PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Osmanlı Türkçesi Sözlüğü


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8

 1. mün’akid
 2. muta’assıb
 3. muhayyirülukûl
 4. mugîlân
 5. mugâyeret
 6. muganniye
 7. dîgerkâm
 8. dâmengîr
 9. dâ’î
 10. çun
 11. çûbek
 12. âb
 13. a’dâ
 14. a’dâd
 15. â’ik
 16. a’lâ
 17. Osmanlıca Terimler Sözlüğü
 18. sâkeyn-i şibh-i münharif
 19. sâbıküzzikr
 20. sabâ
 21. ratbüyâbis
 22. rahnüma
 23. perîpeyker
 24. perestâr
 25. perakende
 26. merbûtiyet
 27. şiken
 28. şâribülleyli vennehâr
 29. silsile -i merâtib
 30. sidretülmüntehâ
 31. sıla-i rahm
 32. sıklet
 33. cülûsiyye
 34. cûşâcûş
 35. civanbaht
 36. cuğd
 37. Cisr
 38. tanînendâz
 39. nâtıkaperdâz
 40. nâhencâr
 41. müşkilpesend
 42. müddet-i muvakkata
 43. kemâbîş
 44. kemânebrû
 45. adn
 46. adem -i te’lîfiyet
 47. acz
 48. Düzdî
 49. Düşenbe
 50. Düstûr
 51. Dürüşt
 52. Bedesten Nedir?
 53. Baş kaldırmak Nedir?
 54. Baltacı Nedir?
 55. Bakiye Nedir?
 56. Bahriye Nazırı Nedir?
 57. Bağdat Köşkü Nedir?
 58. Babıâli Nedir?
 59. Bab-ı meşihat Nedir?
 60. Azil Nedir?
 61. Ayak divani Nedir?
 62. Avarız akçesi Nedir?
 63. At meydanı Nedir?
 64. Asayiş Nedir?
 65. Arz odası Nedir?
 66. Arşidük Nedir?
 67. Alem Nedir?
 68. Akıncı Nedir?
 69. Ahitname Nedir?
 70. Ağa kapısı Nedir?
 71. Yebab
 72. Yeasib
 73. Yealil
 74. Yeakib
 75. Ye`s-efza
 76. Ye`s-aver
 77. Eluh
 78. Eluf
 79. Eltaf
 80. Elta`
 81. Elt
 82. Elsine-i şarkiye
 83. Elsine-i terkibiye
 84. Def-i mazarrat
 85. Def-i ihtiyaç
 86. Def-i hâcet
 87. Def-i cu`
 88. Def'
 89. Deeb
 90. Decye
 91. Decv
 92. Decucat
 93. Decran
 94. Decn
 95. Decl
 96. Vellas
 97. Velkalemi
 98. Velka
 99. Velk
 100. Veliyyü'l-emir
 101. Veliyyullah
 102. Veliyye
 103. Veliyy-ün niam
 104. Veliyy
 105. Veliyy-ül emir
 106. Veli-ni`met
 107. Velhan
 108. Velh
 109. Velga
 110. Velg (velüg)
 111. Velf
 112. Velehzede
 113. Velehza
 114. Velehu
 115. Velehan
 116. Veleh-resan-i ukul
 117. Veleh-resan
 118. Veleh
 119. Ma'siyet
 120. Ma'rifetullah
 121. Ma'rifet
 122. Ma'rife
 123. Ma'lûm
 124. Uhud-u mer`iye
 125. Uhud-i atika
 126. Udika
 127. Udi
 128. Udhukeperdâz
 129. Udhuke
 130. Udhiye
 131. Udhiy
 132. Uddet
 133. Udat
 134. Udal
 135. Ud`iyye
 136. Ud
 137. Ucruf
 138. Ucre
 139. Ubeyd
 140. Ubar
 141. Ubab
 142. U`lume
 143. U`cube-i hilkat
 144. U`büd
 145. Terci`-i bend
 146. Terceme-i hâl
 147. Terceme
 148. Terceman
 149. Terbiş
 150. Terbiyevî
 151. Terbiyet
 152. Terbiyegâh
 153. Terbit
 154. Terbil
 155. Terbian
 156. Terbi`
 157. Terbab
 158. Terba
 159. Terb
 160. Teraî
 161. Terasuf
 162. Teraset
 163. Terarih
 164. Terani
 165. Teranezâr
 166. Teranezen
 167. Teranesâz
 168. Teraneperdâz
 169. Teranekâr
 170. Terane
 171. Terami
 172. Terakümât
 173. Teraküm
 174. Terakül
 175. Teraküb
 176. Ta`birat
 177. Ta`bir-i samedanî
 178. Ta`bir
 179. Ta`bie
 180. Ta`bid
 181. Ta`b
 182. Ta`an(e)
 183. Ta` (tae)
 184. Ta-be
 185. Ta'zîr
 186. Ta'zîm
 187. Ta'riz
 188. Ta'n
 189. Ta'mim
 190. Ta'lim
 191. Ta'lik
 192. Ta'diye
 193. Ta'dil
 194. Ta'bîr
 195. Ser-i muy
 196. Ser-i frenk
 197. Ser-giran
 198. Ser-endaz
 199. Ser-efraz
 200. Ser-efgende
 201. Ser-dade
 202. Ser-cünban
 203. Ser-azad
 204. Ser-be-ceyb
 205. Ser-amed
 206. Ser-agaz
 207. Ser
 208. Sepükpây
 209. Septisizm
 210. Sepidî
 211. Saan
 212. Saalik
 213. Saalib
 214. Saal
 215. Saak
 216. Saade
 217. Saab
 218. Sa`y-i dimağî
 219. Sa`y-i beliğ
 220. Sa`y
 221. Sa`ve
 222. Sa`vat
 223. Sa`v
 224. Sa`terî
 225. Sa`ter
 226. Sa`sae
 227. Sa`saa
 228. Sa`sa
 229. Sa`ran (sa`revân)
 230. Sa`r
 231. Sa`niye
 232. Sa`net
 233. Sa`neb
 234. Sa`m
 235. Sa`leb(e)
 236. Sa`le
 237. Sa`la
 238. Sa`l
 239. Sa`ka-i şedide
 240. Sa`ka
 241. Sa`k(a)
 242. Sa`fe
 243. Sa`f
 244. Sa`dî
 245. Lehîre
 246. Lehîf
 247. Lehîde
 248. Lehîd
 249. Lehz
 250. Lehviyyat