IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
2Beğeni(ler)
  • 2 Post By Ecrin

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 28 Haziran 2013, 18:30   #1
Çevrimdışı
Ordu yÖresel kelİmeler


aşk sohbet odaları


A

Ablak : Gösterişli

Acık : Azıcık,biraz

Acımuh : Buğday tarlasında biten ve garamuh ta denilen yabani ot

Adab : Terbiye

Adamılık : Erkeklik

Afırmak : Öfkeyle ağzına geleni söylemek

Afalamak : Şaşırmak

Ağ : Ak

Ağarşak : İğ altında dengeyi sağlayan ortası delik yuvarlak ağaç

Ağbuda : Beyaz buğday

Ağca : Ak. Beyaz

Ağ damla : Süt ve süt ürünleri

Ağız eymek : Rica etmek

Ağızlık : Yayığa yoğurt koymaya yarayan alet

Ağrı : Yönünden, tarafından (Oradan ağrı)

Ağu : Zehir

Ağyel : Batıdan esen sıcak yel

Ağzı bek : Sır vermeyen

Aha : İşte

Ahbun : Eve yakın verimli tarla

Ahiretlik : Öbür dünyalık

Ahlat : Küçük armut

Ahmak : Aptal

Ahtarmak : Tohum ekmeden tarlayı sürmek

Ahur : Hayvan ağılı

Ak : Beyaz

Akındırık : Çam ağacından sızan reçine

Alabula : Karışık renkli

Al basma : Lohusa kadınlarda görülen hastalık

Aluç : Bir çeşit meyve

Andır : Kötü şeyler

Aruh : Yağsız

Alaf : Hayvan yiyeceği

Aluk : Salak

Anadut : Ot yada ekin toplamak için kullanılan alet

Analık : Üvey anne

Anca : Ancak

Andavallı : Aptal, ahmak

Annamak : Anlamak

Anuk : Yabani nane

Apışarası : İki bacak arası

Araba : Kağnı

Arbaza : Birbirlerine düşman olan( köpekler)

Arınmak : Temize çıkmak

Ars : Gelincik

Aruk : Zayıf, cılız

Ataş almak : Çok acele etmek

Atgu : Büyük ve kalın kadın başörtüsü

Aurt : Çenenin iki yan tarafı

Avanak : Çabuk aldanan

Avara : Başıboş, işsiz

Avaralık : İşsizlik

Avulanma : Zehirlenme

Avutma : Oyalama, aldatma, teselli etme

Avuz : Doğum yapan hayvanlarda ilk süt

Ayak bağı : Engel

Ayak yolu : WC.

Ayama : Lakap

Ayı mantarı : İçi boş yenilmez mantar

Ayın oyun : Hile, oyun

Ayvan : Balkon

Azık : Yiyecek

Azınsımak : Az bulmak :


B

Baba çıkasıca : Beddua

Bacılık : Çok samimi bayan arkadaş
Badal : Merdiven basamağı

Başgöz etmek : Nişanlamak

Başını bağlamak : Evlendirmek

Başlık : Evlenecek erkeğin kız tarafına verdiği para

Bayramcalık : Bayram elbisesi

Bazlama : Mayasız sacda pişirilen ekmek

Beğermek : Hayvan melemesi
Behni : Hayvan yemliği

Bek : Yumuşak olmayan

Bekitmek : Desteklemek, güçlendirmek

Bel vermek : Direk, kiriş, duvar gibi nesnelerin ortadan eğilmesi

Belemek : Bebeği beşiğe yatırmak

Bertilme : Ezilme

Bezmek : Bıkmak, usanmak

Bıdıhtı : Boyunduruğun orta kısmında kayışın bağlandığı küçücük iki ağaç parça

Bıdık : Küçük

Bıdırdamak : Mırıldanmak
Bıldır : Geçen yıl
Bibi : Hala

Bicimcik : Azıcık

Biçik : Danaları çağırmak için kullanılır

Bi dıkım : Bir parça
Bileki : Mısır ekmeği

Bilohma : Azıcık

Biz : Ucu sivri tornavida benzeri bir alet

Boncuklama : Hayvanlar için yükten kaçma

Boran : Şiddetli kar
Boydah : Tek başına, yükü olmayan yaya
Boyunduruk : Kağnı arabası ve dövende öküzlerin bağlandığı alet
Boz : Nadasa bırakılan tarla

Böremit : Fırına verilmiş olup tam kurutulmamış armut

Böön : Bugün

Börükbaşı : Ocakbaşı

Börtttürmek : Hafif haşlamak

Börtme : Sıcak ve soğuktan etkilenme,porsuma

Böör : Yan

Böörce : Fasülye

Bulamaç : Koyu un çorbası

Burulgan : Rüzgarın aniden çoğalması, hortum

Buymak : Üşümek

Büğek : Buzağıların analarını emmelerini önlemek için ağızlarına takılan sivri uçlu aygıt

Büğelek : Sığırlara musallat olan sinek

Bükme : Viraj, dönemeç

Bükmek : Dolamak

Bükrü : Kambur

Bürüme : Koruluk

Bürün : Yarın değil öbür günC :Cağ : Kağnı arabasında ot veya ekin yüklemek için kullanılan parmaklık parça

Camış : Manda

Cas cavlak : Çıplak

Caymak : Vaz geçmek

Cecim : Kilim gibi kullanılan yün döşeme

Cecik : Ağaç çivi

Cehal : Cahil

Cemek : Kazmanın küçüğü

Cıbır : Çıplak, züğürt kişi

Cılbır : Yoğurtlu yumurta

Cılga : Tek kişi geçebilecek yol

Cımbış : Eğlence

Cırıhla : Cıvık hamurdan sacda yapılan mayasız ekmek

Cıvık : Çok sulu

Cızık : Çizgi

Cızlamak : İçi sızlamak

Cudam : Aşağılık, avanak,

Cücük : Civciv


Ç

Çağla : Ham meyva

Çakıldak : Değirmende zahirenin taşın deliğine akmasını sağlayan cıngırdak

Çalpama : Yağı alınmamış ayran

Çamdu : Duvar

Çangal : Fasulyelerin sarması için dikilen çubuk

Çangal : Dallı budaklı ağaç

Çaput : Bez parçası

Çara : Hayvanların dişilik organından akan sıvı

Çebiş : Bir yaşındaki keçi

Çec : Samandan ayrılmış buğday yığını

Çecik : Ağaç çivi

Çedene : Kupkuru

Çekü : Yazma, başörtüsü

Çekü : Kantar

Çeten : Saman yada kerme taşımak için kağnılara yerleştirilen tahta düzen

Çevrük : Etrafı çevrili küçük bahçe

Çiğit : Çekirdek

Çıkrık : Yün ip kıvratmaya mahsus alet

Çillenme : Yeşerme, çimlenme

Çimmek : Banyo yapmak

Çit : Ağaçtan örme bahçe korumalığı

Çitimek : Yırtık ve delikleri örmek

Çoğunsuma : Çok görme

Çor : Çok tuzlu

Çorak : Bataklık

Çöğdürmek : Ayak üzeri küçük abdestini yapmak

Çöğe durma : Yeni yürümeye başlayan çocuğun ayakta durabilmesi

Çöpür : Keçi kılı

Çörüş koşma : Yedek öküz koşma (1. öküzlerin önüne koşulur.)

Çüş : Eşeklere verilen yüRÜME KOMUTU
D :

Dabak : Hayvanlarda görülen bir hastalık

Daha : Ora, şu

Daim : Sürekli

Dalaklanmak : Karın boşluğuna vurulan darbe sonucu düşme, bayılma

Daldırma : Dalgın olma. Suya batırma

Danışık : Düğün yapacakların danışmak için komşuları davet ettiği toplantı

Dastar : Kilime benzeyen yün dokuma

Davar : Koyunlar

Dayama : Duvara dikine konulan odun ve kütükler

Dayfalma : İçi geçme, bayılma

De daha : İşte Orada

Deh : Atlara verilen yürü emri

Dek gelme : Uygun, tıpa tıp

Dene : Tahıl, tane

Deyha : İşte orada

Deynek : Çobanların kullandığı düzgün ağaç tan bir parça

Dıhılmak : Girmek,uzun süre kalmak

Dıkız : Çok dolu

Dırdır : Boşuna konuşma, söylenip durmu

Dırık : Zayıf

Dibek : Buğday dövmede kullanılan çukur taş

Dillik vermemek : Geçimsizlik

Dilliksiz : Geçimsiz

Dirgon : Harmanda kullanılan alet

Dikilgen : Kramp, keskin adele ağrısı

Ditmek : Parçalara ayırma

Diyeze : Teyze

Dolak : Kaşkol

Don yağ : Hayvan iç yağlarının eritilerek ve dondurularak elde edilen yağ

Dönemeç : Viraj

Döş : Göğüs, bağır

Döşşek : Yatak

Dooğç : Atlara verilen dur emri

Döğme : Ahlat unundan yapılan ezme

Dövenleme : Harmanda arpa buğday vb. saman haline getirme

Duncukma : Fazla koşarken yorulup düşme

Dulda : Soğuk, sıcak ve rüzgar almayan yer

Dunuk : Mat

Düğ : Bulgurun incesi

Düğdü : Balta kazma gibi aletlerin çivi ve kazık çakmaya yarayan kısmı

Dünürşü : Dünür gidenler

Dürme : Top pancar

Dürmek : Katlamak

Düve : Genç inek

Düven : Ekin saplarını tanelerden ayırmada ve saman yapmada kullanılan altı çakmak Taşlarıyla döşeli ağaçtan araç

E
E, e : Ha öyle mi ?

Ebe : Büyük anne

Ebem kuşağı : Gök kuşağı

Ebür cübür : Gelişigüzel, işe yaramaz

Ecene : Marangoz aleti

Efil efil : Rüzgarın afif ve serin esmesi

Eğenk : Karasabanın bir parçası, el ile tutulan kısmı

Eğiş : Ekmek veya köz çeviren demir alet

Eğleşmek : Oturmak, kalmak

Ehbap : Dost

Eke : Büyük yetişkin hayvan

Ekin : Arpa, buğday gibi tarım ürünlerinin genel adı

Ekin kellesi : Başak

Ekmekaşı : Kurumuş ekmeklerden ıslatılarak elde edilen yemek

Eksik : Azalmış

Eksik etek : Kadınlar için söylenir

Ekşamur : Hamur mayası

Elti : Erkek kardeşlerin hanımları

Emekleme : Yavaş yavaş yürüme

Emenmek : Varmak,gitmek,gelmek

Emişik : Süt kardeşler

Emme : Ama, fakat

Emmi : Amca

En : Koyunların kulağına vurulan damga

Engame : Kargaşa

Enteri : Kadın elbisesi

Enük : Köpek yavrusu

Erinmek : Üşenmek

Erincek : Tembel, üşenen

Erişte : Evde kesilip fırında kurutulan makarna çeşidi

Essah : Doğru, gerçekten, sahiden

Eşgi : Ekşi

Eşgin : Atın yürüyüş şekli

Evlek : Tarlaya tohum ekmek üzere parça parça bölünen kısım

Evmek : Acele etmek

Evsabı : Ev sahibi, koca

Eza : Eziyet


F

Fehmetme : Anlayış. anlama

Fer : Güç, kuvvet

Ferah : Serin

Ferik : Tavuklarda horoz olmayan piliç

Fetil : Sacda yapılan mayasız incecik ekmek

Fırhıl : Haşlanmış meyve

Fırdolayı : Çepeçevre

Fırdöndü : Her taraflı

Fışkı : Dışkı, hayvan gübresi

Fırahtu : Bahçe çevresindeki tahta korkuluk

Fison : Değirmen oluğunun daralan uç kısmı.Suyun hızla çarka vurmasını sağlar

Fisil : Tohumluk soğan

Fodul : Kaba-saba

G :Gağnak : Değirmen taşını kaldırıp çevirmek için kullanılan ağaç

Gaile : Dert, sıkıntı (Gayle)

Galbur : İri gözlü büyük elek

Galtak : Kötü kadın

Gamaşma : Gözün güneşten etkilenmesi

Ganmak : İnanmak

Garaz : İftira

Garsanba : Sıkışık, telaşlı devreGarıpsıma : Özlemek

Gasbanek : Kasıtlı olarak

Gaş : Tepe, yükselti,uçurum

Gaşoo : Kaşağı

Gaylık : İşlenmemiş düz kara taş

Gavil : Söz

Gavralaşmak : Döğüşmek

Gavut : Buğday ununun kavrulmuşu

Gaykılma : Geriye doğru yaslanma

Gazel : Kuru yaprak

Gazo : Tekne kenarındaki hamuru toplamak için kullanılan alet

Gedek : Genç manda

Gedük : Eksik

Gelecoş : Tuz, nane, yoğurt ve ekmekten yapılan yemek

Gero : Bir şeyleri çekebilmek için kullanılan ucu çengelli değnek

Gelberi : Fırındaki ateşi veya kuru ekmeği çekmek için kullanılan araç

Gelinti : Başka köyden gelen

Gendüme : Keşkeklik buğday

Geven : Tortop dikenli bir bitki

Gever : Su karığı, ince su yolu

Gıcık : Çam kozalağı

Gıç : Bacak

Gıdık : Küçük sepet

Gıdım gıdım : Azar azar

Gıldır gıldır : Ağır ağır

Gıldır gıcık : İşe yaramaz şeyler

Gılıç : Karasabanın ökçesini oka bağlayan kısım

Gıramise : Beşibirlik benzeri altın

Gırklık : Koyun yünü kırkma aleti

Gıybet : Dedikodu

Gıymık : Odunun ufak parçacığı

Gızan : Kedi, köpek gibi dişi hayvanın erkek istemesi

Gidişme : Kaşınma

Gilik : Evde hazırlanan peynir kalıbı

Girge : İki kulplu keşkek kazanı

Girebi : Ucu eğri küçük balta

Golit : Somun. Kurutulmuş ekmek

Gostil : Patates

Goşan goşma : Ormandan kütük çekme

Gödel : Keşkeğin karıştırıldığı alet

Gödük : Tahıl ölçeeği

Göğ : Ham, yetişmemiş

Görenek : Görgü, terbiye

Göynek : İç çamaşırı

Gözer : Geniş delikli elek

Göğnümüş : Yetişmiş armut

Göğnükme : Fazla ağlama sonucu insanın kendine hakim olamaması

Gökçe : Ökse otu

Gömeni : Dövenle boyunduruk arasındaki ağaç aksam

Göze : Su kaynağı

Gubarmak : Gururlanmak

Gubat : Kaba

Gursak : Mide, karın

Guşburnu : Yabani gül ağacı ve meyvesi

Guz : Güneş almayan yer, kuzey

Gübür : Süprüntü, toz, çöp

Gücük : Kısa

Güdü : Otlatma

Güdük : Kısa, eksik

Güğüm : Bakır su kabı

Güldür güldür : Suyun bol akması

Günlükçü : Gündelikçi

Gün yüzü göstermemek: Geçimsizlik

Gütmek : Hayvanları otlotmak

Güvermek : Yeşillenme
A

Ablak : Gösterişli

Acık : Azıcık,biraz

Acımuh : Buğday tarlasında biten ve garamuh ta denilen yabani ot

Adab : Terbiye

Adamılık : Erkeklik

Afırmak : Öfkeyle ağzına geleni söylemek

Afalamak : Şaşırmak

Ağ : Ak

Ağarşak : İğ altında dengeyi sağlayan ortası delik yuvarlak ağaç

Ağbuda : Beyaz buğday

Ağca : Ak. Beyaz

Ağ damla : Süt ve süt ürünleri

Ağız eymek : Rica etmek

Ağızlık : Yayığa yoğurt koymaya yarayan alet

Ağrı : Yönünden, tarafından (Oradan ağrı)

Ağu : Zehir

Ağyel : Batıdan esen sıcak yel

Ağzı bek : Sır vermeyen

Aha : İşte

Ahbun : Eve yakın verimli tarla

Ahiretlik : Öbür dünyalık

Ahlat : Küçük armut

Ahmak : Aptal

Ahtarmak : Tohum ekmeden tarlayı sürmek

Ahur : Hayvan ağılı

Ak : Beyaz

Akındırık : Çam ağacından sızan reçine

Alabula : Karışık renkli

Al basma : Lohusa kadınlarda görülen hastalık

Aluç : Bir çeşit meyve

Andır : Kötü şeyler

Aruh : Yağsız

Alaf : Hayvan yiyeceği

Aluk : Salak

Anadut : Ot yada ekin toplamak için kullanılan alet

Analık : Üvey anne

Anca : Ancak

Andavallı : Aptal, ahmak

Annamak : Anlamak

Anuk : Yabani nane

Apışarası : İki bacak arası

Araba : Kağnı

Arbaza : Birbirlerine düşman olan( köpekler)

Arınmak : Temize çıkmak

Ars : Gelincik

Aruk : Zayıf, cılız

Ataş almak : Çok acele etmek

Atgu : Büyük ve kalın kadın başörtüsü

Aurt : Çenenin iki yan tarafı

Avanak : Çabuk aldanan

Avara : Başıboş, işsiz

Avaralık : İşsizlik

Avulanma : Zehirlenme

Avutma : Oyalama, aldatma, teselli etme

Avuz : Doğum yapan hayvanlarda ilk süt

Ayak bağı : Engel

Ayak yolu : WC.

Ayama : Lakap

Ayı mantarı : İçi boş yenilmez mantar

Ayın oyun : Hile, oyun

Ayvan : Balkon

Azık : Yiyecek

Azınsımak : Az bulmak :


B

Baba çıkasıca : Beddua

Bacılık : Çok samimi bayan arkadaş
Badal : Merdiven basamağı

Başgöz etmek : Nişanlamak

Başını bağlamak : Evlendirmek

Başlık : Evlenecek erkeğin kız tarafına verdiği para

Bayramcalık : Bayram elbisesi

Bazlama : Mayasız sacda pişirilen ekmek

Beğermek : Hayvan melemesi
Behni : Hayvan yemliği

Bek : Yumuşak olmayan

Bekitmek : Desteklemek, güçlendirmek

Bel vermek : Direk, kiriş, duvar gibi nesnelerin ortadan eğilmesi

Belemek : Bebeği beşiğe yatırmak

Bertilme : Ezilme

Bezmek : Bıkmak, usanmak

Bıdıhtı : Boyunduruğun orta kısmında kayışın bağlandığı küçücük iki ağaç parça

Bıdık : Küçük

Bıdırdamak : Mırıldanmak
Bıldır : Geçen yıl
Bibi : Hala

Bicimcik : Azıcık

Biçik : Danaları çağırmak için kullanılır

Bi dıkım : Bir parça
Bileki : Mısır ekmeği

Bilohma : Azıcık

Biz : Ucu sivri tornavida benzeri bir alet

Boncuklama : Hayvanlar için yükten kaçma

Boran : Şiddetli kar
Boydah : Tek başına, yükü olmayan yaya
Boyunduruk : Kağnı arabası ve dövende öküzlerin bağlandığı alet
Boz : Nadasa bırakılan tarla

Böremit : Fırına verilmiş olup tam kurutulmamış armut

Böön : Bugün

Börükbaşı : Ocakbaşı

Börtttürmek : Hafif haşlamak

Börtme : Sıcak ve soğuktan etkilenme,porsuma

Böör : Yan

Böörce : Fasülye

Bulamaç : Koyu un çorbası

Burulgan : Rüzgarın aniden çoğalması, hortum

Buymak : Üşümek

Büğek : Buzağıların analarını emmelerini önlemek için ağızlarına takılan sivri uçlu aygıt

Büğelek : Sığırlara musallat olan sinek

Bükme : Viraj, dönemeç

Bükmek : Dolamak

Bükrü : Kambur

Bürüme : Koruluk

Bürün : Yarın değil öbür günC :Cağ : Kağnı arabasında ot veya ekin yüklemek için kullanılan parmaklık parça

Camış : Manda

Cas cavlak : Çıplak

Caymak : Vaz geçmek

Cecim : Kilim gibi kullanılan yün döşeme

Cecik : Ağaç çivi

Cehal : Cahil

Cemek : Kazmanın küçüğü

Cıbır : Çıplak, züğürt kişi

Cılbır : Yoğurtlu yumurta

Cılga : Tek kişi geçebilecek yol

Cımbış : Eğlence

Cırıhla : Cıvık hamurdan sacda yapılan mayasız ekmek

Cıvık : Çok sulu

Cızık : Çizgi

Cızlamak : İçi sızlamak

Cudam : Aşağılık, avanak,

Cücük : Civciv


Ç

Çağla : Ham meyva

Çakıldak : Değirmende zahirenin taşın deliğine akmasını sağlayan cıngırdak

Çalpama : Yağı alınmamış ayran

Çamdu : Duvar

Çangal : Fasulyelerin sarması için dikilen çubuk

Çangal : Dallı budaklı ağaç

Çaput : Bez parçası

Çara : Hayvanların dişilik organından akan sıvı

Çebiş : Bir yaşındaki keçi

Çec : Samandan ayrılmış buğday yığını

Çecik : Ağaç çivi

Çedene : Kupkuru

Çekü : Yazma, başörtüsü

Çekü : Kantar

Çeten : Saman yada kerme taşımak için kağnılara yerleştirilen tahta düzen

Çevrük : Etrafı çevrili küçük bahçe

Çiğit : Çekirdek

Çıkrık : Yün ip kıvratmaya mahsus alet

Çillenme : Yeşerme, çimlenme

Çimmek : Banyo yapmak

Çit : Ağaçtan örme bahçe korumalığı

Çitimek : Yırtık ve delikleri örmek

Çoğunsuma : Çok görme

Çor : Çok tuzlu

Çorak : Bataklık

Çöğdürmek : Ayak üzeri küçük abdestini yapmak

Çöğe durma : Yeni yürümeye başlayan çocuğun ayakta durabilmesi

Çöpür : Keçi kılı

Çörüş koşma : Yedek öküz koşma (1. öküzlerin önüne koşulur.)

Çüş : Eşeklere verilen yüRÜME KOMUTU
D :

Dabak : Hayvanlarda görülen bir hastalık

Daha : Ora, şu

Daim : Sürekli

Dalaklanmak : Karın boşluğuna vurulan darbe sonucu düşme, bayılma

Daldırma : Dalgın olma. Suya batırma

Danışık : Düğün yapacakların danışmak için komşuları davet ettiği toplantı

Dastar : Kilime benzeyen yün dokuma

Davar : Koyunlar

Dayama : Duvara dikine konulan odun ve kütükler

Dayfalma : İçi geçme, bayılma

De daha : İşte Orada

Deh : Atlara verilen yürü emri

Dek gelme : Uygun, tıpa tıp

Dene : Tahıl, tane

Deyha : İşte orada

Deynek : Çobanların kullandığı düzgün ağaç tan bir parça

Dıhılmak : Girmek,uzun süre kalmak

Dıkız : Çok dolu

Dırdır : Boşuna konuşma, söylenip durmu

Dırık : Zayıf

Dibek : Buğday dövmede kullanılan çukur taş

Dillik vermemek : Geçimsizlik

Dilliksiz : Geçimsiz

Dirgon : Harmanda kullanılan alet

Dikilgen : Kramp, keskin adele ağrısı

Ditmek : Parçalara ayırma

Diyeze : Teyze

Dolak : Kaşkol

Don yağ : Hayvan iç yağlarının eritilerek ve dondurularak elde edilen yağ

Dönemeç : Viraj

Döş : Göğüs, bağır

Döşşek : Yatak

Dooğç : Atlara verilen dur emri

Döğme : Ahlat unundan yapılan ezme

Dövenleme : Harmanda arpa buğday vb. saman haline getirme

Duncukma : Fazla koşarken yorulup düşme

Dulda : Soğuk, sıcak ve rüzgar almayan yer

Dunuk : Mat

Düğ : Bulgurun incesi

Düğdü : Balta kazma gibi aletlerin çivi ve kazık çakmaya yarayan kısmı

Dünürşü : Dünür gidenler

Dürme : Top pancar

Dürmek : Katlamak

Düve : Genç inek

Düven : Ekin saplarını tanelerden ayırmada ve saman yapmada kullanılan altı çakmak Taşlarıyla döşeli ağaçtan araç

E
E, e : Ha öyle mi ?

Ebe : Büyük anne

Ebem kuşağı : Gök kuşağı

Ebür cübür : Gelişigüzel, işe yaramaz

Ecene : Marangoz aleti

Efil efil : Rüzgarın afif ve serin esmesi

Eğenk : Karasabanın bir parçası, el ile tutulan kısmı

Eğiş : Ekmek veya köz çeviren demir alet

Eğleşmek : Oturmak, kalmak

Ehbap : Dost

Eke : Büyük yetişkin hayvan

Ekin : Arpa, buğday gibi tarım ürünlerinin genel adı

Ekin kellesi : Başak

Ekmekaşı : Kurumuş ekmeklerden ıslatılarak elde edilen yemek

Eksik : Azalmış

Eksik etek : Kadınlar için söylenir

Ekşamur : Hamur mayası

Elti : Erkek kardeşlerin hanımları

Emekleme : Yavaş yavaş yürüme

Emenmek : Varmak,gitmek,gelmek

Emişik : Süt kardeşler

Emme : Ama, fakat

Emmi : Amca

En : Koyunların kulağına vurulan damga

Engame : Kargaşa

Enteri : Kadın elbisesi

Enük : Köpek yavrusu

Erinmek : Üşenmek

Erincek : Tembel, üşenen

Erişte : Evde kesilip fırında kurutulan makarna çeşidi

Essah : Doğru, gerçekten, sahiden

Eşgi : Ekşi

Eşgin : Atın yürüyüş şekli

Evlek : Tarlaya tohum ekmek üzere parça parça bölünen kısım

Evmek : Acele etmek

Evsabı : Ev sahibi, koca

Eza : Eziyet


F

Fehmetme : Anlayış. anlama

Fer : Güç, kuvvet

Ferah : Serin

Ferik : Tavuklarda horoz olmayan piliç

Fetil : Sacda yapılan mayasız incecik ekmek

Fırhıl : Haşlanmış meyve

Fırdolayı : Çepeçevre

Fırdöndü : Her taraflı

Fışkı : Dışkı, hayvan gübresi

Fırahtu : Bahçe çevresindeki tahta korkuluk

Fison : Değirmen oluğunun daralan uç kısmı.Suyun hızla çarka vurmasını sağlar

Fisil : Tohumluk soğan

Fodul : Kaba-saba

G :Gağnak : Değirmen taşını kaldırıp çevirmek için kullanılan ağaç

Gaile : Dert, sıkıntı (Gayle)

Galbur : İri gözlü büyük elek

Galtak : Kötü kadın

Gamaşma : Gözün güneşten etkilenmesi

Ganmak : İnanmak

Garaz : İftira

Garsanba : Sıkışık, telaşlı devreGarıpsıma : Özlemek

Gasbanek : Kasıtlı olarak

Gaş : Tepe, yükselti,uçurum

Gaşoo : Kaşağı

Gaylık : İşlenmemiş düz kara taş

Gavil : Söz

Gavralaşmak : Döğüşmek

Gavut : Buğday ununun kavrulmuşu

Gaykılma : Geriye doğru yaslanma

Gazel : Kuru yaprak

Gazo : Tekne kenarındaki hamuru toplamak için kullanılan alet

Gedek : Genç manda

Gedük : Eksik

Gelecoş : Tuz, nane, yoğurt ve ekmekten yapılan yemek

Gero : Bir şeyleri çekebilmek için kullanılan ucu çengelli değnek

Gelberi : Fırındaki ateşi veya kuru ekmeği çekmek için kullanılan araç

Gelinti : Başka köyden gelen

Gendüme : Keşkeklik buğday

Geven : Tortop dikenli bir bitki

Gever : Su karığı, ince su yolu

Gıcık : Çam kozalağı

Gıç : Bacak

Gıdık : Küçük sepet

Gıdım gıdım : Azar azar

Gıldır gıldır : Ağır ağır

Gıldır gıcık : İşe yaramaz şeyler

Gılıç : Karasabanın ökçesini oka bağlayan kısım

Gıramise : Beşibirlik benzeri altın

Gırklık : Koyun yünü kırkma aleti

Gıybet : Dedikodu

Gıymık : Odunun ufak parçacığı

Gızan : Kedi, köpek gibi dişi hayvanın erkek istemesi

Gidişme : Kaşınma

Gilik : Evde hazırlanan peynir kalıbı

Girge : İki kulplu keşkek kazanı

Girebi : Ucu eğri küçük balta

Golit : Somun. Kurutulmuş ekmek

Gostil : Patates

Goşan goşma : Ormandan kütük çekme

Gödel : Keşkeğin karıştırıldığı alet

Gödük : Tahıl ölçeeği

Göğ : Ham, yetişmemiş

Görenek : Görgü, terbiye

Göynek : İç çamaşırı

Gözer : Geniş delikli elek

Göğnümüş : Yetişmiş armut

Göğnükme : Fazla ağlama sonucu insanın kendine hakim olamaması

Gökçe : Ökse otu

Gömeni : Dövenle boyunduruk arasındaki ağaç aksam

Göze : Su kaynağı

Gubarmak : Gururlanmak

Gubat : Kaba

Gursak : Mide, karın

Guşburnu : Yabani gül ağacı ve meyvesi

Guz : Güneş almayan yer, kuzey

Gübür : Süprüntü, toz, çöp

Gücük : Kısa

Güdü : Otlatma

Güdük : Kısa, eksik

Güğüm : Bakır su kabı

Güldür güldür : Suyun bol akması

Günlükçü : Gündelikçi

Gün yüzü göstermemek: Geçimsizlik

Gütmek : Hayvanları otlotmak

Güvermek : Yeşillenme
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Alt 28 Haziran 2013, 18:30   #2
Çevrimdışı
Cevap: Ordu yÖresel kelİmeler
Habire : Ara vermeden , sürekli, devamlı

Hacet : Eşya,mal, araç.
Hacıl olma : Mahcup olma

Halbur : Delikleri geniş bir elek çeşidi

Haral : Büyük çuval

Hark : Küçük su karığı

Hameyli : Bir çeşit nazarlık

Hampa : Birbirlerine dost olan köpekler

Hamança : Çoban çantası

Hasput : Kağnı arabasının tekerindeki ağaç aksam

Haşıl : Mısır unundan yapılan bir yemek

Havadis : Haber

Hayat : Evin giriş salonu

Haylamak : Sürmek, öküzlerin hareketini sağlamak

Hazetmek : Hoşlanmak, beğenmek

He : Evet

Hedik : Mısır haşlaması

Heğ : Büyük sepet

He mi : Öyle mi? Veya rica anlamında (gel hemi)

Hengame : Kuru kalabalık, gürültü

Hengirt : Danalaarın boynuna takılan tasma

Herk : Toprağın sürülüp dinlendirilmesi

He ya : Gerçekten

Hışıltı : Ormanda uzaktan duyulan ses, gürültü

Hışır : Eski, kullanılmaz

Hile : Aldatma

Hizmeker : Hizmetkar

Hoyrat : Çirkin

Hozan : Ot biçmek için bırakılan tarla

Hozmur : Toprakta kalarak ertesi yıl kendiliğinden biten bitki

Höllük : Bebek toprağı

Höst : Hayvanlara için gitI
Ikbal : Şans

Ilıncak : Bir çeşit hamak

Irahat : Rahat

Irıb : Usul

Irgat : Bir başkasına ekin biçen kadınlar

Iskat : Cenazede dağıtılan para

Işmar : Göz kırparak işaret etmek

Izgar : Çelimsiz, bakımsız
İ :
İçkil : Şüphe

İçerlemek : Çok üzülmek

İğ : Yün eğirmek için kullanılan alet

İkircikli : Her iki tarafa da temayül eden

İlk güz : Sonbaharın ilk yarısı

İlenç : Beddua

İliç : Çamların öz suyu

İlik : Düğme

İlistir : Süzgeç olarak kullanılan kap

İlme : Tarla sürerken sabana takılan taş, kaya

İlmek : Düğüm, çözülebilir şekilde bağlama

İlmük : Hayvan yiyeceği artığı

İmece : Bir çok kimsenin toplanıp bir işi görmesi

İskembi : Sekmen.

İstida : Dilekçe

İye : Sahip


K
Kabir : Mezar

Kalık : Evlenme yaşı geçmiş kız

Kancık : Dişi köpek

Karamuk : Buğdaylarda görülen bir hastalık

Karahaber : Kötü haber

Karamet : Dert

Kasnak : Davul, elek, kalbur gibi aletlerin kenarı, ağaç kısım

Kaşık düşmanı : Çalışmayan kadın

Kayınçı : Kayınbirader

Kaypak : İradesiz

Keh : Dağların eteğindeki yol, kenar, uç

Kelik : Terlik gibi kullanılan eski ayakkabı

Kepek : Buğdayın soyulmuş kabuğu

Kepenk : Dükkan ve pencere kanadı

Kerme : Hayvan gübresi

Kes : Fiğ ve otlardan yapılan saman

Kesmük : Harmanda taneleri iyice ayrılmamış başak

Keş : Kurutulmuş çökelik

Keşik : Sırayla iş yapma

Kevük : Elek üstünde kalan işe yaramayan kısım

Kılıç : Dokuma işlerinde kullanılan alet

Kındıra : Göl ve akarsu içlerinde biten ot

Kırklı : Doğum yapan kadının lohusalık dönemi

Kırklık : Koyun kırkma aleti

Kıt(Gıt) : Az

Kirkit : Halı tezgahı tarağı

Kocacık : Urgan bağlamak için semerlerin arka kaşına çakılan demir çengel

Kolaçan etmek : Kontrol etmek için dolaşmak

Koyultmaç : Sadece koyunun güz sütünden yapılan yiyecek

Köhne : Bakımsız

Köp : Öküzle çekilen kağnı ve kızakların bir parçası

Köken : Ecdad, soy

Köremez : Sonbaharda koyun sütünden yapılan sütlaca benzer yemek

Köslemek : Kapıyı arkadan sürgülemek

Köstüre : Bileyi taşı

Köy bohçası : Köy bütçesi

Kulanlama : Atın doğurması

Kuşane : Tencereden küçük iki saplı yemek kabı

Kuşluk : Tan yeri ağardığı zaman,sabahla öğle arası

Kuz : Güneş görmeyen yer

Kücü : Çul,çuval,heybe, cecim dokuma işlerinde kurulan düzen

Külek : Ağaçtan yapılmış bakraç biçiminde kap

Kürümek : Temizlemek

Küpdüşen : Kış armudu

Küskü : Demir veya ağaçtan basit kaldıraç

Küt : Sakat, kötürüm

L
Lotaşı : Silindir şeklinde ağır taş

M
Mada : İştah

Madımak : İlkbaharda yetişen ve yemeği yapılan bir ot.

Mafacan : Çok ekşimiş

Mahat : Sedir

Mahna : Bahane

Mahuk : Tuzluk suyundan kaynatılarak elde edilen ve limon yerine kullanılan siyah

madde

Malama : Ot yada ekinlerin saman halinden biraz kalını.Taneleri ayrılmamış samanla

Karışık harman

Maluk : Kağnı ve kızakların kayışının ucuna takılan ağaç yada boynuz parça

Mantı : Çakı bıçağı

Mayasıl : Hemeroit

Mayıs : Hayvan pisliği

Mayışmak : Gevşeyip kalma

Mayhoş : Ekşimsi

Mazbata : Tutanak

Mazlum : Uysal

Mazu : Kağnı ve kızaklarda tekerlekleri birbirine bağlayan kısım

Meğel : Geniş ağızlı çapa, küçük kazma

Mengürt : Hayvanları bağlamak için Boğazına geçirilen U şeklinde ağaç

Mensup : İlgisi bulunan, ait

Menba : Kaynak

Mertek : Döşeme olarak kullanılan ağaç

Mesinmek : Beğenmek

Mes’ul : Sorumlu

Mıh : Çivi

Mındar : Eti yenmez

Mısmıl : Eti yenir

Mitil : Yüzsüz ve çarşafsız yatak

Mucur : Tahıl ölçeği

Mudul : Övendere ucuna çakılan çivi yada sivri uçlu madde

Muhanet : Evhamlı, işe yaramaz

Muhkem : Sağlam

Musibet : Felaket. Sıkıntı

Müdavim : Devam eden

Müşkül : Zor

N
Nacak : Baltanın küçüğü

Nalet : Lanet

Nalbant : At nallayan kişi

Niza : Dava, çekişme. KavgaO :
Oğalamaç : Ayran yada süte ekmek doğrama sonucu meydana gelen yiyecek

Oohaa : Öküzlere ve sığırlara dur emri

Ok : Kağnıda mazı üzerine her iki taraftan uzatılan ağaçlar

Oluk : Su akan kısım

Osmak : Acıkmak

Oşt : Köpek kovma

Oturaklı : Ağır başlı kimse

Oyulgama : İri aralıklarla dikme
Ö :
Öbek : Toplu halde

Ödlek : Korkak

Öğner : Ekin tarlasında şahısların biçilmek üzere önlerine aldıkları kısım

Ökso : Tam olarak yanmamış odun

Örk : Hayvanları bağlamaya yarayan kalın ip

Örkleme : Hayvanların yayılması için bağlama

Örsek : Hayvanların aygır istemesi hali

Örtü : Yatak

Örüm : Gece koyun otlatma

Övendere : Ucu çivili uzun çubuk

Özengi : Atların eyerinde ayak konulan kısım

P
Pala : Bez parçalarından dokunan kilim, uzun bıyıklı

Paaç : Bir ekmek çeşidi

Pataklamak : Dövmek

Pee (Pey) : Duvar, taş yığını

Peklemek : Temizlemek

Pelepoş : Derbeder

Pıtırak : Dikenli bir çeşit yabani ot

Pıtırak gibi : Çok

*** : Babası belli değil

Pisik : Kedi

Postal : Ayakkabı

Puar : Çeşme

Purmut : Orakla ekin biçilirken elde tutulabilen kısım

****a : Kütüklerden çıkartılan kenar tahtası

R :
Rahmet : Yağmur

S :

Sadır : Sidik

Sacayak : Ocakta kazan altına konulan demir ayak

Sağrak : Tereyağı konulan ağaç çanak, bir çeşit mantar

Salak : Yaylada koyunların ağılı

Sapalatmak : Ne yapacağını bilmemek

Savmak : Suyun yönünü değiştirmek, meyvelerin sona ermesi

Savuşmak : Çekip gitmek

Sayvan : Çardak

Sazak : Bataklık

Seçek : Koyun ile kuzuyu birbirinden ayırma

Sefil : Düşkün

Seklem : Sırt yükü kadar, sırtta götürülecek kadar

Sellim : Sonbaharda hayvanların serbest otlaması

Sellim keleği : Boşta gezen

Seme : Sersem, uyuşuk

Sergi : Yıkanmış kurutulmak için serilmiş tahıl

Seyirtmek : Koşmak

Sıçan : Fare

Sıfa : Harmanın ön saçak altı

Sığırtmaç : Köy çobanı

Sınama : Tecrübe

Sıvarma : Bostan sulama

Sıyırgı : Harmanda samanı toplamada kullanılan ağaçtan araç

Siğıl : Sıvılce, ben

Siper : Okul önlüğü

Silkeleme : Ağacı sallamak, armutları toplamak

Sitil : Büyük bakır bakraç

Sivişmek : Saklanmak, kaybolmak

Sivrik : Buğday ve arpanın sivri kısmı

Soğukluk : Soğuk içecekler

Sohu : Taş dibek

Soharıç : Yemeklere yapılan sos

Soluğan : Terli iken su içen atlarda görülen bir hastalık

Sonca : Partuç, fırın süpürgesi

Songur : Asık suratlı, gülmeyen

Sorhunmak : Gocunmak

Soyha : İşe yaramaz. Uğursuz,hayırsız, aşağılık

Sömek : Mısır koçanı

Söye : Kapı ve pencerelerin yerleştiği çerçeve

Söykenmek : Duvara yaslanmak

Sözkesme : Kız ve erkeğin evlenmelerine izin verilme

Sümsük : Arsız, sevimsiz

Süyem : Başparmak ile işaret parmağı arasındaki en uzun mesafe


Ş :
Şal dokuma : Yerde düzen kurularak dokumanın genel adı

Şaplak : Şamar, tokat

Şargada : Çok yaramaz

Şello : İçerisine taze erik konulan türlü

Şinnemek : Şımarmak

Şil : Şapak

Şip : Çabuk

Şişek : Bir yaşındaki koyun

T ;Tapan : Tohum ekildikten sonra toprağı düzeltmeye yarayan ağaç

Tecelli : Kader

Terpuşlu : Kenarları işlenmiş kapaklı sahan

Tahtamaç : Sedir

Tay etmek : At yükünü ikiye ayırmak
Tavlanmak : Şişmanlamak

Tebelleş : Musallat olma

Tedirgün : Telaşlı

Teeltü : Semere benzer alet

Telek : Kuş kanadı

Telis : Çuval çeşidi

Temelli : Her zaman, ebediyen

Teneşür : Cenaze yıkama tahtası

Terki : Eyer ve semerlerde heybe koymaya yarayan arka kısım

Testi : Topraktan yapılan su kabı

Tevek : Ormanda yetişen geniş yapraklı bir bitki

Tevekkelü : Hoşgörülü

Tığ : Dövenlenip saman haline gelmiş olan yığın

Tırmık : Harman aleti

Tille : At ve eşeğe yük yüklemek için kullanılan ucu çatal ağaç

Tirkeşmek : Sataşmak

Tirşe : Sele, sepet yapımında kullanılan ağaç parçası

Tokaç : Çamaşır, halı ve yün yıkamada kullanılan ağaç parçası

Tolos : Ot konulan yer

Tosba : Kaplumbağ

Tösmen : Geniş kalçalı

Tump : Tarlalarda sınırı ayıran hafif yükselti

Tutak : Tencereyi iki tarafından tutmaya yarayan bez

Tutya : Yaylada nadir yetişen çiçek çeşitlerinden biri

Tüğlemek : Bağlamak

Tülemek : Tavukların tüy dökmesi

Tünemek : Tavukların uyuması

U :Ufak : Küçük

Uğunmak : Kendi kendini parçalarcasına ağlamak

Umaç : Unlu çorba

Umuk : Ilık


Ü :

Üleş : Hayvan ölüsü

Ünelme : Gelişme, büyüme, çoğalma

Ümük : Gırtlak

V :

Verep : Dönemeç, viraj

Y :

Yaannı : İnsanın sırt bölgesi

Yaba : Harmanda saman toplama yada tığ savurmada kullanılan ağaç alet

Yal : Hayvan yiyeceği

Yalınkulplu : Büyük kazan

Yama : Dik yer, yokuş, yamaç

Yamalıh : Bez parçası

Yancak : Kağnı ve kızakta yan şasiler(Ağaç)

Yavan : Yağsız, kuru

Yanığara : Yanıkara(Şarbon için kullanılar)

Yapoo : Koyun yünü, yapağı

Yapuk : Koyun ve sığırlarda eğri büyüyen boynuz için söylenir

Yastık kaçırma : Gelin evinden erkek evine küçük yastık getirme(Bahşiş alınır)

Yaykamak : Sadece su ile yıkamak

Yaylım : Hayvanların otlak yeri

Yazgı : Alın yazısı

Yazı : Düz oba, düzlük

Yeğin : Zorlu, şiddetli

Yeniyetme : Genç çocuk

Yel : Ağrı, sızı

Yel almak : Soğuk almak

Yelmek : Bir işin peeşinde çok koşmak

Yelmük : Ekin tarlalarında biten yenecek ot

Yerişmiş : Olgunlaşmış

Yiğrençi : Çok çirkin, tiksinilen

Yolak : Keçiyolu

Yoo : Hayır

Yoz : Süt vermeyen koyun topluluğu

Yumuk : Kapalı

Yunmak : Çimmek, banyo yapmak

Yunaklık : Banyo yapılan ve çamaşır yıkanan yer.

Yüğrük : Güçlü, çevik, kuvvetli

Yüleme : Taşa tutma, bileme

Z :


Zahra : Zahire, tahıl ürünleri

Zangadak : Ansızın

Za’ya : Boş

Zebella : İriyarı

Zebil : Çok fazla

Zefil : Bakımsız

Zeklenmek : Alay etmek

Zelve : Öküzleri boyunduruğa bağlamak için kullanılan eğri çubuk

Zeftir : Zelveleri birbirine bağlayan deri bağ

Zıngıç : Sırta vurulan yumruk

Zopa : Dayak

Zual : Yufka açmak için bölünen hamur parçası

  Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
kelİmeler, yöresel

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Giresun (Yöresel Kelimeler) xena Yöresel Kelimeler ve Anlamları 0 30 Aralık 2012 15:37
Yöresel Kuş İsimleri Ezgi Hayvanlar Alemi 0 07 Kasım 2011 17:32
Kilis Yöresel Giysiler Ecrin Güneydoğu Anadolu Bölgesi 0 04 Eylül 2011 12:36
Ankara Yöresel Giysileri Ecrin İç Anadolu Bölgesi 0 20 Ağustos 2011 18:09
msn,hot kelımeler kullanıldıgında kickban kodu TISSOT mIRC Scripting Sorunları 10 06 Kasım 2007 14:28