IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  sohbet

3Beğeni(ler)
  • 3 Post By Xadd1

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 11 Ağustos 2023, 13:07   #1
Çevrimdışı
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
tdom.tcl
Bazı tcl içerisinde
package require tdom gibi yazıyla karşılaşıp hata alıyorsunuz.Bunun sebebi tdom.tcl olmamasından. Sizlere sunmak istedim.
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!
#---------------------------------------------------------------------------- # Copyright (c) 1999 Jochen Loewer (
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
) #---------------------------------------------------------------------------- # # $Id$ # # # The higher level functions of tDOM written in plain Tcl. # # # The contents of this file are subject to the Mozilla Public License # Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in # compliance with the License. You may obtain a copy of the License at #
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" # basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the # License for the specific language governing rights and limitations # under the License. # # The Original Code is tDOM. # # The Initial Developer of the Original Code is Jochen Loewer # Portions created by Jochen Loewer are Copyright (C) 1998, 1999 # Jochen Loewer. All Rights Reserved. # # Contributor(s): # Rolf Ade (rolf@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]sman.de): 'fake' nodelists/live childNodes # # written by Jochen Loewer # April, 1999 # #---------------------------------------------------------------------------- package require tdom #---------------------------------------------------------------------------- # setup namespaces for additional Tcl level methods, etc. # #---------------------------------------------------------------------------- namespace eval ::dom { namespace eval domDoc { } namespace eval domNode { } namespace eval DOMImplementation { } namespace eval xpathFunc { } namespace eval xpathFuncHelper { } } namespace eval ::tDOM { variable extRefHandlerDebug 0 variable useForeignDTD "" namespace export xmlOpenFile xmlReadFile extRefHandler baseURL } #---------------------------------------------------------------------------- # hasFeature (DOMImplementation method) # # # @in url the URL, where to get the XML document # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] document object # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] XML parse errors, ... # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::DOMImplementation::hasFeature { dom feature {version ""} } { switch $feature { xml - XML { if {($version == "") || ($version == "1.0")} { return 1 } } } return 0 } #---------------------------------------------------------------------------- # load (DOMImplementation method) # # requests a XML document via http using the given URL and # builds up a DOM tree in memory returning the document object # # # @in url the URL, where to get the XML document # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] document object # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] XML parse errors, ... # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::DOMImplementation::load { dom url } { error "Sorry, load method not implemented yet!" } #---------------------------------------------------------------------------- # isa (docDoc method, for [incr tcl] compatibility) # # # @in className # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] 1 iff inherits from the given class # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domDoc::isa { doc className } { if {$className == "domDoc"} { return 1 } return 0 } #---------------------------------------------------------------------------- # info (domDoc method, for [incr tcl] compatibility) # # # @in subcommand # @in args # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domDoc::info { doc subcommand args } { switch $subcommand { class { return "domDoc" } inherit { return "" } heritage { return "domDoc {}" } default { error "domDoc::info subcommand $subcommand not yet implemented!" } } } #---------------------------------------------------------------------------- # importNode (domDoc method) # # Document Object Model (Core) Level 2 method # # # @in subcommand # @in args # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domDoc::importNode { doc importedNode deep } { if {$deep || ($deep == "-deep")} { set node [$importedNode cloneNode -deep] } else { set node [$importedNode cloneNode] } return $node } #---------------------------------------------------------------------------- # isa (domNode method, for [incr tcl] compatibility) # # # @in className # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] 1 iff inherits from the given class # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::isa { doc className } { if {$className == "domNode"} { return 1 } return 0 } #---------------------------------------------------------------------------- # info (domNode method, for [incr tcl] compatibility) # # # @in subcommand # @in args # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::info { doc subcommand args } { switch $subcommand { class { return "domNode" } inherit { return "" } heritage { return "domNode {}" } default { error "domNode::info subcommand $subcommand not yet implemented!" } } } #---------------------------------------------------------------------------- # isWithin (domNode method) # # tests, whether a node object is nested below another tag # # # @in tagName the nodeName of an elment node # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] 1 iff node is nested below a element with nodeName tagName # 0 otherwise # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::isWithin { node tagName } { while {[$node parentNode] != ""} { set node [$node parentNode] if {[$node nodeName] == $tagName} { return 1 } } return 0 } #---------------------------------------------------------------------------- # tagName (domNode method) # # same a nodeName for element interface # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::tagName { node } { if {[$node nodeType] == "ELEMENT_NODE"} { return [$node nodeName] } return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR not an element!" } #---------------------------------------------------------------------------- # simpleTranslate (domNode method) # # applies simple translation rules similar to Cost's simple # translations to a node # # # @in output_var # @in trans_specs # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::simpleTranslate { node output_var trans_specs } { upvar $output_var output if {[$node nodeType] == "TEXT_NODE"} { append output [cgiQuote [$node nodeValue]] return } set found 0 foreach {match action} $trans_specs { if {[catch { if {!$found && ([$node selectNode self::$match] != "") } { set found 1 } } err]} { if {![string match "NodeSet expected for parent axis!" $err]} { error $err } } if {$found && ($action != "-")} { set stop 0 foreach {type value} $action { switch $type { prefix { append output [subst $value] } tag { append output <$value> } start { append output [eval $value] } stop { set stop 1 } } } if {!$stop} { foreach child [$node childNodes] { simpleTranslate $child output $trans_specs } } foreach {type value} $action { switch $type { suffix { append output [subst $value] } end { append output [eval $value] } tag { append output </$value> } } } return } } foreach child [$node childNodes] { simpleTranslate $child output $trans_specs } } #---------------------------------------------------------------------------- # a DOM conformant 'live' childNodes # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] a 'nodelist' object (it is just the normal node) # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::childNodesLive { node } { return $node } #---------------------------------------------------------------------------- # item method on a 'nodelist' object # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] a 'nodelist' object (it is just a normal # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::item { nodeListNode index } { return [lindex [$nodeListNode childNodes] $index] } #---------------------------------------------------------------------------- # length method on a 'nodelist' object # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] a 'nodelist' object (it is just a normal # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::length { nodeListNode } { return [llength [$nodeListNode childNodes]] } #---------------------------------------------------------------------------- # appendData on a 'CharacterData' object # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::appendData { node arg } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } set oldValue [$node nodeValue] $node nodeValue [append oldValue $arg] } #---------------------------------------------------------------------------- # deleteData on a 'CharacterData' object # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::deleteData { node offset count } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } incr offset -1 set before [string range [$node nodeValue] 0 $offset] incr offset incr offset $count set after [string range [$node nodeValue] $offset end] $node nodeValue [append before $after] } #---------------------------------------------------------------------------- # insertData on a 'CharacterData' object # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::insertData { node offset arg } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } incr offset -1 set before [string range [$node nodeValue] 0 $offset] incr offset set after [string range [$node nodeValue] $offset end] $node nodeValue [append before $arg $after] } #---------------------------------------------------------------------------- # replaceData on a 'CharacterData' object # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::replaceData { node offset count arg } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } incr offset -1 set before [string range [$node nodeValue] 0 $offset] incr offset incr offset $count set after [string range [$node nodeValue] $offset end] $node nodeValue [append before $arg $after] } #---------------------------------------------------------------------------- # substringData on a 'CharacterData' object # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] part of the node value (text) # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::substringData { node offset count } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } set endOffset [expr $offset + $count - 1] return [string range [$node nodeValue] $offset $endOffset] } #---------------------------------------------------------------------------- # coerce2number # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFuncHelper::coerce2number { type value } { switch $type { empty { return 0 } number - string { return $value } attrvalues { return [lindex $value 0] } nodes { return [[lindex $value 0] selectNodes number()] } attrnodes { return [lindex $value 1] } } } #---------------------------------------------------------------------------- # coerce2string # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFuncHelper::coerce2string { type value } { switch $type { empty { return "" } number - string { return $value } attrvalues { return [lindex $value 0] } nodes { return [[lindex $value 0] selectNodes string()] } attrnodes { return [lindex $value 1] } } } #---------------------------------------------------------------------------- # function-available # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFunc::function-available { ctxNode pos nodeListType nodeList args} { if {[llength $args] != 2} { error "function-available(): wrong # of args!" } foreach { arg1Typ arg1Value } $args break set str [::dom::xpathFuncHelper::coerce2string $arg1Typ $arg1Value ] switch $str { boolean - ceiling - concat - contains - count - current - document - element-available - false - floor - format-number - generate-id - id - key - last - lang - local-name - name - namespace-uri - normalize-space - not - number - position - round - starts-with - string - string-length - substring - substring-after - substring-before - sum - translate - true - unparsed-entity-uri { return [list bool true] } default { set TclXpathFuncs [info procs ::dom::xpathFunc::*] if {[lsearch -exact $TclXpathFuncs $str] != -1} { return [list bool true] } else { return [list bool false] } } } } #---------------------------------------------------------------------------- # element-available # # This is not strictly correct. The XSLT namespace may be bound # to another prefix (and the prefix 'xsl' may be bound to another # namespace). Since the expression context isn't available at the # moment at tcl coded XPath functions, this couldn't be done better # than this "works in the 'normal' cases" version. #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFunc::element-available { ctxNode pos nodeListType nodeList args} { if {[llength $args] != 2} { error "element-available(): wrong # of args!" } foreach { arg1Typ arg1Value } $args break set str [::dom::xpathFuncHelper::coerce2string $arg1Typ $arg1Value ] # The XSLT recommendation says: "The element-available # function returns true if and only if the expanded-name # is the name of an instruction." The following xsl # elements are not in the category instruction. # xsl:attribute-set # xsl:decimal-format # xsl:include # xsl:key # xsl:namespace-alias # xsl:output # xsl:param # xsl:strip-space # xsl:preserve-space # xsl:template # xsl:import # xsl:otherwise # xsl:sort # xsl:stylesheet # xsl:transform # xsl:with-param # xsl:when switch $str { xsl:apply-templates - xsl:apply-imports - xsl:call-template - xsl:element - xsl:attribute - xsl:text - xsl:processing-instruction - xsl:comment - xsl:copy - xsl:value-of - xsl:number - xsl:for-each - xsl:if - xsl:choose - xsl:variable - xsl:copy-of - xsl:message - xsl:fallback { return [list bool true] } default { return [list bool false] } } } #---------------------------------------------------------------------------- # system-property # # This is not strictly correct. The XSLT namespace may be bound # to another prefix (and the prefix 'xsl' may be bound to another # namespace). Since the expression context isn't available at the # moment at tcl coded XPath functions, this couldn't be done better # than this "works in the 'normal' cases" version. #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFunc::system-property { ctxNode pos nodeListType nodeList args } { if {[llength $args] != 2} { error "system-property(): wrong # of args!" } foreach { arg1Typ arg1Value } $args break set str [::dom::xpathFuncHelper::coerce2string $arg1Typ $arg1Value ] switch $str { xsl:version { return [list number 1.0] } xsl:vendor { return [list string "Jochen Loewer (
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
), Rolf Ade (rolf@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]sman.de) et. al."] } xsl:vendor-url { return [list string "
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
default { return [list string ""] } } } #---------------------------------------------------------------------------- # IANAEncoding2TclEncoding # #---------------------------------------------------------------------------- # As of version 8.3.4 tcl supports # cp860 cp861 cp862 cp863 tis-620 cp864 cp865 cp866 gb12345 cp949 # cp950 cp869 dingbats ksc5601 macCentEuro cp874 macUkraine jis0201 # gb2312 euc-cn euc-jp iso8859-10 macThai jis0208 iso2022-jp # macIceland iso2022 iso8859-13 iso8859-14 jis0212 iso8859-15 cp737 # iso8859-16 big5 euc-kr macRomania macTurkish gb1988 iso2022-kr # macGreek ascii cp437 macRoman iso8859-1 iso8859-2 iso8859-3 ebcdic # macCroatian koi8-r iso8859-4 iso8859-5 cp1250 macCyrillic iso8859-6 # cp1251 koi8-u macDingbats iso8859-7 cp1252 iso8859-8 cp1253 # iso8859-9 cp1254 cp1255 cp850 cp1256 cp932 identity cp1257 cp852 # macJapan cp1258 shiftjis utf-8 cp855 cp936 symbol cp775 unicode # cp857 # # Just add more mappings (and mail them to the tDOM mailing list, please). proc tDOM::IANAEncoding2TclEncoding {IANAName} { # First the most widespread encodings with there # preferred MIME name, to speed lookup in this # usual cases. Later the official names and the # aliases. # # For "official names for character sets that may be # used in the Internet" see # [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] # (that's the source for the encoding names below) # # Matching is case-insensitive switch [string tolower $IANAName] { "us-ascii" {return ascii} "utf-8" {return utf-8} "utf-16" {return unicode; # not sure about this} "iso-8859-1" {return iso8859-1} "iso-8859-2" {return iso8859-2} "iso-8859-3" {return iso8859-3} "iso-8859-4" {return iso8859-4} "iso-8859-5" {return iso8859-5} "iso-8859-6" {return iso8859-6} "iso-8859-7" {return iso8859-7} "iso-8859-8" {return iso8859-8} "iso-8859-9" {return iso8859-9} "iso-8859-10" {return iso8859-10} "iso-8859-13" {return iso8859-13} "iso-8859-14" {return iso8859-14} "iso-8859-15" {return iso8859-15} "iso-8859-16" {return iso8859-16} "iso-2022-kr" {return iso2022-kr} "euc-kr" {return euc-kr} "iso-2022-jp" {return iso2022-jp} "koi8-r" {return koi8-r} "shift_jis" {return shiftjis} "euc-jp" {return euc-jp} "gb2312" {return gb2312} "big5" {return big5} "cp866" {return cp866} "cp1250" {return cp1250} "cp1253" {return cp1253} "cp1254" {return cp1254} "cp1255" {return cp1255} "cp1256" {return cp1256} "cp1257" {return cp1257} "windows-1251" - "cp1251" {return cp1251} "windows-1252" - "cp1252" {return cp1252} "iso_8859-1:1987" - "iso-ir-100" - "iso_8859-1" - "latin1" - "l1" - "ibm819" - "cp819" - "csisolatin1" {return iso8859-1} "iso_8859-2:1987" - "iso-ir-101" - "iso_8859-2" - "iso-8859-2" - "latin2" - "l2" - "csisolatin2" {return iso8859-2} "iso_8859-5:1988" - "iso-ir-144" - "iso_8859-5" - "iso-8859-5" - "cyrillic" - "csisolatincyrillic" {return iso8859-5} "ms_kanji" - "csshiftjis" {return shiftjis} "csiso2022kr" {return iso2022-kr} "ibm866" - "csibm866" {return cp866} default { # There are much more encoding names out there # It's only laziness, that let me stop here. error "Unrecognized encoding name '$IANAName'" } } } #---------------------------------------------------------------------------- # xmlOpenFile # #---------------------------------------------------------------------------- proc tDOM::xmlOpenFile {filename {encodingString {}}} { set fd [open $filename] if {$encodingString != {}} { upvar $encodingString encString } # The autodetection of the encoding follows # XML Recomendation, Appendix F fconfigure $fd -encoding binary if {![binary scan [read $fd 4] "H8" firstBytes]} { # very short (< 4 Bytes) file seek $fd 0 start set encString UTF-8 return $fd } # First check for BOM switch [string range $firstBytes 0 3] { "feff" - "fffe" { # feff: UTF-16, big-endian BOM # ffef: UTF-16, little-endian BOM seek $fd 0 start set encString UTF-16 fconfigure $fd -encoding identity return $fd } } # If the entity has a XML Declaration, the first four characters # must be "<?xm". switch $firstBytes { "3c3f786d" { # UTF-8, ISO 646, ASCII, some part of ISO 8859, Shift-JIS, # EUC, or any other 7-bit, 8-bit, or mixed-width encoding which # ensures that the characters of ASCII have their normal positions, # width and values; the actual encoding declaration must be read to # detect which of these applies, but since all of these encodings # use the same bit patterns for the ASCII characters, the encoding # declaration itself be read reliably. # First 300 bytes should be enough for a XML Declaration # This is of course not 100 percent bullet-proof. set head [read $fd 296] # Try to find the end of the XML Declaration set closeIndex [string first ">" $head] if {$closeIndex == -1} { error "Weird XML data or not XML data at all" } seek $fd 0 start set xmlDeclaration [read $fd [expr {$closeIndex + 5}]] # extract the encoding information set pattern {^[^>]+encoding=[\x20\x9\xd\xa]*["']([^ "']+)['"]} # emacs: " if {![regexp $pattern $head - encStr]} { # Probably something like <?xml version="1.0"?>. # Without encoding declaration this must be UTF-8 set encoding utf-8 set encString UTF-8 } else { set encoding [IANAEncoding2TclEncoding $encStr] set encString $encStr } } "0000003c" - "0000003c" - "3c000000" - "00003c00" { # UCS-4 error "UCS-4 not supported" } "003c003f" - "3c003f00" { # UTF-16, big-endian, no BOM # UTF-16, little-endian, no BOM seek $fd 0 start set encoding identity set encString UTF-16 } "4c6fa794" { # EBCDIC in some flavor error "EBCDIC not supported" } default { # UTF-8 without an encoding declaration seek $fd 0 start set encoding identity set encString "UTF-8" } } fconfigure $fd -encoding $encoding return $fd } #---------------------------------------------------------------------------- # xmlReadFile # #---------------------------------------------------------------------------- proc tDOM::xmlReadFile {filename {encodingString {}}} { if {$encodingString != {}} { upvar $encodingString encString } set fd [xmlOpenFile $filename encString] set data [read $fd [file size $filename]] close $fd return $data } #---------------------------------------------------------------------------- # extRefHandler # # A very simple external entity resolver, included for convenience. # Depends on the tcllib package uri and resolves only file URLs. # #---------------------------------------------------------------------------- if {![catch {package require uri}]} { proc tDOM::extRefHandler {base systemId publicId} { variable extRefHandlerDebug variable useForeignDTD if {$extRefHandlerDebug} { puts stderr "tDOM::extRefHandler called with:" puts stderr "\tbase: '$base'" puts stderr "\tsystemId: '$systemId'" puts stderr "\tpublicId: '$publicId'" } if {$systemId == ""} { if {$useForeignDTD != ""} { set systemId $useForeignDTD } else { error "::tDOM::useForeignDTD does\ not point to the foreign DTD" } } set absolutURI [uri::resolve $base $systemId] array set uriData [uri::split $absolutURI] switch $uriData(scheme) { file { return [list string $absolutURI [xmlReadFile $uriData(path)]] } default { error "can only handle file URI's" } } } } #---------------------------------------------------------------------------- # baseURL # # A simple convenience proc which returns an absolute URL for a given # filename. # #---------------------------------------------------------------------------- proc tDOM::baseURL {path} { switch [file pathtype $path] { "relative" { return "file://[pwd]/$path" } default { return "file://$path" } } } # EOF putlog "tdom.tcl"

Bazı tcl içerisinde
package require tdom gibi yazıyla karşılaşıp hata alıyorsunuz.Bunun sebebi tdom.tcl olmamasından. Sizlere sunmak istedim.
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!
#---------------------------------------------------------------------------- # Copyright (c) 1999 Jochen Loewer (
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
) #---------------------------------------------------------------------------- # # $Id$ # # # The higher level functions of tDOM written in plain Tcl. # # # The contents of this file are subject to the Mozilla Public License # Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in # compliance with the License. You may obtain a copy of the License at #
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" # basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the # License for the specific language governing rights and limitations # under the License. # # The Original Code is tDOM. # # The Initial Developer of the Original Code is Jochen Loewer # Portions created by Jochen Loewer are Copyright (C) 1998, 1999 # Jochen Loewer. All Rights Reserved. # # Contributor(s): # Rolf Ade (rolf@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]sman.de): 'fake' nodelists/live childNodes # # written by Jochen Loewer # April, 1999 # #---------------------------------------------------------------------------- package require tdom #---------------------------------------------------------------------------- # setup namespaces for additional Tcl level methods, etc. # #---------------------------------------------------------------------------- namespace eval ::dom { namespace eval domDoc { } namespace eval domNode { } namespace eval DOMImplementation { } namespace eval xpathFunc { } namespace eval xpathFuncHelper { } } namespace eval ::tDOM { variable extRefHandlerDebug 0 variable useForeignDTD "" namespace export xmlOpenFile xmlReadFile extRefHandler baseURL } #---------------------------------------------------------------------------- # hasFeature (DOMImplementation method) # # # @in url the URL, where to get the XML document # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] document object # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] XML parse errors, ... # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::DOMImplementation::hasFeature { dom feature {version ""} } { switch $feature { xml - XML { if {($version == "") || ($version == "1.0")} { return 1 } } } return 0 } #---------------------------------------------------------------------------- # load (DOMImplementation method) # # requests a XML document via http using the given URL and # builds up a DOM tree in memory returning the document object # # # @in url the URL, where to get the XML document # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] document object # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] XML parse errors, ... # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::DOMImplementation::load { dom url } { error "Sorry, load method not implemented yet!" } #---------------------------------------------------------------------------- # isa (docDoc method, for [incr tcl] compatibility) # # # @in className # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] 1 iff inherits from the given class # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domDoc::isa { doc className } { if {$className == "domDoc"} { return 1 } return 0 } #---------------------------------------------------------------------------- # info (domDoc method, for [incr tcl] compatibility) # # # @in subcommand # @in args # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domDoc::info { doc subcommand args } { switch $subcommand { class { return "domDoc" } inherit { return "" } heritage { return "domDoc {}" } default { error "domDoc::info subcommand $subcommand not yet implemented!" } } } #---------------------------------------------------------------------------- # importNode (domDoc method) # # Document Object Model (Core) Level 2 method # # # @in subcommand # @in args # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domDoc::importNode { doc importedNode deep } { if {$deep || ($deep == "-deep")} { set node [$importedNode cloneNode -deep] } else { set node [$importedNode cloneNode] } return $node } #---------------------------------------------------------------------------- # isa (domNode method, for [incr tcl] compatibility) # # # @in className # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] 1 iff inherits from the given class # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::isa { doc className } { if {$className == "domNode"} { return 1 } return 0 } #---------------------------------------------------------------------------- # info (domNode method, for [incr tcl] compatibility) # # # @in subcommand # @in args # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::info { doc subcommand args } { switch $subcommand { class { return "domNode" } inherit { return "" } heritage { return "domNode {}" } default { error "domNode::info subcommand $subcommand not yet implemented!" } } } #---------------------------------------------------------------------------- # isWithin (domNode method) # # tests, whether a node object is nested below another tag # # # @in tagName the nodeName of an elment node # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] 1 iff node is nested below a element with nodeName tagName # 0 otherwise # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::isWithin { node tagName } { while {[$node parentNode] != ""} { set node [$node parentNode] if {[$node nodeName] == $tagName} { return 1 } } return 0 } #---------------------------------------------------------------------------- # tagName (domNode method) # # same a nodeName for element interface # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::tagName { node } { if {[$node nodeType] == "ELEMENT_NODE"} { return [$node nodeName] } return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR not an element!" } #---------------------------------------------------------------------------- # simpleTranslate (domNode method) # # applies simple translation rules similar to Cost's simple # translations to a node # # # @in output_var # @in trans_specs # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::simpleTranslate { node output_var trans_specs } { upvar $output_var output if {[$node nodeType] == "TEXT_NODE"} { append output [cgiQuote [$node nodeValue]] return } set found 0 foreach {match action} $trans_specs { if {[catch { if {!$found && ([$node selectNode self::$match] != "") } { set found 1 } } err]} { if {![string match "NodeSet expected for parent axis!" $err]} { error $err } } if {$found && ($action != "-")} { set stop 0 foreach {type value} $action { switch $type { prefix { append output [subst $value] } tag { append output <$value> } start { append output [eval $value] } stop { set stop 1 } } } if {!$stop} { foreach child [$node childNodes] { simpleTranslate $child output $trans_specs } } foreach {type value} $action { switch $type { suffix { append output [subst $value] } end { append output [eval $value] } tag { append output </$value> } } } return } } foreach child [$node childNodes] { simpleTranslate $child output $trans_specs } } #---------------------------------------------------------------------------- # a DOM conformant 'live' childNodes # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] a 'nodelist' object (it is just the normal node) # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::childNodesLive { node } { return $node } #---------------------------------------------------------------------------- # item method on a 'nodelist' object # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] a 'nodelist' object (it is just a normal # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::item { nodeListNode index } { return [lindex [$nodeListNode childNodes] $index] } #---------------------------------------------------------------------------- # length method on a 'nodelist' object # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] a 'nodelist' object (it is just a normal # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::length { nodeListNode } { return [llength [$nodeListNode childNodes]] } #---------------------------------------------------------------------------- # appendData on a 'CharacterData' object # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::appendData { node arg } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } set oldValue [$node nodeValue] $node nodeValue [append oldValue $arg] } #---------------------------------------------------------------------------- # deleteData on a 'CharacterData' object # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::deleteData { node offset count } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } incr offset -1 set before [string range [$node nodeValue] 0 $offset] incr offset incr offset $count set after [string range [$node nodeValue] $offset end] $node nodeValue [append before $after] } #---------------------------------------------------------------------------- # insertData on a 'CharacterData' object # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::insertData { node offset arg } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } incr offset -1 set before [string range [$node nodeValue] 0 $offset] incr offset set after [string range [$node nodeValue] $offset end] $node nodeValue [append before $arg $after] } #---------------------------------------------------------------------------- # replaceData on a 'CharacterData' object # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::replaceData { node offset count arg } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } incr offset -1 set before [string range [$node nodeValue] 0 $offset] incr offset incr offset $count set after [string range [$node nodeValue] $offset end] $node nodeValue [append before $arg $after] } #---------------------------------------------------------------------------- # substringData on a 'CharacterData' object # # @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] part of the node value (text) # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::domNode::substringData { node offset count } { set type [$node nodeType] if {($type != "TEXT_NODE") && ($type != "CDATA_SECTION_NODE") && ($type != "COMMENT_NODE") } { return -code error "NOT_SUPPORTED_ERR: node is not a cdata node" } set endOffset [expr $offset + $count - 1] return [string range [$node nodeValue] $offset $endOffset] } #---------------------------------------------------------------------------- # coerce2number # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFuncHelper::coerce2number { type value } { switch $type { empty { return 0 } number - string { return $value } attrvalues { return [lindex $value 0] } nodes { return [[lindex $value 0] selectNodes number()] } attrnodes { return [lindex $value 1] } } } #---------------------------------------------------------------------------- # coerce2string # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFuncHelper::coerce2string { type value } { switch $type { empty { return "" } number - string { return $value } attrvalues { return [lindex $value 0] } nodes { return [[lindex $value 0] selectNodes string()] } attrnodes { return [lindex $value 1] } } } #---------------------------------------------------------------------------- # function-available # #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFunc::function-available { ctxNode pos nodeListType nodeList args} { if {[llength $args] != 2} { error "function-available(): wrong # of args!" } foreach { arg1Typ arg1Value } $args break set str [::dom::xpathFuncHelper::coerce2string $arg1Typ $arg1Value ] switch $str { boolean - ceiling - concat - contains - count - current - document - element-available - false - floor - format-number - generate-id - id - key - last - lang - local-name - name - namespace-uri - normalize-space - not - number - position - round - starts-with - string - string-length - substring - substring-after - substring-before - sum - translate - true - unparsed-entity-uri { return [list bool true] } default { set TclXpathFuncs [info procs ::dom::xpathFunc::*] if {[lsearch -exact $TclXpathFuncs $str] != -1} { return [list bool true] } else { return [list bool false] } } } } #---------------------------------------------------------------------------- # element-available # # This is not strictly correct. The XSLT namespace may be bound # to another prefix (and the prefix 'xsl' may be bound to another # namespace). Since the expression context isn't available at the # moment at tcl coded XPath functions, this couldn't be done better # than this "works in the 'normal' cases" version. #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFunc::element-available { ctxNode pos nodeListType nodeList args} { if {[llength $args] != 2} { error "element-available(): wrong # of args!" } foreach { arg1Typ arg1Value } $args break set str [::dom::xpathFuncHelper::coerce2string $arg1Typ $arg1Value ] # The XSLT recommendation says: "The element-available # function returns true if and only if the expanded-name # is the name of an instruction." The following xsl # elements are not in the category instruction. # xsl:attribute-set # xsl:decimal-format # xsl:include # xsl:key # xsl:namespace-alias # xsl:output # xsl:param # xsl:strip-space # xsl:preserve-space # xsl:template # xsl:import # xsl:otherwise # xsl:sort # xsl:stylesheet # xsl:transform # xsl:with-param # xsl:when switch $str { xsl:apply-templates - xsl:apply-imports - xsl:call-template - xsl:element - xsl:attribute - xsl:text - xsl:processing-instruction - xsl:comment - xsl:copy - xsl:value-of - xsl:number - xsl:for-each - xsl:if - xsl:choose - xsl:variable - xsl:copy-of - xsl:message - xsl:fallback { return [list bool true] } default { return [list bool false] } } } #---------------------------------------------------------------------------- # system-property # # This is not strictly correct. The XSLT namespace may be bound # to another prefix (and the prefix 'xsl' may be bound to another # namespace). Since the expression context isn't available at the # moment at tcl coded XPath functions, this couldn't be done better # than this "works in the 'normal' cases" version. #---------------------------------------------------------------------------- proc ::dom::xpathFunc::system-property { ctxNode pos nodeListType nodeList args } { if {[llength $args] != 2} { error "system-property(): wrong # of args!" } foreach { arg1Typ arg1Value } $args break set str [::dom::xpathFuncHelper::coerce2string $arg1Typ $arg1Value ] switch $str { xsl:version { return [list number 1.0] } xsl:vendor { return [list string "Jochen Loewer (
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
), Rolf Ade (rolf@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]sman.de) et. al."] } xsl:vendor-url { return [list string "
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
default { return [list string ""] } } } #---------------------------------------------------------------------------- # IANAEncoding2TclEncoding # #---------------------------------------------------------------------------- # As of version 8.3.4 tcl supports # cp860 cp861 cp862 cp863 tis-620 cp864 cp865 cp866 gb12345 cp949 # cp950 cp869 dingbats ksc5601 macCentEuro cp874 macUkraine jis0201 # gb2312 euc-cn euc-jp iso8859-10 macThai jis0208 iso2022-jp # macIceland iso2022 iso8859-13 iso8859-14 jis0212 iso8859-15 cp737 # iso8859-16 big5 euc-kr macRomania macTurkish gb1988 iso2022-kr # macGreek ascii cp437 macRoman iso8859-1 iso8859-2 iso8859-3 ebcdic # macCroatian koi8-r iso8859-4 iso8859-5 cp1250 macCyrillic iso8859-6 # cp1251 koi8-u macDingbats iso8859-7 cp1252 iso8859-8 cp1253 # iso8859-9 cp1254 cp1255 cp850 cp1256 cp932 identity cp1257 cp852 # macJapan cp1258 shiftjis utf-8 cp855 cp936 symbol cp775 unicode # cp857 # # Just add more mappings (and mail them to the tDOM mailing list, please). proc tDOM::IANAEncoding2TclEncoding {IANAName} { # First the most widespread encodings with there # preferred MIME name, to speed lookup in this # usual cases. Later the official names and the # aliases. # # For "official names for character sets that may be # used in the Internet" see # [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] # (that's the source for the encoding names below) # # Matching is case-insensitive switch [string tolower $IANAName] { "us-ascii" {return ascii} "utf-8" {return utf-8} "utf-16" {return unicode; # not sure about this} "iso-8859-1" {return iso8859-1} "iso-8859-2" {return iso8859-2} "iso-8859-3" {return iso8859-3} "iso-8859-4" {return iso8859-4} "iso-8859-5" {return iso8859-5} "iso-8859-6" {return iso8859-6} "iso-8859-7" {return iso8859-7} "iso-8859-8" {return iso8859-8} "iso-8859-9" {return iso8859-9} "iso-8859-10" {return iso8859-10} "iso-8859-13" {return iso8859-13} "iso-8859-14" {return iso8859-14} "iso-8859-15" {return iso8859-15} "iso-8859-16" {return iso8859-16} "iso-2022-kr" {return iso2022-kr} "euc-kr" {return euc-kr} "iso-2022-jp" {return iso2022-jp} "koi8-r" {return koi8-r} "shift_jis" {return shiftjis} "euc-jp" {return euc-jp} "gb2312" {return gb2312} "big5" {return big5} "cp866" {return cp866} "cp1250" {return cp1250} "cp1253" {return cp1253} "cp1254" {return cp1254} "cp1255" {return cp1255} "cp1256" {return cp1256} "cp1257" {return cp1257} "windows-1251" - "cp1251" {return cp1251} "windows-1252" - "cp1252" {return cp1252} "iso_8859-1:1987" - "iso-ir-100" - "iso_8859-1" - "latin1" - "l1" - "ibm819" - "cp819" - "csisolatin1" {return iso8859-1} "iso_8859-2:1987" - "iso-ir-101" - "iso_8859-2" - "iso-8859-2" - "latin2" - "l2" - "csisolatin2" {return iso8859-2} "iso_8859-5:1988" - "iso-ir-144" - "iso_8859-5" - "iso-8859-5" - "cyrillic" - "csisolatincyrillic" {return iso8859-5} "ms_kanji" - "csshiftjis" {return shiftjis} "csiso2022kr" {return iso2022-kr} "ibm866" - "csibm866" {return cp866} default { # There are much more encoding names out there # It's only laziness, that let me stop here. error "Unrecognized encoding name '$IANAName'" } } } #---------------------------------------------------------------------------- # xmlOpenFile # #---------------------------------------------------------------------------- proc tDOM::xmlOpenFile {filename {encodingString {}}} { set fd [open $filename] if {$encodingString != {}} { upvar $encodingString encString } # The autodetection of the encoding follows # XML Recomendation, Appendix F fconfigure $fd -encoding binary if {![binary scan [read $fd 4] "H8" firstBytes]} { # very short (< 4 Bytes) file seek $fd 0 start set encString UTF-8 return $fd } # First check for BOM switch [string range $firstBytes 0 3] { "feff" - "fffe" { # feff: UTF-16, big-endian BOM # ffef: UTF-16, little-endian BOM seek $fd 0 start set encString UTF-16 fconfigure $fd -encoding identity return $fd } } # If the entity has a XML Declaration, the first four characters # must be "<?xm". switch $firstBytes { "3c3f786d" { # UTF-8, ISO 646, ASCII, some part of ISO 8859, Shift-JIS, # EUC, or any other 7-bit, 8-bit, or mixed-width encoding which # ensures that the characters of ASCII have their normal positions, # width and values; the actual encoding declaration must be read to # detect which of these applies, but since all of these encodings # use the same bit patterns for the ASCII characters, the encoding # declaration itself be read reliably. # First 300 bytes should be enough for a XML Declaration # This is of course not 100 percent bullet-proof. set head [read $fd 296] # Try to find the end of the XML Declaration set closeIndex [string first ">" $head] if {$closeIndex == -1} { error "Weird XML data or not XML data at all" } seek $fd 0 start set xmlDeclaration [read $fd [expr {$closeIndex + 5}]] # extract the encoding information set pattern {^[^>]+encoding=[\x20\x9\xd\xa]*["']([^ "']+)['"]} # emacs: " if {![regexp $pattern $head - encStr]} { # Probably something like <?xml version="1.0"?>. # Without encoding declaration this must be UTF-8 set encoding utf-8 set encString UTF-8 } else { set encoding [IANAEncoding2TclEncoding $encStr] set encString $encStr } } "0000003c" - "0000003c" - "3c000000" - "00003c00" { # UCS-4 error "UCS-4 not supported" } "003c003f" - "3c003f00" { # UTF-16, big-endian, no BOM # UTF-16, little-endian, no BOM seek $fd 0 start set encoding identity set encString UTF-16 } "4c6fa794" { # EBCDIC in some flavor error "EBCDIC not supported" } default { # UTF-8 without an encoding declaration seek $fd 0 start set encoding identity set encString "UTF-8" } } fconfigure $fd -encoding $encoding return $fd } #---------------------------------------------------------------------------- # xmlReadFile # #---------------------------------------------------------------------------- proc tDOM::xmlReadFile {filename {encodingString {}}} { if {$encodingString != {}} { upvar $encodingString encString } set fd [xmlOpenFile $filename encString] set data [read $fd [file size $filename]] close $fd return $data } #---------------------------------------------------------------------------- # extRefHandler # # A very simple external entity resolver, included for convenience. # Depends on the tcllib package uri and resolves only file URLs. # #---------------------------------------------------------------------------- if {![catch {package require uri}]} { proc tDOM::extRefHandler {base systemId publicId} { variable extRefHandlerDebug variable useForeignDTD if {$extRefHandlerDebug} { puts stderr "tDOM::extRefHandler called with:" puts stderr "\tbase: '$base'" puts stderr "\tsystemId: '$systemId'" puts stderr "\tpublicId: '$publicId'" } if {$systemId == ""} { if {$useForeignDTD != ""} { set systemId $useForeignDTD } else { error "::tDOM::useForeignDTD does\ not point to the foreign DTD" } } set absolutURI [uri::resolve $base $systemId] array set uriData [uri::split $absolutURI] switch $uriData(scheme) { file { return [list string $absolutURI [xmlReadFile $uriData(path)]] } default { error "can only handle file URI's" } } } } #---------------------------------------------------------------------------- # baseURL # # A simple convenience proc which returns an absolute URL for a given # filename. # #---------------------------------------------------------------------------- proc tDOM::baseURL {path} { switch [file pathtype $path] { "relative" { return "file://[pwd]/$path" } default { return "file://$path" } } } # EOF putlog "tdom.tcl"


Konu Xadd1 tarafından (11 Ağustos 2023 Saat 13:09 ) değiştirilmiştir.
 
Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
sohbet odaları sohbet odaları Yazgulu Sohbet
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık