PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Osmanlı Türkçesi Sözlüğü


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8

 1. dîgerkâm
 2. dâmengîr
 3. dâ’î
 4. çun
 5. çûbek
 6. âb
 7. a’dâ
 8. a’dâd
 9. â’ik
 10. a’lâ
 11. Osmanlıca Terimler Sözlüğü
 12. sâkeyn-i şibh-i münharif
 13. sâbıküzzikr
 14. sabâ
 15. ratbüyâbis
 16. rahnüma
 17. perîpeyker
 18. perestâr
 19. perakende
 20. merbûtiyet
 21. şiken
 22. şâribülleyli vennehâr
 23. silsile -i merâtib
 24. sidretülmüntehâ
 25. sıla-i rahm
 26. sıklet
 27. cülûsiyye
 28. cûşâcûş
 29. civanbaht
 30. cuğd
 31. Cisr
 32. tanînendâz
 33. nâtıkaperdâz
 34. nâhencâr
 35. müşkilpesend
 36. müddet-i muvakkata
 37. kemâbîş
 38. kemânebrû
 39. adn
 40. adem -i te’lîfiyet
 41. acz
 42. Düzdî
 43. Düşenbe
 44. Düstûr
 45. Dürüşt
 46. Bedesten Nedir?
 47. Baş kaldırmak Nedir?
 48. Baltacı Nedir?
 49. Bakiye Nedir?
 50. Bahriye Nazırı Nedir?
 51. Bağdat Köşkü Nedir?
 52. Babıâli Nedir?
 53. Bab-ı meşihat Nedir?
 54. Azil Nedir?
 55. Ayak divani Nedir?
 56. Avarız akçesi Nedir?
 57. At meydanı Nedir?
 58. Asayiş Nedir?
 59. Arz odası Nedir?
 60. Arşidük Nedir?
 61. Alem Nedir?
 62. Akıncı Nedir?
 63. Ahitname Nedir?
 64. Ağa kapısı Nedir?
 65. Yebab
 66. Yeasib
 67. Yealil
 68. Yeakib
 69. Ye`s-efza
 70. Ye`s-aver
 71. Eluh
 72. Eluf
 73. Eltaf
 74. Elta`
 75. Elt
 76. Elsine-i şarkiye
 77. Elsine-i terkibiye
 78. Def-i mazarrat
 79. Def-i ihtiyaç
 80. Def-i hâcet
 81. Def-i cu`
 82. Def'
 83. Deeb
 84. Decye
 85. Decv
 86. Decucat
 87. Decran
 88. Decn
 89. Decl
 90. Vellas
 91. Velkalemi
 92. Velka
 93. Velk
 94. Veliyyü'l-emir
 95. Veliyyullah
 96. Veliyye
 97. Veliyy-ün niam
 98. Veliyy
 99. Veliyy-ül emir
 100. Veli-ni`met
 101. Velhan
 102. Velh
 103. Velga
 104. Velg (velüg)
 105. Velf
 106. Velehzede
 107. Velehza
 108. Velehu
 109. Velehan
 110. Veleh-resan-i ukul
 111. Veleh-resan
 112. Veleh
 113. Ma'siyet
 114. Ma'rifetullah
 115. Ma'rifet
 116. Ma'rife
 117. Ma'lûm
 118. Uhud-u mer`iye
 119. Uhud-i atika
 120. Udika
 121. Udi
 122. Udhukeperdâz
 123. Udhuke
 124. Udhiye
 125. Udhiy
 126. Uddet
 127. Udat
 128. Udal
 129. Ud`iyye
 130. Ud
 131. Ucruf
 132. Ucre
 133. Ubeyd
 134. Ubar
 135. Ubab
 136. U`lume
 137. U`cube-i hilkat
 138. U`büd
 139. Terci`-i bend
 140. Terceme-i hâl
 141. Terceme
 142. Terceman
 143. Terbiş
 144. Terbiyevî
 145. Terbiyet
 146. Terbiyegâh
 147. Terbit
 148. Terbil
 149. Terbian
 150. Terbi`
 151. Terbab
 152. Terba
 153. Terb
 154. Teraî
 155. Terasuf
 156. Teraset
 157. Terarih
 158. Terani
 159. Teranezâr
 160. Teranezen
 161. Teranesâz
 162. Teraneperdâz
 163. Teranekâr
 164. Terane
 165. Terami
 166. Terakümât
 167. Teraküm
 168. Terakül
 169. Teraküb
 170. Ta`birat
 171. Ta`bir-i samedanî
 172. Ta`bir
 173. Ta`bie
 174. Ta`bid
 175. Ta`b
 176. Ta`an(e)
 177. Ta` (tae)
 178. Ta-be
 179. Ta'zîr
 180. Ta'zîm
 181. Ta'riz
 182. Ta'n
 183. Ta'mim
 184. Ta'lim
 185. Ta'lik
 186. Ta'diye
 187. Ta'dil
 188. Ta'bîr
 189. Ser-i muy
 190. Ser-i frenk
 191. Ser-giran
 192. Ser-endaz
 193. Ser-efraz
 194. Ser-efgende
 195. Ser-dade
 196. Ser-cünban
 197. Ser-azad
 198. Ser-be-ceyb
 199. Ser-amed
 200. Ser-agaz
 201. Ser
 202. Sepükpây
 203. Septisizm
 204. Sepidî
 205. Saan
 206. Saalik
 207. Saalib
 208. Saal
 209. Saak
 210. Saade
 211. Saab
 212. Sa`y-i dimağî
 213. Sa`y-i beliğ
 214. Sa`y
 215. Sa`ve
 216. Sa`vat
 217. Sa`v
 218. Sa`terî
 219. Sa`ter
 220. Sa`sae
 221. Sa`saa
 222. Sa`sa
 223. Sa`ran (sa`revân)
 224. Sa`r
 225. Sa`niye
 226. Sa`net
 227. Sa`neb
 228. Sa`m
 229. Sa`leb(e)
 230. Sa`le
 231. Sa`la
 232. Sa`l
 233. Sa`ka-i şedide
 234. Sa`ka
 235. Sa`k(a)
 236. Sa`fe
 237. Sa`f
 238. Sa`dî
 239. Lehîre
 240. Lehîf
 241. Lehîde
 242. Lehîd
 243. Lehz
 244. Lehviyyat
 245. Lehum
 246. Lebz
 247. Lebve
 248. Lebus
 249. Lebun
 250. Lebteşne