PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tıp Terimleri Sözlüğü


Sayfa : [1] 2 3

 1. Tıp Terimleri : Z
 2. Tıp Terimleri : Y
 3. Tıp Terimleri : V
 4. Tıp Terimleri : Ü
 5. Tıp Terimleri : U
 6. Tıp Terimleri : T
 7. Tıp Terimleri : S
 8. Tıp Terimleri : R
 9. Tıp Terimleri : P
 10. Tıp Terimleri : Ö
 11. Tıp Terimleri : O
 12. Tıp Terimleri : N
 13. Tıp Terimleri : M
 14. Tıp Terimleri : L
 15. Tıp Terimleri : K
 16. Tıp Terimleri :İ
 17. Tıp Terimleri : H
 18. Tıp Terimleri : G
 19. Tıp Terimleri : F
 20. Tıp Terimleri : E
 21. Tıp Terimleri : D
 22. Tıp terimleri : Ç
 23. Tıp Terimleri : C
 24. Tıp terimleri :B
 25. Tıp Terimleri : A
 26. GALAKTOZ
 27. gastro(-)intestinal
 28. ABORTUS
 29. ABSANS
 30. ABSORBSİYON
 31. ADRENALİN
 32. AFAZİ
 33. AFRODİZYAK
 34. AFONİ
 35. AGLÜTİNASYON
 36. AGORAFOBİ
 37. AJİTASYON
 38. AJİTE
 39. AKNE
 40. AKONDROPLAZİ
 41. AKOMODASYON
 42. AKROMEGALİ
 43. AKUSTİK SİNİR
 44. AMNEZİ
 45. ANALJEZİK
 46. ANEMİ
 47. ANEMİK
 48. ANERJİ
 49. ANKSİETE
 50. ANOSMİ
 51. ANOREKSİ
 52. ANSEFALİT
 53. ANTİENFLAMATUAR
 54. ANTİSEPTİK
 55. ANTİSEPTİKLERİN TARİHİ
 56. ANTİSEPTİKLER NASIL ETKİ YAPAR?
 57. ANTİSPAZMODİK
 58. ANTİSTATİK
 59. ANTİTOKSİK
 60. ANTİTÜSSİF
 61. ANTİVİRAL
 62. ANÜLER
 63. ANÜRİ
 64. ANÜS
 65. AORTA
 66. AORTİK ANEVRİZMA
 67. APANDİSİT
 68. APATİ
 69. APEKS
 70. APİROJEN
 71. APNE
 72. APOPLEKSİ
 73. ARAKNOİD
 74. ASETİLSALİSİLİK ASİT
 75. ASİDOZ
 76. ASO
 77. AŞİL TENDONU
 78. ATROPİN
 79. BAĞIŞIKLIK
 80. BAKTERİ
 81. BAKTERİYEMİ
 82. BALLİSMUS
 83. BANDAJ
 84. BARBİTÜRAT'LAR
 85. BASİL
 86. BAZAL METABOLİZMA
 87. BELL PARALİZİSİ
 88. BENCE-JONES PROTEİNİ
 89. BENİGN
 90. BERİBERİ
 91. BİKONKAV
 92. BİFİD
 93. BİFURKASYON
 94. BİLATERAL
 95. BİLİRUBİN
 96. BİLİRUBİNEMİ
 97. BİYOPSİ
 98. BLEFARİT
 99. BONE
 100. BOTULİSMUS
 101. BRAKİYALJİ
 102. BRADİKARDİ
 103. BRONCHİOLİTİS
 104. BÜL
 105. BÜLLÖZ
 106. CADUCEUS
 107. CAISSON HASTALIĞI
 108. CALCANEUS
 109. CANDIDA
 110. CERAHAT
 111. CERRAHİ
 112. CERUMEN
 113. CESTODIASIS
 114. CLAVİCULA
 115. COR
 116. ÇEKUM (Caecum)
 117. ÇIBAN
 118. ÇİÇEK
 119. ÇİL
 120. DAKRİYOADENİT
 121. DAKRİYOSİSTİT
 122. DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ
 123. DAKRİYOLİT
 124. DALTONİZM
 125. DEBİLİTE
 126. DEFEKASYON
 127. DEFİBRİLATÖR
 128. DEFLORASYON
 129. DEFORMASYON
 130. DEKÜBİTİS
 131. DEKOMPRESYON
 132. DEKONJESTAN
 133. DELİRİUM
 134. DEMANS
 135. DEMONSTRASYON
 136. DEJENERASYON
 137. DEMORALİZASYON
 138. DEMİYELİNİZASYON
 139. DANSİMETRE
 140. DEONTOLOJİ
 141. DEPRESYON
 142. DERMABRAZYON
 143. DERMATİT
 144. DERMATOLOJİ
 145. DERMİS
 146. DÜŞÜK
 147. EDEMA
 148. E.E.G
 149. EFFEKT
 150. EFERVESAN
 151. EFFEKTİF
 152. EFFÜZYON
 153. E.K.G
 154. EKİNOKOK
 155. EKLAMPSİ
 156. EKOKARDİYOGRFİ
 157. EKOKARDİYOGRAM
 158. EKOENSEFALOGRAM
 159. EKOLALİ
 160. EKSİZYON
 161. EKTAZİ
 162. EKTODERM
 163. EKTOPİ
 164. EKTROPİON
 165. EKZEMA
 166. ELEKTROKARDİOGRAFİ
 167. ENDOKRİNOLOJİ
 168. ENDOKRİNOLOG
 169. ENSEFALON
 170. ENVAZYON
 171. EPİTEL
 172. EROZYON
 173. FALLOP TÜPLERİ
 174. FALLOT'S TETRALOGY
 175. FALKS SEREBRİ
 176. FAMİLYAL
 177. FASİAL SİNİR
 178. FASİAL PARALİZ
 179. FAT
 180. FATAL
 181. FEBRİL
 182. EMUR
 183. FERMENT
 184. FERMENTASYON
 185. FERRİTİN
 186. FERTİLİTE
 187. FETUS
 188. FETAL
 189. FİBRİN
 190. FİBRİNEMİ
 191. FİBRİNÜRİ
 192. FİBROM
 193. FİBRO-SARKOM
 194. FİBRÖZ
 195. FİBULA
 196. FİLARİA
 197. GALAKTEMİ
 198. GALAKTOSEL
 199. GALAKTORE
 200. GALAKTOZÜRİ
 201. GASTRODÜODENİT
 202. GASTROENTERİT
 203. GASTROENTERELOG
 204. GASTROİNTESTİNAL
 205. GASTROSKOPİ
 206. GASTROLİT
 207. GASTROMEGALİ
 208. GASTRONOMİ
 209. GASTROPTOZİS
 210. GİARDİA
 211. GİARDİASİS
 212. HABİTÜEL
 213. HALLÜSİNASYON
 214. HALLUKS
 215. HALOTAN
 216. HAMARTOM
 217. HAMARTROZ
 218. HAŞİŞ
 219. HEMATOM
 220. HEMORAJİ
 221. HEMAGLÜTİNASYON
 222. HEMANJİEKTAZİ
 223. HEMANJİOM
 224. Abse
 225. Aıds
 226. Akut
 227. Amfizem
 228. Abdomen
 229. Abdominal
 230. Abdusens siniri
 231. Adaptasyon
 232. Acantosis nigrikans
 233. Absorbsiyon
 234. Absorbe olmak
 235. Adduksiyon
 236. Adem elması
 237. Adenit
 238. azymia
 239. azygos
 240. azurophil
 241. azure
 242. aztreonam
 243. azoturia
 244. azotorrhea
 245. azotemia
 246. azoospermia
 247. azoitch
 248. azoic
 249. azlocillin sodium
 250. azathioprine