IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 11 Nisan 2011, 21:21   #1
Çevrimdışı
Türkçe Kökenli Sözcükler


sohbet


Türkçe'deki ‘z’ sesinin Çuvaş dilinde ‘r’ olarak değişikliğe uğradığından söz ettim. Çuvaş dilini konuşan iki farklı boy da Utrigur ve Kutrigur boylarıdır. Bunların Türkçe şekillerini görebilmek için bir miktar hecelere ayırmak gerekir. UTRİGUR isminin UTRİ-GUZ = ÖTRİ-GUZ = ÖTE(DE)Kİ-OĞUZ anlamını içerdiğini görüyoruz. ÖTEKİ veya ÖTEDEKİ hem ailece uzak, hem de coğrafi bölge olarak uzak olan Oğuz boyu demek oluyor. İşte bu halk kuzeydeki GOT halkıdır. Yazılışı GOTH olan bu boy adının okunuşu TH = Ç ilişkisinden GOÇ veya KOÇ olduğu anlaşılıyor. Viking ve kuzey Avrupa savaşçılarının başlıklarındaki koç boynuzu ile KOÇ adı açıkça bu ilişkiyi gösteriyor. Bir diğer örnek, Çin’den gelen ÇAY bitkisine, TEA denmiş olması T=CH ilişkisine kanıttır.
UTRİ sözü ise Hind-Avrupa dillerine /Dışlanmış olan/ anlamında İngilizce out, Almanca aus, İsveççe ut ve Hollandaca uit şekillerinde bulunur. Latince AUT sözü /biri veya öteki/ olup gene ayırımı ve ÖTEKİ kavramını içeren bir sözcüktür.
Kutrigur adı da benzer şekilde KUTRİ-GUZ olup KUTRİ = KUTLU (Kut ile ilişikli olan) OĞUZ anlamını içerir. M.Ö. 3,000 yıllarının sonlarına doğru Anadolu'da ve Mezopotamya'da Guti adlı bir kavimin varlığından söz edilir. Gut sözü Kut olabileceği gibi Got adının biraz farklı söyleniş şekli de olabilir. Gotların doğu koluna Ostrogot ve batı koluna Vizigot adı verildiği biliniyor.

Avusturyalı tarih profesörü Herwig Wolfram History of the Goths (Gotların Tarihi) adlı kitabının 300’cü sayfasında aynen şöyle der: (kendi çevirim) “Got ordusunun çok-uluslu yapısı Odovakar’ın yenilgisinden sonra daha da artmıştır. Batı ordusundan önemli miktarda savaşçı Theodorik’in ordusuna katılmışlardır. Bunların arasında Rugi’li, Heru’lu, Kiri’li, Türkili’li, Suevi’li, Sarmat’lı ve Tayfalı’lı erler Got’lu olmuşlardır.” Bu boyların bir zamanlar var olduklarını hiçbir tarih kitabı yazmaz. Türk-ili, Su-evi, Tayfa-lı açıkça Türkçe kökenli sözcüklerdir. Diğerleri ise Rugi = Uruk (yerleşik), Heru = Er (asker), Sarmat = aS-oR-aMa-oT ve Kiri = Ok-iri olabilir. Tüm bu boylar Baltık denizi cıvarında (kuzey Avrupa’da) yaşamakta idiler. Finlilerin kendilerine Suomi adını verdiklerini biliyoruz. Baltık bölgesinin, özellikle Finlandiya’nın’ son derece bataklık bir bölge olması bu isimde su kavramının bulunduğunu düşündürmektedir. Suevi adlı bir boyun varlığı bu görüşe destektir. Baltık ile Balçık (bataklık) arasındaki benzerlik de tesadüf değildir. Nitekim, Balthic = Baltık = Balçık, olduğundan TH harflerinin aslında Ç sesini verdikleri bir kere daha ortaya çıkar. Bu durumda Theodoric = Çu-doruk = Çu-danız (Çu halkındanız) şeklinde Çuvaş halkından olduğu görülmektedir. Balçık bölgesinde hüküm sürmüş diğer kral adlarına bir göz atalım. Alaric = Alırık (Alırız), Huneric = Hun-Eriyiz (Hun askeriyiz) ve Athaneric = Açan-eriz (yol açan, ilerleyen askeriz). Sondaki –İC takısı aslında OKH sözünden türemiş olup, Almancada /ben/ ICH şeklinde bağımsız bir sözcük haline gelmiştir.
Almanca K sesi yumuşayıp G sesi haline dönüşmüştür. Örneğin, Almanca Ganse = Kaz, Grau (gri) = Kır ve Gut (iyi) = Kut ilişkilerinde K dan G ye doğru olan dönüşümü ve anlam benzerliği açıktır. KUT sözünün GUT olup /iyi/ oluşu da kutsal olanın aynı zamanda iyi olduğunu gösterir.
Fransa’ya yerleşmiş olan Gol boyları da Vizigotlardan oluşmuştur. Şu halde Oğuz => Guz => Gur => Gol dönüşümlerinde asıl bot adın OKH olduğu görülüyor. K sesinin kalması halinde ise OKH’uz => Kuz => Kur şekilleri türüyor. Kuzey sözü de bu kökten türemiştir. KUZ-ÖYÜ => KUZEY (Kuz ülkesi) olup GUZların kuzeye yerleşmiş kollarının ülkesi anlamını içerir.
İsviçre Alplerine yakın CHUR (okunuşu KUR) şehri vardır. Bu şehirde çok eski dönemlerden kalma yazılı taşlar bulunmuştur. Bu şehrin OKH halkının kurmuş olduğu anlaşıldığı gibi KUR sözü dahi OK-UR = KUR olduğunu da açıklamış oluyor. Böylece halen kullandığımız şehir kurmak kavramının kökünü bulmuş oluyoruz. Şehir kuruluyor, yapılmıyor veya dikilmiyor. Daha önce KÖY sözünün OK-ÖYÜ olduğundan söz etmiştim.

Nasıl ki Guz zamanla Gol olmuşsa aynı şekilde Kuz zamanla Kol olmuştur. Ana bedenden uzantı anlamını da bu sözlerde buluyoruz. BOY sözü beden ile başı bağlayan BOYUN olduğu gibi, bedenin yan uzantıları da KOL olmaktadır. Böylece, hem bir uzantı (bir uzuv) hem de asıl bedeni oluşturan Asya kıtasından ayrılan OK boylarının bir bölümünü de farkında olmadan belirtmiş oluyoruz.
Türkçe'deki ‘z’ sesinin Çuvaş dilinde ‘r’ olarak değişikliğe uğradığından söz ettim. Çuvaş dilini konuşan iki farklı boy da Utrigur ve Kutrigur boylarıdır. Bunların Türkçe şekillerini görebilmek için bir miktar hecelere ayırmak gerekir. UTRİGUR isminin UTRİ-GUZ = ÖTRİ-GUZ = ÖTE(DE)Kİ-OĞUZ anlamını içerdiğini görüyoruz. ÖTEKİ veya ÖTEDEKİ hem ailece uzak, hem de coğrafi bölge olarak uzak olan Oğuz boyu demek oluyor. İşte bu halk kuzeydeki GOT halkıdır. Yazılışı GOTH olan bu boy adının okunuşu TH = Ç ilişkisinden GOÇ veya KOÇ olduğu anlaşılıyor. Viking ve kuzey Avrupa savaşçılarının başlıklarındaki koç boynuzu ile KOÇ adı açıkça bu ilişkiyi gösteriyor. Bir diğer örnek, Çin’den gelen ÇAY bitkisine, TEA denmiş olması T=CH ilişkisine kanıttır.
UTRİ sözü ise Hind-Avrupa dillerine /Dışlanmış olan/ anlamında İngilizce out, Almanca aus, İsveççe ut ve Hollandaca uit şekillerinde bulunur. Latince AUT sözü /biri veya öteki/ olup gene ayırımı ve ÖTEKİ kavramını içeren bir sözcüktür.
Kutrigur adı da benzer şekilde KUTRİ-GUZ olup KUTRİ = KUTLU (Kut ile ilişikli olan) OĞUZ anlamını içerir. M.Ö. 3,000 yıllarının sonlarına doğru Anadolu'da ve Mezopotamya'da Guti adlı bir kavimin varlığından söz edilir. Gut sözü Kut olabileceği gibi Got adının biraz farklı söyleniş şekli de olabilir. Gotların doğu koluna Ostrogot ve batı koluna Vizigot adı verildiği biliniyor.

Avusturyalı tarih profesörü Herwig Wolfram History of the Goths (Gotların Tarihi) adlı kitabının 300’cü sayfasında aynen şöyle der: (kendi çevirim) “Got ordusunun çok-uluslu yapısı Odovakar’ın yenilgisinden sonra daha da artmıştır. Batı ordusundan önemli miktarda savaşçı Theodorik’in ordusuna katılmışlardır. Bunların arasında Rugi’li, Heru’lu, Kiri’li, Türkili’li, Suevi’li, Sarmat’lı ve Tayfalı’lı erler Got’lu olmuşlardır.” Bu boyların bir zamanlar var olduklarını hiçbir tarih kitabı yazmaz. Türk-ili, Su-evi, Tayfa-lı açıkça Türkçe kökenli sözcüklerdir. Diğerleri ise Rugi = Uruk (yerleşik), Heru = Er (asker), Sarmat = aS-oR-aMa-oT ve Kiri = Ok-iri olabilir. Tüm bu boylar Baltık denizi cıvarında (kuzey Avrupa’da) yaşamakta idiler. Finlilerin kendilerine Suomi adını verdiklerini biliyoruz. Baltık bölgesinin, özellikle Finlandiya’nın’ son derece bataklık bir bölge olması bu isimde su kavramının bulunduğunu düşündürmektedir. Suevi adlı bir boyun varlığı bu görüşe destektir. Baltık ile Balçık (bataklık) arasındaki benzerlik de tesadüf değildir. Nitekim, Balthic = Baltık = Balçık, olduğundan TH harflerinin aslında Ç sesini verdikleri bir kere daha ortaya çıkar. Bu durumda Theodoric = Çu-doruk = Çu-danız (Çu halkındanız) şeklinde Çuvaş halkından olduğu görülmektedir. Balçık bölgesinde hüküm sürmüş diğer kral adlarına bir göz atalım. Alaric = Alırık (Alırız), Huneric = Hun-Eriyiz (Hun askeriyiz) ve Athaneric = Açan-eriz (yol açan, ilerleyen askeriz). Sondaki –İC takısı aslında OKH sözünden türemiş olup, Almancada /ben/ ICH şeklinde bağımsız bir sözcük haline gelmiştir.
Almanca K sesi yumuşayıp G sesi haline dönüşmüştür. Örneğin, Almanca Ganse = Kaz, Grau (gri) = Kır ve Gut (iyi) = Kut ilişkilerinde K dan G ye doğru olan dönüşümü ve anlam benzerliği açıktır. KUT sözünün GUT olup /iyi/ oluşu da kutsal olanın aynı zamanda iyi olduğunu gösterir.
Fransa’ya yerleşmiş olan Gol boyları da Vizigotlardan oluşmuştur. Şu halde Oğuz => Guz => Gur => Gol dönüşümlerinde asıl bot adın OKH olduğu görülüyor. K sesinin kalması halinde ise OKH’uz => Kuz => Kur şekilleri türüyor. Kuzey sözü de bu kökten türemiştir. KUZ-ÖYÜ => KUZEY (Kuz ülkesi) olup GUZların kuzeye yerleşmiş kollarının ülkesi anlamını içerir.
İsviçre Alplerine yakın CHUR (okunuşu KUR) şehri vardır. Bu şehirde çok eski dönemlerden kalma yazılı taşlar bulunmuştur. Bu şehrin OKH halkının kurmuş olduğu anlaşıldığı gibi KUR sözü dahi OK-UR = KUR olduğunu da açıklamış oluyor. Böylece halen kullandığımız şehir kurmak kavramının kökünü bulmuş oluyoruz. Şehir kuruluyor, yapılmıyor veya dikilmiyor. Daha önce KÖY sözünün OK-ÖYÜ olduğundan söz etmiştim.

Nasıl ki Guz zamanla Gol olmuşsa aynı şekilde Kuz zamanla Kol olmuştur. Ana bedenden uzantı anlamını da bu sözlerde buluyoruz. BOY sözü beden ile başı bağlayan BOYUN olduğu gibi, bedenin yan uzantıları da KOL olmaktadır. Böylece, hem bir uzantı (bir uzuv) hem de asıl bedeni oluşturan Asya kıtasından ayrılan OK boylarının bir bölümünü de farkında olmadan belirtmiş oluyoruz.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
kökenli, sözcükler, türkçe

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Yansıma Sözcükler Desmont Türkçe 0 28 Kasım 2014 16:35
ErteLenmiş SözcükLer.. PauL Aşk ve Sevgi Köşesi 0 30 Ocak 2012 15:36
Türkçe web sayfalarında en sık rastlanan 40 yabancı kökenli kelime DaDaS Bilim Dünyasından Son Haberler 0 25 Ocak 2012 23:41
Sözcükler. Melodram Şiir, Hikaye ve Güzel Sözler 0 30 Kasım 2011 19:06
Yansima sÖzcÜkler Ecrin Türk Dili ve Edebiyatı 0 23 Nisan 2011 14:41