IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  irc hosting
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 20 Mart 2016, 16:50   #1
Çevrimiçi
Fransız Edebiyatı ve Temsilcileri


-- Sponsor Baglantı --


MONTAİGNE (1533 -1592)
Montaigne, dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini vermiş ve bu türün kurucusu kabul edilmiştir. İnsanı, özellikle de kendini büyük bir açık sözlülükle anlattığı, dünya edebiyatının başyapıtlarından olan "Denemeler" adlı yapıtı için: "Ben kitabımı yazdığım kadar, kitabım da beni yazdı." demiştir.
LA FONTAİNE (1621 -1695)
Jean de La Fontaine, Fabl türündeki masallarıyla tanınmıştır. Masallarında, hayvanlara ahlaki karakterler yükleyerek onların kişiliklerinde bazı insan karakterlerini eleştirmiş, ahlak dersi vermeye çalışmıştır. Yapıtlarını herkesin anlayabileceği bir dille kaleme almıştır. Canlı, incelik ve nükte dolu bir söyleyişi vardır. Masallarını "Fabllar" adlı yapıtında toplamıştır.
CORNEİLLE (1606 - 1684)
Pierre Corneille, Tragedya türünde yapıtlarıyla tanınmıştır. Klasik tragedyanın kurallarına -akla uygunluk ve yer, zaman, olay birliği hariç-uymaktan kaçınmıştır. "Le Cid" adlı tragedyasıyla sert eleştirilere hedef olmuş, "Cid Tartışması" olarak anılan ünlü tartışmanın çıkmasına neden olmuştur.
Eserleri: Le Cid, Horace, Cinna, Heraclius, Polyeucte, Rodogune: Tragedya
RACİNE (1639 -1699)
Jean Racine, Tragedya türünde yapıtlarıyla tanınmıştır. İlk oyunlarını, Corneille'in etkisinde yazmıştır; ancak Corneille'in tersine o, klasik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. "İskender" adlı tragedyasıyla ünlenmiştir. Camaille, tragedyalarında, erkek karakterleri daha baskın gösterirken; o, kadın ruhunun karmaşıklığını kullanarak kadın karakterleri daha baskın duruma getirmiştir.
Eserleri: Andromak, Davacılar, İskender, Phedre, Berenice, Britannicus: Tragedya
MOLİERE (1622-1673)
Jean-Baptiste Poquelin, daha bilinen adıyla Molière, komedya türünde yapıtlarıyla tanınmıştır. Komedyalarında, toplum ve insandaki gülünç âdetleri, çirkin ve kötü huyları, kusurları sergileyerek, güldürerek düşündürmeyi, eğlendirerek öğretmeyi amaçlamıştır. "Gülünç Kibarlar" adlı oyunuyla büyük beğeni toplamıştır. Eski Yunan dönemi yapıtlarından da yararlanarak yeni bir komedya türü geliştirmiştir. "Hastalık Hastası" oyunu oynanırken sahnede fenalık geçirmiş ve evine götürüldükten hemen sonra ölmüştür.
Eserleri: Savruk,Gülünç Kibarlar,Kadınlar Mektebi,Tartuffe Cimri, Kibarlık Budalası, Adamcıl, Zoraki Tabip, Scapin'in Dolapları, Hastalık Hastası: Komedya
JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 -1778)
Jean-Jacques Rousseau, Fransız İhtilali'nin fikri hazırlayıcılarındandır. Yapıtlarında erdemi, özgürlüğü ve eşitliği savunmuştur. Modern demokrasi anlayışına temel oluşturan 'Toplum Sözleşmesi" öğretisiyle tanınmıştır.

Eserleri:
İtiraflar, Toplum Sözleşmesi: Düşünce
Emile: Roman
CHATEAUBRIAND (1768 - 1848)
François-René de Chateaubriand, Romantizm akımının öncülerinden sayılır. Fransız İhtilali'ne karşı "gerici" fikirlerin adeta bir temsilcisi gibi tanınmıştır. İlk zamanlarında dine tamamen kayıtsız kalmış, annesinin ölümü üzerine dine yönelmiştir. "Atala ve Rene" adlı romanında, romantik olmasının yanı sıra ilkel bir sevda masalını dile getirmiştir.
Eserleri:
Devrimler Üzerine Deneme: Deneme
Atala ve Rene: Roman
LAMARTİNE (1790-1869)
Lamartine, Fransa'da klasisizmden romantizme geçişin ilk şairlerindendir. Fransız şiirine yeni ve canlı bir yapı kazandırmıştır. İlk şiirlerinin yer aldığı "Şairane Duyuşlar" adlı yapıtıyla ün kazanmasına ve genç romantikler tarafından üstat ilan edilmesine rağmen, o bunları bir yana bırakarak diplomatik kariyer yapmak gayesiyle politikaya atılmıştır. Şiirin yanı sıra kısa öyküler, tarihi ve siyasi yazılar kaleme almıştır.
Eserleri: Şairane Duyuşlar, Tefekkürler: Şiir m Graziella: Roman
ALEKSANPRE DUMAS PERE (1802 . 1870)
Alexandre Dumas Père, Fransız edebiyatının romantik yazarlarındandır. Yaşamı boyunca çoğu roman, inceleme, dram türünde çok sayıda yapıt ortaya koymuştur. Edebiyat alanında önce oyunlar yazarak ünlenmiş; fakat kalıcılığını tarihsel macera romanlanyla sağlamıştır. "Üç Silahşörler" ve "Monte Kristo Kontu" tarihsel macera romanlarının en güzel örnekleridir.
Eserleri: Üç Silahşörler, Monte Kristo Kontu, DemirMaske: Roman
VİCTOR HUGO (1802 -1885)
Victor Hugo, Fransa'da romantizmin sözcüsü sayılmış, yapıtlarında yurt ve insan sevgisi temalarını işlemiştir. "Cromwell" adlı dramının önsözünde romantizmin temel ilkelerini açıklamış, romantizmin önde gelen ismi olarak anılmıştır. Romantik dramın kurucusudur. "Cromwell" ve "Hernani" adlı dramları, Paris'te, isyana benzer bir heyecan uyandırmıştır. "Hernani" adlı oyunun oynanmasından sonra romantiklerle klasik edebiyat taraftarları arasında "Hernani Savaşı" denilen tartışma başlamış ve bu tartışma romantiklerin "klasisizm" karşısında kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. İlk romanı "Nötre Dame'ın Kamburu'ndan sonra, çok sayıda şiir, piyes ve roman yazmıştır. "Sefiller" adlı romanında toplumdan dışlanmış insanların dünyalarını gözler önüne sermiştir.
Eserleri: Sefiller, Nötre Dame'ın Kamburu: Roman Cromwell, Hernani: Tiyatro
SEFİLLER - Victor Hugo
Kürek mahkûmu Jan Valjean ve polis müfettişi Javert arasında sürüp giden bir kovalamacanm öyküsüdür. Jan Valjean, yoksul bir köylüdür, ailesini doyurmak amacıyla çaldığı bir somun ekmekten dolayı kürek cezasına çarptırılmış, defalarca kaçma girişiminde bulunduğundan, cezası katlanmış ve on dokuz senelik ha­pisten sonra inançlarını yitirmiş, topluma öfke ve kin duyarak tahliye olmuştur. Sefil bir halde geldiği "D" kasabasında, kasabanın piskoposundan gördüğü iyilikle ruhu aydınlanmıştır. Hayata ahlak ve fazilet sahibi, iyiliksever bir insan olarak yeniden başlayan Valjean, şimdi; Fransa'nın kuzeyinde ucuz mücevher imalatçılığı yaparak yaşamaktadır. Geçmişini gizlemiş, zenginleşmiş ve herkesin sevgisini kazanıp kasabanın belediye başkanı olmuştur. Javert burada da Jean Valjean'ın peşini bırakmaz.

HONORE DE BALZAC (1799 -1850)
Balzac, Fransa'da romantizmin hâkim olduğu dönemde realizmin öncülüğünü yapmıştır. İlk romanı olan "Köylü İsyanı" adlı yapıtı, tanınmasını sağlamıştır. 1834te, gerçekçiliğin başyapıtı kabul edilen "Goriot Baba"yı yayımlamıştır. Yapıtlarında, döneminin siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunlarının birey üzerindeki etkilerini işlemiştir. Toplumsal bir tanrı yazmak için bütün yapıtlarını "İnsanlık Komedyası" adı altında toplamıştır.
Eserleri: Goriot Baba, Vadideki Zambak, Eugenie Grandet, Otuz Yaşındaki Kadın, Köylü İsyanı, Köy Hekimi, İki Gelinin Hatıraları: Roman
GORİOT BABA - Balzac
Altmış dokuz yaşında bir ihtiyar olan Goriot Baba iş hayatını bıraktıktan sonra Madam Vauçuerin pansiyonunda yaşamaya başlar. Şimdi Madam Couture tarafından işgal edilen bu pansiyonu tutar ve beş frankın eksikliği veya fazlalığı kendisi için hiçbir önem arz etmeyen bir adam sıfatıyla bin iki yüz frank pansiyon parası vermeye başlar. Madam Vaupuer bu apartmanın üç odasına peşin alman bir para karşılığında çekidüzen verir. &j para san bez perdelere, Utrecht kadifesiyle örtülü cilâlı tahta koltuklara, çirişle yapıştırılmış birkaç resimle şe­hir civarındaki meyhanelerin beğenmeyip kabul etmedikleri duvar kâğıtlarına mürekkepli kötü bir takıma güya ancak yetmişti. O zamanlar hürmetle Mösyö Goriot diye anılan Goriot Baba, kötüye kullanılmaya müsait cömertliği yüzünden zamanla sıfırı tüketmiş,bir işten anlamaz bir sersem olarak görülmeye başlanmıştır..

STENDHAL (1783 - 1842)
Stendhal, romanlarında realizmin etkisiyle gerçekçi ruh tahlillerine yönelmiş; gördüklerini olduğu gibi, süslemeden, yalın bir dil ve üslupla aktarmıştır. İnsanı, içinde yaşadığı sosyal çevreden koparmadan vermiştir. 1830'da "Kızıl ve Kara"; 1839'da "Parma Manastırı" adlı romanlarını yayımlamıştır. Yetkin yapıtlar ortaya koymasına rağmen çağında yeteri kadar anlaşılamamış, kendisinden sonra gelenler tarafından keşfedilmiş ve birçok sanatçı üzerinde etkili olmuştur. Roman anlayışını: "Roman, anayolda gezen bir aynadır. Bir an göklerin mavisini, bir an ayak altındaki çamurlu su birikintilerini yansıtır." sözleriyle dile getirmiştir.
Eserleri: Kızıl ve Kara, Parma Manastırı: Roman İtalya Hikâyeleri: Öykü
GUSTAVE FLAUBERT (1821 -1880)
Gustave Flaubert, Fransız edebiyatının gerçekçi ilk romancısı sayılır. İlk romanı olan "Madam Bovary"yayımlandığında, yazar ve yayıncı hakkında dava açılmış; dava beraatle sonuçlanmış, sanatçı ülke çapında önlenmiştir. Yunanistan, Anadolu, Mısır, Filistin, Suriye ve İtalya'yı dolaşmıştır. Ünlü romanı "Salambo"yu ona esinleyen de, bu yolculuklar olmuştur. Edebiyat dünyasından pek çok kişiyle mektuplaşmış, bu mektuplardan bazıları sonradan büyük ün kazanmıştır. Gerçekçilik akımını başlatan sanatçı olarak gösterilmesinde, ünlü romanı "Madam Bovary" kadar bu mektuplarda dile getirdiği edebiyat ve sanatla ilgili görüşleri de etkili olmuştur.
Eserleri: Madam Bovary, Salambo: Roman Üç Hikâye: Öykü
MADAM BOVARY - Gustave Flaubert
Korkuyu, endişeyi yenmek için tüketime yönelip modem hayatın açtığı büyük boşlukları eşyayla kapatmaya çalışan, gösterişli eğlencelerde hayallerinin gerçekleşmesini sağlayacak beyaz atlı prensini arayan Emma (Madam Bovary), bir çiftlik sahibinin kızıdır. Bir gün çiftliğe gelen Doktor Charles (beyaz atlı prens) Emma'ya âşık olmuş ve evlenmişlerdir. Arzuladığı yaşamı bulamayan Emma, yasak aşklarla kendini avutmaya başlar ve sonunda intihar eder. Gerçeği anlayan eşi de bir süre sonra intihar eder. Yapıt, Emma'nın olduğu kadar, Fransa'da 19. yüzyılın başında doğan kuşağın; hayalden ve yanılsamadan düş kırıklığına uzanan yolunun anlatışıdır.

EMİLE ZOLA (1840 -1902)
Émile François Zola, Natüralizmin kurucusu ve en önemli temsilcisidir. "Rougen Macquartlar" adlı roman dizisiyle Fransa toplumunun derinlemesine bir çözümlemesine girişmiştir. Bu dizi, en tanınmış romanları "Nana", "Germinal", "Toprak" ve "Meyhaneci"yi de kapsar. Natüralizmi, gerçekçiliğin sıradanlaştığı ve etkisini yitirdiği bir dönemde, kendi yöntemleriyle diğerleri arasındaki ayrımı belirtmek için kullanmıştır.
Eserleri: Meyhane, Germinal, Nana, Toprak: Roman 03 Rugen Macquartlar: Dizi roman
ALPHONSE DAUDET (1840 - 1897)
Alphonse Daudet; güçlü gözlemlerle, şiirsel bir anlatımla ve natüralist anlayışla yapıtlar ortaya koymuştur. Kullanılmayan bir un değirmenine taşınıp oradan yazdığı, taşranın modernleşme sancılarını ustaca dile getirdiği kısa öykülerden oluşan "Değirmenimden Mektuplar" adlı yapıtıyla tanınmıştır.
Eserleri: Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikâyeleri: Öykü
GONCOURT KARDEŞLER(EDMOND [1822 - 1896], JULES [1830 - 1870])
Goncourt Kardeşler, gerçekçi anlayışla yapıtlar ortaya koymuşlardır. Konularını 18. yy Fransız tarihinden alan romanlar yazmışlardır. Bir hizmetçi kızın yaşamını konu alan "Germinie Lacarteux" adlı yapıtları, ilk natüralist roman sayılır.
Eserleri:
Germinie Lacarteux, Charles Demailly, Renee Mauperln: Roman
Journal: Günlük
GUY DE MAUPASSANT (1850 - 1893)
Maupassant, öykü türünde olaya dayalı "Maupassant tarzı" öykü denilen bir çığır açmıştır. Natüralizmden etkilenmiş, daha çok, öykü türünde başarılı yapıtlar ortaya koymuştur. Yapıtlarında biçim, gözlem, içerik ve derinlik büyük bir uyum ve doğallıkla yer alır.
Eserleri:
Ay Işığı, Tombalak, Kartopu: Öykü
Kalbimiz, Bir Hayat, Ölüm Kadar Acı: Roman
ARTHUR RIMBAUD (1854 - 1891)
Jean Nicholas Arthur Rimbaud, sembolist şiirler yazmış, şiirlerinde sert bir biçimde III. Napoleon'a, burjuva sınıfına ve katolik kilisesine saldırılarda bulunmuştur. Bu davranışının tek amacı, Paris'e gidip sanat çevrelerinin içine girmek ve şiirlerini yayımlatmaktır. 1871'de bu amacı gerçekleşmiş ve şiirlerini çok beğenen Paul Verlaine, sanatçıyı Paris'e davet etmiştir. Bir sûre Verlaine'le gezgin bir hayat yaşamışlardır. Sanatçı, bu süre boyunca daha sonra "Tanrısal Esinler" kitabında yayımlanacak şiirlerini yazmıştır. Verlaine'le bir tartışma sırasında yaralanmış ve bu olaydan sonra, yaşamı boyunca yaptığı taşkınlıkları dile getirdiği, "Cehennemde Bir Mevsim" adlı yapıtını yayımlamıştır. Bu tarihten sonra henüz on dokuz yaşındayken şiiri bırakmış ve başıboş bir yaşam sürmüştür.
Eserleri: Cehennemde Bir Mevsim, Tanrısal Esinler: Şiir
STEPHANE MALLARME (1842 -1898)
Stéphane Mallarmé, Sembolizmin önde gelen temsilcilerindendir. Baudelaire ve Edgar Ailen Poe'dan etkilenerek şiirler yazmıştır. Paul Verlaine "Lanetlenmiş Şairler" adlı yapıtında, sanatçıdan söz edince Mallerme'nin ünü birden artmıştır. Ona göre nesneler adlarıyla çağırılmamalı, onları karşılayıcı bir benzerlik zihinde uyandırılmalıydı. Ölmeden önce, tüm eserlerini geride bırakacağını iddia ettiği "Hirodias" adlı yapıtını yazmaya koyulmuş; ancak bitirememiş ve defterinin son sayfasına şu notu yazmıştır: "İnanın, çok güzel olacaktı'."
Eserleri: Hirodias, Tüm Şiirler: Şiir
JULES VERNE (1828 -1905)
Jules Gabriel Verne, Bilimkurgu romanları yazmış, bilimsel roman çığırını başlatmıştır. "Olağanüstü Geziler" adını taşıyan dizinin ilk romanı olan "Balonla Beş Hafta" ile büyük ün kazanmıştır. Yapıtlarında kendinden sonra yapılmış İcatlar ve keşifleri anlatmıştır. Uçaklar, denizaltı yolculuğu, uzay yolculuğu gibi kendi zamanında olmayan birçok göz kamaştırıcı olaya yapıtlarında yer vermiştir.
Eserleri: Balonla Beş Hafta, Dünyanın Merkezine Yolculuk, Ay'a Yolculuk, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah, Seksen Günde Devr-i Âlem, Kaptan Grant'ın Çocukları: Roman
CHARLES BAUDELAİRE (1821 - 1867)
Charles Baudelaire, Fransız şiirinin yenileşmesinde önemli rol oynamıştır. Sembolizmin en önemli temsilcisidir. "Kötülük Çiçekleri" adlı yapıtındaki bazı şiirler toplum ahlakına aykırı bulunduğu için şair ve yayıncı hakkında dava açılmıştır. Edgar Ailen Poe'nun şiirlerini Fransızcaya çevirmiştir. 1860'da yayımladığı "Yapay Cennetler" adlı yapıtında uçlarda gezinen bir kişilik sergilemiş, 1862'de "Paris Sıkıntısı" adıyla mensur şiirlerini yayımlamıştır. Sembolist ve sürrealist şairleri büyük ölçüde etkilemiştir.
Eserleri: Kötülük (Elem) Çiçekleri, Yapay Cennetler: Şiir Paris Sıkıntısı: Mensur şiir
PAUL VERLAİNE (1844 -1896)
Paul Marie Verlaine, ilk dönemlerinde, parnasizm akımından etkilenmiş, ancak daha sonraki yıllarda sembolist şiirler yazmıştır. Çünkü ona göre önemli olan; kesinlikten uzak, belirsiz ve kapalı, kolay yakalanamayan, esnek ve uçucu bir şiir dilinin oluşturulmasıdır. 1866'da şiirlerinden bir bölümü "Çağdaş Parnas" derlemesinde yer almış; aynı yıl, ilk kitabı olan "Zühal Şiirleri" adlı yapıtını yayımlamıştır. Son yıllarda yazdığı şiirler, ilk şiirlerinin düzeyine yetişememiştir.
Eserleri: Zühal Şiirleri, Güzel Şarkı, Usluluk: Şiir
ANDRE GİDE (1869 -1951)
Andre Gide, yaşamı boyunca toplumsal ve bireysel ahlakın en önemli ölçütünün, bireyin içtenliği ve kendisini tanıması olduğunu savunmuştur. Edebi, siyasal ve toplumsal sorunlara karşı hoşgörülü bir tutum benimsemiş; genel ahlak anlayışının karşısında bireysel özgürlüklerin savunucusu olmuştur. Fransız edebiyatının en önemli hümanist ve ahlakçı yazarı olarak tanınmıştır.
Eserleri: Dünya Nimetleri, Denemeler: Deneme Kalpazanlar: Roman
MONTAİGNE (1533 -1592)
Montaigne, dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini vermiş ve bu türün kurucusu kabul edilmiştir. İnsanı, özellikle de kendini büyük bir açık sözlülükle anlattığı, dünya edebiyatının başyapıtlarından olan "Denemeler" adlı yapıtı için: "Ben kitabımı yazdığım kadar, kitabım da beni yazdı." demiştir.
LA FONTAİNE (1621 -1695)
Jean de La Fontaine, Fabl türündeki masallarıyla tanınmıştır. Masallarında, hayvanlara ahlaki karakterler yükleyerek onların kişiliklerinde bazı insan karakterlerini eleştirmiş, ahlak dersi vermeye çalışmıştır. Yapıtlarını herkesin anlayabileceği bir dille kaleme almıştır. Canlı, incelik ve nükte dolu bir söyleyişi vardır. Masallarını "Fabllar" adlı yapıtında toplamıştır.
CORNEİLLE (1606 - 1684)
Pierre Corneille, Tragedya türünde yapıtlarıyla tanınmıştır. Klasik tragedyanın kurallarına -akla uygunluk ve yer, zaman, olay birliği hariç-uymaktan kaçınmıştır. "Le Cid" adlı tragedyasıyla sert eleştirilere hedef olmuş, "Cid Tartışması" olarak anılan ünlü tartışmanın çıkmasına neden olmuştur.
Eserleri: Le Cid, Horace, Cinna, Heraclius, Polyeucte, Rodogune: Tragedya
RACİNE (1639 -1699)
Jean Racine, Tragedya türünde yapıtlarıyla tanınmıştır. İlk oyunlarını, Corneille'in etkisinde yazmıştır; ancak Corneille'in tersine o, klasik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. "İskender" adlı tragedyasıyla ünlenmiştir. Camaille, tragedyalarında, erkek karakterleri daha baskın gösterirken; o, kadın ruhunun karmaşıklığını kullanarak kadın karakterleri daha baskın duruma getirmiştir.
Eserleri: Andromak, Davacılar, İskender, Phedre, Berenice, Britannicus: Tragedya
MOLİERE (1622-1673)
Jean-Baptiste Poquelin, daha bilinen adıyla Molière, komedya türünde yapıtlarıyla tanınmıştır. Komedyalarında, toplum ve insandaki gülünç âdetleri, çirkin ve kötü huyları, kusurları sergileyerek, güldürerek düşündürmeyi, eğlendirerek öğretmeyi amaçlamıştır. "Gülünç Kibarlar" adlı oyunuyla büyük beğeni toplamıştır. Eski Yunan dönemi yapıtlarından da yararlanarak yeni bir komedya türü geliştirmiştir. "Hastalık Hastası" oyunu oynanırken sahnede fenalık geçirmiş ve evine götürüldükten hemen sonra ölmüştür.
Eserleri: Savruk,Gülünç Kibarlar,Kadınlar Mektebi,Tartuffe Cimri, Kibarlık Budalası, Adamcıl, Zoraki Tabip, Scapin'in Dolapları, Hastalık Hastası: Komedya
JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 -1778)
Jean-Jacques Rousseau, Fransız İhtilali'nin fikri hazırlayıcılarındandır. Yapıtlarında erdemi, özgürlüğü ve eşitliği savunmuştur. Modern demokrasi anlayışına temel oluşturan 'Toplum Sözleşmesi" öğretisiyle tanınmıştır.

Eserleri:
İtiraflar, Toplum Sözleşmesi: Düşünce
Emile: Roman
CHATEAUBRIAND (1768 - 1848)
François-René de Chateaubriand, Romantizm akımının öncülerinden sayılır. Fransız İhtilali'ne karşı "gerici" fikirlerin adeta bir temsilcisi gibi tanınmıştır. İlk zamanlarında dine tamamen kayıtsız kalmış, annesinin ölümü üzerine dine yönelmiştir. "Atala ve Rene" adlı romanında, romantik olmasının yanı sıra ilkel bir sevda masalını dile getirmiştir.
Eserleri:
Devrimler Üzerine Deneme: Deneme
Atala ve Rene: Roman
LAMARTİNE (1790-1869)
Lamartine, Fransa'da klasisizmden romantizme geçişin ilk şairlerindendir. Fransız şiirine yeni ve canlı bir yapı kazandırmıştır. İlk şiirlerinin yer aldığı "Şairane Duyuşlar" adlı yapıtıyla ün kazanmasına ve genç romantikler tarafından üstat ilan edilmesine rağmen, o bunları bir yana bırakarak diplomatik kariyer yapmak gayesiyle politikaya atılmıştır. Şiirin yanı sıra kısa öyküler, tarihi ve siyasi yazılar kaleme almıştır.
Eserleri: Şairane Duyuşlar, Tefekkürler: Şiir m Graziella: Roman
ALEKSANPRE DUMAS PERE (1802 . 1870)
Alexandre Dumas Père, Fransız edebiyatının romantik yazarlarındandır. Yaşamı boyunca çoğu roman, inceleme, dram türünde çok sayıda yapıt ortaya koymuştur. Edebiyat alanında önce oyunlar yazarak ünlenmiş; fakat kalıcılığını tarihsel macera romanlanyla sağlamıştır. "Üç Silahşörler" ve "Monte Kristo Kontu" tarihsel macera romanlarının en güzel örnekleridir.
Eserleri: Üç Silahşörler, Monte Kristo Kontu, DemirMaske: Roman
VİCTOR HUGO (1802 -1885)
Victor Hugo, Fransa'da romantizmin sözcüsü sayılmış, yapıtlarında yurt ve insan sevgisi temalarını işlemiştir. "Cromwell" adlı dramının önsözünde romantizmin temel ilkelerini açıklamış, romantizmin önde gelen ismi olarak anılmıştır. Romantik dramın kurucusudur. "Cromwell" ve "Hernani" adlı dramları, Paris'te, isyana benzer bir heyecan uyandırmıştır. "Hernani" adlı oyunun oynanmasından sonra romantiklerle klasik edebiyat taraftarları arasında "Hernani Savaşı" denilen tartışma başlamış ve bu tartışma romantiklerin "klasisizm" karşısında kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. İlk romanı "Nötre Dame'ın Kamburu'ndan sonra, çok sayıda şiir, piyes ve roman yazmıştır. "Sefiller" adlı romanında toplumdan dışlanmış insanların dünyalarını gözler önüne sermiştir.
Eserleri: Sefiller, Nötre Dame'ın Kamburu: Roman Cromwell, Hernani: Tiyatro
SEFİLLER - Victor Hugo
Kürek mahkûmu Jan Valjean ve polis müfettişi Javert arasında sürüp giden bir kovalamacanm öyküsüdür. Jan Valjean, yoksul bir köylüdür, ailesini doyurmak amacıyla çaldığı bir somun ekmekten dolayı kürek cezasına çarptırılmış, defalarca kaçma girişiminde bulunduğundan, cezası katlanmış ve on dokuz senelik ha­pisten sonra inançlarını yitirmiş, topluma öfke ve kin duyarak tahliye olmuştur. Sefil bir halde geldiği "D" kasabasında, kasabanın piskoposundan gördüğü iyilikle ruhu aydınlanmıştır. Hayata ahlak ve fazilet sahibi, iyiliksever bir insan olarak yeniden başlayan Valjean, şimdi; Fransa'nın kuzeyinde ucuz mücevher imalatçılığı yaparak yaşamaktadır. Geçmişini gizlemiş, zenginleşmiş ve herkesin sevgisini kazanıp kasabanın belediye başkanı olmuştur. Javert burada da Jean Valjean'ın peşini bırakmaz.

HONORE DE BALZAC (1799 -1850)
Balzac, Fransa'da romantizmin hâkim olduğu dönemde realizmin öncülüğünü yapmıştır. İlk romanı olan "Köylü İsyanı" adlı yapıtı, tanınmasını sağlamıştır. 1834te, gerçekçiliğin başyapıtı kabul edilen "Goriot Baba"yı yayımlamıştır. Yapıtlarında, döneminin siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunlarının birey üzerindeki etkilerini işlemiştir. Toplumsal bir tanrı yazmak için bütün yapıtlarını "İnsanlık Komedyası" adı altında toplamıştır.
Eserleri: Goriot Baba, Vadideki Zambak, Eugenie Grandet, Otuz Yaşındaki Kadın, Köylü İsyanı, Köy Hekimi, İki Gelinin Hatıraları: Roman
GORİOT BABA - Balzac
Altmış dokuz yaşında bir ihtiyar olan Goriot Baba iş hayatını bıraktıktan sonra Madam Vauçuerin pansiyonunda yaşamaya başlar. Şimdi Madam Couture tarafından işgal edilen bu pansiyonu tutar ve beş frankın eksikliği veya fazlalığı kendisi için hiçbir önem arz etmeyen bir adam sıfatıyla bin iki yüz frank pansiyon parası vermeye başlar. Madam Vaupuer bu apartmanın üç odasına peşin alman bir para karşılığında çekidüzen verir. &j para san bez perdelere, Utrecht kadifesiyle örtülü cilâlı tahta koltuklara, çirişle yapıştırılmış birkaç resimle şe­hir civarındaki meyhanelerin beğenmeyip kabul etmedikleri duvar kâğıtlarına mürekkepli kötü bir takıma güya ancak yetmişti. O zamanlar hürmetle Mösyö Goriot diye anılan Goriot Baba, kötüye kullanılmaya müsait cömertliği yüzünden zamanla sıfırı tüketmiş,bir işten anlamaz bir sersem olarak görülmeye başlanmıştır..

STENDHAL (1783 - 1842)
Stendhal, romanlarında realizmin etkisiyle gerçekçi ruh tahlillerine yönelmiş; gördüklerini olduğu gibi, süslemeden, yalın bir dil ve üslupla aktarmıştır. İnsanı, içinde yaşadığı sosyal çevreden koparmadan vermiştir. 1830'da "Kızıl ve Kara"; 1839'da "Parma Manastırı" adlı romanlarını yayımlamıştır. Yetkin yapıtlar ortaya koymasına rağmen çağında yeteri kadar anlaşılamamış, kendisinden sonra gelenler tarafından keşfedilmiş ve birçok sanatçı üzerinde etkili olmuştur. Roman anlayışını: "Roman, anayolda gezen bir aynadır. Bir an göklerin mavisini, bir an ayak altındaki çamurlu su birikintilerini yansıtır." sözleriyle dile getirmiştir.
Eserleri: Kızıl ve Kara, Parma Manastırı: Roman İtalya Hikâyeleri: Öykü
GUSTAVE FLAUBERT (1821 -1880)
Gustave Flaubert, Fransız edebiyatının gerçekçi ilk romancısı sayılır. İlk romanı olan "Madam Bovary"yayımlandığında, yazar ve yayıncı hakkında dava açılmış; dava beraatle sonuçlanmış, sanatçı ülke çapında önlenmiştir. Yunanistan, Anadolu, Mısır, Filistin, Suriye ve İtalya'yı dolaşmıştır. Ünlü romanı "Salambo"yu ona esinleyen de, bu yolculuklar olmuştur. Edebiyat dünyasından pek çok kişiyle mektuplaşmış, bu mektuplardan bazıları sonradan büyük ün kazanmıştır. Gerçekçilik akımını başlatan sanatçı olarak gösterilmesinde, ünlü romanı "Madam Bovary" kadar bu mektuplarda dile getirdiği edebiyat ve sanatla ilgili görüşleri de etkili olmuştur.
Eserleri: Madam Bovary, Salambo: Roman Üç Hikâye: Öykü
MADAM BOVARY - Gustave Flaubert
Korkuyu, endişeyi yenmek için tüketime yönelip modem hayatın açtığı büyük boşlukları eşyayla kapatmaya çalışan, gösterişli eğlencelerde hayallerinin gerçekleşmesini sağlayacak beyaz atlı prensini arayan Emma (Madam Bovary), bir çiftlik sahibinin kızıdır. Bir gün çiftliğe gelen Doktor Charles (beyaz atlı prens) Emma'ya âşık olmuş ve evlenmişlerdir. Arzuladığı yaşamı bulamayan Emma, yasak aşklarla kendini avutmaya başlar ve sonunda intihar eder. Gerçeği anlayan eşi de bir süre sonra intihar eder. Yapıt, Emma'nın olduğu kadar, Fransa'da 19. yüzyılın başında doğan kuşağın; hayalden ve yanılsamadan düş kırıklığına uzanan yolunun anlatışıdır.

EMİLE ZOLA (1840 -1902)
Émile François Zola, Natüralizmin kurucusu ve en önemli temsilcisidir. "Rougen Macquartlar" adlı roman dizisiyle Fransa toplumunun derinlemesine bir çözümlemesine girişmiştir. Bu dizi, en tanınmış romanları "Nana", "Germinal", "Toprak" ve "Meyhaneci"yi de kapsar. Natüralizmi, gerçekçiliğin sıradanlaştığı ve etkisini yitirdiği bir dönemde, kendi yöntemleriyle diğerleri arasındaki ayrımı belirtmek için kullanmıştır.
Eserleri: Meyhane, Germinal, Nana, Toprak: Roman 03 Rugen Macquartlar: Dizi roman
ALPHONSE DAUDET (1840 - 1897)
Alphonse Daudet; güçlü gözlemlerle, şiirsel bir anlatımla ve natüralist anlayışla yapıtlar ortaya koymuştur. Kullanılmayan bir un değirmenine taşınıp oradan yazdığı, taşranın modernleşme sancılarını ustaca dile getirdiği kısa öykülerden oluşan "Değirmenimden Mektuplar" adlı yapıtıyla tanınmıştır.
Eserleri: Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikâyeleri: Öykü
GONCOURT KARDEŞLER(EDMOND [1822 - 1896], JULES [1830 - 1870])
Goncourt Kardeşler, gerçekçi anlayışla yapıtlar ortaya koymuşlardır. Konularını 18. yy Fransız tarihinden alan romanlar yazmışlardır. Bir hizmetçi kızın yaşamını konu alan "Germinie Lacarteux" adlı yapıtları, ilk natüralist roman sayılır.
Eserleri:
Germinie Lacarteux, Charles Demailly, Renee Mauperln: Roman
Journal: Günlük
GUY DE MAUPASSANT (1850 - 1893)
Maupassant, öykü türünde olaya dayalı "Maupassant tarzı" öykü denilen bir çığır açmıştır. Natüralizmden etkilenmiş, daha çok, öykü türünde başarılı yapıtlar ortaya koymuştur. Yapıtlarında biçim, gözlem, içerik ve derinlik büyük bir uyum ve doğallıkla yer alır.
Eserleri:
Ay Işığı, Tombalak, Kartopu: Öykü
Kalbimiz, Bir Hayat, Ölüm Kadar Acı: Roman
ARTHUR RIMBAUD (1854 - 1891)
Jean Nicholas Arthur Rimbaud, sembolist şiirler yazmış, şiirlerinde sert bir biçimde III. Napoleon'a, burjuva sınıfına ve katolik kilisesine saldırılarda bulunmuştur. Bu davranışının tek amacı, Paris'e gidip sanat çevrelerinin içine girmek ve şiirlerini yayımlatmaktır. 1871'de bu amacı gerçekleşmiş ve şiirlerini çok beğenen Paul Verlaine, sanatçıyı Paris'e davet etmiştir. Bir sûre Verlaine'le gezgin bir hayat yaşamışlardır. Sanatçı, bu süre boyunca daha sonra "Tanrısal Esinler" kitabında yayımlanacak şiirlerini yazmıştır. Verlaine'le bir tartışma sırasında yaralanmış ve bu olaydan sonra, yaşamı boyunca yaptığı taşkınlıkları dile getirdiği, "Cehennemde Bir Mevsim" adlı yapıtını yayımlamıştır. Bu tarihten sonra henüz on dokuz yaşındayken şiiri bırakmış ve başıboş bir yaşam sürmüştür.
Eserleri: Cehennemde Bir Mevsim, Tanrısal Esinler: Şiir
STEPHANE MALLARME (1842 -1898)
Stéphane Mallarmé, Sembolizmin önde gelen temsilcilerindendir. Baudelaire ve Edgar Ailen Poe'dan etkilenerek şiirler yazmıştır. Paul Verlaine "Lanetlenmiş Şairler" adlı yapıtında, sanatçıdan söz edince Mallerme'nin ünü birden artmıştır. Ona göre nesneler adlarıyla çağırılmamalı, onları karşılayıcı bir benzerlik zihinde uyandırılmalıydı. Ölmeden önce, tüm eserlerini geride bırakacağını iddia ettiği "Hirodias" adlı yapıtını yazmaya koyulmuş; ancak bitirememiş ve defterinin son sayfasına şu notu yazmıştır: "İnanın, çok güzel olacaktı'."
Eserleri: Hirodias, Tüm Şiirler: Şiir
JULES VERNE (1828 -1905)
Jules Gabriel Verne, Bilimkurgu romanları yazmış, bilimsel roman çığırını başlatmıştır. "Olağanüstü Geziler" adını taşıyan dizinin ilk romanı olan "Balonla Beş Hafta" ile büyük ün kazanmıştır. Yapıtlarında kendinden sonra yapılmış İcatlar ve keşifleri anlatmıştır. Uçaklar, denizaltı yolculuğu, uzay yolculuğu gibi kendi zamanında olmayan birçok göz kamaştırıcı olaya yapıtlarında yer vermiştir.
Eserleri: Balonla Beş Hafta, Dünyanın Merkezine Yolculuk, Ay'a Yolculuk, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah, Seksen Günde Devr-i Âlem, Kaptan Grant'ın Çocukları: Roman
CHARLES BAUDELAİRE (1821 - 1867)
Charles Baudelaire, Fransız şiirinin yenileşmesinde önemli rol oynamıştır. Sembolizmin en önemli temsilcisidir. "Kötülük Çiçekleri" adlı yapıtındaki bazı şiirler toplum ahlakına aykırı bulunduğu için şair ve yayıncı hakkında dava açılmıştır. Edgar Ailen Poe'nun şiirlerini Fransızcaya çevirmiştir. 1860'da yayımladığı "Yapay Cennetler" adlı yapıtında uçlarda gezinen bir kişilik sergilemiş, 1862'de "Paris Sıkıntısı" adıyla mensur şiirlerini yayımlamıştır. Sembolist ve sürrealist şairleri büyük ölçüde etkilemiştir.
Eserleri: Kötülük (Elem) Çiçekleri, Yapay Cennetler: Şiir Paris Sıkıntısı: Mensur şiir
PAUL VERLAİNE (1844 -1896)
Paul Marie Verlaine, ilk dönemlerinde, parnasizm akımından etkilenmiş, ancak daha sonraki yıllarda sembolist şiirler yazmıştır. Çünkü ona göre önemli olan; kesinlikten uzak, belirsiz ve kapalı, kolay yakalanamayan, esnek ve uçucu bir şiir dilinin oluşturulmasıdır. 1866'da şiirlerinden bir bölümü "Çağdaş Parnas" derlemesinde yer almış; aynı yıl, ilk kitabı olan "Zühal Şiirleri" adlı yapıtını yayımlamıştır. Son yıllarda yazdığı şiirler, ilk şiirlerinin düzeyine yetişememiştir.
Eserleri: Zühal Şiirleri, Güzel Şarkı, Usluluk: Şiir
ANDRE GİDE (1869 -1951)
Andre Gide, yaşamı boyunca toplumsal ve bireysel ahlakın en önemli ölçütünün, bireyin içtenliği ve kendisini tanıması olduğunu savunmuştur. Edebi, siyasal ve toplumsal sorunlara karşı hoşgörülü bir tutum benimsemiş; genel ahlak anlayışının karşısında bireysel özgürlüklerin savunucusu olmuştur. Fransız edebiyatının en önemli hümanist ve ahlakçı yazarı olarak tanınmıştır.
Eserleri: Dünya Nimetleri, Denemeler: Deneme Kalpazanlar: Roman
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
Cevapla

Etiketler
fransız edebiyatı ve temsilcileri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Amerikan Edebiyatı ve Temsilcileri PySSyCaT Batı Edebiyatı 0 20 Mart 2016 16:48
İspanyol Edebiyatı ve Temsilcileri PySSyCaT Batı Edebiyatı 0 20 Mart 2016 16:38
İngiliz Edebiyatı ve Temsilcileri PySSyCaT Batı Edebiyatı 0 20 Mart 2016 16:35
İtalyan Edebiyatı ve Temsilcileri PySSyCaT Batı Edebiyatı 0 20 Mart 2016 16:34
Batı Edebiyatı’nın Özellikleri ve Temsilcileri Vesaire Batı Edebiyatı 0 18 Aralık 2014 10:46forum trabzon