PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Osmanlı Türkçesi Sözlüğü


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8

 1. Osmanlıca Terimler Sözlüğü
 2. sâkeyn-i şibh-i münharif
 3. sâbıküzzikr
 4. sabâ
 5. ratbüyâbis
 6. rahnüma
 7. perîpeyker
 8. perestâr
 9. perakende
 10. merbûtiyet
 11. şiken
 12. şâribülleyli vennehâr
 13. silsile -i merâtib
 14. sidretülmüntehâ
 15. sıla-i rahm
 16. sıklet
 17. cülûsiyye
 18. cûşâcûş
 19. civanbaht
 20. cuğd
 21. Cisr
 22. tanînendâz
 23. nâtıkaperdâz
 24. nâhencâr
 25. müşkilpesend
 26. müddet-i muvakkata
 27. kemâbîş
 28. kemânebrû
 29. adn
 30. adem -i te’lîfiyet
 31. acz
 32. Düzdî
 33. Düşenbe
 34. Düstûr
 35. Dürüşt
 36. Bedesten Nedir?
 37. Baş kaldırmak Nedir?
 38. Baltacı Nedir?
 39. Bakiye Nedir?
 40. Bahriye Nazırı Nedir?
 41. Bağdat Köşkü Nedir?
 42. Babıâli Nedir?
 43. Bab-ı meşihat Nedir?
 44. Azil Nedir?
 45. Ayak divani Nedir?
 46. Avarız akçesi Nedir?
 47. At meydanı Nedir?
 48. Asayiş Nedir?
 49. Arz odası Nedir?
 50. Arşidük Nedir?
 51. Alem Nedir?
 52. Akıncı Nedir?
 53. Ahitname Nedir?
 54. Ağa kapısı Nedir?
 55. Yebab
 56. Yeasib
 57. Yealil
 58. Yeakib
 59. Ye`s-efza
 60. Ye`s-aver
 61. Eluh
 62. Eluf
 63. Eltaf
 64. Elta`
 65. Elt
 66. Elsine-i şarkiye
 67. Elsine-i terkibiye
 68. Def-i mazarrat
 69. Def-i ihtiyaç
 70. Def-i hâcet
 71. Def-i cu`
 72. Def'
 73. Deeb
 74. Decye
 75. Decv
 76. Decucat
 77. Decran
 78. Decn
 79. Decl
 80. Vellas
 81. Velkalemi
 82. Velka
 83. Velk
 84. Veliyyü'l-emir
 85. Veliyyullah
 86. Veliyye
 87. Veliyy-ün niam
 88. Veliyy
 89. Veliyy-ül emir
 90. Veli-ni`met
 91. Velhan
 92. Velh
 93. Velga
 94. Velg (velüg)
 95. Velf
 96. Velehzede
 97. Velehza
 98. Velehu
 99. Velehan
 100. Veleh-resan-i ukul
 101. Veleh-resan
 102. Veleh
 103. Ma'siyet
 104. Ma'rifetullah
 105. Ma'rifet
 106. Ma'rife
 107. Ma'lûm
 108. Uhud-u mer`iye
 109. Uhud-i atika
 110. Udika
 111. Udi
 112. Udhukeperdâz
 113. Udhuke
 114. Udhiye
 115. Udhiy
 116. Uddet
 117. Udat
 118. Udal
 119. Ud`iyye
 120. Ud
 121. Ucruf
 122. Ucre
 123. Ubeyd
 124. Ubar
 125. Ubab
 126. U`lume
 127. U`cube-i hilkat
 128. U`büd
 129. Terci`-i bend
 130. Terceme-i hâl
 131. Terceme
 132. Terceman
 133. Terbiş
 134. Terbiyevî
 135. Terbiyet
 136. Terbiyegâh
 137. Terbit
 138. Terbil
 139. Terbian
 140. Terbi`
 141. Terbab
 142. Terba
 143. Terb
 144. Teraî
 145. Terasuf
 146. Teraset
 147. Terarih
 148. Terani
 149. Teranezâr
 150. Teranezen
 151. Teranesâz
 152. Teraneperdâz
 153. Teranekâr
 154. Terane
 155. Terami
 156. Terakümât
 157. Teraküm
 158. Terakül
 159. Teraküb
 160. Ta`birat
 161. Ta`bir-i samedanî
 162. Ta`bir
 163. Ta`bie
 164. Ta`bid
 165. Ta`b
 166. Ta`an(e)
 167. Ta` (tae)
 168. Ta-be
 169. Ta'zîr
 170. Ta'zîm
 171. Ta'riz
 172. Ta'n
 173. Ta'mim
 174. Ta'lim
 175. Ta'lik
 176. Ta'diye
 177. Ta'dil
 178. Ta'bîr
 179. Ser-i muy
 180. Ser-i frenk
 181. Ser-giran
 182. Ser-endaz
 183. Ser-efraz
 184. Ser-efgende
 185. Ser-dade
 186. Ser-cünban
 187. Ser-azad
 188. Ser-be-ceyb
 189. Ser-amed
 190. Ser-agaz
 191. Ser
 192. Sepükpây
 193. Septisizm
 194. Sepidî
 195. Saan
 196. Saalik
 197. Saalib
 198. Saal
 199. Saak
 200. Saade
 201. Saab
 202. Sa`y-i dimağî
 203. Sa`y-i beliğ
 204. Sa`y
 205. Sa`ve
 206. Sa`vat
 207. Sa`v
 208. Sa`terî
 209. Sa`ter
 210. Sa`sae
 211. Sa`saa
 212. Sa`sa
 213. Sa`ran (sa`revân)
 214. Sa`r
 215. Sa`niye
 216. Sa`net
 217. Sa`neb
 218. Sa`m
 219. Sa`leb(e)
 220. Sa`le
 221. Sa`la
 222. Sa`l
 223. Sa`ka-i şedide
 224. Sa`ka
 225. Sa`k(a)
 226. Sa`fe
 227. Sa`f
 228. Sa`dî
 229. Lehîre
 230. Lehîf
 231. Lehîde
 232. Lehîd
 233. Lehz
 234. Lehviyyat
 235. Lehum
 236. Lebz
 237. Lebve
 238. Lebus
 239. Lebun
 240. Lebteşne
 241. Lebt
 242. Lebsan
 243. Lebs
 244. Lebriz
 245. Lecem
 246. Leceb
 247. Lecce
 248. Leccac
 249. Lecc
 250. Lecac