği

2)Mızraplılar

* Kopuz - Askeri ve Halk Müziği
* Kolca Kopuz - Halk Müziği
* Lâvta - Oyun Müziği
* Çeng ( Mugni) - Klasik Müzik
* Tanbur - Klasik Müzik
* Ud - Klâsik ve halk Müziği
* Kanun - Klâsik ve halk Müziği
* Santur - Klâsik Müzik

Saz Ailesi

* Cura - Halk Müziği
* Cura-Bağlama - Halk Müziği
* Bağlama - Halk Müziği
* Tanbura - Halk Müziği
* Dîvan (Meydan) sazı - Halk Müziği

Tar Ailesi

* Dombra - Halk Müziği
* Dotar - Halk Müziği
* Setar - Halk Müziği

Asya Türkleri Müziği Çalgıları

* Balaban (MEY) - Halk Müziği
* Gubuz - Halk Müziği
* Koray - Halk Müziği
* Sıbızgı - Halk Müziği
* Mazhar - Halk Müziği
* Gıçek - Halk Müziği
* Kılkopuz - Halk Müziği
* Rubab - Halk Müziği
* Nay - Halk Müziği
* Kemença - Halk Müziği
Müzikte çalgı, istisnâi birkaç form dışnda, Ses Müziğinin vazgeçilmez eşlik unsuru ve başlıbaşına bir Müzik türü olarak çifte fonksiyona sahiptir .Türklerin Hun'lardanberi her iki fonksiyonuyla da kullandıkları mûsikî aletleri, İslamiyetten sonra bir din adamlarınınetkisiyle Mehterhâne, Enderûn ve sazın serbest oldugu tekkelerle şuurlu din adamlarının koruması sayesinde kurtulabilmiştir.

Osmarılı mûsikîsi formları ile çalgıları arasında, çağlara göre eskilerinin gözden düşüp yenilerinin moda olması şeklinde bir kader birliği görülür .Osmanlı klâsik ve halk mûsikîsinde kullanılan bütün telli/saplı çalgıların atası olan Kopuz'un ömrü 18.yy'a kadar devam edebilmiş, 10 ila 16. yy. arası çok revaçta olan Ud yerini --l9.yy. sonunda yeniden almak üzere-- 1 7 .YY .dan itibaren Tanbur'a bırakmış, tarihi Türk harpi Çeng'le, Türk pan flütü Miskal 19.yy, Santur ise 20. yy .da artık kullanılmaz olmuşlardır .Önce viola d'amore şeklinde Sinekemanı adı ile Batıdan gelen Keman, daha sonra Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas ile, önceleri Köçekçe ve Tavşanca adı verilen saray rakslarının eşlik sazı olan Kemençe ve Lavta 20. yy.da klasik mûsikîye de girmiş; Kaşık'la Zilli Maşa'nın halk oyunlarında yaşamasına mukabil, Çalpara da denen Çengi Çubuğu, Köçekçe ve Tavşanca'larla birlikte tarihe karışmıştır. Osmanlı mûsikîsinde kullanılmış olan çalgıların sayısı da, çeşitli çalgıların kaynaklarına göre değişiklik -daha doğrusu artış- göstermiştir: II. Murad çağı yazan Şükrullah sadece 9. Lâdikli 18, Kâtib Çelebi 19 çalgılık liste verirlerken, yazarlığı yanında çok iyi bir Müzisyen olan Evliya Çelebi, çoğunun tarifini de verdiği 76 çalgı adı zikretmiştir.

Mûsikî aletleri bilimi demek olan Organoloji'de çalgılar,hangi Müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler gözönüne alınarak, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir .'Ritm sazlar'da denen vurmalılar, kendi aralarında ayrıca: tahtalar, zilliler ve derililer olarak üçe ayrılmakta: nefesli ve telli çalgılar -ritm çalgılarına paralel- 'melodi çalgıları' adını almakta, nefesliler 'dilli' ve 'dilsiz', telliler de 'mızraplı' ve 'yaylı' alt başlıklarına göre sınıflandırılmaktadır .Bir başka tasnif şekli de çalgıları yine vurmalı-nefesli-telli düzeni içinde bu defa kullanılış alanlarına (fonksiyonlarına) göre gruplamaktır: Askeri Müzik çalgıları, Dînî Müzik çalgıları, Halk Müziği çalgıları, Klâsik Müzik çalgıları ve Eğlence Müziği çalgıları. Biz burada. Osmanlı mûsikîsinin çeşitli türlerinde kullanılan çalgıları, kullanılma alanlarını birleştirerek, vurmalı-nefesli-telli (mızraplı-yaylı) sırasına göre toplu olarak sınıflandıracağız .

A. Vurmalı Sazlar

1) Tahtalar


* Çevgân - (Askeri Müzik)
* Kaşık - (Halk Oyunları)
* Çalpara veya Çengi Çubuğu - (Köçekçe ve Tavşanca'larda)

2) Zilliler

* Zil (Halile) - (Tekke Müziği)
* Mehter Zili - (Askeri Müzik)
* Hitit Sistrumu - (Askeri Müzik.)
* Zilli Maşa - (Halk oyunları)
* Parmak Zili - (Eski ve yeni Raks Müziği)

3) Derililer

* Kös - Askeri Müzik
* Davul - Askeri ve Halk Müziği
* Nakkare - Askeri Müzik
* Kudüm - Tasavvuf ve Klâsik Müzik
* Dâire - Klâsik Müzik
* Def - Fasıl Müziği
* Bendir - Tasavvuf Müziği
* Nevbe - Tasavvuf Müziği
* Darbuka - Oyun havaları

4) Fırınlanmışlar

* Cam Bardaklar - Oyun Müziği
* Kâseler - Oyun Müziği
* Fincanlar - Oyun Müziği

B.Nefesli Sazlar

1) Dilliler


* Zurna - Askeri ve Halk Müziği
* Mey - Halk Müziği
* Kaval - Halk Müziği
* Tulum - Halk Müziği
* Sipsi - Halk Müziği
* Çifte - Halk Müziği
* Arğul - Halk Müziği
* Düdük - Halk Müziği

2) Dilsizler

* Nefir - Askeri Müzik
* Kaval - Halk Müziği
* Ney - Klâsik ve Tasavvuf Müziği
* Girift - Klâsik Müzik
* Miskal - Klâsik Müzik
* Pîşe - Klâsik Müzik
* Mû - Klâsik Müzik
* Kara kamış - Klâsik Müzik
* Komuz - Oyun Müziği
* Garmon - Mızıka ve Oyun Müziği
* Hokkabaz Borusu - Eğlence Müziği
* Mizmar - Klâsik Müzik

C. Telli Sazlar

1) Yaylılar

* Iklığ - Halk Müziği
* Sînekeman - Klâsik Müzik
* Keman - Klâsik Müzik
* Rebab - Tasavvuf Müziği
* Klâsik Kemençe - Klâsik Müzik
* Karadeniz Kemençesi - Halk Müziği
* Ağaç Kemane - Halk Müziği
* Yaylı Tanbur - Klâsik Müzik
* Kabak Kemane - Halk Müziği

2)Mızraplılar

* Kopuz - Askeri ve Halk Müziği
* Kolca Kopuz - Halk Müziği
* Lâvta - Oyun Müziği
* Çeng ( Mugni) - Klasik Müzik
* Tanbur - Klasik Müzik
* Ud - Klâsik ve halk Müziği
* Kanun - Klâsik ve halk Müziği
* Santur - Klâsik Müzik

Saz Ailesi

* Cura - Halk Müziği
* Cura-Bağlama - Halk Müziği
* Bağlama - Halk Müziği
* Tanbura - Halk Müziği
* Dîvan (Meydan) sazı - Halk Müziği

Tar Ailesi

* Dombra - Halk Müziği
* Dotar - Halk Müziği
* Setar - Halk Müziği

Asya Türkleri Müziği Çalgıları

* Balaban (MEY) - Halk Müziği
* Gubuz - Halk Müziği
* Koray - Halk Müziği
* Sıbızgı - Halk Müziği
* Mazhar - Halk Müziği
* Gıçek - Halk Müziği
* Kılkopuz - Halk Müziği
* Rubab - Halk Müziği
* Nay - Halk Müziği
* Kemença - Halk Müziği
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
Çalgıların, sınıfları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
IPv4 Yapısı Ve Sınıfları SeckiN Ağ, Network ve Networking 0 27 Ağustos 2013 17:21
Rüyaların Sınıfları Lady Rüya Tabirleri 0 18 Ağustos 2012 20:32
Doğum Sınıfları Adrasteia Aile Evlilik ve Çocuklar 0 21 Ocak 2012 23:13
Sıcaklığa Göre Mikroorganizma Sınıfları: Ecrin Mikrobiyoloji 1 06 Kasım 2011 16:27