PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sözlük


Sayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Karizmatik ders isimleri
 2. Tee İle Başlayan Kelimeler
 3. Tef İle Başlayan Kelimeler
 4. Tas İle Başlayan Kelimeler
 5. Tea İle Başlayan Kelimeler
 6. Tav İle Başlayan Kelimeler
 7. Tay İle Başlayan Kelimeler
 8. Taz İle Başlayan Kelimeler
 9. Teb İle Başlayan Kelimeler
 10. Tec İle Başlayan Kelimeler
 11. Ted İle Başlayan Kelimeler
 12. Babalar ve kızları
 13. iç güvenlik paketi
 14. Zoospor
 15. Zona
 16. Zigospor
 17. Yumurta Sarısı Emülsiyonu
 18. Yumurta Sarısı - Tellurit Emülsiyonu
 19. Yeşil (Sülfür) Bakterileri
 20. Yersinia enterocolitica
 21. Yayma Yöntemi ile Koloni Sayımı
 22. Yara Tümör Virüsü
 23. Virüs Reseptörü
 24. Virüs Kılıfı
 25. Virülant Faj
 26. Virülans Plazmitler
 27. Vejetatif Hif
 28. Varyete
 29. Varyasyon (2)
 30. Varyasyon (1)
 31. Vankomisin
 32. Ultraviyole
 33. Ultrasantrifüj
 34. Ultramikrotom
 35. Ters Mikroskop
 36. Termotolerant
 37. Termostabil
 38. Termolabil
 39. Termodurik
 40. Termoasidofilik
 41. T7 Bakteriyofajı
 42. T6 Bakteriyofajı
 43. T4 DNA Polimeraz
 44. T4 DNA Ligaz
 45. T4 Bakteriyofajı
 46. T2 Bakteriyofajı
 47. T1 Bakteriyofajı
 48. T Fajları
 49. Sinerjizm
 50. Simiyan Virüsü 40 (sv 40)
 51. Simbiyos
 52. Siklopiazonikasit
 53. Shigella
 54. Sferoplast
 55. Serotip
 56. Sepsis
 57. Sendai Virüsü
 58. Schizosaccharomyces
 59. Sarsina
 60. Saprofitik
 61. Saccharomyces
 62. RNA Tümör Virüsleri
 63. Rhizobium
 64. Rhabdoviridae
 65. Rezorbsiyon
 66. Rezistan
 67. Retroviridae
 68. Reseptör
 69. Reprodüktif
 70. Reovirüs
 71. Rekontaminasyon
 72. Readycult Enterococci Broth
 73. Radyoimmunoassay
 74. R plazmidi
 75. Psöydopodya
 76. Psikrotrof
 77. Psikrofil
 78. PSI
 79. Provirüs
 80. Protozoa
 81. Protoplast
 82. Protista
 83. Protist
 84. Proteolitik
 85. Protein Miktarı Tayini ile Sayım
 86. Proteaz
 87. Prokaryot
 88. Profaj (2)
 89. Profaj (1)
 90. Prevalans
 91. Poxviridae
 92. Popülasyon
 93. Polihedral Virüsler
 94. Polar Flagella
 95. Pnömokok
 96. Pneuomokok
 97. Pleomorfizm
 98. Pleomorfik
 99. Plak Oluşturan Birim
 100. Piyojen
 101. Pinositoz
 102. Pilus
 103. Pikornavirüslar
 104. Petroff - Hauser Lamı
 105. Petri Kutusu
 106. Penisilin
 107. Penisilikasit
 108. Penicillium
 109. Pektolitik
 110. Pektinaz
 111. PCR
 112. Patulin
 113. Parvoviridae
 114. Paramyxoviridae
 115. Paraliz
 116. Papovaviridae
 117. Öriök
 118. Ökaryot
 119. Ozmotolerant
 120. Ozmofil
 121. Otoliz
 122. Otoklav
 123. Otoimunite
 124. Orthomyxoviridae
 125. Optimum
 126. Optik Yoğunluk Tayini ile Sayım
 127. Oportünist
 128. Oportunistik Patojen
 129. Oportunistik İnfeksiyon
 130. Opak
 131. Onkovirüslar
 132. Oksotrof
 133. Okratoksin
 134. MUG
 135. Misel
 136. Minimum Letal Doz
 137. Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu
 138. Miksotrof
 139. Mikrozoospor
 140. Mikrosporangiyum
 141. Mikrometre
 142. Mikrokonidyum
 143. Mikrokoloni
 144. Mikroklima
 145. Mikrohabitat
 146. Mikrofungus
 147. Mikroflora
 148. Mikrofauna
 149. Mikrobiyota
 150. Mikrobiyel
 151. Mikroaerotolerant Anaerob
 152. Mikroaerofil
 153. Mikroaerobik
 154. Mikoz
 155. Mikotoksin
 156. Mikoplazma
 157. Mikoloji
 158. Mikoflora
 159. Mikofaj
 160. Miko
 161. Micrococcus
 162. Micrococcaceae
 163. Mezofil
 164. Metilotrof
 165. Metanotrof
 166. Metanojen
 167. Metabolizmaya Dayalı Sayımlar
 168. Menekşe Sülfür Bakterileri
 169. Megasporangiyum
 170. Megaspor
 171. McFarland Yöntemiyle Sayım
 172. Mastitis
 173. Mantar Bilimi
 174. Mantar (2)
 175. Mantar (1)
 176. Makrofungus
 177. Makrofauna
 178. Luteosikrinin
 179. Luminessens
 180. Lökosit
 181. Lophotrichous
 182. Lizogenik Bakteriler
 183. Lizogeni
 184. Lizogen Bağışıklık
 185. Litotrof
 186. Listeria monocytogenes
 187. Lipolitik
 188. Lipaz
 189. Lesitinaz
 190. Lejyonella
 191. Leaching
 192. Lauryl Sulfate Tryptose Broth
 193. Latent virüs
 194. Latent Periyot
 195. Latent İnfeksiyon
 196. Latent
 197. Lateks
 198. Lambda Fajı
 199. Laktik Asit Fermantasyonu
 200. Laktik Asit Bakterileri
 201. Labil
 202. L Formu
 203. Kuru Madde Tayini ile Sayım
 204. Kserotolerant
 205. Kserofil
 206. Ksantomegnin
 207. Kovirüs
 208. Kontaminasyon
 209. Konidyum
 210. Kommensalizm
 211. Kolistin
 212. Kolifaj
 213. Koli Basili
 214. Kokoid
 215. Kokobasil
 216. Kok
 217. Koenositik Hif
 218. Koch Basili
 219. Koagülaz
 220. Klimatik Göç
 221. Kirby-Bauer Testi
 222. Kingdom
 223. Kılıflı Virüsler
 224. Kemotrof
 225. Kemotaksi
 226. Kemosentetik Mikroorganizmalar
 227. Kemoototrof
 228. Kemoorganotrof
 229. Kemolitotrof
 230. Kemoheterotrof
 231. Kazeolitik
 232. Kazeinaz
 233. Katalaz
 234. Katabolizma
 235. Karboksil Grubu
 236. Kapsül
 237. Kapsomer
 238. Kapneik İnkübasyon
 239. Kapneik
 240. Kanlı Agar
 241. Kan serumu
 242. Kan plazması
 243. Kala-azar
 244. İzolasyon
 245. İzlanditoksin
 246. İridovirüs
 247. İntraselüler
 248. İntraepitelial
 249. İnterferon
 250. İnsan Tümör Virüsleri