IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 12 Ekim 2014, 07:00   #1
Çevrimdışı
Oracle - Null


sohbet


NULL

NULL, IS NULL(boş olan kayıtlar) yada IS NOT NULL (boş olmayan kayıtlar) için kullanılan bir komuttur. Bu örnekte HASTA tablosu içerisinde hastanın adı(HS_AD) boş olan kayıtlar listelenmiştir.

SELECT HS_KEY, HS_AD, CINSIYET, ISLEMSAYI FROM HASTA WHERE HS_AD IS NULL

HS_KEY HS_AD CINSIYET ISLEMSAYI
42017 E 1
42029 E 2
32005 K 1


NUMBER
NUMBER, Nümerik (sayısal) dataların tutulduğu alanlar için kullanılır. Number(m,n) : m kadar (max e38) Sayının n kadar ondalık alan için değer alır.


NUMERIC


NVL
NVL, Null değeri yerine yeni değer atar.Alan türü ne türde ise alacağı değerde o türdedir. Bu örnekte HASTA tablosu içerisinde ki null (boş) olan hastanın numarası(HS_KEY) adlı alana 0 değeri atanmıştır.

SELECT NVL(HS_KEY,0) FROM HASTA

NVL(HS_KEY,0)
12
23
0


OR
OR, Where bölümünde birden fazla şart yazıldığı zaman, aralarındaki ilişkiye göre kullanılan ifadedir. Or her iki şartın en az birinin doğruluğunun yettiği durumlarda kullanılır.

SELECT HS_KEY, HS_AD, CINSIYET, ISLEMSAYI FROM HASTA WHERE HS_KEY=8 OR HS_KEY=12

HS_KEY HS_AD CINSIYET ISLEMSAYI
8 OZCAN E 2
12 KADİR E 1


ORDER
ORDER, Bir tablo da belli bir alana göre sıralama yapılmasını sağlar. Bu örnekte HASTA tablosunda hastanın numarasına (HS_KEY) göre küçükten büyüye göre listeler.

SELECT * FROM HASTA ORDER BY HS_KEY

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
1 ali KANBUR E 3
2 mert SERT K 1
3 yasemin YILMAZ K 1
4 seda TEKİNCAN K 1


PACKAGE


POWER
POWER(m,n) m üssü n sayısını sonuç olarak döndürür.

SELECT POWER(10,3), POWER(-10,-3), POWER(-10,3) FROM HASTA

POWER(10,3) POWER(-10,-3) POWER(-10,3)
1000 -1000
1000 -1000
1000 -1000

PROCEDURE
Bir prosedürün iki kısmı vardır: tanımlama ve gövde. Tanımlama kısmı PROCEDURE kelimesi ile başlar ve prosedür adı ya da parametre listesi ile biter. Parametre tanımlamaları zorunlu değildir. Parametre kullanılmayan prosedürler parantez kullanmadan yazılabilirler. Prosedürün gövde kısmı IS anahtar kelimesi ile başlar ve END anahtar kelimesi ile biter. Prosedürün gövdesi de üç kısma ayrılır: değişkenlerin tanımlandığı kısım, komut cümlelerinin yazıldığı kısım ve hata durumlarının kontrol edildiği kısım. Değişken tanımlama kısmı IS kelimesinden hemen sonra başlar. Burada DECLARE kelimesi kullanılmaz. Komut cümlelerinin yazıldığı kısım ise BEGIN anahtar kelimesi ile başlar ve EXCEPTION ya da END ile biter. Bu kısımda en az bir komut yazılmalıdır. Hata durumları kısmı zorunlu değildir. Prosedür END kelimesi ile son bulur. Bu anahtar kelimenin yanına prosedür ismi yazılabilir, zorunlu değildir.


PROFILE

RAWTOHEX
SELECT RAWTOHEX(HEXTORAW('19')) FROM HASTA

RAWTOHEX(HEXTORAW('19'))
19
19
19


RENAME
RENAME, Bir nesnenin ismini değiştirme komutudur.

RENAME HASTA TO HASTANE


REPLACE
REPLACE(d1,d2,d3) d1 dizesini ,içinde geçen d2 dizelerini d3 ile değişmiş olarak sonuçta döndürür.

SELECT REPLACE('COZUM BİLGİSAYAR HASTA TAKİP','HASTA','PERSONEL') FROM HASTA

REPLACE('COZUM BİLGİSAYAR HASTA TAKİP','HASTA','PERSONEL')
COZUM BİLGİSAYAR PERSONEL TAKİP
COZUM BİLGİSAYAR PERSONEL TAKİP
COZUM BİLGİSAYAR PERSONEL TAKİP


RESOURCE COST


REVOKE
REVOKE, Sistem hakları, rolleri ve nesne haklarını bir kullanıcı veya rolden hak olarak geri alma komutudur.


ROLE
ROLE, Veri tabanında ki hakların toplanmış haline denmektedir. Rollerle, DBA(Database Administrator,Veritabenı Yöneticisi) işini daha kolay yapabilmektedir. Roller kullanılarak veritabanının güvenliği de bir derece artırılmış olmaktadır.


ROLLBACK
ROLLBACK, Bütün yapılan İşlemleri kesin olarak iptal eder. Select, Update, İnsert, Delete. Vb işlemleri yedekler ROLLBACK komutunu çalıştırdığımızda ise tüm yapmış olduğu işlemleri(update, delete, vb) geri alır.

ROLLBACK


ROUND
ROUND, (tarih[,' fmt '] ) -->tarih 'i belirtilen formata göre aya veya yıla göre yuvarlar.

SELECT ROUND(123.45), ROUND(123.45,1), ROUND(123.45,-1) FROM HASTA

ROUND(123.45) ROUND(123.45,1) ROUND(123.45,-1)
123 124 120
123 124 120
123 124 120


ROWID
ROWID, Bir kayıdın tekil (unigue) adresini tutan alanlar için kullanılır. Hasta tablosu içerisine alanlara direk bilgi girişi yapılmasını sağlar.

SELECT HASTA.*, ROWID FROM HASTA

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
5 I.HAKKI ALPTÜRK E 3
9 VEDAT KARAARSLAN E 2
13 ZAFER TEKBUDAK E 1
17 CELALETTİN DINÇER E 1


ROWIDTOCHAR
SELECT ROWID,ROWIDTOCHAR(ROWID) from hasta


RPAD
RPAD(d1,n,d2) d1 dizesini ,n karakter oluncaya kadar sağdan d2 eklenmiş olarak sonuçta döndürür.

SELECT RPAD('A',3), RPAD('B',3,'S'), RPAD('C',8,'K') FROM HASTA

RPAD('A',3) RPAD('B',3,'S') RPAD('C',8,'K')
A BSS CKKKKKKK
A BSS CKKKKKKK
A BSS CKKKKKKK


RTRIM
RTRIM, RTRIM(d1,[d2] ) d1 dizesini son tarafından d2 dizesinde olan karakterler eklenmiş olarak sonuçta döndürür.

SELECT RTRIM ('COZUM BİLGİSAYAR') FROM HASTA

RTRIM ('COZUM BİLGİSAYAR')
COZUM BİLGİSAYAR
COZUM BİLGİSAYAR
COZUM BİLGİSAYAR


SAVEPOINT
SAVEPOINT, İşlemi belirli bir yere yönlendirmek için kullanılır. X ile belirtilen alan için işaret konularak istenildiğinde bu işarete kadar işlemler yapılabilir.


SCHEMA

SEGMENT
SEGMENT, Belirli bir mantıksal yapı için ayrılmış extent 'lerin kümesidir. (data segment, index segment, rollback segment, temporary segment gibi).

SELECT
SELECT, En azından bir sütun isminin yazıldığı ve seçildiği bölümdür.

SELECT * FROM HASTA

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
5 I.HAKKI ALPTÜRK E 3
9 VEDAT KARAARSLAN E 2
13 ZAFER TEKBUDAK E 1
17 CELALETTİN DINÇER E 1


SEQUENCE
SEQUENCE, Yaptığı is unique sayılar üretmektir. Belli oranlarda arttırmalar yapılmakta kullanılır. Her çağrıldığında yeni bir sayı üretir. Ekstra bir hesaplama yapılmadan, seri olarak tanımlandığı şekilde rakamlar üretir. Sayıları cacheden okuduğu için çok hızlı sonuç üretir.


SESSION

SET
SET, Trusted oracle 7'de çalışmaktadır. DBHIGH, DBLOW, DBMAC ON, DBMS MAC, DBMAC OFF, MAC ile ilgili ayarlamalar yapılmaktadır.


SIGN
SIGN(n) Signum fonksiyonu (0 ' dan küçük sayılar için -1, 0 sayısı için 0 ve sıfırdan byük sayılar için de 1 değerini sonuç olarak döndürür.

SELECT SIGN(76),SIGN(0),SIGN(-76.17) FROM HASTA

SIGN(92) SIGN(0) SIGN(-92.15)
1 0 -1
1 0 -1
1 0 -1


SIN
SIN(n) n sayısının sinüsünü sonuç olarak döndürür.

SELECT SIN(180),SIN(90)FROM HASTA

SIN(180) SIN(90)
-1 1
-1 1
-1 1


SNAPSHOT
SNAPSHOT, veritabanında ki kayıtla ilgili parametrelerin belirtildiği bölümdür.


SOME
Some komutu ile işlem sayısı(ISLEMSAYI) 2 olan "herhangi bir" hastadan daha büyük olan hastanın HS_KEY, HS_AD, CINSIYET alanlarının listelenmesi aşağıdaki örnekte sağlanmıştır.

SELECT HS_KEY, HS_AD, CINSIYET FROM HASTA WHERE HS_KEY> SOME(SELECT DISTINCT HS_KEY FROM HASTA WHERE ISLEMSAYI=2)

HS_KEY HS_AD CINSIYET
5 I.HAKKI E
9 VEDAT E
13 ZAFER E
17 CELALETTİN E


SOUNDEX

SQRT
SQRT(n) n sayısının karakökünü sonuç olarak döndürür.

SELECT SQRT(25) AS KARAKOKU FROM HASTA

KARAKOKU
5


STATISTICS
STATISTICS, alınan ihracın ithal edilirken gerekli optimizasyonları yapmasının belirtildiği bölümdür.


STDDEV
SELECT STDDEV(HS_KEY) FROM HASTA

STDDEV(HS_KEY)
30362


SBSTR
SUBSTR(d1,m,n) d1 dizesinin m'inci karakterden başlayarak n karakterlik bölümünü sonuç olarak döndürür.

SELECT SUBSTR ('CozumBilgisayar',6) FROM HASTA

SUBSTR ('CozumBilgisayar',6)
Bilgisayar
Bilgisayar


SUBSTRB
SELECT SUBSTR('cozum',4) FROM HASTA

SUBSTR('cozum',4)
um
um


SUM
SUM(sütün) sütün değerlerinin toplamını döndürür.

SELECT SUM(HS_KEY) FROM HASTA

SUM(HS_KEY)
1574896781


SYNONYM
Bir objenin aynısınin kopyasının alarak kendi üzerinde yaratır.


SYS_CONTEXT
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'NLS_SORT') FROM HASTA

SYS_CONTEXT('USERENV', 'NLS_SORT')
TURKISH
TURKISH


SYS_GUID
SELECT SYS_GUID() FROM HASTA

SYS_GUID()
D6B89F3822624FFCB6213049FAC41DDB
AE90B8067D044A348D8D8F2E3D5819ED


SYSDATE
O anki tarih ve saati sonuç olarak döndürür.

SELECT HS_KEY, HS_AD, SYSDATE FROM HASTA

HS_KEY HS_AD SYSDATE
5 I.HAKKI 08.11.2001 13:08:29
9 VEDAT 08.11.2001 13:08:29
13 ZAFER 08.11.2001 13:08:29
17 CELALETTİN 08.11.2001 13:08:29


SYSTEM
Sistem kullanıcısıdır.Veri sözlüğünün hepsini kullanma hakkına sahiptir.Önemli nesneleri (tablespace,user,role.vb.) yaratma hakkına standart olarak (yani sistem hakları ile sonradan verilmeden) sahiptir.


TABLE

Oracle veritabanında verileri saklamak için kullanılan temel birimdir. Çizelgeler satırlar (rows) ve sütunlar (columns) olarak tutulurlar. Her çizelge, adı ve sütun kümesi (nitelik) ile tanımlanır. Her sütunun bir adı, türü ve genişlik ya da duyarlılığı verilir. Çizelge bir kez yaratıldıktan sonra içine geçerli satırlar konulabilir ve daha sonra da bu çizelgenin satırları sorgulanabilir, silinebilir ya da günlenebilir.


TABLESPACE
Oracle 'ın tabloyu yaratacağı tablo boşluğunu belirler. Eğer tanımlanmazsa çalışılmakta olan kullanıcının tablo boşluğunda yaratılır.


TAN
TAN(n) n sayısının tanjantını sonuç olarak döndürür.

SELECT TAN(90), TAN(180) FROM HASTA

TAN(90) TAN(180)
-2 1
-2 1


TANH
TANH(n) n sayısının hiperbolik tanjantını sonuç olarak döndürür.

SELECT TANH(0), TANH(180) FROM HASTA

TANH(90) TANH(180)
1 1
1 1


TEMPORARY
Tablespace'i geçici (içindeki bilgiler kalıcı olmayan ) hale getirme bölümüdür.


TO_CHAR
TO_CHAR(n) nümerik bir değere sahip n sayısını karakter tipe çevirir ve sonuç olarak da bu diziye döndürür.

SELECT TO_CHAR(sysdate,' DD-MM-YYYY') FROM HASTA

TO_CHAR(sysdate,' DD-MM-YYYY')
08-11-2001
08-11-2001


TO_DATE
TO_DATE(d,f) Krakter tipindeki d dizesini f formatında ki bir tarih değerine çevirir ve sonuç olarak da bu tarihi döndürür.

SELECT HS_KEY, HS_AD FROM HASTA WHERE DOGUMTARIH=TO_DATE('EYLÜL 1, 2001', 'Month dd,YYYY')

HS_KEY HS_AD
125377 E.BURÇİN


TO_LOB
CREATE table lob_table(x clob); create table long_table(x long); insert into long_table(x) values('COZUM') ; insert into lob_table(x) select to_lob(x) from long_table


TO_MULTI_BYTE
SELECT TO_MULTI_BYTE('COZUM') FROM HASTA

TO_MULTI_BYTE('COZUM')
COZUM
COZUM


TO_NUMBER
TO_NUMBER(d) Karkter tipinde ki d dizesini numerik bir değere çevirir ve sonuç olarak bu değeri döndürür.


TO_SINGLE_BYTE
SELECT TO_SINGLE_BYTE('COZUM BILGISAYAR') FROM HASTA

TO_SINGLE_BYTE('COZUM BILGISAYAR')
COZUM BILGISAYAR
COZUM BILGISAYAR


TRANSACTION
Sonucunda toplam olarak başarılı olan veya başarısız olan bir gurup dml işlemlerine denmektedir.

TRANSLATE
Verilen karakter dizisi içerisinde 'eski' parametresi olarak girilecek karakterleri bularak 'yeni' olarak girilecek olan karakterler ile yer değiştirir.

SELECT TRANSLATE('123.45','0123456789','COZUM') FROM HASTA

TRANSLATE('123.45','0123456789','COZUM')
OZU.M
OZU.M


TRIGGER
Tetikleme(triger) bir tabloda belirtilen işlem olduğunda veri tabanı tarafından otomatik olarak çalıştırılan kaydedilmiş yordamdır.


TRIM
SELECT TRIM('COZUM BILGISAYAR') FROM HASTA

TRIM('COZUM BILGISAYAR')
COZUM BILGISAYAR
COZUM BILGISAYAR


TRUNC
Sayi alanina girilen rakam, m olarak belirtilen ondalık kadar sondan keser. TRUNC(54.923,2) -->45.92 TRUNC(54.923,-1) -->40 TRUNC (54.929,2) -->45.92

SELECT TRUNC(54. 923,2), TRUNC(54.923,-1), TRUNC(54.929,2) FROM HASTA

TRUNC(54. 923,2) TRUNC(54.923,-1) TRUNC(54.929,2)
55 50 55
55 50 55


TRUNCATE
Tablodaki tüm kayıtları siler. Delete komutu gibi olmasına karşın o komuttan çok daha hızlı silme işlemi yapar. Rollback komutu ile silinen kayıtlar geri getirilemez. Otomatik olarak commit olur. Tabloyu ancak yetkisi olan kullanıcı silebilir.

UID
SELECT UID FROM HASTA

UID
63
63


UNION
İki tane sql sonucu dönen kayıtların birleşim kümesi.


UPDATE
Tablodaki kolonlarin degerlerini degistirmek için kullanilir. NOT:Kesinlikle bu örneği denemeyiniz. Var olan bilgileriniz değişecektir. Hasta tablosu içinde ki hastanın numarası adlı alan otomatikmen 3 artacaktır. Eğer bu örneği denediğseniz. ROLLBACK yazarak yapmış olduğunuz bu değişikliği geri alabilirsiniz.

UPDATE HASTA SET HS_KEY=HS_KEY-3

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
2 I.HAKKI ALPTÜRK E 3
7 VEDAT KARAARSLAN E 2
10 ZAFER TEKBUDAK E 1
14 CELALETTİN DINÇER E 1


UPPER
UPPER(d1) d1 dizesinin bütün karakterleri büyük olarak sonuçta döndürür.

SELECT UPPER ('Cozum Bilgisayar') FROM HASTA

UPPER ('Cozum Bilgisayar')
COZUM BILGISAYAR
COZUM BILGISAYAR


USER
Veritabanındaki nesnelerin sahiplerine kullanıcı (user) denmektedir.

SELECT USER FROM HASTA

USER
TELEKOM
TELEKOM


USER_OBJECTS
Kullanıcının sahip olduğu nesneler hakkında bilgi içeren görüntüdür.


USERENV
SELECT USERENV('instance'), USERENV('ISDBA') FROM HASTA

USERENV('instance' USERENV('ISDBA')
1 FALSE
1 FALSE


USING


V$CONTROLFILE

V$DATABASE
Veritabanı ile ilgili kontrol dosyalarında ki bilgileri içeren dosyadır.


V$DATAFILE
Kontrol dosyalarındaki veri dosyaları hakkında bilgi içeren tablodur.


V$DATAFILE_HEADER


V$FIXED_TABLE


V$INSTANCE
Veritabanının anlık durumu hakkında bilgi içeren tablodur.


V$LOGFILE
Bütün log dosyalar hakkın da bilgi içeren dosyadır.


V$OPTION


V$PARAMETER
Bütün parametre degerleri hakkında bilgi içeren tablodur.

V$PROCESS
Anlık olarak aktif olan işlemler hakkında bilgi içeren tablodur.


V$PWFILE_USERS


V$SESSION
Veritabanındaki o anki baglantılar hakkinda bilgi içeren tablodur.


V$SGA
'System global area' hakkında bilgi içeren tablodur.


V$SYSTEM_PARAMETER


V$THEREAD
Kontrol dosyasındaki thread değerleri hakkında bilgi içeren tablodur.


VARCHAR


VARCHAR2
Değişken uzunluktaki alfanümerik (karakter) dataların tutulabildiği alanlar için kullanılır.


VARIANCE
Belirtilen kolondaki kayıtların değerlerinin matematiksel varyansını bulur.

VIEW
VIEW, Bir ya da daha fazla çizelgedeki verilerin özel bir gösterimidir. Bir görüntü, saklanmış bir sorgu (stored query) olarak da düşünülebilir. Görüntüler, gerçekte veri içermezler. Verilerini, temel çizelgeler (base tables) olarak adlandırılan çizelgelerden ya da başka görüntülerden türetirler. Görüntüler, çizelgeler gibi, üzerlerinde bazı sınırlamalarla ekleme, silme, günleme ve sorgulama işlemlerine izin verirler. Görüntü üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler, görüntünün temel tablolarını da etkiler.

VIEW LOG


WHERE
Belli şartları sağlayan kayıtları eleme işleminin yapıldığı (şartların yazıldığı) bölümdür.

SELECT * FROM HASTA WHERE HS_KEY=93

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
90 AHMET AYAZ E 2 ANKARA 12.11.1970


YEAR
NULL

NULL, IS NULL(boş olan kayıtlar) yada IS NOT NULL (boş olmayan kayıtlar) için kullanılan bir komuttur. Bu örnekte HASTA tablosu içerisinde hastanın adı(HS_AD) boş olan kayıtlar listelenmiştir.

SELECT HS_KEY, HS_AD, CINSIYET, ISLEMSAYI FROM HASTA WHERE HS_AD IS NULL

HS_KEY HS_AD CINSIYET ISLEMSAYI
42017 E 1
42029 E 2
32005 K 1


NUMBER
NUMBER, Nümerik (sayısal) dataların tutulduğu alanlar için kullanılır. Number(m,n) : m kadar (max e38) Sayının n kadar ondalık alan için değer alır.


NUMERIC


NVL
NVL, Null değeri yerine yeni değer atar.Alan türü ne türde ise alacağı değerde o türdedir. Bu örnekte HASTA tablosu içerisinde ki null (boş) olan hastanın numarası(HS_KEY) adlı alana 0 değeri atanmıştır.

SELECT NVL(HS_KEY,0) FROM HASTA

NVL(HS_KEY,0)
12
23
0


OR
OR, Where bölümünde birden fazla şart yazıldığı zaman, aralarındaki ilişkiye göre kullanılan ifadedir. Or her iki şartın en az birinin doğruluğunun yettiği durumlarda kullanılır.

SELECT HS_KEY, HS_AD, CINSIYET, ISLEMSAYI FROM HASTA WHERE HS_KEY=8 OR HS_KEY=12

HS_KEY HS_AD CINSIYET ISLEMSAYI
8 OZCAN E 2
12 KADİR E 1


ORDER
ORDER, Bir tablo da belli bir alana göre sıralama yapılmasını sağlar. Bu örnekte HASTA tablosunda hastanın numarasına (HS_KEY) göre küçükten büyüye göre listeler.

SELECT * FROM HASTA ORDER BY HS_KEY

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
1 ali KANBUR E 3
2 mert SERT K 1
3 yasemin YILMAZ K 1
4 seda TEKİNCAN K 1


PACKAGE


POWER
POWER(m,n) m üssü n sayısını sonuç olarak döndürür.

SELECT POWER(10,3), POWER(-10,-3), POWER(-10,3) FROM HASTA

POWER(10,3) POWER(-10,-3) POWER(-10,3)
1000 -1000
1000 -1000
1000 -1000

PROCEDURE
Bir prosedürün iki kısmı vardır: tanımlama ve gövde. Tanımlama kısmı PROCEDURE kelimesi ile başlar ve prosedür adı ya da parametre listesi ile biter. Parametre tanımlamaları zorunlu değildir. Parametre kullanılmayan prosedürler parantez kullanmadan yazılabilirler. Prosedürün gövde kısmı IS anahtar kelimesi ile başlar ve END anahtar kelimesi ile biter. Prosedürün gövdesi de üç kısma ayrılır: değişkenlerin tanımlandığı kısım, komut cümlelerinin yazıldığı kısım ve hata durumlarının kontrol edildiği kısım. Değişken tanımlama kısmı IS kelimesinden hemen sonra başlar. Burada DECLARE kelimesi kullanılmaz. Komut cümlelerinin yazıldığı kısım ise BEGIN anahtar kelimesi ile başlar ve EXCEPTION ya da END ile biter. Bu kısımda en az bir komut yazılmalıdır. Hata durumları kısmı zorunlu değildir. Prosedür END kelimesi ile son bulur. Bu anahtar kelimenin yanına prosedür ismi yazılabilir, zorunlu değildir.


PROFILE

RAWTOHEX
SELECT RAWTOHEX(HEXTORAW('19')) FROM HASTA

RAWTOHEX(HEXTORAW('19'))
19
19
19


RENAME
RENAME, Bir nesnenin ismini değiştirme komutudur.

RENAME HASTA TO HASTANE


REPLACE
REPLACE(d1,d2,d3) d1 dizesini ,içinde geçen d2 dizelerini d3 ile değişmiş olarak sonuçta döndürür.

SELECT REPLACE('COZUM BİLGİSAYAR HASTA TAKİP','HASTA','PERSONEL') FROM HASTA

REPLACE('COZUM BİLGİSAYAR HASTA TAKİP','HASTA','PERSONEL')
COZUM BİLGİSAYAR PERSONEL TAKİP
COZUM BİLGİSAYAR PERSONEL TAKİP
COZUM BİLGİSAYAR PERSONEL TAKİP


RESOURCE COST


REVOKE
REVOKE, Sistem hakları, rolleri ve nesne haklarını bir kullanıcı veya rolden hak olarak geri alma komutudur.


ROLE
ROLE, Veri tabanında ki hakların toplanmış haline denmektedir. Rollerle, DBA(Database Administrator,Veritabenı Yöneticisi) işini daha kolay yapabilmektedir. Roller kullanılarak veritabanının güvenliği de bir derece artırılmış olmaktadır.


ROLLBACK
ROLLBACK, Bütün yapılan İşlemleri kesin olarak iptal eder. Select, Update, İnsert, Delete. Vb işlemleri yedekler ROLLBACK komutunu çalıştırdığımızda ise tüm yapmış olduğu işlemleri(update, delete, vb) geri alır.

ROLLBACK


ROUND
ROUND, (tarih[,' fmt '] ) -->tarih 'i belirtilen formata göre aya veya yıla göre yuvarlar.

SELECT ROUND(123.45), ROUND(123.45,1), ROUND(123.45,-1) FROM HASTA

ROUND(123.45) ROUND(123.45,1) ROUND(123.45,-1)
123 124 120
123 124 120
123 124 120


ROWID
ROWID, Bir kayıdın tekil (unigue) adresini tutan alanlar için kullanılır. Hasta tablosu içerisine alanlara direk bilgi girişi yapılmasını sağlar.

SELECT HASTA.*, ROWID FROM HASTA

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
5 I.HAKKI ALPTÜRK E 3
9 VEDAT KARAARSLAN E 2
13 ZAFER TEKBUDAK E 1
17 CELALETTİN DINÇER E 1


ROWIDTOCHAR
SELECT ROWID,ROWIDTOCHAR(ROWID) from hasta


RPAD
RPAD(d1,n,d2) d1 dizesini ,n karakter oluncaya kadar sağdan d2 eklenmiş olarak sonuçta döndürür.

SELECT RPAD('A',3), RPAD('B',3,'S'), RPAD('C',8,'K') FROM HASTA

RPAD('A',3) RPAD('B',3,'S') RPAD('C',8,'K')
A BSS CKKKKKKK
A BSS CKKKKKKK
A BSS CKKKKKKK


RTRIM
RTRIM, RTRIM(d1,[d2] ) d1 dizesini son tarafından d2 dizesinde olan karakterler eklenmiş olarak sonuçta döndürür.

SELECT RTRIM ('COZUM BİLGİSAYAR') FROM HASTA

RTRIM ('COZUM BİLGİSAYAR')
COZUM BİLGİSAYAR
COZUM BİLGİSAYAR
COZUM BİLGİSAYAR


SAVEPOINT
SAVEPOINT, İşlemi belirli bir yere yönlendirmek için kullanılır. X ile belirtilen alan için işaret konularak istenildiğinde bu işarete kadar işlemler yapılabilir.


SCHEMA

SEGMENT
SEGMENT, Belirli bir mantıksal yapı için ayrılmış extent 'lerin kümesidir. (data segment, index segment, rollback segment, temporary segment gibi).

SELECT
SELECT, En azından bir sütun isminin yazıldığı ve seçildiği bölümdür.

SELECT * FROM HASTA

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
5 I.HAKKI ALPTÜRK E 3
9 VEDAT KARAARSLAN E 2
13 ZAFER TEKBUDAK E 1
17 CELALETTİN DINÇER E 1


SEQUENCE
SEQUENCE, Yaptığı is unique sayılar üretmektir. Belli oranlarda arttırmalar yapılmakta kullanılır. Her çağrıldığında yeni bir sayı üretir. Ekstra bir hesaplama yapılmadan, seri olarak tanımlandığı şekilde rakamlar üretir. Sayıları cacheden okuduğu için çok hızlı sonuç üretir.


SESSION

SET
SET, Trusted oracle 7'de çalışmaktadır. DBHIGH, DBLOW, DBMAC ON, DBMS MAC, DBMAC OFF, MAC ile ilgili ayarlamalar yapılmaktadır.


SIGN
SIGN(n) Signum fonksiyonu (0 ' dan küçük sayılar için -1, 0 sayısı için 0 ve sıfırdan byük sayılar için de 1 değerini sonuç olarak döndürür.

SELECT SIGN(76),SIGN(0),SIGN(-76.17) FROM HASTA

SIGN(92) SIGN(0) SIGN(-92.15)
1 0 -1
1 0 -1
1 0 -1


SIN
SIN(n) n sayısının sinüsünü sonuç olarak döndürür.

SELECT SIN(180),SIN(90)FROM HASTA

SIN(180) SIN(90)
-1 1
-1 1
-1 1


SNAPSHOT
SNAPSHOT, veritabanında ki kayıtla ilgili parametrelerin belirtildiği bölümdür.


SOME
Some komutu ile işlem sayısı(ISLEMSAYI) 2 olan "herhangi bir" hastadan daha büyük olan hastanın HS_KEY, HS_AD, CINSIYET alanlarının listelenmesi aşağıdaki örnekte sağlanmıştır.

SELECT HS_KEY, HS_AD, CINSIYET FROM HASTA WHERE HS_KEY> SOME(SELECT DISTINCT HS_KEY FROM HASTA WHERE ISLEMSAYI=2)

HS_KEY HS_AD CINSIYET
5 I.HAKKI E
9 VEDAT E
13 ZAFER E
17 CELALETTİN E


SOUNDEX

SQRT
SQRT(n) n sayısının karakökünü sonuç olarak döndürür.

SELECT SQRT(25) AS KARAKOKU FROM HASTA

KARAKOKU
5


STATISTICS
STATISTICS, alınan ihracın ithal edilirken gerekli optimizasyonları yapmasının belirtildiği bölümdür.


STDDEV
SELECT STDDEV(HS_KEY) FROM HASTA

STDDEV(HS_KEY)
30362


SBSTR
SUBSTR(d1,m,n) d1 dizesinin m'inci karakterden başlayarak n karakterlik bölümünü sonuç olarak döndürür.

SELECT SUBSTR ('CozumBilgisayar',6) FROM HASTA

SUBSTR ('CozumBilgisayar',6)
Bilgisayar
Bilgisayar


SUBSTRB
SELECT SUBSTR('cozum',4) FROM HASTA

SUBSTR('cozum',4)
um
um


SUM
SUM(sütün) sütün değerlerinin toplamını döndürür.

SELECT SUM(HS_KEY) FROM HASTA

SUM(HS_KEY)
1574896781


SYNONYM
Bir objenin aynısınin kopyasının alarak kendi üzerinde yaratır.


SYS_CONTEXT
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'NLS_SORT') FROM HASTA

SYS_CONTEXT('USERENV', 'NLS_SORT')
TURKISH
TURKISH


SYS_GUID
SELECT SYS_GUID() FROM HASTA

SYS_GUID()
D6B89F3822624FFCB6213049FAC41DDB
AE90B8067D044A348D8D8F2E3D5819ED


SYSDATE
O anki tarih ve saati sonuç olarak döndürür.

SELECT HS_KEY, HS_AD, SYSDATE FROM HASTA

HS_KEY HS_AD SYSDATE
5 I.HAKKI 08.11.2001 13:08:29
9 VEDAT 08.11.2001 13:08:29
13 ZAFER 08.11.2001 13:08:29
17 CELALETTİN 08.11.2001 13:08:29


SYSTEM
Sistem kullanıcısıdır.Veri sözlüğünün hepsini kullanma hakkına sahiptir.Önemli nesneleri (tablespace,user,role.vb.) yaratma hakkına standart olarak (yani sistem hakları ile sonradan verilmeden) sahiptir.


TABLE

Oracle veritabanında verileri saklamak için kullanılan temel birimdir. Çizelgeler satırlar (rows) ve sütunlar (columns) olarak tutulurlar. Her çizelge, adı ve sütun kümesi (nitelik) ile tanımlanır. Her sütunun bir adı, türü ve genişlik ya da duyarlılığı verilir. Çizelge bir kez yaratıldıktan sonra içine geçerli satırlar konulabilir ve daha sonra da bu çizelgenin satırları sorgulanabilir, silinebilir ya da günlenebilir.


TABLESPACE
Oracle 'ın tabloyu yaratacağı tablo boşluğunu belirler. Eğer tanımlanmazsa çalışılmakta olan kullanıcının tablo boşluğunda yaratılır.


TAN
TAN(n) n sayısının tanjantını sonuç olarak döndürür.

SELECT TAN(90), TAN(180) FROM HASTA

TAN(90) TAN(180)
-2 1
-2 1


TANH
TANH(n) n sayısının hiperbolik tanjantını sonuç olarak döndürür.

SELECT TANH(0), TANH(180) FROM HASTA

TANH(90) TANH(180)
1 1
1 1


TEMPORARY
Tablespace'i geçici (içindeki bilgiler kalıcı olmayan ) hale getirme bölümüdür.


TO_CHAR
TO_CHAR(n) nümerik bir değere sahip n sayısını karakter tipe çevirir ve sonuç olarak da bu diziye döndürür.

SELECT TO_CHAR(sysdate,' DD-MM-YYYY') FROM HASTA

TO_CHAR(sysdate,' DD-MM-YYYY')
08-11-2001
08-11-2001


TO_DATE
TO_DATE(d,f) Krakter tipindeki d dizesini f formatında ki bir tarih değerine çevirir ve sonuç olarak da bu tarihi döndürür.

SELECT HS_KEY, HS_AD FROM HASTA WHERE DOGUMTARIH=TO_DATE('EYLÜL 1, 2001', 'Month dd,YYYY')

HS_KEY HS_AD
125377 E.BURÇİN


TO_LOB
CREATE table lob_table(x clob); create table long_table(x long); insert into long_table(x) values('COZUM') ; insert into lob_table(x) select to_lob(x) from long_table


TO_MULTI_BYTE
SELECT TO_MULTI_BYTE('COZUM') FROM HASTA

TO_MULTI_BYTE('COZUM')
COZUM
COZUM


TO_NUMBER
TO_NUMBER(d) Karkter tipinde ki d dizesini numerik bir değere çevirir ve sonuç olarak bu değeri döndürür.


TO_SINGLE_BYTE
SELECT TO_SINGLE_BYTE('COZUM BILGISAYAR') FROM HASTA

TO_SINGLE_BYTE('COZUM BILGISAYAR')
COZUM BILGISAYAR
COZUM BILGISAYAR


TRANSACTION
Sonucunda toplam olarak başarılı olan veya başarısız olan bir gurup dml işlemlerine denmektedir.

TRANSLATE
Verilen karakter dizisi içerisinde 'eski' parametresi olarak girilecek karakterleri bularak 'yeni' olarak girilecek olan karakterler ile yer değiştirir.

SELECT TRANSLATE('123.45','0123456789','COZUM') FROM HASTA

TRANSLATE('123.45','0123456789','COZUM')
OZU.M
OZU.M


TRIGGER
Tetikleme(triger) bir tabloda belirtilen işlem olduğunda veri tabanı tarafından otomatik olarak çalıştırılan kaydedilmiş yordamdır.


TRIM
SELECT TRIM('COZUM BILGISAYAR') FROM HASTA

TRIM('COZUM BILGISAYAR')
COZUM BILGISAYAR
COZUM BILGISAYAR


TRUNC
Sayi alanina girilen rakam, m olarak belirtilen ondalık kadar sondan keser. TRUNC(54.923,2) -->45.92 TRUNC(54.923,-1) -->40 TRUNC (54.929,2) -->45.92

SELECT TRUNC(54. 923,2), TRUNC(54.923,-1), TRUNC(54.929,2) FROM HASTA

TRUNC(54. 923,2) TRUNC(54.923,-1) TRUNC(54.929,2)
55 50 55
55 50 55


TRUNCATE
Tablodaki tüm kayıtları siler. Delete komutu gibi olmasına karşın o komuttan çok daha hızlı silme işlemi yapar. Rollback komutu ile silinen kayıtlar geri getirilemez. Otomatik olarak commit olur. Tabloyu ancak yetkisi olan kullanıcı silebilir.

UID
SELECT UID FROM HASTA

UID
63
63


UNION
İki tane sql sonucu dönen kayıtların birleşim kümesi.


UPDATE
Tablodaki kolonlarin degerlerini degistirmek için kullanilir. NOT:Kesinlikle bu örneği denemeyiniz. Var olan bilgileriniz değişecektir. Hasta tablosu içinde ki hastanın numarası adlı alan otomatikmen 3 artacaktır. Eğer bu örneği denediğseniz. ROLLBACK yazarak yapmış olduğunuz bu değişikliği geri alabilirsiniz.

UPDATE HASTA SET HS_KEY=HS_KEY-3

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
2 I.HAKKI ALPTÜRK E 3
7 VEDAT KARAARSLAN E 2
10 ZAFER TEKBUDAK E 1
14 CELALETTİN DINÇER E 1


UPPER
UPPER(d1) d1 dizesinin bütün karakterleri büyük olarak sonuçta döndürür.

SELECT UPPER ('Cozum Bilgisayar') FROM HASTA

UPPER ('Cozum Bilgisayar')
COZUM BILGISAYAR
COZUM BILGISAYAR


USER
Veritabanındaki nesnelerin sahiplerine kullanıcı (user) denmektedir.

SELECT USER FROM HASTA

USER
TELEKOM
TELEKOM


USER_OBJECTS
Kullanıcının sahip olduğu nesneler hakkında bilgi içeren görüntüdür.


USERENV
SELECT USERENV('instance'), USERENV('ISDBA') FROM HASTA

USERENV('instance' USERENV('ISDBA')
1 FALSE
1 FALSE


USING


V$CONTROLFILE

V$DATABASE
Veritabanı ile ilgili kontrol dosyalarında ki bilgileri içeren dosyadır.


V$DATAFILE
Kontrol dosyalarındaki veri dosyaları hakkında bilgi içeren tablodur.


V$DATAFILE_HEADER


V$FIXED_TABLE


V$INSTANCE
Veritabanının anlık durumu hakkında bilgi içeren tablodur.


V$LOGFILE
Bütün log dosyalar hakkın da bilgi içeren dosyadır.


V$OPTION


V$PARAMETER
Bütün parametre degerleri hakkında bilgi içeren tablodur.

V$PROCESS
Anlık olarak aktif olan işlemler hakkında bilgi içeren tablodur.


V$PWFILE_USERS


V$SESSION
Veritabanındaki o anki baglantılar hakkinda bilgi içeren tablodur.


V$SGA
'System global area' hakkında bilgi içeren tablodur.


V$SYSTEM_PARAMETER


V$THEREAD
Kontrol dosyasındaki thread değerleri hakkında bilgi içeren tablodur.


VARCHAR


VARCHAR2
Değişken uzunluktaki alfanümerik (karakter) dataların tutulabildiği alanlar için kullanılır.


VARIANCE
Belirtilen kolondaki kayıtların değerlerinin matematiksel varyansını bulur.

VIEW
VIEW, Bir ya da daha fazla çizelgedeki verilerin özel bir gösterimidir. Bir görüntü, saklanmış bir sorgu (stored query) olarak da düşünülebilir. Görüntüler, gerçekte veri içermezler. Verilerini, temel çizelgeler (base tables) olarak adlandırılan çizelgelerden ya da başka görüntülerden türetirler. Görüntüler, çizelgeler gibi, üzerlerinde bazı sınırlamalarla ekleme, silme, günleme ve sorgulama işlemlerine izin verirler. Görüntü üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler, görüntünün temel tablolarını da etkiler.

VIEW LOG


WHERE
Belli şartları sağlayan kayıtları eleme işleminin yapıldığı (şartların yazıldığı) bölümdür.

SELECT * FROM HASTA WHERE HS_KEY=93

HS_KEY HS_AD HS_SOYAD CINSIYET ISLEMSAYI DOGUMYER DOGUMTARIHI
90 AHMET AYAZ E 2 ANKARA 12.11.1970


YEAR
__________________
Ben seni severim aslında da düzenim bozulur diye korkuyorum.
Durduk yere başımıza saçma sapan bir aşk çıkar.
Sinemaya gitmeye ele ele tutuşmaya falan kalkarız.
İşin yoksa çiçek al,saç tara, parfüm sık.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
null, oracle

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
$null, ile alakali vasarelli mIRC Scripting Sorunları 6 15 Ocak 2009 19:10
Iptables ile DOS, Xmas Null dan korunmak Ocean Sunucu Güvenliği 1 30 Aralık 2008 12:29
$null HatasI? ve /me help plz DomiNo mIRC Scripting Sorunları 1 25 Ağustos 2006 00:57