IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 15 Mart 2010, 10:16   #1
Çevrimdışı
Sosyal Sapma Olarak Uyuşturucu Kullanimi-Uyuşturucu Madde Bagimliligi


sohbetBu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMILILIĞI

Uyuşturucu madde günümüz toplumlarında en önemli sorunlardan biri olarak sayılmaktadır. Uyuşturucu maddelerin bağımlılık haline gelmesi yakın zamanlarda ortaya çıkmıştır. Önceleri tedavilerde yasal olarak kullanılan bitkiler sonraları amacının dışına çıkarılarak yasal olmayan yollarla kişiye ve topluma zarar verici olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gün geçtikçe madde bağımlılarını sayılarındaki artış ve başlama yaşının 13’lere kadar düşmesinin altında birtakım kişilik etkenlerinin yanı sıra toplumsal etmenler de söz konusudur.
1950’li yıllardan itibaren iç göç sağlıksız kentleşme plansız sanayileşme gecekondu olgusu ve ekonomik dengesizlikler sonucu ortaya çıkan hızlı değişim sosyal çelişkilere yol açmıştır. Bunu 80’li yıllardan sonraki ekonomik politikalar izlemiştir ki bu da son yıllarda uyuşturucu kullanan aday kesimin oluşmasına yol açmıştır.
Kişilik etmenleri arasında en önde merak duygusu gelmektedir. Kendileri için meçhul olan her şeyi öğrenmek isteyen kişiler uyuşturucu maddenin yapacağı tesiri merak ederek bir defa uyuşturucu almakta daha sonra ise tesirinden kurtulamayarak bağımlı olmaktadırlar. Gencin fizikse görünümündeki eksikliği bedensel bozuklukları zekâ seviyesinin düşük olması onu madde kullanmaya itebilmektedir. Zekâ düşüklüğüne biraz açıklık getirecek olursak bu insanların toplumda sağlıklı ilişkile kuramamaları ve karşılaştıkları problemleri çözmede normal insandan daha çok zorluk çekmeleri onların toplumdan kendilerini soyutlamalarına ve bunu çoğunlukla madde kullanarak yapmalarına sebep olmaktadır. Uyuşturucu madde bağımlılarının genel olarak kişilik özelliklerine baktığımızda bu kişiler aşırı güvensizlik benlik zayıflığı güçsüzlük ve başarısızlığı kapatabilmek için otoriteye karşı gelme ve kuralları çiğneme eğilimi gibi özellikler göstermektedir.
Kişinin aile yapısı arkadaş grupları ve medya gibi birtakım sosyal etmenler de onun madde kullanıcısı olmasında önemli faktörler arasındadır. Aile içi huzursuzluğun devamlılığı anne ve babanın kişiye yoğun ilgi ve ya yoğun baskı uygulaması arkadaşlık ihtiyacını gidermek için birtakım gruplara katılması ve grupta kalabilmek için grubun ortak alışkanlıklarını ve prensiplerini tasvip etmese bile uymak zorunda olması madde kullanıcısı olmasında önemli etmenler arasında sayılabilir. Özellikle grup arkadaşlarından biri herhangi bir maddeyi kullanıyorsa kişinin gruba katılması bu tür maddeler kullanmasında ilk adım olacaktır. Bunun yanı sıra medyada madde kullanımının popülerlik haz gibi kavramlarla ilişkilendirilmesinin gençlerdeki madde kullanma merakının artmasında önemli yere sahiptir.
Hayatın belli geçiş dönemlerinde ergenlik dönemi gibi hızlı bedensel ruhsal ve sosyal değişim süreçlerinin dengeli ve doyurucu olarak yaşanmaması madde bağımlılığına giden önemli bir etmendir. Bu dönem bağımlılık yapıcı madde kullanımına başlama riskinin yüksek olduğu bir dönemdir.
Uyuşturucu madde bağımlılığına sebep olan etmenlere göz attıktan sonra kısaca bu maddelerin neler olduğuna ve kişide ne gibi etkiler bıraktığına bunların ne açılardan suça sebep oluşturduklarına bakmak madde bağımlılarının toplumsal bir sapma olarak nasıl değerlendirileceğini kavrama açısından yararlı olacaktır.

AFYON VE TÜREVLERİ

Afyon; haşhaş bitkisinden elde edilir. Pipo ve ya benzeri şekilde içilerek yutularak sıvı şekilde şırınga edilerek yiyeceklerin içine karıştırılarak kullanılır. Afyon vücuda girdikten sonra kan yolu ile bütün organizmayı ve özellikle merkezi sinir sistemini kısa ve uzun süreli olmak üzere etkisi altına alır.
Morfin; ham afyonun bazı kimyasal işlemlerden geçirilmesinden sonra elde edilir. Morfinin etkisi afyonunkinden daha çabuk ortaya çıkar ve daha çok etkilidir. Alışkanlık devresinde iştahsızlık fiziksel çöküntü reflekslerde azalma tansiyon düşmesi uykusuzluk ve sinirlilik halleri görülür. Morfin kullananların suç işleme zamanları ihtiyaç halindeyken daha çok görülür. Para temin etmek için hırsızlık dolandırıcılık zimmete para geçirme fuhuş ve fuhşa teşvik cinayet gibi her türlü suçu işlerler.

Eroin; morfinin kimyevi muameleye tabi tutulmasından sonra elde edilir. Morfinden 10 kat daha güçlüdür. En sık kullanım yolu buruna çekilmesidir. Kaşık içinde kaynatılıp enjektör ile damara çekilmesi durumlarında AIDS ve hepatit gibi virüslerin bulaşmasına yol açar. Eroinin verdiği gevşeklik ve uyuşukluk içinde hareket ve dinamizmlerini kaybettiklerinden daha çok ihtiyaç halindeyken suç işlerler. Kriz geldiği zaman eroinin temin etmek için hırsızlık dolandırıcılık beyaz kadın ticareti cinayet gibi her türlü suçu işleyebilirler.
Bu üç tür uyuşturucular narkotik maddelerin en tehlikeli grubunu oluştururlar. Çünkü ilk devrede insana yalancı mutluluk verir. Her seferinde daha çok arttırılan doz ani ölümlere neden olabilir.

ESRAR

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan maddelerin başında gelir. Hint kenevirinden elde edilir. Esrar vücuda girdikten sonra yağ dokusunda biriktiğinden dolayı alındık bir hafta sonra bile etkin maddenin %50’sinin hala bedende bulunması söz konusudur. Esrar unutkanlıklara düşünme yetisinde düşüklüğe refleks ve koordinasyon bozukluğuna akciğer kanserine sebep olmaktadır. Esrar kişinin hemen heyecanlanmasına öfkelenmesine sebep olduğundan aşırı hareketlerde ulunabilir. Gizli kalmış arzuları ortaya çıkarması nefse hâkimiyeti zayıflatması utanma hislerini yok etmesi ve şehvet hislerini kamçıladığı için fuhşa sürükler ve tecavüz olaylarının artmasına sebebiyet verir. Yaşanmış bir olaydan örnek verecek olursak:
“ABD’nin Flarida eyaletinde yaşayan çevresince sakin mazbut ve neşeli bir insan olarak bilinen 19 yaşındaki bir genç esrar kullandıktan sonra annesi babası ve üç kardeşini baltayla öldürür. Sonradan kendisine geldiğinde işlediği korkunç cinayetler hakkında hiçbir şey hatırlamaz. Hatırladığı tek şey rüyasında çok sayıda kişinin üzerine çullandığı ve kollarını kesmeye çalışmalarıdır.”

KOKAİN

Fiyatı yüksek olduğu için genellikle yüksek gelire sahip olanların kullandığı bir maddedir. Kişiyi uyarır canlandırır ancak etkisi kısa sürelidir. Tek kullanımda bile bağımlılık yapabilecek kadar güçlüdür. Kokain kullanıcısı derisinin altında kurtların dolaştığı yolunda bir heyezan içindedir. Hasta eline geçirdiği bir iğne makas ya da bıçakla derisini delik deşik ederek kurtlardan kurtulmaya çalışır. Kokain almış ve tesiri altında olanlar son derece hassas ve sinirli olurlar. Çabuk heyecanlanıp hemen saldırıya geçebilirler. Genellikle çocukların ırz ve namuslarına göz dikerler. Zina ve hayâsızca hareketlere cüret ederler.

LSD (HALLÜSİLOJENLER)

Sentetik olarak kimyevi yolla ve ufacık tabletler şeklinde üretilmektedir. Bir iğne ucu kadar alınan LSD hapı kişinin kendinden geçmesine zaman zaman hallüsilasyonlara yol açar. Madde o kadar tesirlidir ki bir tek dozun sebep olduğu ruhi krizler alındıktan aylar sonra dahi devam eder. Alışkanlığa geçiş devresinde şuur bulanıklaşır idrak tamamen kaybolmaya başlar. LSD’ nin en tehlikeli şekli birden fazla alındığı takdirde cinnet intihar cinayet ve ölümlere yol açmasıdır. Yapılan araştırmalarda LSD madde kullanıcılarının suça daha fazla eğilimli olduğu bulunmuştur. Taşınması kolay ve dikkat çekmekten uzak olduğu için kullanımı çok yaygındır.

Uyuşturucu madde türlerine değindikten sonra bu alanda yapılan araştırmalara bakacak olursak bağımlılığın gün geçtikçe artış göstermesi konu üzerinde araştırmaların yoğunlaşmasını sağlamıştır. 2002 yılında %339’unu ilköğretim 6.sınıf %238’ini ilköğretim 8.sınıf %254’ünü lise 1. sınıf %169’unu ise lise son öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre;

§ Uyuşturucu maddelerden herhangi biri duyanların oranı %924 iken bunlar içinde en yüksek oranı %904 ile Esrar %921 ile Eroin %894 ile Kokain %88 ile LSD %813 ile Morfin yer almaktadır. (öğrenciler birden fazla şık işaretlemişledir)
§ Madde kullanımına yönelik teklif alanların oranı %65 iken en çok %47 ile LSD hapı %22ile Esrar ilk sıralarda gözükmektedir.
§ Herhangi bir maddeyi deneyenlerin oranı %5 iken en çok denenen madde %552’lik yüksek oranla LSD hapı ve %2842lük oranla Esrar almaktadır.
§ Uyuşturucu maddeyi hangi sebeplerle deneyenlerin dağılımına baktığımızda;
%278’i bilmeden %266’sı merakla %19’u arkadaş teklifi ile %266’sının ise başka nedenlerden dolayı denedikleri bulunmuştur. Buna ilaveten 2004 yılında yapılan benzer bir araştırmada herhangi bir maddeyi kullanan öğrencilerin yarıya yakını ilk kullandıkları maddeyi bir aile büyüğünden aldığını belirtmektedir.
§ Araştırmanın %487’sini kızların %513’nü erkeklerin oluşturduğunu göz önünde bulundurursak uyuşturucu madde bağımlılığının cinsiyete göre dağılımında anlamlı bir farklılık bulunamamışken diğer araştırmada madde kullanım riski erkeklerde kızlara göre eroin kullanım için 10 kat esrar kullanım için yaklaşık 4 kat daha olduğu ortaya çıkmıştır. Bu açıdan tek bir araştırmanın verilerine bakmak konuyu kavramak açısından sakıncalı olacaktır.
§ Öğrencilerin aile yapısına bakıldığında anne ve babası ayrı yaşayan öğrencilere göre anne ve babası birlikte yaşayan öğrencilerin uyuşturucu madde kullanma riski 51 kat daha fazladır.
§ Anne eğitim düzeylerine göre uyuşturucu madde kullanım oranlarına bakıldığında annesi okuryazar olmayan öğrencilere göre annesi okuryazar olan öğrencilerin uyuşturucu kullanma riski 19 kat annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin 28 kat annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin 33 kat annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin 832 kat daha fazladır.
§ Baba meslek durumuna bakıldığında babası işçi olan öğrencilere göre babası üst düzey memur olan öğrencilerin madde kullanma riski 113 kat babası memur olanlara göre babası işadamı olan öğrencilerin 5 kat babası küçük esnaf olan öğrencilere göre babası işadamı olan öğrencilerin 4 kat ve babası diğer mesleklerde çalışan öğrencilere göre babası iş adamı olan öğrencilerin 84 kat daha fazla uyuşturucu kullanma riski vardır.
§ Öğrencilerin birlikte yaşadıkları kişilere göre uyuşturucu kullanma dağılımlarına baktığımızda ailesiyle birlikte yaşayan öğrencilere göre akrabasıyla yaşayan öğrencilerin uyuşturucu kullanma riski 51 kat daha fazladır.
§ Son olarak sınıf arkadaşları arasında uyuşturucu kullananın bulunmasına göre madde kullanım durumuna bakıldığında sınıfta uyuşturucu kullanan arkadaşı olan öğrencilerin uyuşturucu kullanma riski 42 kat daha fazladır.

Uzmanların tespitine göre madde kullanımı sıklıkla 12–13 yaş civarında başlamaktadır. Genellikle yasal olan maddelerden sigara gibi yasal olmayan maddelere esrar doğru bir seyir izlemektedir. Araştırmalarda sigara ya da alkol kullanan bir kişinin esrar kullanma riski sigara kullanmayana göre %65 daha fazladır.

Madde bağımlılığını sapma olarak değerlendirebilmemize yardımcı olması açısından madde bağımlıları ile suç ilişkisini incelememiz gerekmektedir.

MADDE BAĞIMLILIĞI VE SUÇ

Bu ilişkiyi anlamlandırma yolunda karşımıza iki önemli soru çıkmaktadır. İlki madde kullanalar aynı zamanda suç işleme potansiyelinde olanlar mıdır? Yoksa suç işleme davranışı madde kullanımının bir sonucumudur?
Ülkemizde yapılan araştırmalarda madde kullanımı ile suç arasında bir ilişki görülmektedir. Madde bağımlıları genelde maddeyi temin etme ve maddeyi aldıktan sonraki durumla suç işlemektedirler. 369 madde kullanıcısı üzerinde yapılan bir araştırmada

§ Madde kullanıcılarının %64 ‘ü yasalarla bir sorun yaşadığını belirtirken madde kullanmaya başlamadan önce yasalarla ilgili bir sorun yaşayanların oranı %249 olarak bulunmuştur.
§ Madde kullanıcılarının tercih ettikleri maddelere baktığımızda esrar ve eroin kullananlar arasında yasal sorunu olanların uçucu madde ve hap kullananlara göre daha fazla olduğu dikkat çekmektedir.
§ İşlenen suçun madde kullanımıyla ilişkili olup olmadığı araştırıldığı zaman eroin kullanıcıları grubunda işlenen suçların yarısının maddeyle ilişkili olduğu görünür. Bunun yanı sıra madde ile suçlardan cezaevine girenlerin çoğunu esrar ve eroin kullanıcıları oluşturmaktadır.
§ Uyuşturucu aldıktan sonra suç işleyenlerin %47’si uyuşturucu ile ilgili suçlar işlemiş %23’ü adam öldürmüştür.

İstanbul’da suç oranlarına bakıldığında 2180 madde bağımlısı arasında 1878 kişinim hayatında en az bir kez suç işlediği gözlenmiştir. Yine başka bir araştırmada madde bağımlıları içinde suç işleyenlerin oranı %77 olarak bulunmuştur.

SONUÇ

Madde kullanımı ülkeler için birçok açıdan önemli sorunlar yaratmaktadır. Bunlar arasında sağlık ekonomi toplumsal refah adli… vb. sorunlar sayılabilir. Madde kullanan kişiler arasında suç işleme ve yasalara karşı gelme davranışının olması da madde bağımlılığının önemli bir toplumsal yönünün olduğunun yansıtmaktadır. Bu açıdan madde kullanıcılarının toplum tarafından onaylanmayan suçlar işlemeleri madde bağımlılarının sapkınlık olayı boyutunda ele alınmasında önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

KEVSER TARLA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMILILIĞI

Uyuşturucu madde günümüz toplumlarında en önemli sorunlardan biri olarak sayılmaktadır. Uyuşturucu maddelerin bağımlılık haline gelmesi yakın zamanlarda ortaya çıkmıştır. Önceleri tedavilerde yasal olarak kullanılan bitkiler sonraları amacının dışına çıkarılarak yasal olmayan yollarla kişiye ve topluma zarar verici olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gün geçtikçe madde bağımlılarını sayılarındaki artış ve başlama yaşının 13’lere kadar düşmesinin altında birtakım kişilik etkenlerinin yanı sıra toplumsal etmenler de söz konusudur.
1950’li yıllardan itibaren iç göç sağlıksız kentleşme plansız sanayileşme gecekondu olgusu ve ekonomik dengesizlikler sonucu ortaya çıkan hızlı değişim sosyal çelişkilere yol açmıştır. Bunu 80’li yıllardan sonraki ekonomik politikalar izlemiştir ki bu da son yıllarda uyuşturucu kullanan aday kesimin oluşmasına yol açmıştır.
Kişilik etmenleri arasında en önde merak duygusu gelmektedir. Kendileri için meçhul olan her şeyi öğrenmek isteyen kişiler uyuşturucu maddenin yapacağı tesiri merak ederek bir defa uyuşturucu almakta daha sonra ise tesirinden kurtulamayarak bağımlı olmaktadırlar. Gencin fizikse görünümündeki eksikliği bedensel bozuklukları zekâ seviyesinin düşük olması onu madde kullanmaya itebilmektedir. Zekâ düşüklüğüne biraz açıklık getirecek olursak bu insanların toplumda sağlıklı ilişkile kuramamaları ve karşılaştıkları problemleri çözmede normal insandan daha çok zorluk çekmeleri onların toplumdan kendilerini soyutlamalarına ve bunu çoğunlukla madde kullanarak yapmalarına sebep olmaktadır. Uyuşturucu madde bağımlılarının genel olarak kişilik özelliklerine baktığımızda bu kişiler aşırı güvensizlik benlik zayıflığı güçsüzlük ve başarısızlığı kapatabilmek için otoriteye karşı gelme ve kuralları çiğneme eğilimi gibi özellikler göstermektedir.
Kişinin aile yapısı arkadaş grupları ve medya gibi birtakım sosyal etmenler de onun madde kullanıcısı olmasında önemli faktörler arasındadır. Aile içi huzursuzluğun devamlılığı anne ve babanın kişiye yoğun ilgi ve ya yoğun baskı uygulaması arkadaşlık ihtiyacını gidermek için birtakım gruplara katılması ve grupta kalabilmek için grubun ortak alışkanlıklarını ve prensiplerini tasvip etmese bile uymak zorunda olması madde kullanıcısı olmasında önemli etmenler arasında sayılabilir. Özellikle grup arkadaşlarından biri herhangi bir maddeyi kullanıyorsa kişinin gruba katılması bu tür maddeler kullanmasında ilk adım olacaktır. Bunun yanı sıra medyada madde kullanımının popülerlik haz gibi kavramlarla ilişkilendirilmesinin gençlerdeki madde kullanma merakının artmasında önemli yere sahiptir.
Hayatın belli geçiş dönemlerinde ergenlik dönemi gibi hızlı bedensel ruhsal ve sosyal değişim süreçlerinin dengeli ve doyurucu olarak yaşanmaması madde bağımlılığına giden önemli bir etmendir. Bu dönem bağımlılık yapıcı madde kullanımına başlama riskinin yüksek olduğu bir dönemdir.
Uyuşturucu madde bağımlılığına sebep olan etmenlere göz attıktan sonra kısaca bu maddelerin neler olduğuna ve kişide ne gibi etkiler bıraktığına bunların ne açılardan suça sebep oluşturduklarına bakmak madde bağımlılarının toplumsal bir sapma olarak nasıl değerlendirileceğini kavrama açısından yararlı olacaktır.

AFYON VE TÜREVLERİ

Afyon; haşhaş bitkisinden elde edilir. Pipo ve ya benzeri şekilde içilerek yutularak sıvı şekilde şırınga edilerek yiyeceklerin içine karıştırılarak kullanılır. Afyon vücuda girdikten sonra kan yolu ile bütün organizmayı ve özellikle merkezi sinir sistemini kısa ve uzun süreli olmak üzere etkisi altına alır.
Morfin; ham afyonun bazı kimyasal işlemlerden geçirilmesinden sonra elde edilir. Morfinin etkisi afyonunkinden daha çabuk ortaya çıkar ve daha çok etkilidir. Alışkanlık devresinde iştahsızlık fiziksel çöküntü reflekslerde azalma tansiyon düşmesi uykusuzluk ve sinirlilik halleri görülür. Morfin kullananların suç işleme zamanları ihtiyaç halindeyken daha çok görülür. Para temin etmek için hırsızlık dolandırıcılık zimmete para geçirme fuhuş ve fuhşa teşvik cinayet gibi her türlü suçu işlerler.

Eroin; morfinin kimyevi muameleye tabi tutulmasından sonra elde edilir. Morfinden 10 kat daha güçlüdür. En sık kullanım yolu buruna çekilmesidir. Kaşık içinde kaynatılıp enjektör ile damara çekilmesi durumlarında AIDS ve hepatit gibi virüslerin bulaşmasına yol açar. Eroinin verdiği gevşeklik ve uyuşukluk içinde hareket ve dinamizmlerini kaybettiklerinden daha çok ihtiyaç halindeyken suç işlerler. Kriz geldiği zaman eroinin temin etmek için hırsızlık dolandırıcılık beyaz kadın ticareti cinayet gibi her türlü suçu işleyebilirler.
Bu üç tür uyuşturucular narkotik maddelerin en tehlikeli grubunu oluştururlar. Çünkü ilk devrede insana yalancı mutluluk verir. Her seferinde daha çok arttırılan doz ani ölümlere neden olabilir.

ESRAR

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan maddelerin başında gelir. Hint kenevirinden elde edilir. Esrar vücuda girdikten sonra yağ dokusunda biriktiğinden dolayı alındık bir hafta sonra bile etkin maddenin %50’sinin hala bedende bulunması söz konusudur. Esrar unutkanlıklara düşünme yetisinde düşüklüğe refleks ve koordinasyon bozukluğuna akciğer kanserine sebep olmaktadır. Esrar kişinin hemen heyecanlanmasına öfkelenmesine sebep olduğundan aşırı hareketlerde ulunabilir. Gizli kalmış arzuları ortaya çıkarması nefse hâkimiyeti zayıflatması utanma hislerini yok etmesi ve şehvet hislerini kamçıladığı için fuhşa sürükler ve tecavüz olaylarının artmasına sebebiyet verir. Yaşanmış bir olaydan örnek verecek olursak:
“ABD’nin Flarida eyaletinde yaşayan çevresince sakin mazbut ve neşeli bir insan olarak bilinen 19 yaşındaki bir genç esrar kullandıktan sonra annesi babası ve üç kardeşini baltayla öldürür. Sonradan kendisine geldiğinde işlediği korkunç cinayetler hakkında hiçbir şey hatırlamaz. Hatırladığı tek şey rüyasında çok sayıda kişinin üzerine çullandığı ve kollarını kesmeye çalışmalarıdır.”

KOKAİN

Fiyatı yüksek olduğu için genellikle yüksek gelire sahip olanların kullandığı bir maddedir. Kişiyi uyarır canlandırır ancak etkisi kısa sürelidir. Tek kullanımda bile bağımlılık yapabilecek kadar güçlüdür. Kokain kullanıcısı derisinin altında kurtların dolaştığı yolunda bir heyezan içindedir. Hasta eline geçirdiği bir iğne makas ya da bıçakla derisini delik deşik ederek kurtlardan kurtulmaya çalışır. Kokain almış ve tesiri altında olanlar son derece hassas ve sinirli olurlar. Çabuk heyecanlanıp hemen saldırıya geçebilirler. Genellikle çocukların ırz ve namuslarına göz dikerler. Zina ve hayâsızca hareketlere cüret ederler.

LSD (HALLÜSİLOJENLER)

Sentetik olarak kimyevi yolla ve ufacık tabletler şeklinde üretilmektedir. Bir iğne ucu kadar alınan LSD hapı kişinin kendinden geçmesine zaman zaman hallüsilasyonlara yol açar. Madde o kadar tesirlidir ki bir tek dozun sebep olduğu ruhi krizler alındıktan aylar sonra dahi devam eder. Alışkanlığa geçiş devresinde şuur bulanıklaşır idrak tamamen kaybolmaya başlar. LSD’ nin en tehlikeli şekli birden fazla alındığı takdirde cinnet intihar cinayet ve ölümlere yol açmasıdır. Yapılan araştırmalarda LSD madde kullanıcılarının suça daha fazla eğilimli olduğu bulunmuştur. Taşınması kolay ve dikkat çekmekten uzak olduğu için kullanımı çok yaygındır.

Uyuşturucu madde türlerine değindikten sonra bu alanda yapılan araştırmalara bakacak olursak bağımlılığın gün geçtikçe artış göstermesi konu üzerinde araştırmaların yoğunlaşmasını sağlamıştır. 2002 yılında %339’unu ilköğretim 6.sınıf %238’ini ilköğretim 8.sınıf %254’ünü lise 1. sınıf %169’unu ise lise son öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre;

§ Uyuşturucu maddelerden herhangi biri duyanların oranı %924 iken bunlar içinde en yüksek oranı %904 ile Esrar %921 ile Eroin %894 ile Kokain %88 ile LSD %813 ile Morfin yer almaktadır. (öğrenciler birden fazla şık işaretlemişledir)
§ Madde kullanımına yönelik teklif alanların oranı %65 iken en çok %47 ile LSD hapı %22ile Esrar ilk sıralarda gözükmektedir.
§ Herhangi bir maddeyi deneyenlerin oranı %5 iken en çok denenen madde %552’lik yüksek oranla LSD hapı ve %2842lük oranla Esrar almaktadır.
§ Uyuşturucu maddeyi hangi sebeplerle deneyenlerin dağılımına baktığımızda;
%278’i bilmeden %266’sı merakla %19’u arkadaş teklifi ile %266’sının ise başka nedenlerden dolayı denedikleri bulunmuştur. Buna ilaveten 2004 yılında yapılan benzer bir araştırmada herhangi bir maddeyi kullanan öğrencilerin yarıya yakını ilk kullandıkları maddeyi bir aile büyüğünden aldığını belirtmektedir.
§ Araştırmanın %487’sini kızların %513’nü erkeklerin oluşturduğunu göz önünde bulundurursak uyuşturucu madde bağımlılığının cinsiyete göre dağılımında anlamlı bir farklılık bulunamamışken diğer araştırmada madde kullanım riski erkeklerde kızlara göre eroin kullanım için 10 kat esrar kullanım için yaklaşık 4 kat daha olduğu ortaya çıkmıştır. Bu açıdan tek bir araştırmanın verilerine bakmak konuyu kavramak açısından sakıncalı olacaktır.
§ Öğrencilerin aile yapısına bakıldığında anne ve babası ayrı yaşayan öğrencilere göre anne ve babası birlikte yaşayan öğrencilerin uyuşturucu madde kullanma riski 51 kat daha fazladır.
§ Anne eğitim düzeylerine göre uyuşturucu madde kullanım oranlarına bakıldığında annesi okuryazar olmayan öğrencilere göre annesi okuryazar olan öğrencilerin uyuşturucu kullanma riski 19 kat annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin 28 kat annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin 33 kat annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin 832 kat daha fazladır.
§ Baba meslek durumuna bakıldığında babası işçi olan öğrencilere göre babası üst düzey memur olan öğrencilerin madde kullanma riski 113 kat babası memur olanlara göre babası işadamı olan öğrencilerin 5 kat babası küçük esnaf olan öğrencilere göre babası işadamı olan öğrencilerin 4 kat ve babası diğer mesleklerde çalışan öğrencilere göre babası iş adamı olan öğrencilerin 84 kat daha fazla uyuşturucu kullanma riski vardır.
§ Öğrencilerin birlikte yaşadıkları kişilere göre uyuşturucu kullanma dağılımlarına baktığımızda ailesiyle birlikte yaşayan öğrencilere göre akrabasıyla yaşayan öğrencilerin uyuşturucu kullanma riski 51 kat daha fazladır.
§ Son olarak sınıf arkadaşları arasında uyuşturucu kullananın bulunmasına göre madde kullanım durumuna bakıldığında sınıfta uyuşturucu kullanan arkadaşı olan öğrencilerin uyuşturucu kullanma riski 42 kat daha fazladır.

Uzmanların tespitine göre madde kullanımı sıklıkla 12–13 yaş civarında başlamaktadır. Genellikle yasal olan maddelerden sigara gibi yasal olmayan maddelere esrar doğru bir seyir izlemektedir. Araştırmalarda sigara ya da alkol kullanan bir kişinin esrar kullanma riski sigara kullanmayana göre %65 daha fazladır.

Madde bağımlılığını sapma olarak değerlendirebilmemize yardımcı olması açısından madde bağımlıları ile suç ilişkisini incelememiz gerekmektedir.

MADDE BAĞIMLILIĞI VE SUÇ

Bu ilişkiyi anlamlandırma yolunda karşımıza iki önemli soru çıkmaktadır. İlki madde kullanalar aynı zamanda suç işleme potansiyelinde olanlar mıdır? Yoksa suç işleme davranışı madde kullanımının bir sonucumudur?
Ülkemizde yapılan araştırmalarda madde kullanımı ile suç arasında bir ilişki görülmektedir. Madde bağımlıları genelde maddeyi temin etme ve maddeyi aldıktan sonraki durumla suç işlemektedirler. 369 madde kullanıcısı üzerinde yapılan bir araştırmada

§ Madde kullanıcılarının %64 ‘ü yasalarla bir sorun yaşadığını belirtirken madde kullanmaya başlamadan önce yasalarla ilgili bir sorun yaşayanların oranı %249 olarak bulunmuştur.
§ Madde kullanıcılarının tercih ettikleri maddelere baktığımızda esrar ve eroin kullananlar arasında yasal sorunu olanların uçucu madde ve hap kullananlara göre daha fazla olduğu dikkat çekmektedir.
§ İşlenen suçun madde kullanımıyla ilişkili olup olmadığı araştırıldığı zaman eroin kullanıcıları grubunda işlenen suçların yarısının maddeyle ilişkili olduğu görünür. Bunun yanı sıra madde ile suçlardan cezaevine girenlerin çoğunu esrar ve eroin kullanıcıları oluşturmaktadır.
§ Uyuşturucu aldıktan sonra suç işleyenlerin %47’si uyuşturucu ile ilgili suçlar işlemiş %23’ü adam öldürmüştür.

İstanbul’da suç oranlarına bakıldığında 2180 madde bağımlısı arasında 1878 kişinim hayatında en az bir kez suç işlediği gözlenmiştir. Yine başka bir araştırmada madde bağımlıları içinde suç işleyenlerin oranı %77 olarak bulunmuştur.

SONUÇ

Madde kullanımı ülkeler için birçok açıdan önemli sorunlar yaratmaktadır. Bunlar arasında sağlık ekonomi toplumsal refah adli… vb. sorunlar sayılabilir. Madde kullanan kişiler arasında suç işleme ve yasalara karşı gelme davranışının olması da madde bağımlılığının önemli bir toplumsal yönünün olduğunun yansıtmaktadır. Bu açıdan madde kullanıcılarının toplum tarafından onaylanmayan suçlar işlemeleri madde bağımlılarının sapkınlık olayı boyutunda ele alınmasında önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

KEVSER TARLA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
bagimliligi, kullanimiuyusturucu, kullanimiuyuşturucu, madde, sapma, sosyal, uyusturucu, uyuşturucu

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Çocuklarda Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımında Tedavi Ecrin Makale - Araştırma - Ve Bilimsel Yazılar 0 14 Şubat 2012 20:28
çocukta uyuşturucu madde kullanimini önlemek için Lucifer Ruh Sağlığı 0 21 Ocak 2012 01:30
Diyarbakır'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi Kan Haber Arşivi 0 08 Nisan 2008 15:31
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 324 kg. uyuşturucu madde ele geçirildi Lin Haber Arşivi 0 07 Nisan 2008 18:09